28 Φεβ 2014

Η ΠΕΘ πολεμάται από τον Αρχιεπίσκοπο και από κάποιους «εκσυγχρονιστές» Μητροπολίτες, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Ορθοδόξου Τύπου»

Ο «Ορθόδοξος Τύπος» που κυκλοφορεί (28/2/2014) αφιερώνει το πρωτοσέλιδο του και πάλι στο μάθημα των Θρησκευτικών.
Υπό τον κεντρικό τίτλο «Επιστολή Άνθιμου Θεσσαλονίκης προς Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: Το μάθημα των Θρησκευτικών να συζητηθεί στην Ιεραρχία», η αγωνιστική εφημερίδα δημοσιεύει την σχετική Επιστολή του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Άνθιμου.
Προηγούνται εύστοχα σχόλια της εφημερίδας τα οποία αναδημοσιεύουμε παρακάτω:
Ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης διὰ τὰ Θρησκευτικά
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΒΟΜΒΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΣ
«Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὁμολογιακόν»,
διακηρύσσει «κόντρα» πρὸς τὰς ἀπόψεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος.

Η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων« Ἡ   θ ε ί α   Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α
τ ῶ ν   Π ρ ο η γ ι α σ μ έ ν ω ν   Δ ώ ρ ω ν »
Πρωτοπρεσβυτέρου Νικόλαου Κουτρουμάνου
«Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων εἶναι μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί κατανυκτικότερες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγχρόνως μιά διαρκής πρόκληση γιά τή συχνή θεία κοινωνία τῶν μυστηρίων. Μιά φωνή ἀπό τήν ἀρχαία ζωντανή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας πού λέγει ὅτι ὁ πιστός δέν μπορεῖ νά ζεῖ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἄν δέν ἀνανεώνει διαρκῶς τήν ἕνωσή του μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου» (Ἰωάννης Φουντούλης).
Ἡ Λειτουργία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ πιό χαρακτηριστική ἀκολουθία αὐτῆς τῆς περιόδου. Πῆρε τό ὄνομά της ἀπό τή φύση της. Εἶναι ὄντως λειτουργία Προηγιασμένων. Δέν ἔχουμε προσφορά καί καθαγιασμό. Τά δῶρα εἶναι καθαγιασμένα, προηγιασμένα ἀπό ἄλλη Λειτουργία. Τά προηγιασμένα αὐτά δῶρα προτίθενται γιά νά κοινωνήσουν καί νά ἁγιαστοῦν οἱ πιστοί. Δηλαδή, ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων εἶναι Μετάληψη, κοινωνία. Ἀξίζει τόν κόπο, μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, νά κατηχήσουμε τούς πιστούς μας γιά τό πόσο σημαντική εἶναι γιά τή σωτηρία μας ἡ συχνή θεία μετάληψη, καί γιά τίς προϋποθέσεις αὐτῆς.

Κυριακή της Τυρινής -«ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν»
«ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν»
Καθὼς πρόκειται νὰ εἰσέλθουμε στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ νὰ ἀνοιχθοῦμε στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν, νὰ ἀγωνισθοῦμε πνευματικῶς, ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ σὲ τρεῖς πλευρὲς τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς, σὲ τρεῖς βασικὲς χριστιανικὲς ἀρετές, ποὺ ὀφείλουμε νὰ καλλιεργήσουμε, γιὰ νὰ διέλθουμε τὴν περίοδο αὐτή.
Πρῶτο βῆμα, γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὸ κατανυκτικὸ πνεῦμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι ἡ συγχωρητικότητα. Ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν περίοδος μετανοίας καὶ ἐκζητήσεως τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.
Γιὰ νὰ λάβουμε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας ἀπὸ τὸν Θεό, ὀφείλουμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπιδείξουμε ἀνάλογη διάθεση συγχωρητικότητος πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας. Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχει ὁ τελούμενος κατανυκτικὸς ἑσπερινὸς τῆς συγγνώμης. Καὶ φυσικά, ἡ ὑπόμνηση τῆς ἀφέσεως τῶν παραπτωμάτων σκοπὸ ἔχει νὰ μᾶς παρακινήσει νὰ προσέλθουμε στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, νὰ συγχωρηθοῦν τὰ ἁμαρτήματά μας καὶ νὰ συμφιλιωθοῦμε μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ συγχωρητικότητα ἀποτελεῖ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα, ποὺ ἀνοίγεται μπροστά μας.

