28 Δεκ 2015

Ορθόδοξοι κληρικοί «αμνηστεύουν» την ομοφυλοφιλία

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ
«ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΥΝ» ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
Από το περιοδικό «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»- τεύχος103
    Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς Παρακαταθήκης (σσ. 23-24) γράψαμε γιά ἐξωφρενικές θέσεις καί ἀπόψεις πού ὑποστήριξε ὁ κ. Δημήτριος Καραγιάννης, παιδοψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής καί ἐπιμορφωτής κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (!) στήν παρουσίαση τοῦ συλλογικοῦ ἔργου «Χριστιανική ζωή καί σεξουαλικές σχέσεις» τῶν ἐκδόσεων «Ἐν πλῷ».
Ἐκφραστικό τοῦ ὅλου πνεύματος (καί ἴσως τό πιό «χτυπητό») ἦταν αὐτό πού ὑποστήριξε ὁ κ. Δημήτριος Καραγιάννης, ὅτι«Ἡ ὑπακοή μᾶς ἔχει πάει πολύ πίσω θεολογικά» (!)

    Ἐπανερχόμεθα, διευρύνοντας τό θέμα, γιατί οἱ θλιβερές ἀποκαλύψεις δέν φαίνεται νά προσέχθηκαν, ὅσο θά ἔπρεπε καί ἀπό αὐτούς, πού θά ἔπρεπε. Ἔτσι λοιπόν μετά μεγάλης μας λύπης βλέπουμε ὅτι κάποιοι κληρικοί καί θεολόγοι προσπαθοῦν νά ἐξωραΐσουν καί νά «ἀμνηστεύσουν» ἀκόμη καί τό βδελυκτό, στά μάτια τοῦ Θεοῦ, πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, οὕτως ὥστε νά προβάλλεται πλέον αὐτή ὄχι ὡς ἁμαρτία, πάθος καί ψυχιατρικό πρόβλημα ἀλλά ὡς τάση, κατάσταση, καί φυσικό ἰδίωμα.
Ἡ θλιβερή αὐτή προσπάθεια τῶν «μοντέρνων» αὐτῶν θεολόγων καί κληρικῶν ἐντάσσεται στό γενικότερο πλαίσιο τῆς «μεταπατερικῆς» (δηλ. ἀντι-πατερικῆς) γραμμῆς καί «θεολογίας», πού ἔχει ἐκδηλωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια. Αὐτή τή φορά θά παρουσιάσουμε τίς ἀπόψεις ἑνός κληρικοῦ γιά τήν ὁμοφυλοφιλία. Πρόκειται, δυστυχῶς, γιά τόν π. Βασίλειο Θερμό, παιδοψυχίατρο.
Οἱ ἀπόψεις αὐτές εἶναι διατυπωμένες στό ἄρθρο τοῦ π. Βασ. Θερμοῦ «Ὁμοφυλοφιλία, ἕνα “Ἀσύμμετρο” Πρόβλημα», πού εὑρίσκεται στό βιβλίο «Χριστιανική ζωή καί σεξουαλικές σχέσεις», ἐκδ. «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα, Μάρτιος 2015, σσ. 149-179. Ἐπιλέγουμε κάποια σημεῖα τοῦ ἄρθρου τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ, πού δείχνουν τό γενικότερο πνεῦμα, μέ τό ὁποῖο εἶναι γραμμένο τό ἄρθρο «γιά τούς φίλους μας ὁμοφυλόφιλους» (σελ. 152):
• «Πῶς μποροῦμε νά καταλογίσουμε ἐγωκεντρικότητα σέ ἕναν ὁμοφυλόφιλο, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τόν σύντροφό του μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση;» (σ. 159).
• «...Ἐδῶ ἔχουμε μία τεκμηρίωση τῆς διάχυτηςἐκκλησιαστικῆς προκατάληψης πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται ὡς πρωτίστως σεξουαλικό πάθος.Ἡ ἐσφαλμένη αὐτή ἀντίληψη εἶναι προσβλητική πρός τά ἑκατομμύρια παιδιά τοῦ Θεοῦπού ἡ ἐρωτική τους ἀφύπνιση κατά τήν ἐφηβεία συνοδεύεται ἀπό ὁμοφυλόφιλη συναισθηματική ἕλξη» (σ. 161).
• «Ὁ ὁμοφυλόφιλος ἐρωτεύεται ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου, γι᾿ αὐτό καί προχωράει σέ σεξουαλική σχέση μαζί τους. Δέν ἰσχύει τό ἀντίστροφο, ὅπως ἄλλωστε δέν ἰσχύει καί γιά τήν πλειονότητα τῶν ἑτεροφυλόφιλων... Μέ ἄλλα λόγια,τό σέξ ὑπαγορεύεται ἀπό τό συναίσθημα, ὅπως εἶναι καί ἡ φυσική τάξη. Ὁ καλός κληρικός δείχνει νά τό ἀγνοεῖ...» (σ. 161).
