31 Δεκ 2013

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος για την εορτὴ της Περιτομής του Κυρίου
Ἡ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὸν μεσαῖο κρίκο μιᾶς ἁλυσσίδας τριῶν ἑορτῶν ποὺ ἐμφανίζουν τὸν Κύριο ταπεινωμένο στὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ θὰ λέγαμε πὼς προκαλεῖ τὴ σκέψη καὶ σκανδαλίζει τὴν πίστη μας.
   Ἡ πρώτη εἶναι ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μόλις πρὸ ἑβδομάδος ἑορτάσαμε, ὅπου ὁ Κύριος ἐνδυόμενος τὴν ἀνθρώπινη φύση «κενοῦται», ταπεινοῦται καὶ «λαμβάνει δούλου μορφήν» (Φιλιπ. β΄ 7). Ἡ τρίτη εἶναι αὐτὴ ποὺ σὲ λίγες μέρες θὰ ἑορτάσουμε, ἡ Βάπτισις τοῦ Κύριου.  Ἐδῶ ἐμφανίζεται νὰ δέχεται ἀκόμη μεγαλύτερη ταπείνωση, ἀφοῦ ὁ Κύριος ἔχοντας ἤδη φορέσει τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἀκουμπᾶ ὄχι βέβαια κατὰ τὴν οὐσία ἀλλὰ κατὰ τὸν τύπο, καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴ φοβερὴ ἀρρώστεια της, τὴν πτώση.
Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς, ὅπου ὁ Κύριος δέχεται μιὰ ἐπὶ πλέον ταπείνωση τῆς σαρκός του• εἶναι ἡ ταπείνωση ἐνώπιον τοῦ παλαιοῦ νόμου. Οἱ ὑπόλοιπες δεσποτικὲς ἑορτές, ἡ Μεταμόρφωσις, ἡ Εἴσοδος εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ἀνάληψις, μὲ ἐξαίρεση αὐτὲς τοῦ πάθους ποὺ ὅμως ἀκολουθοῦνται ἀμέσως ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση, εἶναι ἑορτὲς ποὺ δείχνουν τὴ δόξα τῆς θεότητός Του.

Με την έναρξη της νέας χρονιάςΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Πρωτοπρ. Γεώργιος  Δορμπαράκης
Μέ τήν ἔναρξη κάθε καινούργιας χρονιᾶς ἡ εὐχή πού κυριαρχεῖ στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων εἶναι: ῾Χρόνια πολλά καί καλή χρονιά!᾽ ᾽Ακριβῶς λοιπόν τήν εὐχή αὐτή θά σχολιάσουμε, δεδομένου ὅτι τίς περισσότερες φορές τή λέμε, ἀλλά χωρίς νά τή βλέπουμε στίς χριστιανικές της διαστάσεις. Βοηθό στόν ὀρθό προσανατολισμό τῶν σκέψεών μας θά ἔχουμε τόν ἁγιασμένο Γέροντα Παΐσιο μέσα ἀπό ἕνα μικρό λόγιό του.
῾῞Οταν εὔχεσθε σέ κάποιον νά τοῦ λέτε: Σοῦ εὐχόμαστε χρόνια πολλά καί εὐάρεστα στόν Θεό᾽ (ἱερομ. Χριστοδούλου, ῾Ο Γέρων Παΐσιος, σελ. 237).

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος,Χρόνος και αιωνιότηταΧρόνος και αιωνιότητα
Νέο χρόνο έχουμε και πολλές ευχές ανταλλάσσονται. Χωρίς να το θέλουμε βάζουμε σ' αυτές την έννοια του χρόνου και ζητάμε να είναι πολύς στην επίγεια ζωή μας. Όμως, πλην του χρόνου, υπάρχει και η διάσταση της αιωνιότητας, την οποία μάλλον αγνοούμε, γιατί δεν προβληματιζόμαστε ως προς την ύπαρξή μας. Ζούμε άσκεφτα, ανεύθυνα, εγωιστικά, υλιστικά. Ο αγαπημένος μου ποιητής και στοχαστής Γιώργος Σαραντάρης στο φιλοσοφικό του δοκίμιο "Συμβολή σε μια φιλοσοφία της ύπαρξης" γράφει: "Κατά τη διάρκεια του βίου του πεθαίνει κανείς πολλές φορές, γιατί πολλές φορές αφαιρείται, λησμονάει την ουσία του, αλλά πάντοτε, εφ' όσον συντηρεί  τη διανοητική και σωματική του υγεία, μπορεί να διορθώσει το σφάλμα του…".
Για τον χριστιανό χρόνος και αιωνιότητα  πάνε μαζί. Ο Σαραντάρης στο προαναφερθέν δοκίμιό του τονίζει: " Ο χρόνος της ζωής ενός ανθρώπου είναι η αιωνιότητα". Σημειώνει ακόμη πως  μέσα από την Πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού ο άνθρωπος κατανοεί την αιωνιότητά και η προοπτική της  δίδει ουσία και νόημα στην ύπαρξή του και γίνεται εφαλτήριο δημιουργίας στη ζωή του.

Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών για το Σύμφωνο Συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια


seb.mitrop.simeon

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α   2 0 1 4
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών
Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Πρώτη ἡμέρα τοῦ 2014 σήμερα! Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό καί εὐφρόσυνο γιά ὅλους· τίς οἰκογένειές σας, τήν πατρίδα μας, τόν κόσμον ὁλόκληρο. 
Ἡμέρα χαρᾶς ἡ σημερινή ἡμέρα. Θερμές οἱ εὐχές πού ἀνταλλάσσουμε οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι· πληθωρικά καί ὑπεραισιόδοξα συνήθως τά μηνύματα πού διατυπώνουν κάθε λογῆς ἡγέτες. 
Αὐτή τήν εὐφρόσυνη ἡμέρα ἐπέλεξε ἡ ταπεινότητά μου γιά νά ἀπευθυνθῶ στήν ἀγάπη σας γιά ἕνα κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Καί τό κάνω ὄχι γιά νά μειώσω τήν ἑορτάστική χαρά πού συνοδεύει τήν ἐναλλαγή τοῦ χρόνου, ἀλλά γιατί αὐτό μοῦ ὑπαγορεύει ἡ ἐπισκοπική μου συνείδηση. Νά πληροφορήσω τούς ἀδελφούς μου χριστιανούς. Νά καταθέσω τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας. Νά ὑπομνήσω μέ πατρική ἀγάπη πρός ὅλους τό θέλημα τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ. 

