14 Απρ 2024

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για την Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

(Έχει θέμα το ευαγγέλιο που αναγιγνώσκεται κατ’ αυτήν,

όπου γίνεται λόγος και για την επιμέλεια των εσωτερικών λογισμών)

     Πολλές φορές μίλησα προς την αγάπη σας σχετικά με τη νηστεία και την προσευχή, ιδιαίτερα μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν σε εκείνους που τις αγαπούν και τις καλλιεργούν και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σε αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι' αυτές κυρίως από τη φωνή του Κυρίου που διαβάζεται σήμερα στο ευαγγέλιο.

13 Απρ 2024

Δ´ Κυριακή Νηστειών

 

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«…Καί πολλάκις αὐτόν καί εἰς πῦρ ἔβαλε καί εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπωλέσῃ αὐτόν·»[1]. Πορνεία καί μέθη καί ὅποια ἄλλη ἁμαρτία γίνεται μέ τό σῶμα, εἶναι φοβερές πράξεις τῆς σάρκας πού διευκολύνουν τόν Βεελζεβούλ, νά ἐπικρατήσει. Παραχωροῦνται δικαιώματα στά πονηρά πνεύματα· «πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν». Καταλαμβάνεται ἔτσι ὁ οἶκος τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί ὁ ἀπρόσεκτος ἀφρίζει, τρίζει τά δόντια, μπερδεύεται καί μένει ἀναίσθητος· δέσμιος τῶν πονηρῶν πνευμάτων.

Ἐντούτοις, ὁ φιλάνθρωπος Χριστός ἦλθε νά λύσει τά δεσμά τοῦ πονηροῦ νά φανερώσει τήν κακία του καί νά ἐλευθερώσει τό πλάσμα Του ἀπό πράξεις ἀσχημοσύνης. Σαφῶς, σεβαστή γερόντισσα, ὁ Ἰησοῦς ζητάει καί τήν συνεργασία τῶν ἀνθρώπων ὥστε, διά τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ὅλα νά εἶναι δυνατά σ’ἐκεῖνον πού πιστεύει ·«πάντα  δυνατά τῷ πιστεύοντι».

 Οἱ γονεῖς, ἐν προκειμένῳ, φρονοῦμε ἀδελφοί, ὅτι φέρουν κυρίαν τήν εὐθύνη γιά τήν ἐν Χριστῷ παιδαγωγία τῶν παιδιῶν. Στήν ἐρώτηση τοῦ Κυρίου: «Ἀπό πότε συμβαίνει», ἀπαντοῦν: «Παιδιόθεν».

 Συνεπῶς, μέ νηστεῖες, προσευχές, ἀγρυπνίες, κόπους τοῦ σώματος καί τήν ἐκκοπή τοῦ θελήματος μέ ταπείνωση ψυχῆς, καθιστοῦμε  ἀνίσχυρα τά πονηρά πνεύματα πού κινοῦνται ἐναντίον μας καί ἐναντίον τῶν παιδιῶν μας, πού ἔτσι τελικά προστατεύονται. Αὐτή εἶναι ἡ διδασκαλία σήμερα τοῦ Χριστοῦ μας. 

Κυριακή Δ´ Νηστειών - Φταίει η αδιαφορία των γονέων (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Φταίει ἡ ἀδιαφορία τῶν γονέων
«Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ·Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε·Παιδιόθεν»(Μᾶρκ. 9,21)
Ἡ ἱστορία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ ἱστορία τοῦ θαύματος ποὺ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Μᾶρκ. 9,17-31), λίγο ἢ πολὺ εἶ νε γνωστὴ σὲ ὅλους. Σήμερα, Τετάρτη (Δ΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος περιγράφει πῶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς θεράπευσε ἕνα δαιμονιζόμενο νέο, τὸν ὁποῖον ἔφερε σ᾽ αὐτὸν ὁ πατέρας, γιατὶ τὸ παιδὶ βασανιζόταν φοβερά.

Ἡ ΔΙΣ ἐξαπατᾶ τὴν Ἱεραρχίαν;

 

Διὰ νὰ συλλειτουργήση ὁ Διδυμοτείχου εις Σκόπια σημαίνει ὅτι ἔλαβεν ἄδειαν ἀπὸ τὴν ΔΙΣ. Ὁ ἴδιος ἐδήλωσεν ὅτι εἶναι ἐκπρόσωπος αὐτῆς! Ἔχει ἀναγνωρίσει ἡ ΔΙΣ τὴν αὐτοαποκαλουμένην «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζη ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας; Ἂν ναί, τότε πρόκειται δι’ ἐκκλησιαστικὸν σκάνδαλον μεγατόνων!