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά για την Αγία και Μεγάλη ΤεσσαρακοστήΚΟΣΜΑΣ
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Προς  το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
της  καθ’ ημάς  Ιεράς  Μητροπόλεως
Αγαπητοί,
Εισήλθαμε και ζούμε το άγιο και ψυχοσωτήριο Τριώδιο. Ήδη ολοκληρώνεται το προπαρασκευαστικό στάδιο, το οποίο άρχισε την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει την Κυριακή της Τυρινής, δηλαδή σήμερα. Από αύριο αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αρχίζει η πιο κατανυκτική περίοδος του λειτουργικού μας έτους και εορτολογίου.

Νίκος Χειλαδάκης, O άθεος,ο «θεομπαίχτης» και η ΙεραρχίαΟ ΑΘΕΟΣ, Ο «ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΣ» ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Στην σημερινή Ελλάδα του εικοστού πρώτου αιώνα της μνημονιακής κατοχής, στην χώρα που καθημερινά οι άνθρωποι αυτοκτονούν απελπισμένοι, έχουμε ένα αρχηγό της αντιπολίτευσης που δηλώσει ξεκάθαρα πως είναι άθεος, δεν έχει κάνει θρησκευτικό γάμο και δεν έχει βαπτίσει τα παιδιά του. Παράλληλα έχουμε ένα πρωθυπουργό που πρόσφατα επισκέφτηκε το Περιβόλι της Παναγίας και με περισσό στόμφο ανέγνωσε κρυφοκοιτάζοντας τις τηλεοπτικές κάμερες που είχαν στηθεί για την τελετουργική παράσταση, το Πάτερ υμών, σαν ο πιστός ηγέτης μιας παραδοσιακά ελληνορθόδοξης χώρας.

Η παρουσία των Μητροπολιτών Φωκίδος και Θεσσαλιώτιδος δημιούργησε πρόβλημα "ηθικής τάξης" στην Ιεραρχία
Η παρουσία των Μητροπολιτών Φωκίδος και Θεσσαλιώτιδος δημιούργησε πρόβλημα "ηθικής τάξης" στην Ιεραρχία
Αγαπητό Fimotro,
Η ΔΙΣ στην προτελευταία συνεδρίασή  της, τον μήνα Ιανουάριο 2014, αποφάσισε την ενεργοποίηση του σχετικού  νόμου για την αποστολή επιτροπής προς τους δύο -- από τους δέκα... τουλάχιστον-- ανήμπορους  Μητροπολίτες Φωκίδος Αθηναγόρα και Θεσσαλιώτιδος Κύριλλο.
Μέχρι τώρα η επιτροπή δεν είχε πραγματοποιήσει την επίσκεψη και τον έλεγχο των δύο Μητροπολιτών, ώστε να  αποφανθεί περί των ικανοτήτων τους ή όχι, για το αν μπορούν να  εξακολουθούν να προΐστανται των Μητροπόλεων, όπου είχαν εκλεγεί από την Ιεραρχία και είχαν εγκατασταθεί - ενθρονισθεί με προεδρικό διάταγμα.

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Ἡ ἐπιλογή τοῦ κ. Γ. Κουμουτσάκου σάν ὑποψηφίου Περιφεριάρχη Ἀττικῆς ἀποτελεῖ μία σοβαρή πρόκληση γιά τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαόΠειραιεύς 28 Φεβρουαρίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ ἐπιλογή τοῦ κ. Γ. Κουμουτσάκου σάν ὑποψηφίου Περιφεριάρχη Ἀττικῆς ἀπό τό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀποτελεῖ μία σοβαρή πρόκληση γιά τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό διότι γιά τόν ἀξιότιμο κ. Κουμουτσάκο ἔχουν ἤδη ἀκουσθεῖ τά τρία ρήματα τοῦ Θείου λόγου «ἐμετρήθης, ἐζυγίσθης ἀπερρίφθης» κατόπιν τῆς τραγικῆς ψήφου του στό Εὐρωκοινοβούλιο γιά τήν θεσμοθέτηση τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας μέ τό ἀποτρόπαιο ψήφισμα ὑπό τόν τίτλο: «Χάρτης πορείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου». Γιά νά περάσει στήν Εὐρώπη ὡς φυσική καί φυσιολογική ἡ εἰδεχθής συμπεριφορά καί πρακτική τῆς παραχρήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ καί τοῦ μεγαλειώδους δώρου τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἡ ἀθρώπινη σεξουαλικότητα, πού ἀποτελεῖ τό ἐφαλτήριο γιά τήν συνδημιουργία μέ τόν πάνσοφο καί ἀπερινόητο Δημιουργό τῆς ζωῆς. 

Κυκλοφορεί το φύλλον της 28.2.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  Ἐπιστολὴ – βόμβα πρὸς τὸν Ἀθηνῶν καὶ τὴν ΔΙΣ. Ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης διὰ τὰ Θρησκευτικά.
Πρὸς συγκυριαρχίαν, συνδιοίκησιν, συγκυβέρνησιν καὶ συνεκμετάλλευσιν εἰς τὴν Κύπρον μὲ τὴν Τουρκίαν.

