10 Οκτ 2015

Για τις άγιες εικόνες (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

          ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 11 Ὀκτωβρίου 2015
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
1.Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται « Δ´ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ». Τήν Κυριακή αὐτή τιμοῦμε τήν Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού συγκροτήθηκε στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας, τό ἔτος 787 μ.Χ., ἔλαβαν δέ μέρος σ᾽ αὐτήν 367 ὀρθόδοξοι Πατέρες. Στήν Σύνοδο αὐτή εἶχαν πολλή δύναμη οἱ Μοναχοί, γιατί ἦταν παρόντες σ᾽ αὐτήν 136 Ἀρχιμανδρίτες Μοναστηρίων. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Συνόδου αὐτῆς κατεδίκασαν τήν εἰκονομαχία καί κήρυξαν τήν τιμή τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἔτσι, λοιπόν, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί στούς ἱερούς μας ναούς καί στά σπίτια μας ἔχουμε ἱερά εἰκονίσματα· καί πιστεύουμε καί σεβόμαστε καί ἐπικαλούμαστε τήν πρεσβεία τῶν ἁγίων πού εἰκονίζονται σ᾽ αὐτά.

Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Οι άγιοι Μάρτυρες Σέργιος και ΒάκχοςΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΣ
   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού
        Οι Μάρτυρες αποτελούν την πλέον επίλεκτη και εκλεκτή χορεία των αγίων της Εκκλησίας μας, διότι με την ομολογία τους στο Χριστό αντάλλαξαν τη δόξα, τις τιμές και τα αξιώματα του κόσμου με την πίστη τους στον αληθινό Θεό. Αυτοί υπήρξαν οι ισχυροί κυματοθραύστες κατά των λυσσαλέων επιθέσεων κατά της Εκκλησίας. Με το τίμιο αίμα τους πότισαν το δένδρο της σώζουσας πίστης. Δύο από τους μυριάδες Μάρτυρες υπήρξαν οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος, αξιωματικοί του Ρωμαϊκού στρατού.
      Καταγόταν από τη Ρώμη και έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού  (286-305). Καταγόταν από ευγενείς οικογένειες και είχαν λάβει σοβαρή μόρφωση. Η αριστοκρατική τους καταγωγή τους ευνόησε να κάνουν καριέρα στο ρωμαϊκό στρατό. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους είχαν αναχθεί σε υψηλά αξιώματα στη «Σχολή Κιντιλίων». Οι «Σχολές» ήταν επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες είχαν καθιερωθεί από τον Διοκλητιανό (284-305) και υπάγονταν κατ’ ευθείαν στον αυτοκράτορα. Λειτουργούσαν ως σώματα όπου εκπαιδεύονταν οι αξιωματικοί των ρωμαϊκών λεγεώνων. Γι’ αυτό όσοι υπηρετούσαν σ’ αυτές, επιλέγονταν με μεγάλη προσοχή και εκτιμώντο τα φυσικά και πνευματικά τους πλεονεκτήματα και οι σπάνιες στρατιωτικές τους ικανότητες. Οι δύο νέοι αξιωματικοί είχαν διαλεχτεί ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους νέους για την αξιοζήλευτη θέση τους στη «Σχολή». Έχοντας επιδείξει ασυνήθιστη ανδρεία και αρετή, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο μεν Σέργιος είχε οριστεί Πριμηκήριος, ο δε Βάκχος Σεκουνικήριος.

π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Επιστολή Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα (Β΄)Πάτρα,  25  Σεπτεμβρίου  2015
Β΄
Πατριάρχης Αθηναγόρας   προς   Κ. Μελισσαρόπουλο :
«μελετούμεν αυτό εν μυστική μεθ υμών ψυχική επικοινωνια και αγαλλιάσει, ότι πλουτιζομεθα εκ των υψηλών σκέψεων της ημετέρας Εντιμότητας. Ταύτα δε πάντα... έχουσι τοποθετήσει την υμετέραν Εντιμότητα εις την γενναία και τετιμημενην παρεμβολήν των συμμετόχων και συνεργατών της Μητρός Εκκλησίας εν τη προσπάθεια αυτής εις προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών» (Β΄).
π. Αναστάσιος  Κ. Γκοτσόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
Στο πρώτο μέρος του παρόντος άρθρου αναφερθήκαμε  σε επιστολή που απηύθυνε ο πατριάρχης Αθηναγόρας σε συγγραφέα, ο οποίος του έστειλε νέα έκδοσή του. Μελετώντας την επιστολή αυτή μας εντυπωσίασε ο θερμός προσωπικός τόνος γραφής του πατριάρχου, που υπερέβαινε κατά πολύ τις τυπικές ευχαριστήριες επιστολές που συνηθίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα επισημάναμε ότι δεν επρόκειτο περί κάποιας σοβαρής και επιστημονικής μελέτης που να δικαιολογεί τέτοια θερμή απάντηση.

Κυριακή Δ Λουκά (Σπορέως) - Υπομονὴ (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

pilda-semanatorului-
Ὑπομονὴ
«…Καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ» (Λουκ. 8,15)
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Ἑορτάζουν οἱ διδάσκαλοι καὶ πατέρες τῆς Ἑβδόμης (Ζ΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Σχετικὸ εἶνε καὶ τὸ εὐαγγέλιο. Εἶνε μία παραβολὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁμιλεῖ περὶ σπορέως· διότι σπορεῖς ἦταν καὶ οἱ πατέρες.