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Η μετάνοια κατά τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. ( Κυριακή Δ΄ Νηστειών)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ»

    [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 9-4-1989]   [Β213] 

     Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, προβάλλει τον άγιον Ιωάννην της Κλίμακος, ηγουμένον της Ιεράς Μονής του Σινά και μέγαν ασκητήν. Ο σκοπός αυτής της προβολής, αν και γιορτάζει στις 30 Μαρτίου, είναι πιθανώς ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ανάγνωσμα εις την τράπεζαν των μοναστηριών, εχρησιμοποιείτο αυτό του το σύγγραμμα, «Κλίμαξ». Έτσι ελέγετο. Σκάλα. Κλίμαξ. Αλλά προβαλλόμενος, όμως, ο άγιος Ιωάννης, ουσιαστικά προβάλλεται το κλασικό αυτό σύγγραμμά του «Κλίμαξ» που είναι προβολή ανόθευτος και ορθόδοξος της πνευματικότητος της Ορθοδόξου Ανατολικής μας Εκκλησίας.

     Όπως σας είπα, υπήρξε ηγούμενος ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έτσι λέγεται, «άγιος Ιωάννης της Κλίμακος», έτσι λέγεται, δηλαδή συγγραφέως του βιβλίου «Κλίμαξ», της Κλίμακος, υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Σινά, κατά τον 6ον αιώνα. Αυτό το θαυμαστό του σύγγραμμα που αναφέραμε, περιέχει τριάντα ομιλίες επί πνευματικών θεμάτων, που δημιουργούν μια κλιμακωτή πρόοδο, εκ των χαμηλοτέρων προς τα υψηλότερα γι'αυτό ακριβώς και ονομάσθη «Κλίμαξ». Πιο πολλά δεν θα σας πω για το βιβλίο αυτό, ούτε για τον ιερό του συγγραφέα, αλλά για μια πνευματική μας ωφέλεια θα πάρομε ένα σύντομο σταχυολόγημα, θα κάνομε ένα σύντομο σταχυολόγημα από τον 5ον του λόγον που αναφέρεται εις την μετάνοια, κάτι που, τις ημέρες αυτές τουλάχιστον, ιδιαιτέρως τις ημέρες αυτές, μας χρειάζεται.

Κυριακή Δ΄ Νηστειών - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ[:Εβρ.6,13 έως 20]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

    «Τῷ γάρ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ λέγων(:οι επαγγελίες του Θεού θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε· διότι όταν έδωσε ο Θεός τις επαγγελίες στον Αβραάμ, ορκίστηκε ότι θα τις πραγματοποιήσει. Και επειδή δεν είχε κανένα ανώτερό Του ο Θεός να ορκιστεί σε Αυτόν, ορκίστηκε στον εαυτό Του και είπε:) ‘’Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε’’(:‘’Σου υπόσχομαι αληθινά ότι θα σε ευλογήσω πολύ πλούσια και θα πληθύνω πάρα πολύ τους απογόνους σου)·καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας(:Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση του Θεού. Και αφού περίμενε με υπομονή πολλά χρόνια, πέτυχε την εκπλήρωση της ευλογίας που του υποσχέθηκε ο Θεός, ως προς το σημείο που αναφερόταν στην επίγεια ζωή του. Απέκτησε δηλαδή από τη Σάρρα παιδί, από το οποίο πληθύνθηκαν οι απόγονοι του πατριάρχη κι έγιναν ένα μεγάλο έθνος).Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος (:ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό Του. Οι άνθρωποι βέβαια ορκίζονται στον Θεό, ο Οποίος είναι ανώτερος από όλους. Και δίνουν όρκο οι άνθρωποι για να σταματήσουν κάθε αντίρρηση και αμφισβήτηση μεταξύ τους και για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια των λόγων τους)»[Εβρ.6,13-16].

Μεγάλη Παρασκευή 13 Απριλίου 1947, Το διά Σταυρού μαρτύριο του αγίου ιερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα.


 
Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947, Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα.
Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου
Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ».  Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. 

O άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης: Ο συγγραφέας της «Κλίμακος»

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ: Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ «ΚΛΙΜΑΚΟΣ»
         Η Δ΄ Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη σε μια μεγάλη ασκητική, πατερική  και πνευματική μορφή της Εκκλησίας μας, στον άγιο Ιωάννη το Σιναΐτη, ο οποίος μας είναι καλλίτερα γνωστός ως άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, από το ομώνυμο περισπούδαστο σύγγραμμά του. Η προβολή και η τιμή του αγίου αυτού άνδρα κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή κρίθηκε επιβεβλημένη από τους Πατέρες. Το περίφημο σύγγραμμά του, θεωρήθηκε ως εξαιρετικό μέσο πνευματικής καθοδήγησης για τους αγωνιζόμενους πιστούς. Αλλά και η οσιακή του μορφή αποτελεί παράδειγμα αγώνα κατά των ψυχοκτόνων  παθών μας αυτή την ιερή περίοδο.   
     Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, κατ’ άλλους στη Συρία, περί το 523 από πλούσια, ευγενή και ευσεβή οικογένεια. Οι γονείς του φρόντισαν να του δώσουν σπουδαία εκπαίδευση. Περισσότερο όμως φρόντισαν να του μεταδώσουν τη δική τους ευσέβεια και πίστη στο Θεό. Κοντά σε πνευματικούς δασκάλους σπούδασε σε βάθος τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Του άρεσε να μελετά με πάθος τις άγιες Γραφές και τα συγγράμματα των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας.  Από πολύ μικρός αγαπούσε την άσκηση και γι’ αυτό νέος όντας αποσύρθηκε στην έρημο του Σινά, κοντά στον φημισμένο ερημίτη και πνευματικό δάσκαλο Μαρτύριο και εκάρη μοναχός. 
Έζησε κοντά στον άγιο ασκητή τέσσερα χρόνια διδασκόμενος τις αρετές και τους τρόπους επίτευξης της προσωπικής κάθαρσης, σημειώνοντας τεράστια πνευματική πρόοδο. Η φήμη του δεν άργησε να διαδοθεί ώστε στο ερημητήριό του έτρεχε πλήθος μοναχών και λαϊκών να τον συμβουλευθούν. Μάλιστα είχε αποκτήσει και τη φήμη του θαυματουργού, ο οποίος με την προσευχή του έκανε πολλά θαύματα. Εκεί έζησε για δεκαεννιά χρόνια. Κατόπιν εγκαταβίωσε στη Μονή του Θωλά. Όταν κοιμήθηκε ο ηγούμενος της σεβάσμιας Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, οι μοναχοί τον ανάδειξαν ηγούμενο, όπου τους ποίμανε για λίγα χρόνια και γι’ αυτό πήρε και την ονομασία Σιναΐτης. 

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΥΡΙΑΚH Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (14-4-2024)

Δὲν «πρέπει» τίποτα!

 

Δὲν «πρέπει» τίποτα!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Αὐτὴ τὴ φορά, καλοί μου φίλοι, εἶπα νὰ διατυπώσω μία θέση ἐντελῶς … αἱρετικὴ (ὅπως θὰ τὴν ἔλεγαν κάποιοι) σὲ κάτι βασικὸ ποὺ διέπει τὴ ζωὴ καὶ βέβαια τὴν καθημερινότητά μας. Πρόκειται γιὰ τὰ «πρέπει» ποὺ κάποιοι μᾶς βάζουν σ’ αὐτὴ ἢ καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἀκόμη!

Τζαμιά εν Ελλάδι

 

Τζαμιά εν Ελλάδι

Ελένη Παπαδοπούλου

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την οθωμανική κυριαρχία, οι Έλληνες, που είχαν υποφέρει τα πάνδεινα για πάνω από τετρακόσια χρόνια, δεδομένου ότι πολλές περιοχές της χώρας απελευθερώθηκαν πολύ αργότερα από το 1821, γκρέμισαν τζαμιά ή τα άφησαν να σαπίσουν. Ηρθαν και η Μικρασιατική Καταστροφή και ο ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πατρογονικές τους εστίες, όπου ο Ελληνισμός ανθούσε από την αρχαιότητα, και τα τζαμιά τελείωσαν για την Ελλάδα, καθώς αποτελούσαν σύμβολο ενός αιώνιου εχθρού και κατακτητή.

«Κύριε τῶν Δυνάμεων»

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

«Κύριε τῶν Δυνάμεων»

  Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει γιὰ τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς:

  «Ἡ προσευχὴ εἶναι μεγάλο ὅπλο, θησαυρὸς παντοτινός, πλοῦτος ποὺ ποτὲ δὲν ἐξαντλεῖται, λιμάνι ἀκύμαντο, καὶ μέσο γαλήνης. Ἡ προσευχὴ εἶναι ρίζα, καὶ πηγὴ καὶ μητέρα ἀπείρων ἀγαθῶν κι εἶναι πιὸ δυνατὴ κι ἀπ’ τὴν ἴδια τὴ βασιλικὴ ἐξουσία».