Πρωτοπρ. Βασίλειος Ἀ. Γεωργόπουλος, Ἡ παραπληροφόρησις τῆς «Σκοπιᾶς»Ἡ παραπληροφόρησις τῆς «Σκοπιᾶς»
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου,Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Τό 1993 ἐκδόθηκε ἕνα χιλιαστικό ἔντυπο, στό ὁποῖο ἐπιγράφεται «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στήνἙλλάδα». Εἶναι ἕνα ἔντυπο, τό ὁποῖο κατά τήν συνήθεια τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», ὡραιοποιεῖ τήν πραγματικότητα σχετικά μέ τήν ἀκραία αὐτή αἵρεση καί τήνταυτοχρόνως μετοχική ἑταιρεία καί κάνει ἐπιλεκτική καί κατευθυνόμενη καταγραφή τῆς ἱστορίας τῶν Χιλιαστῶν στήν Ἑλλάδα. Στό ἴδιο ἔντυπο ὑπάρχουν ἐπίσης δυσφημιστικές καί ἀνακριβεῖς ἀναφορές τόσο γιά τήν Πατρίδα μας ὅσο καί γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Ο ηθικός ξεπεσμός της Ευρωβουλής και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών μας!


Ο  ηθικός  ξεπεσμός  της  Ευρωβουλής και  των  Ελλήνων  Ευρωβουλευτών μας!

Πρίν λίγες ἡμέρες (4/2/2014) ἀνακοινώθηκε πώς πέρασε ἀπό τήν Εὐρωβουλή ψήφισμα, ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς τῆς νοοτροπίας καί τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων, στούς πολῖτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μέ τίτλοΧάρτης πορείας τῆς Ε.Ε. κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”.
Μέ βάση τό ψήφισμα αὐτό, ἡ ὁμάδα τῶν ΛΟΑΔΔ ὅπως λέγεται (δηλαδή λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν (τρανσέξουαλ) καί διαφυλικῶν), ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερα προνόμια. Καί γιά νά γίνει αὐτό, θά πρέπει τά κράτη τῆς ΕΕ νά ἐνημερώσουν τούς πολίτες μέ προγράμματα, ἐκδηλώσεις, ἀκόμα καί μέ ἀλλαγές στή διδασκαλία σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ὅπου θά προστεθοῦν στά σχολεῖα μαθήματα γιά τήν ὁμοφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά τῶν ἀτόμων. 

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Διαστρεβλωτές και φωτοσβέστεςΔιαστρεβλωταὶ καὶ φωτοσβέσται
ΔΕΝ λείπουν καὶ στὴν ἐποχή μας οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐμφανιστοῦν σύγχρονοι καὶ μοντέρνοι, αὐθαιρετοῦν σὲ θέματα πίστεως καὶ χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ἀφαιροῦν ὅ,τι δὲν τοὺς ἀρέσει ἢ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ σύγχρονη νοοτροπία τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων καὶ προσθέτουν ὅ,τι δικαιολογεῖ τὴ χαλάρωση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, ἰδίως σὲ θέματα σαρκικῶν ἀπολαύσεων καὶ φιληδονίας. Τοὺς βλέπεις νὰ συζητοῦν δημοσίως, ἀκόμα καὶ στὴν τηλεόραση καὶ νὰ διατυπώνουν ἀπαράδεκτες θεωρίες, οἱ ὁποῖες στηρίζονται σὲ ἐπιστημονικὰ δεδομένα καὶ ὄχι στὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου. Νομίζει κανεὶς ὅτι ντρέπονται νὰ μιλήσουν γιὰ ἁγνότητα, ἐγκράτεια, ἠθικὴ ζωή, ἄσκηση κ.λπ. Διατυπώνουν ὑψηλὲς θεωρίες, ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὶς δυνατότητες τῶν ἀνθρώπων. Μιλοῦν γιὰ ὑπερβάσεις, γιὰ θέωση καὶ συγχρόνως ἀνέχονται φοβερὰ ἁμαρτήματα, ὅπως τὴν πορνεία, τὴν ὁμοφιλοφυλία, τὴ φιλοχρηματία, τὴν ὑπερηφάνεια κ.ἄ. Δηλαδή, φτάνουν στὸν οὐρανὸ χωρὶς πνευματικὰ φτερά!

