28 Απρ 2022

Δραματικὸν ὑπόμνημα εἰς τὸ Βατικανόν: Ὁ παπισμὸς καταρρέει!

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπισημαίνει, βάσει στοιχείων, τὴν ἐπερχόμενη κατάρρευση τοῦ Παπισμοῦ καὶ γιὰ τοῦ­το στοχοποιεῖται ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τῆς λεγόμενης «οἰκουμενικῆς κινήσεως», οἱ ὁποῖοι τὸν θέλουν ἀκμαῖο! Τώρα ἔρχεται ὁ ἴδιος ὁ Παπισμὸς νὰ διαγνώσει ταχύτατη κατάρρευσή του! Ἐπιφανεῖς παπικοὶ ἀξιωματοῦχοι τὴν βλέπουν μὲ τρόμο καὶ κάνουν δραματικὲς ἐκκλήσεις γιὰ τὴν διάσωσή του.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ἕνα κείμενο, τὸ ὁποῖο ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν τραγικὴ πραγματικότητα, προκαλώντας σάλο στὸ Βατικανό. «Μεταξὺ τῶν καρδιναλίων ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ ἐκλέξουν τὸν ἑπόμενο Πάπα Ρώμης, κυκλοφορεῖ αὐτὴ τὴ Σαρακοστὴ ἕνα ὑπόμνημα. Ὁ συντάκτης, μὲ τὸ ψευδώνυμο Demos, διατραγῳδεῖ τὴν κατάσταση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας: δραματικὴ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πιστῶν, τῶν ἐκκλησιαζόμενων καὶ τῶν μοναχῶν (ἀκόμη καὶ σὲ περιοχὲς τοῦ κόσμου, ὅπως ἡ Λατινικὴ Ἀμερική, ὅπου πλέον καλπάζει ὁ νεοπροτεσταντισμός), σύγχυση ὡς πρὸς τὴ διδασκαλία περὶ σεξουαλικῆς ἠθικῆς, δυσφορία τῆς νεότερης γενιᾶς ἱερέων καὶ ἱεροσπουδαστῶν, ποὺ διέπεται ἀπὸ περισσότερο συντηρητικὲς ἀντιλήψεις κ.ο.κ. Ἀλλὰ οἱ περισσότερες κατηγορίες ἀφοροῦν τὴν ἴδια τὴν Ἁγία Ἕδρα, ἡ ὁποία, ὅπως ὑποστηρίζεται, βυθίζεται στὰ χρέη, ἀδυνατεῖ νὰ μεταρρυθμίσει ἀποτελεσματικὰ τὸν διοικητικὸ καὶ οἰκονομικό της μηχανισμὸ καὶ κυρίως χάνει ὁποιοδήποτε εἰδικὸ βάρος στὴ διεθνῆ πολιτικὴ σκηνὴ» (Ἱστ. capital.gr)!

 Κατ’ ἐμᾶς ἡ κατάρρευση τοῦ Παπισμοῦ δὲν εἶναι θέμα «μεταρρυθμίσεων», ἀλλὰ ἔλλειψη γνησιότητας. Τὸ ψεῦ­δος καὶ οἱ πλάνη ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως. Οἱ «δικοί» μας ἀσυγκράτητοι θιασῶτες της, χωρὶς προϋποθέσεις, «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν» δὲν θέλουν νὰ δοῦν αὐτὴ τὴν τραγικότητα τοῦ Παπισμοῦ καὶ γίνονται τὰ δεκανίκια, γιὰ τὴν ἐπιμήκυνση τῆς ἐπερχόμενης καὶ βεβαίας κατάρρευσής του! Δυστυχῶς!

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com