12 Απρ 2024

Πόσο Μπιμπίλας είσαι; Υμνείς τα υγειονομικά χαρατσώματα των γερόντων και γελοιοποιείς αγίους – Και μετά μιλάς για σεβασμό δικαιωμάτων;

Πόσο Μπιμπίλας είσαι; Υμνείς τα υγειονομικά χαρατσώματα των γερόντων και γελοιοποιείς αγίους – Και μετά μιλάς για σεβασμό δικαιωμάτων; 

Πόσο Μπιμπίλας είσαι; Υμνείς τα υγειονομικά χαρατσώματα των γερόντων και γελοιοποιείς αγίους – Και μετά μιλάς για σεβασμό δικαιωμάτων;

Βλάσφημος και υπέρμαχος των υγειονομικών εκβιασμών - Ο «δικαιωματιστής» Σπύρος Μπιμπίλας δεν έχει αφήσει δικαίωμα για δικαίωμα όρθιο

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Δεν φταίνε μόνο τα παιδιά για την μαθητική βία!

 Ο Αθλητισμός Αντίδοτο στην σχολική Βία - Notospress.gr

Δεν φταίνε μόνο τα παιδιά για την μαθητική βία!

Μανώλης Μαχαιράκης

 Καθημερινά σχεδόν γινόμαστε μάρτυρες (μέσω της τηλεόρασης) ενός φαινομένου αποκαρδιωτικού, επικίνδυνου και πολύ ανησυχητικού για το μέλλον της πατρίδας μας.

Κυριακή Δ΄ Νηστειών - Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου.

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Μάρκ.9,14-29]

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ

    «Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι(: και όταν έφθασαν στο πλήθος του λαού, Τον πλησίασε κάποιος άνθρωπος που γονάτισε μπροστά Του κι έλεγε: ‘’Κύριε, λυπήσου και σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνο· διότι πολλές φορές πέφτει στη φωτιά, και πολλές φορές στο νερό, και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφεραν στους μαθητές Σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν)»[Ματθ.17,14-16].

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Το πνεύμα το άλαλον και κωφόν και η νέα γενεά. ( Κυριακή Δ΄ Νηστειών)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

    Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΛΑΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΩΦΟΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ»

    [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 28-3-1993]  (Β277)                                

     Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας άγει την τετάρτην Κυριακήν των Νηστειών. Σε αυτήν την Κυριακή προβάλλει το πρόσωπον του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, συγγραφέως του βιβλίου «Κλίμαξ», για να μας θυμίσει ότι σκαλί- σκαλί πρέπει να ανεβαίνουμε την κλίμακα των αρετών. Αλήθεια, μια Σαρακοστή γίνεται κλίμακα ανοδικής πορείας; Τίθεται το ερώτημα. Ή μένουμε μόνο σε μια τυπική νηστεία, που πολλές φορές μας καλλιεργεί μια κρυφή υπερηφάνεια; Μάλιστα είναι μια ευκαιρία, μια που έγινε λόγος αν δεν έχουμε γνωρίσει αυτό το θαυμάσιον βιβλίον της «Κλίμακος» μέχρι τώρα, ευκαιρία να το γνωρίσουμε, να το προσεγγίσουμε. Είναι θαυμάσιο βιβλίο.

     Ακόμη η Εκκλησία μας προβάλλει και την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στη θεραπεία ενός δαιμονιζόμενου νέου, που έγινε ευθύς μετά την κάθοδο του Κυρίου μας από το όρος Θαβώρ, μετά τη Μεταμόρφωση. Και εκείνος ο ταλαίπωρος πατέρας αυτού του δαιμονιζόμενου παιδιού, λέγει στον Κύριον: «Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε(:έφερα τον υιόν μου σε σένα), ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν(:τον ρίχνει κάτω), καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται(:γίνεται αναίσθητος)». Πρόκειται για μια φρικτή περιγραφή δαιμονιζόμενου ανθρώπου και μάλιστα νέου ανθρώπου. Αλλά ταυτόχρονα προβάλλεται και η ιστορία ενός γονιού που πάσχει ένεκα του δαιμονιζομένου παιδιού του. Το παιδί δαιμονισμένο. Ο γονιός σε απόγνωση. Αλλά ας προσεγγίσουμε να δούμε αυτά τα δύο τραγικά πρόσωπα.  Το παιδί, ο νέος, είχε δαιμόνιο· που η συμπεριφορά του τον καθιστούσε άλαλον και κωφόν. Ούτε άκουγε το παιδί, ούτε λαλούσε. Όχι ότι δεν άκουγε και δεν λαλούσε αλλά όταν δαιμονίστηκε, ούτε άκουγε ούτε λαλούσε. Είχε λοιπόν πνεύμα άλαλον και κωφόν. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε το δαιμόνιον πώς ενεργεί. Και το αποκαλούμε έτσι.