27 Φεβ 2014

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδης, «Ὄπισθεν ὁλοταχῶς».«Ὄπισθεν ὁλοταχῶς».
Ὁ Νεώτερος ἑλληνισμός ἔχει πολλές ὁμοιότητες μέ τόν ἀρχαῖο ἑβραϊκό λαό, στίς σχέσεις του μέ τό Θεό καί τό Νόμο Του. Ὁ λαός τοῦ ἰσραήλ εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἀλλά συχνά – συχνότατα, ἀποστατεῖ καί παρασύρεται στήν εἰδωλολατρία, ὅπως κάποτε πίστεψε καί λάτρεψε τό χρυσό μοσχάρι.
Ὁ Θεός στέλλει τούς προφῆτες, πού μέ τήν πύρινη γλῶσσα τους ἐλέγχουν καί τούς καλοῦν σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή στό Θεό. Σημειώνω λίγα μόνο λόγια τοῦ προφήτη Ὠσηέ: «Οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδέ ἔλεος οὐδέ ἐπίγνωσις Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς»... «Πορευθῶμεν καί ἐπιστρέψωμεν πρός Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν»... «Ἐγώ ἐταπείνωσα αὐτόν, καί ἐγώ κατισχύσω αὐτόν» (Δ´1, ΣΤ´1, ΙΔ´9).

Τουρκία: Μετά το «βαθύ κράτος, το «παράλληλο κράτος» του Γκιουλέν
Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι στην Τουρκία υπήρχαν δύο κρατικοί μηχανισμοί: το επίσημο κράτος και το «βαθύ κράτος», που ελέγχει σημαντικό μέρος των μηχανισμών ασφαλείας.
Μία νέα αποκάλυψη για μυστικές παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων επτά χιλιάδων ατόμων, από διαφορετικές υπηρεσίες, ιδιωτών, δημοσιογράφων, πολιτικών τραπεζιτών και επιχειρηματιών, συγκλονίζει την γείτονα, αφού η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη φορά αυτή όχι από το «βαθύ κράτος», αλλά από ένα «παράλληλο κράτος».

Πατερικαί διδαχαί περί ορθοδόξου παραδόσεωςΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός σέ λόγο του Περί τῶν εἰκόνων, μᾶς λέγει «Δέν παρέδωσαν ὅμως μόνο γραπτῶς τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς οἱ αὐτόπτες μάρτυρες καί λειτουργοί τοῦ θείου λόγου, ἀλλά καί μέ ἄγραφες παραδόσεις.
Γιατί ἀπό ποῦ γνωρίζουμε τόν ἅγιο τόπο τοῦ κρανίου; Ἀπό ποῦ τόν τάφο τῆς ζωῆς; Δέν τόν παρέλαβαν ἀγράφως τά παιδιά ἀπό τούς πατέρες; Βέβαια τό ὅτι ὁ Κύριος σταυρώθηκε στόν τόπο τοῦ κρανίου εἶναι γραμμένο καί τό ὅτι τάφηκε σέ μνῆμα, πού σκάλισε ὁ Ἰωσήφ στό βράχο ὅτι ὅμως εἶναι αὐτά πού προσκυνοῦμε τώρα, τό γνωρίζουμε ἀπό τήν ἄγραφη παράδοση, καί πολλά ἄλλα παρόμοια μέ αὐτά. Ἀπό ποῦ γνωρίζουμε τό τριπλό βάπτισμα, δηλαδή μέ τρεῖς καταδύσεις; Ἀπό ποῦ τό νά προσευχόμαστε στραμμένοι πρός τήν Ἀνατολή; Ἀπό ποῦ τήν προσκύνηση τοῦ σταυροῦ; Ὄχι ἀπό τήν ἄγραφη παράδοση; Γι’ αὐτό καί ὁ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος λέγει “ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου, εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν”»1.

Πρωτοπρ. Βασίλειος Κοκολάκης, Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι και Ψυχαναλυτές: Νέα ΕιδωλολατρείαΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΕΣ: ΝΕΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ
πρωτ. Βασιλείου Κοκολάκη
(Παρεπόμενα μέ ἀφορμή τήν ἡμερίδα «Θεραπεία ψυχῆς»
πού διεξήχθη στίς 16-2-2014
ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
στήν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἀναψυκτηρίου “Da Vinci” )
Εἰσβολή Οὔνων ἤ Ἀζτέκων μᾶς θυμίζει ἡ σφοδρή καί λυσσαλέα ἐπίθεση ψυχολόγων, ψυχιάτρων, ψυχαναλυτῶν καί ψυχοθεραπευτῶν στά σχολεῖα, στίς ἐνορίες, στίς Μητροπόλεις, στίς ὑπηρεσίες, στίς ἑταιρεῖες, στούς ἀθλητικούς συλλόγους, στίς ραδιοτηλεοπτικές ἐκπομπές, μέ σεμινάρια, ἡμερίδες, συνέδρια καί ἐρωτηματολόγια, μέ τήν ἔγκριση ἀρχῶν καί ἐξουσιῶν, διευθύνσεων καί ὑπουργείων.

