30 Νοε 2021

Διονύσιος Πύρρος: ο ιατροφιλόσοφος αγωνιστής της Επανάστασης

1821

Διονύσιος Πύρρος: ο ιατροφιλόσοφος αγωνιστής της Επανάστασης

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος (1777-1853) είναι η μοναδική περίπτωση κληρικού που υπηρέτησε την Επανάσταση του 1821 ως αγωνιστής, ως ιατρός, ως θεολόγος και ιεροκήρυκας, ως δάσκαλος των ελληνόπουλων σε μαθήματα γεωγραφίας, φυσικής και χημείας και ως τεχνοκράτης, εισαγαγών στην επαναστατημένη Ελλάδα την τεχνογνωσία της κατασκευής χαρτιού και επιχειρήσαντος το 1827 να εγκαταστήσει το πρώτο χαρτοποιείο στον Μυστρά και μετά κοντά στο Άργος. Ο πολυτάλαντος αυτός κληρικός ήταν εκείνος, που το 1818 τύπωσε Φαρμακοποιία, στηριγμένη στο έργο του καθηγητού του στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας Λουίτζι-Γκασπάρο Μπρουνιατέλι (1761-1818). Όπως γράφει ο Δημ. Καραμπερόπουλος, το συγκεκριμένο βιβλίο του Πύρρου, «πρέπει να θεωρείται ως η πρώτη ελληνική Φαρμακοποιία». (Δημ. Καραμπερόπουλου «Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον Ελληνικό χώρο 1745-1821», Εκδ. Σταμούλη, Αθήνα, 2003, σελ. 292).

             Ο Πύρρος γεννήθηκε στην Καστανιά   Καλαμπάκας και εκάρη μοναχός στην ονομαστή Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων. Στα Τρίκαλα Θεσσαλίας διδάχθηκε τα της ελληνικής γλώσσας και τα πρώτα μαθηματικά και στη συνέχεια μαθήτευσε στη Σχολή του Τυρνάβου, όπου δίδασκε ο επιφανής του Γένους ιερέας και διδάσκαλος Ιωάννης Δημητριάδης – Πέζαρος, που  διακρινόταν για την κατά κόσμο σοφία του,  τη λιτότητα του βίου του, και την έμπρακτη αγάπη και στοργή του στους άπορους μαθητές του.

Ἔξω οἱ Πάπαι ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν!

 

Ἔξω οἱ Πάπαι ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν!

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος

Κατὰ τὴν πρώτην ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα τὸ 2001 εὐσεβεῖς πιστοὶ ἐφώναζον –ὀρθῶς- μὲ στεντορίαν τὴν φωνὴν «ἔξω ὁ Πάπας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα»! Εὑρισκόμεθα σήμερα εἰς τὴν δυσμενῆ θέσιν νὰ ὑποστῶμεν μίαν ἀκόμη ἐπίσκεψιν τοῦ ὀλετῆρος τῆς εὐαγγελικῆς πίστεως ἐντὸς μόλις πενταετίας. Δυστυχῶς, ἡ Ἱεραρχία μας δὲν ἀντιμετωπίζει μὲ τὴν δέουσαν σοβαρότητα τὸ ζήτημα. Εἰς ἀπαντητικήν του ἐπιστολὴν τῆς 9ης Νοεμβρίου 2021 πρὸς τὸν Σεβ. Κονίτσης, ποὺ διεμαρτυρήθη ἐντόνως διὰ τὴν ἐπίσκεψιν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀπήντησεν ὅτι «ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν εἶναι αὐστηρῶς ἐθιμοτυπική, ἄνευ παρουσίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου». Μήπως ἐννοεῖ ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Κύπρου ποὺ θὰ ἔχη συνάντησιν μὲ τὸν Πάπαν, τὸν ὑποδέχεται ἐπισήμως;… Θὰ εἶναι ἐπίσης ἐθιμοτυπικὴ ἡ ἀντεπίσκεψίς του εἰς τὴν παπικὴν νουντσιατούρα τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 5ης Δεκεμβρίου; Ποῖος ὁ λόγος; Διατί παρέλειψε νὰ τὸ ἀναφέρη; Πῶς τώρα θεωρεῖ ὅτι ἐνεργῶν μόνος ὡς Ἀρχιεπίσκοπος δὲν λαμβάνει ἡ ἐπικοινωνία ἐπίσημον χαρακτῆρα, ἐνῶ εἰς τὸ Οὐκρανικὸν ἀπεφάνθη ἡ Ἱεραρχία ὅτι ἡ πλέον ἐπίσημος ἀναγνώρισις τοῦ ψευδοκιέβου ἔγκειται εἰς μόνον τὸν Ἀρχιεπίσκοπον;

Η Εθνική Παλιγγενεσία του 1821. Τα αίτια της δουλείας και της απελευθέρωσης

 Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821

Τὰ αἴτια τῆς δουλείας καὶ τῆς ἀπελευθέρωσης

Εἰσαγωγικὰ

Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι μία ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε ὡς κήρυγμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 2012, ποὺ συνέπιπτε ἡμέρα Κυριακή. Ἀσχολούμενος αὐτὸν τὸν καιρὸ μὲ τὴν ἔκδοση μικροῦ ἀριθμοῦ ὁμιλιῶν μου (ἑκατὸν πενήντα περίπου), ἀπὸ τὶς πολὺ περισσότερες ποὺ ἐξεφώνησα (γύρω στὶς χίλιες πεντακόσιες) κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπὶ εἴκοσι τέσσερα ἔτη διακονίας μου στὸν ἐν λόγῳ Ἱερὸ Ναὸ (1993-2017), συνήντησα ὡς δοκίμιο πρὸς διόρθωση καὶ τὴν παρούσα ὁμιλία ποὺ ἀναφέρεται στὰ αἴτια ποὺ προκάλεσαν τὴν ὑποδούλωση στοὺς Τούρκους τὸ 1453 καὶ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ τῆς δουλείας τὸ 1821.

