28 Νοε 2023

Μέτωπο ἀπέναντι στόν γάμο τῶν ὁμοφύλων

Μέτωπο ἐκκλησιῶν καί θρησκειῶν ἀπέναντι στόν γάμο τῶν ὁμοφύλων

Στήν ἀνοικτή γραμμή μέ τήν Ἀρχιεπισκοπή Kαθολικοί, Εὐαγγελιστές, Προτεστάντες, Παλαιοημερολογῖτες, Ἑβραῖοι ἀκόμη καί Mουσουλμᾶνοι – Αἴσθησις καί ἀπό τήν ἔκρηξη Σαμαρᾶ κατά Μητσοτάκη

Ραγδαῖες εἶναι οἱ ἐξελίξεις στό θέμα τῆς νομοθέτησης τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Τά τελευταῖα δημοσιεύματα, διαρροές τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, ὅτι ἐπίκειται ἡ νομοθέτησή του μέχρι τά τέλη Δεκεμβρίου ἤ τό ἀργότερο στίς ἀρχές Ἰανουαρίου, σέ συνδυασμό μέ τίς ἀπειλές παραίτησης τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, Ἀλέξη Πατέλη, ἔχουν προκαλέσει τεράστια δυσφορία μέσα στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα τῆς πατρίδας μας καί ἔχουν σπάσει τά τείχη μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκειῶν.

Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ἡ ἀλλαγή τοῦ ὁρισμοῦ τῆς ἔννοιας τοῦ γάμου, ἡ ὁποία χρονολογεῖται ἀπό τόν τρίτο αἰῶνα μετά Χριστόν, στά κείμενα τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἔχει προκαλέσει πρωτόγνωρες καί ἰσχυρότατες διεργασίες μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκειῶν.

Σύμφωνα μέ ἀπόλυτα ἐξακριβωμένες πηγές τῆς «Ἑστίας», ἐκπρόσωποι τῆς Καθολικῆς, τῆς Εὐαγγελικῆς, τῆς Προτεσταντικῆς, τῆς παλαιοημερολογίτικης ἐκκλησίας, ὁ Ραββῖνος τῆς Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς, ἀκόμη καί ἐκπρόσωποι τοῦ Ἰσλάμ, βρίσκονται αὐτή τή στιγμή σέ ἀνοικτή γραμμή μέ στενό συνεργάτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Ἱερώνυμου, προκειμένου νά συντονίσουν τίς ἐνέργειές τους. Ἀκόμη καί πρός τήν κατεύθυνση ἑνός κοινοῦ κειμένου κατά τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων, ἀφοῦ προηγηθοῦν οἱ ἐκδόσεις ἐγκυκλίων ἀπό κάθε μία ἐκκλησία ξεχωριστά, γιά νά ἀπευθυνθοῦν στό ποίμνιό τους.

Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πληροφορίες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀντιλαμβάνεται πλήρως ὅτι, ἄν ἡ ἐκκλησία δέν ἀκολουθήσει σέ αὐτό τό θέμα σκληρή στάση καί εἶναι χλιαρή, τότε θά ἀντιμετωπίσει στό μέλλον ὑπαρξιακή κρίση. Τήν ὁποία θά χρεωθεῖ ὁ ἴδιος. Ἡ Κυβέρνησις βολιδοσκόπησε, κατά τήν γνωστή συνήθειά της, Μητροπολῖτες τούς ὁποίους θεωρεῖ «πεφωτισμένους», προκειμένου νά διασπάσει τό μέτωπο τῆς ἱεραρχίας τῆς ἐκκλησίας, ἀλλά μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει βρεῖ ἰδιαίτερη ἀνταπόκριση ἀπό κανέναν. Ἀκόμη καί ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος, τόν ὁποῖον κάποιοι ἀνόητοι τοῦ Μεγάρου Μαξίμου βολιδοσκόπησαν, γιά νά ὑποστηρίξει τήν νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων, κατέστησε σαφές στούς συνομιλητές του ὅτι αὐτό δέν πρόκειται νά συμβεῖ ποτέ καί, γιά νά μήν τεθεῖ καμία ἀμφιβολία, ἔκανε καί δύο δημόσιες δηλώσεις ἐναντίον τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων.

