26 Ιουν 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 27.6.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
«Κίνημα» 20.000 Ὀρθοδόξων Πιστῶν ἐναντίον τῶν Σοδομιστῶν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Διὰ τῶν ὑπογραφῶν των εἶπον ΟΧΙ εἰς τὴν ἀποδόμησιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς παραδόσεως.
Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἀντίδρασις κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Ὑπό τήν σκιάν βαθυτάτης κρίσεως μέ το Φανάριον αἱ ἐκλογαί νέων Ἐπισκόπων.
Μαρτυρία καὶ Μαρτύριον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
Εὐθύνας εἰς τὴν Πολιτείαν, τὰ ΜΜΕ, τοὺς «θολοκουλτουριάρηδες» ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν διὰ τὴν δρᾶσιν Σατανιστῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπιρρίπτει μὲ ἀνακοίνωσίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Οἱ σατανισταὶ καὶ ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἀρχιμανδρίτης Μᾶρκος Μανώλης.
Σεβ. Γόρτυνος: Θὰ πολεμήσωμεν τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ καὶ τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.
Διὰ ποίαν Ἐκκλησίαν ὁμιλεῖτε, Σεβασμιώτατε Ἀλεξανδρουπόλεως.
«Ὁ Σωτήρ»: Διατὶ εἶναι ὀλέθριαι διὰ τὴν ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν πιστὸν λαὸν αἱ οἰκουμενιστικαὶ ἐκδηλώσεις.
Ἕνα εὐῶδες ἄνθος τῆς ἀθωνικῆς πολιτείας. Ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ.
50 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.
Ἐπικίνδυνοι καὶ ἀκραῖοι αἱρετικοὶ οἱ Ἰεχωβῖται.   
Οἱ Ἕλληνες δηλώνουν θρῆσκοι, ἐνῶ προσεύχονται πολύ!
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com