31 Ιουλ 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 1.8.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Κατάργησιν τοῦ ἀβάτου τοῦ Ἀγίου Ὄρους ἀπεφάσισεν τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιων Ἐκκλησιῶν ἢ αἱρέσεων. Παραλλήλως ἀπεφασίσθη ἡ σύντμησις ἀκολουθιῶν καὶ κοιναὶ ἀκολουθίαι μὲ ἑτεροδόξους.
«Ξηλώνεται» ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς καὶ παραχωρεῖ τὴν θέσιν της εἰς τὸ Ἰσλὰμ καί τὸν πολυθεϊσμόν.

Πότε Μακ. Ἱεροσολύμων οἱ Μουσουλμάνοι ὠργάνωσαν ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις διὰ τὴν Γέννησιν ἢ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ;
Τὸ Φῶς τῆς θείας Μεταμορφώσεως. Tοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσάτου, Ἁγιορείτου.
Τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ μας. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανωλη.
Γλῶσσα σκληρή. Τοῦ κ. Nικολάου Ἰω. Σωτηροπούλου.
Ἐκκλησία ...Μοντέλα καί Φανφάρες. Τοῦ π. Ἀθανασίου Γιουσμᾶ, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Θεράποντος Μυτιλήνης.
Ἀπερρίφθη ἡ ἀγωγὴ τοῦ Δημοσίου ἐναντίον τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.
Κύπρος, 1974-2014, τῆς Μάρως Σιδέρη.
Εἶναι ἐφικτὸν νὰ μετανοήση ὁ σημερινὸς ἀγνώριστος ἐκκλησιαστικῶς Πάπας - Παπισμός; Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
Ἡ ἀδιαφορία τῶν πολιτικῶν καὶ ὁ ἐφιάλτης τῆς δημογραφικῆς καταρρεύσεως τῆς Χώρας.
Τὰ ἐφημεριακὰ κενὰ εἰς τὰς ἀκριτικὰς περιοχάς. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ.
Τί ἀπεκάλυψεν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ διὰ τὸν μακαριστὸν Γέροντα Γ. Καψάνην.
Ὁ Σεβ. Γόρτυνος ἀπαντᾶ εἰς τὰς ἐπικρίσεις, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν εἰς τὴν ἐφημερίδα «Γορτυνία» διὰ τὰς ἀντιοικουμενιστικὰς θέσεις του.
«Γεννημένα στὴν αἰχμαλωσία...». Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com