29 Οκτ 2011

Επιστολή του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ προς τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου


Ἐν Κυθήροις τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2011
Ἐξοχώτατον
κ.Γεώργιον Παπανδρέου
Πρωθυπουργόν
Μέγαρον Μαξίμου
εἰς Ἀθήνας
Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Προάγομαι ἐν τιμῇ πρός τό ὑψηλόν ἀξίωμα σας, ὡς Μητροπολίτης τῆς ἀκριτικῆς πρός νότον Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ἀφουγκραζόμενος καθημερινά τόν πόνο καί τήν δοκιμασία, τίς ἐφιαλτικές ἀνησυχίες καί ἀγωνίες καί τά αἰσθήματα ἀνασφαλείας τοῦ μικροπληθυσμικοῦ λαοῦ μας τῆς παραμεθορίου πρός νότον περιοχῆς, πού ταυτίζονται μέ τόν προβληματισμό καί τήν ἀντιμετώπισι ὅλων αὐτῶν ἀπό ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό λαό, νά θέσω, ἐν συναισθήσει τῶν ποιμαντικῶν μου εὐθυνῶν, ὑπ΄ ὄψιν ὑμῶν τά ἀκόλουθα:

1. Ἐν ὄψει τῆς ρυθμίσεως τοῦ νέου ἑνιαίου μισθολογίου παρακαλεῖσθε θερμότατα νά παρέμβετε οὕτως, ὥστε τά ἀκριτικά πρός νότον νησιά μας τῶν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων νά συμπεριληφθοῦν στίς παραμεθόριες περιοχές τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος δυνάμει τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Νόμου 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α' 1976) καί τῆς ἐπεκτάσεώς του μέ τίς Κοινές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175/11943, 11639 καί 11981/20-12-1995 (ΦΕΚ 1054 Β' 1995) μέ ὅσα εὐεργετικά ἀποτελέσματα τοῦτο συνεπάγεται διά τόν ἐλαττούμενον πληθυσμόν των, ἤ τουλάχιστον νά συνεχίζουν νά θεωροῦνται ὡς Προβληματική Α' περιοχή δυνάμει τῆς ἰσχύουσας μέχρι σήμερα Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992 (ΦΕΚ 667 Β' 1992) καί νά μήν ἐλαττωθῇ τό ὕψος τοῦ ἀφορολογήτου, ἀλλά νά ἰσχύσῃ στό μέλλον ὅ,τι ἴσχυε μέχρι σήμερα.
2. Λόγῳ τῶν βαρέων καί ἀβαστάκτων φορολογιῶν στούς μισθούς, τίς συντάξεις καί τά ἐπιδόματα τῶν μισθωτῶν καί τῶν συνταξιούχων, καθώς ἐπίσης καί λόγῳ τῶν συμπτύξεων Ὀργανισμῶν καί Ὑπηρεσιῶν, ἀπολύσεων καί μεταθέσεων, ὡς καί τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐφεδρίας, ἀπειλεῖται μέ μεγάλη συρρίκνωσι ἡ ὕπαιθρος νησιωτική χώρα καί πρό τῶν πυλῶν εὑρίσκεται τό κῦμα τῶν μεταναστεύσεων νέων ἀνθρώπων καί οἰκογενειῶν εἰς τήν ἀλλοδαπήν καί
3.Τά νησιά μας, τά Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα, ἔχουν μείνη ἤδη χωρίς τήν ἀπό Πειραιᾶ - Κύθηρα - Ἀντικύθηρα - Κρήτη ναυσιπλοϊκή των συγκοινωνία, λόγῳ τοῦ ὅτι τό F/E πλοῖο «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» «ἕδεσε» στόν Πειραιᾶ, ἐπειδή καθυστεροῦν οἱ ὀφειλόμενες σχετικές ἐπιδοτήσεις γιά τίς ἄγονες γραμμές καί ἔτσι παρακωλύεται ἡ διά θαλάσσης συγκοινωνία μας μέ τό πρῶτο λιμάνι τῆς πατρίδος μας, τόν Πειραιᾶ καί μέ τήν Κρήτη.
Κύριε Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος μας,
S.O.S Παρακαλοῦμε θερμότατα νά θέσετε αὐθωρεί καί παραχρῆμα τέρμα στήν βαρειά καί ἀσήκωτη φορολογία. Ἐκτελώντας ρόλον κυματοθραύστου  ἐμποδίσατε ἐδῶ  καί τώρα τό διογκωμένο κῦμα τῶν μεταναστεύσεων. Δώσατε κίνητρα καί ἐλπίδα στόν λαό μας πού μοχθεῖ, τήν ἀγροτιά μας, τούς μικρο-μεσαίους ἐπιχειρηματίες, στούς ἀνθρώπους τοῦ μόχθου τῶν ἀκριτικῶν καί παραμεθορίων περιοχῶν μας. Ἡ πατρίδα μας κινδυνεύει σοβαρά. Ἕνας ἄλλος φοβερός πόλεμος - ὁ οἰκονομικός- τήν βομβαρδίζει καθημερινά. Σπεύσατε.
Μέ  τιμή καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
1.      Ἀντιπρόεδρον Κυβέρνησης καί Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν  κ.Εὐάγγελον Βενιζέλον.
2.      Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν κ.Χάρην Καστανίδην.
3.      Ὑπουργόν Δημόσιας Διοίκησης καί Ἀποκέντρωσης κ.Ἰωάννην Ραγκούσην.
4.      Ὑπουργόν Ἀνάπτυξης, Ἀνταγωνιστικότητας καί Ναυτιλίας κ.Μιχάλην Χρυσοχοΐδην.
5.      Βουλευτές Α' Πειραιῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com