30 Μαρ 2024

Ἀπάντησις πρὸς τὴν «Καθολικὴ» διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα

 

Τὸ Γραφεῖον Τύπου τῆς «Ἱ. Συνόδου Καθολικῆς Ἱεραρχίας Ἑλλάδος» ἐξέδωσε δελτίον τύπου σχετικῶς μὲ τὴν ἡμερομηνιακὴν διαφορὰν εἰς τὸ ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει, ὡς ἀναγράφεται εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθολικὴ» τῆς 23ης Φεβρουαρίου 2024:

«…Ἡ Δύση καὶ ὁ περισσότερος χριστιανικὸς κόσμος σὲ ὅλη τὴ γῆ, ἐφαρμόζοντας τόσο τὸ πνεῦμα ὅσο καὶ τὸ γράμμα τοῦ κανόνα τῆς Νικαίας, γιορτάζουν ἐφέτος τὸ Πάσχα στὶς 31 Μαρτίου, διότι ἡ πρώτη πανσέληνος τῆς Ἀνοίξεως εἶναι στὶς 25 Μαρτίου, ἡμέρα Δευτέρα.

Ἡ Ἀνατολή, ἀκολουθώντας τὸ Ἰουλιανὸ («Παλαιὸ») Ἡμερολόγιο γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα, μὲ 13 μέρες διαφορὰ ἀπὸ τὸ Γρηγοριανό, θεωρεῖ τὴν πανσέληνο τῆς 25ης Μαρτίου ὡς τελευταία πανσέληνο τοῦ Χειμώνα… πρέπει λοιπὸν νὰ βρεῖ τὴν «πρώτη» πανσέληνο τῆς Ἀνοίξεως κατὰ τοὺς δικούς της (λανθασμένους) ὑπολογισμούς. Ἡ πανσέληνος αὐτὴ εἶναι στὶς 24 Ἀπριλίου, ἡμέρα Τετάρτη. Κι ὅμως τὸ Πάσχα δὲν θὰ ἑορταστεῖ στὶς 28 Ἀπριλίου, (Κυριακὴ μετὰ τὴν πανσέληνο), διότι ὑπεισέρχεται ἕνας ἄλλος λανθασμένος ὑπολογισμός…

Ἡ Ἀνατολὴ γιορτάζει σωστὰ τὸ Πάσχα, σύμφωνα μὲ τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας, μόνον ὅταν συνεορτάζει μὲ τὴ Δύση…».

Ὁ παπισμὸς σκοπίμως δὲν ἀναφέρει μία καθοριστικὴν παράμετρον διὰ τὸν ὑπολογισμόν: ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα νὰ γίνεται μετὰ τὸ «νομικὸν φάσκα», δηλ. τὸ ἑβραϊκὸν πάσχα, συμφώνως πρὸς τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐφέτος τὸ «νομικὸν» εἶναι 28/4 (εἰς τὴν συναγωγὴν 22/4-30/4), τῶν Ὀρθοδόξων 5/5, ἐνῶ τῶν Λατίνων 31/3. Τὸ 2025 τὸ «νομικὸν» εἶναι 17/4 (εἰς τὴν συναγωγὴν 12/4-20/4), ἐνῶ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Λατίνων 20/4. Τὸ 2026 τὸ «νομικὸν» εἶναι 6/4 (εἰς τὴν συναγωγὴν 1/4-9/4), τῶν Ὀρθοδόξων 12/4, ἐνῶ τῶν Λατίνων 5/4. Συμπέρασμα: οἱ παπικοὶ ὄχι μόνον παραβαίνουν τὴν Α΄ Οἰκουμενικήν, ἀλλὰ ἐπιπλέον καταλήγουν πολλάκις νὰ ἑορτάζουν πρὶν ἢ παραλλήλως μὲ τὸ ἑβραϊκὸν πάσχα. Ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ Δύσις ἑορτάζει ὀρθῶς, μόνον ὅταν ἀκολουθῆ τὴν Ἀνατολήν!

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

fdathanasiou είπε...

Tο Νομικό Φάσκα και το Πάσχα των Ιουδαίων σήμερα είναι σε διαφορετικές ημερομηνίες.ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΦΑΣΚΑ προκύπτει από τον μωσαϊκό νόμο –γι’ αυτό και το λένε νομικό.Το Νομικό Φάσκα είναι μια μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος, η οποία πληρεί το δεύτερο όρο του Πασχάλιου κανόνα (Μετώνεια, πασχαλινή πανσέληνος και συμπίπτει με την αρχαία, νομική εορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα. Ωστόσο, μετά από αρκετό χρόνο, οι Εβραίοι, σε αντίθεση με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αναγνωρίσαν το σφάλμα της Μετώνειας πανσελήνου και εορτάζουν πλέον το Πάσχα τους κατά την ημέρα της πραγματικής αστρονομικής πανσελήνου, εξακολουθούν όμως να υπολογίζουν την πασχαλινή τους πανσέληνο τουλάχιστον 5 ημέρες μετά την ισημερία, λόγω κάποιων ελλείψεων και ανακολουθιών στο ηλιοσεληνιακό τους ημερολόγιο, που σημαίνει πως το Εβραϊκό Πάσχα σήμερα εορτάζεται στο διάστημα μεταξύ 26 Μαρτίου-23 Απριλίου. Να σημειωθεί, πως κάποιες φορές, όταν η πρώτη εαρινή πανσέληνος συμβεί μεταξύ 21-25 Μαρτίου, το Εβραϊκό Πάσχα συμπίπτει με τη δεύτερη εαρινή πανσέληνο. Προς τούτο, η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψιν της το Νομικό Φάσκα, ώστε να μην παραβιάζεται ο όρος της Συνόδου της Νίκαιας και συμβεί να υπάρξει συνεορτασμός Εβραϊκού Πάσχα και χριστιανικού, που απαγορεύεται αυστηρά (αν και πλέον, εξαιτίας των λανθασμένων υπολογισμών της πανσελήνου και της εαρινής ισημερίας, παραβιάζονται αστρονομικά (και όχι ημερολογιακά) οι άλλοι όροι του κανόνα της συνόδου).

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com