Ἔκρινα, λοιπόν, ὅτι ἐπειδὴ ἐφέτος ἑορτάζουμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία (1821-2021), καὶ διατυπώνονται πάμπολες ἱστορικὲς ἐκτιμήσεις γιὰ τὰ αἴτια ποὺ προκάλεσαν τὴν δουλεία καὶ τὴν ἀπελευθέρωση, καὶ ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνος βρίσκεται πάλι πρὸ τῶν θυρῶν (ante portas), εἶναι χρήσιμο νὰ προβληθοῦν καὶ οἱ πνευματικὲς διαστάσεις, τὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο, τῶν γεγονότων, ποὺ συνήθως ἀγνοοῦνται.

Ἐπίσκοπος διώκτης ( Γ΄) . Θεολογικὴ μετάλαξις Π

 

Ἐπίσκοπος διώκτης ( Γ΄)

Θεολογικὴ μετάλαξις Π

Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων.

Ὅπως ἐξελίσονται τὰ γεγονότα, ἀναποδράστως δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ἑορτάσουμε Χριστούγεννα –μόνον τυφλὸς δὲν βλέπει τὴν μεθόδευσι- ὅπως καὶ ὅτι σὲ λίγο θὰ ἀπαιτηθῇ ἀπὸ ὅλους νὰ ἐμβολιάζονται γιὰ νὰ μπαίνουν στοὺς ναούς. Μετὰ ἀπὸ τόση ἀδρανεια, σύγχισι καὶ διαίρεσι τοῦ λαοῦ οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἄρχοντες προχωροῦν τὸ σχέδιο τους ἀργὰ, ἀλλά σταθερά, μέχρι τὴν πλήρη φασιστικοποίησι τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὑποδούλωσι τῶν πάντων. Μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι ἤ θὰ περιμένουμε σὰν μαρμαρωμένοι ἱδεῖν τὸ τέλος;

Ιλαρίων Καρατζόγλου: Ένας Καβαλιώτης αγωνιστής του ’21 και της απελευθέρωσης της Μακεδονίας

Ιλαρίων Καρατζόγλου: Ένας Καβαλιώτης αγωνιστής του ’21 και της απελευθέρωσης της Μακεδονίας

του Δημήτρη Κουγιουμτζόγλου, εκπαιδευτικού-αρχαιολόγου

Μ ετά την αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στη Μακεδονία, πολλοί ήταν οι Μακεδόνες που κατήλθαν στη νότια Ελλάδα για να συνδράμουν στα πεδία των μαχών εκεί. Ανάμεσα σε αυτούς, υπήρξαν και τρεις Καβαλιώτες, ο Γεώργιος Χατζησίμου, ο Θεόδωρος Καβαλιώτης – που δεν πρέπει να συγχέεται με τον ομώνυμο λόγιο –  και ο Ιλαρίων Καρατζόγλου καθώς και τρεις Θάσιοι, οι Σωτήριος Δημητρίου, Θωμάς Γεωργίου και Αυγερινός Βάγιας. Στη Θάσο άλλωστε είχε συντελεστεί, με τη συνδρομή ψαριανών πλοίων, επαναστατικό κίνημα τον Ιούνιο του 1821 υπό τον πρόεδρο και μυημένο στη Φιλική Εταιρεία Χατζηγιώργη Μεταξά, το οποίο, όμως, έληξε με την παρέλευση περίπου έξι μηνών και υπό τον φόβο αντιποίνων.

29 Νοε 2021

Νεογέννητα μωρά και βρέφη σκοτώνονται στο Βέλγιο και την Ολλανδία. Οι περισσότεροι δεν θα το πουν βρεφοκτονία αλλά πράξη ''αγάπης''.

Σχόλιο «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά»: Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία διαδίδεται σιωπηλά και στη χώρα μας….

__________________
 

Τα βρέφη που ορίζεται από τους ιατρούς ότι δεν έχουν «καμία ελπίδα για ένα αξιοπρεπές ή υποφερτό μέλλον» συχνά σκοτώνονται με «σκόπιμη ευθανασία». Αυτό αφορά το «10% των βρεφών ηλικίας 0-1 ετών που πέθαναν  μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Δεκεμβρίου 2017» στις Κάτω Χώρες.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 29η Νοεμβρίου 2021

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΑΣΕΒΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει το ανθρώπινο γένος και ολόκληρη τη δημιουργία από την αιχμαλωσία του σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας, τη φθορά και το θάνατο. Ήρθε να καταλύσει τα έργα του Σατανά και να αποκαταστήσει την διασαλευμένη τάξη της θείας δημιουργίας, «εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, ανακεφαλαιώσασθαι τα πάντα εν τω Χριστώ, τα επί τοις ουρανοίς και τα επί της γης, εν αυτώ» (Εφ.1,10). 

