30 Ιουν 2015

Λυκούργος Νάνης, Το πρόβλημα στη βάση του είναι μεταφυσικό-πνευματικό.Το πρόβλημα στη βάση του είναι μεταφυσικό-πνευματικό.
Πολλοί από μας κατηγορούμε τους πολιτικούς για τη δημιουργία, το γιγάντωμα και τη διαιώνιση της κρίσης και πολύ καλά κάνουμε από μία άποψη.
Πλην όμως όταν οι πολιτικοί μας χάιδευαν τα αυτιά ονομάζοντάς μας κυρίαρχο λαό, όταν μας χορηγούσαν επιδοτήσεις για να θάβουμε τα φρούτα στις χωματερές, όταν μας διόριζαν σκανδαλωδώς διογκώνοντας κι άλλο τον ήδη διογκωμένο δημόσιο τομέα, όταν σε περιφερειακό νοσοκομείο διορίζονταν σαράντα άτομα σε θέση οδηγού ασθενοφόρου τη στιγμή που ουσιαστικά δεν υπήρχε ασθενοφόρο, αλλά ένα παμπάλαιο όχημα της νομαρχίας που εκτελούσε χρέη ασθενοφόρου, όταν βλέπαμε την ηθική τους εξαχρείωση και τους ονομάζαμε λεβέντες, όταν τα κριτήρια της ψήφου μας συνοψίζονταν στο σύνθημα “ψηφίστε Σούλα για μια θεσούλα”,'οταν το ένα, όταν το άλλο, τότε τι περιμένουμε;

Μέχρι και βλάσφημος προσευχή για ένωση των ομοφυλοφίλων δημοσιεύεται σε τεύχος του επισήμου οργάνου του (Π.Σ.Ε.)

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.
(... Στο οικουμενιστικό τεύχος «ΤHE Οικουμενικού Κριτική»)
Ένα από τα πολλά ατοπήματα που αναφέρονται στο οικουμενιστικό τεύχος «ΤHE Οικουμενικού κριτική», επισήμου οργάνου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), είναι και αυτό που αναφέρεται στην βλάσφημη '' προσευχή '' επί '' τη ενώσει '' ομοφυλοφίλων.

Συνάντηση της Επιτροπής Πίστις και Τάξις του Παγκοσμίου Συμβουλίου “Εκκλησιών” (ΠΣΕ) στη Ρουμανία (17-24 Ιουνίου)

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις χαρτογραφηθεί από ΠΣΕ Επιτροπής Πίστης και Τάξης
Στη Ρουμανία και στο Caraiman Μονή πραγματοποιήθηκε από 17-24 Ιουνίου 2015 , συνάντηση των μελών της Επιτροπής Πίστις και Τάξις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ), με σκοπό να καθοριστούν οι κύριοι άξονες και η κοινή δράση για το διάστημα 2015-2020.
Το Δελτίο Τύπου της συνέλευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) (στην Αγγλική γλώσσα)

Πόσοι θὰ σωθοῦν;Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ κοιτών­τας γύρω μας ­διαπιστώνουμε τὸ ὀλιγάριθμο τῶν πιστῶν χριστια­νῶν. Πόσοι ἀλήθεια ἐκκλησιάζονται κά­θε Κυριακή; Πόσοι τηροῦν τὶς ­νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας; Πόσοι ἐξομολογοῦνται καὶ κοινωνοῦν μὲ προετοιμασία; Πόσοι ζοῦν συνειδητὰ τὴ ζωὴ ποὺ ζητᾶ ὁ Κύριός μας καὶ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιό Του; Λίγοι. Ἐλάχιστοι. Καὶ ὅσο συνειδητοποιοῦμε τὸ ἐλάχιστο αὐτὸ ποσοστό, τόσο καὶ ἀπογοητευόμαστε καὶ ἀπελπιζόμαστε. Καὶ τελικὰ ἀναρωτιώμαστε: ἂν εἶναι ἔτσι, ποιοὶ λοιπὸν θὰ σωθοῦν; Ποιοὶ θὰ ἀξιωθοῦν νὰ ἀπολαύσουν τὴ χαρὰ τῆς μελλούσης Βασιλείας τῶν οὐρανῶν; 

Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Ρώμη για την εορτή Πέτρου και Παύλου (Φωτογραφίες & Βίντεο)

Ανακοίνωση του  Οικουμενικού Πατριαρχείου Ἰούνιος 2015

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς ἥν συμμετέσχον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Heikki Huttunen, ἐκ Φιλλανδίας, ἐξεπροσώπησαν τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

29 Ιουν 2015

Το Σύνδρομο Άσπεργκερ (Δ΄Μέρος) [Στατιστικά, ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία]

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ Δ΄ΜΕΡΟΣ
[Στατιστικά, ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία]
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Οι εκτιμήσεις για το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από AS σε σχέση με αυτά που εξετάστηκαν ποικίλλουν. Έρευνα του 2003 έδειξε ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 0.03 μέχρι 4.83 στα 1000, με το ποσοστό Αυτισμού προς AS να κυμαίνεται μεταξύ 1.5:1 έως 16:1. 

Διοίκηση μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ

Οἱ Ἰσραηλίτες μετὰ τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ θαυμαστὴ διάβασή τους ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα, στάθμευαν σὲ ὁρισμένα σημεῖα. Μιὰ τέτοια στάση γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα εἶχαν κάνει στὴν περιοχὴ τοῦ Σινᾶ.
   Ἦρθε ὅμως ὁ καιρὸς ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ τὸ Σινά. Ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁλοφάνερη σὲ ὅλες τὶς μετακινήσεις τους. Ὅμως τότε δὲν πρόφθασαν νὰ ξεκινήσουν καλά-καλὰ ἀπὸ τὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ καὶ ἀρχίζουν τοὺς γογγυσμούς: «Καὶ ἦν ὁ λαὸς γογγύζων πονηρὰ ἔναντι Κυρίου» (Ἀριθμ. ια΄ [11] 1). Γιατί γόγγυζαν; Ἤθελαν, λέει, κρέας! 

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης –Προφήτης Ησαΐας (9ον) – (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

          IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα, Δευτέρα 29 Ἰουνίου 2015
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

Φώτης Μιχαήλ, Ήρθε όντως η ώρα του ΟΧΙ. Αλλά, για ποιο ΟΧΙ;Ήρθε όντως η ώρα του ΟΧΙ. Αλλά, για ποιο ΟΧΙ;
Τα νοικοκυριά των παππούδων μας δεν ξέρανε από δανειστές. Οι οικογένειές τους πορεύονταν με τα λίγα και το χρέος το θεωρούσανε μεγάλη κατάρα.
Εμείς, όμως, οι απόγονοί τους, περιφρονήσαμε την βασική τους λογιστική αρχή, που έλεγε, βγάζω δέκα-βάζω τα δύο στην άκρη, και κλείσαμε με νόημα το μάτι στους δανειστές, που μας περίμεναν ολοπρόθυμοι έξω από την πόρτα.
Έτσι, οι δανειστές -επειδή τα λεφτά που βγαίνουν χωρίς ιδρώτα, εύκολα σκορπίζονται- κατέληξαν να γίνουν η προέκταση του παραμορφωμένου μας πλέον εαυτού.

28 Ιουν 2015

Ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου πρὸς τὴν σύγχρονη Ἑλλάδα (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου πρὸς τὴν σύγχρονη Ἑλλάδα
Ἑορτάζει, ἀγαπητοί μου, ὁ μεγάλος ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ ἱδρυτὴς τῶν πρώτων ἐκκλησιῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καὶ πρὸς αὐτόν, τὸν «πρῶτο με τὰ τὸν Ἕνα», τὴν κολοσσιαία αὐτὴ φυσιογνωμία τοῦ Χριστιανισμοῦ ποὺ ἀκτινοβολεῖ λαμπρὰ τὸ φῶς τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ φωτίζει τοὺς αἰῶνες, στρέφονται σήμερα μὲ εὐγνωμοσύνη οἱ καρδιὲς τῶν Χριστιανῶν Ἑλλήνων.
Ἄρρηκτοι δεσμοὶ συνδέουν Παῦλο μὲ τὴν χριστιανικὴ Ἑλλάδα. Εἶνε ὁ πρῶτος ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν πατρίδα μας. Περι ώδευσε τὶς πόλεις της, πότισε τὰ ἐδάφη της μὲ τοὺς ἱδρῶτες τῶν ἀποστολικῶν του κόπων. Καὶ ἀξιώθηκε, μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κέντρο τοῦ ἀρχαίου εἰδωλολατρικοῦ κόσμου, τὴν Ἀθήνα, νὰ δώσῃ τὴ μεγάλη, τὴν ἱστορικὴ ἰδεολογικὴ μάχη κα τὰ τῆς συνασπισμένης φιλοσοφίας, νὰ νικήσῃ καὶ νὰ στήσῃ ἐκεῖ τὴ σημαία τοῦ Ἐσταυρωμένου.

