29 Μαρ 2015

Το 1821 χθες και σήμερα

Το 1821 χθες και σήμερα
    Κάθε φορά που πλησιάζει “η εορτή των εορτών” του ελληνικού γένους και του Νεοελληνικού κράτους, η 25 Μαρτίου, μνήμες και βιώματα των παιδικών και εφηβικών μας χρόνων, που έμειναν ζωντανά και ανεξίτηλα στο διάβα του πανδαμάτορα χρόνου, πλημμυρίζουν την ψυχή μας και μας γεμίζουν εθνική συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Ο άγιος Μάρκος Αρεθουσίων και οι συν αυτώΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ
       Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη (361-363), κατά την οποία αναδείχτηκαν πλήθος ομολογητών και μαρτύρων. Η απέλπιδα προσπάθεια του ανεδαφικού νεαρού, άπειρου και θρησκομανή αυτοκράτορα να νεκραναστήσει την θνήσκουσα αρχαία ειδωλολατρική εθνική θρησκεία, τον οδήγησε σε πράξεις ανείπωτης θηριωδίας κατά των Χριστιανών. Χιλιάδες Χριστιανοί μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους και έδωσαν τη ζωή τους τη φοβερή εκείνη περίοδο.
       Ένας από αυτούς είναι και ο άγιος Μάρκος, επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ, Κύριλλος ο διάκονος, αγνώστων ονομάτων ιερωμένοι και νεαρές παρθένες, οι οποίοι μαρτύρησαν και συνεορτάζουν την ίδια ημέρα, στις 29 Μαρτίου.
       Ο άγιος Μάρκος έζησε τον 4ο αιώνα, τα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (312-337, του Κωνστάντιου (337-361) και Ιουλιανού (361-363). Δε γνωρίζουμε δυστυχώς τίποτε για την πρότερη ζωή του. Εκλέχτηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Αρεθουσίων, η οποία βρισκόταν στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, προφανώς για την ευσέβειά του και το ζήλο του για την Εκκλησία. Φαίνεται ότι άσκησε την επισκοπική του διακονία με συνέπεια και γι’ αυτό απέκτησε τη φήμη του δυναμικού επισκόπου. 

28 Μαρ 2015

Οι Παπικοί ισχυρίζονται ότι «ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ο ‘’επίσκοπος’’ που αντικατοπτρίζει το Χριστιανισμό της πρώτης Χιλιετίας»

ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ «Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕIΝΑΙ Ο ‘’ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ’’ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ»
Άγιος Πορφύριος : «Οι διαθέσεις του Πάπα ανέκαθεν ήταν να υποτάξει την Ορθόδοξη Εκκλησία»
Όπως αναφέρει στη Vatican insider, ημερομηνίας 23/2/2015, ο ‘’πατέρας’’ Thomas Rosica (διευθύνων σύμβουλος σε Καθολικό (Παπικό) Ίδρυμα Μέσων Ενημέρωσης στον Καναδά), «Η ανανεωμένη ρωμαϊκή προσπάθεια προσέγγισης προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, δεν έχει περάσει απαρατήρητη. 

Ὁ ἐμπρησμὸς τοῦ ναοῦὉ ἐμπρησμὸς τοῦ ναοῦ
            Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ποιμήν: «Ἂν δὲν ἐρχόταν ὁ Ναβουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος, δὲν θὰ πυρπολοῦνταν ὁ ναὸς τοῦ Κυρίου».
            Ποιὸς ἦταν ὁ Ναβουζαρδάν;
            Τὸ 587 π.Χ. ἡ Ἱ­ε­ρου­σα­λὴμ ἔ­πε­σε στὰ χέ­ρια τῶν Βα­βυ­λω­νί­ων καὶ ὁ λα­ὸς τῶν Ἑ­βραί­ων με­τα­φέρ­θη­κε αἰχ­μά­λω­τος στὴ Βα­βυ­λώ­να. Εἶ­ναι ἡ πε­ρί­φη­μη Βα­βυ­λώ­νιος αἰχ­μα­λω­σί­α. Στὴν κα­τα­στρο­φὴ τῆς Ἱ­ε­ρου­σα­λὴμ πρω­το­στά­τη­σε τό­τε ὁ Να­βου­ζαρ­δάν, ὁ ἀρ­χι­μά­γει­ρος τοῦ βα­σι­λιᾶ τῆς Βα­βυ­λώ­νας Να­βου­χο­δο­νό­σο­ρα.
Ὁ Να­βου­ζαρ­δὰν πα­ρέ­δω­σε στὴ φω­τιὰ καὶ τὸν να­ὸ τοῦ Κυ­ρί­ου, ἀ­φοῦ ἀ­φαί­ρε­σε ὅ­λους τοὺς θη­σαυ­ροὺς καὶ τὰ σκεύ­η του. Χαλ­κοῦς στύ­λους, χρυ­σὲς καὶ ἀρ­γυ­ρὲς φιά­λες, κι­νη­τοὺς λου­τῆ­ρες, θυ­μι­α­τή­ρια καὶ ὅ­λα τὰ χάλ­κι­να σκεύ­η ποὺ χρη­σι­μο­ποι­οῦν­ταν στὴ λα­τρεί­α. Δὲν ἦ­ταν δυ­να­τόν, λέ­γει ἡ Ἁ­γί­α Γρα­φή, νὰ ζυ­γί­σουν τὸν χαλ­κὸ ὅ­λων τῶν ἱ­ε­ρῶν σκευ­ῶν. Τό­σο πο­λὺς ἦ­ταν (Δ΄ Βασ. 25, 8 ἑξ.).

