31 Αυγ 2017

Διάφορες διηγήσεις εκ του Μεγάλου Γεροντικού που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία

Πήγαν κάποιοι στον αββά Αντώνιο και του είπαν: «Πες μας κάποιο λόγο πώς να σωθούμε». Και ο Γέροντας τους λέει: «Ακούσατε τι λέει η Γραφή; Σας αρκεί αυτή». Αλλά αυτοί είπαν: «Θέλουμε και από σένα, πάτερ, να ακούσουμε». Και ο Γέροντας τους είπε:

Η Μόσχα και ο... «υβριδικός πόλεμος» με τη Δύση

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης κλιμακώνονται τα τελευταία χρόνια, η Μόσχα στρέφεται όλο και περισσότερο προς τον υβριδικό πόλεμο, για να κερδίσει και να κρατήσει έδαφος στον ανταγωνισμό για δύναμη και επιρροή. Οι στόχοι και τα εργαλεία της ρωσικής στρατηγικής.

Κοινὴ δήλωση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη -Πάπα Φραγκίσκου μὲ ἀφορμὴ τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας»

Ἡ 1η Σεπτεμβρίου τηρεῖται τόσο στὶς Καθολικὲς ὅσο καὶ στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς Δημιουργίας. Φέτος, οἱ ἡγέτες τῶν δύο Ἐκκλησιῶν θὰ ἐκδώσουν μία κοινὴ δήλωση ποὺ θὰ καλέσει ὅλους νὰ «κρατοῦν μία στάση σεβασμοῦ καὶ εὐθύνης ἀπέναντι στὴ δημιουργία». 

«Συγγνώμη ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό»! Ἡ θρησκευτικὴ ταυτότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ

«Συγγνώμη ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό»!
Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου προέβη σὲ προκλητικὲς δηλώσεις κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία χαρακτήρισε «ἰδεοληψία» καὶ «ταλιμπανισμό». Ὅπως ἦταν φυσικό, ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων καὶ μάλιστα ἀπὸ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Φθιώτιδος Νικόλαος: '' Επιβολή πολυθρησκειακῆς καί συγκρητιστικῆς δομῆς προγραμμάτων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν…. Εἰς τόν λαόν ἐδώσαμεν τήν ἐντύπωσιν ὑποχωρήσεων''

-''ἐτηρήσαμεν ἠπίαν τακτικήν, τῇ εἰσηγήσει τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος''.
Προσφώνησις εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, ἐπί τῇ λήξει τῆς 160ης Συνοδικῆς περιόδου (2016-2017).
Πέμπτη 31 Αὐγούστου 2017
 Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε .
   Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί Συνοδικοί.

Δήλωσις της Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας εἰς τό Β΄ Συνέδριον της «Παγκοσμίου Κινήσεως Πίστεως και Τάξεως» Εδιμβούργο (1937)

Αποτέλεσμα εικόνας για Faith and Order Edinburgh 1937
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Β' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΗΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΣ»
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΝ 1937
Ἔχω τὴν τιμὴν ἐν ὀνόματι τῶν ἐνταῦθα παρόντων Ὀρθοδόξων ἀντιπροσώ­πων νὰ προβῶ εἰς τὴν ἑξῆς δήλωσιν.

Η διαφορά της κοσµικής από την πνευµατική (Λειτουργική) παγκοσµιοποίηση!
ΚΗΡΥΓΜΑ π.  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τέτοια µέρα, χριστιανοί µου, µᾶς ὑπενθυµίζεται τό πόσο συχνά, ἴσως καί καθηµερινά, δοκιµάζεται ἡ πίστις µας. Εἴδαµε τόν ἀπόστολο Θωµᾶ νά µήν πιστεύη στήν ἐµφάνισι καί στήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου, ὅταν ὅλοι οἱ µαθητές ὁµολογοῦσαν ὅτι ¨ἑωράκαµεν τόν Κύριον¨ (Ἰωάν. 20, 25). Γι’ αὐτό, χρειάστηκε µετά ἀπό ὀκτώ ἡµέρες, νά δῆ ¨ἰδίοις ὄµµασι¨ τόν Κύριο, νά Τόν ψηλαφήση, νά δῆ τήν λογχισµένη Του πλευρά καί τούς τύπους τῶν ἥλων στά χέρια Του, γιά νά µπορέση νά πιστέψη.
Ὁ Κύριος ὅµως δέν τόν µακάρισε. Δέν εἶπε ¨εἶσαι µακάριος, τώρα, πού µέ εἶδες καί µέ πίστευσες¨. Ἀλλά εἶπε: ¨µακάριοι οἱ µή ἰδόντες καί πιστεύσαντες¨ (Ἰωάν. 20, 29). Αὐτό τό ¨µακάριοι οἱ µή ἰδόντες καί πιστεύσαντες¨ (Ἰωάν. 20, 29) πολλές φορές τό ζοῦµε σέ κάθε Θεία Λειτουργία, ὅπου µυστικά βιώνεται τό µυστήριο τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν καί ὅλα ἐκεῖνα τά δραµατικά γεγονότα πού ζήσαµε πρίν ἀπό λίγες ἡµέρες, τήν Μεγάλη Ἑβδοµάδα, ἄν καί µέ τά αἰσθητά µάτια µας, ὅπως καί µέ τά φυσικά αὐτιά µας, οὔτε βλέπουµε οὔτε ἀκοῦµε οὔτε καί ψηλαφοῦµε τίποτα. (Ἐξαίρεσι ἀποτελεῖ ἡ ψηλάφησις τοῦ Σώµατος καί τοῦ Αἵµατος τοῦ Κυρίου διά τῶν χειλέων κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Κοινωνίας.)

