31 Αυγ 2023

Ποτέ διαπραγμάτευση με Τούρκο στην επέτειο των Σεπτεμβριανών

Ποτέ διαπραγμάτευση με Τούρκο στην επέτειο των Σεπτεμβριανών

Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας, η ανάπτυξη της Τουρκίας στην Αφρική και η συνάντηση στην Αγκυρα για τα Ελληνοτουρκικά τη λάθος ημέρα

Μανώλης Κοττάκης

Η αλήθεια και οι παγίδες για τις νέες ταυτότητες

Δήμος Θανάσουλας (δικηγόρος): Η αλήθεια και οι παγίδες για τις νέες ταυτότητες

Αν παρέλθει 15ετία από τη λήξη της ταυτότητας και μέχρι αυτή να αντικατασταθεί θεωρείται ισχυρό έγγραφο και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να το δεχθούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί της γνησιότητάς του.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Αρχή της Ινδίκτου – Ο Δεκτός Ενιαυτός του Κυρίου

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[: Λουκά 4,16-30]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«Ο ΔΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

       [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-9-1996]   [Β΄έκδοσις]

      Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την πρωτοχρονιά της. Δηλαδή το ξεκίνημα του χρόνου για κάποιο σπουδαίο έργο. Και κάθε πρωτοχρονιά μπορεί βεβαίως να είναι συμβατική, κατά συμφωνίαν, αλλά όμως το θέλημα του Θεού βρίσκεται στην μέτρηση του χρόνου. Και είναι αναγκαία αυτή η μέτρησις του χρόνου, τόσο για τα έργα του ανθρώπου, όσο και για την σωτηρία του. Γι'αυτό γράφει ο Μωυσής εις το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως: «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν –δηλαδή να γίνουν- φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ- δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη-  εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς- για να φωτίζουν την γη-, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός· καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς». Βλέπετε εδώ, ο χωρισμός του χρόνου. Και μέσα σ’ αυτήν την αίσθηση, θα λέγαμε, του χρόνου, θα αποδοθεί εκείνο το θεόπνευστον «Καιρός παντί πράγματι», που λέγει ο Εκκλησιαστής, «Το κάθε πράγμα είναι στον καιρό του». «Καιρός παντί πράγματι».

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας για την Ευαγγελική περικοπή της Αρχής της Ινδίκτου

 Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας:Ο μεγάλος δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[:Λουκά 4,16-30]

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

    «Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ᾿ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ· καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι (: Και ο Ιησούς γύρισε πίσω στη Γαλιλαία γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος, το οποίο με τη νίκη Του κατά του διαβόλου Τον ενίσχυε πιο αισθητά. Και εξαιτίας των θαυμάτων Του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας η φήμη ότι είναι θαυματουργός προφήτης, απεσταλμένος από τον Θεό. Και Αυτός δίδασκε μέσα στις συναγωγές τους, και όλοι Τον δόξαζαν και Τον επαινούσαν. Έπειτα ήλθε στη Ναζαρέτ, εκεί όπου είχε ανατραφεί και είχε μεγαλώσει. Και, όπως συνήθιζε από την παιδική Του ακόμη ηλικία, μπήκε την ημέρα του Σαββάτου στη συναγωγή και σηκώθηκε από τη θέση Του για να διαβάσει κάποια προφητική περικοπή από τη Βίβλο)»[Λουκά 4,14-16].

   Επειδή λοιπόν έπρεπε να φανερώσει τον εαυτό Του στους εξ αίματος Ισραηλίτες και να λάμψει το μυστήριο της ενανθρώπησης σε εκείνους που δεν Τον γνώρισαν, και ότι είχε χριστεί από τον Θεό Πατέρα για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, το κάνει και αυτό με μεγάλη σοφία. Και κάνει αυτή τη χάρη πριν από τους άλλους, στους κατοίκους της Ναζαρέτ, με τους οποίους είχε συναναστραφεί, εννοώ ως άνθρωπος. Μπαίνοντας λοιπόν στη συναγωγή, Του δόθηκε βιβλίο για να το αναγνώσει, και ανοίγοντάς το, διάλεξε προφητική περικοπή που μιλούσε για το δικό Του μυστήριο. Ολοφάνερα βέβαια Αυτός ο Ίδιος ήταν που τα έλεγε αυτά με τη φωνή του προφήτη, ότι και θα γίνει άνθρωπος, και θα έρθει για να σώσει την υφήλιο. Και λέμε ότι ο Υιός δεν χρίσθηκε με άλλον τρόπο, αλλά ότι ήρθε με σάρκα, δηλαδή σαν εμάς και έγινε άνθρωπος· γιατί, όντας Θεός μαζί και άνθρωπος, ο Ίδιος δίνει με τρόπο θεϊκό το Πνεύμα στην κτίση, αλλά και δέχεται Αυτό από τον Θεό και Πατέρα ως άνθρωπος, Αυτός που αγιάζει όλη την κτίση, καθόσον και από τον άγιο Πατέρα είχε φανερωθεί, και το άγιο Πνεύμα που αναβλύζει από Αυτόν το μεταδίδει στις ουράνιες δυνάμεις ως δικό Του και επιπλέον και σε εκείνους που έχουν αναγνωρίσει την παρουσία Του.