Κυριακή Ε΄ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) - Η θυσία του Χριστού
Ἀπόστολος: Ἑβρ. Θ´ 11-14
Εὐαγγέλιον: Μάρκ. Ι´ 32 – 45
Ἦχος Α´.– Ἑωθινόν: Θ´
Όσο κι αν προσπάθησαν οι άνθρωποι στο παρελθόν, δεν κατόρθωσαν να εκδιώξουν την ενοχή που βάραινε την συνείδησή τους. Ουδεμία θυσία έδωσε την ελευθερία από το βάρος που αισθάνονταν. Γι' αυτό και στην απελπισία τους επάνω κάποιοι έφθασαν έως και την απαισιωτέρα της μορφή, δηλ. την ανθρωποθυσία.
Μόνο μια θυσία υπήρξε πράγματι εξιλαστήρια για εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, η θυσία τού Σωτήρος Χριστού. Το αίμα του το εκχυθέν επί του Σταυρού. Αυτό το αίμα τού Θεανθρώπου και μόνο αυτό καθαρίζει την συνείδηση από των νεκρών έργων, παρέχοντας την άφεση των αμαρτιών και την ζωή την αιώνιον, όπως μας περιγράφει και το Αποστολικό κείμενο που θα αναγνωστεί στη λατρευτική μας σύναξη.
Βεβαίως, είναι τόσες οι δωρεές και τα αγαθά που απέρρευσαν από αυτή την σταυρική θυσία τού Σωτήρος Χριστού, ώστε είναι αδύνατον ο άνθρωπος να συλλάβει έστω και με την σκέψη τις ύψιστες αυτές δωρεές.

Ἡ κλίμακα τοῦ Ἰακὼβ

Ἡ κλίμακα τοῦ Ἰακὼβ
            Διαβάζουμε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὅτι ὁ Ἰακώβ, γιὸς τοῦ Ἰσαάκ, φοβούμενος τὴν ὀργὴ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἠσαῦ, ἐπειδὴ τοῦ ἔκλεψε τὰ πρωτοτόκια καὶ τὴν πατρικὴ εὐλογία, ζήτησε προστασία στὸν θεῖο του Λάβαν, μακριὰ στὴ Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας. Τὸ βράδυ τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ ταξιδιοῦ του ἔγειρε νὰ κοιμηθεῖ στὴν ἐρημιά, βάζοντας γιὰ προσκεφάλι μιὰ πέτρα. Τὴ νύχτα ἐκείνη εἶδε ἕνα ὄνειρο.

Εκπομπή για την Κάρτα του Πολίτη - Μέρος Β΄ (26-03-2015)

Δεύτερο μέρος της εκπομπής για την Κάρτα του Πολίτη που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τεχνικές πληροφορίες και ανάλυση της σχετικής τεχνολογίας. Παρουσίαση: Δαμιανός Βασιλειάδης. Καλεσμένοι οι Άγγελος Πιλάτης, Δημήτρης Χιωτακάκος και Στάθης Αδαμόπουλος.

Λάμπρος Κ. Σκόντζος, Αγία Μάρτυς Ματρώνα της Θεσσαλονίκης,ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΜΑΤΡΩΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
        Οι γυναίκες Μάρτυρες της αρχαίας Εκκλησίας, υπήρξαν το ίδιο ηρωικές με τους άνδρες. Επέδειξαν στους άδικους διώκτες τους ένα άλλο ήθος, πρωτόγνωρο για τον αρχαίο προχριστιανικό κόσμο, τον ηρωισμό, την ομολογία της πίστης στο Χριστό και την ανεξικακία προς τους τυράννους τους. Μία από αυτές τις γενναίες Μάρτυρες υπήρξε και η αγία Ματρώνα της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί το καύχημα της συμπρωτεύουσας.
       Έζησε στα δύσκολα, μα ηρωικά, χρόνια των πρωτοχριστιανικών διωγμών. Όταν η ψυχορραγούσα εφιαλτική  ειδωλολατρία, ευρισκόμενη σε άμυνα κατά του εύρωστου Χριστιανισμού και την πρωτοφανή ορμητική διάδοση της νέας πίστεως, είχε εγείρει τους γνωστούς μας μεγάλους διωγμούς, με στόχο την εξαφάνιση των Χριστιανών. Δε γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο που έζησε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο απόστολος Παύλος είχε ιδρύσει, περί το 50 μ. Χ. ισχυρή Εκκλησία, μεταξύ των πολυπληθών Ιουδαίων της πόλεως και πολλών ειδωλολατρών. Προφανώς η Ματρώνα υπήρξε ευγενής γόνος ένθερμων Χριστιανών, ένθερμη πιστή του Χριστού και η ίδια επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας των Θεσσαλονικέων.

Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Σύγχρονοι αὐτόκλητοι αἱρετικοὶ «σωτῆρες»Σύγχρονοι αὐτόκλητοι αἱρετικοὶ «σωτῆρες»
Εἶναι μόνιμο τό φαινόμενο καί τό συναντᾶμε σέ ὅλες τίς αἱρετικές κινήσεις. Κάποιοι ἄνθρωποι «σώθηκαν», γιατί παρασυρόμενοι, προφανῶς ἀπό ἄγνοια σέ κάποια αἱρετική ὀργάνωση, ἀφοῦ ἔκαναν προσευχή μετανοίας, ἄνοιξαν τήν καρδιά τους, ἀποδέχθηκαν σέ κλῖμα συγκινησιακῆς φόρτισης τόν Χριστό ὡς προσωπικό τους σωτήρα, ξαφνικά σώθηκαν. Λυτρώθηκαν. Ἔχουν τήν αἴσθηση, ὅτι ἀνήκουν στούς ἐκλεκτούς σεσωσμένους.

Φθάσαμε "μετα-πατερικώς" και στον "αντι-παλαμισμό"; (Γ΄) (Μοναχού Σεραφείμ)


Φθάσαμε

Φθάσαμε «μετα-πατερικῶς» καί στόν «ἀντι-παλαμισμό»;
Μέ ἀφορμή μία ἐπιστολή Ἀρχιμανδρίτου ...
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
(ΜΕΡΟΣ Γ')
8. Τό Θαβώριον Φῶς δέν εἶναι κτιστό.
Ἡ θέση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου πρός τόν «Ἐφημέριο», ὅτι τό Θαβώριον Φῶς εἶναι κτιστό καί γι΄ αὐτό ἔγινε ὁρατό - ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι «φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὅν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώπων, οὐδέ ἰδεῖν δύναται»[72] - δεικνύει μονομερῆ γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς· τόσο ἡ παραπάνω ἁγιογραφική ρήση, ὅσον καί τό ὅτι «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε»[73]συμπληρώνονται ἀπό ἀντίθετες διαπιστώσεις, ὅτι «ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός», ὅτι «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» καί ὅτι «ὀψόμεθα αὐτόν καθώς ἐστι»[74]. Πῶς ἐπιλύεται ἡ φαινομενική αὐτή ἀντίφαση;  Ἐπιλύεται, καθώς μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ ἱεροί Κανόνες, μέ τή μόνη ἐπιτρεπτή ἑρμηνευτική μέθοδο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν καταφυγή στίς ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων Πατέρων.

Κυριακή Ε΄ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας) –Πορεία προς το Πάθος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ἑβρ. Θ´ 11-14
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Μάρκ. Ι´ 32 – 45
Ἦχος Α´.– Ἑωθινόν: Θ´
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ
   Ὁ Κύριος Ἰησοῦς πορεύεται πρὸς τὰ ­­Ἱεροσόλυμα. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι κάτι Τὸν συνέχει. Προχωρεῖ μπροστὰ ἀπὸ τοὺς μαθητές Του, οἱ ὁποῖοι Τὸν παρατηροῦν μὲ θαυμασμὸ καὶ δέος. Βαδίζει μὲ βῆμα ταχὺ ἀλλὰ καὶ ­σταθερό, καὶ μὲ τὸ βλέμμα Του προσηλω­­μένο στὴν Ἁγία Πόλη, ἐκεῖ ὅπου πρόκειται νὰ προσ­φέρει τὸν ἑαυτὸ Του θυσία ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
   Κάποια στιγμὴ καλεῖ ἰδιαιτέρως τοὺς μαθητές Του. Θέλει νὰ τοὺς προετοιμά­σει γιὰ ὅσα μοναδικὰ πρόκειται νὰ συμβοῦν: «ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυ­μα», τοὺς λέει, «καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι»· «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὁ Μεσσίας, θὰ παραδοθεῖ στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Γραμματεῖς, κι αὐτοὶ θὰ Τὸν καταδικάσουν σὲ θάνατο καὶ θὰ Τὸν παραδώσουν στοὺς εἰδωλολάτρες στρατιῶτες τῆς Ρώμης. Ὕστερα ἐκεῖνοι θὰ Τὸν ἐμπαίξουν, θὰ Τὸν μαστιγώσουν, θὰ Τὸν ἐμπτύσουν καὶ θὰ Τὸν θανατώσουν. Ὅμως τὴν τρίτη μέρα ἀπὸ τὸν θάνατό Του θὰ ἀναστηθεῖ!