Δήλωσις της Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας εἰς τό Α΄ Συνέδριον της «Παγκοσμίου Κινήσεως Πίστεως και Τάξεως» Λωζάνη (1927)

Σχετική εικόνα
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΗΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΣ»
ΛΩΖΑΝΗ 1927
Εἰς τὴν πρόσκλησιν τῆς ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ συνεδρίου «περὶ πίστεως καὶ διοικήσεως» ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προθύμως ἀπαντήσασα πρὸ ἐπταετίας ἤδη ἀπέστειλεν ἀντιπροσωπείας τῶν διαφόρων ἐπὶ μέρους Ἐκκλησιῶν αὐτῆς κατὰ τὴν προκαταρκτικὴν αὐτοῦ ἐν Γενεύῃ συνέλευσιν τῷ 1920. Ἡ ἀντι­προσωπεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκθέσασα ἀπὸ κοινοῦ ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἐνώπιον τοῦ συνεδρίου ἐκείνου τὴν διδασκαλίαν αὐτῆς περὶ πίστεως καὶ διοικήσεως, κατέληξεν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι πρὸ πάσης διαπραγματεύσεως περὶ ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ διοικήσει ἐπεβάλλετο καταρτισμὸς Κοινωνίας τινὸς τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀρ­χῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καὶ ὅτε δέ, οὐ πρὸ πολλοῦ, προσεκλήθη πρὸς συμμετο­χὴν δι’ ἀντιπροσώπων εἰς τὸ συνέδριον τοῦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, παρὰ τὰς ἀντιξόους περιστάσεις, πρὸς ἃς ἀντιπαλαίουσιν ἱκαναὶ ἐκ τῶν ἐπὶ μέρους αὐ­τοκέφαλων αὐτῆς Ἐκκλησιῶν, ἔσπευσε νὰ ἀποστείλῃ εἰς αὐτὸ τοὺς ἀντιπροσώ­πους αὐτῆς.

Έτσι παραπλανούν το ποίμνιο οι Οικουμενιστές!!!

csm_Luebeck__Dom_--_2017_--_044_cc7e8ea894.jpg
Dom zu Lübeck, Foto: WikiCommons Dietmar Rabich
Με μία οικουμενιστική συμπροσευχή θα εορτάσει η "Εργασιακή Ομάδα Χριστιανικών Εκκλησιών" (δηλ. αιρετικών και Ορθοδόξων) της Γερμανίας την "Ημέρα της Δημιουργίας" την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στις 17:00 στο Lübeck. Στην συμπροσευχή θα λάβουν μέρος και "Ορθόδοξοι" ενώ την κεντρική ομιλία θα βγάλει η καθηγήτρια Νικόλ Καραφύλλη του σεμιναρίου Φιλοσοφίας για ηθικά θέματα του τεχνικού πανεπιστημίου του Braunschweig.
Και ενώ στο γερμανικό κείμενο της ενορίας του Brühl ο γερμανόφωνος και πιθανώς πιο φιλικός στον οικουμενισμό πιστός πληροφορείται για την επικείμενη οικουμενιστική συμπροσευχή, στο ελληνικό κείμενο δεν αναφέρεται τίποτα περί αυτής της αντικανονικής εκδήλωσης.
Το γιατί είναι ηλίου φαεινότερον!!!
Γερμανικό κείμενο της ενορίας του Brühl

Αλβανία: Νεομάρτυρες και Ομολογητές Ιερείς υπό το αθεϊστικό καθεστώς

Μαρτυρικές μορφές της Ιερωσύνης στη Βόρειο Ήπειρο που έζησαν τον διωγμό του Χότζα
Οι περισσότεροι δεν ευτύχησαν να ξανακούσουν τον ήχο της καμπάνας

30 Αυγ 2017

Βασίλειος Κερμενιώτης, Εγκωμιαστικοί λόγοι του Αγίου Παϊσίου γιά τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη!

