29 Φεβ 2020

Τί δηλώνει ἡ καθυστερημένη (ἤ μήπως ἐσπευσμένη...ἐν ὄψει τοῦ Συλλαλητηρίου;) "συμμόρφωση" ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά

Αποτέλεσμα εικόνας για υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων
Τί δηλώνει ἡ καθυστερημένη (ἤ μήπως ἐσπευσμένη...ἐν ὄψει τοῦ Συλλαλητηρίου;) "συμμόρφωση" ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά
τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Μετά ἀπό μία μεγάλη καί ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας "εὐδόκησε" νά ὑλοποιήσει τήν ὑποχρέωσή του νά συμμορφωθεῖ πρός τίς τελευταῖες ξεκάθαρες Ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ὅσον ἀφορᾶ στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Σύντομο μήνυμα γιά κορωναϊό, καρναβάλια καί μετάνοια!

Σύντομο μήνυμα γιά κορωναϊό, καρναβάλια καί μετάνοια!
Οἱ μάσκες τῶν καρναβαλιῶν,ἀντικαταστάθηκαν μέ τίς χειρουργικές μάσκες, ἀλλά δέν λαμβάνουμε προσωπικῶς καί ἐθνικῶς τό μήνυμα γιά μετάνοια!
Μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετικά μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωναϊοῦ καί στήν Πατρίδα μας (aktines.blogspot.com), θά ἤθελα νά κάνω κάποιες σύντομες ἐπισημάνσεις, πού ὅμως θεωρῶ ὅτι εἶναι οὐσιαστικές καί καίριες!

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης - «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται»

Εκπομπή με τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που μεταδίδεται από τα κανάλια Atlas TV και Αχελώος TV (Κυριακή 1 Μαρτίου 2020)

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος: Ἡ ἐξάπλωσις τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν πατρίδα μας καὶ οἱ συνέπειές της στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς


Αποτέλεσμα εικόνας για Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος
Σπάτα,  27 Φεβρουαρίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 152Η
Θέμα: «Ἡ ἐξά­πλω­σις τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν πατρίδα μας καὶ οἱ συνέπειές της στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς»
Πρὸς
Τὸν εὐ­σε­βῆ λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως           
Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί, 
Τὶς μέρες αὐτὲς ὑπάρχει μιὰ γενικευμένη ἀναστάτωση, μάλιστα σὲ παγκόσμια κλίμακα, μὲ ἀφορμὴ ἑνὸς νέου ἰοῦ γρίππης, γεγονὸς ποὺ δυστυχῶς ἀναπαράγεται καὶ μεγενθύνεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, μὲ ἀποτέλεσμα ἀκόμη καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ δηλώσει ὅτι:  «ὁ πιὸ μεγάλος ἀντίπαλος δὲν εἶναι ὁ κορωνοϊὸς ἀλλὰ ὁ πανικός». Πράγματι αὐτὸς μεταδίδεται πιὸ εὔκολα ἀπὸ τοὺς ἰούς!
Ἡ προστασία τῆς ὑγείας μας δὲν εἶναι ἀσφαλῶς κάτι τὸ κακό. Ὁ πανικὸς εἶναι τὸ κακό. Τὰ μέτρα πρόληψης καὶ ἡ σύνεση δὲν ἔχουν κάτι τὸ μεμπτό. Ἡ ἀπροσεξία ἢ οἱ ὑπερβολὲς εἶναι τὸ πρόβλημα
Δυστυχῶς, ἡ ὅλη κατάσταση εἶναι ἀπόρροια τῆς νοσηρῆς φιλοζωΐας μας. Ἂς κρατήσουμε τὴν ψυχραιμία μας, ἂς συμμορφωθοῦμε μὲ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων καὶ ἂς καταλάβουμε μιὰ ὥρα ἀρχύτερα ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀσθένειες, τὶς ἀπειλές, τοὺς ἰούς καὶ τὰ μικρόβια ὑπάρχει καὶ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας καὶ ἡ προστασία τῆς Παναγίας. Ὁ ἰὸς τῆς ἀπιστίας, τοῦ ἀθεϊσμοῦ, τῆς ἀπόρριψης τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ χρόνιο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς κοινωνίας μας.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, θὰ ἤθελα νὰ πῶ δυό-τρία πράγματα στὴν ἀγάπη σας, ἐνόψει μάλιστα καὶ τῆς νηστείας, ὅπως καὶ τῶν πυκνῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τὶ τελικὰ θὰ ἀποφασίσουν τὰ ὑπουργεῖα.

Ἡ Ἱ. Μητροπόλις Πειραιῶς για τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Πειραιῶς κυροῦ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ
Πειραιεύς 29 Φεβρουαρίου 2020
Ἡ Ἱ. Μητροπόλις Πειραιῶς ἀγγέλει μετά βαθυτάτης συγκινήσεως καί κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως, τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Πειραιῶς κυροῦ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ἀοιδίμου Ἱεράρχου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, θεοφιλῶς διαποιμάναντος ἐπί 28ετίαν τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν.

Κυριακή της Τυροφάγου - Οι καρποί της Τεσσαρακοστής (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Οἱ καρποὶ τῆς Τεσσαρακοστῆς
Ἀπὸ αὔριο, ἀγαπητοί μου, μπαίνουμε στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριο, ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ φτάσουμε στὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες. Ἀλλὰ καὶ ἂς φοβηθοῦμε γιὰ τὴν εὐθύνη μας·γιατὶ τὴν σημαντικὴ αὐτὴ περίοδο δὲν πρέπει νὰ δείξουμε ἀμέλεια, ἀλλὰ νὰ ζήσουμε μὲ τὶς τρεῖς μεγάλες ἀρετές, στὶς ὁποῖες μᾶς προτρέπει τὸ σημε ρινὸ εὐαγγέλιο(βλ. Ματθ. 6,14-21).