9 Οκτ 2015

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Φιλοδοξίαι καὶ ποιµαντικὸν ἔργονΦιλοδοξίαι καὶ ποιµαντικὸν ἔργον
ΕΙΝΑΙ συχνό τό φαινόµενο νέοι µητροπολίτες νά δραστηριοποιοῦνται σέ διάφορους τοµεῖς τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἔχουν ἐπιτυχίες, οἱ ὁποῖες συνήθως καταγράφονται στά ἔντυπα πού οἱ ἴδιοι κυκλοφοροῦν, ἤ βάζουν ἄλλους νά τίς προβάλουν σέ πολυτελεῖς καί ἐντυπωσιακούς τόµους.
Στή συνέχεια αὐτή ἡ καταγραφή εἶναι τό ἐπιχείρηµά τους, γιά νά πείθουν τόν ἀνυποψίαστο λαό πώς τάχα ὅ,τι κάνουν εἶναι ὀρθό καί δέν ἐπιδέχεται ἀµφισβήτηση. Ὅµως τά πράγµατα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. ∆ιαφεύγει στούς ἴδιους, ἤ καλύτερα τό κρύβουν ἐπιµελῶς, ὅτι ὅλα αὐτά ὑπηρετοῦν τό φοβερό πάθος τῆς φιλοδοξίας, τό ὁποῖο, ὅπως εἶναι γνωστό σέ ὅλους, ποτέ δέν ἱκανοποιεῖται. Ὅ,τι κάνουν εἶναι γιά τό «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» καί ὄχι ἀπό ἱερό ζῆλο. 

Κυριακή Δ΄ Λουκά – Η Παραβολή του ΣπορέωςΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τών Πατέρων: Τίτ. γ ' 8-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Τής Κυριακής: Αουκ. η ' 4-15
    Ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἡ ὁποία εἶναι ­ἀφιερωμένη στοὺς ἁγίους Πατέρες ποὺ συγκρότησαν τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὀνο­μάζεται καὶ «Κυριακὴ τοῦ Σπορέως» λόγῳ τῆς σχετικῆς Παραβολῆς ποὺ ἀνα­γινώσκεται στὸ ἱερὸ Εὐ­αγγέλιο.
    Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Παραβολὴ τοῦ ­Σπορέως εἶ­ναι ἡ πρώτη Παραβολὴ ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος. Φαίνεται ὅτι μὲ αὐτὴν ­ἤθελε νὰ παρακινήσει τοὺς ἀν­­θρώπους νὰ ἀκοῦν προσε­κτικὰ τὴ διδασκαλία Του καὶ νὰ τὴν ἐφαρμό­ζουν στὴ ζωή τους. Ἂς δοῦ­με λοι­πὸν κι ἐμεῖς μὲ προσο­χὴ τί μᾶς λέει ἡ Παραβολή. 
    Βγῆκε κάποτε ὁ γεωρ­γὸς γιὰ νὰ σπείρει κι ­ἔ­­­ριξε τὸ σπόρο του μὲ ­ἀ­­­φθονία. Ὅμως ὁ ­σπόρος δὲν εἶχε παντοῦ τὴν ἴδια ἀπόδοση. Ἄλλος σπόρος ἔπεσε κοντὰ στὸ δρόμο καὶ καταπατήθηκε ἀπὸ τοὺς διαβάτες καὶ ἔγινε τροφὴ γιὰ τὰ πουλιά. Ἄλλος σπόρος ἔπεσε σὲ πετρῶδες ἔδαφος καί, καθὼς δὲν εἶχε ὑγρασία οὔτε ποῦ νὰ ἁπλώσει τὶς ρίζες του, ξεράθηκε. Ἄλλος σπόρος ἔπεσε σὲ τόπο ὅπου φύτρωναν ἀγκάθια, κι ἐνῶ βλάστησε, μαζί του μεγάλωσαν καὶ πολλὰ ἀγ­κάθια ποὺ τελικὰ τὸν ἔπνιξαν. Ὑπῆρχε ὅ­­­­­­μως κι ὁ σπόρος ποὺ ἔπεσε σὲ «γῆ ἀ­­­­γαθή», δηλαδὴ σὲ γόνιμο καὶ καλλιεργη­­μένο ἔδαφος. Ἐκεῖ ὁ σπόρος φύτρωσε καὶ ἀναπτύχθηκε κι ἔδωσε πλούσιους καρπούς. 