Καθαροί καί ἀμόλυντοι.
ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ
Καθαροί καί ἀμόλυντοι.
 «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καί ἐκάλεσε πολλούς» (Λουκ. ιδ´ 16). Κάποιος ἄνθρωπος ἔκαμε δεῖπνο μεγάλο καί ἐκάλεσε πολλούς. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ ἄνθρωπος; Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Μᾶς καλεῖ ὅλους.
Τί λέγει; «Ἐγώ εἰμι, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μή πεινάσῃ» (Ἰωάν. στ´ 35). Πῶς ὅμως θά πᾶμε στό Δεῖπνο; «Ὁ ἐσθίων καί πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καί πίνει, μή διακρίνων τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου» (Α´ Κορ. ια´, 29).
Δηλαδή, ὅποιος μεταλαμβάνει ἀναξίως, τρώγει καί πίνει κατάκριμα καί καταδίκη στόν ἑαυτόν του. Γι ̓ αὐτό συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος: «πολλοί ἀσθενεῖς καί ἄρρωστοι καί κοιμῶνται ἱκανοί (Α´ Κορ. ια´ ,30).

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την Κυριακή Ε΄ Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΘΗΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

27 Μαρ 2015

Για συνειδητή συμμετοχή στα Πάθη του Χριστού (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)


    

 IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Στό τέλος αὐτῆς τῆς ἑβδομάδος τελειώνει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὅπως θά τό πεῖ καί τό σχετικό τροπάριο πού ψάλλεται τήν Παρασκευή τό βράδυ «τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν». Ἡ ἄλλη Κυριακή, Κυριακή τῶν Βαΐων, μᾶς πάει γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος μιλοῦσε γιά τόν θάνατό Του, πού τόν παρομοίαζε μέ ποτήρι καί μέ βάπτισμα. Καί αὐτό πού εἶπε σήμερα στό Εὐαγγέλιο ὁ Χριστός στούς δυό μαθητές Του, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, «μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήριο πού Ἐγώ θά πιῶ καί νά βαπτιστεῖτε τό βάπτισμα πού Ἐγώ θά βαπτιστῶ;», τό λέει καί στόν κάθε ἕνα ἀπό μᾶς.

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Εντείνεται η επεκτατική πολιτική του Βατικανού


Εντείνεται η επεκτατική πολιτική του Βατικανού
            Με εργαλείο την Ουνία το Βατικανό εντείνει την επεκτατική του πολιτική και την προπαγανδιστική του τακτική σε βάρος των Ορθοδόξων. Ο Πάπας Φραγκίσκος με απόφασή του, στις 20 Μαρτίου 2015,  προήγαγε την Ουνίτικη «Ελληνοκαθολική Εκκλησία» της Ουγγαρίας σε αυτόνομη (Sui Juris)  «Μητροπολιτική Εκκλησία», με το απατηλό Ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό (Ritus) που ακολουθεί και με δική της Σύνοδο. Το Βατικανό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός αποστέλλοντας στην Ουγγαρία και στους σχετικούς εορτασμούς ανώτατο στέλεχός του, τον καρδινάλιο Λεονάρντο Σάντρι, πρόεδρο του συμβουλίου (congregatio) για της Ανατολικές Εκκλησίες. Το εν λόγω συμβούλιο ιδρύθηκε το 1862 ως τμήμα εκείνου της «Προπαγάνδας της Πίστεως» (Propaganda Fidei) και  έλαβε τη σημερινή του μορφή το 1917. Σκοπός του η επέκταση της Παπικής κυριαρχίας επί όλων αυτών των Εκκλησιών, που, κατά το Βατικανό, θεωρούνται «ασθενείς».