• «Ἀλλά ἀπό ποῦ συνάγεται ὅτι [ἡ ὁμοφυλοφιλία] ἀποτελεῖ τό βαρύτερο ἁμάρτημα;» (σ. 162).
• «Μέ θεολογικά κριτήρια, ὅμως, εἶναι ἀμφίβολο, ἄν εὐσταθεῖ ἡ διατύπωση [τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μίας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας] ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πτώση καί ἀσθένεια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, δεδομένου ὅτι τό νά ἀνακαλύπτει κάποιος νέος τήν ὁμοφυλόφιλη ἕλξη μέσα του συνιστᾶ ἀσθένεια τῆς φύσεως καί ὄχι τοῦ προσώπου» (σ. 169).
• «[Οἱ ἐκκλησιαστικοί] συνεχίζουν νά ἐντάσσουν τήν ὁμοφυλοφιλία στίς σεξουαλικές διαστροφές, μαζί δηλαδή μέ τήν ἡδονοβλεψία, τήν ἐπιδειξιομανία, τήν παιδεραστία, τόν φετιχισμό...» (σελ. 170).
• «Ὅσο πιό σκληρός ἐμφανίζεται κάποιος κατά τῶν ὁμοφυλόφιλων τόσο περισσότερες ἀσυνείδητες ἀμφιβολίες τρέφει γιά τόν δικό του ἀνδρισμό. Μέ τήν ἐπίθεση καταφέρνει νά ξορκίζει προσωρινά τίς ἀμφιβολίες του» (σ. 175).
• «…εἶναι σπάνιο ἕως ἀνέφικτο νά συναντήσει κανείς ὑψηλή ἠθική ποιότητα σέ κάποιον παιδεραστή ἤ σαδιστή ἤ ἡδονοβλεψία κ.λπ., ἐπειδή αὐτοί ὅλοι ἔχουν ὑποστεῖ μιά ἀναστολή τῆς ψυχικῆς ἀνάπτυξης μέ ἐγωκεντρικές συνέπειες, δηλαδή σοβαρότατη φθορά τοῦ γνωμικοῦ θελήματος.Ἡ διαφορά αὐτή ἀποτελεῖ ἄλλη μία ἀπόδειξη πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν πρέπει νά κατατάσσεται στίς σεξουαλικές διαστροφές (ἐπισήμως παραφιλίες) ὡς ψυχιατρική διαταραχή» (σ. 179).
Στό ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου διαβάζουμε καί τά ἑξῆς: «Παλιότερα μιλοῦσαν γιά ”πανσεξουαλισμό”, καί ξεσπάθωναν μέ καταγγελίες γιά ”ἠθικό ἐκτραχηλισμό” καί ”πορνική ἀσυδοσία”... Αὐτή ἡ ἠθικιστική ρητορική ἔχει πιά παρέλθει, εὐτυχῶς. Ὅπου ἀπαντᾶ σήμερα, μοιάζει μέ καρικατούρα καί κατατάσσεται αὐτόματα στά κειμήλια τῆς γραφικότητας μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς».
Στό βιβλίο «Χριστιανική ζωή καί σεξουαλικές σχέσεις» τῶν ἐκδόσεων «Ἐν πλῷ» γράφουν οἱ ἑξῆς : Δημήτρης Καραγιάννης • π. Stephen Muse • Frederica Mathewes Green • Ἠλίας Λιαμῆς • π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός • π. John Breck • π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς • π. Βασίλειος Θερμός • Βασίλης Ἀργυριάδης • π. Ἀθανάσιος Παραβάντσος • Χρῆστος Μακρόπουλος • π. Βασίλειος Χαβάτζας • Lyn Breck • Ἑλένη Καραγιάννη. Τήν ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου (σσ. 264) εἶχαν οἱ Βασίλης Ἀργυριάδης καί Χρῆστος Μακρόπουλος.
Ὁ καθένας ἄς προβληματιστεῖ καί ἄς βγάλει τά συμπεράσματά του.

 Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον http://www.egolpion.com

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα βρεθεί να μαζέψει κανείς τους "ψυχοθεολόγους" ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;
Τι θα γίνει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ με το περιοδικο "Ψυχής Δρόμοι" που εκδίδουν οι κύριοι αυτοί και το οποίο έχει καταγγελθεί απ τη μητρόπολη Γλυφάδας;(βλέπε http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=A9BBFDCC-AF85-4076-95B8-4342DC591BF5).

Ανώνυμος είπε...

ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!

Ανώνυμος είπε...