Η ΠΕΘ προς τον Αρχιεπίσκοπο και άπαντες του Ιεράρχες για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του μαθήματος των ΘρησκευτικώνΑθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 168
Προς
Τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον, Πρόεδρον
και άπαντες τους Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος
Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του Μαθήματος των Θρησκευτικών.
Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
για το πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
 Μακαριώτατε,
Άγιοι Αρχιερείς,
 Το Υπουργείο Παιδείας, στο ζήτημα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών που ανακίνησε η  νέα Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, κ. Σία Αναγνωστοπούλου, μετά τις άμεσες, γενικευμένες και έντονες αντιδράσεις του Μακαριωτάτου, πολλών Ιεραρχών, πανεπιστημιακών καθηγητών, της  Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων και πλήθους κληρικών και λαϊκών, αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και ουσιαστικά να αποδεχθεί, ότι το ζήτημα αυτό, έχει λυθεί οριστικά με τελεσίδικες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, που δεσμεύουν τη διοίκηση και επομένως την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Επιστολή της ΠΕΘ προς την Αν. Υπουργό Παιδείας κ. Σία ΑναγνωστοπούλουΑθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2015
 Αριθμ. Πρωτ.: 127
Προς
Την αξιότιμη κ. Σία Αναγνωστοπούλου,
Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Αθήνα
 Θέμα: Υπουργικές Ανακοινώσεις για απαλλαγή από το Μάθημα των Θρησκευτικών
                         Αξιότιμη κυρία  Αναπλ. Υπουργέ,
Επί τη ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων σας, ως Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεχτείτε τα θερμά συγχαρητήρια των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων.

Δικαίωμα διαμαρτυρίας στις ρατσιστικές εκτροπές στην Κύπρο έχει ο απλός λαός και όχι οι φανατικοί μαρξιστέςΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΧΕΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΛΑΟΣ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΜΑΡΞΙΣΤΕΣ
Εξ αφορμής πρόσφατου λυπηρού ρατσιστικού συνθήματος για τους Σύρους πρόσφυγες σε γήπεδο στην Κύπρο δημιουργήθηκε μεγάλος σάλος.  Το να εκφράσει τη λύπη του ο φιλήσυχος λαός, καθότι η χριστιανική αγάπη δεν επιτρέπει ρατσιστικές εξάρσεις είναι  σωστό.    Όμως να διαμαρτύρονται και οι φανατικοί κομμουνιστές στην Κύπρο για ρατσιστικές εκτροπές είναι απορίας άξιο. 

Ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για το μάθημα των ΘρησκευτικώνΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
Αρ. πρ. 45/8-10-2015
      ΕΡΩΤΗΣΗ                                         
                ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: «Διατήρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία»
Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι σήμερα πολύ χρήσιμο και αναγκαίο για τη διαμόρφωση του ήθους και του χαρακτήρα των νέων μας. Παιδεία δεν είναι μόνον η ξερή μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών. Είναι πρωτίστως η διάπλαση χαρακτήρων, η διαμόρφωση ανθρώπων ολοκληρωμένων. Σωστή παιδεία δεν είναι μόνον η καθοδήγηση στην εξεύρεση επαγγέλματος, αλλά και η υποβοήθηση των νέων μας να γίνουν κοινωνικά χρήσιμοι, με αίσθημα φιλανθρωπίας, αλληλεγγύης, πατριωτισμού και με δημοκρατικότητα, όχι ασύδοτη, αλλά υπεύθυνη!

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.10.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Τὸ Πατριαρχεῖον ἀπαντᾶ εἰς δημοσίευμα τοῦ «Ο.Τ.». Ἐπίσημος ὁμολογία ἀποτυχίας τῶν διαλόγων.
Ἡ «μετάφρασις τῶν ἕξ» κρινομένη ὑπό τό φῶς τῆς Παραδόσεως. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)
Ὀρθοδοξία καὶ αἵρεσις εἰς τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ. Θ. 

Όσιοι Ανδρόνικος και Αθανασία ( 9 Οκτωβρίου)Βίος των οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας
Το άγιο αυτό αντρόγυνο έζησε στα τέλη του 6ου αιώνα, αρχές του 7ου αι. στην Αντιόχεια. Ο ευλαβής και «πλήρης αγαθών έργων» Ανδρόνικος, όντας πλούσιος -ως αργυροπράτης-, όταν γνώρισε και νυμφεύθηκε τη «σεμνή και θεοφιλή» Αθανασία, με τη σύμφωνο γνώμη της, μοίρασαν την περιουσία τους σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το χάρισαν στους πάμπτωχους, το άλλο μέρος το διέθεταν ως άτοκο δάνειο στους εμπερίστατους αδελφούς και το τρίτο μέρος το διαχειρίζονταν κατά τρόπο που να μπορούν να βγάζουν πέραν τα προς το ζειν και να ασκεί το επάγγελμά του ο Ανδρόνικος.
Η Πρόνοια του Θεού χάρισε στον Ανδρόνικο και στην Αθανασία δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Από τότε, ομόφωνα, έλαβαν την απόφαση, όπως προταιρεότητά τους να είναι, πλέον, ο πνευματικός αγώνας και η ελεημοσύνη. Έτσι, λοιπόν, επιδόθηκαν στην άσκηση και βοηθούσαν τους ανήμπορους συνανθρώπους τους με συνέπεια.

