29 Ιουν 2023

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ ( Γ΄)

 

Μακρὺ ζεϊμπέκικο γιὰ τὴ ΝΙΚΗ ( Γ΄)

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.

Δείτε ΕΔΩ το Α΄μέρος  και ΕΔΩ το Β΄μέρος

Οἱ ἐκλογὲς τελείωσαν, ὡς διαδικασία, ὁπότε βρισκόμαστε στὴν ἑπόμενη πίστα τοῦ παιχνιδιοῦ. Ὁ μεγάλος νικητὴς εἶναι ἡ ἀποχὴ (48%, σχεδὸν ὁ μισὸς πληθυσμός –σύμφωνα μὲ τὰ χαρτιὰ ποὺ παρουσιάζονται), ἄρα θὰ ὑπάρχῃ ἡ ἀναλογοῦσα ἰκανοποίησις σὲ ὅσους ὑποστήριζαν τὴν ἀποχή, νὰ ἀναπαυθοῦν καὶ νὰ πανηγυρίσουν καὶ αὐτοὶ.

 Ἡ εἰκόνα τῶν ἀποτελεσμάτων εἶναι ἀπὸ ἀνησυχητικὴ ἔως ἀποκαρδιωτική. Τὸ 40% τῶν ψηφισάντων (20% τῶν ψηφοφόρων) προέκρινε τὸν κ. ... Μητσοτάκι, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας. Τὰ κόμματα ποὺ μὲ τὴ στάσι  τους μέχρι τώρα ὑποστηρίζουν τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ) ἔχουν ἕνα ποσοστὸ  ψήφων 78%, (καὶ ἄν προστεθῇ καὶ τὸ προσωποπαγὲς κόμμα τῆς κ. Κωνσταντοπούλου (3,17%) περνοῦν τὸ 80%, ἐνῷ μέσα στὴ Βουλὴ σὲ ἀριθμὸ βουλευτῶν κατέχουν τὸ 86% καὶ μαζὶ μὲ τὴν Πλεύσι (Κωνσταντοπούλου) πλησιάζουν τὸ 89%...  Ὅτι ἀπομένει ἀριθμεῖ, πρὸς τὸ παρὸν, 34 βουλευτὲς, δηλαδὴ τὸ ὑπόλοιπο 11% τῶν βουλευτικῶν ἐδρῶν, κατανεμημένους σὲ τρία κόμματα μὲ πρόσημο πατριωτικὸ, κατὰ τὶς δηλώσεις τους. Βέβαίως ἡ ἀπόφασις τοῦ «κυριάρχου» λαοῦ δὲν εἶναι καὶ τόσο ἰσχυρὴ μπροστὰ στοὺς νόμους ποὺ ἔχει φτιάξει ὁ Μητσοτάκις, ὁπότε ἴσως δοῦμε τοὺς νεοφανεῖς Σπαρτιάτες, νὰ θυσιάζονται στὶς Θερμοπύλες τοῦ ἐκλογοδικείου... ἄν καὶ συνταγματικῶς καὶ πρακτικῶς (θὰ χρειαστοῦν νέες ἐκλογές) εἶναι πολὺ δύσκολο, γιὰ φυσιολογικοὺς ἀνθρώπους.

Ὑπάρχει  ὅμως καὶ συσχέτησις τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος μὲ τὰ θέματα μὲ τὰ ὁποία ἀσχολεῖται τὸ Μακρὺ Ζεϊμπέκικο. Ὁ π. Στυλιανὸς ὁπωσδήποτε θὰ ἔχῃ στεναχωρηθῇ ἀπὸ τὴν εἴσοδο στὴ Βουλὴ τοῦ κόμματος ΝΙΚΗ. Ἔκανε μιὰ μεγάλη προσπάθεια νὰ μὴν μπῇ στὴ Βουλὴ αὐτὸ τὸ κόμμα. Ὅλη του ἡ πληθωρικὴ δραστηριότης σ᾿αὐτὸ στόχευε, καὶ δὲν χρειάζεται, νομίζω, προσπάθεια νὰ τὸ ἀποδείξῃ κανεὶς διότι τὸ λέει καὶ ὁ ἴδιος ξεκάθαρα.

Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἀπαίδευτος, ξέρει ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ κατηγορῇς κάποιον γιὰ τὰ κακὰ ποὺ  θεωρεῖς ὅτι θὰ κάνῃ,  διότι αὐτὸ θὰ ἀποδειχθῇ ὅταν θὰ ἀναλάβῃ δράσι, ὅταν ἀνέλθη στὴν ἐξουσία. Τότε θὰ φανῇ ποιὸς εἶναι, «ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι». Ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθῇ στὸν πειρασμὸ καὶ πάνω στὸ μένος του (ἐναντίον τίνος; τοῦ Νατσιοῦ; τοῦ κόμματος; τῶν ψηφοφόρων; -πράγματι δὲν ἔχω καταλάβει) λέγει δημοσίως τὰ κάτωθι:

«Βέβαια γνωρίζουμε τὴν ἀρχὴ ὅτι, «ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι» πλὴν ὅμως δὲν εἶναι καθόλου κακό καὶ θὰ πρέπει ἡ πρόληψις νὰ λειτουργήσῃ δυναμικὰ αὐτὴ τὴ στιγμή, διότι ὅταν γνωρίζουμε ποιοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, δὲν ξέρω ἄν πρέπει νὰ τοὺς ἐπιτρέψουμε τὴν εἴσοδο μέσα στὴ Βουλή. Ὄχι γιὰ ἄλλο λόγο , γιὰ ἕνα καὶ μοναδικὸ λόγο. Ὅτι θὰ ἔχουν φωνή σὰν χριστιανοί καὶ θὰ λένε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ χριστιανοί, τὸ 3% τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Μὲ καταλάβατε; ποιό εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα;» π.Στυλιανὸς Καρπαθίου. ΦΟΚΟΥΣ ΦΜ. 29/5/2023[1]

Ἐδὼ πρέπει νὰ σταθοῦμε λίγο. Στὶς ἐκλογὲς τῆς 21ης Μαΐου ἡ ΝΙΚΗ ἔχει πάρει 2,92%. Λίγες χιλιάδες ψήφων πρὶν μπεῖ στὴν Βουλή. Καὶ ἔρχεται ὁ π. Στυλιανὸς, ἱερεύς, ψυχίατρος, ἀγωνιστὴς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ἱατροφασισμοῦ, καὶ λέει , τί;

Ναὶ μὲν ἱσχύει τὸ «ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν», ἀλλὰ στὴν παροῦσα περίπτωσι, στὸν Νατσιὸ καὶ τὴν ΝΙΚΗ, -προσέξτε- «δὲν εἶναι καθόλου κακό» , ἄρα εἶναι καλό, ποιό; «Ἡ πρόληψις νὰ λειτουργήσῃ δυναμικά αὐτὴ τὴ στιγμή». Παρακαλῶ προσέξτε τὶς λέξεις. «Πρόληψις»: Νὰ προλάβουμε τὸ κακό. Δὲν ἔχει κανέναν ἐνδοιασμὸ, καμμία ἀμφιβολία. Ξέρει ὅτι ὁ δάσκαλος καὶ ἡ ΝΙΚΗ ἐκπροσωποῦν τὸ κακό καὶ θέλει νὰ προλάβῃ τὸ κακό. Ἄρα ἀφήνει στὴν ἄκρη τὴν παραδεδομένη σοφία, τὴν ἐν τῇ πράξει δοκιμασία τοῦ κάθε ἑνὸς στὴν ἄσκησι τῆς ἐξουσίας καὶ προτείνει τὴν πρόληψι. Καὶ μάλιστα ποιὰ πρόληψι; Τὴν δυναμική. «Δυναμικὴ πρόληψις» λοιπόν. Γιὰ νὰ μὴν μπῇ ἡ ΝΙΚΗ στὴν Βουλή!!!

Ἐπειδὴ εἶναι σίγουρος ὅτι «γνωρίζει» τοὺς «ἀνθρώπους αὐτούς» δημοσίως διακηρύσσει ὅτι δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἐπιτραπῇ ἡ εἴσοδος στὴν Βουλή.!!!  Τὸ «δέν ξέρω ἄν πρέπει» εἶναι οἱ συνήθεις ρητορικοὶ ἀκροβατισμοὶ ὅσων δὲν θέλουν νὰ λένε τὸ ναί-ναί καὶ τὸ οὐ-οὐ , τὰ σύκα –σύκα καὶ τὴ σκάφη-σκάφη.