«Χαῖρε, ἡ πόλις τοῦ Παμβασιλέως»

 

«Χαῖρε, ἡ πόλις τοῦ Παμβασιλέως»

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Ἀνάμεσα στοὺς πολλοὺς καὶ θαυμαστοὺς χαιρετισμοὺς ποὺ ἀπευθύνει ὁ ὑμνογράφος στὴν Παναγία μας ἕνας ξεχωρίζει ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν συμβολισμὸ καὶ τὴν σημασία του: «Χαῖρε, πόλις τοῦ Παμβασιλέως».

Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος: Για σκεφτείτε, έρχεται το Πατριαρχείο σε μία Εκκλησία που δημιουργείται σήμερα και της δίνει ιστορία χίλιων χρόνων. Και δεν θέλουμε.

Μητροπολίτης Ίμβρου: Ντροπή για την Εκκλησία η “αυτοκεφαλία” στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος από τον Πατριάρχη Πορφύριο – “Είναι ψεύτικος Τόμος” 

Μητροπολίτης Ίμβρου: Ντροπή για την Εκκλησία η “αυτοκεφαλία” στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος από τον Πατριάρχη Πορφύριο – “Είναι ψεύτικος Τόμος”

Συζήτηση με Σκοπιανό δημοσιογράφο

Του Νικολάου Ζαΐμη 

Ἡ ἄνωθεν θεία Χάρις

Παντοκράτορας 

Ἡ ἄνωθεν θεία Χάρις

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

  Συχνὰ ἀκοῦμε στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τὴν ἄνωθεν βοήθεια καὶ κατορθώνουν σημαντικὰ πράγματα στὴ ζωή τους. Πρόκειται γιὰ πιστούς, ποὺ ἀγωνίζονται πνευματικά, τηροῦν τὶς ἐντολὲς καὶ ἔχουν μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος στὴ θεία χάρη, ποὺ εἶναι μεγάλο στήριγμα καὶ ἰσχυρὴ δύναμη, τονίζει ὅτι «κανεὶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἰσχυρότερος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὴν ἄνωθεν βοήθεια καὶ συμμαχία, ὅπως δὲν ὑπάρχει κανεὶς ἀσθενέστερος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν στερεῖται»[1].

Ἑσύ πάντοτε ἐδῶ, μαζί μας...

 ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily: Ἑσύ πάντοτε ἐδῶ, μαζί μας...

Ἑσύ πάντοτε ἐδῶ, μαζί μας...

Νεκτάριος Δαπέργολας

   Βουλιάζουμε μέσα σέ δαιμονική θύελλα. Kαί μόνο μέ τή βοήθειά σου ὑπάρχει ἐλπίδα νά σταθοῦμε στά πόδια μας καί νά ξαναβγοῦμε στό φῶς.

   «Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων,

χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων».

   Ἐμεῖς παραδομένοι πάντοτε σέ ὁλοἐνα καί πιό ἀπερίγραπτες ἀπᾶτες. Σέ ψευδαφηγήματα νοσηρῶν νοῶν. Σέ νέα εἴδωλα πού τά λατρεύουμε ὡς σωτῆρες. Μά ἐσύ εἶσαι πάντα ἐδῶ. Καί θά σκορπίσεις ξανά τά ψεύδη.

   «Χαῖρε, τὴν ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα,

χαῖρε, τῶν εἰδώλων τόν δόλον ἐλέγξασα».

   Σέ καιρούς πλάνης καί σύγχυσης. Σέ καιρούς πού τά αὐτονόητα ἐξουθενώνονται καί πού ἡ διαστροφή ἐπιβάλλεται ὡς μονόδρομος. Σέ καιρούς σκληρῆς αἰχμαλωσίας καί δουλείας ἀνελέητης σέ ἀπάνθρωπους τυράννους ψυχῶν καί σωμάτων. Μά χάρη σ’ ἐσένα θά ξαναβροῦμε τήν κατάλυση τῶν δεινών.

   «Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,

χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις».