Χαιρετισμός Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου στο ΛΕ΄ Συνέδριο της Παγκύπριας Ένωσης Ελλήνων Θεολόγων (Π.Ε.Ε.Θ.)ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ.
 Ἡ ὥρα τούτη τῆς  πνευματικῆς αὐτῆς σύναξης καί τοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ συνεδρίου τῆς ΠΕΕΘ εἶναι ὥρα ἀναπόλησης ἀλλά  καί χρέους.
Εἶναι ἡ ὥρα πού στρέφουμε χρεωστικά τά βλέμματα τῆς ψυχῆς μας πενήντα χρόνια πίσω, στήν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα κατά τήν ὁποία σαράντα Θεολόγοι, μέ τίς ψυχές πεπληρωμένες μέ ἔνθεο ζῆλο καί ἔχοντες βαθύτατη συνείδηση τῆς ἐν Κυρίῳ ἀποστολῆς τους, ἵδρυσαν τήν Παγκύπρια Ἕνωση Ἑλλήνων Θεολόγων.

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ νέου ἔτους 2014 Μητροπολίτου Κυθήρων ΣεραφείμΠρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«...Ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου, Κύριε. Ἐπιφάνηθι ἡμῖν ἐν τοῖς πλουσίοις σου οἰκτιρμοῖς...Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου... Πάντας ἡμᾶς πρόσδεξαι εἰς τὴν Βασιλείαν Σου, υἱούς φωτὸς καὶ υἱοὺς ἡμέρας ἀναδείξας». (Μέγας Βασίλειος)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
 Εὐλογημένο, σωτήριο, δημιουργικό καί καρποφόρο τό νέον ἔτος 2014. Ὁ ἑορταζόμενος σήμερα οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος εὔχεται καί προσεύχεται εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν του, μεταξύ πολλῶν ἄλλων εὐχῶν, νά ἔχωμε τήν θείαν ἐπίσκεψιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν μας κατά τό πλῆθος τῆς χρηστότητός Του. Τόν παρακαλεῖ νά μᾶς ἐπισκιάσῃ ἡ Χάρις Του καί νά νοιώθουμε τήν παρουσία Του μέσα εἰς τούς πλούσιους οἰκτιρμούς καί τό ἄπειρον ἔλεός Του ... Τόν ἱκετεύει νά εὐλογήση τόν ἐνιαύσιο στέφανο, δηλ. ὅλο τόν κύκλο τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους. Καί ἀναπέμπει εἰς τόν Ὕψιστο Θεό ὁ Ἅγιος Βασίλειος τήν διάπυρη προσευχή νά προσδεχθῇ ὅλους τούς πιστούς εἰς τήν Βασιλείαν Του καί νά τούς ἀναδείξῃ υἱούς τοῦ θείου φωτός καί παιδιά ὁλόφωτης ἡμέρας.

Μητροπολίτης Αιτωλίας, Κοσμάς: «Άς κρατήσουμε ανόθευτη την Ορθοδοξία μας, την γνησία φιλοπατρία μας, τα αγνά ήθη μας, τις αιώνιες αξίες.»Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας,  Κοσμά
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Σήμερα, πρώτη ημέρα του νέους έτους, θέλω με όλη μου την πατρική αγάπη να ευχηθώ σε όλους και όλες σας ο Τριαδικός Θεός μας να είναι όλο το νέο έτος μαζί σας, κοντά σας, να φωτίζη το νου σας, να κατοική στις καρδιές σας.
 Επίσης, Τον παρακαλώ να σας χαρίζη υγεία, σε εσάς και σε όλα τα μέλη της οικογενείας σας, χαρά και ολοκληρωμένη πρόοδο στα σπίτια σας.
 Εύχομαι, ακόμα, να αντιμετωπίσετε με επιτυχία όλα τα προβλήματά σας, τις οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες σας, τις οποίες εδημιούργησε η σημερινή ακαταστασία της χώρας μας.
 Ο Κύριος να χαρίση το νέο έτος ειρήνη και ενότητα στο έθνος μας, και σε εσάς αληθινή ειρήνη, εσωτερική και ψυχική, βαθειά και αναφαίρετη ειρήνη, την οποία δεν θα διαταράσσουν έλεγχοι συνειδήσεως για παρακοές και αμαρτήματα, ειρήνη οικογενειακή, η οποία δυστυχώς φυγαδεύεται εύκολα από τον εγωισμό και για αφορμές ανάξιες λόγου.

Κοιτίδα ισλαμικής τρομοκρατίας.«Φυτώριο» βομβιστών έγινε τα τελευταία χρόνια το Νταγκεστάν


Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ  Δύο γυναίκες αφήνουν λουλούδια στον τόπο της τρομοκρατικής επίθεσης της περασμένης Κυριακής στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλγκογκραντ. Την επίθεση αυτοκτονίας έκανε η 26χρ

ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
«Φυτώριο» βομβιστών έγινε τα τελευταία χρόνια το Νταγκεστάν
Το Νταγκεστάν είναι μια μικρή και πάμφτωχη περιφέρεια με λιγότερους από τρία εκατομμύρια κατοίκους στο νοτιοανατολικό άκρο της Ρωσίας.
Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Δύο γυναίκες αφήνουν λουλούδια στον τόπο της τρομοκρατικής επίθεσης της περασμένης Κυριακής στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλγκογκραντ. Την επίθεση αυτοκτονίας έκανε η 26χρονη Οξάνα Ασλάνοβα από το Νταγκεστάν

Νομοθετικό πλαίσιο για την κλωνοποίηση ζώων ετοιμάζει η Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα (18 Δεκεμβρίου 2013) τρία σχέδια νομοθετικών πράξεων, σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων και τα λεγόμενα «νέα τρόφιμα», τα οποία –όπως αναφέρει– θα παρέχουν «ασφάλεια δικαίου» στον συγκεκριμένο τομέα.
Έτσι, δύο προτάσεις θα απαγορεύσουν εντός της ΕΕ τη χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης στα εκτρεφόμενα ζώα, καθώς και τις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων. Επίσηςθα απαγορεύεται η εμπορία τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Σκοπός των προτάσεων αυτών είναι, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και άλλες δεοντολογικές πτυχές της συγκεκριμένης τεχνικής.

Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίαςΠ Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2014
Π Α Υ Λ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας
πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εὐχήν καί εὐλογίαν.
     Ἀνάμεικτα συναισθήματα μᾶς προσφέρει ἡ Πρωτοχρονιά. Ἡ ψυχή μας βρίσκεται αἰχμαλωτισμένη ἀπό τά βιώματα τοῦ χθές, πού μᾶς πληγώνει μέ τή σκέψη πώς ἔφυγε ἀνεπανόρθωτα καί τοῦ αὔριο πού μᾶς γεμίζει ἀπορία γιά τό τί μᾶς περιμένει.

30 Δεκ 2013

Έχει δικαίωμα η ομοφυλοφιλία;Έχει δικαίωμα η ομοφυλοφιλία;
Σκληρά συμπεριφέρονται. Πιό σκληρά θά μιλήσουν οι χριστιανοί. Όχι από εκδίκησι. Κανέναν δεν εκδικείται η Εκκλησία. Δεν ανταποδίδει ύβρι στην ύβρι, λάσπη στη λάσπη, βία στη βία. Αλλά και δεν ανέχεται πάνω της βρωμερό, διεστραμμένο, βούρκο!
Πρόκειται γιά τήν ομοφυλοφιλία, ή μάλλον για τους ομοφυλοφίλους, που δεν είναι θύματα αρρώστιας ή αμαρτίας, αλλά είναι δράστες της πιο φρικτής και σκληρής διαστροφής.
Ομοφυλόφιλος, στρατευμένος στα σκοτεινά και πολυώνυμα κυκλώματα της ψυχοσωματικής ανωμαλίας, δεν μετανοεί. Ας μη ξενίζη η διαπίστωσίς μας.

Εγκύκλιος για το νέο έτος 2014 Μητροπολίτου Πειραιώς ΣεραφείμΤέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Ἡ ἀλλαγή τοῦ Χρόνου εἶναι ἕνα ὁρόσημο πού μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἀνταλλάξουμε εὐχές, δῶρα, χαιρετισμούς, μηνύματα. Ὁ καινούργιος χρόνος δέν ἔχει ἀκόμη δείξει τά χαρακτηριστικά του κι ὅμως τόν περιμένουμε ὅλοι μας γεμᾶτοι ἐλπίδες κι ἐμπιστοσύνη.
Εἶναι τόσο ἀπόλυτη καί γενική ἡ αἰσιοδοξία μας αὐτή, πού θά νόμιζε κανείς ὅτι κάποιος μᾶς ἔχει ἐκ τῶν προτέρων διαβεβαιώσει ὅτι μέ τόν καινούργιο χρόνο ὅλα θά πᾶνε καλύτερα.
Διερωτᾶται λοιπόν κανείς δικαιολογημένα : Ποῦ ὀφείλεται ὅλη αὐτή ἡ βεβαιότητα, αὐτή ἡ ἀνεπιφύλακτη αἰσιοδοξία;
Ἀσφαλῶς θά ρίξει λίγο φῶς στήν ἀπορία μας ἐάν θυμηθοῦμε πῶς ἀντιλήφθηκαν τόν χρόνο οἱ ἄνθρωποι μέχρι σήμερα. Ἐνῶ γιά τό μέτρημα τοῦ χρόνου ὑπῆρξε σχετικῶς γρήγορα μιά πανανθρώπινη συμφωνία, ὥστε ὁπουδήποτε κι ἄν βρισκόμαστε νά διαθέτουμε τά ἴδια ὄργανα μετρήσεως, δηληδή τά ρολόγια, γιά τήν ἀντίληψη περί χρόνου δέν ἐπεκράτησε μιά μονάχα ἄποψη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά δύο. Ἡ ἄποψη ἡ κυκλική καί ἡ ἄποψη ἡ γραμμική. 

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας


Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Βίος και Πολιτεία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου
Ο Άγιος Βασίλειος, γεννημένος το 330μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου από γονείς ευγενείς με δυνατό χριστιανικό φρόνημα, έμελλε να γίνει Μέγας πνευματικός διδάσκαλος και κορυφαίος θεολόγος και Πατέρας της Εκκλησίας, αφού η χριστιανική του ανατροφή και η πνευματική του πορεία τον οδήγησαν στην Θεία θεωρεία του Αγίου Ευαγγελίου, και στην αυστηρή ασκητική ζωή, παράλληλα με το ποιμαντικό, παιδαγωγικό και φιλανθρωπικό του έργο.
Ο πατέρας του Βασίλειος ήταν καθηγητής ρητορικής στη Νεοκαισάρεια και η μητέρα του Εμμέλεια απόγονος οικογένειας Ρωμαίων αξιωματούχων. Στην οικογένεια εκτός από το Βασίλειο υπήρχαν άλλα οκτώ παιδιά. Μεταξύ αυτών, ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, ο Όσιος Ναυκράτιος ασκητής και θαυματουργός, η Οσία Μακρίνα και ο Άγιος Πέτρος, Επίσκοπος Σεβαστείας. 
Τα πρώτα γράμματα, τού τα δίδαξε ο πατέρας του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Καισαρεία της Καππαδοκίας, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Εκεί σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, φιλοσοφία, ιατρική, ρητορική και γραμματική. Οι σπουδές του διήρκησαν τεσσεράμισι χρόνια. Η ασκητική του ζωή ξεκίνησε ήδη από τα χρόνια όπου φοιτούσε στην Αθήνα. Ο σοφός δάσκαλος του Εύβουλος εντυπωσιασμένος από την αυστηρή νηστεία, του Άγίου, και μετά την παραίνεση του, λέγεται ότι έγινε Χριστιανός.