Αρχή της Ινδίκτου - Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[:Ματθ. 13, 53-58]

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

   «Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας μετῆρεν ἐκεῖθεν (:και όταν ο Ιησούς τελείωσε τις παραβολές αυτές, αναχώρησε από εκεί)»[Ματθ.13,53].Γιατί είπε ο Κύριος τις παραβολές αυτές; Επειδή επρόκειτο και άλλες να πει. Και για ποιο λόγο μεταβαίνει από εκεί; Επειδή ήθελε να σπείρει παντού τον λόγο.

    «Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν (:και αφού ήλθε στην πατρίδα Του, δίδασκε τους κατοίκους της στη συναγωγή τους)». Και ποια πόλη ονομάζει τώρα πατρίδα Του; Εγώ νομίζω τη Ναζαρέτ· διότι λέγει: «Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς(:και δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα)»[Ματθ.13,58]· ενώ στην Καπερναούμ έκανε θαύματα. Για τον λόγο αυτόν και έλεγε: «Καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήση· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον(:και εσύ, Καπερναούμ, που έγινες κατοικία του ενανθρωπήσαντος Κυρίου και γι’ αυτό υψώθηκες δοξασμένη μέχρι τον ουρανό, θα κατεβείς ντροπιασμένη μέχρι τον Άδη· διότι εάν είχαν γίνει στα Σόδομα τα μεγάλα θαύματα που έγιναν σε σένα, δεν θα καταστρέφονταν, αλλά οι κάτοικοί τους θα μετανοούσαν, και τα Σόδομα θα έμεναν μέχρι τη σημερινή ημέρα)»[Ματθ.11,23].

Αρχή της Ινδίκτου - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ[:Α΄Τιμ.2,1-7]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

   «Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν(:Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα προηγούμενα οφείλουμε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Και ο Ιησούς Χριστός άλλωστε ήλθε στον κόσμο για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς.  Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σε προτρέπω, Τιμόθεε, και εσένα και τους άλλους αδελφούς, πρώτα απ’ όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους βασιλείς και για όλους όσους έχουν κάποιο αξίωμα ή κάποια ανώτερη θέση, να τους φωτίζει και να τους ενδυναμώνει ο Θεός, ώστε να εξασφαλίζουν την ειρηνική συμβίωση των πολιτών. Κι έτσι να ζούμε και εμείς ζωή ήρεμη και ήσυχη, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα· διότι αυτό, το να προσευχόμαστε δηλαδή για όλους, είναι καλό και ευάρεστο ενώπιον του σωτήρα μας Θεού· διότι Αυτός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και με την πίστη να γνωρίσουν βαθύτερα και πληρέστερα την αλήθεια)»[Α΄Τιμ.2,1-4].

«Καταξίωσον ἡμᾶς, Κύριε, προσφέρειν σοι εὐπρόσδεκτον τὸν ἐνιαυτόν»

«Καταξίωσον ἡμᾶς, Κύριε, προσφέρειν σοι εὐπρόσδεκτον τὸν ἐνιαυτόν»

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος - θεολόγος

Εὐχὲς καὶ ὕμνους γιὰ τὴν εὐλογία τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἀκαδημαϊκῆς περιόδου ἀναπέμπει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὅπως κατὰ τὴν ρωμαϊκὴ ἰνδικτιῶνα (ἀπὸ τὸ indictio, ποὺ σημαίνει ὁρισμός, ἐξαγγελία), ὁριζόταν, κατὰ τὸν Σεπτέμβριο, τὸν μήνα τῆς συγκομιδῆς τῶν πρώτων καρπῶν τῆς γῆς, τὸ ὕψος τοῦ φόρου ποὺ θὰ πλήρωναν οἱ ὑπήκοοι γιὰ τὴν συντήρηση τοῦ στρατοῦ γιὰ τὰ ἑπόμενα 15 ἔτη, ὁπότε γινόταν ἡ νέα ἐξαγγελία, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ὥρισε τὴν 1η τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου ὡς δική της ἰνδικτιῶνα, ὡς ἀπαρχὴ δηλαδὴ τῶν δικῶν της δραστηριοτήτων γιὰ τὴν νέα χρονιά.

Το κερί της ελπίδας

Το κερί της ελπίδας

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε καταστάσεις, που μας καταθλίβουν. Πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα κατακαίουν τα δάση μας. Σε άλλοτε καταπράσινες ζωοδότρες πηγές κυριαρχεί η μαυρίλα του θανάτου στη γη και στα καμένα δένδρα. Κλιματική αλλαγή, αδυναμία επιτυχούς αντιμετώπισης της συμφοράς από την κρατική μηχανή, συλλήψεις με την κατηγορία του εγκληματικού εμπρησμού και συνωμοσιολογικά ερωτήματα κυριαρχούν στην επικαιρότητα.

            Τα τραγικά αυτά γεγονότα συμπληρώνονται από διεθνείς εξελίξεις, που μας επηρεάζουν δυσάρεστα. Οι δόλιες επιχειρήσεις παράνομης μετανάστευσης, οι συνεχείς απειλές της Τουρκίας για τα νησιά μας και την ΑΟΖ, οι πράξεις βίας της εν λόγω χώρας σε βάρος των δυνάμεων του ΟΗΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ευεργετηθέντες γείτονές μας, που μας προσφέρουν αντί του μάννα χολή, ο πόλεμος στην γειτονιά μας, στον οποίο εμμέσως συμμετέχουμε, η αναταραχή στις χώρες της υποσαχάριας ζώνης, όπου εμπλέκονται χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι αντιχριστιανικές ενέργειες φανατικών εβραίων στους Αγίους Τόπους και η για πρώτη φορά απόρριψη ραδιενεργών καταλοίπων στη θάλασσα από τους Ιάπωνες, είναι μερικά από τα συμβαίνοντα τις ημέρες αυτές.