PAISIOS-KANTIOTHS.jpg
Εγκωμιαστικοί λόγοι του Αγίου Παϊσίου
γιά τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη!
Ο Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης υπήρξε, αναμφίβολα, «σημείον αντιλεγόμενον». Αγαπήθηκε πολύ αλλά και μισήθηκε πολύ. Άλλοι τον θεωρούσαν εφάμιλλο των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και άλλοι ―ακόμη και επίσκοποι― τρελό, ακραίο και φανατικό. Αυτό που μετράει όμως δεν είναι η γνώμη η δική μας αλλά η γνώμη του Θεού. 

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Μάρτυρες Ορθόδοξοι Χριστιανοί υπήρξαν στην Αλβανία;

Αποτέλεσμα εικόνας για Κοσμά Qirio
Μάρτυρες Ορθόδοξοι Χριστιανοί υπήρξαν στην Αλβανία;
            Τον περασμένο μήνα ο Πάπας τίμησε κληρικό, ο οποίος υπέφερε αλλά επέζησε του άθεου κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία. Πρόκειται για τον ιερομόναχο Ερνέστο Τροσάνι Σιμόνι, 88 ετών σήμερα. Τον χειροτόνησε Επίσκοπο και τον ανύψωσε τιμητικά στην τάξη των καρδιναλίων. Όπως γράφτηκε από το «National Catholic Register» ήταν μια κίνηση «υψηλού συμβολισμού» του Πάπα. Στο πρόσωπο του Σιμόνι «θέλησε να τιμήσει τους Αλβανούς Καθολικούς που υπέφεραν υπό τον κομμουνισμό και να προβάλει έτσι διεθνώς τη θαρραλέα μαρτυρία τους στη μικρή αυτή Βαλκανική χώρα».

Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΘ: «Δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων επί του διαλόγου της Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών»

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανελλήνια Ένωση ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ
Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΘ:
«Δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων επί του διαλόγου
της Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Υπουργείο Παιδείας
για το μάθημα των Θρησκευτικών»
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ.  75
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ)
Προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και άπαντες τους Ιεράρχες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: τας θύρας τας θύρας …

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΛΥΠΟΥΜΑΙ.
Μακαριστός Γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 – 2006)
Απόσπασμα ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 15/02 του 1981.
ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ομοίως.

Η Σπηλιά των λατομείων και η Πεντέλη

Οι δραστηριότητες των «Νεοελλήνων» βεβηλώνουν τον χώρο, τα επάλληλα γκράφιτι, ακόμη και στο χώμα, καταδεικνύουν τη θλιβερή και χυδαία αισθητική και την  πλήρη έλλειψη παιδείας

29 Αυγ 2017

Ο επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασ. Νικόπουλος καταδικάζει την Ψευτοσύνοδο της Κρήτης.

Αποτέλεσμα εικόνας για επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου  Βας. Νικόπουλος
Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σὲ ὁμολογιακὴ καὶ θαρραλέα ἐπιστολή του πρὸς τὸν π. Θεόδωρο Ζήση
12 Ἰουλίου 2017

Υπουργείο Παιδειάς, Παραχωρούνται δωρεάν κατάλληλοι χώροι για την τέλεση της προσευχής, κατά την μουσουλμανική εορτή της Θυσίας του Αβραάμ (EidalAdha)

Σχετική εικόνα
Υπουργείο Παιδειάς 
Για τη διευκόλυνση της προσευχής των μουσουλμάνων συμπολιτών μας επί τη ευκαιρία της εορτής της Θυσίας του Αβραάμ (EidalAdha) που θα λάβει χώρα την 1/9/2017, παραχωρούνται δωρεάν, όπως κάθε χρόνο, σε όσους μουσουλμάνους της περιοχής της πρωτευούσης το επιλέξουν, κατάλληλοι χώροι εντός του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.).

Προσαγωγές ιμάμηδων που κηρύττουν την Τζιχάντ

Υποπτες δράσεις σε τζαμιά της Αθήνας
Υπό τη στενή παρακολούθηση της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ βρίσκονται τρεις αυτοσχέδιοι λατρευτικοί χώροι μουσουλμάνων σε Πειραιά και δυτικά προάστια, όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις προσπάθειας ριζοσπαστικοποίησης μουσουλμάνων που ζουν στην Ελλάδα. 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Περί της Θείας Κοινωνίας.