Φώτιος Μιχαήλ, Η Αγια- Σοφιά και ο Παρθενώνας,οι μήτρες της Επανάστασης του 1821

Η Αγια- Σοφιά και ο Παρθενώνας,οι μήτρες της Επανάστασης του 1821
Από το 1453 μέχρι το 1821 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 100 κατά τόπους επαναστατικά κινήματα και τουλάχιστο 6 οργανωμένες επαναστάσεις.
Το 1462 επαναστατεί η Λέσβος.
Το 1481 ξεσηκώνεται η Ήπειρος.
Το 1571 επαναστατούν Ρούμελη και Ήπειρος μαζί.
Το 1585 επαναστατεί η Ακαρνανία.
Το 1617, με επικεφαλής τον Επίσκοπο Σταγών Διονύσιο, απελευθερώνονται τα Τρίκαλα.
Το 1678 επαναστατεί η Πιερία με αρχηγό τον Επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο.  κ.ο.κ.
Λένε μερικοί, ότι τάχα η Επανάσταση του ’21 είναι απότοκος του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Βίος καὶ λόγοςΒίος καὶ λόγος
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ τοῦ Θεοῦ ἐπηρεάζει τούς ἀδελφούς του ἄλλοτε μέ τό φωτεινό του παράδειγμα καί ἄλλοτε μέ τούς λόγους του. Τά δύο αὐτά ἔχουν στενότατη σχέση. Ἡ συνέπεια καί εἰλικρίνεια στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν ἀποτελοῦν τήν πηγή τῶν λόγων του. Δέν ἐννοοῦμε τήν εὔκολη ἠθικολογία, ἀλλά τή βιωματική διδασκαλία πού πείθει καί μεταβάλλει τούς ἀνθρώπους.
Ὁ ὅσιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης λέει ὅτι «ὁ βίος χωρίς λόγο ὠφελεῖ περισσότερο, παρά ὁ λόγος δίχως βίο.
Γιατί ὁ πρῶτος ὠφελεῖ ἀκόμα καί μέ σιγή, ἐνῶ ὁ δεύτερος καί μέ βοή ἐνοχλεῖ. Ἄν δέ συνδυαστοῦν ὁ βίος καί ὁ λόγος, τότε καί τά δύο αὐτά μα- ζί φτιάνουν ἕνα κόσμημα ὅλης τῆς φιλοσοφίας». 
Συνήθως οἱ ἐνάρετοι μιλοῦν λίγο ἕως ἐλάχιστα, γιατί δέν θέλουν νά φανερώσουν τό παραμικρό ἀπό τόν πνευματικό τους ἀγώνα, οἰκοδομοῦν ὅμως τούς ἀνθρώπους πού τούς πλησιάζουν μέ τήν παρουσία τους καί τή λαμπερή εἰκόνα τοῦ προσώπου τους, τήν ὁποία δέν μποροῦν νά κρύψουν ἤ νά μειώσουν.

Oι αιρετικοί Αγγλικανοί, ολοένα ολισθαίνουνΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΙ, ΟΛΟΕΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΝ
(Προχώρησαν και στη ‘’χειροτονία’’ άλλης γυναίκας ‘’επισκόπου’’,  αυτή τη φορά  παντρεμένης με Αγγλικανό ‘’επίσκοπο’’). 
Όπως διαβάσαμε στην www.thequardian.com, μετά τη ‘’χειροτονία’’ μιας γυναίκας ‘’επισκόπου’’,  οι αιρετικοί Αγγλικανοί προχώρησαν και στη ‘’χειροτονία’’ άλλης γυναίκας ‘’επισκόπου’’, της Alice White Frank, η οποία είναι παντρεμένη με τον Αγγλικανό ‘’επίσκοπο’’  Frank White.  Τα ολισθήματα των αιρετικών Αγγλικανών πληθαίνουν.

Η εισήγηση για συζήτηση του θέματος της νηστείας, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
«Καθαρθώμεν και ημείς, νηστεία την καρδίαν και οψόμεθα Χριστόν», από την Υμνολογία της Εκκλησίας μας.
Γίνεται αναφορά σε προτεινόμενη θεματολογία, για συζήτηση στην  Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και για το θέμα νηστείας.  Είναι αυτονόητο ότι αυτό που  εξυπονοείται είναι ‘’ελάφρυνσή’’ της.  Ποία ανάγκη υποβολής θέματος για τη νηστεία υπάρχει;

Χρήστος Σαλταούρας, Η Εταιρία Σκοπιά και τα βιβλία «Σοφία Σολομώντος» και «Επιστολή Ιερεμίου»


Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ «ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ»
Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όπως και όλοι οι Προτεστάντες γενικώς δεν δέχονται τα κανονικά βιβλία «Σοφία Σολομώντος» και «Επιστολή Ιερεμίου» ως βιβλία της Αγίας Γραφής ! Τα αρνούνται και τα  συκοφαντούν ως δήθεν απόκρυφα !