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου

 Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου - 31 Αυγούστου - YouTube

Η Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου 31.8

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.

30 Αυγ 2023

"ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΙΝΑ!" - Σκληρή κόντρα για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες

Ο Δημήτρης Χιωτακάκος, δρ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, στέλεχος της ΝΙΚΗΣ, καλεσμένος στο "OneChannel" στην εκπομπή "ΕΔΩ" του κ. Ζαχαρού, αναλύει τα προβλήματα που προκύπτουν από τις τεχνικές προδιαγραφές των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (27/8/2023).

Ο Εθνικός μας Ποιητής Διονύσιος Σολωμός και ο Εθνικός μας Ύμνος

ΣΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ (1823-2023)

Υπό Δρ. Φιλ-Ιστορίας Μαρίας Ελευθερίας Γ. Γιατράκου

Στο Λόφο του Στράνη στη Ζάκυνθο, σε μια τοποθεσία με πανέμορφη και πανοραμική θέα έγραψε ο Εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός τον Ύμνο στην Ελευθερία και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους1. Η γεωγραφική τοποθέτηση του λόφου έχει ιδιαίτερη σημασία και ως σημείο ιστορικής αναφοράς.

Στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη μήνα!

Στον καταραμένο τόπο βρέχει Μάη μήνα!

Δημήτρης Κοσκινιώτης

Την παροιμία του τίτλου δεν την γνώριζα μέχρι πριν μερικά χρόνια, παρότι έχω μεγαλώσει και ζω στην ύπαιθρο χώρα. Την άκουσα για πρώτη φορά από μια φίλη στην Αθήνα, όταν περιέγραφα στη φιλική ομήγυρη την ανησυχητική κατάσταση που βίωνε τότε ο αγροτικός κόσμος, λόγω των έντονων και σε διάρκεια βροχοπτώσεων που συνέβαιναν εκείνη τη χρονιά, παρότι κοντεύαμε στο τέλος της άνοιξης.

Άγιος Αλέξανδρος: Ο μεγάλος επίσκοπος της Εκκλησίας μας

ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
      Πολλοί άγιοι ιεράρχες λάμπρυναν με την προσωπικότητά τους και το έργο τους την πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως στη δισχιλιόχρονη ιστορική της πορεία. Ένας από αυτούς είναι και ο άγιος Αλέξανδρος, ο οποίος έβαλε τη δική του σφραγίδα στην Εκκλησία του Χριστού σε μια εποχή κρίσιμη για εκείνη.
      Γεννήθηκε στην αγιοτόκο Μ. Ασία περί το 239 από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι τον ανάθρεψαν χριστιανικά, σε μια εποχή που θεωρούνταν ασυγχώρητο έγκλημα να είναι κανείς Χριστιανός, διότι η θνήσκουσα ειδωλολατρία, δια της ρωμαϊκής εξουσίας καταδίωκε με ιδιαίτερη μανία την Εκκλησία και τους Χριστιανούς, με στόχο να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Ο ίδιος, νεαρό παιδί, δοκίμασε τους σκληρούς διωγμούς του θρησκομανή αυτοκράτορα Δέκιου (249-251) και στη συνέχεια τους διωγμούς του Βαλεριανού (257-260), τους πιο φοβερούς από όλους, του δαιμονικού Διοκλητιανού (303-305) και τέλος του Γαλερίου και Μαξιμιανού (305-313). Είχε ασκηθεί να κρύβει διωκόμενους Χριστιανούς και να περιθάλπει ταλαιπωρημένους και πληγωμένους Μάρτυρες. Όλη αυτή η τραγική κατάσταση είχε δαμάσει τον νεαρό Αλέξανδρο και είχε σμιλέψει την ψυχή του, ώστε να αφιερώσει τη ζωή του στο Χριστό και την υπηρεσία της Εκκλησίας.

29 Αυγ 2023

Νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες: ΣΟΒΑΡΑ και ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ερωτήματα!

Σπύρος Τσιρώνης: Καταπέλτης ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ για τις ταυτότητες, αποστόμωσε με επιχειρήματα το «εχθρικό» πάνελ εκπομπής του ΑΝΤ1

Η έκθεση του σύγχρονου ανθρώπου στις οθόνες ως αυτοτελές διακύβευμα του πνευματικού αγώνα

Η έκθεση του σύγχρονου ανθρώπου στις οθόνες ως αυτοτελές διακύβευμα του πνευματικού αγώνα

του Παναγιώτη Μπλάνου

Αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού,

Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής που διανύουμε είναι η κυριαρχία των οθονών στην καθημερινότητά μας. Η οθόνη είναι ο πρωταγωνιστής της σύγχρονης ζωής, σε όλες της τις εκφάνσεις:

Π. Ν. Τρεμπέλας, π. Βολουδάκης, «Ὀρθόδοξος Τύπος» - (Σταύρου Μποζοβίτη)

Π. Ν. Τρεμπέλας, π. Βολουδάκης, «Ὀρθόδοξος Τύπος»

Σταύρος Μποζοβίτης, Θεολόγος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Ο Ιερός Χρυσόστομος για την αποτομή της αγίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου

 Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγ. Ιωάννου Προδρόμου - Κιβωτός της  Ορθοδοξίας

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ[:Ματθ.14,1-12]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

  «Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ (:εκείνον τον καιρό άκουσε ο Ηρώδης Αντίπας, ο τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας, τη φήμη του Ιησού)»[Ματθ.14,1]· διότι ο βασιλιάς Ηρώδης, ο πατέρας του, που είχε φονεύσει τα νήπια της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, είχε πεθάνει.

