28 Δεκ 2016

«Ημείς τους θεσμούς των Πατέρων φυλάττομεν» (Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδος)


Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος – Αναστήλωση εικόνων. Αγ. Νικόλαος, Τσεπέλοβο Ηπείρου


«Ημείς τους θεσμούς των Πατέρων φυλάττομεν»
(Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδος)
Νίκος Σακαλάκης,Μαθηματικός
Η Ορθόδοξη Εκκλησία από τη φύση της είναι υπεύθυνη για την πνευματική πορεία του πληρώματός της σε κάθε εποχή, σε κάθε ιστορικό παρόν και απέναντι σε κάθε μορφή κοινωνικού συστήματος.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας Αγιογραφικά αποσαφήνισαν το δόγμα, το οριοθέτησαν και ανέδειξαν το ήθος της Ορθοδοξίας, μακρυά από κάθε εποχιακή-περιστασιακή  κοσμική ή θρησκευτική ιδεολογία.
Οι πλέον έγκυρες Ορθόδοξες αποφάσεις πάρθηκαν στις Συνόδους. Οι Αγιοπνευματικές εμπειρίες των Πατέρων κρυσταλλώθηκαν και Συνοδικά.

Κάθε κλονισμός και προσβολή της αλήθειας του Ευαγγελίου, που προέρχονταν από τους Χριστιανούς, κυρίως από τον Κλήρο, δημιούργησαν πληγές στο σώμα της Εκκλησίας.
Εύστοχα έχει ειπωθεί: «Οι εχθροί της Εκκλησίας έχουν ανάγκη τους διαστρεβλωτές της».
Οι Σύνοδοι της Ορθοδοξίας, οι κανονικές Σύνοδοι, διαφύλαξαν την δύναμη της Ορθόδοξης παράδοσης και έδωσαν τη δυνατότητα της έκφρασης της Εκκλησίας μέσα από κάθε εποχή καθώς και την δυνατότητα ίασης των πληγών κάθε εποχής.
Ως πνεύμα οι άγιες Σύνοδοι της Ορθοδοξίας, ως στάση νήψεως και μαρτυρίας, έχουν ενιαία πνευματική γραμμή που κόπηκε, για πρώτηφορά, στη λεγόμενη «πανορθόδοξο» σύνοδο της Κρήτης, που κατοχύρωσε συνοδικά την παναίρεση του οικουμενισμού.
Στον Κανόνα Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε: «Ημείς τοιγαρούνπατρώοιςνόμοις επόμενοι παρά του ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν ακαινοτομήτως και αμειώτως πάντα τα της Εκκλησίας εφυλάξαμεν, καθώς αι ΆγιαιΟικουμενικαί εξ Σύνοδοι παραδεδώκασι και όσα είασαντιμάσθαι εν τη Καθολική Εκκλησία αποδεχόμεθαδίχα πάσης αμφιβολίας».
Ερωτά, λοιπόν, ο μακαριστός Γέροντας π. Φιλόθεος Ζερβάκος τον Πατριάρχη Αθηναγόρα (1970): «Είπατέμοι. Όσα ανωτέρω οι τριακόσιοι εξήκοντα επτά Θεοφόροι Πατέρες, οι συγκροτήσαντες την Ζ΄ ΑγίανΟικουμενικήνΣύνοδον, εις τον Α΄ Κανόνα αυτών και όλα όσα αι προηγούμεναι εξ Αγίαι Οικουμενικές σύνοδοι εθέσπισαν (πριν του σχίσματος) είναι αληθή ή δεν είναι; Εάν, λέγω, είναι αληθή (που είναι), διατί δεν τα ακολουθείται;»
Διαχρονικό το ερώτημα, που απευθύνεται και στον σημερινό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και στη «Σύνοδο» της Κρήτης, που αναγνώρισαν συνοδικά την 7η Οικουμενική Σύνοδο.
Η ανάλυση των αιρετικών αποφάσεων της «πανορθοδόξου» της Κρήτης βρίσκεται στο βιβλίο «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ στη ΓΕΝΕΥΗ, 1971) και ιδιαιτέρως στην σελ. 53 στην παράγραφο: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ ΤΟΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟΙΣ».
Η ίδια η Εκκλησία, όμως, έχει δώσει Συνοδικά απαντήσεις για τη στάση των Ορθοδόξων απέναντι στις αιρέσεις. Η Πατερική ανάλυση, τεκμηριωμένη Αγιογραφικά, χαρακτηρίζει τους αιρετικούς όχι απλά ως παραβάτες νόμου αλλά, το χειρότερο, ως παραβάτες του Θεού.
Στην ομιλία του στον 100ο ψαλμό, ο Ι. Χρυσόστομος υπογραμμίζει: «οι μεν γαρ εισί παραβαίνοντες τας του Θεού εντολάς και τα δικαιώματα και τα κρίματα και εισίν αυτοί παραβάτες νόμου. Άλλοι πάλιν παραβαίνουσιν αυτήν την σωτήριον του Δεσπότουομολογίαν και εισιπαραβάται Θεού. Πολλή δε διαφορά μεταξύ της των αμφοτέρων παραβάσεων».
Ο Ι. Χρυσόστομος σε άλλη ομιλία του (υπόμνημα στον Τιμόθεο), αναλύοντας τη δυναμική της αιρέσεως στην Εκκλησιαστική ζωή, υπογραμμίζει: «Η αίρεση γεννάει αιρέσεις» διότι «η γαρ πλάνη ουδαμού ίσταται».
Γι’ αυτό και η Α-Β Σύνοδος (Πρωτοδευτέρα) ξεπερνώντας τους ανθρώπινους συναισθηματισμούς και σε βάθος σωτηριολογικό, θέλει τη διακοπή της αλληλεπίδρασης αιρετικού επισκόπου και πληρώματος.
Με την εφαρμογή του 15ου κανόνα δρομολογείται η αποκατάσταση της υγείας της Εκκλησίας και, αναμφίβολα η δυνάμει σωτηρία του ίδιου του αιρετικού επισκόπου.
Αυτή είναι και η πνευματική βάση του 15ου κανόνα της Α-Β Συνόδου, η απομάκρυνση δηλ. του αιρετικού ποιμένα ως αρνητού του Χριστού, ως παραβάτη του Θεού κατά τον Ι. Χρυσόστομο.
Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επισημαίνει (επιστολή 74): «Αυτοί που έφθασαν να πεθάνουν μέσα στην αίρεση, πήγαν στη μερίδα της απωλείας, ονομάζονται αρνητές του Χριστού».
Ο κανόνας αυτός εκφράζει στάση αρχών και αλήθειας και για να γίνει κατανοητός, από κλήρο και λαό, χρειάζεται στάση νήψεως και διάθεση μαρτυρίου.
Στην πραγματικότητα ο κανόνας αυτός περιφρουρεί την υψηλή επισκοπική διακονία, που είναι Θεόσδοτη δωρεά.
Ερώτημα: «Ένας επίσκοπος, που έχει αναδιοργανώσει και προσαρμόσει το περιεχόμενο της συνειδήσεώς του στους πνευματικούς άξονες της αιρέσεως του οικουμενισμού, ως επιθυμητό Εκκλησιαστικό μέλλον, είναι Ορθόδοξος; Ασφαλώς όχι.
Γι’ αυτό ακριβώς και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του 15ου κανόνα, η διακοπή του μνημοσύνου του.
Δυστυχώς, το πλήθος των Ορθοδόξων ανισομερώς ομιλεί για να νήψη, κάθαρση και εν Χριστώ ζωή. Γι αυτό και ο λόγος τους περί σωτηρίας αποβαίνει ελλιπής, μάταιος χωρίς την ομολογία πίστεως των Αγίων Συνόδων.
Όσοι Ορθόδοξοι ζητούν την εφαρμογή του 15ου κανόνας της Α-Β Συνόδου, δεν είναι ούτε πλανεμένοι, ούτε εκτός Εκκλησίας, ούτε ανυπάκουοι.
«Τέκνα υπακοής εσμέν και εγκαυχώμεθα εν προσώπω της Μητρός τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας».
(Κανών Α΄ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου)