Ο παπα-Φάρος κα ο Καραγιάννης ήταν καλεσμένοι, σε ξεχωριστές εκπομπές, της Βίκυς Φλέσσα στην κρατική τηλεόραση. Αυτούς, φυσικά, καλούν και όχι τους παραδοσιακούς κληρικούς και λαικούς.

Ανώνυμος είπε...

Να πάψουν από δω και στο εξής κάποιες σχολές γονέων να καλούν τον παπα-Θερμό για ομιλίες.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί αδελφοί, υποτίθεται ότι η λεγόμενη ΔΙΣ προφυλάσσει το ποίμνιο απ όσους λαλούν "άρρητα ρήματα" ετεροδιδασκαλιών. Η λεγόμενη ΔΙΣ υποτίθεται ότι ΔΙΑΡΚΩΣ επαγρυπνεί και, άμα τη εμφανίσει και δημοσιοποιήσει έστω και ψηγμάτων ετεροδιδασκαλιών, παρεμβαίνει ΑΜΕΣΩΣ και κατασταλτικώς! Αλλά πού! Εδώ ο κάθε παπα-Φάρος, παπα-Θερμός, παπα-Αυγουστίδης, παπα-Κονάνος, παπα-Γιάγκου, παπα-τάδε, παπα-δείνα ανοίγουν το στόμα τους και πιάνουν τη γραφίδα τους και δεν ξέρουν τι λένε και τι γράφουν! Και κάποιοι ενθουσιώδεις, συνάμα όμως και σφόδρα απροβλημάτιστοι, τέρπονται και θέλγονται απ τις ιδεοληψίες τους χωρίς, προηγουμένως, να τις θέσουν υπό την απολύτου κύρους βάσανο της αγιογραφικής, αγιοπατερικής και ιεροκανονικής παρακαταθήκης και διδαχής.
Όσον δε αφορά σε κάποιους ψυχιάτρους τύπου Καραγιάννη που καλούνται και από κάποιες μητροπόλεις με σκοπό να "διαφωτίσουν" τους ιερείς τους (πιθανώς οι μητροπολίτες να μη γνωρίζουν "τι καπνό φουμάρουν" οι λεγάμενοι) τι φω και τι λαλήσω!
Με αρχιεπίσκοπο τον "αφωνότερο ιχθύος και απραγότερο βατράχου" Ιερώνυμο Λιάπη και με σιωπώντες συνοδικούς που ανέχονται το Γιαγκάζογλου διευθυντή του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ και τους ΚΑΙΡΙΤΕΣ και ΣΥΝΑΞΙΑΚΟΥΣ θολολόγους να διαφεντεύουν και λυμαίνονται τον εκκλησιαστικό ραδιο-φονικό του Ορθοδόξου Ήθους σταθμό όλα να τα περιμένει κανείς!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΠΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ
Ο ΔΕ ΘΕΡΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΗ ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΕΙΤΕ

Ανώνυμος είπε...

ποιος να σε ακουσει Λ.Ν...;;;ειδικα για αυτους που ανεφερες π.Βαρναβα Γιαγκου,Καραγιαννη,Αυγουστιδη κ.α με τις θεσεις και τις γνωριμιες που εχουν ποιος τολμα να τους ασκησει κριτικη....ευχομαι να συνειδητοποιησει αμεσα ο κοσμος τι εστι νικολαιτισμος&οικουμενισμος....

Ανώνυμος είπε...

Ακριβως αυτα ειναι τα ονοματα των ιερεων που δυστυχως τους εχουν οι μητροπολιτες σε νευραλγικες θεσεις διπλα στους νεους,δηλ οτι καλυτερο για να τους καταστρεψουν. Λετε τυχαια να γινεται αυτο τοσα χρονια; οχι βεβαια, υπερετουνται καποια σχεδια καποιες εντολες που εχουν παρει. Για αυτο και η απολυτη σιωπη στα τοσα τραγικα και αντιχριστα των τελευταιων ετων. Και δυστυχως ο κοσμος ζει στη αδιαφορια και στην παραπληροφωρηση των μ.μ.ε. και ενστερνιζεται οτι του σερβιρουν.εχουμε ολοι ευθυνη,απο τους πατριαρχες ως τον τελευταιο πολιτη.πρεπει να πεσει φωτια απο τον ουρανο για να ανησυχησουμε και να βγουμε απο το ληθαργο;

Ανώνυμος είπε...

