25 Δεκ 2016

«Ώφθη επι γης ως άνθρωπος δι’ ημάς». Το μυστήριο της Γέννησης του Χριστού

22122016
‘’ΩΦΘΗ ΕΠΙ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙ’ ΗΜΑΣ’’, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Η εορτή των Χριστουγέννων δίνει πρωτίστως μήνυμα θεολογικό και έπειτα διδάγματα ηθικά.  Η Εκκλησία μας εορτάζει τα Χριστούγεννα, για να δοξολογήσει τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, που από άπειρη αγάπη σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας», τόνιζε ο   Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης σε εόρτιο κείμενό του για τα Χριστούγεννα,  το έτος 2004.

Το μυστήριο της Γέννησης του Χριστού πρέπει Ορθοδόξως να το κατανοούμε. Τα διανοήματα που δεν στηρίζονται στην Πατερική μας Παράδοση, δεν έχουν θέση στην Εκκλησία μας.  «Εις την Γέννησιν του Χριστού μας εδόθη η αποκάλυψις και το νόημα τόσον του μυστηρίου του ανθρώπου όσον και του μυστηρίου του ουρανού και της γης», λέγει ο Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
Σχολιάζοντας ο Όσιος Παΐσιος αυτό που αναφέρεται στην Υμνογραφία της Εκκλησίας μας, ‘’χαίρουσα ομού και δακρύουσα’’ και το ‘’επιδώσω σοι μαζόν, τω τα σύμπαντα τρέφοντι, ή υμνήσω σε, Υιόν και Θεόν μου;’’, ανέφερε πως ‘’αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού, η πολύ μεγάλη συγκατάβαση του Θεού, την οποία εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε’’.
Η Υμνογραφία της Εκκλησίας είναι γεμάτη από τον πλούτο της Παράδοσης μας, για τη μεγάλη αυτή εορτή της Γέννησης του Χριστού.  ‘’Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον’’.  «Θεός εφανερώθη εν σαρκί».   «Ώφθη επι γης ως άνθρωπος δι’ ημάς», ‘’...μυστήριον εκδιηγούμενοι, το μεσότοιχον του φραγμού διαλέλυται, η φλογίνη ρομφαία τα νώτα δίδωσι, και τα Χερουβίμ παραχωρεί του ξύλου της ζωής, καγώ τουπαραδείσου της τρυφής μεταλαμβάνω, ου προεξεβλήθην δια της παρακοής.  Η γαρ απαράλλακτος εικών του Πατρός, ο χαρακτήρ της αϊδιότητος αυτού, μορφήν δούλου λαμβάνει, εξ απειρογάμου Μητρός προελθών, ου τροπήν υπομείνας∙ ό γαρ ήν διέμεινε, Θεός ων αληθινός∙ και ό ουκ ην προσέλαβεν, άνθρωπος γενόμενος δια φιλανθρωπίαν».
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει «Σήμερον αι εκκλησίαι των Ορθοδόξων καθάπερ λειμώνες ρόδων και κρίνων και ίων την πνευματικήν αυτών ευωδίαν τω Θεώ αναπέμπουσιν.  Αι δε των αιρετικών παρασυνάξεις, καθάπερ σκοτεινόχροα άνθη, αντί ευωδίας δυσωδίαν οι άθλιοι πνέουσιν.  Σήμερον ο Θεός Λόγος δι’ ημάς άνθρωπος εγένετο, και ο θνητός άνθρωπος κατά χάριν γεγένηται» (Εις την Χριστού Γέννησιν λόγος).
«Συνεορτάζουμε με όλους τους εν Χριστώ Ορθοδόξους αδελφούς μας, τα μέλη τα τίμια του Σώματος του Χριστού, τις εορτές της Θείας Ενανθρωπήσεως», έγραφε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιμανδρίτη Γεώργιου Καψάνη (Χριστούγεννα 1976). 

Χριστός ετέχθη.  Ώφθη επι γης ως άνθρωπος δι’ ημάς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com