Δὲν φτάνει ποὺ νηστεύω;


tobias


Δ ὲ ν   φ τ ά ν ε ι   π ο ὺ   ν η σ τ ε ύ ω;
Τὴ Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στὴ οἱ Χρι­στια­νοὶ νη­στεύ­ουν καὶ προ­σεύ­χον­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο, προ­ε­τοι­μα­ζό­με­νοι γιὰ τὴν ­πέρ­λαμ­πρη γι­ορ­τὴ τοῦ Πά­σχα. Εἶ­ναι κα­λὸ αὐ­τό; Χρει­ά­ζε­ται τί­πο­τε ἄλ­λο; 
Ἂς γυ­ρί­σου­με στὰ χρό­νια τῆς βα­βυ­λώ­νειας αἰχ­μα­λω­σί­ας τῶν Ἰσ­ρα­η­λι­τῶν. Ὁ δί­και­ος καὶ ἐ­λε­ή­μων Τω­βίτ, ἔ­χον­τας πε­ρι­πέ­σει σὲ ἐ­σχά­τη πτω­χεί­α καὶ τύ­φλω­ση, στέλ­νει τὸν γιό του Τω­βί­α σ’ ἕ­να μακρὺ τα­ξί­δι, ἀ­πὸ τὴ Νι­νευ­ὴ στοὺς Ρά­γους τῆς Μη­δί­ας, γιὰ νὰ εἰσπρά­ξει ἕ­να ση­μαν­τι­κὸ πο­σό, ποὺ εἶ­χε πα­λι­ό­τε­ρα δα­νεί­σει ὁ Τω­βὶτ σὲ κά­ποι­ον Γα­βα­ήλ. Πρὶν ἀ­να­χω­ρή­σει, ἐπειδὴ δὲν εἶναι σίγουρο ἂν θὰ τὸν ξαναδεῖ, μα­ζὶ μὲ ἄλ­λα, τὸν συμ­βου­λεύ­ει: 
-  Ἀ­πὸ τὰ ὑ­πάρ­χον­τά σου, παι­δί μου, νὰ δί­νεις ἐ­λε­η­μο­σύ­νη, χω­ρὶς νὰ φο­βᾶ­σαι κα­θό­λου. Νὰ μὴν ἀ­πο­στρέ­ψεις τὸ πρό­σω­πό σου ἀ­πὸ κα­νέ­να φτω­χὸ καὶ δὲν θὰ ἀ­πο­στρέ­ψει ὁ Θε­ὸς τὸ πρό­σω­πό του πο­τὲ ἀ­πὸ σέ­να. Ἀ­νά­λο­γα μὲ τὸ πλῆ­θος τῶν ὑ­παρ­χόν­των σου νὰ κά­νεις ἐ­λε­η­μο­σύ­νη. Ἂν ἔ­χεις λί­γα, μὴ φο­βη­θεῖς ἀ­πὸ αὐ­τὰ τὰ λί­γα νὰ δί­νεις ἐ­λε­η­μο­σύ­νη. Δὲν θὰ στε­ρη­θεῖς. Ὅ­ταν κά­νεις ἐ­λε­η­μο­σύ­νη, θη­σαυ­ρί­ζεις γιὰ τὸν ἑ­αυ­τό σου σὲ ἡ­μέ­ρα ἀ­νάγ­κης. Για­τὶ ἡ ἐ­λε­η­μο­σύ­νη σὲ λυ­τρώ­νει ἀ­πὸ τὸν θά­να­το καὶ δὲν σὲ ἀ­φή­νει νὰ εἰ­σέλ­θεις στὸ σκο­τά­δι του. Ἡ ἐ­λε­η­μο­σύ­νη εἶ­ναι δῶ­ρο ἀ­γα­θὸ γιὰ ὅ­λους ἐ­κεί­νους ποὺ τὴν κά­νουν ἐ­νώ­πιον τοῦ Θε­οῦ. 

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Λέμε ΟΧΙ στὴν Κάρτα φακελώματος τοῦ Πολίτη»!

Ὁ πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης σὲ ἀποκλειστική συνέντευξη ποὺ μᾶς παρεχώρησε, ἀναλύει ὅλα ὅσα πρέπει νὰ γνωρίζουμε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.3.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Προϋποθέσεις μιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι ἡ κανονικὴ συγκρότησίς της. Ἡ συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων εἰς Πανορθόδοξον Συνόδον γίνεται αὐτοδικαίως καί ὄχι διά ἐπιλεκτικῶν προσκλήσεων.
Γεώργιος Π. Ζερβός, ὁ ὁμολογητὴς δημοσιογράφος.

24 Μαρ 2015

Παιδομάζωμα – Η τραγική ιστορική πραγματικότητα που κάποιοι επιζητούσαν και επιζητούν να αλλοιώσουν

ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ – Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΖΗΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ
«Πέρσι πήραν τον γιόκα μου, φέτο τον αδελφό μου» (Δημοτικό  τραγούδι)
Πολλά συζητούνται κατά καιρούς από κάποιους για αναθεώρηση της Ιστορίας, ή για να είμαστε ακριβείς για παραποίησή της.  Ένα πολύ σοβαρό θέμα, ήταν και η παραποίηση της ιστορικής πραγματικότητας, όσο αφορά το  βάρβαρο παιδομάζωμα.

