31 Δεκ 2015

Ἄλλοι κατακεραυνώνουν ἐκ τῶν ὑστέρων! Ἄλλοι παρεμβαίνουν τήν τελευταία στιγμή «γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων»

Κατακεραυνώνουν ἐκ τῶν ὑστέρων!
Τό βλέπουμε καί αὐτό καί ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι εἶναι νεοεποχίτικη μέθοδος.
Τί ἐννοοῦμε;

Ψηφίζεται π.χ. τό ἐπαίσχυντο «Σύμφωνο συμβίωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων. Κάποιοι ἐκκλησιαστικοί πρίν τήν ψήφισή του σιωποῦν. Μετά τήν ψήφιση τό κατακεραυνώνουν. Θά ἔπειθαν, νομίζομε, περισσότερο ἄν παρενέβαιναν πρίν γίνει ἡ ζημιά. Μέ τή μέθοδό τους αὐτή παρουσιάζονται ἐκ τῶν ὑστέρων καί ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ὡς ἀγωνιστές. Σκοπός εἶναι νά εἴμαστε Προμηθεῖς καί ὄχι Ἐπιμηθεῖς
Δηλώνουμε προκαταβολικά ὅτι τρέφουμε ἀπεριόριστο σεβασμό καί υἱϊκή ἀγάπη γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί γιά ὅ,τι αὐτό ἀντιπροσωπεύει. Ὅμως αὐτό πού εἴδαμε μέ τό «Σύμφωνο συμβίωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων δέν μᾶς ἀνέπαυσε. Μιά χλιαρή Ἀνακοίνωση μιά μέρα πρίν συζητηθεῖ τό θέμα στή Βουλή. Αὐτή ἡ Ἀνακοίνωση ἦταν δεδομένο ὅτι δέν θά ἐλαμβάνετο ὑπ᾽ ὄψιν ἀπό κανέναν. Ἄν ὅμως εἶχε γίνει ἐνωρίτερα καί ἦταν καί πιό ξεκάθαρη σέ πρακτικό ἐπίπεδο, μπορεῖ κάποιους νά προβλημάτιζε.
Π.χ.: Καμμία ἐπικοινωνία καί ἀπαγόρευση εἰσόδου στό Ἅγιον Ὄρος γιά ὅσους θά ψήφιζαν τό ἐπαίσχυντο «Σύμφωνο συμβίωσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com