25 Μαΐ 2023

Γενεά άπιστος

 

Γενεά άπιστος

(ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)

 «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17:17)

 Ο Έλληνας ψήφισε.

Ο Έλληνας σήμερα είτε αδιαφόρησε για τις «τύχες» του έθνους, είτε αποφάσισε ότι όλοι οι δοκιμασμένοι , καλώς έπραξαν στο παρελθόν.

Πρώτον , δήλωσε προτίμηση σε πολτικά κόμματα που προωθούν και εγκαθιδρύουν τους δηλητηριώδεις καρπούς της Ν.Τ.Π. . Μέσω των μέσων εκμαυλισμού & ενημέρωσης, τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών και πρωτίστως της α-παιδείας. Και τέλος νομοθετούν το βδέλυγμα και την αμαρτία.

Γίνεται εχθρός του Θεού και επισύρει την οργή Του.

Η φωνή του Θεού όμως ηχεί μέσα απ’ την Αγία Γραφή! Σκουντά τη συνείδηση.

Ο κατ’ επίφασην Έλληνας,

1)     1) έδωσε άλλοθι στην αρσενοκοιτία και στην διαστροφή των φύλων,

«καὶ μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρ ἐστι.» (Λευ. 18,22)

«Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν»(Ρωμ. 1,26)

«ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες» (Ρωμ. 1,27)

«καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ»(Γεν. 19,24)

2)    2) συγκατατέθηκε στη  μοιχεία , την πορνεία και την αμαρτωλή συμβίωση,

«Ἄνθρωπος ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προσελεύσεται ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην· ἐγὼ Κύριος.»  (Λευ. 18,6)

Και αφού στους ενδιάμεσους στίχους κατακεραυνώνει ο Κύριος την αιμομιξία προχωρά:

«καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐ δώσεις κοίτην σπέρματός σου, ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτήν.» (Λευ. 18,20)

Η Αγία Γραφή καταδικάζει απερίφραστα όλα τα σαρκικά αμαρτήματα. «Δεν γνωρίζετε», ερωτά ο Απόστολος Παύλος τους Κορίνθιους, «ότι όσοι διαπράττουν αδικίες, δεν θα κληρονομήσουν την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε θηλυπρεπείς ούτε αρσενοκοίτες … θα κληρονομήσουν βασιλείαν Θεού».

Ειδικά μάλιστα για την μοιχεία διδάσκει ότι όχι μόνο οι διαπράττοντες αυτήν την αμαρτία βλάπτονται-τιμωρούνται, αλλά και τα τέκνα τους.

3)    3) συναίνεσε στην παράδοση της εξουσίας σε Δήμους - Κοινότητες , αλλά στο τέλος και στη Βουλή και κάποτε και σε Κυβέρνηση, σε αλλοεθνείς και αλλοδόξους. Υπερθεμάτισε στην αντικατάσταση πληθυσμού από εξωχώριους «οικονομικούς επενδυτές».

«καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματός σου οὐ δώσεις λατρεύειν ἄρχοντι καὶ οὐ βεβηλώσεις τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον· ἐγὼ Κύριος·»( Κανένα από τους απογόνους σου δεν πρέπει να αφιερώσης ως υπηρέτην εις ξένον άρχοντα και δεν θα μολύνης το άγιον Ονομά μου - Λευ. 18,21)

Ήδη στην Εσπερία (Μ.Βρετανία και αλλαχού ) αλλόδοξοι και διάφορης κουλτούρας και πολιτισμού ηγέτες, αναλαμβάνουν ηγεσία. Με την ισλαμοποίηση της Ελλάδας εκτελώντας το Σχέδιο Καλλέργη, σε λίγο θα μας κυβερνούν μουσουλμάνοι Ανατολικοί. Οι απόγονοί μας θα εκπαιδεύονται και θα παιδαγωγούνται απ’ αυτούς.

4)     4)Και συνεχίζει με το απαίσχυντο

«καὶ πρὸς πᾶν τετράπουν οὐ δώσεις τὴν κοίτην σου εἰς σπερματισμόν, ἐκμιανθῆναι πρὸς αὐτό. καὶ γυνὴ οὐ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν βιβασθῆναι, μυσαρὸν γάρ ἐστι» (Λευ. 18,23) .

Κι εμείς εδώ στην Ελλάδα της Ορθοδοξίας εκλέγουμε κυβερνήτες πρόθυμους να αλώσουν  με κάθε τι μιαρό την κοινωνία μας. Το αύριο των παιδιών μας . Να ληστέψουν τις ψυχές μας, με εισαγωγή βδελυγμιαίας  «μόδας» απ’ την Εσπερία των διεστραμμένων δικαιωματιστών.