Νέος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χρυσοστόμου

27/2/2014
Κατά την σημερινή συνεδρία της η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Χρυσοστόμου. 
Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου διακόνησε από το 1995 μέχρι σήμερα ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Χρημάτισε Καθηγητής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1995-2007) και είναι Καθηγητής από το 2008 μέχρι σήμερα στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το μάθημα της «Λειτουργικής».

Εν ενεργεία Θεολόγοι τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΘΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Xαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA
Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420
e-mail: 1. panenthe@otenet.gr 2. petheol@gmail.com
Ἱστοχῶρος: www.petheol.gr
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Πληροφορούμεθα ἀπό δημοσιογραφικές πηγές ὅτι στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Συνεδρίας (25-2-2014) ἐτέθη καί τό θέμα τοῦ ΜτΘ και οἱ δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ. Λέγεται ὅτι ὑποστηρίχθηκε κατά τή συζήτηση ὅτι ἡ ΠΕΘ ἀποτελεῖται - συγκροτεῖται ἀπό μιά ὁμάδα συνταξιούχων ἤ κατά τήν ἔκφραση τοῦ Σεβασμιώτατου Δημητριάδος “ἀπό παλαιούς τῶν ἡμερῶν”. Ἐάν αὐτό ἀληθεύει εἶναι μεγάλο ἀτόπημα.

Αναφορά στη λειτουργία «Ινστιτούτου Βουδιστικών Σπουδών» στην Αθήνα


Ινδία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2014
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
         Στην ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (9-2-2014), δημοσιεύτηκε η είδηση, μαζί με σύντομο σχόλιο, για την εγκατάσταση και λειτουργία βουδιστικού κέντρου στο κέντρο των Αθηνών. Δείτε την είδηση: «Με δεκάδες Έλληνες μαθητές και στην 7η χρονιά λειτουργίας του, μπήκε το Ινστιτούτο Βουδιστικών Σπουδών Pathgate στην περιοχή του Ψειρή στην Αθήνα. Ιδρύθηκε από Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτζε για να προάγει την διάδοση της διδασκαλίας του Βούδα, σύμφωνα με τις γενεαλογίες μεταδόσεων των βουδιστικών παραδόσεων. 

26 Φεβ 2014

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος: Απαραίτητα καί σωτήρια τα αναθέματα σήμερα


Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἀπαραίτητα καί σωτήρια τά ἀναθέματα σήμερα

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: 
Ἀπαραίτητα καί σωτήρια τά ἀναθέματα σήμερα
Μέ ἁπλές σκέψεις καί συγκρίσεις ἀπό τήν καθημερινή ζωή καί μέ ἐπίκληση τῆς κοινῆς λογικῆς ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος (Ρωσία, 1815-1894) παρουσιάζει ἀποδεικτικῶς τήν πνευματική ὠφέλεια καί ἀναγκαιότητα τῶν ἐπισήμων ἀναθεμάτων τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας (οἱ τίτλοι κεφαλαίων εἶναι πρόσθετοι, τῆς μεταφράσεως).
Τί εἶναι ἕνα Ἀνάθεμα;
ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου
Σπανίως τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὁποῖο τώρα ἐπιτελεῖται, λαμβάνει χώρα ἄνευ ἐπικρίσεων καί ἐπιτιμήσεων ἐκ μέρους κάποιου. Καί ἀνεξαρτήτως ἀπό τό πόσες ὁμιλίες γίνονται ἐξηγώντας ὅτι στό σημεῖο αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἐνεργεῖ σοφῶς γιά τή σωτηρία τῶν παιδιῶν της, παρά ταῦτα οἱ δυσαρεστημένοι ἁπλῶς συνεχίζουν νά ἐπαναλαμβάνουν τό στίχο τους. Εἴτε δέν ἀκοῦν τίς ὁμιλίες, εἴτε αὐτές οἱ ὁμιλίες δέν «χτυποῦν κέντρο» ὅσον ἀφορᾷ στίς παρεξηγήσεις τοῦ τελευταίου, ἤ ἴσως ἔχουν διαμορφώσει τή δική τους ἀντίληψη περί τοῦ Συνοδικοῦ αὐτοῦ καί δέν θέλουν νά τήν ἐγκαταλείψουν, ἀνεξαρτήτως ἀπό τό τί τούς λέγεις.Τά ἀναθέματά μας σέ κάποιους ἀνθρώπους φαίνονται ἀπάνθρωπα, σέ ἄλλους περιοριστικά. Τέτοιες κατηγορίες μπορεῖ νά ἰσχύουν σέ ἄλλες περιστάσεις, ἀλλά μέ κανένα τρόπο δέν μποροῦν νά ἐφαρμοσθοῦν στό δικό μας Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας. Θά διευκρινήσω γιά χάρη σας ἐν συντομίᾳ γιατί ἡ Ἐκκλησία ἐνεργεῖ ἔτσι, καί νομίζω ὅτι καί ἐσεῖς οἱ ἴδιοι θά συμφωνήσετε μαζί μου ὅτι ἡ Ἐκκλησία πράττοντας ἔτσι, ἐνεργεῖ μέ σοφό τρόπο.