Το Μαρτύριο των Μοναχών της Ι. Μονής του Αγίου Παντελεήμονα της Μύρτου από τους ΤούρκουςΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ  ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΤΗΣ ΜΥΡΤΟΥ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Οι παλαιότεροι στην Κύπρο ενθυμούνται το      Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στην Μύρτου, κοντά στην Κερύνεια.  Στον δίκλιτο θολωτό ναό του πάμπολλοι προσκυνητές μαζευόντουσαν την ημέρα της γιορτής του, πριν βάρβαρη Τουρκική εισβολή.  Υπομονετικά περίμεναν να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα, με το ασημένιο ‘’πουκάμισο’’,  που βρισκόταν πάνω στο περίτεχνο επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο.   

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης –Προφήτης Ησαΐας (8ον) – (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

          IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα, Παρασκευή 26 Ἰουνίου 2015
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

Οι απόστολοι Φίλιππος και Ανδρέας παρηγοριά μας στην «κρίση»Οι απόστολοι Φίλιππος και Ανδρέας παρηγοριά μας στην «κρίση»
Πριν από το θαύμα του χορτασμού των πέντε χιλιάδων ανδρών, ο Χριστός είχε  έναν μικρό  διάλογο με τον απόστολο Φίλιππο. Τον ρώτησε : «Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;»( Ιωαν.6,5),και εκείνος του απάντησε: «Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ».( Ιωαν.6,7)
 Ο Χριστός τον ρώτησε, όχι γιατί δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει, αλλά «πειράζων αυτόν», δοκιμάζοντας δηλαδή αυτόν και βυθομετρώντας να δει ποια αντίληψη έχει σχηματίσει μέχρι την ημέρα εκείνη για το διδάσκαλό του, απ΄ όσα σημεία και διδάγματα είδε και άκουσε. Σημειώνει ο ευαγγελιστής αυτήν τη συζήτηση, πριν από το μεγάλο σημείο, για τον ίδιο λόγο που  όλοι  οι ευαγγελιστές σημειώνουν πόσο απιστούν οι μαθητές, όταν πληροφορούνται ότι ο Ιησούς αναστήθηκε.

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για την Κυριακή Δ΄ Ματθαίου

''Το Μήνυμα της Κυριακής'' 28.6.2015, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. ( TsirigoFM)

27 Ιουν 2015

Στην Κόλαση της Νορβηγίας [Πώς θα είναι αύριο η Ευρώπη]

Αποτέλεσμα εικόνας για Στην Κόλαση της Νορβηγίας [Πώς θα είναι αύριο η Ευρώπη]
Στην Κόλαση της Νορβηγίας
[Πώς θα είναι αύριο η Ευρώπη]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όταν πρωτοδιάβασα τη συνέντευξη μιας Ρωσίδας μάνας [Ιρίνα Bergseth] που ζούσε στη Νορβηγία δεν πίστευα στα μάτια μου. Κάθε φράση της, κάθε λέξη της ήταν μια δυνατή γροθιά στο στομάχι! Όμως αξίζει να τη δούμε για να αντιληφθούμε πώς θέλουν κάποιοι την Ευρώπη των Εσχάτων. 