5)     5)συμβιώνει με αιρετικό σύντροφο ή μουσουλμάνο(α), τεκνοποιώντας  ,χωρίς το θεμέλιο του γάμου που ευλόγησε ο Κύριος στην Κανά.

Οι Πατέρες της Eκκλησία μας, όπως ο Mέγας Bασίλειος, μας  όρισαν πως: «Δεν επιτρέπεται σε ορθόδοξο άνδρα να συνάψει γάμο με αιρετική γυναίκα ή και το αντίθετο»  . Kανόνες Oικουμενικών Συνόδων (Δ΄ Oικουμ. Σύνοδος -  Κανών ΙΔ) κι όχι μόνο, κατηγορηματικά αποφαίνονται: Oι Oρθόδοξοι, κληρικοί και λαϊκοί, δεν θα πρέπει να παντρεύουν τα παιδιά τους με αιρετικούς.  

 «Ανήκομεν εις τη Δύση» δυστυχώς.

Και η ΦΩΝΗ συνεχίζει,

 «Μὴ μιαίνεσθε ἐν πᾶσι τούτοις· ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις ἐμιάνθησαν τὰ ἔθνη, ἃ ἐγὼ ἐξαποστέλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν,» (Μη μολύνεσθε με όλα αυτά τα βρωμερά παραπτώματα. Με όλα αυτά εμολύνθησαν τα έθνη, τα οποία εγώ εκδιώκω από εμπρός σας.- Λευ. 18,24)

«καὶ ἐξεμιάνθη ἡ γῆ, καὶ ἀνταπέδωκα ἀδικίαν αὐτοῖς δι᾿ αὐτήν, καὶ προσώχθισεν ἡ γῆ τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπ᾿ αὐτῆς.»( Εμολύνθη η γη και εγώ ανταπέδωσα την πρέπουσαν τιμωρίαν δια την αμαρτίαν των αυτήν. Η γη εμίσησε τους κατοίκους της δια τα φοβερά αμαρτήματά των - Λευ. 18,25)

Αυτό ζούμε με την αντίσταση και αντίδραση του φυσικού κόσμου, της Δημιουργίας  έναντι του αμαρτωλού και έκπτωτου ανθρώπου.  Και ας μιλούν κάποιοι για αποτύπωμα άνθρακα.

6)    6) συμφώνησε με το ξεπούλημα της Μακεδονίας , ιστορίας, ονόματος, γλώσσας και γιατί όχι, αύριο μεθαύριο και εδαφών. Έκλεισε το μάτι στην επικείμενη δωρεά του Αιγαίου.

             Γύρισε την πλάτη  στα καμμένα σπαρτά και δάση , στις ανεμογεννήτριες που κάποιοι  φύτεψαν.

Μα η αγάπη για την πατρίδα είναι σύμφυτη  με τον αληθινό Έλληνα:

(Μιλάει ο Δασκαλογιάννης, ο μεγάλος ήρωας της Κρήτης στον Πασά)

«γι’ αυτά κ’ εγώ ‘ποφάσισα την Κρήτη να σηκόσω,
κι΄ απού τα ‘νύχια των Τουρκώ να την ελευτερώσω,
πρώτο για την πατρίδα μου, δεύτερο για την πίστι,
τρίτο για τσ’ άλλους χρισθιανούς ‘που κάθουνται ς την Κρήτη …»

Και η Αγία Γραφή (Λουκ. Ματθ.) τονίζει την αγάπη και προσήλωση στην Πατρίδα.

Ακούμε τον ψαλμωδό

«Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών. ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν· ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμαλωτεύσαντες ἡμᾶς λόγους ᾠδῶν καὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον· ᾄσατε ἡμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιών. » (Ψαλ. 136,1-3)

7)    7) Αδιαφόρισε για την απαλλοτρίωση των παιδικών ψυχών. Για το σύστημα α-παιδείας και γενιτσαρισμού,

 Στην προς Εφεσίους ακούμε

«Καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσία Κυρίου», και αν ως γονιός δεν το τηρείς, δεν θα δεις και τη πραγματοποίηση της παρακάτω εντολής

«Τίμα τὸ πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσι σοί» (Ἔξοδ. 20,12).