Μετά τον γάμο ομόφυλων έρχεται και ο… τρίτος γονέας;

 

Μετά τον γάμο ομόφυλων έρχεται και ο… τρίτος γονέας;

Αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες στην… πρωτοπόρο Γερμανία επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι έρχεται στο μέλλον, ακόμη και από βιολογικής πλευράς

Του Ανδρέα Καψαμπέλη

Εάν έχουμε πιστέψει ότι η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και στη χώρα μας είναι το τέλος και όχι η αρχή για να αλλάξουν όλα, μάλλον έχουμε κάνει λάθος. Ήδη νέοι και άκρως ανησυχητικοί «πειραματισμοί» έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε διάφορα επίπεδα…

«Οἷον δεῖ εἶναι τόν Ἐπίσκοπον κατά τούς τρεῖς Ἱεράρχας»

 

«Οἷον δεῖ εἶναι τόν Ἐπίσκοπον κατά τούς τρεῖς Ἱεράρχας»

Τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου Λ. Δεντάκη, καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς

1ον

  Δι’ ὅσων οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι γράφουσι περὶ συνόδων, καὶ ὑποταγῆς εἰς τὰς ἀποφάσεις αὐτῶν, καὶ περὶ συμμετοχῆς εἰς αὐτὰς τῶν ἐπισκόπων, ἀναδεικνύεται ἡ ἀνωτέρω ἀντίληψις περὶ τοῦ συνοδικοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συστήματος καὶ περὶ τοῦ ἀξιώματος τοῦ Ἐπισκόπου, ὅπερ προσλαμβάνει, οὕτως εἰπεῖν, κυριαρχικὸν ἐν τῇ ὁρατῇ Ἐκκλησίᾳ χαρακτῆρα.

Βαρύ θα είναι το αντίτιµο για την αποστασία µας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Βαρύ θα είναι το αντίτιµο για την αποστασία µας

«… Ο Θεός ου µυκτηρίζεται, ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος τούτο και θερίσει» (Γαλ. 6,7)

«Έρχεται καιρός ίνα οι άνθρωποι µανώσι, και επάν ίδωσί τινα µή µαινόµενον, επαναστήσονται αυτώ λέγοντες, ότι σύ µαίνη, διά το µή είναι όµοιον αυτοίς» (Είπε ο   άγιος Αντώνιος ότι θά ’ρθει καιρός που οι άνθρωποι θα τρελαθούν· κι αν δουν κανέναν γνωστικό, θα τα βάλουν µαζί του λέγοντας, «εσύ τρελάθηκες», επειδή δε θα είναι όµοιος µ’ αυτούς).

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

 

Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

11 Απρ 2024

Ψεύτικο φως

Φωτό: rbth.com 

Ψεύτικο φως

Διάκονος Ιωσήφ Μάγκνους Φραντζιπάνι

Θυμάμαι τους προσκυνητές στους προπόδες των Ιμαλαΐων, που αναζητούσαν ένα πέρασμα ανάμεσα στις παγωμένες πηγές του ποταμού Γάγγη. Ανάμεσά τους ήταν δυο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι: Ο ένας ήταν μορφωμένος γεωλόγος και ο άλλος ένας απλός ταξιδιώτης μ’ ένα σακίδιο.

Ουκρανία: Η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε παραβίαση των δικαιωμάτων των πιστών της

 

Ιερά Σύνοδος της UOC θα ενημερώσει τις Τοπικές Εκκλησίες, τις ξένες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την παραβίαση των δικαιωμάτων των πιστών της UOC.

Πειραιώς Σεραφείμ: Ζήσαμε την τραγωδία της πολιτείας μας που ενετάχθη στο σύστημα της απομειώσεως του ανθρωπίνου προσώπου με την θεσμοθέτηση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας.

Πειραιώς Σεραφείμ: Οικτρό θέαμα να βλέπει κανείς νέους να μαστίζονται από χυδαιότητα, παραβατικότητα και εγκληματικότητα 

«βλέπουμε τα απότοκα, ήδη, μιας ζωής ασυνέτου, μιας ζωής χωρίς πνευματικό έρεισμα, χωρίς αναγωγή από την κτήση στον Κτίσαντα, χωρίς ενοείδεια και πνευματική μεταρσίωση». «Για αυτό πονούμε και κλαίμε βαθιά, υπαρξιακά, οντολογικά»

“Καλούμεθα να υψώσουμε την πνευματική μας αντίσταση με το λόγο μας, αλλά προπάντων το βίωμά μας”.

«Eίναι πραγματικά πολύ δύσκολο να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους, στο άνθος της ζωής, να μαστίζονται από χυδαιότητα, από παραβατικότητα, από εγκληματικότητα και να γίνονται θέαμα οικτρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο άγιος Ακάκιος ο Νέος ο ασκητής εξ Αγράφων (12/4/1730)


 
Από το Λειμωνάριο των Αγίων της Θεσσαλίας
Ο Άγιος Ακάκιος ο Νέος ο ασκητής εξ Αγράφων (12/4/1730)
Ο Όσιος καταγόταν από ένα χωριό στους πρόποδες των ανατολικών Αγράφων, τη Γόλιτσα, και οι ευσεβείς γονείς του τον είχαν βαπτίσει Αναστάσιο. Όταν έμεινε ορφανός από πατέρα και καθώς ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, φρόντιζε με την εργασία του να συντηρεί τη μητέρα του και το μικρότερο αδελφό του. Έτσι δεν έβρισκε χρόνο για να πηγαίνει στο Σχολείο κι έμεινε αγράμματος.