Νίκος Χειλαδάκης, Ο Μπρεζίνσκι,ο Πούτιν και το «σκάκι» της Ουκρανίας
O ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΙ,  Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΚΑΚΙ» ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Ο γνωστός Αμερικανός διπλωμάτης και ινστρούχτορας της Νέας Τάξης, Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι, είχε πει πριν από χρόνια ότι το μεγάλο γεωστρατηγικό παιχνίδι του εικοστού πρώτου αιώνα, που το είχε παρομοιάσει σαν μια πατρίδα σκάκι, θα παιχτεί στην περιοχή της Ευρασίας. Όποιος ελέγχει την περιοχή αυτή, θα ελέγξει και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Την Ουκρανία, την οποία ο Μπρεζίνσκυ θεωρούσε σαν περιοχή κλειδί για την Ευρασία, την είχε αποκαλέσει χαρακτηριστικά «τσάκρα», δηλαδή κομβικό σημείο για τον έλεγχο της Ευρασίας. 

Ιωάννης Μπεϊνάς, Θέλουμε Πατέρα και όχι Δεσπότη!

Ιωάννης Μπεϊνάς, Θέλουμε Πατέρα και όχι Δεσπότη!

Θέλουμε Πατέρα και όχι Δεσπότη!
Αναμένουμε με αγωνία αύριο την εκλογή του νέου Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης από την Ιεραρχία της Ελλάδος. Αυτές τις τελευταίες ώρες που γίνονται οι τελευταίες "ζυμώσεις" θα ήθελα να απευθύνω στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμο και σε όλους τους Αρχιερείς της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάποια ερωτήματα που με βασανίζουν όλο αυτόν τον καιρό.
Ακούγοντας την αυτοκριτική σας Μακαριώτατε πριν λίγες εβδομάδες στην Ιερά Μονή Πεντέλης : https://www.youtube.com/watch?v=91Qn2ijQBRk, αναρωτήθηκα. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος δεν θέλει να έχει σχέση με μια τέτοια Εκκλησία;
Όταν ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο μακαριστός κυρός Χριστόδουλος και χειροτονούσε Επισκόπους ανά  την ελληνική επικράτεια μόνο τα δικά του πνευματικά παιδιά, διαμαρτυρηθήκατε τότε και είπατε πως αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και γίνατε κι εσείς Αρχιεπίσκοπος και κάνατε ακριβώς το ίδιο το οποίο κατηγορούσατε.

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Η διχασμένη ΟυκρανίαΗ διχασμένη Ουκρανία
            Η σύγκρουση των Ουκρανών οπαδών της Δύσης με τη φιλορωσική εξουσία ήταν ένα ακόμη επεισόδιο στην ιστορία της πολύπαθης αυτής χώρας. Οι διάφοροι αναλυτές για να δείξουν τον υπάρχοντα διχασμό χωρίζουν την Ουκρανία σε περιοχές, ανάλογα με τα ποσοστά των δυτικοφρόνων και των ρωσόψυχων Ουκρανών. Αυτός ο διαχωρισμός είναι σωστός και χρήσιμος, αλλά δεν εξηγεί το πρόβλημα. Η εξέγερση δεν ήταν μόνο μια πράξη αγανάκτησης κατά του Γιανουκόβιτς, επειδή δεν θέλησε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ήταν μια πολιτική και λαϊκή κίνηση των τελευταίων ετών. Η πραγματικότητα είναι πως πρόκειται για ένα βαθύ πνευματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό διχασμό των κατοίκων της, που διαρκεί από τα μέσα του 16ου αιώνα!

Δεύτερη Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος [26/2/2014]Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014, στην δεύτερη έκτακτη Συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
Μετά την προσευχή ανεγνώσθη ο Κατάλογος των συμμετεχόντων Ιεραρχών και διεπιστώθη η απουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών : α) Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Βαρθολομαίου, β) Ιωαννίνων κ. Θεοκλήτου, γ) Γρεβενών κ. Σεργίου, δ) Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου, ε) Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου, στ) Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου και ζ) Πολυανής και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ, οι οποίοι απουσίασαν ητιολογημένα.