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλοι Πατέρες ὅπως οἱ Μακάριος ὁ Πάτμιος, Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, δέν φαίνεται νά διέκοψαν ποτέ τήν κοινωνία μέ ὅσους κληρικούς διεκήρυτταν κακόδοξες ἀπόψεις ἤ κοινωνοῦσαν ἐκκλησιαστικά μέ ἑτεροδόξους.

Ανώνυμος είπε...

Τίς κακοδοξίες περί "Υποχρεωτικής διακοπής τού μνημοσύνου" καί περί "Μολυσμού" από τίς συμπροσευχές καί κακόδοξες δηλώσεις ορισμένων Επισκόπων τής Εκκλησίας, τίς επινόησαν οί Παλαιοημερολογίτες. Από τήν κακοδοξία αυτή, τού "Μολυσμού", προκύπτει καί η κακοδοξία τής "Αποτείχισης από όλη τήν Εκκλησία". Αφού Μολύνεστε, είστε υποχρεωμένοι να "Αποτειχιστείτε' μάς λένε εδώ καί δεκαετίες οί «ΓΟΧ». Ο ιε΄ κανών τής ΑΒ΄ συνόδου, δεν επιτρέπει "αποτείχιση" από ολόκληρη τήν Εκκλησία! Όλα τά υπό τών "αποσχιστών", εναντίως λεγόμενα είναι "προφάσεις έν αμαρτίαις" ! Η χρησιμοποίηση τού όρου "Αποτείχιση" από τούς, πάσης φύσεως «ζηλωτές» είναι εντελώς παραπλανητικός, καθ΄ ότι αυτοί εννοούν "Απόσχιση" από ολόκληρη τήν Εκκλησία, πράγμα πού δέν επιτρέπει ο ιε΄ κανών τής ΑΒ΄ συνόδου, τόν οποίο αυτοί κακώς επικαλούνται!