Aποτομή της αγίας κάρας του Τιμίου Προδρόμου - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 

ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ[:Πράξ.13,25-32]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[:Υπομνηματισμός των εδαφίων Πράξ.13,23-36]  

     […]Έπειτα αναφέρει και τον Ιωάννη, που δίνει τη μαρτυρία και λέγει: «Τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾿ ἐπαγγελίαν ἤγαγε τῷ Ἰσραὴλ σωτηρίαν, προκηρύξαντος ᾿Ιωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραήλ. ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ ᾿Ιωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ᾿ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾿ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι

Προβοκάτσια τῶν Τούρκων μέ τό τζαμί στήν Κῶ

Ἀξιοποιοῦν ἐπιστολή τῶν Ἑβραίων τῆς Πόλεως στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιά νά μιλήσουν μέσῳ Τσελίκ γιά «φθορές», ὥστε νά ἐνταχθεῖ στόν διάλογο Γεραπετρίτη – Φιντάν ζήτημα «τουρκικῆς μειονότητος» καί στά Δωδεκάνησα! – Γιατί ἡ ἑβραϊκή κοινότης τῆς Πόλεως δέν σώζει ἐκκλησίες πού εἶναι στάβλοι, ἀποθῆκες, καί πλειστηριάζονται;

ΤΗΝ ΩΡΑ κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἄγκυρα παρακολουθεῖ μέ περισσή ἱκανοποίηση τήν ἀπογύμνωση τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῆς Θράκης –μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τήν ὀχύρωση τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς ἀλλά καί τήν τοπική οἰκονομία– ἀνοίγει ταυτοχρόνως καί ἄλλο μειονοτικό θέμα. Ὄχι στήν Θράκη, ὡς συνήθως, ἀλλά στά Δωδεκάνησα. Ὄχι εὐθέως, ἀλλά διά …ἀντιπροσώπου!

Τοῦ Νίκου Παπαδημητρίου

«Ὄχημα» γιά τήν νέα τουρκική προβοκάτσια ἦταν ἡ ἐπιστολή τῶν Ἑβραίων τῆς Τουρκίας πρός τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό, μέσῳ τῆς ὁποίας καταγγέλλουν «φθορές» στό τζαμί τῆς Κῶ, τήν ὁποίαν καί ἐπεσκέφθησαν. Τήν ἐπιστολή, διόλου περιέργως, ἔσπευσε νά ἀξιοποιήσει ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος Ὀμέρ Τσελίκ. Ὅλοι, ὅμως, ἐμφανεῖς καί… ἀφανεῖς πρωταγωνιστές ἔλαβαν τήν δέουσα ἀπάντηση ἀπό τήν πρόεδρο τῶν Βακουφίων Ἐλβάν Κοτζαογλάν.

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: ποιούς Ἁγίους νά ἐμπιστευόμαστε;

 

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: ποιούς Ἁγίους νά ἐμπιστευόμαστε;

Πορφυρίτης

    Μέσα στό κλίμα τῶν ἡμερῶν τό κήρυγμα τοῦ σεβασμιωτάτου Φθιώτιδος· συνδυασμός τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, τοῦ ἑορταζόμενου Ἁγίου Φανουρίου καί θεμάτων πού δημιουργοῦν ἀνησυχίες ἤ ἀπασχολοῦν τόν λαό. Μηνύματα μέ πολλαπλούς ἀποδέκτες, πάντα κατά τή δική μας ἀνάγνωση, μιᾶς καί κήρυξε σέ ναό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ὁ λόγος του θά εἶχε περισσότερη δημοσιότητα, καθώς μεταδόθηκε «ἀπευθείας ἀπό τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καί διαδικτύου»[1].

Ἕνας ἀληθινὸς κήρυκας τῆς μετανοίας

 


                     Ἕνας ἀληθινὸς κήρυκας τῆς μετανοίας

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Μιὰ σεβάσμια μορφὴ τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Ἕναν Ἅγιο μὲ πολλαπλὲς ἰδιότητες, ὅπως διαβάζομε στὸ Ἀπολυτίκιό του: ὑπῆρξε προφήτης, πρόδρομος, βαπτιστὴς καὶ κήρυκας, μάλιστα δὲ μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ὑστερήσῃ οὐδόλως σὲ καμμία ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀποστολές.

