28 Φεβ 2013

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Το μάθημα των Θρησκευτικών


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Η ΙΕΡΑ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί δύο χρόνια «μελετᾶ» τό σκοπό καί τό χαρακτήρα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς πατρίδας μας καί δέν ἀποφασίζει καθαρά και ἀπερίφραστα τό ἁπλό καί τό αὐτονόητο, ὅτι δηλ. τό Μ.τ.Θ. πρέπει κυρίως καί προπαντός νά εἶναι κατηχητικό καί ὁμολογιακό, παράλληλα δέ νά περιέχει καί μερικά πληροφοριακά στοιχεῖα γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες.
Ἡ Ἐκκλησία ἐκεῖ πρέπει νά στρέψει τό ἐνδιαφέρον της καί αὐτό να ζητᾶ γιά τήν πλειονότητα τῶν μαθητῶν, πού εἶναι Ὀρθόδοξοι. Οἱ ἀλλοδαποί μαθητές, ὅταν δέν ἔχουν ἐνδιαφέρον γιά τό μάθημα, ἄς ἀπαλλάσσονται.
Εἶναι ἀπαράδεκτο νά χάσει τό Μ.τ.Θ. τόν κατηχητικό του χαρακτήρα ἐξαιτίας τῶν ἀλλοδαπῶν μαθητῶν ἤ ἀπό τό φόβο μήπως βρεθοῦν μέσα στά σχολεῖα ἑτερόδοξοι καί ἀλλόθρησκοι θεολόγοι. Γιατί τόση ἀνησυχία; Ἐάν ὑπάρχουν πολλοί μαθητές σέ ἕνα σχολεῖο, πού ἀνήκουν στο ἴδιο θρήσκευμα, ἄς διδαχθοῦν τά στοιχεῖα τῆς θρησκείας τους. Ὅμως κάτι τέτοιο δέν ὑπάρχει, δέν ἔχει ἐμφανιστεῖ πουθενά.
Τά παιδιά τῶν Ἑλλήνων πρέπει νά κατηχοῦνται στήν Ὀρθοδοξία, χωρίς νά παθαίνουν σύγχυση μέ τήν παράλληλη διδασκαλία καί ἄλλων θρησκειῶν. Εἶναι ἀνάγκη νά μάθουν γιά τήν πίστη τους, γιατί ὅπως ὅλοι διαπιστώνουμε εἶναι ἀκατήχητοι οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν, ἀλλά καί οἱ παπποῦδες τους ἀκόμα εἶναι ἀκατήχητοι. Δέν ὑπάρχει πιά ἐλπίδα ὅτι τά παιδιά θά μάθουν κάτι γιά τή θρησκεία τους ἀπό τούς γονεῖς καί τούς παπποῦδες τους.
Οἱ ὑποδεικνυόμενες ὑποχωρήσεις ἀπό μερικούς Μητροπολίτες καί κάποιους μεταπατερικούς θεολόγους -προκειμένου νά διασωθεῖ τό Μ.τ.Θ.-δέν εἶναι ὀρθές. Ὅταν διασωθεῖ τό μάθημα, ἀλλά δέν εἶναι κατηχητικό καί ὁμολογιακό, πόση ἀξία μπορεῖ νά ἔχει γιά τήν Ἐκκλησία; Τί ἐνδιαφέρει ἄραγε ἡ θρησκειολογία ἤ ἡ Ὀρθόδοξη κατήχηση τῶν μαθητῶν; Οἱ θεωρίες τῶν νεωτεριστῶν θεολόγων δέν πρέπει νά ἐπηρεάζουν τήν Ἱερά Σύνοδο. Μπορεῖ τά πρόσωπα αὐτά νά εἶναι συνεργάτες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος μᾶλλον ἀποδέχεται τά ὅσα ὑποστηρίζουν, ἀλλά Σύνοδος δέν εἶναι μόνο ὁ Πρόεδρος. Ἐπίσης εἶναι προκλητικό νά ἐμφανίζονται οἱ θεολόγοι αὐτοί ὡς ὑποστηρικτές τοῦ Μ.τ.Θ. καί νά θέλουν νά τούς ἀνα- γνωρίσουμε ὅτι, κατόπιν τῶν ἐνεργειῶν τους, διεσώθη τό μάθημα!
Ἐδῶ πρέπει νά σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό, τό ὁποῖο ἀγνοοῦν οἱ ἄνθρωποι. Μέσα στήν αἴθουσα ὁ δάσκαλος καί ὁ θεολόγος, ὅταν εἶναι πιστοί καί ζοῦν κατά Θεόν, ἐπηρεάζουν οὐσιαστικά τούς μαθητές, ἀκόμα καί τούς ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ὡς φιλοξενούμενοι στή Χώρα μας δεν ἀντιδροῦν, ἀλλά παρακολουθοῦν τό Μ.τ.Θ. καί θέλουν νά πληροφορηθοῦν γιά τήν Ὀρθοδοξία!
Ορθόδοξος Τύπος, 1/03/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com