Υπάρχει άραγε Κατήχησις;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ;
Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου,Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Πολλάκις, ἐνθυμοῦμαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ μου, τὴν παιδικήν μου ἡλικίαν. Τὰς ἡμέρας ἐκείνας καὶ τὰς ὧρας τὰς ὁποίας ἔζησα εἰς τὸ οἰκογενειακόν μου περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως. 

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης ΣΥΜΕΩΝ με την ευκαιρία της εισόδου μας στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2020.


 
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ, ἀποστολική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, προέρχεται ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου πού ἀπέστειλε πρός τούς Χριστιανούς τῆς Ρώμης, τῆς πρωτεύουσας τῆς τότε ἀχανοῦς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Περιέχει ἰδιαίτερης σημασίας ἐπισημάνσεις καί προτροπές τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν πρός τούς Χριστιανούς καί παραλῆπτες τῆς ἐπιστολῆς. Οἱ προτροπές αὐτές ὅμως ἰσχύουν καί γιά μᾶς, τούς χριστιανούς πού ζοῦμε στό 2020 καί πού ἑτοιμαζόμαστε νά εἰσέλθουμε στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
   Μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Ἀπόστολος συμβουλεύει: «Ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τόν Κύριον Ἰησοῦν...» Ὡς Χριστιανοί πού ἀπό αὔριο εἰσερχόμαστε στό πνευματικό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὀφείλουμε νά ντυθοῦμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.
   Γνωρίζουμε ὅτι οἱ Χριστιανοί ντυνόμαστε τόν Χριστό κατά τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματός μας. Τότε ἀποβάλλουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο καί ἀναγεννημένοι στά ἁγιασμένα νερά τῆς κολυμβήθρας ντυνόμαστε τόν ἴδιο τόν Χριστό. «Ὅσοι βαφτιστήκατε στόν ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔχετε ντυθεῖ τόν Χριστό», μᾶς βεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός τούς Χριστιανούς τῆς Γαλατίας (Γαλ. 3,27). Τόν ὡραῖο αὐτό στίχο «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», ψάλλουμε μέ πνευματική ἀγαλλίαση κάθε φορά πού βαπτίζεται κάποιος καί γίνεται Χριστιανός.

Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου Γ’ γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2020.


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
     Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τήν ὁποία ἔχουμε ἐνώπιον μας, εἶναι μία σπουδαία χρονική περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀρχίζει τήν Καθαρή Δευτέρα καί περαιοῦται τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου. Μετά ἔχουμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί τό Ἅγιον Πάσχα.
     Αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περίοδος τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς ὀνομάζεται καί «στάδιον τῶν ἀρετῶν» ἤ ἁπλῶς «στάδιον», περίοδος πνευματικῶν ἀγώνων, περίοδος νηστείας, Σαρακοστή, περίοδος προετοιμασίας γιά τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
     Ἀλλά ἔχει καί ἄλλη μία ὀνομασία. Ὀνομάζεται περίοδος κατανύξεως. Θείας καί ἱερᾶς κατανύξεως.
     Καί πράγματι, ἡ Μεγ. Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ κατ' ἐξοχήν περίοδος τῆς κατανύξεως. Ὅλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες, οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, οἱ Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες, τά Μεγάλα Ἀπόδειπνα, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας ἀποπνέουν ἱερή καί εὐλαβική κατάνυξη. Ὅλοι οἱ ὕμνοι καί οἱ ψαλμοί μᾶς χειραγωγοῦν πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, στήν αὐτογνωσία καί συναίσθηση ὅτι εἴμεθα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀχρεῖοι δοῦλοι καί ἁμαρτωλοί καί ἡ κατάνυξη εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς μας στό σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα πού ὡς ἄσωτοι υἱοί φύγαμε μακριά Του.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Άγιον Ποτήριον και μολυσματικότης

Ομιλία του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Ημερομηνία πού διεξήχθη ἡ ὁμιλία 28-02-88

Τα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά που προτείνει το ΙΕΠ


Αποτέλεσμα εικόνας για Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Δελτίο Τύπου ΙΕΠ για Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικών
Ανακοινώσεις
Το Δ.Σ. του ΙΕΠ με την υπ’ αρ.πρωτ. 13322/19-12-2019 απόφασή του συγκρότησε άμισθη επταμελή Επιστημονική Επιτροπή με αντικείμενα:
«Α) Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών, Β) Εισήγηση σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., του ΕΔΔΑ και της ΑΠΔΠΧ, όσον αφορά σε όλες τις υπόλοιπες πτυχές των αποφάσεων αυτών που συνδέονται με το Μάθημα των Θρησκευτικών, με έμφαση στη διατήρηση της υποχρεωτικότητας του Μαθήματος και τη διαδικασία απαλλαγής των μαθητών/μαθητριών».