Δὲν γνωρίζει πραγματικὰ κανεὶς τί νὰ πρωτοθαυμάσῃ στὸν Ἰωάννη! Τὴν ταπείνωση, τὴν ὑπακοή του, τὴν σεμνότητα ἤ τὴν ἀσκητικότητά του; Ἤ μήπως περισσότερο τὴν παρρησία καὶ τὸ σθένος του νὰ ἀντιπαρατεθῆ στὸν πανίσχυρο Ἡρώδη, γεγονὸς ποὺ τοῦ κόστισε τελικά τὴν ζωή του; Ἐὰν τὸ κήρυγμά του περιοριζόταν σὲ καθαρὰ θρησκευτικὰ πλαίσια, ἴσως νὰ μὴν ἐνοχλοῦσε κανέναν, οὔτε αὐτὴν τὴν ἐξουσία. Ἐπειδή, ὅμως, προσέκρουε πάνω σὲ διεφθαρμένες συνειδήσεις ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ μετανοήσουν, ἡ φωνὴ ποὺ ἔκραζε «οὐκ ἔξεστι…» ἔπρεπε ὁριστικὰ νὰ σιγήσῃ. Ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, ὅμως, συνέχιζε νὰ ἐλέγχῃ τὸν ἐλεεινὸ Ἡρώδη, πού, ὡς λέγεται, ἔβλεπε συνεχῶς μπροστά του τὸ «φάντασμα» τοῦ ἀδικοσκοτωμένου Ἰωάννη καὶ στὸ τέλος βρῆκε καὶ ὁ ἴδιος φρικτὸ θάνατο.

Alors, c’ est la guerre… Λίγες σκέψεις ἐν μέσῳ ἑνός ἀκήρυκτου, πολυμέτωπου πολέμου

Alors, c’ est la guerre…

Λίγες σκέψεις ἐν μέσῳ ἑνός ἀκήρυκτου, πολυμέτωπου πολέμου

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

       Βρισκόμαστε λοιπόν ξεκάθαρα σέ πόλεμο. Ἕνα πόλεμο ἀκήρυκτο καί ὑβριδικό. Καί φυσικά ἕνα πόλεμο πού περιλαμβάνει πολλά ἀκόμη μέτωπα, πλήν ἐκείνου τῶν ἐμπρησμῶν. Τό ἔγραφα ἄλλωστε καί πρίν ἀπό ἕνα περίπου μῆνα ὅτι, πέραν τῆς γελοίας θεωρίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς πού εἶναι μόνο γιά διανοητικά καθυστερημένους (κι ἄς συνεχίζουν μέ τόσο θράσος νά τήν πιπιλίζουν τά κυβερνητικά κνώδαλα), ἡ ἐν ἐξελίξει πύρινη καταστροφή τῆς χώρας εἶναι πασιφανές ὅτι δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ οὔτε μέ τήν προσφυγή σέ ὅρους, ὅπως «πολιτική ἀνικανότητα», ἀλλά οὔτε καί μέ τή συζήτηση περί αἰολικῶν πάρκων καί ἄλλων οικονομικών συμφερόντων, ἐνῶ ἀκόμη καί ἡ ἐπίσης πολύ βάσιμη ἀναφορά σέ Τούρκους πράκτορες-ἐμπρηστές δέν ἀρκεῖ γιά νά ἑρμηνεύσει τό μέγεθος αὐτοῦ πού ζοῦμε. Αὐτό στήν πραγματικότητα μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ μόνο ἄν κατανοήσουμε τήν πολύ εὑρύτερη ἀλήθεια ὅτι βρισκόμαστε ὡς χώρα ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες στήν καρδιά τῆς νεοταξικῆς ἐπίθεσης καί ὅτι διοικούμαστε ἀπό ἐλεεινές μαριονέτες, πού παίζουν σκιώδεις, μειοδοτικούς ρόλους μέσα σέ ἕναν υπόνομο ξεφτιλισμένης ψευτοδημοκρατίας, ἐκτελῶντας ἐντολές ξένων ἀφεντικῶν, χωρίς δισταγμό καί χωρίς ἴχνος ἐθνικῆς συνείδησης. Μόνο ἔτσι μποροῦν νά ἐξηγηθοῦν πραγματικά οἱ ἐξελίξεις (μέ τόν ὅρο νά ὑπονοεὶ ὄχι μόνο τίς πυρκαγιές, ἀλλά τό συνολικό κῦμα οἰκονομικῆς καί πνευματικῆς ἅλωσης καί καταστροφῆς τῆς πατρίδας καθ’ ὅλη τή λεγόμενη Μεταπολίτευση).

Γαλλία: Τέλος από τα σχολεία η μουσουλμανική αμπάγια

 

«Δεν θα μπορούν πλέον (οι μαθήτριες) να φορούν την παραδοσιακή αμπάγια στο σχολείο», το μακρύ και φαρδύ φόρεμα που φοριέται πάνω από ρούχα, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Γκαμπριέλ Ατάλ στο κρατικό TF1. 

Λόγος εις τον Αγ. Ιωάννην τον Προφήτην, Πρόδρομον και Βαπτιστήν

370430138 840685580964404 8600878223793268626 n

Λόγος εις τον Αγ. Ιωάννην τον Προφήτην, Πρόδρομον και Βαπτιστήν

- Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

Αἰδέσιμος ἡ σημερινὴ ἡμέρα, καθ' ὅτι μνήμη ποιούμεθα τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἐπεσφράγισε τὴν ἀκεραιότητα τοῦ βίου Του μὲ τὸ μαρτύριο. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ἡρωϊκὴ μορφή. Ἐπιβλητικὴ καὶ σεβασμία. Ὑπέροχος θρησκευτική προσωπικότης, μοναδικὴ καὶ ρηξικέλευθος. Ζεῖ στὸ μεταίχμιον Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης καὶ καθίσταται ἡ κατ' ἐξοχὴν «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (Μάρκ. 1, 3). Λίαν λαοφιλής ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ καὶ αὐτὴ ἡ περιβολὴ καὶ ἡ τροφή του ἐντυπωσιάζουν, ὅταν κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον «εἶχε ἔνδυμα ἀπὸ τριχῶν καμήλου... καὶ ἡ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον» (Ματθ. 3, 4).