30 Νοεμβρίου 1943: Η (ατιμώρητη) δολοφονία των Ελλήνων ανάπηρων στρατιωτών ηρώων του 1940-1941 ,από τους Γερμανούς κατακτητές

Θεοφάνης  Μαλκίδης

30 Νοεμβρίου 1943:  Η (ατιμώρητη) δολοφονία των Ελλήνων ανάπηρων στρατιωτών ηρώων του 1940-1941 ,από τους Γερμανούς κατακτητές

Με την κατάρρευση του Μετώπου και τη συνθηκολόγηση του Ελληνικού Στρατού το 1941 οι 15.000  ανάπηροι στρατιώτες, ήρωες του έπους του 1940-1941, συγκεντρώθηκαν στα νοσοκομεία της Αθήνας, αρχίζοντας τον αγώνα  επιβίωσή τους, όπως άλλωστε και όλος ο Ελληνικό λαός που δοκιμαζόταν από την κατοχή. Οι ανάπηροι, όμως, ήρωες του έπους στα βορειοηπειρωτικά βουνά του 1940 και 1941  είχαν και επιπλέον λόγους αντίστασης στους κατακτητές και την 28η Οκτωβρίου 1941, πραγματοποιούν   μαζί με τους φοιτητές την πρώτη εκδήλωση τιμής στο ΟΧΙ και καταθέτουν στεφάνια στο μνημείο του  Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι Αποδομητές της Ορθόδοξης Θεολογίας και η Παράδοση

 

Οι Αποδομητές της Ορθόδοξης Θεολογίας και η Παράδοση

Γράφει ο Τουλουμτσής Ι. Βασίλειος, Μ.Δ.Ε Δογματικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ο εκδοτικός οίκος «Κυριακίδη» εξέδωσε πρόσφατα τη μελέτη του Αναστασίου Πολυχρονιάδη υπό τον τίτλο «Αποδομητές της Ορθόδοξης Θεολογίας» (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2021). Στην εν λόγω μελέτη σημειώνεται η κριτική προσέγγιση κάποιων ενδεικτικών περιπτώσεων εκφοράς ενός “σύγχρονου θεολογικού λόγου”, ο οποίος εκφράστηκε κατά την τρέχουσα επικαιρότητα. Παρότι οι περιεχόμενες περιπτώσεις αναφέρονται σε διαφορετικά ζητήματα μεταξύ τους, εν τούτοις φαίνεται ότι μετέχουν ενός κοινού υποβάθρου θεμελίωσης της επιχειρηματολογίας τους, το οποίο αφορά στον τρόπο κατανόησης και ερμηνείας του μυστηρίου της Εκκλησίας και της ενιαίας εκκλησιαστικής παράδοσης. Το κοινό αυτό υπόβαθρο αποτελεί άλλωστε και την αιτία των σημειούμενων αντιφάσεων και αυτοαναιρέσεών τους, οι οποίες καταγράφονται από τον συγγραφέα αντίστοιχα στην καθεμιά περίπτωση. Για την ορθόδοξη τουλάχιστον θεολογία δεν αρκεί να δημοσιεύεται απλώς μία άποψη, η οποία προς ώρας μεν και εξωτερικά να φαίνεται ρηξικέλευθη, πλην όμως  στον πυρήνα της να χαρακτηρίζεται είτε ως θεολογικώς αδιάφορη είτε χειρότερα ως θεολογικώς προβληματική, μένοντας εγκλωβισμένη και φθειρόμενη στο διάβα μόνον της τρέχουσας επικαιρότητας, ωσάν να επρόκειτο για πυροτέχνημα. Το ζητούμενο πάντοτε είναι η κατάθεση ενός αυθεντικού θεολογικού λόγου «που υπερβαίνει τις εποχές και τις κοινωνίες»[1].

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης: Ο ακλόνητος μοναχός που αψήφησε την εξουσία

 

Ο Θεόδωρος γεννήθηκε το έτος 759 στην Κωνσταντινούπολη από τον Φωτεινό, οικονομικό υπάλληλο της αυτοκρατορικής διοίκησης, και την Θεοκτίστη.  Ήταν ο μεγαλύτερος τεσσάρων παιδιών, ανάμεσα στα οποία μία αδελφή που πέθανε σε μικρή ηλικία, ο αδελφός του Ιωσήφ, μέλλων αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, και ο Ευθύμιος. Οι γονείς του ήταν εξαιρετικά ευσεβείς, ειδικά η μητέρα του.

28 Νοε 2021

Ἔβγα ἀπ᾽ τόν τάφο, Θοδωρή Κολοκοτρώνη

Ἔβγα ἀπ᾽ τόν τάφο, Θοδωρή Κολοκοτρώνη

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος-Θεολόγος

Ἀπό χείλη πανεπιστημια­κῆς ἱστορικοῦ, τήν ἐπετειακή χρονιά τῆς ἐθνι­κῆς μας παλιγγενεσίας, πού διανύ­ουμε, ἀκούσαμε: «Αὐτό πού ὁδήγησε τήν Ἐ­πανάσταση σέ δυό κύκλους ἐμφυλίων (1824) ἦταν ἡ ἐπιδίωξη τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη νά τήν ἐλέγξει πολιτικά… Μέ τίς κινήσεις του νά ἐλέγξει τήν Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄστρους κατηγορήθηκε ὅτι ἐπεδίωκε νά ἐγκαθιδρύσει “γκοβέρνο μιλιτάρε”, δηλα­δή στρατιωτική κυβέρνη­ση. Θά μποροῦ­σε νά εἶχε ἐπιτύχει, ἀλ­λά χειρίστηκε τό πράγμα ἀφρόνως καί τελικά ἀπέτυχε, τήν ἴδια ὥρα πού ὁ Ἰμ­πραήμ Πασάς καί οἱ Αἰγύπτιοι ἔμοιαζε πώς συνέτριβαν τήν Ἐπανάσταση, μέ μεγάλο κίνδυνο νά ἀκολουθήσει γενική σφαγή… Ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πράγματι στά Δερβενάκια ἔσωσε τήν Ἐπανάσταση, δρᾶ μετά μέ τρόπο βλαπτικό γιά αὐτήν».

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά – Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ[: Εφεσ.2,4-10]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

     «Ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,  καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ(:Ο Θεός όμως που είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της πολλής αγάπης Του, με την οποία μας αγάπησε, και ενώ ακόμη ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραβάσεών μας, μας ζωοποίησε πνευματικά μαζί με τον Χριστό)»[Εφ.2,4-5].