Εν έτει 1989 με πρωτοβουλία των τότε συνοδικών μητροπολιτών, μακαριστών πλέον, Φλωρίνης Αυγουστίνου, Σιδηροκάστρου Ιωάννη και Δρυινουπόλεως και Κονίτσης Σεβαστιανού, ετέθη εν συνόδω το θέμα των κακοδοξιών του τότε καθηγητή της Παντείου και "πρυτάνεως" της λεγόμενης "νεοορθοδοξίας" Χρήστου Γιανναρά. Μάλιστα ο μακαριστός Φλωρίνης στη ΣΠΙΘΑ, φύλλο 444 έτος 1986, τόνισε τα εξής βαρυσήμαντα αναφορικά με την επικίνδυνη και ναρκοθετούσα τη σωτηρία μας γιανναρική διδαχή:
"Όσον το κατά σε, κ.Γιανναρά, λόγω του ψυχικού συμπλέγματος υπό του οποίου πάσχετε, συνετελέσατε ουκ ολίγον με την στείραν και άγονον κριτικήν σας να δυσφημισθεί και διαβληθεί το χριστιανικόν κίνημα. Με τας παραδόξους ιδέας που εκηρύξατε εγίνατε, ασυνειδήτως ή ενσυνειδήτως - ο Θεός οίδεν -, εμπνευστής ενός ιδεολογικού ρεύματος, ΣΥΝΟΘΥΛΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, κεκαλυμμένων με επίχρισμα ορθοδόξου παραδόσεως και καλογερισμού.
Εύγε σας! Και τώρα έρχεσθε να θρηνήσετε λέγοντες, ότι το τέλος της Ελλάδος ήγγικεν, υπενθυμίζων με την θρηνωδίαν σας τους φλυάρους εκείνους λογάδας του Βυζαντίου της παρακμής, οι οποίοι ουδέν πράττοντες ανέμενον μακαρίως την κατάρρευσιν της Βυζαντινής αυτοκρατορίας".
Ετέθη, λοιπόν, συνοδικώς το θέμα της καταδίκης των γιανναρικών κακοδοξιών αλλά, δυστυχώς, δεν έγινε τίποτε, υπαιτιότητι, κυρίως, του τότε μητροπολίτη Θηβών και νυν αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου που "αλληθώρισε" προς το θέμα των ιεραποστολικών αδελφοτήτων και το κέντρο βάρους της όλης υποθέσεως μετατοπίστηκε αλλού. Εν τω μεταξή η γιανναρική αίρεση συνεχίζει ανεμπόδιστα το διαβρωτικό της "έργο" προς δόξαν του...αρχεκάκου όφεως που τέρπεται όταν ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε απόλλυνται συνεπεία φρικαλέων ετεροδιδασκαλιών!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Μήπως αδρανούν και οι πιστοί και δεν ξεσηκώνονται; Μήπως φταίνε κι αυτοί που δεν κατακλύζουν με μαζικές αναφορές τη σύνοδο;

γιώργος είπε...

Συγνώμη βρε παιδιά . Γιατί αντιδράτε μ' αυτόν τον τρόπο ; Ζούμε σε άλλη εποχή. Ίσως ο Κύριος αν δίδασκε σήμερα να αγκάλιαζε τους Σοδομίτες και να μην τους κατέστρεφε. Δεν έχουμε το πρδγμ της μοιχαλίδας που πιάστηκε επ αυτοφώρο να μοιχεύει , δεν την κατεδίκασε σε λιθοβολισμό . Τί έκανε ; Με ωραίο τρόπο έλεγξε τους κατακριτές της ...Όμως τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Και τα Σόδομα κατέστρεψε ο Κύριος και την ομοφυλοφιλία σιχαίνεται. Η εκκλησία οφείλει να αρέσει στον ιδρυτή της και να εφαρμόζει το θέλημά Του επί της γης . Οφείλουν οι σύγχρονοι πατέρες να αντιμετωπίζουν τους ομοφυλόφιλους όπως τον ναρκομανή , τον χαρτοπαίκτη , τον αλκοολικό , τον πόρνο , τον μοιχό. Όχι αγαπολογιες και ψευτοπροοδευτικές τοποθετήσεις του τύπου "σεβασμός στην διαφορετικότητα"! Άντε , μπας κι αλλάξει κάτι (που δεν το βλέπω).

Ανώνυμος είπε...

Ποιο Ευαγγέλιο, ποιοι πατέρες και ποιοι κανόνες! Τώρα διαβάζουμε Θερμό, Φάρο, Κοφινά, Χαβάτζα και άλλες "προοδευτικές προσωπικότητες"! Βλέπουμε "αρχονταρίκι", διαβάζουμε βιβλία απ τις εκδόσεις "εν πλω", πάμε στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του παπα Βαρνάβα, πάμε στο "ενορία εν δράσει", διαβάζουμε παπα Λίβυο, ακούμε παπα Κονάνο κ.ο.κ. Έχουμε τους νεοπατέρες τώρα! Τι ωραία που κάποιοι από δαύτους μας χαιδεύουν τα αυτιά!

γιάννης είπε...

ο κύριος Θερμός έχει ξεφύγει . κάποιος ψυχίατρος να τον μαζέψει! ..

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com