28 Αυγ 2023

Αυγουστίνος Καντιώτης: Η χρυσοστομική φωνή της Εκκλησίας που συνεχίζει να μας αφυπνίζει

Αυγουστίνος Καντιώτης: Η χρυσοστομική φωνή της Εκκλησίας που συνεχίζει να μας αφυπνίζει

Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης είναι φωνή αφύπνισης που λείπει από τις μέρες μας, όμως ο ίδιος συνεχίζει να μας καθοδηγεί με το αγιασμένο έργο του

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Να λευκάνουμε τις μελανιές της καρδιάς μας

 

«Δήγματι αμαρτίας, μεμελανωμένην την καρδίαν μου, καταλεύκανον Πάτερ, μετανοίας τοις όμβροις, πρεσβείαις σου» (α΄ ωδή κανόνος οσίου Μωυσή Αιθίοπος). 

(Πάτερ (Μωυσή), διά των πρεσβειών σου, κάνε κατάλευκη, με τα δάκρυα της μετανοίας μου, την καρδιά μου, που είναι κατάμαυρη από το δάγκωμα της αμαρτίας).

Να επέμβει η Δ.Ι.Σ. για τον Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο

 Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στις 25-8-2023 ανακοίνωσε προς το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα και τον ιερό Κλήρο της Εκκλησίας της Ελλάδος να παύσουν να τοποθετούνται δημοσίως για το θέμα των ταυτοτήτων και να περιμένουμε την επίσημη απόφαση και τοποθέτηση της Δ.Ι.Σ.

Κλήρος και λαός σεβαστήκαμε την απόφαση αυτή. Δυστυχώς όμως, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος καταφρόνησε τη συγκεκριμένη απόφαση, καταπάτησε τον λόγο του Θεσμικού Οργάνου της Εκκλησίας και εχθές, 27 Αυγούστου 2023, τοποθετήθηκε δημοσίως με άρθρο του, το οποίο έχει τίτλο: «Να αποδυναμώσουμε τη θρησκοληψία».

Δυστυχώς, μ’ αυτό το άρθρο του συκοφαντεί και υβρίζει το ευλαβές και ευαίσθητο πλήρωμα της Εκκλησίας, το οποίο υπακούει στις α) (έως τώρα) εγκυκλίους για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες· εγκυκλίους που έχουν εκδώσει η Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Κρήτης, β) στις ανακοινώσεις της Ι. Κοινότητας του Αγίου Όρους και γ) στους λόγους των Αγίων μας, όπως του Οσίου Παϊσίου, ο οποίος εξέφρασε την αγιοπνευματική του τοποθέτηση με το ιδιόχειρο φυλλάδιό του «Σημεία των Καιρών».

Η ΦΡΙΚΤΗ «ΣΙΩΠΗΛΗ» ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 28η Αυγούστου 2023

Η ΦΡΙΚΤΗ «ΣΙΩΠΗΛΗ» ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ

    Δεν θα πάψουμε να αποκαλύπτουμε την απάνθρωπη και θηριώδη φύση του Ισλάμ. Μιας θρησκείας, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο θηριωδίας με αμέτρητα

27 Αυγ 2023

Στις νέες ταυτότητες είναι εκτεθειμένα τα προσωπικά μας δεδομένα

Σοβαρά ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, εγείρει η διαδικασία των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, σύμφωνα με τον διδάκτορα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δημήτρη Χιωτακάκο.

Ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος για Θρησκευτικά, χριστιανική οικογένεια και τουρκικές προκλήσεις.

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής ο αρχιερατικός και πανηγυρικός εορτασμός της Ιεράς Συνάξεων των Αγίων της Χίου, στον ιστορικό Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου Φρουρίου.

Ψηφιακές ταυτότητες: μύθοι, φτηνή πολιτική προπαγάνδα και πραγματικότητα

                 Ψηφιακές ταυτότητες: μύθοι, φτηνή πολιτική προπαγάνδα και πραγματικότητα

Γράφει ο Φαρσαλινός Κωνσταντίνος, ιατρός-ερευνητής

Διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνει το τελευταίο διάστημα το θέμα των ταυτοτήτων. Σχεδόν καθημερινά, ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τις ουρές που σχηματίζονται στα αστυνομικά τμήματα για την νέα έκδοση παλαιού τύπου ταυτοτήτων.

Από την Παρασκευή τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος της ΕΕ για τη λογοκρισία: Οι “παραπλανητικές” αναρτήσεις θα διαγράφονται αμέσως

Με την “πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες” (Digital Services Act), οι Βρυξέλλες αναλαμβάνουν τον έλεγχο των κοινωνικών δικτύων. Στο μέλλον, θα προβλέπεται η καταστολή των φερόμενων ως “προβληματικών” αναρτήσεων.