27 Νοε 2021

Συμμορίες ἀνηλίκων στὶς γειτονιὲς τῆς Ἀθήνας

 

«Μαχαιρώματα καὶ ξυλοδαρμοὶ μαθη­τῶν μέσα σὲ σχολεῖα, ληστεῖες, κλοπές, ἐπιθέσεις σὲ ἀστυνομικούς, διακίνηση ναρκωτικῶν, φθορὲς σὲ κτίρια καὶ ὀχήματα. Συμμορίες ἀνηλίκων μὲ ὅλο καὶ πιὸ βίαιη καὶ ἐπικίνδυνη δράση, τρομοκρατοῦν ὁλόκληρες γειτονιὲς τῆς Ἀθήνας, λύνον­τας τὶς διαφορές τους καὶ προχωρώντας σὲ κάθε λογῆς παραβατικὲς πράξεις. Τὶς 99 ἔφτασαν οἱ ὑποθέσεις σωματικῆς βλάβης μὲ ἀνήλικους δράστες τὸ πρῶτο ὀκτάμηνο τοῦ 2021, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ Ἀρχηγείου τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Φρικαλεότητες των Τούρκων κατά την Ελληνική Επανάσταση

Φρικαλεότητες των Τούρκων κατά την Ελληνική Επανάσταση!

Γράφει ο Νίκος Υφαντής -“Πρωϊνός Λόγος”25/11/2021.

Oι καταστροφές, οι σφαγές, οι λεηλασίες, οι βιασμοί, οι ομαδικές εκτελέσεις του άμαχου πληθυσμού από τους Τούρκους αποτελούν μια άλλη μαύρη σελίδα κατά το διάστημα της Ελληνικής Επανάστασης.

ΣΕΡΒΙΑ: Η Εκκλησία πρωτοστατεί στην επίλυση των προβλημάτων διδασκαλίας των Θρησκευτικών

Στο προσκήνιο βρίσκεται στην Σερβία το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με το μάθημα των Θρησκευτικών και την διδασκαλία του στα σχολεία της χώρας.

Ιωάννης Κουντουράς, Ομολογητές και αποδομητές…

  

Ομολογητές και αποδομητές…

Ι. Κουντουράς,Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ

1.  Ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης, «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (σε δήθεν εἰσαγωγικά) στις 22 του μηνός Νοεμβρίου 2021, διέκοψε την παράσταση «Ρινόκερος» και αποχώρησε από το θέατρο, διότι δεν ήθελε να παίζει μόνο για εμβολιασμένους.  Έτσι, το θέατρο «Κιβωτός» έριξε την αυλαία. Ο δημοφιλής ηθοποιός είχε δηλώσει σε υπεύθυνους παράγοντες της παράστασης ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τον οποιονδήποτε διαχωρισμό ανθρώπων και είχε προειδοποιήσει ότι θα αποχωρήσει σε περίπτωση που τα θέατρα υποδέχονται μόνο εμβολιασμένους.

2.  Ὁ πρώην Μητροπολίτης Δωδώνης, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (σε δήθεν χωρίς εισαγωγικά), ερωτηθείς για το εάν θα μπορούσαν οι πιστοί να δείχνουν τουλάχιστον βεβαίωση αρνητικού rapid test για την είσοδό τους στους Ιερούς Ναούς, είπε ότι δεν είναι αρκετό αυτό. «Πρέπει να υπάρξει απαγορευτικό εισόδου στους ναούς, στους πιστούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο». Αυτή η ρασοφόρος πληθωρική μορφή, παρόλο το σεβαστό ιερό σχήμα που εκπροσωπεί, σε πρόσφατη συνέντευξη σε δημόσιο κανάλι, εκτός άλλων παρεκκλίσεων, τόνισε ότι  «κρέμασμα θέλουν οι παπάδες που μεταφέρουν τον ιό... και όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος». μια φρασεολογία υπεροπτική, ως μη ώφειλε, με αποπτωτική απόχρωση. Ο ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ιονέσκο, από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του θεάτρου του παραλόγου, έχοντας υπόψη του την αναφερόμενη ρασοφόρο μορφή,  θεωρώ ότι θα είχε γράψει σχετικό έργο που πιθανόν να ξεπερνούσε τον “Rhinocero”!

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Η κυβέρνησις θα κλείσει πάλι τους ιερούς Ναούς;

 

Πρόστιμα, ἀπειλαί, ἀκριβοπληρωμένη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ δὲν καταβάλλουν τοὺς πιστούς!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΗ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ;

«Ἡ Κυβέρνηση δὲν σέβεται τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ καιρὸς τῆς τιμωρίας της εἶναι πολὺ κοντά!

26 Νοε 2021

Η μορφή του τέρατος

Ο ηθοποιός Σερβετάλης αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση «Ρινόκερος» του Ιονέσκο λόγω των νέων μέτρων που αποκλείουν ανεμβολίαστους και από το θέατρο. Πολλοί οι επικριτές, αλλά ακόμη περισσότεροι οι υποστηρικτές του. Πολλοί είδαν απλά έναν ηθοποιό να φεύγει από μία παράσταση. Καθώς δεν γνώριζαν το έργο, δεν μπορούσαν να κάνουν τη σύνδεση με την πράξη του Σερβετάλη.

Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Η Εκκλησία δεν πλανάται. Συνοδικά καταδικασμένη η αντίθετη διδασκαλία

 Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΠΛΑΝΑΤΑΙ

Συνοδικὰ καταδικασμένη ἡ ἀντίθετη διδασκαλία

Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2020, κυκλοφορήθηκε ἕνα μικρὸ βιβλίο μου μὲ τίτλο «Μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἔστω καὶ ἂν πλανᾶται; Παρερμηνεύουν τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο τρεῖς ἐπίσκοποι καὶ Ἁγιορείτης ἡγούμενος». Στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου ἔγραφα ὅτι εἶναι «ἡφαίστειο ποὺ βράζει οἱ συνειδήσεις τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ποὺ βλέπουν νὰ προδίδονται ἡ Πίστη καὶ τὰ θέσμια τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ δειλοὺς καὶ ἀνάξιους ἱεράρχες. Δύσκολα βρίσκουν οἱ τελευταῖοι πειστικὰ ἐπιχειρήματα. Καταφεύγουν λοιπὸν κάποιοι στὸ κῦρος τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ λέγουν στοὺς πιστούς: Μὴν ἀντιδρᾶτε καὶ μὴν σκανδαλίζεσθε. Μὴν σκέφτεστε ἀποτειχίσεις καὶ διακοπὴ κοινωνίας μὲ τοὺς ἐπισκόπους. Ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι σωστὰ αὐτὰ ποὺ λέτε, ἀκόμη καὶ ἐὰν ἐσεῖς ὀρθοτομεῖτε τὸν λόγο τῆς ἀληθείας, καὶ ἡ Ἐκκλησία πλανᾶται, εἶναι καλύτερα νὰ εἶσθε μαζὶ μὲ τὴν πλανώμενη Ἐκκλησία, παρὰ νὰ ὀρθοτομεῖτε καὶ νὰ εἶσθε ἐκτὸς αὐτῆς. Ἀποδίδουν μάλιστα αὐτὴν τὴν γνώμη στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, παρερμηνεύοντας ἀλλὰ καὶ διαστρέφοντας κάτι ποὺ εἶχε πεῖ σὲ ἄλλη συνάφεια.

Η νίκη του 1821 οφείλεται αποκλειστικά εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας, της Ελλάδος και της Κύπρου!

 Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς | DER KAMERAD

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ 1821 ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

Τοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Νομικοῦ ἐπ. Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων

Κλαυσίγελως: Στη Γερμανία η επιλογή της ευθανασίας δίνεται μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες!

Νέα οδηγία όσον αφορά στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία στη Γερμανία.

 Νέες οδηγίες ως προς τους πολίτες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ευθανασία δημοσίευσε η αρμόδια Υπηρεσία της Γερμανίας ξεκαθαρίζοντας πως θα προχωρά η διαδικασία μόνο για όσους έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης.

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ  (28-11-2021)

Σχολείο ή συμμορίες;

 

Σχολεῖο ἢ συμμορίες;

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

    Παιδιά καὶ παιδεία. Τὰ παιδιὰ καὶ παίζουν καὶ ἐκπαιδεύονται. Ἡ πιὸ ὄμορφη ἡλικία φιλοξενεῖται στὰ σχολεῖα. Τὰ μικρὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου καὶ τοῦ δημοτικοῦ μὲ τὴν ἀθωότητα τους ἔχουν προσληπτικὴ ἱκανότητα. Καλλιεργημένη παιδικότητα μεταφέρεται στὸ σχολεῖο. Καὶ ἐκπαιδευμένη ἀθωότητα ἐπιστρέφει στὸ σπίτι. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι δὲν βρίσκει ὁ καλὸς δάσκαλος «ἀγαθὴ γῆ», γιὰ νὰ σπείρη τὶς γνώσεις καὶ τὸ ἦθος, ἂν ἡ οἰκογένεια δὲν ἑτοιμάζη τό μικρὸ μαθητὴ μὲ χριστιανικὴ ἀγωγή. Καὶ τὸ ἀντίθετο βέβαια: Δὲν μπορεῖ ἡ οἰκογένεια νὰ στερέωση ἠθικὲς ἄξιες  στὸ παιδί, ἄν ὁ δάσκαλος εἶναι ἄθεος καὶ ἀπαίδευτος. Στὴν τελευταία περίπτωσι ὁ ἐκπαιδευτικὸς ἀποδομεῖ, δὲν οἰκοδομεῖ.

Η θυσία των Νεομαρτύρων από τους Τούρκους

 Αποτέλεσμα εικόνας για Ηρακλής Ρεράκης AKTINES

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ,

Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

Η θυσία των Νεομαρτύρων από τους Τούρκους

Οι διωγμοί και τα μαρτύρια, αφενός και αφετέρου η έρημος, τα σπήλαια, οι κατακόμβες και τα Κολοσσαία αποτέλεσαν τον θρίαμβο και τη δόξα της Εκκλησίας, διότι εκεί στήθηκαν τα παράδοξα τρόπαια της νίκης της πίστεως, έναντι των διωκτών της.

Από τους νεομάρτυρες, μια ομάδα είναι εκείνοι που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους, επειδή δεν δέχονταν να απαρνηθούν τον Χριστό και να γίνουν   Μωαμεθανοί.

Μια άλλη ομάδα είναι εκείνοι, που, ενώ είχαν αλλαξοπιστήσει, συναισθάνονταν την πτώση τους, λόγω κρίσεως της συνειδήσεως, μετανοούσαν, ξαναεπέστρεφαν στην πρώτη τους πίστη, χωρίς φόβο πλέον και όταν, το μάθαιναν οι Τούρκοι και τους καλούσαν σε απολογία, δήλωναν και ομολογούσαν την πίστη τους στον Χριστό και οδηγούνταν, έτσι, στον μαρτυρικό θάνατο, αφού η άρνηση της Μωαμεθανικής πίστεως από έναν Μουσουλμάνο τιμωρείται με την ποινή του Θανάτου.