Χρήστος Σαλταούρας, Η Εταιρία Σκοπιά και το βιβλίο του ΤωβίτΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΣΚΟΠΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΤΟΥ  ΤΩΒΙΤ
            Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όπως και όλοι οι Προτεστάντες γενικώς δεν δέχονται το κανονικό βιβλίο του Τωβίτ ως βιβλίο της Αγίας Γραφής ! Το αρνούνται και το συκοφαντούν ως δήθεν απόκρυφο !
Παραθέτω απόσπασμα προπαγάνδας ενάντια στο βιβλίο Τωβίτ  από το χιλιαστικό βιβλίο «Ενόραση» τόμος 1 σελ. 270-275, όπως περιέχεται  στην επίσημη ιστοσελίδα των αιρετικών Χιλιαστών : (Οι υπογραμμίσεις δικές μας).

“Χίλια έτη Κυρίου”

Διήγημα
“Χίλια έτη Κυρίου”
[Στον κάθε αναζητητή του Θεού!]
Τι εμμονή ήταν αυτή που είχε καταλάβει τον Μωυσή! Παρ΄ότι είχε στο κοινόβιο περισσότερους από εικοσι πέντε χρόνους, το μόνιμο ερώτημα που έκανε, στον ηγούμενο, στους συμμοναστές του, ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό, είχε “καρφωθεί” μόνιμα στη σκέψη του. Στην ώρα του εργόχειρου, στη διάρκεια της προσευχής, στη διάρκεια της τραπέζης, στον ύπνο του....

« Ἕκαστος ὅπου σώζεται, ἐκεῖ δικαίως καὶ προστρέχει·» ( Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ)« Ἕκαστος ὅπου σώζεται, ἐκεῖ δικαίως καὶ  προστρέχει·[1]»
Αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας, καλεῖ ἐργάτες νά ἐργασθοῦν στόν Ἀμπελῶνα Του, νά τηρήσουν τίς Ἅγιες ἐντολές Του[2] καί προσφέρει δωρεάν κληρονομιά τήν Βασιλεία τοῦ Πατρός Του[3]. Ἀντίθετα, ὁ Ἑωσφόρος, μέ δόλο καί ἀπάτη, δεικνύει τούς δικούς του «ἀγρούς», καλώντας κι’ αὐτός ἐργάτες βόσκειν χοίρους, ὁδηγώντας τούς ἀφελεῖς εἰς αἰώνιον ἀπώλειαν. Ἀφ’ἑνός ἔχουμε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἀφ’ἑτέρου τήν δυναστεία τοῦ διαβόλου. Ἐν τούτοις, παραθέτουμε ἐνδεικτικά τά χωρία ἐκεῖνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ τά ὁποῖα τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἀπό ἄκραν εὐσπλαχνίαν καί φιλανθρωπίαν,προειδοποιεῖ γιά τό χάος καί τήν ἄβυσσον, τήν τραγικότητα ὡς συνέπεια τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος, τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, πρός ἀποφυγήν τῶν ἔργων τοῦ βορβόρου. 

23 Μαρ 2015

Δημήτρης Νατσιός, Τό ᾽21 στά σχολικά βιβλία Γλώσσας: τό ὕπουλο παιδομάζωμα!Τό ᾽21 στά σχολικά βιβλία Γλώσσας: τό ὕπουλο παιδομάζωμα!
Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κ᾽ ἠγαπημένε πάντοτ’ εὐκολόπιστε καί πάντα προδομένε (Διονύσιος Σολωμός)
Λίγο πρίν ἀπό την Ἐπανάσταση ὁ ἀπροσκύνητος Κλέφτης, Θεόδωρος Γρίβας, συλλαμβάνεται ἀπό τό «θηρίο» τῶν Ἰωαννίνων, τόν περιβόητο Ἀλῆ πασᾶ καί καταδικάζεται σέ θάνατο δι᾽ ἀπαγχονισμοῦ. Ὁ σπουδαῖος ἀθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου, στό Βιογραφικόν Σχεδίασμα (ἐκδ. «Βεργίνα», Ἀθήνα, σ. 18) γιά τόν ἀγωνιστή τοῦ ᾽21 Θ. Γρίβα, διασώζει ἕνα χαρακτηριστικό ἐπεισόδιο: «Ὅταν ὁ δήμιος ἐπλησίασε κρατῶν τό σχοινίον, ὁ Γρίβας ἐκάλυψε τήν κεφαλήν του διά τοῦ ἐνδύματός του. Ὁ σατράπης διέταξε τότε τόν δήμιον νά σταθῇ, τόν δέ Θεόδωρον νά πλησιάσῃ· καί τῷ εἶπε: Γιατί σκέπασες τό κεφάλι σου, φοβήθηκες τόν θάνατον; Δέν ἤξερες ὅτι ἀφοῦ ἀκολούθησες τή δουλειά τοῦ πατέρα σου αὐτή θά ἦταν ἡ τύχη σου; 