Περί "Τάματος του Έθνους"Τὸ τάμα τῶν προγόνων μας, τὸ τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οὐδεμία σχέσι ἔχει μὲ τὴν ἑπταετία τῶν συνταγματαρχῶν.
ΕΛΛΗΣΙΝ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ, ΣΟΦΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΜΙ
(Ρωμ. Α, 14)
24.12.2013
     Παρ᾿ ὅλον ὅτι σὲ δεκάδες τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», σὲ δεκάδες ἄρθρα μας στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, σὲ πληθώρα ὁμιλιῶν μας στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο ὁ Παρνασσός, τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, τὴν Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ, τὸ Στάδιο Σπόρτινγκ καὶ στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας, καθὼς καὶ σὲ πληθώρα συνεντεύξεών μας σὲ ἔγκυρα καὶ ἔγκριτα περιοδικὰ καὶ ἱστοσελίδες, 

Δημήτριος Νατσιός, Θέλει τρέλα ρωμαίικη, τρέλα κολοκοτρωναίικη…Θέλει τρέλα ρωμαίικη, τρέλα κολοκοτρωναίικη…
«Μην με διαβάζετε όταν έχετε δίκιο»
Νικ. Καρούζος
«Άης Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία/ βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι/ - Βασίλη μ’ πούθε έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις;/ Από τη μάνα μ’ έρχουμε και στο σχολειό πηγαίνω/ πάω να μάθω γράμματα, να πω την αλφαβήτα…»
Και «ζωγραφίζει» ο θεσπέσιος Παπαδιαμάντης: «Το άσμα τούτο μας φαίνεται θαυμάσιον εν τη αφελεία αυτού. Η έμφυτος φιλομάθεια του Ελληνικού Εθνους, εν μέσω τοσούτων διωγμών και θλίψεων επιζήσασα, μετεχειρίσθη την επί παιδείαν φήμην του ελληνικωτάτου Αγίου, ως προτροπήν προς τους νέους προς την σπουδήν και μάθησιν ούτω δε και μετά πολλούς αιώνας, ο μέγας της Καισαρείας φωστήρ, παρίσταται οιονεί συγγράφων δευτέραν προς νέους παραίνεσιν». (Απαντα, τομ. Ε’ εκδ. Γιοβάνης, σελ. 330).

29 Δεκ 2013

Οι Δυτικοί μιλούν για πολυπολιτισμό, οι ισλαμιστές για εξισλαμισμό


Picture 0 for Οι Δυτικοί μιλούν για πολυπολιτισμό, οι ισλαμιστές για εξισλαμισμό

Τι δείχνουν στοιχεία έρευνας του WZB Berlin Social Science Center, ενός τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα στις κοινωνικές επιστήμες
Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο, έλεγε ένα παλιό τραγουδάκι. Το θεωρούσε απόλυτο βέβαια, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι το υποκείμενο είναι αυτό που καθορίζει την πορεία και την κατάληξη. Όταν όμως κάποιοι αρκεστούν μόνον σε θεωρητικές διαπιστώσεις, παραβλέποντας την πραγματικότητα, τότε αυτή τιμωρεί.
Το WZB Berlin Social Science Center, ένα τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα στις κοινωνικές επιστήμες, διεξήγε μια έρευνα, μεταξύ Τούρκων και Μαροκινών μεταναστών, σε έξι δυτικές χώρες -Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία- που κυκλοφόρησε στις 11 Δεκεμβρίου. Επικεφαλής ήταν ο Ολλανδός κοινωνιολόγος κ. Ruud Koopmans, η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την γερμανική κυβέρνηση και με την μετέφερε στα καθ’ ημάς ο infognomonpolitics.

Χρήστος Σαλταούρας, Η δήθεν αντίφαση των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά

Η ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ
            Οι άθεοι, ισχυρίζονται ότι η Καινή Διαθήκη αντιφάσκει ως προς τον χρόνο της γέννησης του Ιησού Χριστού. Η επιχειρηματολογία τους έχει σε γενικές γραμμές ως εξής :
«Του δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως» Ματθαίος 2:1

Ευρώπη: Ο Δορυφόρος του ΔίαΕυρώπη: Ο Δορυφόρος του Δία
Η Ευρώπη είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος φυσικός δπρυφόρος του πλανήτη Δία. Η σχεδόν σφαιρική Ευρώπη έχει διάμετρο 3122 χλμ., [10% μικρότερη από τη διάμετρο της Σελήνης ή 4 φορές μικρότερη της γήινης]. Ο όγκος όμως της Ευρώπης είναι μόλις το 1,5% του γήινου και η έκταση της επιφάνειας το 6% της γήινης. Απέχει από το Δία 671.079 χλμ. [μ.ό]. Ο δορυφόρος διαθέτει αραιότατη ατμόσφαιρα με οξυγόνο και μία από τις πλέον λείες επιφάνειες στο Ηλιακό Σύστημα. Ανακαλύφθηκε στις 7/1/1610 από το Γαλιλαίο και είναι ο μικρότερος από τους 4 λεγόμενους «δορυφόρους του Γαλιλαίου», που ανακαλύφθηκαν από αυτόν το ίδιο έτος.
Εξαιτίας της πιθανής ύπαρξης υπόγειου ωκεανού κάτω από την παγωμένη της επιφάνεια, πολλοί αστρονόμοι υποθέτουν ότι η Ευρώπη ίσως φιλοξενεί ζωή. Ο δορυφόρος πήρε το όνομά του, όπως και η ομώνυμη ήπειρος, από την ερωμένη του Δία και κόρη του Αγήνορα, βασιλιά της Φοινίκης Ευρώπη [μυθολογία]. 