Ημερίδα με θέμα "Οι πνευματικοί θησαυροί της Ορθοδοξίας"Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς
και ὁ Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
σᾶς προσκαλοῦν σέ ἡμερίδα μέ θέμα:
ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
τὸ Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 στὶς 10.00 π.μ.
στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου
Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς
(κάτωθεν Ἱεροῦ Ναοῦ)
Δείτε το Πρόγραμμα
10.00-10.30 Προσέλευση, ἐγγραφή στή γραμματεία τῆς ἡμερίδας
10.30 Προσευχή
Κήρυξη τῆς ἐνάρξεως τῆς ἡμερίδας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Πρόλογος ἀπό τόν σχολικό σύμβουλο θεολόγων Πειραιῶς κ. Εὐάγγελο Πονηρό.

Ὁ ἀ-δογματισμός : «Μασονία χωρίς ποδιές» (Jacques Mitterrand)

Ὁ ἀ-δογματισμός : «Μασονία χωρίς ποδιές» (Jacques Mitterrand)
Ὁ ἀ-δογματισμός : «Μασονία χωρίς ποδιές» (Jacques Mitterrand)
«Γιά ἕνα Μασόνο, κάποιος πού ἀμφισβητεῖ τό δόγμα, εἶναι Μασόνος χωρίς ποδιά». Μέ αὐτά τά λόγια, ὁ Ζάκ Μιττεράν (1908-1991), Μέγας Διδάσκαλος τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Γαλλίας  [1], σχολίασε εὐμενῶς μεταξύ ἄλλων ὅλη τήν ἀνανεωτική κίνηση ἐντός τῆς παπικῆς ἐκκλησίας, πού προέκυψε ἀπό τήν Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο (1962-1965) καί καθοδηγήθηκε ἀπό τήν ἴδια τήν ἡγεσία τοῦ Βατικανοῦ [2] .  

Σαράντος Ι. Καργάκος, Ἡ δημοκρατία ἐν κινδύνῳἩ δημοκρατία ἐν κινδύνῳ
Ὁ Ἀβραάμ Λίνκολν τό εἶχε πεῖ: «Δίνοντας ἐλευθερία στούς σκλάβους, διασφαλίζουμε τήν ἐλευθερία τῶν ἐλευθέρων». Σήμερα οἱ περισσότεροι λαοί ἔχουν κατακτήσει –τυπικά τουλάχιστον– τό προνόμιο τῆς ἐλευθερίας. Ὅμως κανένας δέν εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύθερος, γιατί ὑπάρχουν καί δοῦλοι τῆς ἀνεξαρτησίας τους. Τό εἶχε εὔστοχα ἐπισημάνει ὁ Πλάτων: «Ἡ ἄγαν ἐλευθερία οὐκ εἰς ἄλλο τι ἤ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλει καί ἰδιώτην καί πόλιν» (=Ἡ ὑπέρμετρη ἐλευθερία ὁδηγεῖ σέ ὑπέρμετρη δουλεία καί τόν πολίτη καί τήν πόλη).

Αρχιμ. Νεκτάριος Κωτσάκης, Η αρετή της αγάπης

Oμιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Κωτσάκη, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής των Εισοδίων της Θεοτόκου Ομπλού

25 Φεβ 2014

Και στην Καρδίτσα η ύπουλη και επικίνδυνη αίρεση του Γνωστικισμού. (Ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφαρσάλων)ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
Καρδίτσα 7 Φεβρουαρίου 2014 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Η ΥΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ
Μὲ διαφημιστικὰ φυλλάδια, ἀνακοινώσεις στὸν Τύπο, διαλέξεις κ.ἄ. προσπαθεῖ ἡ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ νὰ ἀποκτήσει ἐρείσματα, ὀπαδοὺς καὶ ὑποστηρικτὲς στὴν πόλη μας, τὴν Καρδίτσα, καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.
Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, ἐπαγρυπνώντας, ὡς ὀφείλει, ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου της, ἐπιθυμεῖ διὰ τοῦ παρόντος νὰ ἐνημερώσει ἅπαντας ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ εἶναι ὕπουλη καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνη.
Οἱ Γνωστικοὶ παρουσιάζονται στὶς ἡμέρες μας μὲ φιλοσοφικό, ἐπιστημονικό, κοινωνικὸ ἢ ἄλλο προσωπεῖο, τὸ βάθος ὅμως τῆς σκέψεώς των καλύπτει ὁ γνόφος τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς παραθρησκείας, τῆς μαγείας.

