24 Οκτ 2014

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Ουνία: Οι παπικοί μας εμπαίζουνΟυνία: Οι παπικοί μας εμπαίζουν
            Η παπωσύνη εμπαίζει τους Ορθοδόξους, όταν μιλάει για «ανοίγματα αγάπης», «αδελφικής σχέσεως» και τα τοιαύτα. Στην ουσία πάντα επιδιώκει να τους μετατρέψει σε «Βησσαρίωνες». Την ώρα που ο Πάπας Φραγκίσκος ετοιμάζεται για επίσκεψη στο Φανάρι, όπου θα ανταλλάξει τον «ασπασμό της αγάπης» και θα συμπροσευχηθεί με τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, οι Ουνίτες Επίσκοποι της Ευρώπης συναντώνται, από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2014, στο Λβοφ της δυτικής Ουκρανίας. Θέμα της σύναξής τους είναι «Ο ρόλος της αποστολής (ιεραποστολής) των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών, πρώτιστα στην οικουμενική κίνηση, όπως επίσης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες»! Δηλαδή, με άλλα λόγια, η δράση της Ουνίας, σε βάρος των Ορθοδόξων! 

Στην Κύπρο, κατασκευή συνειδήσεων!Οι λαοί που δεν σέβονται τον εαυτό τους και βαδίζουν ανερμάτιστοι, δεν νοείται να απαιτούν τον σεβασμό των άλλων, και είναι καταδικασμένοι σε παρακμή.
Δανάη Γεωργιάδου, Φιλόλογος
Η απροσδόκητη και από το πουθενά εμφάνιση, λίγα χρόνια μετά το 1960, του όρου «νεοκύπριοι» και της ιδεολογίας που αυτός εξέφραζε, ενέσκηψε ως κεραυνός εν αιθρία στην Κύπρο, που αγωνιζόταν ακόμα να οργανωθεί ως κράτος και, λίγο αργότερα, να συνέλθει από την Τουρκική Εισβολή. Σήμερα, κάποιες δεκαετίες μετά, αντί να αποδυναμωθεί και να εξαλειφθεί η αποδομητική ιδεολογία, παρεισέφρησε παντού, και διαδίδεται ανεξέλεγκτα και καταλυτικά επικίνδυνα.

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά – Ο Μεγαλομάρτυς άγιος ΔημήτριοςΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του αγίου: Β´ Τιμ. 1-10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ της Κυριακής : Λουκ. η´ 26-39
Ἦχος: γ´.— Ἑωθινόν: Θ´
Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάζει ἡ Ἐκ­κλησία μας τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου, ἡ ὁποία συμ­πίπτει μὲ τὴ σημερινὴ Κυριακή.
Στὴν ἀποστολικὴ περικοπή, ποὺ ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος, ὁ ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ τὸν μαθητή του Τιμόθεο νὰ ἐμπιστευθεῖ τὸ ἔργο τῆς κατηχήσεως σὲ πιστοὺς ἀνθρώπους, «οἵτινες ἱκανοὶ ἔσον­ται καὶ ἑτέρους διδάξαι», οἱ ὁποῖοι δηλαδὴ θὰ εἶναι ἱκανοὶ νὰ μεταδώσουν μὲ ἀκρίβεια τὶς πολύτιμες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ σὲ ἄλλες ψυχές.
Αὐτὸ τὸ ὑπεύθυνο ἔργο τῆς διδασκαλίας ἀνέλαβε ἀπὸ τότε ποὺ βαπτίστηκε χριστιανὸς ὁ νεαρὸς Δημήτριος, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ ἐργαζόταν ὡς ἀξιωματικὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ καὶ κατεῖχε τὴν ἀνώτερη διοικητικὴ θέση στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Μακεδονίας, ἀφιερώθηκε στὴ διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Κάθε μέρα στὴ Θεσσαλονίκη συγκεντρώνον­ταν γύ­ρω του πλήθη ἀνθρώπων, μικρῶν καὶ μεγάλων, καὶ ἄκουγαν τὶς διδαχές του.

Συμμετοχή Φραγκουδάκη-Δραγώνα σε τουρκικό συνέδριο για τη Θράκη

Oι καθηγήτριες Άννα Φραγκουδάκη και Θάλεια Δραγώνα έκριναν σκόπιμο να παραστούν σε τουρκικό συνέδριο, στην οργανωτική επιτροπή του οποίου συμμετέχουν εκπρόσωποι«Γκρίζων Λύκων»
Oι καθηγήτριες Άννα Φραγκουδάκη και Θάλεια Δραγώνα έκριναν σκόπιμο να συμμετάσχουν σε συνέδριο για την Θράκη που οργανώθηκε από κρατικούς και παρακρατικούς φορείς της Τουρκίας.
Σε μια ακόμα προσπάθεια διεθνοποίησης και προβολής των διεκδικήσεών της στη Θράκη, η Τουρκία διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η Δυτική Θράκη από το χθες στο σήμερα».