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου για τον κορωνοϊό

Ψυχραιμία συνιστά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλ. της Ελλάδος για τον Κορωνοϊό- Ανοικτοί οι Ορθόδοξοι ναοί ακόμα και στη Μητρ. Κορέας
Εγκύκλιο σημείωμα απέστειλε προς όλες τις Μητροπόλεις της χώρας η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

28 Φεβ 2020

Κυριακή της Τυροφάγου - Στα όπλα!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ρωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ :Ματθ. στ΄14-21
Ἔφθασε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Μὲ τὸν σημερινὸ Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ θὰ περάσουμε τὸ κατώφλι τῆς πνευματικότατης αὐτῆς περιόδου, ποὺ θὰ μᾶς ἑτοιμάσει ὥστε νὰ ζήσουμε τὸ Ἄχραντο Πάθος καὶ τὴν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ σὰν ἰαχὴ πολέμου ἀκούγονται ὅσα μᾶς ἀπευθύ­νει τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας: «Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγ­γικεν». Ἔχει προχωρήσει ἡ νύχτα· πλησίασε πιὰ τὸ ξημέρωμα. Εἶναι ὥρα νὰ ξυπνήσουμε!

Μάνης Χρυσόστομος Γ': «Να τεθεί ο Σταυρός στο σήμα της Εθνικής Επετείου»


Ἡ ἐπέτειος τῶν διακοσίων χρόνων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης (1821-2021), ἀποτελεῖ ἕνα σπουδαιότατο γεγονός, γιά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς. Σηματοδοτεῖ μία ἄριστη εὐκαιρία γιά ἐμβάθυνση στήν ἑλληνική ἱστορία, γιά προσέγγιση τῶν θυσιῶν τῆς Ἐκκλησίας, γιά ἀπότιση φόρου τιμῆς στούς ἥρωες τῆς Παλιγγενεσίας, ἀλλά συνάμα φέρει ἐνώπιον μας καί ἕνα ἐνδελεχῆ προβληματισμό, ἕνα οὐσιαστικό στοχασμό γιά τό παρόν καί τό μέλλον.
      Κεντρική θέση στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση κατέχει ἡ Ἐκκλησία. Τυγχάνει πασίδηλο, ὅτι οἱ Ἓλληνες μέ τήν καθοδήγηση καί συμπαράσταση της, κατόρθωσαν  ν' ἀποτινάξουν τόν ὀθωμανικό ζυγό τεσσάρων αἰώνων. Πραγματικά, ἄν ἀπουσίαζε τό κίνητρο τοῦ συνθήματος: «Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία», δέν θά γινόταν τό θαῦμα τῆς ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης, τό ὁποῖο μποροῦμε νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι φώτισε τήν παγκόσμια ἱστορία.
      Ἕνα πρῶτο σημεῖο, ἄξιο προσοχῆς εἶναι ἡ πίστη στό Θεό. Αὐτή ἡ πίστη ἐμψύχωνε τό Γένος τῶν Ἑλλήνων καί ἀνδρείωνε τούς μαχητές καί πολεμιστές στή ξηρά καί τή θάλασσα, σ' ὅλες τίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις ἐνάντια σέ μιά αὐτοκρατορία. Ἡ μάνα Ἐκκλησία στάθηκε τό καταφύγιο τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς καί ἡ ἐλπίδα γιά τήν νίκη. Ἦταν αὐτή, ἡ Ἐκκλησία, πού διετήρησε καί διέσωσε τήν ἑλληνική γλῶσσα, πού δίδαξε ἱστορία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί τοῦ Βυζαντίου, πού κράτησε τούς Ἕλληνες, ὥστε νά μήν ἐξισλαμιστοῦν καί τουρκέψουν.

29 Φεβρουαρίου: Μια φορά στα τέσσερα χρόνια …η .. .δίσεκτη δυστυχία!


Αποτέλεσμα εικόνας για 29 Φεβρουαρίου

29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου - συγγραφέα
 Το έτος 2020 είναι δίσεκτο, δηλαδή έχει 366 ημέρες, μία παραπάνω απ΄ ό,τι τα υπόλοιπα έτη. Η μέρα αυτή είναι η 29η Φεβρουαρίου. Η ύπαρξη των δίσεκτων ετών οφείλεται στην προσπάθεια των ανθρώπων να εναρμονίσουν το τροπικό έτος, το χρόνο της πλήρους γήινης περιφοράς γύρω από τον Ήλιο, με το καθημερινό ημερολόγιο. Στην αρχαιότητα το ημερολόγιο ήταν σεληνιακό, βασιζόμενο στο χρόνο περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη. Οι Αιγύπτιοι εισήγαγαν το ηλιακό ημερολόγιο. Όμως αμέσως άρχισαν τα προβλήματα γιατί το τροπικό έτος περιέχει ακριβώς 365,2422 ημέρες (365 ημέρες, 5 ώρες, 48΄ και 45'' . Μέχρι το 45 π.Χ., σ' όλη τη ρωμαϊκή επικράτεια, και στην Ελλάδα, ίσχυε το ημερολόγιο του Νουμά Πομπιλίου που το είχε καθιερώσει λίγο μετά το 600 π.Χ.

«Οἰκουμενισταί, Ξυπνῆστε. Σταματᾶτε νὰ τρῶτε κουτόχορτο»

«Οἰκουμενισταί, Ξυπνῆστε. Σταματᾶτε νὰ τρῶτε κουτόχορτο»
Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθηγητὴς Πανεπιστήμιου
Στὸ τελευταῖο φύλλο τῆς La Repubblica (10/9/19), ὁ πάπας Φρανγκίσκος σὲ συνέντευξη μὲ τὸν Ἄθεο καὶ φημισμένο δημοσιογράφο Eugenio Scalfari, παραδέχτηκε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μόλις γεννήθηκε, ἦταν θνητὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ μὲ πολὺ ἐξαιρετικὲς ἀρετές. Ὁπωσδήποτε ὅμως «δὲν ἦταν Θεός».