Η αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ κα ο σύγχρονός μας άγιος ΠορφύριοςΗ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΥΡΙΟΣ
Ἐπανερχόμενοι, ὅπως ὑποσχεθήκαμε, στὴν αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ, θὰ ἀναφερθοῦμε σήμερα ἐν συντομίᾳ στὴν βασική του διδασκαλία περὶ κακοῦ θεοῦ καὶ κακοῦ κόσμου, ἀφήνοντας στὴν συνέχεια τὸν σύγχρονό μας ἅγιο Πορφύριο νὰ διασκεδάσει ἁγιοπνευματικῶς τὴν θέση αὐτὴ μὲ τὸν δικό του ξεχωριστό, ἁπλοϊκό, ἀλλὰ τόσο ἄμεσο καὶ γλαφυρὸ τρόπο.
Ὁ Γνωστικισμός, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε, εἶναι ἕνα πολὺ ἀρχαῖο καὶ παγκόσμιο φιλοσοφικοθρησκευτικὸ σύστημα, ποὺ φθάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Ὀνομάζεται Γνωστικισμὸς καὶ οἱ ὀπαδοί του Γνωστικοί, διότι ἐπιδιώκουν τὴν ἀπολύτρωση μέσῳ τῆς γνώσεως. Γιὰ τὸν Γνωστικισμὸ ὁ ὑλικὸς κόσμος εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του κακός. Δημιουργὸς αὐτοῦ τοῦ (κακοῦ) κόσμου εἶναι ἕνας κατώτερος, κακὸς θεός. Συνεπῶς, ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ λυτρωθεῖ, θὰ πρέπει νὰ παλέψει ἐναντίον τοῦ κακοῦ θεοῦ καὶ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς κακῆς ὕλης. Αὐτὸ θὰ γίνει μέσῳ τῆς γνώσεως. 

Λυκούργος Νάνης, Αρκετά μέχρι τώρα η Ιεραρχία έχει ασχοληθεί με ζητήματα ήσσονος σημασίας, επουσιώδη και δευτερεύοντα."Ὁ θεσμός αὐτός ἔχει καθιερωθεῖ νά λαμβάνει χώρα δύο φορές τόν χρόνο, εἶναι ὅμως ἀπαραίτητο νά καλλιεργεῖται ὅσο συχνότερα γίνεται, ὥστε νά ἐμβαθύνουμε στήν μεταξύ μας ἐπικοινωνία καί νά ἀναπτύσσουμε τούς προβληματισμούς μας ἐπί καιρίων θεμάτων".
Συμφωνούμε και επαυξάνουμε μακαριώτατε.
Ιδού λοιπόν ένα ακανθώδες και επίκαιρο ζητήμα, που απαιτεί την επί συνόδω εκτενή συζήτηση, τον εξ αυτής εκπεμπόμενο και πυροδοτούμενο προβληματισμό και τη συνακόλουθη λήψη ουσιωδών αποφάσεων.
Κι αυτό δεν είναι άλλο απ τη μεθοδευμένη, απ τους κύκλους της συμφοράς και της παρακμής, μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε "γυμνή" θρησκειολογία και τους τεράστιους και δυσθεώρητους πνευματικούς κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για τους Έλληνες μαθητές. 

Πρώτη Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος [25/2/2014]
Η Επιτροπή Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας
Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014, σε έκτακτη Συνεδρία η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.
Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργούντος του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου.

Τι ακριβώς συζητούν στις διαχριστιανικές συναντήσεις;

Ολλανδία Συνάντηση στο Ρόττερνταμ του Μητροπολίτη Αθηναγόρα Πέκσταντ με τον Αρχιεπίσκοπο των Παλαιοκαθολικών στην Ολλανδία Joris Vercammen, μετά από τη Θεία Λειτουργία στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικόλαου. Τι ακριβώς συζητούν δες παρακάτω.

24 Φεβ 2014

Συμμετοχή στο τριπλό αξίωμα του Χριστού. Ο μέγας Προφήτης, Ιερεύς,Βασιλεύς
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Στά χρόνια πού προηγήθηκαν από τήν έλευση τοΰ Κυρίου Ίησού Χρι­στού στόν κόσμο, τα χρόνια της Πα­λαιάς Διαθήκης, τρία κατεξοχήν προνομι­ούχα γένη ύπήρχαν: τό βασιλικό, τό ιερα­τικό και τό προφητικό. Οί βασιλείς, οί ιερείς και οί προφήτες στόν παλαιό Ισραήλ κατείχαν μεταξύ των ανθρώπων τή μέγι­στη έξουσία, δοσμένη άπό τόν Θεό- τά δύο πρώτα γένη κληρονομικά, ένώ τό τρί­το μέ ειδική έκλογή και ανάδειξη άπό τόν ίδιο τόν Κύριο. Μέ τήν άνάδειξή τους σ' ένα άπό τά τρία αύτά κορυφαία άξιώματα οί έκλεγμένοι άπό τόν Θεό βασιλείς, ιε­ρείς και προφήτες χρίονταν (άλείφονταν δηλαδή) μέ ειδικό εύώδες έλαιο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com