Κωνσταντίνος Χολέβας, Αρχαία ελληνική εδώ και αλλού...Αρχαία ελληνική εδώ και αλλού...
Μία ενδιαφέρουσα ημερίδα του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) μου έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω ότι τα Αρχαία Ελληνικά εκτιμώνται περισσότερο εκτός Ελλάδος παρά εντός. Οι ανακοινώσεις που έγιναν από ξένους και Ελληνες επιστήμονες έδωσαν, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες ειδήσεις:
Στην Ισπανία λειτουργούν πολλά κλασικά λύκεια όπου τα Ισπανόπουλα μαθαίνουν πολύ καλά τα Αρχαία Ελληνικά. Κάθε χρόνο 95.000 Ισπανοί μαθητές παίζουν και παρακολουθούν παραστάσεις αρχαίου δράματος στο πρωτότυπο αρχαίο ελληνικό κείμενο. Παρά τη διπλή δυσκολία -εκμάθηση της γλώσσας και της ηθοποιίας- τα καταφέρνουν άριστα. Μάλιστα, όλοι τους πληρώνουν 5 ευρώ για εισιτήριο και το κάνουν με ευχαρίστηση. Οι παραστάσεις εδώ και 25 χρόνια έχουν καθιερωθεί ως θεσμός λίαν επιτυχημένος.

Χρήστος Σαλταούρας, Ο Ζαχαρίας ο πατήρ του Ιωάννου του Βαπτιστού ήταν Αρχιερεύς;Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΗΤΑΝ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ;
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιο 1 : «5 ᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. 7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ ᾿Ελισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 8 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου· 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν. 13 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην· 14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται. 15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ καὶ Πνεύματος ῾Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν· 

28 Δεκ 2013

Εγκόλπια και Οικουμενισμός

Η αιρετική (Παπική) απεικόνιση της  "Αγίας Οικογένειας", ο  Οικουμενισμός και τα εγκόλπια μερικών επισκόπων. 

Λόγος περί του διατί ο χριστιανισμός δεν πρέπει να αλλάζει με τους καιρούς - Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου
Έφθασε στ' αυτιά μου ότι, καθώς φαίνεται, θεωρείτε τα κηρύγματά μου πολύ αυστηρά και πιστεύετε ότι σήμερα κανένας δεν θα έπρεπε να σκέπτεται έτσι, κανένας δεν θα έπρεπε να ζη έτσι και επομένως κανένας δεν θα έπρεπε μα διδάσκη έτσι. Οι καιροί έχουν αλλάξει!
Πόσο χάρηκα που το άκουσα. Αυτό σημαίνει ότι ακούτε προσεκτικά ό,τι λέγω, και όχι μόνο ακούτε, αλλά και είστε διατεθειμένοι να το τηρήσετε. Τι περισσότερο θα μπορούσαμε να επιθυμήσουμε εμείς που κηρύττουμε όπως διαταχθήκαμε και όσα διαταχθήκαμε;
Ανεξάρτητα από όλα αυτά, με κανένα τρόπο δεν μπορώ να συμφωνήσω με την γνώμη σας και το θεωρώ καθήκον μου να την σχολιάσω και να την διορθώσω. Διότι - μολονότι ίσως είναι παρά την θέλησι και την πεποίθησί σας - προέρχεται από αμαρτωλή πηγή, σαν να μπορούσε ο Χριστιανισμός να μεταβάλλη τα δόγματά του, τους κανόνες του, τις αγιαστικές του τελετουργίες, για να ανταποκριθή στο πνεύμα κάθε εποχής και προσαρμοσμένος στα μεταβλητά γούστα των υιών του αιώνος τούτου, να μπορούσε να προσθέση η να αφαιρέση κάτι.

Διαθρησκειακή παρουσία στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκπροσωπήθηκε στην οικουμενι(στι)κή ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα Πέκσταντ από τον Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνο. Παρόντες ήταν ο Καρδινάλιος Godfried Danneels, ο Αποστολικός Νούντσιος στο Βέλγιο, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος  Αμβέρσας  Johan Bonny, Μονοφυσίτες, Προτεστάντες, Βουδιστές κ.α.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας (Μέρος 6ον) -Η ιερατική αμφίεση

π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ -  Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 
Δείτε σχετικά και:

Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν - «Μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον του απολέσαι αυτό»Απόστολος: Γαλ. α΄ 11-19
Ευαγγέλιο: Ματθ. β΄ 13-23 
 Δυο σημαντικά γεγονότα προβάλλουν από «καταβολής κόσμου». Πρώτον, η διαχρονική αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και δεύτερον η αρνητική απάντηση του ανθρώπου στην προσπάθεια αυτή του Θεού. Η αγάπη του Θεού, πέραν από τη δημιουργία του ανθρώπου «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού», μετά την πτώση εξαγγέλλει την αποστολή του Υιού του ως Λυτρωτή και Σωτήρα του κόσμου. Μέσω των Προφητών προετοιμάζει τους ανθρώπους για τούτο το σημαντικό γεγονός. Έτσι «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού» (Γαλ. Δ΄ 4). Τούτο το γεγονός δοξολόγησαν οι Άγγελοι και επιβεβαίωσαν ποιμένες και μάγοι από την Ανατολή με την προσκύνησή τους και μαζί μ’ αυτούς πορευθήκαμε πριν λίγες μέρες κι εμείς νοερά στη Βηθλεέμ για να τον προσκυνήσουμε.

Η αποτυχημένη πολιορκία της Λάρισας από τους ΝορμανδούςΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
Η αποτυχημένη πολιορκία της Λάρισας από τους Νορμανδούς
ΓΕΝΙΚΑ: Ο λαός του Βορρά (North man), οι λεγόμενοι Νορμανδοί ή Βάραγγοι, που ήταν συγγενικό φύλο των Βίκκιγκς και κλάδος της λεγόμενης κελτικής “οικογένειας”, στα μέσα του 11ου αιώνα είχαν ήδη δημιουργήσει κράτος, πολύ μακριά από την αρχική τους κοιτίδα, στη Νότια και Κεντρική Ιταλία.