Δημήτρης Νατσιός, Γιορτές ή μνημόσυνο για το ’21


Αποτέλεσμα εικόνας για 1821
Γιορτές ή μνημόσυνο για το  ’21
Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς
«Μπάρμπα Γιάννη Μακρυγιάννη
Πάρε μαύρο γιαταγάνι
Κι έλα στη ζωή μας πίσω
Το στραβό να κάμεις ίσο»
Ν. Γκάτσος
 «Θρήνος, κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη» πρέπει να συνοδεύουν την επέτειο για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της ευλογημένης Επανάστασης του  ’21. Μνημόσυνο και όχι γιορτές και πανηγύρια. Να θρηνήσουμε, γιατί, 200 μετά, ακυρώθηκε η Επανάσταση του  ’21.  Περισσότεροι Μωαμεθανοί ζουν στην Ελλάδα σήμερα, απ’ ότι υπήρχαν το 1821.  Και συνεχίζουν να έρχονται, ρέουν τα ασκέρια του Ισλάμ… αλλά τώρα δεν ζουν οι Κανάρηδες και οι Κολοκοτρωναίοι.  Όχι. "Στον τόπο που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τ’ άρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια". Θα γιορτάσει «το ζυμάρι των Τούρκων, που θα έλεγε ο Μακρυγιάννης.  Οι προσκυνημένοι και όλο το κακοφορμισμένο απόστημα - διανοούμενοι, καλλιτέχνες, πανεπιστημιακοί, μοδίστρες και κομμώτριες- που τους δορυφορεί.
Κάθε επανάσταση δημοσιεύει μια προκήρυξη, στην οποία καταγράφονται οι σκοποί και οι επιδιώξεις της. Η επαναστατική προκή- ρυξη του ΄21 τιτλοφορούνταν «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ». Την υπέγραψε ο αρχηγός Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 1828, λόγω των κακουχιών που υπέστη στην φυλακή των Αυστριακών, ψελλίζοντας το «Πάτερ ημών».  Σήμερα, 200 χρόνια μετά, η Πίστη και η Πατρίδα, είναι υπό διωγμόν, ποινικοποιήθηκαν και το σύμβολο των εορτών παραπέμπει ευθέως στις καρναβαλιστικές πομπές.  Μια σερπαντίνα, σκωληκοειδής, και ο αριθμός «ένα».

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 28.2.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ. Ρυθμιστής δέν εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ ἀλήθειά του, ἀλλά τά χρήματα, ἡ προσωπική ἄνεσις καί ὁ φόβος ἀνατροπῆς. Οἱ ἀπόντες Προκαθήμενοι στρουθοκαμηλίζοντες, ἐνεργοῦν ἀντικανονικῶς, χωρίς νά ἔχουν ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων τους. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
Διέστρεψαν τόν π. Ἐπιφάνιον, διά νά δικαιώσουν τούς καθηρημένους! Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν τὰ Ἱεροσόλυμα (τυπικῶς) καὶ οὐδεὶς ἄλλος κατὰ τὸ ἀνακοινωθέν.

Μητέρα Εκκλησιών τα Ιεροσόλυμα (τυπικώς) και κανείς άλλος κατά το ανακοινωθέν

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και οι άλλοι προκαθήμενοι δεν θα έπρεπε να αναγνωρίσουν τα ΣΚΟΠΙΑ με αυτό το όνομα που το απορρίπτει ο Ελληνικός λαός και κλέβει ανερυθρίαστα την ελληνική ιστορία.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, οι Προκαθήμενοι και οι Αντιπρόσωποι εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θα προσφέρεται Θεία Κοινωνία και σε μη Ορθοδόξους οι οποίοι παντρεύτηκαν σε Ορθόδοξο Ναό, ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος

Θα προσφέρεται Θεία Κοινωνία και σε μη Ορθοδόξους οι οποίοι παντρεύτηκαν σε Ορθόδοξο Ναό, ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
West Palm Beach, Fl. (GreekNewsOnline)
Μία έκπληξη επιφύλαξε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σ’ όσους παρακολούθησαν τη διάλεξή του, την πρώτη μέρα του Συνεδρίου της Ηγεσίας των 100, όπου απαντώντας σε ερώτηση, ανακοίνωσε – σύμφωνα με την ιστοσελίδα theorthodoxworld.com – ότι οποιοσδήποτε έχει νυμφευθεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να λάβει Θεία Κοινωνία, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι Ορθόδοξος.

27 Φεβ 2020

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τις αιρέσεις και τα σχίσματα


Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης ΑΚΤΙΝΕΣ
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Γιά νά μή ξεχνᾶμε
Εἰσαγωγή ἐκσυγχρονιστική
Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἐκυκλοφορήθη στό Διαδίκτυο μικρό ἄρθρο μας μέ τίτλο «Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος γιά τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα», τό ὁποῖο ἀνέγνωσαν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀναγνωστῶν, πρᾶγμα πού δείχνει ὅτι τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, σέ ἀντίθεση μέ τήν πλειονότητα τῶν ἐπισκόπων, ἀγωνιᾶ καί ἀνησυχεῖ γιά τήν ἀντορθόδοξη, ἀντιπατερική καί ἀντισυνοδική πορεία τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας. Διεφύλαξαν μέχρι τώρα τήν Ἐκκλησία οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Ὅσιοι, οἱ Πατέρες καί Διδάσκαλοι ἀπρόσβλητη καί καθαρή ἀπό τίς ἐπιβουλές ποικίλων ἐχθρῶν, ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν, παρακινούμενων πάντοτε ἀπό τόν ἐπαναστατήσαντα κατά τοῦ Θεοῦ καί πρῶτο σχισματικό καί αἱρετικό, τόν Διάβολο.
Ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Ἐκκλησία «πολεμουμένη νικᾶ» καί καταισχύνει τούς ἐχθρούς, καί ἔτσι θά συμβαίνει πάντοτε, διότι κατά τήν ἀψευδῆ καί ἀσφαλέστατη μρτυρία τοῦ Θεανθρώπου ἱδρυτῆ της «καί πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»[1], κατά δέ τόν χρυσορρήμονα Ἅγιο Πατέρα, ἄν πολεμεῖς μέ ἄνθρωπο ἤ θά νικήσεις ἤ θά νικηθεῖς, ἄν ὅμως πολεμεῖς τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀδύνατο νά νικήσεις, διότι κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Θεός, καί τόν Θεό εἶναι ἀδύνατο νά τόν νικήσει ὁ ἄνθρωπος[2]. Παρά ταῦτα οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ, μολονότι γνωρίζουν τήν ἀδυναμία τους ἀπέναντι στόν παντοδύναμο Θεό, δέν σταματοῦν τίς προσπάθειες τους νά ἀπομακρύνουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά δυσχεράνουν τήν σωτηρία τους, ἀμετανόητες γιά τήν ἀποστασία καί τήν ἀνταρσία τους, γιά τό αἰώνιο σχίσμα τους, στό ὁποῖο δυστυχῶς ἔχουν συνεργούς καί συμμάχους πολλούς ἐκ τῶν ἐπισκόπων καί τῶν λοιπῶν κληρικῶν.

Η Αγία Κυράννα, η Νύμφη Κυρίου [28.2. 1751]

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Κυράννα
Η Αγία Κυράννα, η Νύμφη Κυρίου [28.2. 1751]
“Kυράννα παθών, και βασάνων κυρία,
Φανείσ’ απήλθε προς Kύριον Kυρίων”.
ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΑΓΝΟΤΗΣ ΒΙΟΥ: Η Αγία Κυράννα γεννήθηκε στην Αβυσσώκα της Θεσσαλονίκης, σημερινή Όσσα της επαρχίας Λαγκαδά. Η εξωτερική της ωραιότητα, αφού ήταν προικισμένη με τις αρετές της σεμνότητας και της σωφροσύνης, έδενε αρμονικά με την εξωτερική της εμφάνιση. Περνούσε τη ζωή της ζώντας πιστή χριστιανική ζωή κοντά στους γονείς της. 

Περιοδεία του Πάπα Ρώμης στην Ελλάδα. Στοχοποίηση εχθρικών θέσεων και έναρξη επιχειρήσεων.


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΠΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
Περιοδεία του Πάπα Ρώμης στην Ελλάδα. Στοχοποίηση εχθρικών θέσεων και έναρξη επιχειρήσεων.
"Δεν είναι μικρό θέμα η επίσκεψη του πάπα. Τιμώντας τον πάπα ατιμάζουμε τους αγίους,αμνηστεύουμε και διαγράφουμε τις καινοτομίες και τις πράξεις του, διαφωνούμε με την πίστη αιώνων, καταστρέφουμε ό,τι πάντοτε και υπό πάντων επιστεύθη." ( Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Καθηγητής Α.Π.Θ.)
 Αφορμή για το συγκεκριμένο άρθρο ήταν το γεγονός ότι έγινα αποδέκτης της αγωνίας αδελφών για την επικείμενη περιοδεία του Πάπα Ρώμης στην Ελλάδα.
Σε αυτούς λοιπόν πρωτίστως αφιερώνω τις παρακάτω πενιχρές σκέψεις μου.
Η περιοδεία έχει ήδη αναγγελθεί στα Μ.Μ.Ε. με αναφορά και κάποιων προορισμών (Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Θεσσαλικὲς πόλεις,  Aθήνα και  Κόρινθος)αλλά γενικότερα καλύπτεται από μυστικότητα. Σε αυτή φαίνεται ότι θα συμμετάσχει ο Πατριάρχης Κων/λεως και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. [1]

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας δεν συζήτησε ποτέ το θέμα αποστολής αντιπροσωπείας στο Αμμάν.Λόβετς – Βουλγαρία, 26 Φεβρουαρίου 2020
Ο Μητροπολίτης Λόβετς Γαβριήλ αποκάλυψε εχθές σε μία συνέντευξη στο Βουλγαρικό Εθνικό Ράδιο ότι αν και η ανακοίνωση ότι η Βουλγαρική Εκκλησία δεν θα έστελνε εκπροσώπους στην σημερινή αδελφική συνάντηση στο Αμμάν εκδόθηκε από «την αρχιγραμματεία της Ιεράς Συνόδου» της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία συζήτηση για αυτό το θέμα από την Ιερά Σύνοδο.
Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Γαβριήλ, οι δύο προσκλήσεις που έστειλε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στον Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο, δεν τέθηκαν ποτέ στα μέλη της Ιεράς Συνόδου αλλά παραπέμθηκαν αμέσως στην Συνοδική Επιτροπή που συστάθηκε το Φθινόπωρο του 2018 για να εξετάσει το ζήτημα της Ουκρανίας.