Δὲν θυμίζει κάτι αὐτό; Καὶ ἄλλοι «γνωρίζουν» «κακοὺς ἀνθρώπους», ἐμφορούμενους ἀπὸ κακὲς ἰδεολογίες. Καὶ φτιάχνουν νόμους καὶ τοὺς ἀποκλείουν ἀπὸ τὶς ἐκλογές, διότι «ξέρουν» ὅτι εἶναι κακοί, ὅτι θὰ κάνουν κακό, καὶ θέλουν νὰ προλάβουν τὸ κακό. Ἔτσι δὲν ἔκανε ὁ δημοκράτης Μητσοτάκις μὲ τὸν ναζιστὴ μέλος τῆς ἐγκληματικῆς ΧΑ Κασιαδιάρη; Καὶ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸ τεκμήριο ἀθωότητος, πού πῆγαν;  Καὶ καλὰ ἐκεὶ ὑπάρχει ὁλόκληρο παρελθὸν τὸ ὁποῖο ἐκμεταλεύεται καὶ χρησιμοποιεῖ ὅπως θέλει τὸ πολιτικὸ κατεστημένο γιὰ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν θέλησί του. Ἐδῶ; Τί ἔχει νὰ καταμαρτυρήσῃ ὁ π.Στυλιανὸς στὸν δάσκαλο καὶ τὸ κομματίδιό του; Ὅτι προπαγάνδισε τὸ «μένουμε σπίτι»;  Ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν ψευδὲς, ὅπως ψευδὴ ἀπεδείχθησαν καὶ τὰ περὶ κυτταρικῶν σειρῶν καὶ ἐκτρώσεων  στὰ δύο προηγούμενα ἄρθρα.  (Τὸ μόνο ποὺ εἶναι ἀληθὲς εἶναι ἡ πατάτα τοῦ «ἐθνικοῦ πένθους», ὅμως ὅταν ἔλεγε τὰ παραπάνω (29 Μαΐου) αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε. Ἰούνιο ἔγινε τὸ ναυάγιο.Τὸ μίσος καὶ ἡ διάθεσι νὰ μὴν ἐπιτραπῇ  στὴ ΝΙΚΗ ἡ εἴσοδος στὴν Βουλὴ προϋπῆρχε. Ὅσοι διάβασαν ἀπλῶς τὸ ἄρθρο τοῦ π. Στυλιανοῦ «Τὸ μυστήριο τῆς θεώσεως στὰ γρανάζια τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας» 18/6/2023  [2] ἴσως νὰ μὴν ἔχουν ἀντιληφθῇ τὴν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων).

Προσέξτε καὶ πῶς προσπαθεῖ νὰ αἰτιολογήσῃ τὴν πρότασί του αὐτή, δηλ. τὸ ὅ,τι πρέπει δυναμικὰ νὰ ἀποτραπῇ ἡ εἴσοδος τῆς ΝΙΚΗΣ στὴ Βουλή :

«Ὄχι γιὰ ἄλλο λόγο , γιὰ ἕνα καὶ μοναδικὸ λόγο. Ὅτι θὰ ἔχουν φωνὴ σὰν χριστιανοί καὶ θὰ λένε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ χριστιανοί, τὸ 3% τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Μὲ καταλάβατε; ποιό εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα;» π.Σ.Κ. ὅ.π.

«Θὰ ἔχουν φωνὴ σὰν χριστιανοί». Σὰν, δηλαδη ὡς ἄν, δηλαδὴ παριστάνουν τοὺς χριστιανοὺς,  δὲν εἶναι. (Αὐτὴ του τὴν θέσι τὴν ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς, νὰ μὴν ξαναγυρίζουμε στὰ ἴδια). Αὐτοὶ, λοιπὸν οἱ ψευτοχριστιανοί «θὰ λένε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ χριστιανοί, τὸ 3% τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ». Οἱ σὰν θὰ λένε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ. Θὰ λένε δηλαδὴ, κατὰ τὸν π. Στυλιανό, ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ μόνοι χριστιανοί στὴ Βουλή, ἄρα θὰ περιορίζουν τοὺς χριστιανοὺς στὸ 3% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα!!!

