27 Απρ 2024

Εἶναι αἱ αἱρέσεις «Ἐκκλησίαι»;

 

Εἶναι αἱ αἱρέσεις «Ἐκκλησίαι»;

Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων

Ἀγαπητὲ κ. Διευθυντά,

Πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μὲ ἐρωτοῦν: “Εἶναι οἱ διάφοροι αἱρέσεις “ἐκκλησίες”;

Ἀπαντώντας στὴν σημαντικὴ αὐτὴ ἐρώτηση, ἐξηγῶ:

Ἡ κάθε αἵρεση, διαστρέβλωση τῆς Ἀληθείας, υἱοθεσία τοῦ ψεύδους, ἀποτελεῖ χωρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Ἅγιο Θεὸ καὶ τὴν ἀποκοπή του ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία.

Δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, νὰ ὑπάρχει καὶ στὴν Ἀλήθεια (τὴν Ὀρθοδοξία) καὶ στὸ ψέμα (τὴν αἵρεση).

Ὁ αἱρετικὸς ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, εἶναι “αὐτοκατάκριτος” καὶ στερεῖ τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ τὴν σωτηρία. Γι’ αὐτό, ὁ Ἀπόστολος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὸν τοιοῦτον καὶ οὔτε νὰ τὸν χαιρετοῦν, ὥστε νὰ μὴ γίνονται συγκοινωνοὶ στὴν αἵρεση καὶ πλάνη του.

Ὅπου δὲν ὑπάρχει Πνεῦμα Ἅγιον, οὔτε “Ἐκκλησία” ὑπάρχει, ἀλλὰ οὔτε μυστηριακὴ ζωή, ποὺ ἁγιάζει καὶ σῴζει τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀναγεννᾶται διὰ τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν. Δὲν λαμβάνουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, ἐφ’ ὅσον ἀρνοῦνται τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Μύρου. Δὲν ἔχουν Θεία Κοινωνία, καθὼς τὸ θεωροῦν συμβολικὸ καὶ ὄχι πραγματικὸ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Δὲν λαμβάνουν συγχώρηση ἁμαρτιῶν, διότι ἀρνοῦνται αὐτὸ τὸ σημαντικὸ Μυστήριο. Δὲν ἔχουν Ἱερωσύνη. Δὲν ἁγιάζεται ἡ σχέση ἀνδρὸς καὶ γυναικός, διότι ἀντικατέστησαν τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου μὲ τὸν πολιτικὸ γάμο. Δὲν ἔχουν τὸ Εὐχέλαιο. Ἑπομένως, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ σωθοῦν;

Σήμερα, ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀντιμετωπίζει τὸ δαιμονικὸ φαινόμενο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θέλουν οἱ “ταγοὶ” τῆς Ἐκκλησίας, Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες, νὰ παραβλέπουν τὸν “κακοήθη καρκίνο” τῆς αἱρέσεως καὶ τολμοῦν νὰ παραθεωροῦν τὰς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων χάριν τῆς ὑποκριτικῆς “ἀγάπης” καὶ “ἑνότητος” καὶ ἀναγνωρίζουν τὶς πολυάριθμες αἱρέσεις ὡς “ἐκκλησίες” (ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης).

Μία ἁπλὴ ἐρώτηση: Σὲ ποία αἵρεση ἀναδείχθηκε κάποιος ἅγιος; Ὅπου δὲν ὑπάρχουν ἅγιοι, ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἁγιάζεται καὶ δὲν σῴζεται.

Ἂς προσέξουν οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὴ τυχὸν εὑρεθοῦν στὸ ἴδιο καζάνι στὴν αἰώνια καταδίκη μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ὁμόφρονάς τους.

Μὲ ἐκτίμηση καὶ ἀγάπη Χριστοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων

Κάλυμνος, 15 Ἀπριλίου, 2024.

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ και ΑΛΗΘΙΝΟΣ σκοπός του Οικουμενισμού, είναι ότι προετοιμάζει την διεθνή κοινότητα για να ΔΕΧΤΕΙ τον επερχόμενο Αντίχριστο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, με το σύμβολο 666.

Τα μεγάλα διεθνή πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, προορίζουν τον Πάπα Ρώμης για να γίνει ο γνωστός Ψευδοπροφήτης στα χρόνια του προαναφερόμενου Αντίχριστου.
Αυτό το είπε ο Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας ένα λόγο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, αλλά το είπαν και άλλοι Γέροντες της Εκκλησίας.
Το ίδιο λένε δημόσια και σήμερα, οι πραγματικά παραδοσιακοί Ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί και λαϊκοί.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com