26 Φεβ 2020

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Θρησκευτικά (Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2020) –“ Εφαρμόστε ΤΩΡΑ τις αποφάσεις του ΣτΕ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
25 Φεβρουαρίου 2020

Πορίσματα Ημερίδας «Σύγχρονη Παιδεία καὶ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση»

«Σύγχρονη Παιδεία καὶ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση»
 Μὲ τὸν τίτλο αὐτὸν διοργανώθηκε ἐπιτυ­χῶς ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν ἡμερίδα τὴν Κυριακὴ 9 Φεβρουαρίου στὸ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν Caravel. Μιὰ ἡμερίδα ποὺ κυριολεκτικὰ συν­τάραξε καὶ ἀφύπνισε συνειδήσεις ὡς πρὸς τὸ ἐπιχειρούμενο στὶς ἡμέρες μας ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς διεθνοῦς «Νέας Τάξης Πραγμάτων» κατὰ τῆς νεολαίας αὐτοῦ τοῦ τόπου, καθὼς καὶ αὐτῆς τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἔθνους μας, μὲ τὴν ὅλως ἰδιαίτερη φυσιογνωμία του, τὶς ἄσειστες κληρονομικές του καταβολὲς καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά του.

10 οἱ Ἱεράρχαι τοῦ ψευδοπατριάρχου Φιλαρέτου


Ἱεράρχης τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου ἐπέστρεψε καὶ πάλιν εἰς τὸν κ. Φιλάρετον. Διατί νὰ φύγη οἰκιοθελῶς ἀπὸ τὴν «Ἐκκλησίαν», ἡ ὁποία ἔχει ὅλην τὴν κρατικὴν ὑποστήριξιν ἀλλὰ καὶ ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὸν καθηρημένον Φιλάρετον; Αὐτὴ ἡ κίνησις σημαίνει πολλά. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἱστοσελίδος spzh.news τῆς 6ης Φεβρουαρίου 2020:
«Ὁ «ἐπίσκοπος» Φιλάρετος Πάνκου ἐγκατέλειψε τὴν ΟCU τοῦ Ἐπιφανίου καὶ ἐπέστρεψε στὴν UOC-KP τοῦ Φιλαρέτου, γινόμενος δέκατος «ἱεράρχης» τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου…
«Ὁ ἐπίσκοπος Φιλάρετος, συν­ειδητοποιώντας τὸ λάθος τῆς ἀναχώρησής του ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κιέβου καὶ τῆς παραμονῆς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας τοῦ Ἐπιφανίου, ζήτησε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Φιλάρετο νὰ ἐπιστρέψει στὸ Πατριαρχεῖο Κιέβου μαζὶ μὲ τὴν Ἐπισκοπὴ Ἀνατολικῆς Μολδαβίας», – λέει τὸ μήνυμα τῆς UOC-KP…

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Ελλάδα και Κύπρος: Γνώση και αποτροπή


Αποτέλεσμα εικόνας για Ελλάδα Κύπρος
Ελλάδα και Κύπρος: Γνώση και αποτροπή
            Στα τελευταία εξήντα χρόνια οι Έλληνες, Ελλαδίτες και Κύπριοι, είμαστε μάρτυρες υποχωρήσεων έναντι των γειτόνων μας. Και το θέμα είναι ότι επειδή είμαστε μονίμως σε άμυνα και υπό πίεση  πάντα έρχεται κάποια στιγμή που οι Έλληνες «πραγματιστές», πολιτικοί και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, προτείνουν νέες υποχωρήσεις... Το ζούμε με τα Σκόπια, με την υφαλοκρηπίδα, με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), με το Καστελόριζο, με την Κύπρο. Οι γείτονες, μας θεωρούν ενδοτικούς και γίνονται όλο και πιο επιθετικοί. Οι Τούρκοι κερδίζουν με τον χρόνο σημεία και όλο και ζητούν κάτι πάρα πάνω, και οι Σκοπιανοί, χωρίς καμία εκ μέρους μας αντίδραση, αθετούν τις δεσμεύσεις τους, που συμφώνησαν με την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών. Για την επιτυχή αντιμετώπιση και των δύο απαιτούνται πατριωτική συνείδηση, γνώση της Ιστορίας και ενεργητική αποτροπή των σχεδίων τους.

Δημήτρης Νατσιός, Δεν χρειαζόμαστε «Δασκάλους Εμπιστοσύνης», αλλά «Δασκάλους Ρωμιοσύνης»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΛΗΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Δεν χρειαζόμαστε «Δασκάλους Εμπιστοσύνης», αλλά
«Δασκάλους Ρωμιοσύνης»
Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος Κιλκίς 
            Δεν θυμάμαι πότε, έχει αρκετά χρόνια, δημοσιεύτηκε σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα, σκιτσογραφία που ερμήνευε αριστοτεχνικά το πρόβλημα που ονομάζεται παιδεία. Το σκίτσο παρίστανε δύο ίδιες εικόνες, στις οποίες πρωταγωνιστούν τα ίδια πρόσωπα.  (Η λέξη «σκίτσο», ιταλική, όπως και το γνωστό «σκετς», είναι αντιδάνεια από την ελληνική λέξη «σχέδιο»).

25 Φεβ 2020

Παναγιώτα Χατζηγιανάκκη, Τα παιδιά που δεν πήραν ποτέ ανάσα

Εκδήλωση «Αφήστε με να ζήσω!» [Ιωάννινα, 22 Φεβρουαρίου 2020]

Ο χάρτινος πύργος της παγκοσμιοποίησης

Αποτέλεσμα εικόνας για παγκοσμιοποίηση
Είναι εύθραυστο το καθεστώς του ασφυκτικού ελέγχου κάθε δραστηριότητας, της ισοπέδωσης της προσωπικότητας και του αποχρωματισμού των εθνικών χαρακτηριστικών των λαών, που επιτυγχάνονται μέσω του τεχνολογικού ολοκληρωτισμού. Τούτη η τυραννία… ευδοκιμεί στο περιβάλλον της λεγόμενης «παγκοσμιοποίησης», επιβάλλεται στις ανθρώπινες κοινωνίες με το μέγιστο της ισχύος και της δολιότητας που διαθέτουν οι σχεδιαστές της, αλλά δεν παύει να είναι ευάλωτη, όπως είναι όλα τα ανθρώπινα, τα εφήμερα, τα ατελή.

