29 Νοε 2023

Ὁ Μητρ. Βελγίου εἰς «χειροτονίαν» παπικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου»!

Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας στὴν Χειροτονία τοῦ νέου Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βρυξελλῶν

Τὴν Κυριακὴ 3 Σεπτεμβρίου 2023 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ καὶ τὸν ἱεροδιάκονο κ. Ἀδαμάντιο Καρφῆ, παρέστη στὴν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ νέου Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μαλινῶν-Βρυξελλῶν καὶ Προκαθημένου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στὸ Βέλγιο κ. Luc Terlinden.

Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώρα στὸν κατάμεστο Ρωμαιοκαθολικὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Saint-Rombaut στὴν πόλη Μαλίνες. Πρὸ τῆς τελετῆς τῆς χειροτονίας του, ὁ νέος Ρωμαιοκαθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἔδωσε ὄρκο στὸν Πάπα στὸν κῆπο τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου καὶ ἀπήγγειλε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἡ τελετὴ αὐτὴ πραγματοποιήθηκε παρουσίᾳ τοῦ Ἀποστολικοῦ Νουντσίου στὸ Βέλγιο Mgr Franco Coppola καὶ τοῦ Καρδιναλίου κ. Jozef De Kesel.

Τὴν 3ην μεσημβρινὴν ὥρα ὁ Βασιλεὺς τοῦ Βελγίου Φίλιππος καὶ ἡ Βασίλισσα Ματθίλδη εἰσῆλθαν στὸν κατάμεστο Ρωμαιοκαθολικὸ Καθεδρικὸ Ναὸ καταχειροκροτούμενοι. Μεταξὺ τῶν προσωπικοτήτων διεκρίνοντο ἡ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κα Annelies Verlinden καὶ ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς καὶ Ὑπουργὸς Ἐπικρατείας κ. Mark Eyskens.

Τῆς τελετῆς τῆς χειροτονίας προεξήρχε ὁ ἀπερχόμενος Ἀρχιεπίσκοπος Μαλινῶν-Βρυξελλῶν Καρδινάλιος κ. Jozef De Kesel, μὲ συλλειτουργοὺς πολλοὺς Ἐπισκόπους ἀπὸ τὸ Βέλγιο καὶ γειτονικὲς χῶρες. Ὁ Καρδινάλιος ἀπηύθυνε ἰδιαίτερο χαιρετισμὸ στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τονίζοντας την μεγάλη σημασία των καλών σχέσεων μεταξὺ τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν κοινοτήτων την σημερινή εποχή.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Καρδινάλιος, ἀναφερόμενος στὸ Εὐαγγέλιο, ἐπέστησε τὴν προσοχὴ στὸ γεγονὸς ὅτι ὅποιος προσπαθεῖ νὰ σωθῇ μόνος του, τὰ χάνει ὅλα. «Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, εἶπε, περιέχουν μία μεγάλη πρόκληση γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀναζητᾶ τὴν θέση ποὺ τῆς ἁρμόζει μέσα στὴν σύγχρονη κοινωνία, ὄχι νὰ κυβερνᾶ, ἀλλὰ νὰ διακονῇ».

Μετὰ τὴν λιτανεία ὁ χειροτονούμενος ἔλαβε τὴν χειροτονία καὶ τὸ χρίσμα στὴν κεφαλή του. «Εἰς τὴν διακονία του, βοήθησέ Τον Κύριε νὰ εἶναι καλὸς ποιμένας τοῦ ποιμνίου σου, πιστὸς ἀρχιερεύς, ποὺ θὰ σὲ διακονῇ μέρα καὶ νύχτα, χωρὶς ψεγάδι, νὰ προΐσταται τῆς θυσίας τῆς Ἐκκλησίας σου, καὶ νὰ προσεύχεται γιὰ τὴν Θεία Χάρη στὴν Ἐκκλησία», προσευχήθηκε ὁ Καρδινάλιος κ. Jozef De Kesel.

Στὴν συνέχεια ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος ἔλαβε ἀπὸ τὸν Καρδινάλιο Jozef De Kesel τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ διακριτικὰ τοῦ Ἐπισκόπου, τὸ Ἐπισκοπικὸ δακτυλίδι, τὴν μίτρα καὶ τὸ σκῆπτρο. Ὁ Νούντσιος τοῦ ἐδώρησε τὸ πάλιο, τὸ ὁποῖο εὐλόγησε ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὴ Ρώμη τὴν 29ην Ἰουνίου.

Ὁ νέος Ρωμαιοκαθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα γιὰ τὴν τιμητική του παρουσία καὶ γιὰ τὸ ὅμορφο δῶρο ποὺ τοῦ προσέφερε.

Ἔτη Πολλά στὸν νέο Ἀρχιεπίσκοπο!

PHOTOS © Eglise catholique à Bruxelles – Archevêché Malines-Bruxelles (Anne Périer)

orthodoxia.be

Ὁ Μητρ. Βελγίου εἰς «χειροτονίαν» παπικοῦ «Ἀρχιεπισκόπου»!

orthodoxostypos.gr

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Βελγίου Ἀθηναγόρας ἔχει ἐξοκείλει ὁλότελα ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Κάθε λίγο μᾶς ἐκπλήσσει δυσάρεστα μὲ τὰ καμώματά του. Πρόσφατα παρέστη συμπροσευχόμενος στὴν εἰς ἐπίσκοπον «χειροτονία» τοῦ νέου παπικοῦ «ἀρχιεπισκόπου» Βρυξελλῶν, στὸν παπικὸ ναὸ Saint-Rombaut!

Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὴν Κυριακὴ 3η Σεπτεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης Βελγίου, Ἀθηναγόρας, παρέστη συμπροσευχόμενος στὴν εἰς ἐπίσκοπον “χειροτονία” τοῦ νέου παπικοῦ «ἀρχιεπισκόπου» Βρυξελλῶν, Luc Terlinden, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸν παπικὸ ναὸ Saint-Rombaut, στὴν πόλη Μαλίνες. Μὲ μία ντροπιαστικὴ καὶ ἀντορθόδοξη ἀνακοίνωση, ποὺ θυμίζει περισσότερο ἔγγραφο τοῦ Βατικανοῦ, ἡ Μητρόπολη Βελγίου καὶ Ἐξαρχία κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, παρουσιάζει τὸ ἄκυρο καὶ ἀνυπόστατο μυστήριο τῆς “χειροτονίας” τοῦ αἱρετικοῦ Λατίνου, ὡς ἔγκυρο καὶ κανονικό, ἐνῷ ταυτόχρονα: Περιγράφει τὴν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως τῶν Παπικῶν ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ νέου “ποιμένα”, (στὸ ὁποῖο ὅμως ἔχει προστεθεῖ ἀπὸ τοὺς Λατίνους ἡ βλάσφημη αἵρεση τοῦ Filioque). Ἐμφανίζει τὸν χωρὶς ἀποστολικὴ διαδοχή, πάπα Φραγκίσκο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἱερωσύνη, δὲν ἔχει μυστήρια καὶ δὲν ἔχει χάρη, ὡς ἕνα ἱεράρχη ποὺ εὐλογεῖ. (Τέλος εὐχήθηκε) “Ἔτη Πολλὰ στὸν νέο Ἀρχιεπίσκοπο!” (Ἱστ. Κατάνυξη)! Νὰ ἐπαναλάβουμε τὴν αὐταπόδεικτη ἄποψη, ὅτι στὰ «ὑψηλὰ κλιμάκια» οἱ «δικοί» μας ἔχουν προγραμματίσει τὴν «ἕνωση» καὶ μᾶς τὴν «ξεφουρνίζουν» μὲ ρέγουλα!

Ὁ παπισμὸς εἶναι ἡ μήτρα αἱρέσεων καὶ πλανῶν!

ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στὸν ἀσυγκράτητο οἰκουμενιστὴ «ἅγιο» Βελγίου, παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν περίφημη «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ποὺ συνέταξε ἡ Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009, καὶ ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπὸ τουλάχιστον 24.000 ἄτομα, καταγράφει τὸ πλῆθος αἱρέσεων καὶ πλανῶν ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν παρασυναγωγὴ τοῦ Παπισμοῦ: «Διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι μήτρα αἱρέσεων καὶ πλανῶν· ἡ διδασκαλία τοῦ Filioque, τῆς ἐκπορεύσεως δηλαδὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ, εἶναι ἀντίθετη πρὸς ὅσα ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐδίδαξε περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σύνολος ὁ χορὸς τῶν Πατέρων καὶ σὲ συνόδους καὶ ξεχωριστὰ θεωροῦν τὸν Παπισμὸ ὡς αἵρεση, διότι ἐκτὸς τοῦ Filioque παρήγαγε πλῆθος ἄλλων πλανῶν, ὅπως τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα, τὰ ἄζυμα, τὸ καθαρτήριο πῦρ, τὴν ἄσπιλο σύλληψη τῆς Θεοτόκου, τὴν κτιστὴ Χάρη, τὴν ἐξαγορὰ τῶν ἀφέσεων (indulgentiae)• ἄλλαξε ὅλη σχεδὸν τὴν διδασκαλία καὶ πράξη γιὰ τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρῖσμα, τὴ Θεία Εὐχαριστία καὶ τὰ ἄλλα μυστήρια καὶ μετέτρεψε τὴν Ἐκκλησία σὲ κοσμικὸ κράτος. Ὁ σημερινὸς Παπισμὸς παρεξέκλινε πολὺ περισσότερο τοῦ μεσαιωνικοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε δὲν ἀποτελεῖ πλέον συνέχεια τῆς ἀρχαίας Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Εἰσήγαγε πλῆθος νέων ὑπερβολῶν στὴν “Μαριολογία”, ὅπως τὴν διδασκαλία περὶ τῆς Θεοτόκου ὡς “συλλυτρώτριας” (corredemptrix) τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἐνίσχυσε τὴν “Χαρισματικὴ Κίνηση” πεντηκοστιανικῶν ὁμάδων, δῆθεν πνευματοκεντρικῶν. Υἱοθέτησε ἀνατολικὲς πνευματικὲς μεθόδους προσ­ευχῆς καὶ διαλογισμοῦ. Εἰσήγαγε νέες καινοτομίες στὴ Θεία Λατρεία, ὅπως τοὺς χοροὺς καὶ τὰ μουσικὰ ὄργανα. Συντόμευσε καὶ οὐσιαστικὰ κατάστρεψε τὴν Θεία Λειτουργία. Στὸν χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ τὴν Πανθρησκεία μὲ τὴν Β’ Βατικάνειο Σύνοδο, ἀναγνωρίζοντας τὴν “πνευματικὴ ζωὴ” τῶν ἀλλοθρήσκων»! Τελεία καὶ παύλα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com