Ὁ κίνδυνος τῶν συμπροσευχῶνΔὲν χαιρόμαστε γιὰ τὸ ναυάγιο τῶν ποικίλων διαλόγων μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, Προτεστάντες, Παλαιοκαθο­λικοὺς καὶ Ἀντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες. Θὰ ἐπιθυμούσαμε καὶ αὐτὸς μὲ τὸν Παπισμὸ καὶ ὅλοι οἱ διάλογοι νὰ ἔχουν ὁδηγηθεῖ σὲ αἴσιο ἀποτέλεσμα, οἱ δὲ πλανεμένοι αἱρετικοὶ νὰ βρεθοῦν καὶ πάλι στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε. Καὶ αὐτὸ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προξενεῖ λύπη σὲ κάθε Ὀρθόδοξο πιστὸ ποὺ προσεύχεται καὶ παρακαλεῖ νὰ γνωρίσει ὅλος ὁ κόσμος τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.
   Ὅμως ἔχει καὶ κάποιες ἄλλες σημαν­τικὲς παραμέτρους τὸ ναυάγιο τῶν διαλόγων. Ἀποδεικνύει πρῶτον ὅτι, παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς διατυπωθεῖσες ἔντονες ἐπικρίσεις καὶ ἐπιφυλάξεις, οἱ μετέχοντες στοὺς διαλόγους ­Ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι φαίνεται νὰ ὑπερασπίζονται τὴν ἀλήθεια τῆς ­Ὀρθοδοξίας. Του­λάχιστον οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐ­τούς. Διότι, ἂν εἶχαν ὑποχωρήσει, οἱ διάλογοι δὲν θὰ εἶχαν ὁδηγηθεῖ σὲ ἀδιέξ­οδο. Αὐτὴ εἶναι πραγματικὰ θετικὴ παράμετρος.

«Ἡ ἀσέβεια ἔχει ὄνομα» (Πρεσβυτέρου Ἀθανασίου Μηνᾶ)

«Ἡ ἀσέβεια ἔχει ὄνομα»
«Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων» (Ρωμ.,1:18). Ὀργή πού ἔρχεται εἰς τήν παροῦσαν ζωήν καί ὁλοκληρώνεται ἐν τῇ μελλούσῃ. Ὀργή ὄχι ἀνθρώπου ἤ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλά ὀργή ἐξ οὐρανοῦ, ἄρα δέ ὀργή τρομερωτέρα τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καί τῆς ὁποίας τήν ἀπειλήν οὐδείς δύναται νά διαφύγει. Ὁ Ἅγιος Θεός δώρησε νοῦν καί σοφίαν ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν γνωρίζει ἀπό τόν ὁρατόν κτισθέντα κόσμον, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά θέλει νά βρίσκεται ἑνωμένος ἀσυγχύτως μέ τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, τοῦτ’ἔστιν τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Μεσσίαν Χριστόν. Ἄς εἶναι εὐλογητός ὁ Τριαδικός Θεός πού διά τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν Του, ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ὁδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τό τέλος τοῦ προορισμοῦ μας ὥστε νά συνδοξασθῶμεν καί Αὐτός νά καταστεῖ ἡ αἰώνια ἀπόλαυσις καί χαρά μας.

Η Σκοτεινή ενέργεια

Η Σκοτεινή ενέργεια
ΓΕΝΙΚΑ: Στην Κοσμολογία και την Αστρονομία, η σκοτεινή ενέργεια είναι ένα υποθετικό είδος ενέργειας που βρίσκεται παντού στο σύμπαν και που φαίνεται να επιταχύνει τη διαστολή του. Η σκοτεινή ενέργεια είναι η πιο αποδεκτή υπόθεση για να εξηγήσει παρατηρήσεις από το 1990 και έπειτα που δείχνουν ότι το σύμπαν διαστέλλεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Σύμφωνα με δεδομένα του διαστημικού παρατηρητηρίου Planck, και βασιζόμενοι στο λεγόμενο καθιερωμένο κοσμολογικό πρότυπο, η συνολική μάζα-ενέργεια του σύμπαντος φαίνεται να περιέχει 4.9% συνήθη ύλη, 26.8% σκοτεινή ύλη, ενώ περισσότερο από τα δύο τρίτα του αποτελείται από σκοτεινή ενέργεια[68.3%]!

Νίκος Χειλαδάκης, Οι Γάλλοι την πέταξαν έξω κλοτσηδόν, εμείς θα τολμούσαμε;ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΑΝ ΕΞΩ  ΚΛΟΤΣΗΔΟΝ, ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΛΜΟΥΣΑΜΕ;
Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε στην Τουρκία η είδηση που ήρθε από την Γαλλία για μια μουσουλμάνα η οποία φορώντας το κλασικό τσαντόρ θέλησε να εισέρθει στη γνωστή όπερα των Παρισίων και να παρακολουθήσει την παράσταση. Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ, πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 21 Οκτωβρίου, στην είσοδο της όπερας των Παρισίων, La Travıata, εμφανίζεται στο γκισέ των εισιτηρίων ένας, προφανώς μουσουλμάνος, συνοδευόμενος από την σύζυγο του που φορούσε την κλασική Μπούρκα της γυναικείας μουσουλμανικής αμφίεσης καλύπτοντας όλο το πρόσωπο της εκτός από τα μάτια της. Η εμφάνιση αυτής της κυρίας ανάμεσα στον κόσμο που περίμενε στην ουρά για να βγάλει εισιτήριο, προκάλεσε αμέσως ταραχή και έντονες αντιδράσεις. Αμέσως κλήθηκαν και εμφανιστήκαν οι υπεύθυνοι της όπερας και αφού πλησίασαν με έντονο ύφος την κυρία αυτή, απαίτησαν να βγάλει αμέσως τον φερετζέ αν θέλει να εισέρθει στην αίθουσα για να παρακολουθήσει την όπερα. 

Σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου

Σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου
Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλη Ἐθνική μας ἑορτή. Γιορτάζουμε τὴν μεγαλειώδη νίκη μας κατὰ τῶν ἄνανδρων φασιστῶν Ἰταλῶν, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν «γῆ καὶ ὕδωρ», ἤτοι νὰ γίνουμε ὑπόδουλοί τους. Οἱ γενναῖοι ἀγωνιστές, ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες, ἔγραψαν λαμπρὲς σελίδες δόξας στὰ χιονισμένα καὶ δυσπρόσιτα βουνὰ τῆς ἑλληνικότατης Βορείου Ἠπείρου μας.