8 Οκτ 2015

Συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με Ιέρειες του Αγγλικανισμού

Συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με Ιέρειες του Αγγλικανισμού

Εκδήλωση της Αποστολικής Διακονίας στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη παρουσία του Αρχιεπισκόπου των εν Αθήναις Παπικών Σεβαστιανού

"Πνευματική Τετρακτύς" στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
8.10.2015
φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης
Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος σε εκδήλωση που ονοματοδότησε «Πνευματική Τετρακτύς», παρουσίασε τέσσερις νέες εκδόσεις της. Στο Αμφιθέατρο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών, στο χώρο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης παρουσία του Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου ως εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γεωργίου Καλαντζή ως εκπροσώπου του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

Θεατρικά και κινηματογραφικά δρώμενα, στα πλαίσια των φεστιβάλ ομοφυλοφίλων με ανάλογη θεματολογίαΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
(Θεατρικά και κινηματογραφικά δρώμενα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με ομοφυλοφιλική θεματολογία προάγουν τα «πάθη ατιμίας» )
Στα πλαίσια  των Pride Festivalς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προβάλλονται   κινηματογραφικά έργα με ομοφυλοφιλική θεματολογία, αλλά και σε κάποια επιχειρούνται θεατρικά δρώμενα με σχετική θεματολογία.  Γιατί τέτοια κατάντια;   Αντί τα κινηματογραφικά  δρώμενα,  να είναι αγωγή εις το αγαθό, θα οδηγούν σε «πάθη ατιμίας»; 

Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι καρδιακὸς λόγος. (Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου)ΜΗΝΥΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
(Τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου)
   Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου δὲν εἶναι βασικὰ πρακτικὸς λόγος, οὔτε διανοητικός· εἶναι καρδιακὸς λόγος. Τὸ μήνυμα πάει κατ᾿ εὐθείαν στὴν καρδιά μας. Δὲν εἶναι κάτι γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε· αὐτὸ γίνεται στὰ πανεπιστήμια. Οὔτε κάτι γιὰ νὰ τὸ πράξουμε· αὐτὸ συμβαίνει στὰ κοινωνικὰ ἔργα. Δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ κύριος σκοπός.  Εἶναι κάτι γιὰ νὰ τὸ ζήσουμε, νὰ τὸ αἰσθανθοῦμε. Ἡ κατανόηση καὶ ἡ πράξη ἀκολουθοῦν ὡς ἀποτέλεσμα, ὡς καρπὸς, δὲν προηγοῦνται ὡς σκοπός. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀγκαλιάζει καὶ μεταμορφώνει ὅλο τὸν ἔσω ἄνθρωπο· δὲν περιορίζεται μόνο στὸ νὰ ρυθμίζει τὰ ἐξωτερικά του ἔργα.

Θλιβερὲς ὑπουργικὲς ἐκτροπὲς
  Ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση τοῦ τόπου θὰ περιλάμβανε καὶ μέλη ἐμφορούμενα ἀπὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ φρόνημα, κανένας δὲν τὸ ἀγνοοῦσε. Ὅτι ὅμως κάποιο ἀπὸ αὐτὰ θὰ τὸ ἐκδήλωνε τόσο ὠμὰ καὶ ἀμέσως, αὐτὸ ἴσως δὲν τὸ εἶχε φαντασθεῖ κανείς. Καὶ ὅμως ἔγινε!
    Λίγες μόνο ὧρες μετὰ τὴν ὁρκωμοσία της ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου, ἀπαντώντας σὲ ὑποβολιμαία σχετικὴ ἐρώτηση κατὰ τὴ συνέν­τευξή της στὸ ραδιοσταθμὸ «Στὸ κόκκινο», οὐσιαστικὰ προανήγγειλε τὴν ἀποδόμηση καὶ μελλοντικὴ κατάργηση τοῦ πολυταλαιπωρημένου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Η επικράτηση του Ισλάμ στην ΕυρώπηΗ επικράτηση του Ισλάμ στην Ευρώπη
Του Ιωάννη Μιχαλέτου 
Οι τελευταίοι πέντε αιώνες της παγκοσμίου ιστορίας διακρίνονται από τη κυριαρχία του λεγόμενου «Δυτικού Πολιτισμού» σε τεχνολογικό, οικονομοκρατικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Τα τελευταία έτη του 20ου αιώνα και τη παρούσα περίοδο, ο σκεπτικισμός για το μέλλον αυτής της υπεροχής έχει ενταθεί από πολλούς κύκλους και ομάδες ατόμων της Δύσης, λόγω της δραματικής πληθυσμιακής εξάπλωσης των Μουσουλμανικών κοινωνιών και βεβαίως την υπογεννητικότητα που μειώνει τις αντίστοιχες Δυτικές. Η Περιφέρεια των Βαλκανίων κατά τη δεκαετία του ’90, αποτέλεσε την πρακτική εφαρμογή της Ισλαμικής εξάπλωσης που ήδη είχε την αφετηρία της μεταπολεμικά.