Το αειπάρθενο της Θεοτόκου και αιρετικές "εόρτιες ρουκέτες"

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 23η  Μαρτίου 2015.
ΤΟ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ «ΕΟΡΤΙΕΣ ΡΟΥΚΕΤΕΣ»
Με θλίψη διαπιστώνουμε, ότι τις παραμονές των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας κάποιοι φροντίζουν να ρίχνουν «πυροτεχνήματα», αστήρικτες, ανιστόρητες, αυθαίρετες και εν πολλοίς παιδαριώδεις και γελοίες θεωρίες, προκειμένου να προσβάλουν την αξιοπιστία των Αγίων Γραφών και την σώζουσα διδασκαλία της Εκκλησίας μας. 

Η εισηγητική θεματολογία κάποιων, μειώνει την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ, ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
«Η αλήθεια εστί της Εκκλησίας και στύλος και εδραίωμα» Άγιος Ιωάννης  Χρυσόστομος

Εγγίζοντας το χρόνο σύγκλισης της Αγίας και   Μεγάλης Συνόδου, που έχει οριστεί για το έτος 2016 (απόφαση της  Σύναξη των Προκαθημένων), παρατηρoύνται από κάποιους εισηγήσεις, που μειώνουν την σημασία  και το Εκκλησιολογικό κύρος της. 

Ουκρανοί Ορθόδοξοι νέοι ανυποψίαστοι συμμετέχουν στις οικουμενιστικές συνάξεις της προβατόσχημης κοινότητας Taizé

ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΙΖÉ
(Οι Ορθόδοξοι Ουκρανοί μετά την ταλαιπωρία από την Παπική Ουνία, δοκιμάζονται και σε επίπεδο νεολαίας)
Η παπική δολιότητα δια μέσου της προβατόσχημης Ουνίας καραδοκεί στις χώρες που στέναζαν κάτω από την αντιχριστιανικό, απάνθρωπο και κομμουνιστικό διωγμό.  Οι Ορθόδοξοι Ουκρανοί, στις μέρες μας δοκιμάζονται πιο πολύ από όλους τους Ορθοδόξους από της πλευράς της δολίου Παπικής Ουνίας. 

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η προσφορά της Εκκλησίας στον Μικρασιατικό ΕλληνισμόΗ προσφορά της Εκκλησίας στον Μικρασιατικό Ελληνισμό
Η στους πολλούς σκοτεινούς αιώνες της σκλαβιάς και των εξ αυτής δυσαριθμήτων βασάνων και πάμπολλων θυμάτων διατήρηση της ταυτότητας των Ελλήνων οφείλεται  στην καθοριστική παρουσία και την εργώδη και θυσιαστική προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κλήρου και λαού. Η Εκκλησία ήταν που διατήρησε άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής συνείδησης και προετοίμασε την εθνεγερσία. Αν δεν υπήρχε Εκκλησία μετά το 1453 το Έθνος θα είχε εξαλειφθεί και δεν θα αναδεικνυόταν το 1821. Γι’ αυτό και ορθώς ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τόνιζε πως «Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι όπως το κρέας με το νύχι».

Φώτιος Μιχαήλ, Όχι! Δεν θέλουμε να σωθούμε!Όχι! Δεν θέλουμε να σωθούμε!
Μιλώντας για την 25η Μαρτίου και την Επανάσταση του 1821, μας αρέσει, συνήθως, να λέμε λόγια φανταχτερά, γεμάτα θριαμβολογίες και επαίνους. Σπάνια ακούγεται λόγος, που να ελέγχει και να προβληματίζει. Η επέτειος, όμως, της 25ης Μαρτίου δεν είναι μόνον μια επέτειος ηρωϊκών αγώνων και πολεμικών κατορθωμάτων. Είναι ταυτόχρονα και μια πολύ καλή αφορμή, να κάνουμε όλοι μας μιαν άσκηση αυτοκριτικής και να αναρωτηθούμε:
Τι είναι αυτό, που μετράει περισσότερο για τους ήρωες του ’21; Είναι τα λόγια μας τα μεγάλα, οι παρελάσεις και η κατάθεση στεφάνων; Ή μήπως οι ψυχές τους λαχταράνε από εμάς άλλα πράγματα και κυρίως να τους μιμηθούμε στην πράξη, και η ζωή μας να είναι σύμφωνη με τα πιστεύω τους και τα ιδανικά τους; 

Πληροφορίες

Η Φωτό Μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com