Ανώνυμος είπε...

Τα αναρίθμητα σχίσματα των παλαιοημερολογιτών, είναι αποτέλεσμα της εσφαλμένης εκκλησιολογίας τους.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι τυχαίο που οι δυο καταξιωμένοι αντιοικουμενιστές καθηγητές στον τομέα της Δογματικής -ο κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης και ο πρωτοπρεσβύτερος π. Πέτρος Χιρς- έχουν αποστασιοποιηθεί από τους "Αποτειχιστές-Αποσχιστές".

Β.Γ. είπε...

Ξεχνάτε και πάρα πολλούς άλλους όπως:Π. Θεοδώρητος Μαύρος, Π. Χρυσόστομος Σπετσών, Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, Άγιος Σεραφείμ Ρόουζ, Άγιος Φιλάρετος και αρκετοί άλλοι Μακαριστοί οι οποίοι και μερικοί εξ΄αυτών κυνηγήθηκαν ανηλεώς και από υποτιθέμενους Σεβάσμιους του Νέου Καλενδαρίου. Αλλά τι να πρωτογράψει κανείς σε ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια καθεαυτού!
Όσο για τους εν ζωή αποτειχεισμένους και ακολουθούντας το Πάτριο ανευ υπαγωγής σε Παλαιοημερολογήτικες, όπως θέλετε συμπληρώστε ο καθείς από το πόσο πιό Ορθόδοξα μπορείτε φωτιζόμενοι από το φώς της Ενωμένης Εκκλησίας σας, είναι εις εξ΄αυτών ο αξιοσέβαστος Π. Σταύρος Βαίος και ίσως και κάποιοι άλλοι που δεν χρειάζετε να τους αναφέρω.
Αξιοσέβαστοι Αδελφοί λοιπόν οι Ενοχές σας δεν θα σβηστούν αν κατηγορείτε τους Παλαιοημερολογείτες αλλά εάν εσείς πάψετε να συμπροσεύχεστε σε Θ. Λειτουργείες όπου απουσιάζει το πνεύμα της κατανόησης για τους Πλανεμένους Αδελφούς σας. Βέβαια εσείς του Νέου Ημερολογίου δεν γιορτάζετε με όλους τους Υπόλοιπους Ορθδόξους μαζί Χριστούγεννα,Φώτα, Κοίμησεως της Θεοτόκου και λοιπών μερικών Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών, αλλά έχοντες βαθέα Πίστη και Γνώση των Κανόνων τα καταφέρνετε καλύτερα.
Υπάρχει ίχνος Λογικής και διάθεση Μεταμέλειας για το φοβερό παράπτωμα του 1924 όπου διασπάστηκε η Λειτουργική Ενότητα τόσων Αιώνων! Υπάρχει;;;; Μάλλον όχι! Λόγια, λόγια, λόγια..... χωρίς γνώση και μετάνοια!

Χρήστος Ελευθεριάδης είπε...

στους παραπάνω 4 ανώνυμους βεβαίως δεν είναι καλό πράγμα το σχίσμα όμως τουλάχιστον οι παλαιο-ημερολογίτες δεν είναι αντίχριστοι και παναιρετικοί όπως ο πατριάρχης βαρθολομαίος.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 5:54 ο οικουμενιστικος φανατισμός σου σε κάνει να παρερμηνευεις τους πάντες και τα πάντα. Βλεπεις παντού αποκομενους. Εχεις δει εσύ κάνα κείμενο των π. Πετρου ή του καθηγητή Τσελεγγιδη αντίθετο στον κανόνα 15;;;;;

Ή ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ. ΓΙΑΤΙ ΤΑΥΤΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΊΡΕΣΗ;;;;;;; Σκοπίμως γραφεις έτσι διοτι σαν φανατικός ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ το άγχος σου είναι μη τυχών και παυσει κλήρος και λαός να ακολουθεί τους οικουμενιστες επισκοπους (αυτοί είναι συγκεκριμένοι δεν είναι όλοι οικουμενιστες).

Μεταφέρεις στα σχόλια σου την κλασική ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ προπαγάνδα που ταυτίζει την εκκλησία με τον οικουμενισμο. Εξαιτίας της αδράνειας και της ύπνωσης οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ επισκοποι αυξηθηκαν ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;;;ή δε σ αφήνει να το δεις ο οικουμενιστικος φανατισμός σου;;;;
Επισκοποι που κάνουν τα παρακάτω : διδάσκουν αιρεση , φιλούν το χέρι του πάπα , ευλογούν και ευλογουνται από καθολικούς ανάβουν κοινό βωμό με καθολικους προτεστάντες βουδιστές κόπτες μουσουλμάνους ινδουιστές και δε συμμαζευεται και όλα αυτά τα δικαιολογούν με αιρετικές θεωρίες ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΌΝΑ 15 ΟΣΟΙ ΔΕ ΜΝΗΜΟΝΕΎΟΥΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΥΛΆΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΣΧΙΣΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com