27 Φεβ 2014

Εν ενεργεία Θεολόγοι τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΘΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Xαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA
Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420
e-mail: 1. panenthe@otenet.gr 2. petheol@gmail.com
Ἱστοχῶρος: www.petheol.gr
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Πληροφορούμεθα ἀπό δημοσιογραφικές πηγές ὅτι στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Συνεδρίας (25-2-2014) ἐτέθη καί τό θέμα τοῦ ΜτΘ και οἱ δραστηριότητες τῆς ΠΕΘ. Λέγεται ὅτι ὑποστηρίχθηκε κατά τή συζήτηση ὅτι ἡ ΠΕΘ ἀποτελεῖται - συγκροτεῖται ἀπό μιά ὁμάδα συνταξιούχων ἤ κατά τήν ἔκφραση τοῦ Σεβασμιώτατου Δημητριάδος “ἀπό παλαιούς τῶν ἡμερῶν”. Ἐάν αὐτό ἀληθεύει εἶναι μεγάλο ἀτόπημα.

Ώστε λοιπόν τό ἔργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἤ τοῦ Ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν πιστῶν ἐπιτελεῖται ἀπό πρόσωπα συγκεκριμένης ἡλικίας; Καί μάλιστα σήμερα πού ἡ Ὀρθοδοξία πολεμεῖται πανταχόθεν καί παντοιοτρόπως, ἐπιβάλλεται συστράτευση ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς Ἐκκλησίας, δικαιολογούνται τέτοιοι διαχωρισμοί; Μήπως ὅποιοι προτείνουν  - χρησιμοποιοῦν τέτοια καί ἄλλα συναφή ἐπιχειρήματα ἐπιβουλεύονται τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας;
Πρῶτον• ἡ ΠΕΘ ἔθεσε καί θέτει σχετικά μέ τό ΜτΘ ζήτημα Ἀληθείας: ἱστορικῆς, θεολογικῆς, ἐκκλησιολογικῆς σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς κατ᾽ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Δεύτερον• Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς ποιμαίνουσα ἐφαρμόζει τό Συνοδικόν Σύστημα και τήν ἰσοβιότητα τῶν μελῶν του. Ἀπό ὅλους τούς θεσμικούς Συλλόγους ἔχει τό μεγαλύτερο μέσο ὅρο ἠλικίας! Κατά συνέπεια τῶν δύο ἀνωτέρω ἐπιχειρημάτων τέτοιοι ἰσχυρισμοί δέν ἀνήκουν στόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν φορέων της.
Ἔπειτα, τό καί σοβαρώτερον, δέν εἶναι ἀληθές ὅτι τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ ἀποτελεῖται ἀπό μιά ὁμάδα Συνταξιούχων.
Γιά τήν ἀκριβή ἐνημέρωση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σᾶς ἀναφέρουμε εὐσεβάστως ὅτι τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ ἀποτελούμενο ἀπό ἐννέα (9) μέλη, ἐξ αὐτῶν μόνον ὁ Πρόεδρος Ἠλίας Δ. Μπάκος εἶναι Συνταξιοῦχος. Ὅλα τά ἄλλα μέλη εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ θεολόγοι ἀνήκοντες στήν Μέση και στην Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση.
Συγκεκριμένα τὸ Δ.Σ τῆς ΠΕΘ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς μέλη :
Πρόεδρος - Ἠλίας Μπάκος, Δρ Θεολογίας – Φιλολογίας,
Ἀντιπρόεδρος - π. Γεώργιος Εὐθυμίου, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ,
Γέν. Γραμματέας - Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας (45 ἐτῶν), Δρ. Θεολογίας, Διευθυντὴς Γυμνασίου μὲ Λυκειακὲς Τάξεις Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας,
Εἰδικὸς Γραμματέας - Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου (54 ἐτῶν),   Καθηγητὴς Θεολόγος  Εἰδικοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Γυμνασίου Ἀργολίδας,  
Ταμίας - Σταῦρος Ἀβαγιάννης (44 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος ΕΠΑΛ Ἁμαρουσίου, πτυχιοῦχος ΤΕΦΑΑ(Γυμναστικῆς Ἀκαδημίας), μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ,
Κοσμήτορας - Παναγιώτης Τσαγκάρης (49 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, Master Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ,
Ἔφορος - Ἰωάννης Τάτσης (38 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος Γενικοῦ Λυκείου Φιλιατῶν Θεσπρωτίας, Master Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ,
Α' Μέλος - Θωμὰς Ἰωαννίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
Β' Μέλος - Ἰωάννης Μπεϊνᾶς (42 ἐτῶν), Καθηγητὴς Θεολόγος 5ου Γενικοῦ Λυκείου Κατερίνης, πτυχιοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Ἐπειδή τό ἐν λόγῳ θέμα δέν ἀντιμετωπίζεται μέ ἐμβόλιμη συζήτηση τῆς Ἱεραρχίας καί με ἔωλα ἐπιχειρήματα ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων προτείνει καί παρακαλεῖ εὐσεβάστως να ὀρισθεῖ εἰδική σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας μέ ἀποκλειστικό θέμα τό ΜτΘ καί ἡ διδασκαλία του. Ἤδη ὁ Μακαριώτατος κατὰ τὴν εἰσηγητική του ὁμιλία στὴν ἐναρκτήρια συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας εἶπε ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς, συνηγορώντας οὐσιαστικὰ στὴν πρότασή μας γιὰ εἰδικὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας:  «Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ συνέρχεται σήμερα σέ συνοδική σύνθεση ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ θεσμός αὐτός ἔχει καθιερωθεῖ νά λαμβάνει χώρα δύο φορές τόν χρόνο, εἶναι ὅμως ἀπαραίτητο νά καλλιεργεῖται ὅσο συχνότερα γίνεται, ὥστε νά ἐμβαθύνουμε στήν μεταξύ μας ἐπικοινωνία καί νά ἀναπτύσσουμε τούς προβληματισμούς μας ἐπί καιρίων θεμάτων».
Ἀπό τή Γραμματεία τῆς ΠΕΘ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Όσο λιγότερο ανοίγει ο άγιος Δημητριάδος το "χαριτόβρυτο" στόμα του τόσο το καλύτερο για το κύρος των επισκόπων της Εκκλησίας μας!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com