8)    8) Δέχτηκε τους φούρνους αποτέφρωσης,

Η καταγωγή της καύσης των νεκρών, ως τύπου θρησκευτικής λατρείας, εντοπίζεται στις ειδωλολατρικές διδασκαλίες των ανατολικών θρησκειών όπως στον Ινδουισμό και τον Βουδισμό που το σώμα θεωρείται «ακάθαρτο», οπότε με τη βοήθεια της φωτιάς εξαγνίζεται η εγκλωβισμένη σε αυτό ψυχή, προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μετενσάρκωση.

Έτσι μετά τα Πιλάτες, Γιόγκα  και  κάθε ανατολικό προσάρτημα , προστέθηκε και η καύση.

«Ανήκομεν εις την Ανατολήν»;  

Στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το σώμα χαρακτηρίζεται ως ιερό , γι’ αυτό κηδεύεται σύμφωνα με το πρότυπο της ταφής  του Χριστού με την ελπίδα της μελλοντικής Ανάστασης των νεκρών.

Ο καθαγιασμός του με το βάπτισμα, ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου, ως ψυχοσωματικής ενότητας,  τα άφθαρτα σώματα των αγίων, μαρτύρων και τα ιερά αυτών λείψα­να με τα όποια καθιερώνονται οι ναοί, είναι επιχειρήματα  του Αγίου Πνεύματος ενάντια στην καύση.

9)     9)Έδειξε κατανόηση στην υφαρπαγή της περιουσίας του , στην αφαίμαξη των κόπων μιας ζωής, σε υποχρεωτικές  ιατρικές πράξεις, στην άνευ αιτίας απόλυσή του.

10 10)Συγκατατέθηκε σε κλείσιμο Ιερών Ναών, στην απαγόρευση των Ιερών  Μυστηρίων, στην απώλεια του Σώματος και Αίματος του Χριστού, στην ύβρη Του από   Πολιτεία και Ιεραρχία.

Φιβισμένος μην ασθενήσει μπροστά απ’ τα ‘Αχραντα Μυστήρια ή μην υποχρεωθεί σε πρόστιμα, έβαλε πάνω απ’ τον Θεό τα κοσμικά.

Και η ΦΩΝΗ συνεχίζει

«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.»(Ματθ. ΚΒ΄ 35-46)

Όλα αυτά, τα αντάλλαξε με  λίγα χαρτονομίσματα  επιδομάτων , λίγες στάλες ελπίδας μέσα στον ζόφο που τον πέταξαν.

Έδειξε ευγνωμοσύνη ως ώφειλε, σε πενιχρά επιδόματα, σε περιοδικά ανοίγματα του κλουβιού του, στη δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε ότι αφορά τα υποχρεωτικά, στις δωρεάν διασωληνώσεις αλλά και στις γρήγορες, άνευ ταλαιπωρίας, ανέξοδες  κηδείες και στην παροχή απεριόριστου αριθμού φιμώτρων που του θυμίζουν το χρέος της σιωπής και της αδιάκριτης υπακοής.

Δεύτερον , ο  Έλληνας απείχε.

«Ήκιστα γαρ επιμελείας τυγχάνει το πλείστων κοινόν»

(Την πιο μικρή επιμέλεια αφιερώνουμε σε αυτό που είναι κοινό για τους περισσότερους -    Αριστοτέλης)

«Το σώμα το λιώνει η τεμπελιά και την ψυχή η αδιαφορία» , μας λέει ο Ευσέβιος ο Καισαρείας και   «Δεν πρέπει ν’ αδιαφορούμε για την πολιτική κατάσταση, καθώς ένα καθεστώς ή ένα πολίτευμα ή μία κρατική εξουσία μπορεί είτε να διευκολύνει το έργο της σωτηρίας μας, είτε να το δυσχεραίνει»  συνεχίζει ο Άγιος Ανδρόνικος ο Ιερομάρτυς.

Η αποχή  δεν αποτελεί Ελληνική πατέντα. Στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια υπερβαίνει το 50-60%. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Η αποχή εδώ και μια δεκαετία σχηματίζει πανευρωπαϊκές  «κυβερνήσεις» και μάλιστα αυτοδύναμες.

Το κονκλάβιο των επιτροπάτων και των διευθυντηρίων,  εργαλειοποιεί  την μεταφρασμένη σε αδιαφορία, απογοήτευση και  οργή , δωρίζοντας την άνευ όρων εξουσία, που στο τέλος δεν απορρέει από καμία λαϊκή έγκριση.

