30 Μαρ 2020

Ανοικτή επιστολή προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως

Σακελλαροπούλου: Ο αιφνιδιασμός Μητσοτάκη, το παρασκήνιο της ...
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:
1. Εξοχότατη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνα Σακελλαροπούλου.
2. Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
                                    Πάτρα, 29.3.2020
-Πες μου παππού μου, Ηρόδοτε, ποια είναι τα θεμέλια για ένα Έθνος;
-Παιδί μου, το όμμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον (Ηροδότου Ιστ. 8. 144. 2).

Κυρία Πρόεδρε,
Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα το μήνυμά σας για την Εθνική μας Παλιγγενεσία που απευθύνατε στον απόδημο Ελληνισμό. Έμεινα δε έκπληκτος με μια τοποθέτηση, η οποία κατά τη γνώμη πολλών ιστορικών είναι εσφαλμένη -εύχομαι να παρεισέφρησε στο μήνυμά σας εκ παραδρομής. Συγκεκριμένα αναφέρατε: «Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς,  τους απόδημους Έλληνες, για πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας μου, με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτησαν για να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος,  ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης».
            Άραγε, οι σκλαβωμένοι Έλληνες επαναστάτησαν επειδή μιμήθηκαν την αμερικανική και τη γαλλική επανάσταση; Εάν δεχθούμε τον παραπάνω ισχυρισμό, σημαίνει πως από την πτώση της Πόλεως (1453) μέχρι την έναρξη της Επανάστασης (1821) οι Έλληνες δεν είχαν εξωγενή πρότυπα επαναστάσεων και επομένως για τέσσερις αιώνες δεν έκαναν καμμία μικρή ή μεγάλη κίνηση για αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Όμως, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οι πάντες –επαΐοντες και μη– γνωρίζουν πως κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχαμε δεκάδες επαναστατικά κινήματα. Επομένως, ποιες ξένες επαναστάσεις και  ξένα κινήματα μιμήθηκαν οι προσπάθειες των Ελλήνων για Εθνική Ανεξαρτησία που προηγήθηκαν του 1821;
            Βέβαια, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της ιστορικής επιστήμης, όταν μελετούμε γεγονότα που χάνονται πίσω στους αιώνες, πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τι λέγουν οι ίδιοι οι αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες. Ει δε μη, θα φανούμε άδικοι δικαστές της Ιστορικής Αλήθειας.
            Από τους πολλούς μάρτυρες υπεράσπισης της Ιστορικής Αλήθειας, λοιπόν, ας φωνάξουμε για ακρόαση έναν σεβάσμιο γέροντα, τον Θεόδωρο τον Κολοκοτρώνη:
-Μάρτυς, πότε και πού γεννηθήκατε;
-Ἐγγενήθηκα εἰς τὰ 1770, Ἀπριλίου 3, τὴν Δευτέραν τῆς Λαμπρῆς. Ἐγεννήθηκα  εἰς ἕνα βουνό, εἰς ἕνα δένδρο ἀποκάτω, εἰς τὴν παλαιὰν Μεσσηνίαν, ὀνομαζόμενον Ραμαβούνι.
-Για πες μας μάρτυς  περί του θέματος που συζητιέται σ’ αυτό το φτωχό χαρτί, πες μας τι γνωρίζεις.
-Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιάν ἀπ’ ὅσες γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλο έθνος (Από τα «Απομνημονεύματά» του).