Η θέση του Πατριαρχείου Μόσχας περί πρωτείου σε παγκόσμιο επίπεδο εντός της Εκκλησίας

Το κείμενο υιοθετήθη υπό της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας κατά τη συνεδρία της 25-26 Δεκεμβρίου 2013 (Πρακτικά № 157).
Πολλάκις ανέκυπτε το θέμα πρωτείου σε παγκόσμιο επίπεδο εντός της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με απόφαση της 27ης Μαρτίου 2007 ανέθεσε την εξέταση του θέματος στη Συνοδική Θεολογική Επιτροπή προκειμένου να εκπονηθεί η επίσημη θέση του Πατριαρχείου Μόσχας (Πρακτικά № 26). Εν τῳ μεταξύ στη συνεδρία της 13ης Οκτωβρίου 2007 της Μικτής Επιτροπής στη Ραβέννα, απουσίᾳ της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας και άνευ γνώμης αυτῆς, υιοθετήθη κείμενο υπό τον τίτλο «Εκκλησιολογικαί και κανονικαί συνέπειαι της μυστηριακής φύσεως της Εκκλησίας». 

Τζορτζ Σόρος: Με δόλωμα το «πετρέλαιο στα σχολεία» αρχίζουν οι μπίζνες
Εχει απλώσει τα πλοκάμια του στα Βαλκάνια, αποδεικνύοντας ότι η φιλανθρωπία, η πολιτική επιρροή και η κερδοσκοπία συνιστούν το βασικό τρίπτυχο της οικονομικής παντοκρατορίας του
Ο άνδρας που εισέβαλε σχεδόν απρόσμενα στα άδυτα του γνωστού ξενοδοχείου δεν είναι από αυτούς που θα περίμενε κανείς να συναντήσει στην καθημερινή του βόλτα. Οχι τυχαία, ελάχιστοι από τους προσκεκλημένους γνώριζαν ότι ο κερδοσκόπος και φιλάνθρωπος Τζορτζ Σόρος ήταν ο λαμπρός καλεσμένος του κλειστού σουαρέ που λάμβανε χώρα στα τέλη Ιουλίου στην καρδιά της χτυπημένης από τον καύσωνα και την κρίση Αθήνας.

Ο χριστιανισμός είναι η σανίδα σωτηρίας για την Ευρώπη
Ο δυτικός Τύπος είναι διάσπαρτος από τίτλους για την παραβίαση των δικαιωμάτων των Χριστιανών στην Ευρώπη. Οι ειδικοί διαπιστώνουν με αγωνία την αποδυνάμωση του παραδοσιακού ευρωπαϊκού πολιτισμού και την αυξανόμενη επιρροή της ισλαμικής εναλλακτικής.
Στην ευρωπαϊκή δημόσια ζωή λαμβάνουν εκ παραλλήλου χώρα δύο διαδικασίες. Οι Ευρωπαίοι Μουσουλμάνοι έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τον συνήθη από τη γέννησή τους τρόπο ζωής και ύπαρξης, που βασίζεται στις θρησκευτικές παραδόσεις. Οι Ευρωπαίοι Χριστιανοί (ή έστω και εκείνοι οι Ευρωπαίοι που διαμόρφωσαν τον τύπο συμπεριφοράς τους με βάση το χριστιανικό πρότυπο) στερούνται αυτό το προνόμιο.

Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Ανθρωποσοφία. Συνοπτική παρουσίασις ενός αποκρυφιστικού συστήματοςΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ
Συνοπτική παρουσίασις ενός αποκρυφιστικού συστήματος
Πρόκειται για αποκρυφιστικό σύστημα και διδασκαλία που δημιουργήθηκε από τον Αυστριακό (Rudolf Steiner), που ως σκοπό είχε την προσπάθεια να συνδυαστεί ο αποκρυφισμός με τη νεότερη επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη1.  [Στην ευρύτερη ενασχόληση του Στάινερ με τον αποκρυφισμό πρέπει να συνεκτιμηθεί και η σχέση του με το αποκρυφιστικό Τάγμα Ordo Templi Orientis (OTO)].
Ο ιδρυτής του εν λόγω αποκρυφιστικού συστήματος γεννήθηκε στις 27-2-1861 στο Κράλιεβιτς (Kraljevic) της τότε Αυστροουγγαρίας. Σπούδασε στη Βιέννη θετικές επιστήμες και φιλοσοφία.

27 Δεκ 2013

Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν – Δοκιμασίες και διωγμοίΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- Γαλ. α΄ 11-19
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ -Ματθ. β΄ 13-23
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΙ
Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς  καλεῖ νὰ τιμήσουμε ἰδιαιτέρως τὸν ἅγιο Ἰωσήφ, τὸν μνήστορα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Πρόκειται γιὰ τὸν δίκαιο ἐκεῖνο ἄνθρωπο τὸν ὁποῖο ἐπέλεξε ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸ  μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως.
Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος κατὰ θεία Πρόνοια εἶχε μνηστευθεῖ τὴν Παναγία, ἔμεινε κοντά της γιὰ νὰ τὴν προστατεύει. Ἔτσι εἶδε κι ἄκουσε θαύματα πολλὰ καὶ μεγάλα. Παράλληλα ὅμως ἀντιμετώπισε καὶ πολὺ ἰσχυροὺς πειρασμούς. Πρῶτος πειρασμὸς οἱ λογισμοὶ ποὺ τὸν βασάνιζαν ὅταν ἀντιλήφθηκε ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία κυοφοροῦσε. Βέβαια ὁ ἄγγελος τὸν καθησύχασε καὶ τοῦ ἀνήγγειλε ὅτι αὐτὸς ποὺ ἐπρόκειτο μὲ τρόπο ὑπερφυσικὸ νὰ γεννηθεῖ ἦταν ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας.

Αρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ενδοεκκλησιαστική υποτίμηση της Παλαιάς ΔιαθήκηςΕΝΔΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ   ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ   ΠΑΛΑΙΑΣ   ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, Καθηγητής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Η Νέα Εποχή βάλλει κατά της Παλαιάς Διαθήκης
Η Νέα Εποχή επιδιώκει, πάση θυσία, να εμφανίζεται παντού και πάντοτε με το καλύτερο, γοητευτικότερο και εκσυγχρονιστικότερο πρόσωπο. Ίσως η πρώτη προτεραιότητα των σχεδιαστών της Νέ­ας Εποχής να είναι εκκλησίες γεμάτες, αλλά με αλλοτριωμένη την Ορθόδοξη πίστη. Εκκλησία με πλήθος κόσμου, αλλά με άλλες αρχές, άλλο ήθος, άλλη κοσμική νοοτροπία. Εκκλησία που εύκολα και άνε­τα μπορεί να εξομοιωθεί με την παναίρεση του Παπισμού, το χάος του Προτεσταντισμού και με το ψεύδος όλων των άλλων θρησκειών. Ύψιστη φιλοδοξία της Νέας Εποχής επομένως είναι η εξομοίωση της Ορθόδοξης Θεανθρωπολογίας με όλα τα ουμανιστικά θρησκευτικά συστήματα και η ουσιαστική συμμετοχή της στο πανόραμα της Πανθρησκείας μέσω του υπαρκτού και αενάως δρώντος Οικουμενισμού.

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνὸς, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ ἡ μυθοποίηση τῶν ΧριστουγέννωνἩ ἀλήθεια γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ ἡ μυθοποίηση τῶν Χριστουγέννων
Τοῦ πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου Γε­ωρ­γί­ου Δ. Με­ταλ­λη­νοῦ
Μὲ τὴν ἐνανθρώπηση καὶ τὴν γέννησή Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς πραγματοποιεῖ τὸν σκοπὸ τῆς πλάσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν Ἱστορία. Τὴν ἕνωση τοῦ κτιστοῦ πλάσματος μὲ τὸν Ἄκτιστο Πλάστη. Ὁ σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται» (τροπάριο Χριστουγέννων). «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μ. Ἀθανάσιος). «Ἄνθρωπος γὰρ ἐγένετο ὁ Θεὸς καὶ Θεὸς ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. Χρυσόστομος). Στὴ λογικὴ ἑνὸς ἠθικιστοῦ ὁ ὅρος «θεοποιηθῶμεν», ποὺ χρησιμοποιοῦν Πατέρες, ὅπως ὁ Μ. Ἀθανάσιος, εἶναι σκάνδαλο. Γι’ αὐτὸ μιλοῦν γιὰ «ἠθικὴ θέωση». Διότι φοβοῦνται νὰ δεχθοῦν ὅτι μὲ τὴ θέωση μεταβάλλεται «κατὰ χάριν» αὐτὸ ποὺ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι «κατὰ φύσιν» (ἄκτιστος, ἄναρχος, ἀθάνατος). Τὰ Χριστούγεννα εἶναι, γι’αὐτό, ἄμεσα συνδεδεμένα καὶ μὲ τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀνάληψη καὶ τὴν Πεντηκοστή. Ὁ Χριστὸς-Θεάνθρωπος χαράζει τὸν δρόμο, ποὺ καλεῖται νὰ βαδίσει κάθε σωζόμενος ἄνθρωπος, ἐνούμενος μαζί Του.

Διάκονος Στέφανος, ο Πρωτομάρτυρας της αγάπης (Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου)Αυτός ο μακάριος Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος Στέφανος, όταν έγι­νε μια φορά συζήτησις μεταξύ Ιουδαί­ων και Σαδδουκαίων και Φαρισαίων και Ελληνιστών σχετικά με τον Κύ­ριό μας Ιησού Χριστό, και άλλοι μεν έλεγαν, ότι είναι Προφήτης, άλλοι ότι είναι πλάνος και άλλοι, ότι είναι Υιός Θεού, όταν, λέω, έγινε αυτή η συζήτησις, τότε ο πανύμνητος Στέφανος στά­θηκε επάνω σε έναν τόπο υψηλό και κήρυξε σε όλους τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, λέγοντας· «Άνδρες αδελφοί, γιατί αυξήθηκαν τόσο οι κακίες σας και είναι ταραγμένη όλη η Ιερουσα­λήμ;
Μακάριος είναι ο άνθρωπος εκεί­νος, ο οποίος δεν ένιωσε στην καρδιά του δισταγμό για τον Ιησού Χριστό. Διότι αυτός είναι, που έγειρε τους Ουρανούς και κατέβηκε για τις αμαρτίες μας και γεννήθηκε από την Παρθένο την Αγία και καθαρή και διαλεγμένη πριν από την αρχή του κόσμου. Αυτός πήρε τις ασθένειές μας, και κράτησε τις νόσους. Αυτός έκανε να ξαναβρούν το φως τους οι τυφλοί. Αυτός καθάρισε τους λε­προύς και έδιωξε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους».

Γεώργιος Κρίππας, Το ατομικόν δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας της Εκκλησίας να καθορίζη η ίδια την ύλη του ΜτΘ (Β΄)ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡIΖΗ Η ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗΝ ΤΟΥ ΜτΘ
(2ον.–Τελευταῖον)
9) Πέραν τῶν συνταγματολόγων τὰ ἴδια δέχονται καὶ οἱ ἀναφερόμενοι εἰδικῶς εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν συγγραφεῖς, ἐκ τῶν ὁποίων ἐπισημαίνουμε τὴν Uta Hildebrandt23, τῆς ὁποίας τὸ ἐν ὑποσημειώσει παραπεμπόμενο ἔργο ἀφορᾶ εἰδικῶς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀναφέρει ὅ,τι καὶ οἱ προηγούμενοι συγγραφεῖς, προσθέτει δέ, ὅτι εἰδικώτερον ἡ ὕλη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν θὰ πρέπει νὰ περιέχει ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὡς ἀλήθεια. Περαιτέρω ἀναφέρει ὅτι τυχὸν ἀντίθετες διατάξεις τῶν τοπικῶν νόμων τῶν γερμανικῶν κρατιδίων εἶναι ἀντισυνταγματικές 24. Τέλος σὲ πολλὰ σημεῖα ἀναφέρει ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἐκ τοῦ Συντάγματος κατ’ ἀνάγκην «κατηχητικὸ» (konfessionel)25. 

Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες. H μασονική προώθηση του Οικουμενισμού (Β΄)Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
 μασονική προώθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
3. Παραλληλία Μασονίας καί Οἰκουμενισμοῦ
Ἡ σύγκριση τῆς ζωῆς καί δράσεως τῶν φερομένων ὡς Μασόνων Κληρικῶν μέ τήν πρόοδο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παρουσιάζει ἀξιοσημείωτες παραλληλίες καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, χρήζει ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἐκ μέρους ὅσων μάχονται κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἱ παραλληλίες αὐτές φανερώνουν ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός δέν ἀποτελεῖ προσωρινό θεολογικό πειραματισμό συγκεκριμένων ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν, οὔτε ἐρωτοτροπία γεω-πολιτικῶν προεκτάσεων συγκεκριμένων προσώπων (πού δῆθεν θά ἐκλείψει, ὅταν οἱ κεφαλές τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀπέλθουν ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ)· δεικνύουν ἀντιθέτως ὅτι ὑπάρχει ἐπιμελἠς σχεδιασμός τῶν Στοῶν, γιά τή σύγκραση ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν· ὅπως διεπίστωνε τό 2007 τεκτονικό περιοδικό τῆς Νέας Ζηλανδίας, ἐπαναλαμβάνοντας παλαιότατα διδάγματα τῶν Στοῶν:

26 Δεκ 2013

Αρχιμ.Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Ο ψεκασμός των ιδανικών του Γένους μας!Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ!
Προσέξτε τό σκίτσο τῆς γελοιογραφίας τοῦ Ἠλία Σκουλᾶ. Μέ τή χαρισματική του γραφίδα μᾶς ἐξηγεῖ τί σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Εἶναι αὐτό πού εἶπε γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες ὁ μισέλληνας Χένρυ Κίσιγκερ. Τί εἶπε; «Οἱ Ἕλληνες εἶναι λαός πού δέν δαμάζεται εὔκολα. Γιά νά γονατίσει, πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθιά στίς πολιτιστικές του ρίζες. Ἐννοῶ δηλαδή νά πλήξουμε τή γλώσσα του. Τή θρησκεία του. Τά πνευματικά καί ἱστορικά του ἀποθέματα. Ἔτσι ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του νά ἀναπτυχθεῖ».
Ἔ, αὐτό ἀκριβῶς ἀπεικονίζεται μέ τό σκίτσο. Ἡ γυναίκα πού ψεκάζει εἶναι τό σύστημα τῆς παγκοσμιοποίησης, τό ὁποῖο ὑπηρετοῦν συστηματικά ἀνθέλληνες. Πάντα θά ὑπάρχουν οἱ Ἐφιάλτες, οἱ ὁποῖοι μόνο κακό κάνουν στήν πατρίδα μας. Ἡ Ἀκρόπολη πού βλέπουμε ἐκφράζει τίς πολιτιστικές μας ρίζες. Τό πόσο κακοποιοῦμε τή γλώσσα μας τό βλέπουμε ὅλοι μας.

Γεώργιος Ζερβός, Έκπτωσις από την πίστιν;ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ;
Τὸν τελευταῖον καιρὸν προβληματίζεται ἐντόνως ὁ πιστὸς λαός, ἀπὸ θέσεις, ἀπόψεις ἀλλὰ καὶ τὴν στάσιν Ἱεραρχῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Πλέον συγκεκριμένως:
1ον) Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν ἀναγνωρίζει τὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν Παπικῶν, ἀλλὰ ὁμιλεῖ διὰ κανονικὴν «Ἐκκλησίαν», ἡ ὁποία εἶναι ἁπλῶς διηρημένη μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅταν ὁ Πατριάρχης διδάσκη τοιαῦτα πράγματα πῶς νὰ τὸν ἐμπιστευθῆ ὁ πιστὸς λαὸς ὡς Ὀρθόδοξον κεφαλὴν καὶ νὰ πιστεύση τὰς διαβεβαιώσεις του ὅτι δὲν προδίδει τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους;

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Πίστις: Η βάσις της αγάπηςΠΙΣΤΙΣ: Η ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ο ΠΙΣΤΟΣ ἄνθρωπος ἔχει ἕνα μοναδικὸ πλεονέκτημα σὲ σύγκριση μὲ τὸν ἄπιστο καὶ ἄθεο. Ὅ,τι σκέφτεται, ὅ,τι ἐπιθυμεῖ καὶ ὅ,τι ἐπιδιώκει εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ ἀσυμβίβαστος μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο καὶ ὁ ἀφοσιωμένος στὸ Θεό. Ἡ πίστη του εἶναι τὸ σταθερὸ πνευματικὸ θεμέλιο. Πάνω σὲ αὐτὴ χτίζει, μὲ αὐτὸ καὶ κάθε του προσπάθεια ἔχει ἄμεση ἐπιτυχία. Καὶ στὶς περιπτώσεις ἀκόμα, ποὺ φαίνονται ὅτι ἀποτυγχάνει, τελικὰ ἔχει ἐπιτυχίες.
Ἡ πίστη εἶναι ἡ βάση τῆς ἀγάπης. Μεγάλη ἀπώλεια δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται, ὅταν ἡ ἀγάπη μειωθεῖ, γιατί αὐτὸ εἶναι κάτι, ποὺ εὔκολα ἐπανορθώνεται.
Ἀντίθετα, σοβαρὴ ἀπώλεια εἶναι νὰ χάσει ὁ ἄνθρωπος τὴν πίστη καὶ νὰ βρεθεῖ μετέωρος καὶ ἀπροσανατόλιστος.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἀναφερόμενος στὴν πίστη, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς ἀγάπης, ἔγραφε: “Ξαγρύπνα ἀσταμάτητα, γιὰ νὰ κρατᾶς τὴν πίστη, καὶ ξαγρύπνα ἀσταμάτητα ὥστε ὁ σπόρος τῆς ἀγάπης, τὸν ὁποῖο ἡ πίστη φέρνει μέσα της, νὰ αὐξηθεῖ καὶ νὰ σοῦ φέρει χαρά. 

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com