30 Μαΐ 2019

Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για το θρήσκευμα των μαθητών, τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά, την εορτή των Τριών Ιεραρχών κ.α.

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε προς όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης "Εγκύκλιο για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"(Φ13α/80125/Δ4/21 /05/2019). 
Στην εγκύκλιο επαναλαμβάνονται αρκετά από όσα περιέχονται στην μέχρι στιγμής ισχύουσα 10645/ΓΔ4/23-01-2018 (ΦΕΚ 120, τ.Β΄) της οποίας προφανώς ετοιμάζεται αντικατάσταση από νέα Υ.Α.
Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο ορίζεται ότι:
1. Ανάμεσα στα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο μαθητή αλλά και στο Μητρώο Μαθητών είναι το θρήσκευμα (Άρθρο 11).
2. Η ημέρα των Τριών Ιεραρχών συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις ημέρες αργίας (Άρθρο 2) και επιπλέον ισχύει ότι "Κατά την παραμονή της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής".
3. Για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά σημειώνεται ότι "Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ" (Άρθρο 25). Νέα εγκύκλιος για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών από τον Ανδρέα Λοβέρδο
4. Συνεχίζει να ισχύει η μη προσμέτρηση απουσιών που γίνονται από μαθητές του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος, του Εβραϊκού θρησκεύματος και του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος σε συγκεκριμένες ημέρες εορτών των θρησκειών τους. Σημειώνεται μάλιστα ότι "Για να μην ληφθούν υπόψη οι απουσίες της περίπτωσης αυτής, πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1989 (Α΄ 75), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του/της μαθητή/τριας ή του κηδεμόνα του/της εάν είναι ανήλικος/η, για το θρήσκευμα"(Άρθρο 24).
Σχόλια ιστολογίου:
1. Συνεχίζει η ισχύς της εγκυκλίου Λοβέρδου για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά η οποία πλέον αποτελεί οριστική συμμόρφωση του Υπουργείου στην τελεσίδικη απόφαση 115/2012 Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
2. Δυστυχώς όσον αφορά την εορτή των Τριών Ιεραρχών δεν υιοθετείται ούτε με αυτή την εγκύκλιο και την επικείμενη Υ.Α. το αίτημα των Θεολόγων και της Διοικούσας Εκκλησίας για καθιέρωση της ημέρας ως σχολικής εορτής με εκκλησιασμό των μαθητών και όχι ως αργίας που πρακτικά οδηγεί σε αποχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών από κάθε δράση και σε κατάργηση του εκκλησιασμού στις 30 Ιανουαρίου.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Δείτε σχετικά και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com