-Σ’ ευχαριστούμε μάρτυς, μπορείς να απέλθεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Παρακολούθησα και το δικό σας μήνυμα για την Εθνική μας Επέτειο και έμεινα ενεός! Σε κάποιο σημείο δηλώσατε πως: «Πριν από  200 χρόνια οι Έλληνες διεκδίκησαν και έγιναν από υπόδουλοι ελεύθεροι. Και από υπήκοοι, πολίτες. Συγκρότησαν Έθνος. Και ίδρυσαν κράτος δημοκρατίας και δικαιοσύνης».
Η άποψη αυτή –η οποία εύχομαι να συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στο μήνυμά σας– είναι η σημαία και το λάβαρο των λεγόμενων «εθνομηδενιστών», οι οποίοι διατείνονται πως το έθνος των Ελλήνων σταματά στα Αρχαία χρόνια και ξεκινά  πάλι μετά την απελευθέρωση του ΄21.
-Ας φωνάξουμε, λοιπόν, ξανά τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να μας πει.
-Για πες μας μάρτυς  περί του θέματος που συζητιέται σ’ αυτό το φτωχό χαρτί, πες μας τι γνωρίζεις;
-Θα σας πως αυτό που είπα στα παιδιά του Γυμνασίου των Αθηνών πριν από χρόνια: Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα (Εφημερίδα «Αιών» 13.11.1838)
-Δηλαδή μάρτυς, καταγόμαστε μόνο από τους αρχαίους ημών προγόνους;
-Του Άγγλου ναυάρχου, Άμιλτον που μας ζητούσε να συμβιβαστούμε με τους Τούρκους (ω Αγγλία, πάντοτε ίδια!) του είχα πει:  Ἐμεῖς, καπιτὰν Ἄμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δὲν ἐκάμαμε μὲ τοὺς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε μὲ τὸ σπαθὶ καὶ ἄλλοι, καθὼς ἡμεῖς, ἐζούσαμε ἐλεύθεροι ἀπὸ γενεὰ εἰς γενεά. Ὁ βασιλεύς μας ἐσκοτώθη (σ. ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος), καμμία συνθήκη δὲν ἔκαμε (σ. «τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοὶ δοῦναι…»), ἡ φρουρά του εἶχε παντοτινὸ πόλεμο μὲ τοὺς Τούρκους καὶ δύο φρούρια ἦτον πάντοτε ἀνυπότακτα». Με είπε: «Ποία εἶναι ἡ βασιλικὴ φρουρά του, ποῖα εἶναι τὰ φρούρια;» -«Ἡ φρουρὰ τοῦ βασιλέως μας εἶναι  οἱ λεγόμενοι Κλέφται, τὰ φρούρια ἡ Μάνη καὶ τὸ Σούλι καὶ τὰ βουνά». Έτσι δὲν μὲ ὡμίλησε πλέον» (Από τα «Απομνημονεύματά» του).
- Σ’ ευχαριστούμε μάρτυς, μπορείς να απέλθεις.
            Ευτυχώς για τους Νεοέλληνες, τα λόγια που μας κληροδότησε ο Αρχιστράτηγος είναι καθάρια και δεν επιδέχονται παρερμηνείες και «παραθυράκια», όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο νομικό μας «πολιτισμό»…
Ζήτω η αιωνία Ελλάς!
                                                          Με τιμή,
Νικόλαος Παν. Αντωνόπουλος, M. Ed.
Δάσκαλος 45ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στον επιστολογράφο για την υπ αυτού αποδόμηση της πρωθυπουργικής συλλογιστικής.
Δυστυχώς, οι πολιτικοί εξουσιαστές των τελευταίων ετών, με τον τρόπο που σκέπτονται και ενεργούν, συντελούν στην αποδόμηση και στρέβλωση της ιστορικής μας μνήμης και αυτοσυνειδησίας.
Λ. Ν.

Ανώνυμος είπε...

ευγε στο δασκαλο!

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετική επιστολή! Ελπίζω να μην ριφθει στον κάλαθο των αχρήστων των εν λόγω πολιτικών

Unknown είπε...

Εύγε κ.συνάδελφε! Όσο θα υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι,η Ελλάδα και η Ορθοδοξία θα ακτινοβολούν αιώνια!

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Ξεκάθαρη και τολμηρή κατάθεση της διαχρονικής αλήθειας, από το ευλογημένο χέρι του δασκάλου! Να ζήσεις συνάδελφε!

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΕΙ ΚΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Unknown είπε...

Τα θερμοτερα μου συγχαρητηρια!!! Ολοι αυτοι οι αγραμματοι και διχως ιχνος γνωσεως της ελληνικης ιστοριας μας, γραφουν και διαβαζουν ο,τι τους δινουν.

π.Λεωνίδας Στ. Αμοργιανός είπε...

Εύγε δάσκαλε. Να έχεις την ευχή του Γέρου του Μοριά! Αυτά πρέπει να διδάσκονται σήμερα τα παιδιά μας στο σχολείο.
π.Λεωνίδας Αμοργιανός

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com