Σὲ ἄλλη συνέντευξι ξαναλέει τὰ ἴδια καὶ ἀγανακτισμένος ἐρωτᾶ: «2,90% εἶναι οἱ πιστοὶ τῆς ἐκκλησίας μας;», ἑννοεῖ τὸ ποσοστὸ τῆς ΝΙΚΗΣ. Ἄν εἶναι ἔτσι «Νὰ σηκωθοῦμε νὰ φύγουμε.  Αὐτοακυρωνόμαστε».

«Ἐγὼ θὰ ρωτήσω ὅλους σας: δηλαδὴ 2,90 (%) εἶναι οἱ πιστοὶ τῆς ἐκκλησίας μας στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο; Νὰ σηκωθοῦμε νὰ φύγουμε.  Αὐτοακυρωνόμαστε.  Δὲν εἶναι πραγματικότητα αὐτὸ κύριοι, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀκοῦτε». π.Στυλιανὸς Καρπαθίου. ΑΛΕΡΤ 25 Μαΐου 2023 [3]

«Ἄν οἱ πιστοὶ εἶναι 2,90% , νὰ σηκωθοῦμε νὰ φύγουμε». Γιατί; Εἶναι ποσοτικὸ τὸ θέμα; Τὶ ποσοστὸ πιστῶν θέλει γιὰ νὰ παραμείνει ὡς ἱερεῦς καὶ νὰ μὴν σηκωθῇ νὰ φύγῃ; Πῶς μετριέται ἡ ποσότης τῶν πιστῶν; Ἔχει τέτοιες ἀγωνίες ἤ ἀπλῶς προεκλογικὰ θέτει τὰ ἐρωτήματα γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὸν στόχο του τῆς δυναμικῆς πρόληψις ὥστε νὰ μὴν μποῦν στὴν Βουλή; Καὶ ἡ ποιότης τῶν πιστῶν; Μετριέται; Πῶς;

Ἄν κάποιος βρεῖ στὶς διακηρύξεις τῆς ΝΙΚΗΣ ὅτι εἶναι χριστιανικὸ κόμμα καὶ ὅτι εἶναι οἱ μόνοι χριστιανοί, νὰ μοῦ τὸ πῇ, διότι δὲν ἔχω συναντήσει κάτι τέτοιο, ὅσο ἔψαξα,  χωρὶς νὰ ἀποκλείεται κάπου νὰ ὑπάρχῃ.

Ἐγὼ συνάντησα ἀκόμη καὶ συνεντεύξεις τοῦ δασκάλου ὅπου λέει τὰ ἀντίθετα καὶ τὰ ἐπιβεβαιώνει ὁ δημοσιογράφος. Ἕνα παράδειγμα:

«Προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς προσάψουν ὅτι εἴμαστε χριστιανικὸ κόμμα, ὅτι ἐργαλειοποιοῦμε τὴν πίστι». Παρεμβαίνει ὁ δημοσιογράφος, ὁ κ. Ν. Κυριακάκης: «Κ. Νατσιὲ, σᾶς παρακαλῶ,  ἐπιτρέψτε μου τὴν διακοπή. Πρέπει νὰ ὁμολογήσω ἐγὼ...  Θὰ σᾶς πῶ φίλες καὶ φίλοι ὅτι ὁ κ.Νατσιός, ὅταν τὸν εἶχα καλέσει –εἶναι ἀνήθικο νὰ πῶ ὅτι δὲν θυμᾶμαι ἤ νὰ κάνω ὅτι δὲν θυμᾶμαι- θυμᾶμαι λοιπὸν ὅτι εἶπε ὁ κ.Νατσιός  χαρακτηριστικά: «Δὲν ἰσχυρίζομαι ὅτι τὸ κίνημα ΝΙΚΗ εἶναι χριστιανικό. Γιατὶ ἄν δὲν μποῦμε στὴ Βουλὴ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχασε ὁ Χριστός».

Δ. Νατσιός: Ἀκριβῶς. Γιατὶ ἄν χαρακτηριστῇς «χριστιανικό», ὅπως τὸ εἶπατε, ἀμέσως οἱ καιροφυλακτοῦντες ἐκκλησιομάχοι θὰ ποῦν «Νὰ! Ἔχασε ὁ Χριστός»...