Αφορμή αυτής της ομιλίας (1987) του π. Αθανασίου Μυτιληναίου που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ήταν η παρέμβαση ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, του Βασιλείου Αγοράστη, για τον ‘κίνδυνο μόλυνσης’ από την Θεία Μετάληψη.
Η απάντηση που ήρθε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνώνκονιορτοποίησε τους ‘ισχυρισμούς’ του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ:
«.. ιατρικώς δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΜΙΑ βεβαιωμένη περίπτωσις απλού πιστού στον οποίον να έχει μεταδοθεί αρρώστια με τη Θεία Μετάληψη. Ούτε και ιερέως, ο οποίος μάλιστα μετά την κοινωνία των πιστών κάνει την «κατάλυση» και καταπίνει όλα τα υπόλοιπα της Θείας Κοινωνίας μέχρι τρυγός [μέχρι τον πάτο], μαζί με ό,τι από το στόμα του κάθε μεταλαμβάνοντος δια της Αγίας Λαβίδας κατέληξε στο Άγιο Ποτήριο. Ούτε ακόμη και τότε που έβραζε η φυματίωση, εθέριζε η σίφυλλη και η λέπρα ήτανε ευρύτατα διαδεδομένη. Τα ίδια προφανώς θα ίσχυαν αν ετίθετο θέμα και για το AIDS. 

«Σφαγὴ» παιδιῶν σὲ κλινικὲς φύλου

Ἡ εἴδηση εἶναι ἀνατριχιαστική: «Σὲ κλινικὲς φύλου ὁδηγοῦνται χιλιάδες παιδιά (σ.σ. σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη), ἔπειτα ἀπὸ τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ λαμβάνει χώρα στὰ σχολεῖα σὲ σχέση μὲ τὸν τρανσεξουαλισμό.

Ατζέντα 21, (Αειφόρος Ανάπτυξη) – Τα Ηνωμένα Έθνη και η Λέσχη της Ρώμης αποκαλύπτονται

Picture
ομιλία της Ann Bressington ανεξάρτητης βουλευτού του Νομοθετικού Συμβουλίου, Νότια Αυστραλία. Συνεδριακό Κέντρο Αδελαίδας. μετάφραση: Φαίη
Εισαγωγικό σημείωμα.
Μετά την ομιλία του Λώρεντ Λούϊς στο Βελγικό κοινοβούλιο που τόλμησε να ξεστομίσει αλήθειες για την απάτη του πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας, μια άλλη φωνή αντίστασης έρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη, αυτή της Αν Μπρέσινγκτον, ανεξάρτητης βουλευτού του Νομοθετικού Συμβουλίου της Νότιας Αυστραλίας, για να ξεσκεπάσει την άλλη μεγάλη απάτη της ‘βιώσιμης ανάπτυξης’ όπως εμείς τη γνωρίζουμε. Το πραγματικό όνομα αυτής είναι ΑΤΖΕΝΤΑ 21 και έχει τεθεί παγκοσμίως σε εφαρμογή εδώ και αρκετά χρόνια. Είτε πρόκειται για τους λεγόμενους ‘προληπτικούς πολέμους’ ή για τους ‘πολέμους εναντίον της τρομοκρατίας’, είτε πρόκειται για την ‘καλή πράσινη ανάπτυξη’, ο κύριος σκοπός και ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών των ενεργειών είναι η υφαρπαγή των φυσικών πόρων των λαών για την οικονομική τους αφαίμαξη και η σταδιακή μετάλλαξη των ίδιων των ανθρώπων σε οικειοθελείς φορείς ενός διαφορετικού τρόπου ζωής που θα παραδώσει τα αναφαίρετα και ελεύθερα δικαιώματά τους πάνω στη γή σε κάποιους ‘ειδήμονες’. 

28 Αυγ 2017

Μαρία Μαντουβάλου, Η παραχαραγμένη αλήθεια για τον Αδαμάντιο Κοραή

Αποτέλεσμα εικόνας για Η παραχαραγμένη αλήθεια για τον Αδαμάντιο Κοραή
Εκπομπή "ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ" του τηλεοπτικού σταθμού TV4E, που επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός, με καλεσμένη την Μαρία Μαντουβάλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ν. Ελληνικής Φιλολογίας- Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, Το καλύτερο μνημόσυνο στον Γεροντά μου π. Αυγουστίνο έγινε σήμερα με την ανακοίνωση της στέρησης της μiσθοδοσίας μου


Αποτέλεσμα εικόνας για Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΣΗΜΕΡΑ  ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΥ
Την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το παλαιό ημερολογίο αλλά και της κοιμήσεως του Γέροντα μου επισκόπου Αυγουστίνου διάλεξε η Μητρόπολις  να μου ανακοινώσει με το υπ’ αριθμ. 1045 έγγραφο της, που μου προσκόμισε ο δικαστικός επιμελητής, ότι παύει πλέον την μισθοδοσία μου. Κατ’ αρχήν σαν μέτρο δείχνει το πνεύμα του εκβιασμού και του εκφοβισμού από το οποίο εμφορείται το περιβάλλον της Μητροπόλεως. Δεύτερον αποδεικνύει ότι μέσα στην Μητρόπολη δεν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Τρίτον δεν συνειδητοποίησαν ότι έφ’ όσον για την Πίστη, μου στερούν κάποιες αποδοχές με τις οποίες κινούμουν και πλήρωνα δύο δάνεια, ένα της Μονής στο όνομά μου και ένα του αυτοκινήτου το οποίο χρειάζεται να εξοφλήσω τουλάχιστον για άλλα πέντε έτη με τιμούν με το με καθιστούν μέτοχο έστω και τέτοιων δυσκολιών για πρακτικά ζητήματα.