7 Οκτ 2015

Για να γνωρίζεις την αλήθεια και τις πλάνες των Χιλιαστών

Πρεσβυτέρου Χαραλάμπους Νεοφύτου
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
και τις πλάνες των Χιλιαστών
ΓΙΑ ΤΟΝ  Α­ΝΑ­ΓΝΩ­ΣΤΗ
       Α­γα­πη­τέ α­να­γνώ­στη,  
Α­να­φε­ρό­με­νος ο  Κύ­ριος στους έ­σχα­τους και­ρούς, προ­ει­δο­ποί­η­σε ό­τι «πολ­λοί ψευ­δο­προ­φή­τες θα εμ­φα­νι­σθούν και θα πλα­νή­σου­σι πολ­λούς».  (Ματθ.κδ,11).
 Ο δε α­πό­στο­λος Παύ­λος, προ­ει­δο­ποί­η­σε τους ε­πι­σκό­πους της Ε­φέ­σου τα ε­ξής: « Και α­πό σας τους ι­δί­ους θα εμ­φα­νι­σθούν άν­θρω­ποι, που θα δι­δά­σκουν διεστραμ­μέ­να, γι­α να α­πο­σπούν τους μα­θη­τές και να τους κά­νουν ο­πα­δούς τους»­.(Πραξ. κ΄30).  Αυ­τό σί­γου­ρα γι­νό­ταν α­πό τό­τε και συ­νε­χί­ζε­ται και στις μέ­ρες μας και ό­σο θα  προ­χω­ρεί ο κό­σμος προς το τέ­λος θα α­να­φαί­νον­ται πι­ο πολ­λές αι­ρέ­σεις και πλά­νες. Άλ­λω­στε και ο Κύ­ριος αυ­τά λέ­γει στο Ευ­αγ­γέ­λιό Του.

Σχολιασμός της εισηγήσεως του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι “οι εχθροί μας δεν είναι πλέον πέρα και μακρυά, είναι εντός των τειχών μας.”Σχολιασμός της εισηγήσεως του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι  “οι εχθροί μας δεν είναι πλέον πέρα και μακρυά, είναι εντός των τειχών μας.”
"Το τραγικό είναι ότι οι εχθροί μας δεν είναι πλέον πέρα και μακρυά, είναι εντός των τειχών μας. Το βλέπουμε, το οσφραινόμαστε".Τάδε, τα βαρυσήμαντα, έφη ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος. Όντως οι εχθροί βρίσκονται εντός των τειχών. Η παρουσία και δράση τους υπονομεύει το γνήσιο εκκλησιαστικό βίο και συνιστά θανάσιμη πνευματική απειλή για το ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα και ήθος ποιμένων και ποιμαινομένων.
   ΦΟΒΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ,οικουμενισμός, νεονικολαιτισμός και ποικίλες ετεροδιδασκαλίες όπως π.χ. αμνήστευση υπό τινων εκκλησιαστικών και θεολογικών παραγόντων των προγαμιαίων σχέσεων, της αποφυγής της τεκνογονίας κ.ο.κ., εκκοσμίκευση (βλέπε τον τρόπο και τη συχνότητα διεξαγωγής πολυαρχιερατικών συλλείτουργων, συναυλίες με κοσμικά τραγούδια και κοσμικούς καλλιτέχνες εντός ιερών ναών, κατάντημα του "εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού, πρόσφατη κοσμικότατη εκδήλωση της μητροπόλεως Γρεβενών κ.τ.ό.), διαβλητός τρόπος εκλογής των ποιμένων, μεσαιωνική εκκλησιαστική δικαιοσύνη, υποβάθμιση του συνοδικού συστήματος διακυβερνήσεως της κατ΄ Ελλάδα Ορθοδόξου Εκκλησίας για το οποίο άλλοτε εκόπτετο ο νυν αρχιεπίσκοπος (φθάσαμε στο θλιβερό σημείο να συνέρχεται η ΔΙΣ τρεις μόνο φορές το μήνα),

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, Σχολιασμός της εισηγήσεως του Μητρ. Περγάμου Ιωάννου περί της πορείας του επίσημου Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών προς την Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού ΘρόνουἘν Πειραιεῖ 7-10-2015
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
οἰκουμενιστής Σεβ. Μητρ. Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας στήν εἰσήγησή του[1], πού ἐξεφώνησε στίς 30-8-2015, ἐνημέρωσε τήν Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου γιά τήν πορεία τοῦ ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ.
Ἀφοῦ ἔκανε ἀναφορά στίς συναντήσεις τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς (Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμος, Πεντηκοστή τοῦ 1980, Μόναχο 1982, Μπάρι 1987, Νέο Βάλαμο 1988, Φρέισινγκ 1990, Μπάλαμαντ 1993, Βαλτιμόρη ΗΠΑ 2000, Βελιγράδι 2006, Ραβέννα 2007, Βιέννη 2010, Ἀμμάν Ἰορδανίας 2014, Ρώμη 2015), μᾶς παρεῖχε τήν πολύ σημαντική πληροφορία, ὅτι μέ πρωτοβουλία τοῦ ἰδίου τοῦ Περγάμου ὑπογράφτηκε ἀπό ὅλους τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἕνα Μνημόνιο