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης,Ἔργον ταπεινὸν καὶ ἀθόρυβονἜργον ταπεινὸν καὶ ἀθόρυβον
ΟΛΟΙ οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι θέλουν νά ἔχουν καλό ὄνομα στήν κοινωνία. Αἰσθάνονται ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση, ὅταν οἱ ἄλλοι μιλοῦν ἐπαινετικά γι᾿ αὐτούς. Μένουν ἀδιάφοροι ἄν οἱ ἔπαινοι δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα ἤ ἄν οἱ ἐπαινοῦντες εἶναι παραπλανημένοι ἀπό τή δική τους ὑποκρισία. Ἡ φήμη τούς ἐνδιαφέρει καί πάνω σέ αὐτή ἐπενδύουν, προκειμένου νά πετύχουν στά ὅποια σχέδια τους, τά ὁποῖα συνήθως δέν ἔχουν πνευματικό περιεχόμενο, ἀλλ᾿ ἀντίθετα ἀποβλέπουν στήν ἐκμετάλλευση τῶν συνανθρώπων τους.

23 Οκτ 2014

Λυκούργος Νάνης, Το μέγεθος της αλλοτριώσεως του εκκλησιαστικού φρονήματος και η διαστροφή των αξιολογικών κριτηρίωνΤο μέγεθος της αλλοτριώσεως του εκκλησιαστικού φρονήματος και η διαστροφή των αξιολογικών κριτηρίων
Σχόλιο από ΕΔΩ
Οι Κρήτες ιεράρχες αφού τίμησαν τον αλήστου μνήμης Αθηναγόρα πριν καιρό, σε πρόσφατη εκδήλωση του εκεί Πανεπιστημίου τίμησαν και εγκωμίασαν τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.
Κάποιοι Κρήτες και Κύπριοι ιεράρχες σε συνεργασία με παράγοντες του θεολογικού κόσμου εξεθείασαν το νεωτεριστή και τολμητία Μελέτιο Μεταξάκη του οποίου η καταστροφική εκκλησιαστική πολιτική που ακολούθησε τυγχάνει παγκοίνως γνωστή.
Προ καιρού, επίσης, δύο καθηγητές της "θεολογικής" σχολής του ΑΠΘ έσπευσαν στην Κωνσταντινούπολη να εκθειάσουν και τιμήσουν, σε σχετική εκδήλωση, το μακαριστό Μελίτωνα Χατζή, δεξί χέρι του μακαριστού Αθηναγόρα, επίσης γνωστό για την αρνητικότατη "συνεισφορά" του στην παραφθορά του εκκλησιαστικού ήθους.

Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος: Ο Μελέτιος Μεταξάκης εργάστηκε με πολύ ζήλο για την οργάνωση της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας…ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
           Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στο σπουδαίο αυτό πνευματικό συμπόσιο, που είναι αφιερωμένο σ΄ένα επιφανή και εξαίρετο εκκλησιαστικό και πνευματικό άνθρωπο. 
Ο Μελέτιος Μεταξάκης, Μητροπολίτης Κιτίου (1910-1918), Αρχιεπίσκοπος Αθηνών (1918-1920), Οικουμενικός Πατριάρχης (1922-1923) και Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1926-1935) υπήρξε, κατά γενικήν ομολογίαν, μια από τις κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα.

Εύλογες απορίες για τη διοργάνωση Συμποσίου (Ι. Μ. Πειραιώς- Γραφείο επί των Αιρέσεων και Παραθρησκειών)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 23η Οκτωβρίου 2014
         Στις 11 του μηνός Οκτωβρίου ε. ε. διεξήχθη συμπόσιο στην Κύπρο προς τιμήν του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Μελετίου Μεταξάκη. Συνδιοργανωτές του Συμποσίου: ο Δήμος Λάρνακος, η Ιερά Μητρόπολις Κιτίου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θέμα του Συμποσίου: «Μελέτιος Μεταξάκης: Πτυχές της ζωής και της δράσης μιας μεγάλης εκκλησιαστικής προσωπικότητας».

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Πατριάρχης Αντιοχείας: ο πονεμένος ΠατριάρχηςΠατριάρχης Αντιοχείας: ο πονεμένος Πατριάρχης
            Έρχεται στην Αθήνα, για επίσημη επίσκεψη στην Εκκλησία της Ελλάδος, ο πονεμένος Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης μιας μαρτυρικής Εκκλησίας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία η  Εκκλησία της Ελλάδος και η Ελληνική Πολιτεία να τον περιβάλλουν με τη στοργή τους και να δείξουν έμπρακτα  την αλληλεγγύη τους προς τους δοκιμαζόμενους σκληρά Χριστιανούς της Συρίας, του Λιβάνου, του Ιράκ και γενικότερα της Μέσης Ανατολής. Είναι επίσης η ευκαιρία να ανανεωθεί και να ενδυναμωθεί η σχέση αδελφικής αγάπης που υπάρχει μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Σημειώνεται ότι το Πατριαρχείο της Αντιοχείας αποκαλείται Ελληνορθόδοξο, δείχνοντας έτσι τις πνευματικές του ρίζες.
            Με την έκρηξη της «Αραβικής Άνοιξης» οι Χριστιανοί της Συρίας και των άλλων Αραβικών χωρών βρέθηκαν στο στόχαστρο των ισλαμιστών ανταρτών τρομοκρατών. Ενώ υπό το αυταρχικό καθεστώς Άσαντ στη Συρία υπήρχε έναντι τους κάποια ανεκτικότητα, στις περιοχές που  επικρατούν οι τρομοκράτες υφίστανται βασανιστήρια και μαρτυρικό θάνατο. Το δίλημμα  των τρομοκρατών της Ζαμπάτ αλ Νόσρα και μετά του «Ισλαμικού Χαλιφάτου της Συρίας» στους Χριστιανούς είναι ή γίνονται μουσουλμάνοι, ή πεθαίνουν. Πολλοί είναι οι σύγχρονοι μάρτυρες στη Συρία, αφού προτιμούν τον θάνατο από το να αλλαξοπιστήσουν. Τον Απρίλιο του 2014 οι τζιχαντιστές σταύρωσαν δυο νέους Χριστιανούς, που δεν θέλησαν να αλλαξοπιστήσουν.