Ένας απαξιωμένος Μεγάλος

ΕΝΑΣ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
            Οι Νεοέλληνες αντιμετωπίζουμε σοβαρότατη κρίση ταυτότητας. Η κρίση ανάγεται στις πρώτες δεκαετίες μετά την παλιγγενεσία και μάλιστα στην μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια εποχή.

100.000 ευρώ δι' εξαγοράν αρχιερατικών συνειδήσεων;

Ποιοι επίσκοποι της Σερβικής Εκκλησίας είναι κάτοχοι του παπικού δακτυλιδίου
100.000 ΕΥΡΩ ΔΙ' ΕΞΑΓΟΡΑΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ;
-δύο Ιουστινίται τιμώνται με το επισκοπικό δακτυλίδιον του Πάπα-
- υπερήφανοι διότι ούτως ανεγνωρίσθησαν από τον Πάπα ως κανονικοί επίσκοποι της «εκκλησίας» του Χριστού -

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Αὔγουστος 1922: Ἡ κορύφωση τῆς τραγωδίας τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός
Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
Προφανῶς δέν ὑπάρχει κανένας ὁποῖος νά φαντάζεται ὅτι δέν ἔγινε τό φρικιαστικό ἱστορικό γεγονός, τό ὁποῖο ἔχουμε συνηθίσει νά ὀνομάζουμε "μικρασιατική καταστροφή

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Περὶ σωτηρίας ψυχῆς

agios iwannhs o xrysostomos 07
Ἀγαπητοὶ,
ὅσοι τὰ τοῦ βίου μάταια καὶ ἀπολλύμενα πράγματα κατελίπετε, ἀγωνίσασθε, ἵνα μὴ πάλιν ἐπ' αὐτὰ τὸν ὑμέτερον νοῦν ἐπιστρέψητε.

Βασίλειος Κερμενιώτης, Αντι-Κανονική -Παράνομη και άδικη η δίωξη του π. Φωτίου Τζούρα απο τον Σιδηροκάστρου Μακάριο

Κείμενο συμπαράστασης προς τον π. Φώτιο Τζούρα
Του Βασιλείου Κερμενιώτη
Ο γράφων έστειλε κείμενο συμπαράστασης προς τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του Νομού Σερρών για τον διωκόμενο ιερέα π. Φώτιο Τζούρα. Μέχρι χθες Κυριακή, δημοσιεύθηκε σε τέσσερις: 

27 Αυγ 2017

Η εθνοκάθαρση των Ελλήνων της Μαύρης θάλασσας από τον Στάλιν…

Το συγκεκριμένο αρχείο το οποίο θα παρουσιάσω αφορά στον εκτοπισμό των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσα, φέρει τίτλο «Περί του εκτοπισμού των ελλήνων πολιτών, των πρώην ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν φέρουν τη σήμερον την ελληνική υπηκοότητα και περί των πρώην ελλήνων πολιτών οι οποίοι έλαβαν τη σοβιετική υπηκοότητα».

Ανταπάντησις Πατριαρχική και Συνοδική περί Οικουμενικής κινήσεως -12/5/1904


Αποτέλεσμα εικόνας για Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακείμ

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ 12 - 5 - 1904
(ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ)
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως, ὁ ἀείποτε πλούσιον ἐκχέων ἐφ’ ἡμᾶς τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ὁ καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τὴν μεγάλην καὶ παρήγορον ἐπιδαψιλευόμενος ἡμῖν τὴν χάριν, δέξασθαι καὶ ἐντυχεῖν τοῖς ποθεινοτάτοις καὶ τιμιωτάτοις ἡμῖν ἀδελφικοῖς γράμμασι τῶν ἁγιωτάτων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, τοῦ τε Μακαριωτάτου καὶ Σεβασμιωτάτου Πατριάρχου τῆς ἁγίας Πόλεως Ἱε­ρουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης, καὶ τῶν Σεβασμιωτάτων Προέδρων τῶν τὰς ἀδελφὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας Ῥωσίας, Ἑλλάδος, Ῥουμανίας καὶ Σερβίας διοικουσῶν Ἱερῶν Συνόδων, καὶ τοῦ τὴν ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν Μαυροβουνίου θεοφιλῶς ποιμαίνοντος, τοῦ μὲν Μακαριωτάτου καὶ Σεβασμιωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου τῆς μεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης γῆς Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμέν πως ἀναβάλλοντος ἐς δεῦρο τὴν ἀπάντησιν, τῶν δὲ πραγμάτων τῆς κατὰ Ἀντιόχειαν Ἀποστολικῆς καὶ Πατριαρχικῆς Ἐκκλη­σίας καὶ τῆς ἐν Κύπρῳ ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς νέας Ἰουστινιανῆς δυσχεραινόντων τὴν πρὸς αὐτὰς ἐκκλησιαστικὴν διὰ γραμμάτων ἐπικοινωνίαν, ἐκεῖ μὲν κανονικῶν ἔνεκεν λόγων, ἐνταῦθα δὲ διὰ τὴν στέρησιν κανονικοῦ Ἀρχιε­πισκόπου καὶ Προέδρου.

