30 Μαρ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 30.3.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΑΡΧ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ: ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928. Ἑνοποίησις ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
«Ἀνοίξανε τὰ στόματά τους καὶ ξερνοῦν δηλητήριο».Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ἑνότης, ἀδελφοί. Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εἰρηναίου.

Σεβ. Πάφου: «Κατηγορούμαστε σήμερα ὅτι, ὅταν διδάσκουμε θρησκευτικά, κάνουμε προσηλυτισμό».
Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
Χιλιάδες Ἐκτρώσεις πού γίνονται  καί ἐλάχιστοι τό γνωρίζουν...! Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, Ἀντιπρόεδρος «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
Θέλουν νά μᾶς ξεβαπτίσουν. Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
Ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Γράφει ὁ π. Ἀρσένιος Μοναχὸς Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἅγιον Ὄρος.
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις καὶ εὐρωσκεπτικισμός. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
Δευτέρα Βηθανία ἡ τῶν Κιτιαίων πόλις γέγονεν. Τοῦ κ.  Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Τὸ Κολυμβάριον ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
Ἀνίερον ἔργον ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
Ἀπόφασις Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας: «Τὸ νέο Πρόγραμμα κλονίζει τὴ θρησκευτικὴ χριστιανικὴ συνείδηση ἀλλοιώνοντας τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα».
Ἡ στάσις τῶν κομμάτων διὰ τὰ θρησκευτικά.
Ἀργία εἰς Ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης.
ΤΥΠΟΣ – ΟΥΣΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς θεολόγος – συγγραφεύς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com