Νίκος Χειλάδάκης,Έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ‘Ελληνες Ορθόδοξοι;ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ;
Αν αυτό το ερώτημα το έκανε κάποιος πριν από τρεις περίπου δεκαετίες, θα τον κοιτούσαν παράξενα μη αντιλαμβανόμενοι τι εννοεί και κάποιοι ίσως να τον θεωρούσαν και… φρενοβλαβή. Από τότε φαίνεται πως πέρασαν πολλοί «αιώνες». Από τότε που εκείνος ο περίφημος τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο πολύς Χένρι, (που φαίνεται πως… ξέχασε να αποδημήσει εις Κύριον όπου θέλει δεν θέλει κάποτε θα δώσει απολογισμό των έργων του), είχε δηλώσει πως θα πρέπει να εξαφανίσουμε τις ελληνικές πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες, άρχισε να εφαρμόζεται ένα μεγάλο σχέδιο αποταύτισης μας που την αποκορύφωση του την βλέπουμε σήμερα. Το σχέδιο αυτό κλήθηκαν να το υλοποιήσουν μιας σειρά απο πολιτικούς προδότες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βρει σαν πολύτιμο στήριγμα και σύμμαχο στις προδοτικές τους επιλογές και την επίσημη εκκλησιαστική ιεραρχία, (βλέπε πρόσφατη δήλωση του υπουργού Παιδείας κ Λομβέρδου και νομικού υποστηριχτή της διαβολικής και παράνομης σε πολλές χώρες αίρεσης των Scientology, ότι η πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία βασίζουν μαζί σε πλήρη σύμπνοια στην …ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας).

Eρώτηση του Βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για την Τεκτονική Στοά


        

ΑΡ.ΠΡΩΤ.3770/17-10-2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ...»
Έγραψε ο Γιώργος Λεβέντης, ότι “φως στα μυστικά του τεκτονισμού στην Ελλάδα επιχειρούν να ρίξουν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, μετά την εντολή που πήραν από τον αντεισαγγελέα, Παναγιώτη Νικολούδη, να διερευνήσουν καταγγελίες για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς παραστατικά”.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες των «Παραπολιτικών», η «Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» ζητεί να γίνει έρευνα στο «Τεκτονικό Ίδρυμα», ώστε να διαπιστωθεί αν έχει διακινηθεί «μαύρο» χρήμα και για ποιους σκοπούς, φέρνοντας ταυτόχρονα γκρίνιες και αλληλοκατηγορίες στις τάξεις των τεκτόνων. Οι ελεγκτές καλούνται πλέον να «σπάσουν» το άβατο της Μεγάλης Στοάς και να αποκαλύψουν, αν ευσταθούν οι καταγγελίες για έκνομο χορό εκατομμυρίων.

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 24.10.14 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Παριστάνει τόν «Πόντιον Πιλᾶτον» διά το Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τήν Θεολογικήν ὁ ὑπουργός Παιδείας.
Ἡ  Ἑλλὰς ἔπαψε νὰ λέη «ΟΧΙ» μετὰ τὸ 1940; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη.

Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων (23 Οκτωβρίου)


ag-Iakovos-Adelfotheos

Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων (23 Οκτωβρίου)
Ο άγιος Ιάκωβος ήταν υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος από τον πρώτο του γάμο. Ευλογήθηκε παρά Θεού όταν ήταν ακόμη στην κοιλία της μητρός του, και υπήρξε τόσο δίκαιος στον βίο του ώστε όλοι οι Εβραίοι τον αποκαλούσαν «Δίκαιο» και «Ωβλία», που στα εβραϊκά σημαίνει «προμαχών λαού» και «δικαιοσύνη». Από την παι­δική ήδη ηλικία, ο Ιάκωβος έζησε με την πιο αυστηρή άσκηση. Δεν έπινε κρασί ούτε άλλα δυνατά ποτά. Μιμούμενος τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, δεν έτρωγε ποτέ τίποτε από όσα έχουν πνοή ζωής μέσα τους. Ξυράφι ποτέ δεν πέρασε επί της κεφαλής του, όπως ορίζει ο Νό­μος για όσους αφιερώνονται στον Θεό (Αριθ. 6, 5). Ποτέ του δεν λου­ζόταν και δεν χριόταν με έλαιο, προκρίνοντας τη μέριμνα της ψυχής έναντι εκείνης του σώματος.