Ἡ κατάστασις παροξύνεται ἀπό τό γεγονός, μάλιστα, ὅτι πλήν τῆς ἐκκλησίας ὁ κύριος Μητσοτάκης, μετά τήν συνέντευξη τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στήν «Καθημερινή», βρίσκεται ἀπέναντι σέ ἕνα πολύ ἰσχυρό συντηρητικό μπλόκ ἀπόψεων, πού θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐμμονή στήν υἱοθέτηση τέτοιου εἴδους πρωτοβουλιῶν ἀπομακρύνει τή Νέα Δημοκρατία ἐντελῶς ἀπό τήν ἰδεολογική της κοίτη γιά τήν στήριξη τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος, ὅπως τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μέ κεφαλαῖα γράμματα στήν συνέντευξή του, βασίζεται στήν μάνα καί στόν πατέρα.

Ἀναλυτικά, ὁ κύριος Σαμαρᾶς τόνισε: «Πιστεύω ὅτι ὀφείλουμε νά στηρίξουμε τήν “πυρηνική” οἰκογένεια, ὅπου ὑπάρχουν γονεϊκά πρότυπα καί τῶν δύο φύλων. Δηλαδή, ὑπάρχει ΜΑΝΑ καί ΠΑΤΕΡΑΣ… Γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τό δημογραφικό, ὀφείλουμε νά δώσουμε ἔμφαση στήν πυρηνική οἰκογένεια. Ἄλλωστε, τό σύμφωνο συμβίωσης γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια ἔλυσε κάθε πρόβλημα “δικαιωμάτων”. Ἀπό κεῖ καί ὕστερα, ἄν τούς ἀναγνωρίσουμε “γάμο”, θά ἀναγκαστοῦμε ἀργότερα –γιά λόγους “ἐξίσωσης” ἀνόμοιων πραγμάτων– νά ἀναγνωρίσουμε καί τήν τεκνοθεσία στά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ὅμως, τά παιδιά ἔχουν ἀνάγκη ἀπό γονεϊκά πρότυπα καί τῶν δύο φύλων. Ἔχουν ἀνάγκη –καί δικαίωμα– νά ἔχουν μάνα καί πατέρα. Ὄχι “γονέα ἕνα” καί “γονέα δύο”… Τό τί κάνει καθένας στήν προσωπική του ζωή, εἶναι ἀπολύτως σεβαστό. Ἀπολύτως! Μήν μπερδεύουμε, ὅμως, τίς “σεξουαλικές προτιμήσεις” –πού μπορεῖ νά εἶναι πολλαπλές– μέ τά φῦλα, πού εἶναι δύο. Καί μήν μπερδεύουμε τό σύμφωνο συμβίωσης μέ τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, πού μεγαλώνει παιδιά, τά ὁποῖα χρειάζονται καί τά δύο φῦλα.

Καί κάτι ἀκόμα: Οἱ γυναῖκες δέν εἶναι “τεκνοποιητικές μηχανές”, πού θά «βοηθοῦν» τά ὁμόφυλα ζευγάρια νά ἀποκτήσουν παιδιά κι ὕστερα… θά ἐξαφανίζονται! Αὐτό ὑποτιμᾶ τή γυναῖκα καί τραυματίζει τά παιδιά… Καί ἡ μητρότητα δέν εἶναι… “παροχή ὑπηρεσίας”! Οὔτε “οἰκονομική συναλλαγή”. Εἶναι πηγή ζωῆς καί ἐπένδυση ζωῆς, μέ τεράστιο συναισθηματικό φορτίο – καί γιά τίς γυναῖκες καί γιά τά παιδιά».

Εφημερίς Εστία estianews.gr Νοέ 28, 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com