Εγκύκλιος Πατριαρχική και Συνοδική περί Οικουμενικής κινήσεως -12/6/1902


Αποτέλεσμα εικόνας για Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακείμ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ 12 - 6 - 1902
(ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ)
Τοῖς μακαριωτάτοις καὶ ἁγιωτάτοις Πατριάρχαις Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ ταῖς ἁγιωτάταις ἐν Χριστῷ ἀδελφαῖς Αὐτοκεφάλοις Ἐκκλησίαις ταῖς ἐν Κύπρῳ, Ῥωσίᾳ, Ἑλλάδι, Ῥουμανίᾳ, Σερβίᾳ καὶ Μαυροβουνίῳ.
Ἐν οἷς ἀντεπέστειλαν ἡμῖν τιμίοις εἰρηνικοῖς γράμμασιν οἱ ἁγιώτατοι πρόεδροι τῶν σεπτῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀποκριτικῶς πρὸς τὰ ἡμετέρα ἀγγελτήρια τῆς εὐδοκίᾳ Θεοῦ ἐκλογῆς ἡμῶν καὶ ἀναρρήσεως ἐπὶ τὸν ἁγιώτατον ἀποστολικὸν καὶ πατριαρχικὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον, γηθόσυνοι κατείδομεν τὸν παλαίτατον καὶ ἀδιάρρηκτον πνευματικὸν σύνδεσμον μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ μετὰ ζέσεως ἀκμαίας ἐκδηλούμενον, ῥήματά τε εὐαγγελικῆς ἀγάπης πάνυ προθύμως ἐκφερόμενα καὶ εὐχὰς διαπύρους πρὸς Θεὸν ἀναπεμπομένας ὑπὲρ τῆς πρεσβυγενοῦς ταύτης ἁγίας καὶ Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἐν πίστει καὶ ἐλπίδι καὶ ἀγάπῃ προθυμότατης αὐτῶν ἀδελφῆς.

SCF: Σκόπιμες επιθέσεις του Ερντογάν κατά των χριστιανών στην Τουρκία

Μια νέα μελέτη του Κέντρου για την Ελευθερία της Στοκχόλμης (SCF: Stockholm Center for Freedom) αποκαλύπτει μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία μίσους και ξενοφοβίας απέναντι στις χριστιανικές μειονοτικές ομάδες εντός της Τουρκία αλλά και του χριστιανισμού γενικότερα, με επικεφαλής τον απολυταρχικό ηγέτη της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τούρκος υπουργός Πολιτισμού: «Η προσευχή στην Αγία Σοφία είναι δικαίωμα κατάκτησης του Μωάμεθ του Πορθητή»

Τούρκος υποργός Πολιτισμού: Δικαίωμά μας να ανοίξει η Αγία Σοφία για προσευχή
Τούρκος υπουργός Πολιτισμού: Δικαίωμά μας να ανοίξει η Αγία Σοφία για προσευχή
«Η προσευχή στην Αγία Σοφία είναι δικαίωμα κατάκτησης του Μωάμεθ του Πορθητή», δήλωσε ο Νουμάν Κουρτουλμούς - Υποστήριξε ότι η μετατροπή του ναού σε τζαμί δεν είναι στην άμεση ατζέντα της τουρκικής κυβέρνησης.

Μαρία Μαντουβάλου, Παράλληλοι δρόμοι -η Πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα- Β’ μέρος

Το πρώτο μέρος ΕΔΩ
‘Τα αίτια της Πτώσεως και επίκαιρα συμπεράσματα.’
Από μία παλαιότερη εκπομπή για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως.
Προσκεκλημένη η κ. Μαρία Μαντουβάλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν. Αθηνών.

Ἡ διαβόητη Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 ἀποτελεῖ τόν Καταστατικό Χάρτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Φωτό πηγή:http://constantinople.ehw.gr/
Ἡ διαβόητη Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 ἀποτελεῖ τόν Καταστατικό Χάρτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
διαβόητη Εγκύκλιος τοῦ 1920 ἀποτελεῖ τόν Καταστατικό Χάρτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τήν ἐμνημόνευσε ρητῶς ὡς τέτοια κατά τήν Προεδρία του (ἐναρκτήρια καί καταληκτήρια προσφώνησή του) στή λεγομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016).