Δεύτερες σκέψεις γιὰ τὸ τέμενοςΔικαιώνονται τώρα ἀπολύτως ὅ­­­σοι ἀντέδρασαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀντιδροῦν στὴν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Ἤδη ὁ Τύπος τῆς 21ης Σεπτεμβρίου μᾶς πληροφόρησε ὅτι καὶ στὴν Ἀθήνα γίνεται στρατολόγηση τζιχαντι­στῶν μέσα σὲ παράνομα τεμένη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι γεμάτη ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος. Ἕνας δὲ τζιχαντιστής, τοῦ ὁποίου τὰ στοιχεῖα εἶναι γνωστὰ στὴν Ἀσφάλεια, εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ μέλος τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ πολεμᾶ στὴ Συρία.
Καὶ μόνο αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ποὺ κινητοποίησε τὴν ἀστυνομία, ἡ ὁποία κάνει τώρα ἐξονυχιστικοὺς ἐλέγχους μεταξὺ τῶν λαθρομεταναστῶν, δικαιολογεῖ τοὺς φόβους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν παρουσία μουσουλμανικοῦ τεμένους στὴν Ἀθήνα.
Ὅμως ὁ ἑλληνικὸς Τύπος μᾶς πληροφόρησε καὶ γιὰ τὸ τί συμβαίνει σήμερα στὴν Τουρκία, ἡ ὁποία μέχρι τώρα «ἔνιπτε τὰς χεῖρας της» ἐπιμένουσα ὅτι δὲν ἔχει σχέση μὲ τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους. «Αἴσθηση ἔχει προκαλέσει ἡ ἐπιστολή», γράφει ὁ Τύπος, «μιᾶς νοσοκόμας ἀπὸ τὴν Τουρκία, ποὺ ἀρνεῖται νὰ ἀναλάβει τὴν θεραπεία ἄλλων τραυματιῶν τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους. ‘‘Τοὺς θεραπεύουμε, καὶ μετὰ ἀποκεφαλίζουν ἀνθρώπους. Ἔχω ἀηδιάσει νὰ περιθάλπω μαχητὲς τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους’’, δηλώνει ἐμφαντικὰ ἡ νοσοκόμα στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Τaraf, διατηρών­τας τὴν ἀνωνυμία της γιὰ λόγους ἀσφαλείας (...). Σύμφωνα μὲ τὴν Τaraf, ἡ νοσοκόμα ποὺ ἀναφέρεται μόνο μὲ τὰ ἀρχικά της (ὑπηρετεῖ σὲ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο τῆς ἐπαρχίας Μερσὶν στὴ νότια Τουρκία) δὲν εἶναι ἡ μόνη.

22 Οκτ 2014

Εὐδοξία Αὐγουστίνου. Τό ΟΧΙ τοῦ κλήρου στό ἔπος τοῦ 1940Τό ΟΧΙ τοῦ κλήρου στό ἔπος τοῦ 1940
Ἀναμφισβήτητα τό ἔπος τοῦ 1940 ἀνήκει σέ ὅλους τους Ἕλληνες. Ὅλος ὁ λαός μας τότε ἑνωμένος μέ μία ψυχή, χωρίς κανένα δισταγμό, ὄρθωσε τό ἀνάστημά του στόν ὁρμητικό χείμαρρο τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ ναζισμοῦ. Ἔτσι, ἀπό αὐτήν τήν τιτάνια μάχη, πού ξεκίνησε τή Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου 1940, δέν θά ἦταν δυνατό νά ἀπουσιάζει ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ ρόλος τῆς ὁποίας σήμερα μονίμως ἀγνοεῖται ἤ συστηματικά ἀποσιωπᾶται. Καί, ὅπως πάντοτε, ἔτσι καί τό 1940 ἔσπευσε νά καταγράψει μέ πράξεις ἡρωισμοῦ καί ἀντίστασης τήν ἀπροσκύνητη θέλησή της καί νά φανεῖ ἄλλη μία φορά ὁ φύλακας ἄγγελος τοῦ πονεμένου λαοῦ καί ὁ θύλακας τῆς σωτηρίας του.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Η επαλήθευση όσων υποστήριζε

Το ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ από το δημόσιο έντυπο με τον  τίτλο:  "ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
Κάποιοι αιρετικοί Οικουμενιστές, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν οι αποδείξεις για όσα έλεγε ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ. 
Για να δούμε, τώρα τι θα πουν; 

Η Αλβανία διαρκώς αχάριστη έναντι της Ελλάδας!..Η Αλβανία διαρκώς αχάριστη έναντι της Ελλάδας!..
Γράφει ο ΒΑΣ. Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
*  Η Ελλάδα περιβάλλεται από λαούς εχθρικώς διακειμένους προς αυτήν. Η Αλβανία, ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόπιν επιμονής της Αυστροουγγαρίας και της Ιταλίας, οι οποίες και την ευνόησαν στην χάραξη των Ελληνο-Αλβανικών συνόρων. Διότι ενώ η αρμοδία Επιτροπή για τη χάραξη αυτή έθετε ως τέρμα των συνόρων ένα ακρωτήριο μετά την Αυλώνα, τελικώς τα σύνορα κατέβηκαν προς όφελος της Αλβανίας στην ευθεία γραμμή της πόλεως της Κερκύρας. Μάλιστα απέναντι ακριβώς υπήρχε η νήσος Σώζων, την οποίαν οι Άγγλοι έδωσαν στην Ελλάδα μαζί με τας Ιονίους νήσους, αλλά οι Ιταλοί κατέλαβαν αυτήν αυθαιρέτως και στη συνέχεια την παρέδωσαν στους Αλβανούς.

Η γιόγκα δεν είναι γυμναστκή αλλά ινδουϊστική θρησκευτική πρακτική με πολλές σχολέςΣτις μέρες μας ακούγεται πώς κάποιοι συνάνθρωποι μας κάνουν Γιόγκα με σκοπό να χαλαρώσουν από το στρες των σκληρών συνθηκών πού ζούμε, ή ακόμη για ν' αποκτήσουν ευεξία ψυχική και σωματική κ.ά.Τα διάφορα κέντρα γιόγκα ή ινστιτούτα ή σχολές, όπως λέγονται, παρουσιάζουν τη γιόγκα, σαν μια ψυχοσωματική μέθοδο ευεξίας και αυτογνωσίας, επιστημονικού χαρακτήρα, πού δεν έχει καμία σχέση μαι θρησκευτικές αντιλήψεις. Δεν τους ενδιαφέρει, λένε, τι θεό πιστεύει ο καθένας. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 'Ας ερευνήσουμε το θέμα.
Πρώτα - πρώτα και μόνο η λέξη γιόγκα, πού προέρχεται από το σανσκριτικό* λεξιλόγιο, σημαίνει: ένωση. Τι ένωση; "Ένωση της ψυχής μαι το απρόσωπο απόλυτο Ένα του Ινδουισμού. Ή με άλλα λόγια, ένωση με την απόλυτη Υπερβατικότητα. Έτσι, λοιπόν, η γιόγκα είναι ένα θρησκευ­τικό σύστημα με θεωρία καί πρακτικές. Μέσα στις πρακτικές εντάσσεται και ο διαλογισμός. Ο διαλογισμός έχει τον έξης σκοπό: Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του δασκάλου πού λέγεται γκουρού, να ενωθεί ο πε­λάτης με τους «θεούς» του ινδουισμού πού είναι το απόλυτο Ένα ή ή Υπερβατικότητα, όπως είπαμε. Έτσι θα πετύχει, λένε, να εξιλεωθεί από τα σφάλματα και τα λάθη πού διέπραξε όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και κατά τη διάρκεια και όλων των προηγούμενων μετεν­σαρκώσεων του. Με αυτόν τον τρόπο θα ηρεμήσει και θα χαλαρώσει.

