31 Οκτ 2013

Κυκλοφορεί το φύλλον της 1. 11.2013 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Τό Φανάρι κατηγορεῖ εὐθέως τό Πατριαρχεῖον Μόσχας διά ὑπονομευτικήν δρᾶσιν ἐναντίον του. Εἰς τὰ ἄκρα σύγκρουσις ὡς ἀποκαλύπτουν τρεῖς ἐπιστολαὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Ἑλλάς χρειάζεται πολιτικούς τοῦ «ΟΧΙ» καί τοῦ «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ». Ὑπό τοῦ Σεβ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου.
Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἀπαντᾶ εἰς τόν φιλοπαπικόν παραλήρημα τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Διετύπωσε θέσεις ξένας πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παραδόσεως, ὁ δεύτερος τῇ τάξει Πατριάρχης.
 Τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας ἀπειλεῖ τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ διακοπὴν τῆς «Κοινωνίας» διὰ τὸ θέμα τοῦ Κατάρ.
Ὁ πλούσιος καὶ ὁ πτωχὸς Λάζαρος. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
Τὴν παρέμβασιν τῆς Ἀστυνομίας ἐζήτησεν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μετὰ τὰς φρικαλεότητας ἱεροσύλων εἰς Ἱ. Ναούς.
Ἡ «σκληρὰ γλῶσσα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Παντελεήμονος τοῦ Ἁγ. Ὄρους.
Δεήσεις καί ὕμνοι ὑπέρ τοῦ σφαγέως τοῦ Ἑλληνισμοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Ἐπιτέλους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐστράφη ἐναντίον πολιτικῶν καὶ δημοσιογράφων διὰ τὰς αὐτοκτονίας.
«Κραυγὴ ἀγωνίας» ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου διὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλη­σίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com