Το ιδεολόγημα των «ανανιστών» περί οικονομικής ανάπτυξης

Αποτέλεσμα εικόνας για Το ιδεολόγημα των «ανανιστών» περί οικονομικής ανάπτυξης
Το ιδεολόγημα των «ανανιστών» περί οικονομικής ανάπτυξης
του Άγγελου Συρίγου  – 
Το δέλεαρ της οικονομικής ανάπτυξης είναι ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα των οπαδών μίας λύσης τύπου Ανάν. 

26 Αυγ 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και τα μέλη της Ι. Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μεταβαίνουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Θα επιδιώξουν ανατροπή της απόφασης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για Σικάγο
Η Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, προεδρευομένη υπό του Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής Δημητρίου. Φωτογραφία αρχείου: Αρχιεπισκοπή Αμερικής/Δημήτριος Πανάγος.

Το όραμα του αγίου Κοσμά για την Ελλάδα

Αποτέλεσμα εικόνας για Το όραμα του Αγίου Κοσμά για την Ελλάδα
Η ιερή παρακαταθήκη του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς το Γένος των Ελλήνων συνοψίζεται στην άρνησή του να παραδώσει την Πόλη στον Πορθητή: «Το δε σοι δούναι την πόλιν ουτ’ εμού, ούτε άλλου τινός των οικούντων εν αυτή. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών».

Διάγγελμα Οικουμενικού Πατριαρχείου περί Οικουμενικής κινήσεως -Ιανουάριος 1920

Φωτό πηγή:http://constantinople.ehw.gr/
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1920   - [ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ]

26 Αυγούστου 1922 – Η Σμύρνη μας ανυπεράσπιστη

26 Αυγούστου 1922 – Η Σμύρνη μας ανυπεράσπιστη
(Φωτ.: levantineheritage.com)
Στις 25 Αυγούστου αρχίζει ο ρόγχος της ετοιμοθάνατης Σμύρνης. Αργά τη νύχτα κουρασμένοι οι Έλληνες αποσύρονται από την προκυμαία στα σπίτια τους απελπισμένοι. 

Το Ισλάμ δεν άλλαξε από τότε.Η Δύση είναι που άλλαξε

Με αφορμή αυτήν την είδηση
Μην το ψάχνετε πολύ-Το Ἰσλάμ δεν ἄλλαξε ἀπό τότε. Ἡ Δύση εἶναι που ἄλλαξε
 Ισπανία Η” αιώνας μ.Χ. Η αραβική κατοχή της χώρας (711 μ.Χ.), πολλά δεινά είχε επιφέρει στην Εκκλησία. Διηρημένη σε 3 επαρχίες με 29 επισκόπους, προσπαθούσε να ανταπεξέλθει στους διωγμούς των μωαμεθανών κατακτητών αλλά και στους εκ των έσω πειρασμούς όπως οι αιρέσεις (αδοπτιανισμός) του Η” αιώνα. 

Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου - Ο πλούσιος νέος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ : Α΄ Κορ. ιε΄ 1 – 11
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ματθ. ιθ΄ 16-26
1. Ἀγαποῦσε τὸν πλησίον του;
Κάποια μέρα πλησίασε τὸν Κύριο ἕ­­νας πλούσιος νέος καὶ τὸν ρώτησε μὲ ἐν­δια­φέρον πολύ: Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί νὰ κά­νω γιὰ νὰ ἀποκτήσω τὴν αἰώνια ζωή; Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: 

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, « Ο εγκαλών ούκ εγκαλείται» (Β’ Μέρος)


Αποτέλεσμα εικόνας για Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος

«Ο  ΕΓΚΑΛΩΝ  ΟΥΚ ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ»
Β’ Μέρος ΠΙΣΤΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ-  ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 Αντί Έγγραφης Απολογίας για το αίτημα του υπ΄αριθμ. 936 εγγράφου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης
 Μολονότι  είναι χιλιοειπομένη η ρήση του Αγίου Νικολάου, πιο σωστά, Νείλου του Καβάσιλα ότι "ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίοις σημαίνεται" Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας, λη´ (P.G. 150, 452), εν τούτοις λόγω:

Στο μικροσκόπιο ισλαμικά κέντρα και άτυπα τζαμιά

Αποτέλεσμα εικόνας για Στο μικροσκόπιο ισλαμικά κέντρα και άτυπα τζαμιά
Στο μικροσκόπιο ισλαμικά κέντρα και άτυπα τζαμιά
της Νεφέλης Λυγερού  – 
 Η τρομοκρατική επίθεση των τζιχαντιστών στη Βαρκελώνη, σε συνδυασμό με τις απειλές εναντίον της Ισπανίας και της Ιταλίας, έχουν εντείνει την επιφυλακή των εγχώριων αρχών ασφαλείας.