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος , Τό Βατερλώ τὼν συγχρόνων οἰκουμενιστικῶν διαλόγων μαρτυρούμενο καί ὀμολογούμενο ἀπό τούς ἰδίους τούς οἰκουμενιστές συμπροέδρουςἘν Πειραιεῖ 7-10-2015
ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΩ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
Μέ κάθε εἰλικρίνεια, ἀνιδιοτέλεια καί μετριοπάθεια πρέπει νά τονίσουμε ὅτι δέν εἴμασθε ἐναντίον τῶν διαλόγων μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί αἱρετικῶν ἤ ἑτεροδόξων, μέ τήν βασική προϋπόθεση,  ὅμως, οἱ διάλογοι αὐτοί νά στηρίζονται σέ σωστές ἐκκλησιολογικές, θεολογικές καί ποιμαντικές ἀρχές καί δόγματα. Ὁ διάλογος θά πρέπει νά εἶναι διάλογος ἀγάπης ἀπό τή μιά πλευρά, ἀλλά καί ἀληθείας ἀπό τήν ἄλλη. «Ἀγαπῶντες ἐν ἀληθεία καί ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπη». Ὁ διάλογος ὀφείλει νά ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἦταν καί θετικός, ἀλλά καί ἀρνητικός στόν διάλογο. Πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας διαλέχθηκε μέ τούς ἁμαρτωλούς π.χ. μέ τήν Σαμαρείτιδα. Ἀλλά, ταυτόχρονα, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας ἦταν αὐτός, πού ἀρνήθηκε τόν διάλογο, π.χ. μέ τόν Πιλάτο καί τούς Ἀρχιερεῖς. Ἐπιπροσθέτως, ὁ διάλογος θά πρέπει νά εἶναι σύμφωνος μέ τίς ἐπισημάνσεις τοῦ Ἀπ. Παύλου καί τίς ὁδηγίες τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἑπομένως, συμφωνοῦμε μέ τόν σωστό, ὀρθόδοξο διάλογο, ἀλλά διαφωνοῦμε μέ τόν οἰκουμενιστικό διάλογο.

Κραυγή αγωνίας από την Ορθόδοξη κοινότητα της Συρίας

Κραυγή αγωνίας από την Ορθόδοξη κοινότητα της Συρίας
Κραυγή αγωνίας από την Ορθόδοξη κοινότητα της Συρίας
Ακόμη και οι ιερείς εγκαταλείπουν πλέον την χώρα - Μόνο 1.900 οικογένειες έχουν μείνει
Αντωνιάδου Μαρία 
Ακόμη και ιερείς εγκαταλείπουν πλέον την Συρία σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Στην ευρύτερη περιοχή του Χαλεπίου κοντά στα σύνορα με την Τουρκία ζούσαν το 2010 75.000 Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το 2013 ο αριθμός τους είχε μειωθεί κατά πενήντα χιλιάδες και σήμερα, σύμφωνα με τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις, δεν ξεπερνούν τις 1.900 οικογένειες. Και από τους 20 ιερείς που ποίμεναν την πόλη και τα χωριά γύρω από το Χαλέπι σήμερα παραμένουν μόλις 2.

Ὕβρις Ἐγράφη ὅτι ἡ ἀνάληψη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀπὸ τὸν κ. Νικ. Φίλη προκάλεσε τὴ δυσφορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἀλλὰ τὸ σωστὸ εἶναι ὅτι προκάλεσε τὴ δυσ­φορία ὁλόκληρου τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ δὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ἀποτέλεσε μεγάλη ἔκπληξη. Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς τῆς χώρας αὐτῆς δυσφορεῖ, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λησμονήσει τὰ ὅσα εἶπε τὸν περασμένο Μάιο ὁ ἐν λόγῳ κύριος ὡς κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν κατεφέρθη μέ ὀξύτατες δηλώσεις κατὰ τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας σὲ νοσοκομεῖα, ὥστε νὰ τὸ προσκυνήσουν οἱ ἀσθενεῖς καὶ νὰ λάβουν χάρη καὶ ἴαση. Τότε ὁ σημερινὸς Ὑπουργὸς Παιδείας μίλησε γιὰ ἐμπόριο Λειψάνων, ὁπότε καὶ ἔλαβε ἀπὸ τὸν διευθυντὴ Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τὴν ἀπάντηση ὅτι «ἐμπόριο λειψάνων κάνει ὁ κ. Φίλης. Ἐμπορεύεται τὰ λείψανα ἑνὸς δῆθεν ἀριστεροῦ ἀντικληρικαλισμοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ παραπέμπει σὲ περιόδους Μεσαίωνα, ἀφοῦ ἐπιδιώκει νὰ περιορίσει τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας».

Ο Κων/νος Ζουράρις στη Βουλή για τα σχολικά βιβλία

6 Οκτ 2015

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Επιχείρηση διάσπασης της Εκκλησίας της Ελλάδος