Απολύτως ανεύθυνη και ψευδής η είδηση περί επιθέσεως ισλαμιστών στήν Μονή του Σινά

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Απολύτως ανεύθυνη και ψευδής η είδηση περί επιθέσεως ισλαμιστών στήν Μονή του Σινά
Η Ιερά Μονή αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε επίθεση ισλαμιστών στο μοναστήρι και πολύ περισσότερο απαγωγή Μοναχών. Η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της Μονής και μέχρι σήμερα ουδέποτε υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για τους Μοναχούς.

Τσίπρας καί Ἅγιον ὌροςΤσίπρας καί Ἅγιον Ὄρος
Ὅσοι καί τόν τόπο τοῦ Ἄθωνος τόν βλέπουν τουριστικά, ἱστορικά, πολιτιστικά ἤ καλ­λιτεχνικά, ἔχουν καί αὐτοί τό δικαίωμα νά τόν ἐπισκέπτωνται. Οἱ κατοικοῦντες τόν Ἀθωνα, οἱ ἐγκαταβιοῦντες Ἁγιορεῖτες μοναχοί, δέν μποροῦν ν’ ἀποκλείσουν τόν ὁποιονδήποτε καί γιά ὁποιοδήποτε λόγο ἐπισκέπτη.
Ἄβατο εἶναι τό Ἅγιον Ὅρος στίς γυναῖκες, καί καλῶς. Ὅλα τά μοναστήρια πρέπει νά εἶναι ἄβατα, τά ἀνδρικά στίς γυναῖκες καί τά γυναικεῖα στούς ἄνδρες. Εἶναι τόπος προσευχῆς καί ἀσκήσεως, καί ὄχι τόπος προκλήσεων καί σκανδαλισμοῦ.

Πότε θά ἁγιοποιηθοῦν οἱ μαῖες;Πότε θά ἁγιοποιηθοῦν οἱ μαῖες;
Ἔχετε ἀκουσει ποτέ τό ὄνομα Φουά καί τό ὄνομα Σεπφώρα; Εἶναι δυό μαῖες τῶν Ἑ­βραίων, πού ξεγεννοῦσαν τά παιδιά τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ κατά τήν αἰχμαλωσία τῆς Αἰγύπτου.
Ὁ Φαραώ, βασιλιάς τῆς Αἰγύπτου, πού ἤθελε νά ἀφανίση δημογραφικά τούς 'Εβραίους, κάλεσε τίς δυό μαῖες (Ἐξοδ. α´ 15-22) καί τίς διέταξε:
—Ὅταν σᾶς καλοῦν ἑτοιμόγεννες 'Εβραῖες, ἄν τό παιδί πού γεννιέται εἶναι ἀγόρι, θά τό πνίγετε. Ἄν εἶναι κορίτσι, θά τό περιποιῆσθε...

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος (23 Οκτωβρίου)


Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος (23 Οκτωβρίου)
του Κων. Α. Οικονόμου δασκάλου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο αποκαλούμενος και δίκαιος, είναι άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, έζησε κατά την αποστολική εποχή, ενώ υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ο συγγραφέας της ομώνυμης Καθολικής Επιστολής καθώς και του κειμένου της πρώτης Θείας Λειτουργίας. Έγινε μαθητής του Ιησού μετά την Ανάσταση και πέθανε μαρτυρικά, όταν καταδικάστηκε από το συνέδριο των Σαδδουκαίων
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ: Α΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α. ΓΡΑΦΗ: Στην Αγία Γραφή συναντάμε συχνά την ονομασία Αδελφόθεος, είτε για τον Ιάκωβο, είτε για τον Ιούδα, τον Ιωσή, κ.α. Οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για αυτή την ονομασία είναι δύο:
Σύμφωνα με τον Ιερώνυμο, ο όρος πρέπει να κατανοηθεί ως εξάδελφοι του Χριστού, ενώ κατά το Επιφάνιο, οι Αδελφόθεοι ήταν παιδιά του Μνήστορος Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο του. Η πλέον σωστή είναι του Επιφανίου. Πέραν αυτού, είναι γνωστό πως η μητέρα του Ιησού δεν είχε άλλα δικά της παιδιά, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση ο Ιησούς δε θα χρειαζόταν να αφήσει τον Ιωάννη να φροντίζει τη μητέρα του, σαν γιος της, όπως ο ίδιος τον αποκάλεσε από το Σταυρό (Ιωαν. κ΄ 4).