Αίτημα για το μάθημα των θρησκευτικών στον Πρόεδρο Βούτσιτς

Κοινό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, για υπέρβαση των προβλημάτων που σχετίζονται με το μάθημα των θρησκευτικών και τη διδασκαλία του στα σχολεία της χώρας, έστειλαν οι επικεφαλής των θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, με πρωτοστάτη στην ενέργεια αυτή τον Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Πορφύριο.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 26.11.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΗ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ; Πρόστιμα, ἀπειλαί, ἀκριβοπληρωμένη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ δὲν καταβάλλουν τοὺς πιστούς! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Σεβ. Καλαβρύτων: «Φτάνει πιὰ ἡ κοροϊδία αὐτῶν ποὺ μᾶς Κυβερνοῦν. Ἂς μᾶς πᾶνε καὶ φυλακή»!

Ὁ ἀσθενὴς ἀνθρωπίνως ἔχει ἀποθάνει. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

Ἔξω οἱ Πάπαι ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν! Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

Παρένθετη Μητρότητα. Οι πληγές της... (Harms of Surrogacy)

The Center for Bioethics and Culture Network

Εμπορική εκμετάλλευση της γυναικείας μήτρας και στο τέλος…  μια άδεια μητρική αγκαλιά και παιδιά ξεκομμένα από τη μάνα που τα έφερε στο κόσμο…

Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για Οικουμενικό Πατριάρχη-Ημέρα Ευχαριστιών

Αφιερωμένη στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και στα τριάντα χρόνια ποιμαντορίας του στον Πατριαρχικό Θρόνο, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψη του στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου για την Ημέρα των Ευχαριστιών που εορτάζεται σήμερα, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021, και κάθε τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου ετησίως στις ΗΠΑ.

Ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους κατά χριστιανών στην Ευρώπη σημείωσε απότομη αύξηση το 2020

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης του ΟΑΣΕ, που εκδόθηκε φέτος στις 16 Νοεμβρίου, ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους κατά των χριστιανών στην Ευρώπη σημείωσε απότομη αύξηση το 2020.

25 Νοε 2021

Τα ιερά οστά επτά ηρώων , μέχρι πρότινος αγνοουμένων της Κύπρου το 1974 στις γενέτειρές τους. Ανάμεσά τους ο συμπατριώτης μας Χριστόδουλος Δοιτσίδης

Θεοφάνης Μαλκίδης

Τα ιερά οστά επτά ηρώων , μέχρι πρότινος αγνοουμένων της Κύπρου το 1974 στις γενέτειρές τους. Ανάμεσά τους ο συμπατριώτης μας Χριστόδουλος Δοιτσίδης

 Μετά από σαρανταεπτά χρόνια έρχονται στις γενέτειρές τους τα ιερά οστά επτά αγνοουμένων που τα ίχνη τους είχαν χαθεί κατά τη διάρκεια της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.

Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος - Άγιος Νεκτάριος: Βίοι παράλληλοι (βίντεο)

Οι άνθρωποι εντός και εκτός Κρήτης τον εκτίμησαν και τον αγάπησαν πολύ από την πρώτη στιγμή. Του το έδειξαν και το δείχνουν μέχρι σήμερα

Γράφει ο Εμμανουήλ Μουλακάκης, εκπαιδευτικός

Λίγο πριν από την άλωση της Πόλης…

Λίγο πριν από την άλωση της Πόλης…

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος -Κιλκίς

Έχουμε πλούσια και ωραία ιστορία. Είναι παιδαγωγός τα παθήματα του λαού μας. Και τα μεγαλεία και οι αθλιότητες. Το ιστορικό υφαντό μας έχει και τα τσαλακώματα και τους λεκέδες του «έως αν η αυτή φύσις ανθρώπων ει», γιατί δεν αλλάζει η φύση των ανθρώπων κατά τον Θουκυδίδη. Μία περίοδος που ενδιαφέρει την τωρινή εποχή είναι η άλωση της Πόλης. Γιατί φτάσαμε σ’ αυτήν; Γιατί δεν απετράπη; Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν ώστε να απλωθούν πάνω από το Γένος τα σκοτάδια του Ισλάμ; Υπάρχουν ομοιότητες με το σήμερα; Απαριθμώ:

24 Νοε 2021

Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Κρήτης: Ομόφωνη απόφαση για την απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου από τα καθήκοντά του

Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης 24/11/21

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μεῖζον θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί λήψη Ἀπόφασης, σχετικῶς πρός ὅσα ὁρίζονται στό ἄρθρο 39, παράγραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων καί μή ἀναστρέψιμων προβλημάτων τῆς ὑγείας του.

Άρης Σερβετάλης: Είμαστε μία κοινωνία προσώπων, όχι αγέλη που διαχωρίζεται σε εμβολιασμένους και μη.

Απάντηση του ηθοποιού Άρη Σερβετάλη για τον σάλο των αντιδράσεων

Με ένα μακροσκελές μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Άνθρωπος του Θεού» Άρης Σερβετάλης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αποχωρήσει από την παράσταση «Ρινόκερος» στο θέατρο «Κιβωτός», δίνοντας παράλληλα και μια έμμεση δημόσια απάντηση σε εκείνους που αντέδρασαν σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά, ο Άρης Σερβετάλης με σημερινή ανάρτηση (23/11) του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει τα εξής:

23 Νοε 2021

Κυθήρων Σεραφείμ : Αυτά δεν έγιναν ούτε με καθεστώτα ολοκληρωτικά

Με επίκαιρη παρέμβαση ήδη από το απόγευμα της Κυριακής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ τοποθετήθηκε με δριμύ λόγο απέναντι στην απαίτηση της Πολιτείας να λαμβάνουν χώρα έλεγχοι κατοχής rapid test ή πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο των πιστών στους ιερούς ναούς.