samou-22

Επιχείρηση διάσπασης της Εκκλησίας της Ελλάδος
                Πριν παρέλθουν είκοσι τέσσερις ώρες από την αποστολή του κειμένου του υπογράφοντος «Απορίες για την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος» νέα γεγονότα πρόσθεσαν μια τραγικότητα στις, ούτως ή άλλως, πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Μετά την πρόκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προσκαλέσει στη Σύνοδο της  Ιεραρχίας Του όλους τους Μητροπολίτες των «Νέων Χωρών» της Εκκλησίας της Ελλάδος, προστέθηκαν νέες, εκ μέρους του Φαναρίου, προκλήσεις.
Το εσπέρας της Δευτέρας, 5ης Οκτωβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας διοργανώθηκε εκδήλωση για τα είκοσι χρόνια αρχιερατείας του Μητροπολίτου Σάμου κ. Ευσεβίου. Παρόντες ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και πολλοί – άνω των είκοσι - αρχιερείς από όλη την Ελλάδα, που παρεπιδημούν στην Αθήνα, συμμετέχοντες στις εργασίες της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης στο ΙΕΠ μετά από καταγγελίες εκπαιδευτικώνΕλεγκτές Δημόσιας Διοίκησης στο ΙΕΠ μετά από καταγγελίες εκπαιδευτικών
Οι Ελεγκτές θα ελέγξουν τον τρόπο επιλογής και ανάθεσης από το ΙΕΠ των έργων που προκηρύσσονται
06/10/2015
Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης αναμένεται να εγκατασταθούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,σύμφωνα με πληροφορίες του esos, ύστερα από γραπτή καταγγελίες εκπαιδευτικών ότι κατ` εξακολούθηση δεν ακολουθούνται διαφανείς διαδικασίες.
Οι Ελεγκτές θα ελέγξουν τον τρόπο επιλογής και ανάθεσης από το ΙΕΠ των έργων που προκηρύσσονται.
Μία από τις υποθέσεις  που θα ερευνηθούν είναι και αυτή που αποκάλυψε το esos για το  πως αιτιολόγησε το ΙΕΠ εσφαλμένη επιλογή ειδικού Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα

Το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάκα [Σιβηρία]

Το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάκα [Σιβηρία]
ΓΕΝΙΚΑ: To Σιβελούτς [Шивелуч] είναι το βορειότερο ενεργό ηφαίστειο στη χερσόνησο Καμτσάκα, στην απώτατη ανατολική Ρωσία. Πρόκειται για έναν απομονωμένο ορεινό όγκο και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά ηφαίστεια της Καμτσάκας.

Σχόλιο σε ρεπορτάζ της εφημερίδας City, για τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά» στην Κύπρο

Σχόλιο σε ρεπορτάζ της εφημερίδας City, για τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά» στην Κύπρο
Του Δημοσιογράφου Σπύρου Αργυρού, Ειδικού Ερευνητή επί των αιρέσεων
Με έκπληξη διαβάσαμε στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, ρεπορτάζ της εφημερίδας City, το οποίο υπογράφει ο δημοσιογράφος Πάρης Δημητριάδης, σε σχέση με τους λεγομένους «Μάρτυρες του Ιεχωβά» στην Κύπρο.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: “οι εχθροί μας δεν είναι πλέον πέρα και μακρυά, είναι εντός των τειχών μας.”Ο Αρχιεπίσκοπος στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος
6.10.2015
Σεβασμιώτατοι άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευχαριστίες αναπέμπομεν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, διότι μίαν ακόμη φορά μας αξιώνει να συνέλθωμεν εις τακτική σύναξη τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι γνωστόν σε όλους μας ότι μια έκτακτη σύνοδος αντιμετωπίζει θέματα που εκτάκτως παρουσιάζονται ενώ η τακτική, κάθε Οκτώβριο, αντιμετωπίζει γενικότερα θέματα που ανάγονται στην ιστορία, στην καθημερινότητα και την εν γένει πορεία της εκκλησιαστικής μας ζωής.
Κρίνομε χρήσιμο να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, να κάνουμε λόγο για τη σημερινή μας εκκλησιαστική πραγματικότητα, να σχεδιάσουμε και να μιλήσουμε για το αύριο, πάντοτε υπό το έλεος και την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Μετά την υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου έκδοση του Συνοδικού τόμου, δια του οποίου η Ελληνική Εκκλησία καθίστατο Αυτοκέφαλος και μετά παρέλευση διετίας, η Ελληνική Πολιτεία στις 9 Ιουλίου 1852, εψήφισε και εδημοσίευσε τον νέον Καταστατικόν Νόμον διοικήσεως των εκκλησιαστικών θεμάτων. Ο Καταστατικός αυτός της Εκκλησίας αποτελείτο από τους Νόμους Σ, και ΣΑ!

Ἀμβλώσεις καί ΠάπαςἈμβλώσεις καί Πάπας
Πάπας Φραγκίσκος ἀνακοίνωσε, ὅτι κατά τό Ἰωβηλαῖο, πού ἀρχίζει στίς 8 Δεκεμβρίου 2015 καί τελειώνει στίς 26 Νοεμβρίου 2016, θά δίνεται ἄφεσις ἁμαρτιῶν σέ γυναῖκες, πού διέπραξαν ἄμβλωσι!
Οἱ ἀμβλώσεις δέν συγχωροῦνται μαζικά μέ ἕνα παπικό φιρμάνι. Ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν δίνεται σέ ὅλους τούς ἁμαρτωλούς, πού μετανοοῦν.
Ὁ Χριστός, βεβαίως, σταυρώθηκε γιά ὅλους. Εἶναι ἡ καθολική Ἀγάπη. Ἦλθε «καλέσαι ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. θ΄ 13). Καί ἔπαθε καί σταυρώθηκε ὑπέρ ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν καί ὑπέρ ἀφέσεως ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν.