Ἀγωνία καὶ ἀγώνας (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου)

Ἀγωνία καὶ ἀγώνας

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος - θεολόγος

     Μιὰ μορφὴ καλῆς ἀγωνίας παρουσιάζεται στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἀναγιγνώσκεται στὶς Ἐκκλησίες μας τὴν Κυριακὴ ΙΒ’ Ματθαίου (ιθ’ 16-24). Καὶ μάλιστα ἡ καλὴ αὐτὴ ἀγωνία διακατέχει ἕναν νέο, ὁ ὁποῖος προσερχόμενος στὸν Κύριο τὸν ῥωτᾶ: «τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;» (ὅ. π. 16)

    Εἶναι, πράγματι, παρήγορο ὅτι ἕνα τέτοιο ἐρώτημα ἀπασχολεῖ ἕναν νέο ἄνθρωπο. Αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ νέος ἐκεῖνος εἶχε τὴν κατάλληλη προπαιδεία στὴν ἐν Χριστῶ ζωὴ καὶ ποθοῦσε κάτι παραπάνω. Εἶχε τὸ ὅραμα νὰ ἀποκτήσῃ τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Πόσο ἅγιος ὁ πόθος του καὶ πόσο ὄμορφη ἡ ἀγωνία του!

Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Στήν προσφώνησιν, «ἀγαθέ», ὡς ἀνθρωπίνη φιλοφρόνησις, ὁ Ἰησοῦς ἐφ’ ὅσον τακτοποιεῖ πρῶτα τό θέμα θεολογικά, «οὐδείς ἀγαθός, εἰ μή εἷς· ὁ Θεός»· κατά δεύτερον δέ λόγον ὡς ὁ Μεσσίας καί ὁ Διδάσκαλος, ἀπαντᾶ· ὀφείλει νά ἀπαντήσει, ἐπειδή τό ἐρώτημα ἅπτεται τῆς αἰωνίου μακαρίας ζωῆς, γεγονός πού ἐμπίπτει ἀκριβῶς στόν σκοπόν πού ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος λαβών δούλου μορφήν.

Άγιος Μεγαλομάρτυς Φανούριος ο Θαυματουργός

ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
         Κάποιοι άγιοι της Εκκλησίας μας απολαμβάνουν ιδιαίτερης τιμής από τους πιστούς. Θεωρούνται δημοφιλείς, διότι τους αισθάνεται ο λαός κοντά του και αρωγούς στα προβλήματά του. Ένας από τους πλέον δημοφιλείς αγίους είναι και ο άγιος Φανούριος ο Μεγαλομάρτυς και Θαυματουργός.
        Ο άγιος αυτός ήταν εντελώς άγνωστος στην Εκκλησία μας. Κανένα συναξάρι δεν τον ανέφερε και καμιά τιμή δεν του απένειμε ο πιστός λαός. Αυτά ως τα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν οι Αγαρηνοί είχαν καταλάβει το νησί της Ρόδου. Επιχειρώντας να την οχυρώσουν, επισκευάζοντας τα παλιά τείχη, κατεδάφιζαν παλιά οικοδομήματα στα νότια της πόλεως, για να χρησιμοποιήσουν τις πέτρες για τις ανοικοδόμηση του φρουρίου. Είχαν αγγαρεύει τους Χριστιανούς της νήσου για την επίπονη αυτή εργασία. Μεταξύ των ερειπίων βρήκαν ένα όμορφο παμπάλαιο ναό, και πλήθος ιερών εικόνων, οι οποίες είχαν σβήσει από τα χρόνια. Αλλά η σκαπάνη ενός εργάτη έπεσε σε μια θαυμάσια διατηρημένη εικόνα, η οποία εικόνιζε έναν όμορφο στρατιωτικό άγιο, ο οποίος επιγράφονταν ως «Ο Άγιος Φανούριος». Γύρω από το εικονιζόμενο πρόσωπο είχε παραστάσεις από τη ζωή και το μαρτύριό του.
       Η Εκκλησία και οι ειδικοί μελέτησαν την Ιερή Εικόνα και αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για στρατιωτικό άγιο – Μάρτυρα της Εκκλησίας μας, των πρώτων χριστιανικών χρόνων και από τις παραστάσεις συνέθεσαν το συναξάρι του.

Ηλεκτρονικές Ταυτότητες. Η είσοδος σε έναν εφιαλτικό κόσμο

Ο Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Manchester, μιλάει στην Πεμπτουσία για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και για την είσοδο σε έναν εφιαλτικό κόσμο μέσα από τη χρήση τους.

26 Αυγ 2023

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Περί τῶν νέων ταυτοτήτων.

Ἀπαντήσεις ἀποριῶν. (Κατηχήσεων Ἀνδρῶν – Γυναικῶν)

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (27-08-2023)

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Νεανικές αναζητήσεις (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ. 19,16-26]

 Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 26-8-1990]  [Β237]                                                                        

      Είναι συγκινητικό, αγαπητοί μου, όταν βλέπεις τους νέους ανθρώπους να αναζητούν το αγαθόν, το τέλειον, για να το γνωρίσουν και για να το βιώσουν. Μια υποδειγματική περίπτωση με θετική και αρνητική πλευρά μάς παρουσιάζει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μας διηγείται ότι ένας πλούσιος νεανίσκος με καλή καρδιά και αγαθή προαίρεση, πλησίασε τον Κύριον και Τον ερωτά: «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;». Και ο Κύριος τού απαντά: «Εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς». «Εάν θέλεις να κερδίσεις την ζωήν την αιώνιον, να εισέλθεις εις αυτήν, να εφαρμόσεις τις εντολές». Κι εκείνος έκπληκτος, γιατί ίσως κάτι το άλλο περίμενε, ερωτά: «Ποιες είναι αυτές;». Και ο Κύριος τού απήντησε ότι είναι οι εντολές, οι γνωστότατες, του δεκαλόγου. Η πρώτη εντολή, η δευτέρα, η δεκάτη. Ο νεανίσκος όμως σημείωσε ότι τις εντολές αυτές, του δεκαλόγου, τις είχε εφαρμόσει από μικρό παιδί. Γι'αυτό και εξεπλάγη. Εδώ θα έλεγα, η προσφορά της «πεζότητος» -τη λέξη «πεζότητα» την βάζω εντός εισαγωγικών- των εντολών. Λέμε: «Ε, τώρα, τις εντολές…». Δεν ξέρουμε. Οι άνθρωποι αναζητούν πάντα κάτι καινούριο, κάτι άλλο. Και όταν δουν έναν εκπληκτικόν διδάσκαλον, τότε ζητούν ακριβώς αυτό το κάτι άλλο. Ο Κύριος όμως παραπέμπει στον δεκάλογον, τον γνωστόν, τον αιώνιον, τον αναλλοίωτον δεκάλογον του νόμου του Θεού.