Τί διδάσκονται τὰ ἈλβανόπουλαΣτὰ βιβλία τῆς Γεωγραφίας τῆς 9ης καὶ τῆς 12ης τάξεως τοῦ ἀλβανικοῦ συ­στήματος σπουδῶν, ποὺ ­ἀντιστοιχοῦν στὴν Γ΄ Γυμνασίου καὶ Γ΄ Λυκείου τῆς ­Ἑλ­­λά­δος, ἀναφέρεται ὅτι ­περιοχὲς ­με­­ταξὺ τῶν ­ὁ­­­ποίων ἡ Φλώρινα, ἡ ­Κα­στο­ριὰ καὶ τὰ ἐ­­­δάφη ἕως τὴν ­Πρέβεζα πα­ρου­σιάζονται «ὑποδουλωμένες» ἀλ­βανικὲς περιοχές.
Καὶ ἐνῶ ἡ Ἀλβανὴ ὑπουργὸς Παιδείας Λιντίνα Νικόλα ὑπεσχέθη στὸν πρώην ὑπουργό μας τῆς Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Ἀρβανιτόπουλο ὅτι θὰ ἀπαλειφθοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ χαρακτηρισμοὶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία, οἱ ὑποσχέσεις ἔμειναν στὰ λόγια.

Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ΣτυλιανόςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
           «Ο  ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ»
ΕΔΕΣΣΗΣ 43 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12137                          Αθήνα 20- 10- 2014
ΑΡΙΘ.ΕΓΚΡ.ΠΡΩΤ. 613/1998
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 492
Προς
Τα   Ιστολόγια ‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’-‘‘Πατερική   Παράδοση και Οικουμενισμός’’ και ‘‘ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ’’
Αγαπητοί αδελφοί εν Κυρίω Ιησού Χριστώ, χαίρετε,
Πληροφορηθήκαμε από ιστολόγια ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης την 8-10-2014,αναγόρευσε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Στυλιανό.
Την τελετή αναγόρευσης του  Αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού  ως επίτιμου διδάκτορα παρακολούθησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο οποίος είπε λίγα, αλλά  τιμητικά λόγια για τον κ. Στυλιανό. Επίσης παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας και ιερείς.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο οικείος Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Ευγένιος. Μάλιστα όπως διαβάσαμε στην ιστοσελίδα  ‘‘ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ’’, ο μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Ευγένιος «εξέδωσε εγκύκλιο προς τον λαό της επαρχίας του, προτρέποντάς τον να συμμετάσχει στην τελετή».

21 Οκτ 2014

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, Ἐνδείξεις περί τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη

         † Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
                 ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Γιά τόν λαό)
Μάθημα 11ον
Ἐνδείξεις περί τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη
1. Ἡ διδασκαλία αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν Ἁγία Τριάδα βρίσκεται στήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὅμως ἡ διδασκαλία αὐτή δέν εἶναι καθαρά ἀνεπτυγμένη, γιατί ὑπῆρχε κίνδυνος οἱ Ἰουδαῖοι ἀκούγοντας γιά τρία θεῖα Πρόσωπα νά πέσουν στήν πολυθεΐα, ἡ ὁποία ἦταν πολύ διαδεδομένη τότε.1 Oἱ μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τήν Τριάδα ἀποκαλύπτονται καί ἐξηγοῦνται μόνο στό φῶς τῆς χριστιανικῆς πίστης, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά τούς Ἰουδαίους: «Ἀλλ᾽ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωυσῆς, κάλυμμα ἐπί τήν καρδίαν αὐτῶν κεῖται· ἡνίκα δ᾽ ἄν ἐπιστρέψῃ πρός Κύριον, περιαιρεῖται τό κάλυμμα... ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται» (Β´ Κορ. 3,15-16.14). Παρ᾽ ὅλο ὅμως αὐτό, στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπάρχουν πολλοί ὑπαινιγμοί πού μᾶς μιλοῦν γιά περισσότερα ἀπό ἕνα Πρόσωπα στήν θεότητα.

Οικουμενι(στι)κή προσευχή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι προβλέπει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα στην ΤουρκίαΟικουμενική προσευχή στο Φανάρι
Στην Τουρκία ο Πάπας το Νοέμβριο, συναντά Ερντογάν και Βαρθολομαίο
Πόλη του Βατικανού, Βατικανό
Επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία πρόκειται να πραγματοποιήσει από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μεταβαίνοντας διαδοχικά στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη για σειρά συναντήσεων με την τουρκική πολιτική ηγεσία και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Ο Πάπας Φραγκίσκος θα επισκεφθεί την Αγία Σοφία και το Μπλε τζαμί, ενώ θα μετάσχει σε οικουμενική προσευχή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι συνυπογράφοντας επίσης κοινή διακήρυξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τον οποίο συνδέεται με στενή φιλία.
Ο ποντίφικας προσκλήθηκε στην Τουρκία από τον Ταγίπ Ερντογάν, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον πρόεδρο της επισκοπικής Συνόδου. Η επίσκεψή του έρχεται οκτώ χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Βενέδικτου ΙΣτ'.

Νίκος Χειλαδάκης, Γιατί προκαλεί η ΤουρκίαΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Στις 11 Οκτωβρίου η τουρκική εφημερίδα Sabah ανέφερε ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει εγκρίνει για τις πολεμικές δαπάνες της χώρας το αστρονομικό ποσό των 5,7 δις τουρκικών λιρών, δηλαδή περίπου δυο δισεκατομμύρια ευρώ, πόσο που κρίνεται υπερβολικά μεγάλο για μια οικονομία όπως η τουρκική που έχει αρχίσει να παρουσιάζει έντονα σημεία ύφεσης ενώ η ανεργία και ο πληθωρισμός έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα ποσά αυτά εγκρίθηκαν μετά από σχετικές μυστικές εισηγήσεις και αναφορές της ΜΙΤ για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ και ο προϋπολογισμός της ΜΙΤ αναμένεται να αυξηθεί εντυπωσιακά.

