28 Σεπ 2012

O Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τον λεγόμενο πάπυρο του "νυμφευμένου” Ιησοῦ !!


᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
­Οἱ Καμπαλιστές καί Ταλμουδιστές τοῦ Σιωνιστικοῦ λόμπυ πού μετέβαλαν τόν θεϊσμό τῆς Π.Δ. σέ σατανισμό καί ἑωσφορισμό μετά τά χυδαῖα καί γελοῖα ντοκυμαντέρς τοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Ἰσραήλ πού δῆθεν ἀνακαλύπτουν τόν «οἰκογενειακό τάφο» τοῦ ἀγρίως πολεμουμένου καί μισουμένου ἀπό αὐτούς ἔνεκεν τῆς σατανολατρείας τους ἀληθινοῦ Μεσσίου, τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἤ «ἀνακαλύπτουν» τά πλαστά καί ἀνυπόστατα ψευδοευαγγέλια πού κατασκευάζουν στά σκοτεινά ἐργαστήριά τους γιά νά ὑλοποιήσουν τήν τρομακτική τους ἐμπάθεια καί νά ἀνασταυρώσουν τόν ἀπό τούς προγόνους τους σταυρωθέντα Κύριο τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους, σκηνοθέτησαν τή νέα τους βρώμικη καί αἰσχρή ἀπόπειρα ἀπομειώσεως τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, μέ τήν βοήθεια τῶν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Karen Li King Καθηγήτριας στό Πανεπιστήμιο Harvard τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Roger Bagnal Διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου γιά τήν μελέτη τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἐνορχηστρώνοντας τήν προσπάθειά τους γιά νά κλονισθῆ δι’ ἑνός δῆθεν ἀρχαιολογικοῦ εὑρήματος ἡ χριστιανική πίστη.

 Ἡ πλήρης ἀπόδειξις τοῦ γελοίου αὐτοῦ νέου «κτυπήματος» τοῦ Σιωνιστικοῦ λόμπυ εἶναι ὅτι ἡ κ. Karen Li King παρουσιάζοντας ἕνα τεμάχιο 3,8 x 7,6 ἑκ. παπύρου πού δῆθεν χρονολογεῖται ἀπό τόν 4ο αἰ. σέ συνέντευξή της στή Ρώμη μέ τήν συμμετοχή της στό 10ο συνέδριο Κοπτικῶν σπουδῶν ὑπεστήριξε ὅτι αὐτό εἶναι τό «εὐαγγέλιο τῆς συζύγου τοῦ Ἰησοῦ». Τήν φαιδρή αὐτή ἄποψη ἔσπευσε νά τήν ἐπικυρώσει ὁ διατάκτης τοῦ λόμπυ κ. Roger Bagnal. Τήν πλαστότητα καί τοῦ νέου αὐτοῦ ἐγχειρήματος τῶν Καμπαλιστῶν Σιωνιστῶν τήν διεκήρυξαν οἱ Καθηγηταί Stephen Emmel τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Muenster καθώς καί ὁ Βρετανός Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Daram Francis Watchon. Μέ τήν εὐκαιρία κατηγγέλθη ἀπό δημοσιογράφους στίς ΗΠΑ ὅτι καί ἡ γνωστή ταινία The Da Vinci code χρηματοδοτήθηκε ἀπό τό Ἑβραϊκό λόμπυ. Συμπέρασμα καί ἀπό τήν νέα αὐτή ἐπίθεση τῶν Σιωνιστῶν εἶναι ὅτι οἱ δαιμονιῶντες αὐτοί ἄνθρωποι 2.000 χρόνια τώρα μένουν ἀμεταμέλλητοι στό κατά τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μῖσος τους, νομίζοντας οἱ ἀφελεῖς καί ἀνόητοι ὅτι μέ τέτοια τεχνάσματα μποροῦν νά ἀπομειώσουν τόν ζῶντα καί Πανάγιο Θεό, ὁ ὁποῖος δημιούργησε ἀπό ἄπειρη ἀγάπη ἐκ μηδενός τόν κόσμο καί χωρίς τόν Ὁποῖο δέν ὑπάρχει οὔτε ζωή, οὔτε ἐλπίδα οὔτε ἀλήθεια ἀλλά μόνο σκοτάδι, χάος καί ἀφόρητη σαπρότητα.
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

3 σχόλια:

Αντιοικουμενιστής είπε...

Εύγε εις τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ όστις μάχεται μεθ' όλης της ισχύος του των γλωσσάλγων βλασφήμων του Αγίου ημών Τριαδικού Θεού. Δράττοντας την ευκαιρία θα επιθυμούσα να εστιάσω εις δύο απαιτήσεις της καλουμένης τρόικας τας οποίας σύντομα θα επιβάλει εις τον δύσμοιρον λαόν η εκτελεστική τρόικα εσωτερικού: α. η κατάργησις των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα συνιστά μια έμμεση επιβολή κατάργησης των θρησκευτικών εορτών εις την Πατρίδα ημών. Τα δώρα αυτά θεσπίστηκαν να δίδονται προκειμένου να συνέρχονται οι οικογένειες τας αγία ταύτας ημέρας και να συντρώγουν μετά το πέρας της πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας. Πολλά χρηματικά ποσά εκ των δώρων αυτών δίδονταν εις φιλανθρωπίας ώστε και οι οικονομικώς ασθενέστεροι να έχουν τα στοιχειώδη εις την τράπεζάν των. β. Η κατάργησις της αργίας της Κυριακής ημέρας η οποία θεσπίστηκε προκειμένου οι χριστιανοί να δύνανται να παρίστανται εις την Κυριακάτικην Θείαν Λειτουργίαν. Με την κατάργησιν της αργίας ταύτης πολλοί θα λησμονήσουν ότι αυτή η ημέρα θεσπίστηκε δια την δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών. Αδελφοί, η πατρίς ημών εισήλθε εις την ευρωπαϊκήν ένωσιν με γνώμονα την συναδέλφωσιν των λαών, την αλληλεγγύη μεταξύ των και την οικονομική συνεργασία. Η ευρωπαϊκή ένωσις έχει από καιρού αλλάξει ρώτα. Μετετράπη εις τράπεζαν η οποίαν δανείζει εις τους λαούς υπέρογκα ποσά δολίως προκειμένου να τας κατακτήσει οικονομικώς και πολιτικώς. Κάποτε ο ευρωπαϊκή κοινότης ίσως να ήταν μια τρυφερά αγκάλη. Σήμερον είναι σφικτός βρόγχος. Αδελφοί είναι καιρός να απαλλαγούμε εκ του στραγγαλιστικού αυτού βρόγχου το συντομότερο δυνατόν. Καλύτερα μιας ώρας ελευθέρα ζωή παρά ευρώ και σαράντα έτη εις τον ευτελισμόν, εις την ταπείνωσιν και την εξαθλοίωσιν...

Ανώνυμος είπε...

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,
ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΑΝΑΤΑΣΗ. ΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΟΒΟΣΑΣΤΕ. Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΑΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΙΑ. ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ. ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Πειραιώς και κάποιοι λίγοι ακόμη επίσκοποι αγωνίζονται με ομολογιακό σθένος και παρρησία πληροφορούντες επαξίως τη διακονία τους. Κάποιοι άλλοι απ τους οποίους περίμενε πολλά ο λαός του Θεού αλληθωρίζουν σε συλλείτουργα και πανηγύρια...!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com