Ἡ προσευχή δέν μπαίνει σέ βιτρίνα!Ἡ προσευχή δέν μπαίνει σέ βιτρίνα!
Ἐκκλησιαστική εἴδησις εἶναι ἕνα ἱεραποστολικό καί ποιμαντικό γεγονός, σάν αὐτά πού περιγράφει ὁ ἱστοριογράφος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εὐαγγελιστής Λουκᾶς, στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Πλῆθος εἰδήσεων στήν πορεία τῆς πρώτης Ἐκκλησίας! Εἰδήσεις οὐσίας, ὄχι θεαματικῆς παρουσίας... Εἰδήσεις τοῦ ἀθλήματος, πού λέγεται κήρυγμα καί ὄχι προσωποπαγεῖς ἐνέργειες.
Σήμερα, μέ τά μέσα πού διαθέτουν οἱ δεσποτάδες (ἱστοτόπους μεγάλου βεληνεκοῦς), γιά ἕνα αὐτονόητο γεγονός δημοσιεύουν 40 ἕως 60 φωτογραφίες! Δέν εἶναι εἴδησις πρός προβολή ὅτι ἕνας γιατρός μέ τό ἀκουστικό του ἐξετάζει ἕνα ἀσθενῆ! Μόνο χαζός γιατρός θά τό διαφήμιζε με 20 φωτογραφίες!

Μετανάστες καί φιλοξενίαΜετανάστες καί φιλοξενία
Ἡ ἰστορία εἶναι γεμάτη ἀπό κύματα, ἀπό λαούς ὁλόκληρους, πού μετακινοῦνται ἀπό τόπο σέ τόπο. Και μεῖς, ὡς λαός, ζήσαμε τήν προσφυγιά, ἀλλά καί μέχρι πρίν ἀπό σαράντα, περίπου, χρόνια καταφεύγαμε ὡς μετανάστες για ἐργασία κυρίως στή Γερμανία, την Ἀμερική, τόν Καναδᾶ, την Αὐστραλία.
Κατανοοῦμε, λοιπόν, την ταλαιπωρία ἀλλοδαπῶν ἀδελφῶν μας, πού μέ σαπιοκάραβα καταφθάνουν στά νησιά μας. Ἄνθρωποι εἶναι, στοργἠ θἐλουν, στέγη καί φιλοξενία ἀναζητοῦν. Ἀλλά!...

Αρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλος, H θέση της σκέψεως στην αποδοχή του Θεανθρώπου


capul-mantuitorului-umil.jpg

H θέση της σκέψεως στην αποδοχή του Θεανθρώπου
 Ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενο ον. Με την σκέψη αφ᾽ ενός μεν επιβεβαιώνει την  ύπαρξή του αφ᾽  ετέρου δε συλλαμβάνει την ουσία των πραγμάτων. Είναι γνωστή η ρήση του Cartesius: Cogito ergo sum, σκέπτομαι, άρα υπάρχω.
Η σκέψη παρεμβάλλεται ανάμεσα στην εσωτερική ενεργοποίηση του εαυτού μας και στα εξωτερικά ερεθίσματα. Έτσι, έχουμε την εκφραστική, την φανταστική, την λογική, την υποκειμενική, την συναισθηματική και την αντικειμενική σκέψη.
Ό,τι σκέπτομαι υπάρχει, γιατί σκεπτόμενος συνειδητοποιώ την ύπαρξή μου, η οποία ύπαρξη σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο, το οποίο υπάρχει.

Πολιτεία και Εκκλησία (Απόστολος Παπαδημητρίου)ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
            Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και λοιπών ότι οι γονείς των μαθητών δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τον λόγο, για τον οποίο επιθυμούν να απαλλαγούν τα τέκνα τους από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Ως συνήθως το θέμα αντιμετωπίστηκε με έντονη τη συναισθηματική φόρτιση εκατέρωθεν, από τους κατά και τους υπέρ του μέτρου δηλαδή. Βέβαια μετά από ημέρες ο αρμόδιος υπουργός συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο και για μία ακόμη φορά φαίνεται να αναστέλλεται η εφαρμογή του μέτρου. Γράφουμε για αναστολή, επειδή είμαστε πεισμένοι ότι στόχος διακαής του κυβερνώντος κόμματος είναι ο χωρισμός της Εκκλησίας από την Πολιτεία. Και ο χωρισμός θα συμπαρασύρει ασφαλώς και το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο θα εξοβελιστεί από το πρόγραμμα διδασκαλίας. Ο υπουργός της ανύπαρκτης Παιδείας εξερχόμενος μετά τη συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο δήλωσε, όπως όλοι δηλώνουν, το αυτονόητο: Οι ρόλοι Πολιτείας και Εκκλησίας είναι διακριτοί. Ευτυχώς, γιατί οι πολίτες ίσως στη συντριπτική τους πλειοψηφία να πιστεύουν ότι ζούμε υπό θεοκρατικό καθεστώς! Ας εξετάσουμε το θέμα με ψυχραιμία.

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης –Προφήτης Ησαΐας (35ον) – (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

          IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα, Δευτέρα 5 Ὀκτωβρίου 2015
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

Πληροφορίες

Η Φωτό Μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com