Λυκούργος Νάνης, Γιατί, σεβασμιώτατοι;Γιατί, σεβασμιώτατοι;
Σχόλιο από ΕΔΩ
Οι εγχώριοι πολιτικοί εξουσιαστές, θλιβεροί εντολοδόχοι εξωθεσμικών κέντρων της αλλοδαπής, οσφυοκάμπτες και δουλόφρονες και "ελεεινά καταπτώσεως, αναξιοπρεπείας και εξευτελισμού παραδείγματα", κατά την προσφυά ρήση του αειμνήστου καθηγητή της Θεολογίας και φιλοσόφου Χρήστου Ανδρούτσου, έχουν αναλάβει την υλοποίηση μίας λυσσώδους επιχειρήσεως απαξιώσεως,περιθωριοποιήσεως, καταφρονήσεως και εξουθενώσεως της  Εκκλησίας επί μεγίστη πνευματική βλάβη της νεοελληνικής κοινωνίας και του έθνους.

Πορευμόμεθα όντως προς Αγία και Μεγάλη Σύνοδο; (Ι. Μ. Πειραιώς- Γραφείο επί των Αιρέσεων και Παραθρησκειών)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 20η Οκτωβρίου 2014
Οι εργασίες της πρόσφατης Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο της εκκλησιαστικής επικαιρότητος και έγιναν αντικείμενο πολλών σχολιασμών. Από τις δύο εισηγήσεις που ανεγνώσθησαν ενδιαφέρον παρουσιάζει ηεισήγηση τουΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου με θέμα «Ενημέρωσις περί της μελλούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ήτις θα συνέλθη κατά το 2016».

Τζιχαντιστές πούλησαν για 12 δολάρια μία γυναίκα με το παιδί της

Τζιχαντιστές πούλησαν για 12 δολάρια μία γυναίκα με το παιδί της
Είναι από τις μία από τις εκατοντάδες Γιαζίντι που αιχμαλωτίστηκαν από το ISIS
Η Άμσα πωλήθηκε σε έναν 50χρονο άνδρα έναντι 12 δολαρίων. Κανονικά, η αξία της θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη αλλά η Άμσα ήταν έγκυος και είχε ήδη έναν γιο 21 μηνών. Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους είχαν ήδη εκτελέσει τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια της, αναφέρει ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

20 Οκτ 2014

Ευάγγελος Πονηρός και Δημήτριος Νατσιός: Το Ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα των Θρησκευτικών

Ποιος θέλει να βάλει φωτιά στα Βαλκάνια;


Ποιος  θέλει να βάλει φωτιά στα Βαλκάνια;

Είναι φως φανάρι πως δεν είναι τυχαία όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, στις  Ασιατικές χώρες και ευρύτερα. Το σκηνικό, συμφέρει να πάρει διαστάσεις και στα Βαλκάνια. Και βρήκαν το δόλωμα. Την Αλβανία.
Βρήκαν την Αλβανία, βασιζόμενοι σε δύο βασικούς άξονες: στον τρομερό εθνικισμό και μεγαλοϊδεατισμό  των Αλβανών και στο φιλοαμερικανικό πρόσωπό τους.
Το να κάνεις τον τσαμπουκά μέσα σε σερβικό έδαφος, μέσα σ’ ένα γήπεδο που είναι κατακλεισμένο από Σέρβους και λιγοστούς Αλβανούς (δεν ανέλαβε την προσωπική ασφάλειά  τους η αστυνομία), το να προβάλεις  αλυτρωτικούς πόθους με το σύμβολο της μεγάλης Αλβανίας,  διεκδικώντας τα μισά Βαλκάνια, δεν είναι και τόσο εύκολο και τυχαίο. Κάποιος κρύβεται πίσω τους. Κάποιο δάκτυλο τους κατευθύνει.

Διά οἰκονομικὰ κι ἄλλα ἀνταλλάγματα ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἀντιτίθεται εἰς τὴν κατεδάφισιν τῆς Ὀρθοδόξου Ταυτότητος τῆς ΧώραςΑΘΕΛΗΤΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Διά οἰκονομικὰ κι ἄλλα ἀνταλλάγματα ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ἀντιτίθεται εἰς τὴν κατεδάφισιν τῆς Ὀρθοδόξου Ταυτότητος τῆς Χώρας
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΕ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. ΕΠΑΥΣΕ Η Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, μὲ τὴν εἰσήγησίν του εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (7ην Ὀκτωβρίου) δὲν προσεπάθησε νὰ ἐπιβάλλη τὴν ἀφωνίαν εἰς τοὺς Ἱεράρχας, μὲ σκοπὸν τὴν ἑνότητα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, καὶ τὴν στήριξιν τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου (θεωρεῖ ἀπαραίτητον τὴν πολιτικὴν ἑνότητα καὶ τὴν στήριξιν τῶν βουλευτικῶν δομῶν διά τὴν Χώραν), ἀλλὰ ἀθελήτως ἀπεκάλυψε καὶ διατὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἢ ἓν τμῆμα της ἔχει παραδοθῆ εἰς τὰς ὑποδείξεις τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν καὶ δὲν ὁμιλεῖ διά κρίσιμα ζητήματα.

Η αγία Ταβιθά η ελεήμων (25.10)Η αγία Ταβιθά η ελεήμων (25.10)
Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΠΙΣΤΗ: Η αγία Ταβιθά, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν μια πολύ φιλάνθρωπος χριστιανή, η οποία σε όλη της τη ζωή έκανε καλά έργα και ελεημοσύνες. Στη συριακή γλώσσα η λέξη Ταβιθά ερμηνεύεται ως “η Δορκάς”, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει “ζαρκάδι”. Η αγία Ταβιθά κατοικούσε στην πόλη Ιόππη, κι όπως πληροφορούμαστε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ασκούσε την τέχνη της υφάντριας, υφαίνοντας χιτώνες και ιμάτια, τα οποία πωλούσε και τα λεφτά που μάζευε, εκτός από μικροποσά απαραίτητα για τη διατροφή της, τα διέθετε για την ανακούφιση των φτωχών και ειδικά των χηρών και των ορφανών.

Πληροφορίες

Η Φωτό Μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com