Η απάντηση της Δημοκρατίας που «εκπροσωπούν» οι αδιάφοροι οργισμένοι ,σε όλα αυτά είναι απλή στην διατύπωσή της και σαφέστατη στην κυνικότητά της: «Ε, και;». «Όλοι ίδιοι είναι».

Εύκολη και ανέξοδη η ισοπέδωση των πάντων. Φορτώνοντας άλλο ένα αδίκημα στην πλάτη τους.

Τη λαθεμένη κρίση σε ανθρώπους και ομάδες που όχι μόνο δεν γνωρίζουν , αλλά αγνοούν και την ύπαρξή τους.

Η αποχή, έχει πάψει από καιρό να αποτελεί εκείνο το «εύγευστο φρούτο», όπως κατά καιρούς ισχυρίζονταν διάφοροι τάχα μου «αντικομφορμιστές» . Ισα ίσα, με αυτό το (αμερικάνικο) φρούτο είναι, που οι πολυεθνικές κυβερνούν την Αμερική εδώ και δεκαετίες. Στις ΗΠΑ, που οι Πρόεδροί τους εκλέγονται μόλις από τους μισούς των μισών που προσέρχονται στις κάλπες, τα εκατομμύρια των φτωχών, των ανέργων, των ανασφάλιστων που συρρέουν στις ουρές των συσσιτίων, διαρκώς αυξάνονται.

Πρόκειται για μια άσφαιρη διαμαρτυρία βγαλμένη από το θερμοκήπιο του «οχαδερφισμού». Είναι «ψήφος» υπέρ της ξεστρατισμένης «εξέγερσης» του καναπέ, της ισοπέδωσης και της μοιρολατρίας. Μια τέτοια πολιτική συμπεριφορά, κινείται ανάμεσα στην αιχμαλωσία και την  αποξένωση, από την μια μεριά, και στην ανώδυνη για το σύστημα εκτόνωση της συσσωρευμένης οργής, από την άλλη.

 Το πολιτικό σύστημα που  ναρκοθετεί το μέλλον της νέας γενιάς παράγοντας μια καθημερινότητα «γκρίζα» και μίζερη,  δεν περιμένει την πάνδημη έγκριση και το ολόθερμο χειροκρότημα για όσα δεινά προκαλεί στα θύματά του. Επομένως, για εκείνες τις λαϊκές μάζες που δεν μπορεί να προσεταιριστεί, να εγκλωβίσει, να εξαπατήσει μέσω των εκβιασμών, των απειλών και των διλημμάτων, έχει επεξεργασμένη τακτική, αυτή της «ουδετεροποίησής τους».

Αυτή δε συνιστά απόρριψη των υπευθύνων για τα κακώς κείμενα, αλλά μετατρέπεται και στον πιο «χρήσιμο» στυλοβάτη τους. 

Η αποχή των πολιτών  δεν δείχνει διαμαρτυρία για τα πολιτικά δρώμενα και ούτε τιμωρεί τα κόμματα. Δεν δείχνει περιφρόνηση στους απαράδεκτους  της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η αποστασιοποίηση  έχει ως αποτέλεσμα την καταξίωση του συστήματος, την έγκριση της διαπλοκής και την ανοχή της διαφθοράς.  

Θετική διαμαρτυρία είναι η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και η συμμετοχή στη ψηφοφορία.  

Τα κριτήρια και το μέτρο, τέθησαν από τους Αγίους μας. Δεν μίλησαν για το αν πρέπει να ψηφίσουμε ή όχι αλλά για το πως πρέπει να ψηφίσουμε.

Στο παρακάτω σύνδεσμο αναλύονται τα κριτήρια

http://aktines.blogspot.com/2023/05/blog-post_99.html

Στώμεν καλώς. Κάθε πράξη , ενέργεια και απόφαση στη ζωή μας ,επιτηρείται απ’ το άγρυπνο βλέμμα του Θεού.

Ας μην θεωρηθούμε συνεργοί στο χάλι που έχει περιέλθει η Πατρίδα μας. Είτε απέχοντας , είτε ψηφίζοντας ιδιοτελώς. Μην καταμετρηθούμε στους δεδιωγμένους απ’ τον Κύριο,

«καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριος ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐπαγαγεῖν ἐπ᾿ αὐτὴν κατὰ πάσας τὰς κατάρας τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου,» (Δια τούτο ωργίσθη ο Κύριος εναντίον της χώρας εκείνης και έστειλε κατ' αυτής όλας τας κατάρας, αι οποίαι είναι γραμμέναι στο βιβλίον τούτου του Νομου.- Δευτ. 29,26)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com