«Ο Ναός του Θεού είναι το σπίτι μας. Είναι η πνευματική μας ευτυχία. Εκεί που γίνονται τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας και κοινωνούμε με τον Θεόν δια των αγίων Μυστηρίων. Είναι ιερός και αμόλυντος και άγιος χώρος. Γι’ αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν και έχουν ανατροφή από τα μικρά τους χρόνια και εκτιμούν τον ναό του Θεού, αντιλαμβάνεστε πόση είναι η στέρησις όταν κλείνουν οι ναοί του Θεού, όταν μπαίνουν φραγμοί και όταν καλούμεθα εμείς οι ιερείς και οι εκκλησιαστικοί επίτροποι να κάνουμε τα αστυνομικά όργανα και να αποκλείουμε έξω από τον ναό τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο σπίτι τους, στο πνευματικό ιατρείο, στο θεραπευτήριο» είπε, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος.

Τα σημεία οδηγούν σε αφύπνιση : Γρηγορείτε

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΦΥΠΝΙΣΗ:ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἀγαπητά μου παιδιά, μέ ρωτᾶτε νά σχολιάσω τά τεκταινόμενα σήμερα στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο. Ἀντί ἀπαντήσεως καί σχολιασμοῦ σᾶς παραθέτω ἀπό τόν Δ΄ τόμο τῆς Φιλοκαλίας καί πιό συγκεκριμένα ἀπό τήν Γ’ἑκατοντάδα τῶν κεφαλαίων τοῦ ὁσίου Νικήτα τοῦ Στηθάτου, ἔκδ. 1987,σελ.115,τά κεφάλαια 19 καί 22, ὅπως ἐπίσης καί μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό συναξάρι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στό μηναῖον τῆς Ἀποστολικῆς διακονίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. 1973, σελ.97:

22 Νοε 2021

Ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία

 Παντοκράτορας

Ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εὔχονται μεταξύ τους «χρόνια πολλὰ καὶ εὐτυχία». Ἀλλὰ ἡ εὐχὴ αὐτὴ δὲν γίνεται πραγματικότητα. Προφανῶς κάτι οὐσιαστικὸ λείπει ἀπὸ τὴ ζωή τους, γι’ αὐτὸ ἡ εὐτυχία εἶναι ἀποῦσα.

Το πρώτιστον κριτήριον της ενότητος το ενεθυμήθησαν δια το Μαυροβούνιο

 -Φωτο δείτε σχετικά ΕΔΩ & ΕΔΩ

Το πρώτιστον κριτήριον της ενότητος  το  ενεθυμήθησαν δια το Μαυροβούνιο

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Οι πρόσφατες αντιεκκλησιαστικές ενέργειες των σχισματικών στο Μαυροβούνιο κατά την  ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, καθώς και οι δηλώσεις του προέδρου του Μαυροβουνίου Μίλο Τζουκάνοβιτς, προκάλεσαν μεγάλη λύπη.

Ο άγιος Κλήμης επίσκοπος Ρώμης [24.11]

Ο άγιος Κλήμης επίσκοπος Ρώμης [24.11]
   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Ο άγιος Κλήμης [Α΄], ήταν ο τρίτος επίσκοπος Ρώμης [92-101] και μία από σημαντικότερες προσωπικότητες της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Θεωρείται Αποστολικός Πατέρας, διότι μαθήτευσε δίπλα σε Αποστόλους και χειροτονήθηκε από αυτούς. Υπήρξε εκκλησιαστικός ηγέτης κύρους, ενώ η γραμματεία του είναι ισαποστολικής αξίας. Μάλιστα έργα του από μερικές εκκλησίες τοποθετήθηκαν ακόμη και στον Καινοδιαθηκικό Κανόνα. Εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όπως οι Ωριγένης και Ευσέβιος Καισαρείας ταυτίζουν τον Κλήμη, με το συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου που αποκαλείται με το ίδιο όνομα στην “Προς Φιλιππησσίους επιστολή”.
    ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ: Για το βίο του Αγίου Κλήμεντος υπάρχουν λίγες και αβέβαιες πληροφορίες. Το πού και πότε γεννήθηκε δεν είναι γνωστό. Με βάση τη μαρτυρία των “Κλημεντείων”[recognitiones 7,8], ταυτίζεται με το γόνο της τότε βασιλικής οικογένειας της Ρώμης, ύπατο Φλάβιο Κλήμεντα, ο οποίος φονεύτηκε από τον εξάδελφό του Δομιτιανό επειδή ήταν Χριστιανός. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται απίθανο διότι “αν συνέβαινε τούτο, αι σοβαραί χριστιανικαί πηγαί δε θα το ηγνόουν, ενώ ο επίσκοπος επέζησε του διωγμού του Δομιτιανού” Άλλοι μελετητές εικάζουν, λόγω της επιμελούς χρήσεως χωρίων της Π. Διαθήκης στα κείμενά του πως ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής, αν και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Το ότι σχετίστηκε με τους Αποστόλους προκύπτει από τα γραφόμενά του στην “Προς Κορινθίους” επιστολή του: “ο εορακώς τους μακαρίους αποστόλους... και την παράδοσιν προ οφθαλμών έχων”. Ο άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου [Λυών] τον κατατάσσει μεταξύ των συγχρόνων των Αποστόλων και αυτόπτη μάρτυρα του κηρύγματός τους. Ακόμη ο ίδιος αναφέρει πως υπήρξε τρίτος Επίσκοπος Ρώμης, διάδοχος του Ανάκλητου. Υποστηρίζεται επίσης πως υπήρξε μαθητής του Λίνου, πρώτου επισκόπου Ρώμης, και επίσης μαθητή του Απ. Παύλου. Ο Τερυλλιανός προσθέτει πως χειροτονήθηκε από τον Απ. Πέτρο.

