27 Μαΐ 2023

Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» ἀπαντᾶ σέ ψευδεῖς κατηγορίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» ἀπαντᾶ σέ ψευδεῖς κατηγορίες

            Μέ ἀφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τά ὁποῖα περιέχουν ἐντελῶς ψευδεῖς καί ἀνυπόστατες κατηγορίες ἐναντίον τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά δῆθεν ἐμπλοκή της σέ πολιτικές διεργασίες καί κομματικούς σχηματισμούς, πληροφοροῦμε ὅσους δέν τό γνωρίζουν, ὅτι πάγια τακτική τῆς Ἀδελφότητος εἶναι νά μήν ἀναμειγνύεται στήν πολιτική· γι᾿ αὐτό καί δέν ὑποδεικνύει σέ κανέναν τί νά ψηφίσει, οὔτε ἔμμεσα οὔτε ἄμεσα, σεβόμενη τήν ἐλεύθερη βούληση καί τῶν μελῶν καί τῶν συνεργατῶν της.

Ἡ διακονία τῆς Ἀδελφότητος εἶναι καθαρά πνευματική καί ἐπιτελεῖται μέσα στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μέ τήν εὐλογία της, μέ σκοπό τή διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν πνευματική οἰκοδομή τῶν πιστῶν. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἔξω ἀπό τήν ἀποστολή της ὁποιαδήποτε ἀνάμειξη εἴτε στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση εἴτε – πολύ περισσότερο – στήν πολιτική. Αὐτό ἀποδεικνύει ἡ μέχρι τώρα ἱστορία της, αὐτό ἀποτελεῖ καί θεμελιώδη ἀρχή της: νά διαδίδει τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀνόθευτο πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως κομμάτων καί παρατάξεων.

Τή σαφή ἀποστασιοποίηση τῆς Ἀδελφότητος ἀπό ὁποιαδήποτε ἐμπλοκή στήν πολιτική μπορεῖ νά διαπιστώσει κάθε καλοπροαίρετος ἐρευνητής, μελετώντας τά δύο περιοδικά πού ἐκδίδει ἐδῶ καί δεκαετίες: τό ἐπίσημο ὄργανό της, περιοδικό «Ὁ Σωτήρ», καί τό γνωστό μαθητικό περιοδικό «Πρός τή Νίκη». Τό «Πρός τή Νίκη» κυκλοφορεῖ ἀνελλιπῶς ἀπό τό 1960 μέ τόν τίτλο αὐτό καί δέν ἔχει καμία σχέση μέ νεοπαγέντα κομματικό σχηματισμό πού χρησιμοποιεῖ παρεμφερή ὀνομασία.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω καλοῦμε ὅσους ἔχουν δημοσιεύσει ἀναληθή στοιχεῖα συκοφαντώντας τήν Ἀδελφότητα καί προκαλώντας σκανδαλισμό στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀνακαλέσουν ἀμέσως, ἀνασκευάζοντας τίς ψευδεῖς κατηγορίες καί δημοσιεύοντας τήν παροῦσα ἀνακοίνωση. Διαφορετικά ἐπιφυλασσόμαστε γιά κάθε νόμιμη ἐνέργεια.

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com