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για τις σχέσεις Πατριάρχη Βαρθολομαίου - Πάπα Φραγκίσκου και την Πανορθόδοξη ΣύνοδοΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΙΣ ΤΟ «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»
            Ἔχω μπροστά μου, κ. Μάνο Χατζηγιάννη, 11 ἐρωτήσεις σας˙ γι' αὐτό -γιά οἰκονομία χώρου καί χρόνου- θά προσπαθήσω νά δώσω σύντομες ἀπαντήσεις, ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω προηγουμένως, γιατί εἴχατε τήν πρωτοβουλία τῆς ἐπικοινωνίας μας γιά πρώτη φορά.
            Ἐρώτησις 1η : Σεβασμιώτατε, στίς 27 Ιουνίου κλείνουν 10 ἔτη ἀπό τήν ἐκλογή σας καί στίς 30 Ἰουλίου ἀπό τήν ἐνθρόνισή σας στήν Μητρόπολη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων. Ἦταν δύσκολα χρόνια; Τί ἔχει μείνει πιό ἔντονα στή μνήμη σας; 
            Ἀπάντησις : Δοξάζω τόν Πανάγαθο Κύριό μας, γιατί σύν Θεῷ συγκλείεται μιά 10ετία ἀπό τῆς ἐκλογῆς, χειροτονίας καί ἐνθρονίσεώς μου στήν Ἱερή καί Θεοστήρικτη Μητρόπολι Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων. Παρέρχεται ἤδη μία εὐλογημένη ἀπό τόν Κύριο 10χρονη Ποιμαντορία ταπεινῆς διακονίας καί προσφορᾶς. Δέν ἦταν καθόλου δύσκολα χρόνια, ἀλλά πλημμυρισμένα στήν εὐλογία καί τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ, χωρίς, βέβαια, νά ἔλειψαν ἐνίοτε καί κάποιες δυσχέρειες καί στενώσεις, κυρίως οἰκονομικές, ἀφοῦ ἡ Ἱ. Μητρόπολίς μας εἶναι ἡ μικρότερη καί πτωχότερη στόν Ἑλλαδικό χῶρο.

Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στήν φύση καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ο 8ος Ψαλμός. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)          ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 28 Ἰουνίου 2015
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ
Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 8ο ψαλμό. Παρακαλῶ νά ἔχω τήν προσοχή σας γιά νά ἀπολαύσετε τά νοήματα τοῦ ὑπέροχου αὐτοῦ ψαλμοῦ.

Μέγας μασόνος εἶναι καί ὀφικιάλιος!
Μέγας μασόνος εἶναι καί ὀφικιάλιος!
Κάποιος κ. Σπυρίδων Καμαλάκης, μασόνος 33ου βαθμοῦ, ἐξέδωσε βιβλίο γιά τήν κεντρική Στοά τῶν Μασόνων (Τεκτονικό ῞Ιδρυμα), μέ τίτλο «Ἀχαρνῶν 19 καί Σουρμελῆ». Τό βιβλίο ἀπεστάλη καί σέ ἐπισκόπους μέ πασχαλινές εὐχές. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς π. Σεραφείμ, πρός τιμήν του, ἔσπευσε ἀμέσως νά στείλη εὐθαρσῆ ἐπιστολή πρός τόν μεγάλο Ἄρχοντα τῶν ἐν Ἑλλάδι Μασόνων, ὁ ὁποῖος συγχρόνως εἶναι καί στενός συνεργάτης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν­δρείας!

Προστάτης τῶν ὁμοφυλοφίλων καί... φιλοαγιορείτης!Προστάτης τῶν ὁμοφυλοφίλων
καί... φιλοαγιορείτης!
Ὑπάρχει στή Θεσσαλονίκη κάποιο Σωματεῖο, ἐπονομαζόμενο «Ἁγιορετική Ἑστία». Ποιοί ἀκριβῶς οἱ σκοποί του, δέν γνωρίζουμε. Πάντως κάτι μέ τήν ὑ­ποστήριξι θεμάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους θά ἔχη νά κάνη ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς του. Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι, ὅτι τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπό ἁ­γιορεῖτες καί ἀπό λαϊκούς. Πρόεδρος δέ στίς πρόσφατες ἐκλογές ἐξελέγη ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης!