Ἐμεῖς δὲν ἐκπροσωποῦμε καμμιὰ Ἐκκλησία. Σεβόμαστε τοὺς ἱεράρχες, τοὺς μητροπολίτες, αὐτοὶ ἐκφράζουν τὴν ἐκκλησία. Εἴμαστε παιδιὰ τῆς ἐκκλησίας. Τὸ 2.92% τῶν Ἑλλήνων δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ 100% τῶν Ἑλλήνων. Καταλαβαίνετε τί ἐννοῶ». PRIMENEWSTV  Συνέντευξις Ν. Κυριακάκη μὲ Δ.Νατσιό.[4]

Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα τί νὰ πῶ, ἕνας δυστυχὴς ψεκασμένος, καὶ ἔχουν πιάσει καὶ οἱ ζέστες; Πιάσ᾿ τ᾿ αὐγὸ καὶ κούρεφτο. Ὁ π. Στυλιανὸς ἰσχυρίζεται ὅτι θεωροῦν ὅτι εἶναι οἱ μόνοι χριστιανοὶ καὶ ἄλλοι δὲν ὑπάρχουν!!! Μὰ καὶ νὰ τὸ ἰσχυριζόταν θὰ ἦταν; Οἱ νεοδημοκράτες π.χ. δὲν εἶναι χριστιανοί; Αὐτοὶ δὲν τραγουδοῦν : «Ζήτω ἡ Ἐλλάδα, ζήτω ἡ θρησκεία, ζήτω ἡ Νέα Δημοκρατία»; (Δὲν γνωρίζω ἄν ἀπὸ τότε (καὶ μέχρι σήμερα) διεμαρτύροντο δεσποτάδες, δημοσιογράφοι ἤ ὁ π. Σ. γιὰ καπηλεία τῆς πίστεως καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος). Ἀπολαῦστε τὸν Ὕμνο τῆς Νέας Δημοκρατίας: (μπορεῖτε νὰ τὸν ἀκούσετε στὸν σύνδεσμο [5])

Σὲ περιμένω νὰ ᾿ρθῇς καὶ πάλι

Μαζί νὰ φτιάξουμε μιὰ Ἑλλάδα μεγάλη

Νὰ ρθῇς σὰν ἄνοιξη νὰ διώξῃς τὰ χιόνια

Νὰ τραγουδοῦν στὰ δέντρα πάλι τ᾿ἀηδόνια.

Ὁ οὐρανὸς θἄναι γαλάζιος καὶ πάλι

ἀπ᾿τὸ βορηὰ ὡς τὸ πιὸ νότιο ἀκρογιάλι

καὶ στὴ ψυχή μας θὰ ὑπάρχῃ γαλήνη

γιατὶ ἡ καρδιὰ ἀγάπη μέσα της κλείνει.

Σὲ περιμένω νἄρθης καὶ πάλι

Μαζί νὰ φτιάξουμε μιὰ Ἑλλάδα μεγάλη

Μαζὶ νὰ γράψουμε λαμπρὴ ἱστορία

Ζήτω ἡ Ἑλλάδα, ζήτω ἡ θρησκεία, ζητω ἡ Νέα Δημοκρατία.

 

Ἐμεῖς τὸ μίσος τὴν κακία ξεχνᾶμε

καὶ τὸ συμφέρον ὅλων πάντα κοιτᾶμε

γιὰ ἐμᾶς τὰ χρώματα δὲν ἔχουν ἀξία

γιατὶ πιστεύουμε πατρίδα θρησκεία.[5]

Βλέπετε ὅτι καὶ αὐτοὶ πιστεύουν σὲ πατρίδα καὶ θρησκεία καὶ μάλιστα ἀναφωνοῦν καὶ ἀναπέμπουν ζήτω. Καὶ ὅπως παρατηρεῖτε ἡ Ἑλλάδα , ἡ θρησκεία καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο καὶ ἀπολαμβάνουν τὰ ἴδια ζήτω.