Αυτονόητος ο αφορισμός των αποστατών της Εκκλησίας

 

Ιερομάρτυς Ιλαρίων Τρόϊτσκι

Αυτονόητος ο αφορισμός των αποστατών της Εκκλησίας

Από το βιβλίο: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόϊτσκι (1886-1929) Ιερομάρτυς και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού

π.Ιωάννη Φωτόπουλου

Κοινωνική αγωγή

 Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1927 μέχρι το 1977 - Ανοικτή  Βιβλιοθήκη

Κοινωνική αγωγή

Α. Παπαγιάννης,ιατρός

Πρωθυπουργός και υπουργός παιδείας ανακοίνωσαν χθες από τη Θεσσαλονίκη το ‘Εθνικό σχέδιο κατά της σχολικής βίας’, με στόχο την καταπολέμηση φαινομένων όπως ο εκφοβισμός μεταξύ εφήβων. Μετά από πενήντα χρόνια ασυδοσίας και ατιμωρησίας στα σχολεία, τα προβλεπόμενα μέτρα, που περιλαμβάνουν και την επαναφορά κάποιων ποινών για τους παραβάτες μαθητές, αποτελούν θετικά βήματα, τουλάχιστον επί χάρτου. Απομένει βέβαια να δούμε πώς θα εφαρμοσθούν, ώστε να αλλάξει το άσχημο κλίμα που κυριαρχεί στην ειδησεογραφία κάθε τόσο, και να μην έχουν την τύχη της… πανεπιστημιακής αστυνομίας. 

Μέτρα για τη σχολική βία: Κύριοι της κυβέρνησης, η νεολαία «ξερνάει» το δηλητήριο που την ποτίζετε – Μη μας κάνετε τους κοινωνικούς ευεργέτες

Μέτρα για τη σχολική βία: Κύριοι της κυβέρνησης, η νεολαία «ξερνάει» το δηλητήριο που την ποτίζετε – Μη μας κάνετε τους κοινωνικούς ευεργέτες 

Μέτρα για τη σχολική βία: Κύριοι της κυβέρνησης, η νεολαία «ξερνάει» το δηλητήριο που την ποτίζετε – Μη μας κάνετε τους κοινωνικούς ευεργέτες

Με μέτρα καταστολής και όχι ουσίας, η κυβέρνηση δήθεν «καταπολεμά» την ενδοσχολική βία - Διέλυσαν τους κοινωνικούς δεσμούς και τώρα «ψάχνουν» τι φταίει

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Απαντώντας σε ενστάσεις για την Αγιοκατάταξη της Γερόντισας Γαβριηλίας

 

Η εικόνα βρίσκεται στον Ι.Ναό του αγίου Ιννοκεντίου του Ιρκούτσκ που υπάγεται στο Πατριαρχείο Μόσχας και βρίσκεται στο Ντητρότιτ των ΗΠΑ. Από αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται η αγία Μαρία Σκόμπτσοβα, η τυφλή οσία της Μόσχας Ματρώνα και η γερόντισσα Γαβριηλία Παπαγιάννη (πηγή Misha).

Απαντώντας σε ενστάσεις για την Αγιοκατάταξη της Γερόντισας Γαβριηλίας

Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου(χημικού)