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου - Η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχουΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ρωµ. στ΄ 18 – 23
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ματθ. η´ 5 - 13
   Μετὰ τὴν «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» ὁ Κύριος κατέβηκε στὴν Καπερναούμ. Ἐκεῖ Τὸν πλησίασε ἕνας ἀξιωματικὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἑκατόνταρχος. Ἤθελε νὰ ζητήσει μία χάρη, ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γιὰ τὸν δοῦλο του ποὺ εἶχε ἀρρωστήσει βαριά. Τὸν εἶχε σὰν παιδί του καὶ δὲν ἄντεχε ἡ σπλαχνική του καρδιὰ νὰ τὸν βλέπει νὰ ὑποφέρει. Γι’ αὐτὸ κι ἔτρεξε νὰ παρακαλέσει τὸν Κύριο:
   Κύριε, ὁ δοῦλος μου εἶναι κατάκοιτος καὶ παράλυτος στὸ σπίτι καὶ βασανίζεται ἀπὸ τρομεροὺς πόνους, εἶπε. 
   Θὰ ἔλθω ἐγὼ στὸ σπίτι σου καὶ θὰ τὸν θεραπεύσω, ἀποκρίθηκε ὁ Κύριος.
   Ξαφνιάστηκε ὁ ἑκατόνταρχος. Τέτοια ἀνταπόκριση δὲν τὴν περίμενε. Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Χριστός, ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ, νὰ εἰσέλθει στὸ σπίτι ἑνὸς εἰδωλολάτρη; Μὲ συστολὴ καὶ δέος ἐξέφρασε τὸν δισταγμό του:    Κύριε, «οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς»· δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εἰσέλθεις κάτω ἀπὸ τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ μου. Πὲς ἐδῶ αὐτὸ ποὺ θέλεις μόνο μ’ ἕναν ἁπλὸ λόγο, καὶ θὰ γιατρευθεῖ ὁ δοῦλος μου. Τὸ πιστεύω ἀκράδαντα! Ἀφοῦ ἐγὼ ποὺ εἶμαι ἄνθρωπος κάτω ἀπὸ ἐξουσία καὶ παίρνω διαταγὲς ἀπὸ ἀνωτέρους, ἔχω στὶς διαταγές μου στρατιῶτες καὶ λέω σ’ ἕνα στρατιώτη «πήγαινε», καὶ πηγαίνει. Καὶ σ’ ἄλλον λέω, «ἔλα», κι ἔρχεται. Καὶ στὸ δοῦλο μου λέω, «κάνε αὐτό», καὶ τὸ ἐκτελεῖ. Πό­σο μᾶλλον θὰ ἐκτελεσθεῖ ὁ δικός σου λόγος, ἀφοῦ ἐσὺ δὲν εἶσαι κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς κανενός! 

26 Ιουν 2015

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Γέφυρα στη σχέση Βαρθολομαίου – ΙερωνύμουΓέφυρα στη σχέση Βαρθολομαίου – Ιερωνύμου
            Γέφυρα δημιουργήθηκε στη σχέση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η οποία τον τελευταίο χρόνο περνά περίοδο μεγάλης εντάσεως. Ευκαιρία της γέφυρας η ασθένεια του Οικ. Πατριάρχου. Τόπος της γέφυρας και της επιχείρησης καταλλαγής στη σχέση των δύο ανδρών η Γενεύη, όπου, σε ειδικό νοσοκομείο  της ελβετικής πόλης, ο κ. Βαρθολομαίος υποβλήθηκε σε στεφανιογράφημα. Γεφυροποιός ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ. Ρόλο στη γεφύρωση των δύο προκαθημένων έπαιξε και ο καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς, στενός συνεργάτης και των δύο....
            Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος από την περασμένη εβδομάδα είχε κάποιες ενοχλήσεις στην καρδιά και εκρίθη σκόπιμο την περασμένη Τρίτη, 23 Ιουνίου, να μεταβεί μαζί με τους θεράποντες ιατρούς του, στη Γενεύη. Χθες, Πέμπτη, υποβλήθηκε  σε στεφανιογράφημα και σε άλλες εξειδικευμένες καρδιολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Φαναρίου τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι «ιδιαιτέρως ικανοποιητικά». Σήμερα, Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Πατριάρχης  εξήλθε του Νοσοκομείου.