Ἡ Ἀριστερά στοχοποιεῖ ὅποιον θρησκεύεται καί ἀποθεώνει ὅποιον διαδηλώνει

 

Ὀργή τῆς Ἐκκλησίας κατά Τσίπρα ἐπειδή τήν χαρακτήρισε «ἐκλογικό ἀκροατήριο» τῆς ΝΔ – Ἐνόχλησις γιά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νά ἀναλάβουν οἱ Ἐπίτροποι τόν ἔλεγχο πιστοποιητικῶν

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ἔδωσε στήν Ἀριστερά τήν εὐκαιρία νά βυσσοδομήσει γιά μίαν ἀκόμη φορά κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν θρησκευομένων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Οὔτε νέο εἶναι, οὔτε ἔκπληξη προκαλεῖ. Τά πολιτικά λίκνα τῆς Ἀριστερᾶς ὑπεστήριζαν ἀνέκαθεν ὅτι «ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιο τοῦ λαοῦ». Καί δέν μποροῦν βεβαίως νά συγχωρήσουν τό γεγονός, ὅτι δέν ὑπῆρξε οὔτε ἕνα ἀριστερό καθεστώς πού νά κατόρθωσε νά ἐπιβιώσει, ἐνῶ οἱ Χριστιανικές Ἐκκλησίες μετά διώξεις δεκαετιῶν στίς κομμουνιστικές χῶρες ὄχι ἁπλῶς ἐπεβίωσαν ἀλλά ἐθριάμβευσαν. 

ΔΙΣ: «Η συμμόρφωση των πιστών είναι αδύνατον να ελεγχθεί από το προσωπικό των Ναών»

Υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου συνήλθε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να συζητήσει για την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση και για τους ναούς.

«Θρησκευτική οικολογία»: «Το βαρύ όχημα» της πανθρησκείας!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 22α Νοεμβρίου 2021

«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»: ΤΟ «ΒΑΡΥ ΟΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!

Όλοι σχεδόν οι ηγέτες του κόσμου σήμερα αρχίζουν και συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η αυξανόμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος πολύ σύντομα θα οδηγήσει στην ολοσχερή καταστροφή του πλανήτου, αν δεν ληφθούν επειγόντως σοβαρά και δραστικά μέτρα. Η εδώ και δεκαετίες άφρων εκμετάλλευση και καταδυνάστευση του φυσικού περιβάλλοντος και η κατασπατάληση των φυσικών πόρων οδήγησαν σε μια επικίνδυνη και πιθανώς μη αναστρέψιμη καταστροφή του πλανήτη μας. 

Ἡ αὐτοκρατορία τοῦ θεάματος

 

Ἡ αὐτοκρατορία τοῦ θεάματος

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Τελευταῖα, καλοί μου φίλοι, τὸ Facebook ξεκίνησε τὸ λανσάρισμα τῶν πρώτων «ἔξυπνων γυαλιῶν», ὅπως ἀποκαλοῦνται. Τὰ γυαλιὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν προϊὸν τῆς συνεργασίας του μὲ τὴν ἐπίσης πολυεθνικὴ ἑταιρεία «EssilorLuxotica». Ὀνομάζονται «Ray-Ban Stories», κοστίζουν 299 εὐρὼ καὶ εἶναι ἐνταγμένα στὴ λεγόμενη «ἐπαυξημένη πραγματικότητα». Τὰ γυαλιὰ αὐτὰ ἐπιτρέπουν στὸν χρήστη – ἐκτὸς τῶν ἄλλων – νὰ τραβᾶ φωτογραφίες καὶ βίντεο, τὰ ὁποῖα θὰ μπορεῖ νὰ δημοσιεύει εὔκολα στὸ Facebook, τὸ Instragram καὶ τὸ What’s App!

21 Νοε 2021

Εντουάρ Μπινιόν - Ένας πραγματικός φιλέλληνας πολιτικός

Εντουάρ Μπινιόν - Ένας πραγματικός φιλέλληνας πολιτικός

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Οι Φιλέλληνες βοήθησαν την Επανάσταση του 1821 με πολλούς τρόπους. Πολλοί έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για την Ελλάδα. Παράδειγμα οι Λόρδος Βύρωνας, Κόμης ντι Σανταρόζα, Μάγερ και όσοι έπεσαν στη μάχη του Πέτα και στις άλλες μάχες. Άλλοι προσέφεραν ανιδιοτελώς πολλά χρήματα και το κύρος τους στην ελληνική υπόθεση, όπως ο Ελβετός Τραπεζίτης Εϋνάρδος. Άλλοι οργάνωσαν φιλελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό και προώθησαν στους επαναστατημένους Έλληνες χρήματα και πολεμοφόδια. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς, όπως ο αμερικανός γιατρός Χάου, ήρθαν οι ίδιοι στην Ελλάδα και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Άλλοι χρησιμοποίησαν την τέχνη τους για να ευαισθητοποιήσουν τους Ευρωπαίους υπέρ της ελληνικής υπόθεσης. Μεταξύ αυτών ο Ουγκό στη λογοτεχνία και ο Ντελακρουά στη ζωγραφική.

            Υπήρξαν και κάποιοι πολιτικοί πραγματικοί φιλέλληνες, που έβαλαν την ιστορική αλήθεια πάνω από τα συμφέροντα της πατρίδας τους και έγραψαν πικρές αλήθειες για αυτές. Ένας από αυτούς ήταν ο πολιτικός και ιστορικός Εντουάρ Μπινιόν (Louis – Pierre – Edouard Bignon, 1771-1841). Όπως έγραψε ο αείμνηστος καθηγητής και πρ. διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Βουλής Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος «εντυπωσιάζει, ακόμα και τον σημερινό αναγνώστη η ενημέρωσή του συγγραφέως επί του ελληνικού ζητήματος, η αμεροληψία του, καθώς και οι θέσεις του επί ιστορικών θεμάτων και της πραγματικής καταστάσεως των συγχρόνων του Ελλήνων». (Άρθρο του εις «Νέα Κοινωνιολογία», τ. 38, Άνοιξη 2004, σ. 126).

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com