Άμβλωση ή ζωή; Θεολογικό και ποιμαντικό σχόλιο.

amvlosi 1
Άμβλωση ή ζωή; Θεολογικό και ποιμαντικό σχόλιο.
του Δρ. Γεωργίου Δ. Παναγόπουλου, Αν. Καθηγητού Ορθόδοξης Δογματικής ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων
Ο ιερός Αυγουστίνος είπε κάποτε ότι αν τον ρωτήσουν τι είναι ο χρόνος γνωρίζει μέσα του πολύ καλά την απάντηση, αν όμως του ζητήσουν να το εξηγήσει, βρίσκεται σε αμηχανία. Θα έλεγα παραφράζοντας τον ιερό Πατέρα ότι για ελάχιστα θέματα η Εκκλησίας μας εμφανίζεται τόσο κατηγορηματικά απορριπτική και την ίδια στιγμή τόσο αμήχανη να πείσει για τη στάση της το ευρύ κοινό όσο για την άμβλωση.

Δήμος Θανάσουλας, Εισήγηση σε εκδήλωση του "Αφήστε με να ζήσω" στα Ιωάννινα

Εκδήλωση «Αφήστε με να ζήσω!» [Ιωάννινα, 22 Φεβρουαρίου 2020]

Οθωμανικό σόου στον Λαγκαδά

Οργή και αγανάκτηση στο Σοχό, όπου κάλεσαν Τούρκους εθνικιστές για τις... καρναβαλικές εκδηλώσεις

24 Φεβ 2020

Πως μπορεί να ενωθεί πραγματικά ο κατακερματισμένος χριστιανικός κόσμος;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 24η Φεβρουαρίου 2020
     Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος πραγματοποιήθηκε σε όλο τον κόσμο «Παγκόσμια Προσευχή για την Χριστιανική Ενότητα», την οποία συνέλαβε και οργανώνει ο αιρετικός Παπισμός, με στόχο την «ένωση των Εκκλησιών», όπως την κατανοεί το Βατικανό, δηλαδή την υποταγή όλου του χριστιανικού κόσμου στην απόλυτη κυριαρχία του διαδόχου των Φράγκων ηγεμόνων, ο οποίος σφετερίζεται εδώ και δέκα αιώνες τον αγιασμένο θεσμό του Πάπα της Ρώμης. Η κατ’ έτος αυτή ανούσια, ανιαρή και δυστυχώς ανίερη «προσευχή» πραγματοποιήθηκε και στην ορθόδοξη πατρίδα μας, με πρωτοβουλία της εδώ παπικής κοινότητας.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η Γαλλική θρησκεία στην Ελλάδα


Αποτέλεσμα εικόνας για Jean – Francois Colosimo “ La religion francaise”
Η Γαλλική θρησκεία στην Ελλάδα
            Πρόσφατα στη Γαλλία κυκλοφορήθηκε το βιβλίο του JeanFrancois Colosimo «Η γαλλική θρησκεία» (“ La religion francaise”, ed. cerf).  Σε αυτό ο συγγραφέας περιγράφει γλαφυρά τον απηνή διωγμό που υφίστανται οι χριστιανικές αξίες στη Γαλλία κατά τα 230 τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον πιο μακρόχρονο διωγμό κατά των χριστιανών στην ιστορία της ανθρωπότητας, μετά από αυτούς στην αρχαία Ρώμη.
Σκοπός των διωγμών είναι να επιβληθεί στους πολίτες η «Γαλλική θρησκεία», δια του «άθεου κράτους». Στα γαλλικά ονομάζεται «LEtat laique»,  που κατά τον ορισμό της Γαλλικής Ακαδημίας σημαίνει «Το κράτος ξένο προς κάθε ομολογία ή θρησκευτική διδασκαλία». Στην ουσία το ουδετερόθρησκο κράτος στη Γαλλία είναι ένα επιθετικά άθεο κράτος, που επεξέτεινε την ιδεολογία του σε όλους τους τομείς της πνευματικής και κοινωνικής ζωής και επέβαλε τον άθεο παιδικό σταθμό – από τριών ετών...-, την άθεη εκπαίδευση, τις άθεες τελετές, τους άθεους νόμους (σελ. 107 του βιβλίου).
Οι κατά του χριστιανισμού ενέργειες στη Γαλλία κρατάνε αιώνες. Αφετηρία τους η Γαλλική Επανάσταση. Τα όσα διέπραξαν οι Γάλλοι Επαναστάτες  κατά το τέλος του 18ου αιώνα είχαν συνέχεια στη Ρωσία τον 20ό αιώνα. Και οι δύο επαναστάσεις είχαν έναν ίδιο σκοπό, να εξαφανίσουν τον χριστιανισμό από την ιστορία και να τον καταργήσουν ως θρησκευτικό και πνευματικό γεγονός.
Με την επιβολή της Γαλλικής Επαναστάσεως διαπράττεται η γενοκτονία στη συντηρητική  Βανδέα και ο ναός της Παναγίας των Παρισίων μετατρέπεται σε Ναό της Λογικής. Στον μεγαλοπρεπή Ναό της προστάτιδας των Παρισίων Αγίας Γενεβιέβης γκρεμίζονται οι σταυροί από την οροφή του, αφαιρούνται τα χριστιανικά αριστουργήματα από το εσωτερικό του και αυτός διαμορφώνεται σε Πάνθεον των προσωπικοτητων της Επανάστασης και γενικά της Γαλλίας. Το παλάτι των Παπών στην Αβινιόν γίνεται στρατώνας και φυλακές και οι περισσότεροι ναοί μετατρέπονται σε στρατώνες, μουσεία, θέατρα. Το Ευαγγέλιο αντικαθίσταται από το Επαναστατικό Μανιφέστο, όπου ο Μαρά είναι ο νέος Χριστός...