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Παπικές καινοτομίες στά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ ΧρίσματοςἘν Πειραιεῖ 26-6-2015
ΠΑΠΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, πάντοτε καινοτομοῦσα, ἤταν φυσικό νά ἀλλοιώσει καί τήν ἀρχαῖα παράδοση, πού ἀναφέρεται στόν τρόπο τελέσεως τῶν ἱερῶν Μυστηρίων. Δέν ὑπάρχει σχεδόν Μυστήριο, τό ὁποῖο δέν παραποιήθηκε ἀπό τούς νεωτεριστές τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ διαφορά Ὀρθοδόξων καί Λατίνων στό Βάπτισμα[1] εἶναι ἔκδηλη, διότι ἡ μέν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τελεῖ τό Βάπτισμα διά τριπλῆς καταδύσεως καί ἀναδύσεως στό ἁγιασμένο ὕδωρ, ἡ δέ παπική αἵρεση καινοτόμησε, εἰσάγοντας τό δι’ἐπιχύσεως ἤ διά ραντισμοῦ «βάπτισμα». Ἡ Ρώμη δέν ἐνέμεινε στόν τύπο τοῦ βαπτίσματος, πού καθιερώθηκε ἀπό τήν ἴδια τήν Ἀποστολική Παράδοση, ἀλλά «βαπτίζει» μέ ἔκχυση ὕδατος στήν κεφαλή καί, σέ περίπτωση ἀνάγκης, τελεῖ τό «βάπτισμα» μέ ραντισμό. Κι αὐτοί οἱ Παπικοί ἀκόμη ἀναγνωρίζουν ὅτι τό λατινικό «βάπτισμα» εἰσήχθη μεταγενεστέρως στόν παπισμό[2]

Η ολιστική ιατρική συνδιαφημίζεται με την Γιόγκα και τις άλλες νεοεποχίτικες πλάνεςΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗ   ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ
(Δυστυχώς κάποιοι υποτιμούν την επικινδυνότητά της για ένα Χριστιανό και αγνοούν το ομοειδές με τις άλλες Νεοεποχίτικες πλάνες)
Συχνά πυκνά Κέντρα Ολιστικής Ιατρικής, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό,  ανακοινώνουν την οργάνωση μαθημάτων Γιόγκα και Διαλογισμού.  Κέντρα ολιστικής ιατρικής ανακοινώνουν την οργάνωση συναντήσεων αφιερωμένων στις αρχές του Αγιουρβέδα και την Ολιστική Ιατρική.

Ανοιχτή επιστολή του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς τον μουσουλμάνο Αχμὰντ Ελντίν, διπλωματούχου της Ισλαμικής «Θεολογίας»ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ κ. ΑΧΜΑΝΤ ΕΛΝΤΙΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ»
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 26Ἰουνίου 2015
Πρὸς τὸν
κ. Ἀχμὰντ Ἐλντίν
Ἰδιοκτήτη Ἰσλαμικῆς Ἱστοσελίδας
Ἀγαπητὲ κ. Ἀχμὰντ Ἐλντίν.
Διάβασα μὲ προσοχὴ τὴν (ἀνοιχτὴ) ἐπιστολή σας πρὸς τὸ πρόσωπό μου. Μὲ ἀποκαλεῖτε συκοφάντη τοῦ Ἰσλαμικοῦ πιστεύω. Ὅτι στηρίζομαι σὲ «ἀστήριχτες κριτικές, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἔχουν ἀπαντηθεῖ». Μὲ κατηγορεῖτε ὅτι «δὲν ἐνδιαφέρθηκα νὰ διαβάσω τὶς ἀπαντήσεις» σας καὶ ὅτι «ἀρνοῦμαι συζήτηση μεταξύ μας καὶ δημόσιο διάλογο μεταξὺ Ἰσλὰμ καὶ Χριστιανισμοῦ».
Κατ’ ἀρχὴν σᾶς πληροφορῶ, ὅτι γνωρίζω τὸ Ἰσλάμ, ἴσως καλλίτερα ἀπὸ ἐσᾶς, ποὺ αὐτοτιτλοφορεῖσθε ὡς διπλωματοῦχος της «Ἰσλαμικῆς Θεολογίας». Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής,ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ Θεσσαλονικεύς, ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Δεκαπολίτης, ὁ ἅγιος Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κ.α. ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὴν διδασκαλία του καὶ ἔχουν καταδείξει στὰ θεοφώτιστα συγγράμματά τους τὰ ψεύδη καὶ τὶς πλάνες τοῦ Ἰσλάμ, ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Μωάμεθ, τὸν ὁποῖο ἐσεῖς ὀνομάζετε ὄχι ἁπλῶς προφήτη, ἀλλὰ καὶ σφραγίδα πάντων τῶν προφητῶν. 