Ἐπειδὴ δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ ἀστειάκια καὶ μιὰ καὶ ἡ ΝΙΚΗ μπῆκε στὴ Βουλὴ κατὰ ἀπόφασι τοῦ ψηφίζοντος λαοῦ, ὅλα θὰ φανοῦν τώρα στὴν πράξι. Θὰ δοῦμε ἄν ἐπαληθευτοῦν οἱ προφητεῖες καὶ οἱ φόβοι τοῦ π. Στυλιανοῦ. Θὰ δοῦμε ἄν οἱ τῆς ΝΙΚΗΣ εἶναι ἡ μεγαλύτερη πληγὴ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ δοῦμε ἄν εἶναι μέρος τοῦ συστήματος, ἐλεεινοὶ καὶ δεκατρισάθλιοι πατριδοκάπηλοι καὶ χριστέμποροι. Θὰ δοῦμε ἄν θὰ προσπαθήσουν νὰ σταθοῦν μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ εὐθύνη ὥστε ἀξίως καὶ τιμίως νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ δίκαια  τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πίστεως, ἤ θὰ ἀποδειχτοῦν νέοι Καρατζαφέρηδες καὶ Καμμένοι. Τὰ προβλήματα ποὺ ἤδη παρουσιάζονται (ἡ κατάληψις τῆς ἔδρας τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν κ.Νατσιό καὶ ἡ στέρησίς της ἀπὸ τὴν κ. Ματσουκατίδου τὴν ὑγειονομικό, φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι δευτερεῦον ζήτημα καὶ ἔρχεται νὰ προστεθῇ στὸ ἄλλο τῆς Λαρίσης) εἶναι καθαρῶς κομματικῆς φύσεως καὶ ἐπειδὴ γνωρίζω τί προβλήματα ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ μέσα σὲ μοναστήρια καὶ τί ἀδικίες γίνονται ἀκόμη καὶ μέσα στὴν ἴδια τὴν ἐκκλησία ( «στὴν ἐκκλησία, παιδί μου, δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη» ἅγ. Ἀμφιλόχιος Πάτμου) δὲν αἰφνιδιάζομαι ἀπὸ αὐτὰ καὶ περιμένω νὰ δῶ στάσι καὶ πράξεις στὰ ὑπάρχοντα καὶ ἀναμενόμενα μεγάλα προβλήματα καὶ ἀντιμετώπισι τῶν ἀναμενόμενων ἐπιθέσεων τοῦ νεοεποχήτικου διευθυντηρίου.

Τώρα ποὺ γράφω αὐτὰ ἔχει ὀρκιστεῖ ἡ νέα κυβέρνησις... Μόνο ποὺ ἀκοῦς τὰ ὀνόματα καὶ γνωρίζοντας τὶς θέσεις καὶ τὴν ποιότητα τῶν προσώπων ἀνατριχιάζεις. Παρακολουθῶντας τὴν ὀρκομωσία, πῶς  νὰ μὴν σοῦ ἔρθουν στὸ μυαλὸ τὰ λόγια τοῦ μακαριστοῦ Φλωρίνης ὅτι «ἐδῶ δὲν ἀρκεὶ ὁ ἁγιασμὸς, ἐδὼ χρειάζεται ἐξορκισμός».

Ἄν συνεχίσουμε μὲ τὴν παρουσίασι τῶν θέσεων τοῦ π. Στυλιανοῦ τόσο ἀναλυτικὰ θὰ φᾶμε ὅλο τὸ καλοκαίρι. Μάλλον θὰ πρέπει νὰ σταματήσῃ ὁ μακρύς χορός. Ὑποθέτω ὅτι μὲ ὅσα ἐπαπειλοῦνται καὶ ἀκολουθοῦν κανεὶς δὲν θἄχῃ χρόνο καὶ ὄρεξι νὰ ἀσχολῆται μὲ τὶς ἐκτιμήσεις, τὶς ὑπερβολὲς ἤ τὰ ἀνθρώπινα λάθη ἑνὸς ἱερέως ἤ τὴν μανία ἑνὸς ψεκασμένου νὰ τὰ σκαλίζει. Ἐξ ἄλλου καὶ αὐτὰ ποὺ ἐγὼ γράφω καὶ οἱ θέσεις τοῦ κάθε δεσπότη καὶ παπά, καὶ κάθε κόμμα καὶ κομματίδιο εἶναι στιγμιαῖες πομφόλυγες.  Ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ γίνῃ κατανοητὴ ἡ προσπάθεια περιθωριοποιήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ὅλη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν συγκρότησι τῆς  κοινωνίας του, ὑπὸ τὸ κάλυμμα τῆς μὴ ἀναμείξεως στὰ πολιτικὰ-κομματικὰ πράγματα. Αὐτὸ τὸ εἶχα ἐπισημάνει ἐξ ἀρχῆς καὶ μὲ εἶχε ἐκπλήξει νὰ βλέπω στὴν παροῦσα γενικὴ κατάρευσι νὰ προβάλλεται ἀπὸ ὀρθοδοξοῦντες ρασοφόρους. Αὐτὸ λειτουργεῖ συγκεντρωτικὰ, σὰν τὴν ραδιενέργεια, καὶ ἀλλοιώνει καὶ τὸ φρόνημα καὶ τὴν γνήσια ἐκκλησιαστική ζωή. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο διακύβευμα καὶ  γι᾿αὐτὸ, ὅπως ἐκδηλώθηκε κατὰ τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία καὶ μὲ τὴν συνέργεια καὶ τοῦ π.Στυλιανοῦ, ἄν δώσῃ ὁ Θεός, ὀφείλουμε νὰ ἀποτολμήσουμε νὰ ψελίσουμε δυὸ κουβέντες ἀπὸ ὅσα παραλάβαμε καὶ ἀπὸ ὅσα καταλάβαμε.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 28 Ἰουνίου 2023.