25 Αυγ 2017

Καναδάς: Το ουδέτερο φύλο υιοθετείται στα επίσημα έγγραφα

Αποτέλεσμα εικόνας για οὐδέτερο φύλο Καναδᾶς
Στις ταυτότητες των προσώπων που δεν αυτοκαθορίζονται ως γυναίκες ή άνδρες θα μπορεί πλέον να υπάρχει απλώς ένα «Χ» στη θέση του φύλου,ανακοίνωσε την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 η κυβέρνηση του Καναδά.

Λύσαμε...όλα τα άλλα και πιάσαμε την ιστορία

Λύσαμε...όλα τα άλλα και πιάσαμε την ιστορία
Δημήτρης Ριζούλης
Τι νόημα έχει το 2017 να διεξάγεται στην τραυματισμένη από τα Μνημόνια Ελλάδα, επί τόσες ημέρες, ένας δημόσιος διάλογος για την εξίσωση ναζισμού - κομμουνισμού, και μάλιστα να μονοπωλεί την επικαιρότητα;

Oἱ Μάγια, οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.

Oἱ Μάγια, οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.
Μόλις πριν λίγα χρόνια συμπληρώθηκαν 500 χρόνια, μισή χιλιετηρίδα, ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη του Χριστόφορου Κολόμβου τῆς ἄγνωστης στοὺς Εὐρωπαίους ἠπείρου, τῆς  Ἀμερικῆς (1492-1504).

π. Κυριακός Τσουρός, Η Νέα Παγκόσμια Θρησκεία

panthriskeia 06
Η Νέα Παγκόσμια Θρησκεία
π. Κυριακός Τσουρός, Γραμματέας της Σ. Ε. επί των Αιρέσεων, και της Ε. Ε. Μελέτης Αρχαιολατρίας-Νεοειδωλολατρίας
Η εγκαθίδρυση της «Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας»

Γέροντας Παρθένιος: Στὴν Ἑλλάδα σήμερα διδάσκουν θρησκειολογία, δηλαδὴ μύθους, παραμύθους.


Σχετική εικόνα

Μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ οἱ νέοι θὰ καταλάβουν κάτι τὸ ὁποῖο δὲν γνωρίζουν
Γέροντας Παρθένιος,Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους
…Δὲ μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα βέβαια, ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα, πνευματικὸ παράδειγμα. Ἦρθε στὸ μοναστήρι, στὸν Ἅγιο Παῦλο, ἕνας νέος, ἦταν 28 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἦταν τελειόφοιτος θεολογίας καὶ μοῦ λέει: «Γέροντα, μπορῶ νὰ ἐξομολογηθῶ;»
Λέω, εὐλογημένο, νὰ ἐξομολογηθεῖς.
Μοῦ εἶπε τοὺς λογισμοὺς του, μοῦ εἶπε ὅ,τι εἶχε καὶ δὲν εἶχε ὁ ἄνθρωπος.
Τὰ εἴπαμε τέλος πάντων εἰρηνικά, ὄμορφα. Ἀλλὰ προσέχω νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ νὰ ἀρχίσουν νὰ προσεύχονται, νὰ κάνουν προσευχή.
Διότι ἀπὸ ἐκεῖ θὰ καταλάβουν κάτι τὰ παιδιά, ὅτι ὑπάρχει κάτι τὸ ὁποῖο δὲν τὸ γνωρίζουν, ἀπὸ τὴν προσευχή.
Ἄκουσε, τοῦ λέω, πολὺ ὡραῖα, καὶ ξέρεις καὶ γράμματα, ἀλλὰ νὰ προσπαθήσεις νὰ κάνεις λίγο προσευχή.
-Νὰ κάνω, μοῦ λέει, Γέροντα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
1. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς νά πάψει νά εἶναι Θεός καί ἔδωσε στόν κόσμο τήν θεογνωσία, τήν γνώση γιά τόν Θεό. «Θεολογία» λέγουμε τήν γνώση αὐτή. Καθένας πού δέχεται τήν γνώση τοῦ Θεοῦ τήν ζεῖ ἔπειτα μέσα του, ἀλλά τήν ζεῖ ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα τῆς ψυχῆς του. Ἔτσι στήν Ἐκκλησία μας ὁ καθένας ζεῖ μία μυστική θεολογία. Καί ὅσο ὁ καθένας προοδεύει στήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς του, τόσο ζεῖ καί γεύεται σωστότερα καί καλύτερα τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, τήν θεολογία, ὅπως τήν εἴπαμε παραπάνω. Πάντως πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι στήν Ἐκκλησία μας ἔχουμε αὐτά τά δύο: Τήν «θεολογία», τήν γνώση, δηλαδή, τοῦ Θεοῦ, καί τόν «μυστικισμό», τήν ἐσωτερική, δηλαδή, βίωση τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ. 

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com