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Οἱ ἀληθινοὶ ποιμένεςΟἱ ἀληθινοὶ ποιμένες
ΤΟ ΕΡΓΟ τῆς Ἐκκλησίας ὑλοποιεῑται κυρίως ἀπό τούς κληρικούς, χωρίς νά παραθεωρεῖται καί ἡ συµβολή τῶν πιστῶν πού ἔχουν αὐξηµένο ἱεραποστολικό ζῆλο. Ὅµως στή δύσκολη ἐποχή µας ἡ θέση τῶν κληρικῶν δέν εἶναι ὑπεροχική, ὅπως συνέβαινε παλιότερα.
Οἱ ἄνθρωποι σήµερα ἔχουν µόρφωση, γνωρίζουν πολλά καί συχνά ἀµφισβητοῦν τούς λόγους καί τίς συµπεριφορές τῶν κληρικῶν. Κρίνουν εὔκολα καί ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τούς κληρικούς ἤ τούς δέχονται κατ᾿ ἀνάγκη, ἀφοῦ δέν ὑπάρχουν ἄλλοι καλύτεροι νά τούς ἀντικαταστήσουν. Καί δέν ἐννοοῦµε µόνο τούς ἁπλούς καί ὀλιγράµµατους κληρικούς. Ἀρνητική εἰκόνα δίνουν καί πολλοί µορφωµένοι, µέ πανεπιστηµιακούς τίτλους, γλωσσοµάθεια καί κατά κόσµον σοφία. Καί ἀπέναντι σ᾿ αὐτούς εἶναι ἐπιφυλακτικοί οἱ ἄνθρωποι, γιατί δέν βλέπουν συνέπεια στή ζωή τους.
Στίς µέρες µας δέν ἐντυπωσιάζουν πιά οὔτε ἐπηρεάζουν τά µεγάλα λόγια καί οἱ ὑποκριτικές ἐκδηλώσεις. Ὁ λαός θέλει οἱκληρικοί νά ἔχουν πρωτίστως φόβο Θεοῦ, νά τηροῦν τίς ἐντολές, νά ἀγωνίζονται πνευµατικά καί κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις νά δραστηριοποιοῦνται. Τότε µόνο θά ἀποκτήσουν τήν ἐµπιστοσύνη τοῦ ποιµνίου τους καί τό ἔργο τους θά ἔχει ἀποτελεσµατικότητα καί θά φέρνει πλούσιους καρπούς. Ὅσοι κληρικοί ἐπιµένουν στό νεωτερισµό καί εἶναι αἰχµάλωτοι τοῦ κοσµικοῦ φρονήµατος δέν εἶναι δυνατό νά ἐργαστοῦν θεοφιλῶς, γι᾿ αὐτό πολλές φορές σκανδαλίζουν τούς πιστούς, ἀλλά καί τούς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, κάτι πού εἶναι ὀλέθριο γιά ὅλους.

Δημήτριος Νατσιός, Μετά τις παρελάσεις και σχολεία της... υπερηφάνειας;Μετά τις παρελάσεις και σχολεία της... υπερηφάνειας;
«Μην αμελήσετε!
Πάρτε μαζί σας νερό.
Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία»
Μιχ. Κατσαρός, «Καρά Σαδδουκαίων»
Μάθαμε, επιτέλους, ποιος είναι «φωτισμένος δάσκαλος». Σύμφωνα με τον κ. Κουράκη όσοι δάσκαλοι διδάσκουν την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι φωτισμένοι. Ελθών εις Μακεδονίαν, για να παραστεί στην παρέλαση των υπερηδέως υπερηφάνων, σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε φιλοϋπερήφανη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν των άλλων πεφωτισμένων λόγων του, δήλωσε ότι «οφείλουμε να εφαρμόσουμε την αγωγή στην εκπαίδευση πάνω στη διαφορετικότητα» διότι, «η διαφορετικότητα είναι πλούτος, τα παιδιά στα σχολεία δεν πρέπει να αισθάνονται συστολή και φόβο».

Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης για το Σύμφωνο ΣυμβίωσηςἘν Πειραιεῖ τῇ 26 Ἰουνίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή ὡς σχολιασμό ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς Του πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ.
Ἀριθμ. Πρωτ. 730                                                  Ἐν Πειραιεῖ τῇ 26 Ἰουνίου 2015
Πρός τόν
Ἐξοχώτατο Κύριο
Νικόλαο Παρασκευόπουλο
Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διάφάνειας
καί Ἀνθρωπίνων Δικαιώμάτων
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
Ἀνέγνωσα τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2812/18.6.2015 ἐπιστολή Σας πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, τήν ὁποία εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνη νά τοῦ ἀποστείλετε σέ ἀπάντηση τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 ἐπιστολῆς τήν ὁποία Σᾶς ἀπέστειλε ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας τυγχάνει Πρόεδρος καί θεωρῶ χρέος μου ἐφ’ ὅσον ἡ ἀπάντησή Σας ἀπευθύνεται στόν Πρόεδρο τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ὁποῖο ἀνήκω νά σχολιάσω καί νά κρίνω τίς θέσεις Σας τίς ὁποῖες μάλιστα ἔχετε καί δημοσιοποιήσει.

Το Σύνδρομο Άσπεργκερ (Γ΄Μέρος)

Αποτέλεσμα εικόνας για Χανς Άσπεργκερ
Χανς Άσπεργκερ
TO ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ 3ο ΜΕΡΟΣ
ΑΙΤΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΙΤΙΑ: Από τον Χανς Άσπεργκερ περιγράφονται κοινά συμπτώματα μεταξύ των των ασθενών του και της οικογένεια τους. Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένο γονίδιο που να έχει εντοπιστεί, ως ενδεικτικό στοιχείο για μια γενετική σύνδεση είναι η τάση να παρατηρείται το σύνδρομο με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε μέλη οικογένειας που έχουν ήδη συμπεριφορικά συμπτώματα παρόμοια με AS, αλλά σε πιο περιορισμένη μορφή [π.χ. μικρές δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τη γλώσσα, ή την ανάγνωση]. Φαίνεται πως υπάρχει πιθανώς μια κοινή ομάδα γονιδίων, που καθιστούν ένα άτομο ευάλωτο στην ανάπτυξη του συνδρόμου. Αν αυτό αληθεύει, ο συγκεκριμένος συνδυασμός των γονιδίων αυτών θα καθορίσει και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και για κάθε άτομο με AS. Έχουν αναφερθεί ελάχιστες περιπτώσεις AS που έχουν συνδεθεί με την έκθεση παραγόντων προκαλούν γενετικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ εβδομάδων από τη σύλληψη. Ακόμη, πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες υποθετικά και μόνο ενοχοποιούνται ότι δρούν μετά τη γέννηση, αλλά καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την επιστημονική διερεύνηση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι το σύνδρομο δεν οφείλεται στην ανατροφή του ατόμου ή την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση και οπωσδήποτε δεν προκαλείται από υπαιτιότητα του πάσχοντος.

ΠΟΕ: Καυστική επιστολή για την αφαίρεση της Γενοκτονίας από την ύλη της Ιστορίας

Μεγάλη αναστάτωση και δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στον ποντιακό χώρο η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Παιδείας να αφαιρέσει από την εξεταζόμενη ύλη της Ιστορίας Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου, για τη σχολική χρονιά 2015-2016, το κεφάλαιο «Ο Παραευξείνιος Ελληνισμός τον 19ο και 20ό αιώνα», στο οποίο περιλαμβάνεται η Γενοκτονία των Ποντίων. 

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com