Σοχός Θεσσαλονίκης -«Οθωμανοί γενίτσαροι» έξω από Εκκλησία

ΘΛΙΨΗ: «Οθωμανοί γενίτσαροι» έξω από Εκκλησία
ΘΛΙΨΗ: «Οθωμανοί γενίτσαροι» έξω από Εκκλησία
Νέα προκλητική ενέργεια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους του Σοχού Θεσσαλονίκης, με την αναβίωση ενός οθωμανικού εθίμου έξω από τη εκκλησία!

Πειραιώς Σεραφείμ: Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ενάρξει τής Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2020.

Αποτέλεσμα εικόνας για Πειραιώς Σεραφείμ
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
ΕΠΙ  ΤΗι  ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ  ΑΓ. ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  2020

π. Φι­λό­θε­ος Γρη­γο­ριάτης: «Εκτρώσεις: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Μέ ἀφορμή τά ὅσα συνέβησαν τελευταῖα σχετικά μέ τό θέμα τοῦ “ἀγέννητου παιδιοῦ” καί μετά τήν μεγάλη δημοσιότητά του στό πανελλήνιο, ἀλλά καί πέραν αὐτοῦ, αἰτηθείς καταθέτω τό παρόν ὡς ἐλάχιστη συμβολή μου γιά γόνιμο προβληματισμό ὅλων μας.

23 Φεβ 2020

π. Απόστολος Σακελλαρίου: Η αξία της Οικογένειας στη Σύγχρονη Παιδεία

Μετά την επικράτηση της επαναστάσεως των μπολσεβίκων το 1917 ο Λουνατσάρσκι Ανατόλι Βασιλίεβιτς επίτροπος του λαού για την παιδεία (υπουργός Παδείας δηλαδή) και οργανωτής της σοσιαλιστικής κουλτούρας, δίνει διάλεξη σε μια μεγάλη αίθουσα κατάμεστη από κόσμο. Κατ’ εντολή του κόμματος μιλά με στόμφο για το μύθο της αναστάσεως του Χριστού.

Δυνατότητα άρνησης παροχής ιατρικής φροντίδας σε “ρατσιστές” στα νοσοκομεία της Μεγ. Βρεττανίας

Η «πολιτική ορθότητα» διαμαρτύρεται όταν «στερούνται» οι ομοφυλόφιλοι του «δικαιώματος» να δώσουν αίμα, κάνοντας λόγο για διακρίσεις εις βάρος τους, όμως δεν θεωρεί διάκριση το να στερούνται ιατρικών υπηρεσιών όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες τους, εφόσον κάνουν σχόλια «σεξιστικά» ή «ρατσιστικά» προς το ιατρικό προσωπικό! Την απίστευτη αυτή απόφαση έλαβαν πρόσφατα οι Βρεττανικές Υπηρεσίας Υγείας (NHS) για να «προστατεύσουν» το προσωπικό τους, λόγω της «φοβερού» προβλήματος της αύξησης των κρουσμάτων ρατσιστικών διακρίσεων εις βάρος του κατά… 1,4% την τελευταία πενταετία! (προσοχή, δεν μιλάμε για σωματική ρατσιστική βία, αλλά μόνο για φραστικά σχόλια). Το ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι όλα τα συστημικά ΜΜΕ αναφέρουν την είδηση θεωρώντας την φυσιολογικότατη!

«Όχι» και από την Αντιόχεια για τη Σύναξη στο Αμάν

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αποδυναμώνεται καθημερινά η συμμετοχή των Εκκλησιών στη Σύναξη των Προκαθημένων ή στην «Αδελφική Συνάντηση» όπως χαρακτηρίστηκε πριν από λίγες ημέρες που θα λάβει χώρα στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Ιωάννης Μπεϊνάς, Αποδομώντας την αποδόμηση της θρησκευτικής παιδείας στα σχολεία

Εισήγηση στο 60ο συνέδριο του Τομέα Επιστημόνων του Συλλόγου "Ο Μέγας Βασίλειος" με θέμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ; (30.12.2019)

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή της Απόκρεω

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ -23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

22 Φεβ 2020

Νεοταξική επιτροπή «καπέλο» στο 1821

ΑΚΤΙΝΕΣ: Νεοταξική επιτροπή «καπέλο» στο 1821
Η νεοταξική - «εκσυγχρονιστική» χροιά της επιτροπής της Γιάννας Αγγελοπούλου για το 1821 δεν είναι διακριτική ή μυστική, αλλά επισημότατη και εκφράζεται και με την ένταξη σε αυτήν του φίλου του Κώστα Σημίτη Νίκου Αλιβιζάτου.

Ο Σόρος κατέλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Σόρος κατέλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!
Αντί να πιέζει, κάθε μία χωριστά, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ο Τζωρτζ Σόρος «φύτεψε» ορισμένους δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και μέσω αυτού τους επιβάλλει τη νομοθεσία που θέλει.
Ο Σόρος κατέλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!
του Bastien Lejeune

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com