10 Απρ 2024

Άγιος Αντίπας, Επίσκοπος Περγάμου

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
       Η Μικρά Ασία υπήρξε μια από τις κοιτίδες του αρχέγονου Χριστιανισμού, όπου θεμελιώθηκε η Εκκλησία του Χριστού από τους αγίους Αποστόλους και ανδρώθηκε από μια πλειάδα μεγάλων αγίων. Ένας από αυτούς υπήρξε ο άγιος ιερομάρτυς Αντίπας, Επίσκοπος Περγάμου.
       Έζησε και έδρασε στα χρόνια του ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού (81-96) και  υπήρξε σύγχρονος πολλών Αποστόλων, από τους οποίους κατηχήθηκε στην Χριστιανική Πίστη. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, σπούδασε την ιατρική επιστήμη στην περίφημη Σχολή της Περγάμου, όπου δίδασκαν φημισμένοι δάσκαλοι της ιατρικής. Ειδικεύτηκε στη θεραπεία του πόνου και των παθήσεων των δοντιών. Ασκούσε δε την ιατρική επιστήμη αφιλοκερδώς, ανήκε δηλαδή στην κατηγορία των «Αναργύρων» ιατρών, οι οποίοι είχαν τάξει τη ζωή τους στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, σε μια εποχή που δεν υπήρχε κοινωνική μέριμνα και δημόσια υγεία.
Είναι ανάγκη να διευκρινίσουμε πως την ιατρική στην αρχαιότητα ασκούσαν κυρίως αγύρτες ιερείς και τσαρλατάνοι μάγοι της ειδωλολατρικής θρησκείας, επί αδρής αμοιβής, η οποία ήταν απαγορευτική για τους φτωχούς και τους δούλους.Τα «νοσοκομεία» της εποχής εκείνης ήταν τα διαβόητα «Ασκληπιεία», όπου διαδραματίζονταν απίστευτες μορφές απάτης, δεισιδαιμονίας και οικονομικής εκμετάλλευσης. Για πρώτη φορά η ιατρική φροντίδα έλαβε κοινωνικό χαρακτήρα και έγινε προσιτή στους φτωχούς μέσω των Χριστιανών ιατρών «Αναργύρων», οι οποίοι ασκούσαν την εκκλησιαστική διακονία της ιατρικής δωρεάν στο όνομα του Χριστού! Είναι άλλωστε γνωστή η μεγάλη χορεία των «Αναργύρων» αγίων της Εκκλησίας μας.

Αρχιμ. Ειρηναίος Βαϊόπουλος: πατρικές παραινέσεις για σταυρική ζωή

 

Ομιλία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής  Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Πυργετού Λαρίσης, Αρχιμανδρίτου Ειρηναίου Βαϊοπούλου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως (7/4/24).

Τουρκικό κολέγιο στην Αθήνα!

 

Η Αγκυρα ετοιμάζει απόβαση και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας, ιδρύοντας το «Yunus Emre» και διαφημίζοντας τη δωρεάν παράδοση μαθημάτων της γλώσσας τους

Σχολικός εκφοβισμός και αντιστροφή αξιών

Σχολικός εκφοβισμός και αντιστροφή αξιών 

….Από τη στιγμή που αμφισβητούνται και πλήττονται τα θεμέλια της κοινωνίας μας ήταν αναμενόμενο να υποστεί ρωγμές και μέσω του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού το συλλογικό μας οικοδόμημα. Γι’ αυτό είναι κατεπείγουσα η ανάγκη να επιστρέψει και το κράτος στα λογικά του και να μην πριμοδοτεί τη σήψη και την παρακμή…

Σχολικός εκφοβισμός και αντιστροφή αξιών

«Η… «σκλαβιά» της ελευθερίας;»

123 

«Η… «σκλαβιά» της ελευθερίας;»

Γράφει ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος

«Συμβολική» ονόμασαν φωτογράφιση σε περιοδικό όπου στο εξώφυλλο του ηθοποιός φωτογραφίζεται ως «Ιησούς», με ακάνθινο στεφάνι και αίματα στο πρόσωπο, στα δε περιεχόμενα του γυναίκα ηθοποιός αναπαριστά την «Παναγία» και άλλος ηθοποιός-βουλευτής κόμματος-, που δηλώνει άθεος, φωτογραφίζεται ως ο «Απόστολος Θωμάς»!

Η έξοδος του Μεσολογγίου [10 Απριλίου 1826]

 eksodos mesologgioy 01

Με την έκρηξη της επανάστασης, μετά την Πελοπόννησο, ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα είχε επαναστατήσει και είχαν απελευθερωθεί πολλές περιοχές. Μάλιστα οργανώθηκε και πολιτικά με την “Γερουσία” στο Μεσολόγγι και τον “Άρειο Πάγο” στα Σάλωνα. Ο Σουλτάνος όμως αποφάσισε να αντιδράσει οργανωμένα με δυο στρατιές!

Εμπρηστικές δηλώσεις για την Ορθοδοξία στο Κοσσυφοπέδιο με κάλυμμα πτυχίο του Κέιμπριτζ

Εμπρηστικές δηλώσεις για την Ορθοδοξία στο Κοσσυφοπέδιο με κάλυμμα πτυχίο του Κέιμπριτζ 

Τις μονόπλευρες αφηγήσεις και ρητορικές που στρέφουν την κοινή γνώμη εναντίον της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια καταδικάζει η Ιερά Επισκοπή Ράσκας και Πριζρένης και ζητά για ακόμη μία φορά από φορείς και οργανισμούς την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία των ιερών τόπων της περιοχής με ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις και, όπου χρειάζεται, την προστασία των ιερών και με δυνάμεις της KFOR.

Του Νικολάου Ζαΐμη

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com