Παραπομπές.

[1] https://www.mixcloud.com/Focusfm/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%85-290523/?fbclid=IwAR1SaQApEmbSz7o0HLQmNtP4E80H8QvWquBX-Sdzm-ED4OMJ_srVzCLNzaM

[2] https://tasthyras.wordpress.com/2023/06/19/%cf%84%e1%bd%b8-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%e1%bf%86%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%84%e1%bd%b0-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b6%ce%b9%ce%b1/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=5cRO1faO9-8

[4] https://www.youtube.com/watch?v=SwlsS3SSDRU&t=3021s

[5] https://www.youtube.com/watch?v=h-nxc2gJlJw

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πια είναι η γνώμη του πατρός Στυλ Καρπαθιου για τον Βελόπουλο που τόσο πολύ στηρίζη που είχε πει ότι για το καλό της πατρίδας και με το διάβολο θα συνεργαστώ ας δει το βίντεο του Πατρός Ελ Στυλιανακη

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ είπε...«ΤΙΜΑ ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος· παρὰ γὰρ ῾Υψίστου ἐστὶν ἴασις, καὶ παρὰ βασιλέως λήψεται δόμα. ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται. Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα, καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς. οὐκ ἀπὸ ξύλου ἐγλυκάνθη ὕδωρ εἰς τὸ γνωσθῆναι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ; καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» Σοφία Σειράχ 38:1-6.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους και σε διάφορα εμβόλια, σειρές ανθρωπίνων κυττάρων τα οποία αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο και των οποίων κυττάρων η ΑΡΧΙΚΗ πηγή λήψης είναι ιστοί από εκτρωθέντα έμβρυα γυναικών! Από δολοφονημένους ανθρώπους δηλαδή !!! Με άλλα λόγια ελήφθησαν κύτταρα από ιστούς δολοφονημένων ανθρωπίνων εμβρύων τα οποία πολλαπλασιάστηκαν χιλιάδες φορές σε εργαστήρια για να αποτελέσουν υλικό χρήσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες παραγωγής Εμβολίων!

Έχουν αναπτυχθεί εμβόλια με χρήση κυτταρικών σειρών εκτρωθέντων ανθρωπίνων εμβρύων. Συγκεκριμένα από τις σειρές κυττάρων εκτρωθέντων εμβρύων MRC-5 (κύτταρα από πνεύμονες εκτρωμένου αρσενικού εμβρύου 14 εβδομάδων του έτους 1966) και WΙ 38 (κύτταρα πνευμόνων από εκτρωμένο θηλυκό έμβρυο 3 μηνών του έτους 1962), έχουν αναπτυχθεί εμβόλια για τις εξής ασθένειες:

Ηπατίτιδα Α, Ερυθρά, Ανεμοβλογιά, Έρπης Ζωστήρ, Λύσσα, Ιλαρά, Πολιομυελίτιδα, Παρωτίτιδα .
ΠΟΙΑ ακριβώς εμβόλια απορρίπτει ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου ;;;;;

Γεώργιος Λουκάκης είπε...

Εάν όντως αληθεύει η πληροφορία του κ.ΣΑΛΤΑΟΥΡΑ εγώ προσωπικά απορρίπτω το σύνολο των συγκεκριμένων εμβολίων.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com