Μνήμη αγίου Φανουρίου. Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 Ποιος ήταν ο Αγιος Φανούριος που γιορτάζει την Πέμπτη ...

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ [:Εφεσ. 6,10-17]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

    «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ(:Η προτροπή λοιπόν που μένει να σας κάνω, αδελφοί μου, είναι να ενισχύεστε με τη δύναμη που σας δίνει η κοινωνία σας με τον Κύριο και που πηγάζει από την πανίσχυρη δύναμή Του)»[Εφ.6,10]. Όταν πρόκειται να τελειώσει ο λόγος, πάντοτε χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο.

Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου - Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.19,16-26]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

   «Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;(:και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε: ‘’Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;’’)»[Ματθ.19,16].

Ζάκυνθος - Εικόνες από τον Εσπερινό και την περιφορά του σεπτού Σκηνώματος του Αγ. Διονυσίου .

Ζάκυνθος - Εικόνες από τον Εσπερινό και την περιφορά του σεπτού Σκηνώματος του Αγ. Διονυσίου . (23/08/2023)

Πυρκαγιές: Τελικά οι «αλιτήριοι» εμπρηστές συνεχίζουν να «αλητεύουν» ανεμπόδιστοι σε αυτή τη χώρα

Πυρκαγιές: Τελικά οι «αλιτήριοι» εμπρηστές συνεχίζουν να «αλητεύουν» ανεμπόδιστοι σε αυτή τη χώρα

Παρά τις κούφιες κυβερνητικές υποσχέσεις, το μόνο που έγινε ήταν μερικές «διακοσμητικές» προσαγωγές και τα δίκτυα εμπρηστών παραμένουν αλώβητα

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

25 Αυγ 2023

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Περί Εκκλησιαστικής Παραδόσεως (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Α΄Κορ. 15,1-11]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 17-8-1980]

    Β33]                                                                                                                                                 

       Εάν έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε τι είναι το Ευαγγέλιον, θα μπορούσαμε με συντομία να απαντήσουμε: «Η παράδοσις της αληθείας». Αλλά τι είναι αλήθεια; Η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο λόγος Του. Όχι ο λόγος Του, αλλά και ο λόγος Του. Διότι ο ίδιος είπε: «Ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια». Συνεπώς η αλήθεια είναι τα λόγια Του. Αλλά η πηγή των λόγων Του είναι ο Ίδιος. Συνεπώς η πηγή της αληθείας είναι το πρόσωπό Του.

Πατριάρχης Αντιοχείας σε Κιέβου Ονούφριο: «Η σοφία Σας είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Εκκλησία»

Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ονούφριο με αφορμή την επέτειο της ενθρονίσεως του, απέστειλε ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης.

Ἕνας ἀληθινὰ φωτεινὸς Ἅγιος

 Ποιος ήταν ο Αγιος Φανούριος που γιορτάζει την Πέμπτη ...

Ἕνας ἀληθινὰ φωτεινὸς Ἅγιος

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος - θεολόγος

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμάει στὶς 27 Αὐγούστου τὴν μνήμη ἑνὸς φωτεινοῦ Ἁγίου, ὅπως φανερώνει καὶ τὸ ὄνομά του, τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ ὁποίου δὲν γνωρίζομε πολλά, οὔτε πότε ἀκριβῶς ἔζησε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ κάποιους ἀμφισβητεῖται ἡ ὕπαρξή του ἤ θεωρεῖται ὅτι ἡ μνήμη του συγχέεται μὲ τὴν μνήμη τοῦ ἐπίσης στρατιωτικοῦ Ἁγίου Γεωργίου, οἱ εἰκονογραφικοὶ τύποι τῶν ὁποίων, ὡστόσο, δὲν ὁμοιάζουν. Πάντως δὲν ἐκκινοῦν ὅλοι οἱ μελετητὲς ἀπὸ ἀγαθὴ προαίρεση στὴν ἔρευνά των, ἀλλὰ κάποιοι ἐπιχειροῦν πεισματικὰ νὰ σπιλώσουν τὴν μνήμη ἑνὸς ἰδιαιτέρως ἀγαπητοῦ στὸν λαὸ Ἁγίου.

Μυστική ομάδα για δολοφονίες με στόχο μειονότητες, δημιούργησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Τουρκίας!

Μυστική ομάδα για δολοφονίες με στόχο μειονότητες, δημιούργησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Τουρκίας!

Ομάδα επιφορτισμένη με επιχειρήσεις που ονομάζονταν «εγχώρια κάθαρση» εντός της Τουρκίας, εις γνώση του Ερντογάν

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com