28 Οκτ 2011

Επισημάνσεις Αγιορείτων Πατέρων προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με αφορμή την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος


Εικόνα
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
Μέ ἀφορμὴν τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ τελευταίου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
εἶναι ἱστορικὴ αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη τῶν δύο κεφαλῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη. Εἶναι ἱστορική, διότι εἶναι κρίσιμη καὶ ἡ ἐποχὴ ποὺ διανύουμε μὲ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν μὲ τόσο γρήγορους ρυθμοὺς καὶ μὲ μεγάλες ἐπιπτώσεις.
Ἀπὸ τὴ μία ὁ Οἰκουμενισμὸς κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Παγκοσμιοποίηση εἶναι δύο ἐχθρικὲς δυνάμεις, ποὺ θέλουν νὰ ἁλώσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Πατρίδα. Ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ἁγιορεῖτες ποὺ προσευχόμαστε μὲ πόνο γιὰ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μὴ συμπορευθεῖτε μὲ αὐτὲς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις...

Ἤδη ἔχουν γίνει πολλὰ λάθη, καὶ ἐκ τῆς κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας με ἀνοίγματα καὶ συμβιβασμοὺς πρὸς τὸν αἱρετικό, ὑπερήφανο καὶ ἀμετανόητο Πάπα, ποὺ κατέστρεψε ὅλη τὴ δυτικὴ χριστιανικὴ ἐκκλησία καὶ ὁδήγησε τὴν δύση στὴν ἀθεΐα, στὸ σκοτάδι καὶ στὸ ἔγκλημα, καθὼς ἐπίσης καὶ ἐκ τῶν κυβερνώντων τὴν Πατρίδα, μὲ τὴν ὑποταγὴ σὲ ξένες ἐξουσίες, σκοτεινές, ἀντίχριστες καὶ καταστροφικές, λάθη ποὺ ὑπομένουν καὶ τὸ σκανδαλισμένο ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ κατάφορα ἀδικούμενοι καὶ ὑπέρ τὶς δυνάμεις τους πιεζόμενοι Ἕλληνες πολίτες.
Ἐπίσης παρακαλοῦμε σεβαστέ μας Πατριάρχα, ὅταν ἔρχεσθε στὸ «Περιβόλι τῆς Παναγίας», ποὺ ὅπως ὅλοι ὁμολογοῦν, εἶναι ὁ «Θεματοφύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας», νὰ ἔχετε τὸν ἀνάλογο σεβασμὸ ποὺ ἔδειξαν ὅλοι οἱ προκάτοχοί σας. Νὰ ἔρχεσθε στὸ Ἅγιον Ὄρος «νὰ πάρετε καὶ ὄχι νὰ ἐπιβάλετε», διότι αὐτὸ ποὺ εἴπατε στὴν σύναξη τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ Ἡγουμένων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὅτι «δὲν ἔχετε γνώμη καὶ λόγο καὶ πρέπει μόνο στὸν Ἐπίσκοπό σας ν᾽ ἀπευθύνεστε», πρῶτον: καταργεῖ τὸ αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ εἶναι ἐκ Θεοῦ δοσμένο μὲ Πατριρχικὰ καὶ Αὐτοκρατορικὰ χρυσόβουλα, γιὰ νὰ ἔχει τὴ δύναμη τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ κρατάει τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μὴ ὑποκύπτει σὲ κεφαλὲς τῆς Ἐκκλησίας ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀποστάτες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Αὐτὸ τὸ ἔκανε ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης Βέκος καὶ ἀνέδειξε Ἁγιορεῖτες μάρτυρες καὶ ὁμολογητές, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἔγραψε μὲ μελανὰ γράμματα τ᾽ ὄνομά του στὴν ἱστορία. Γι᾽ αὐτὸ παρακαλοῦμε ἐκτενῶς τὸ Θεό, νὰ σᾶς φωτίσει, νὰ μὴ τὸν μιμηθεῖτε οὔτε ἐσεῖς, οὔτε ὁ κ. Πρωθυπουργός.
Δεύτερον: Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει ἀναδείξει τόσους Ἁγίους, ἀκόμη καὶ σύγχρονους Γέροντες ποὺ εἶχαν φώτιση Θεοῦ καὶ εἶναι πρότυπα γιὰ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὅλος ὁ κόσμος ρωτάει «τὶ λέει τὸ Ἅγιον Ὄρος;», γιὰ κάθε σοβαρὸ ζήτημα καὶ δὲν ἔχει «γνώμη καὶ λόγο»; Αὐτὸ εἶναι πρωτάκουστο, ἀνατρέπει καὶ ἰσοπεδώνει ὅλη τὴν ἀξία καὶ τὴν κληρονομιὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Παναγιώτατε,
στὴν ὁμιλία σας ἀναφερθήκατε στὴν ἐπίλυση τοῦ θέματος τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς κανονικῆς νέας ἀδελφότητος καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν ἀντικανονικῶν καταληψιῶν τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου. Πῶς εἶναι κανονικὴ ἡ νέα ἀδελφότητα, ἐνῶ κατὰ τὸν καταστατικὸ χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔπρεπε ὁ ἐξ ᾽Ελασσόνος Γέροντάς της νὰ ἔχει ἁγιορείτικη κουρὰ καὶ νὰ εἶναι ψηφισμένος ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καὶ πῶς εἶναι ἀντικανονικοὶ καὶ καταληψίες οἱ Ἐσφιγμενίτες πατέρες στὸ δικό τους Μοναστήρι; Αὐτὴ ὅμως ἡ κατὰ τὴ γνώμη σας ἀποκατάσταση τῆς ἐννόμου τάξεως ἔχει ἐπιφέρει στὸ Ἅγιον Ὄρος πρωτοφανεῖς ἀταξίες μὲ ΜΑΤ, ξυλοδαρμοὺς καὶ παγκόσμιο διασυρμό. Καὶ ὅλα αὐτὰ διότι δὲν σᾶς μνημονεύουν. Καὶ μεῖς οἱ Ἁγιορεῖτες στενοχωρούμαστε, ποὺ οἱ Ἐσφιγμενίτες ἀδελφοί μας εἶναι ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος. Ἀλλ᾽ ὅμως, ὅταν ἐσεῖς προκαλεῖτε μὲ τὶς οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες, πῶς οἱ Ζηλωτὲς Πατέρες νὰ ἔχουν κοινωνία μαζί σας καὶ μὲ τήν Ἱερὰ Κοινότητα ποὺ σᾶς ἀκολουθεῖ; Σταματῆστε ἐσεῖς τὶς φιλοπαπικὲς δραστηριότητες, ποὺ τόσοι εἰδικοὶ θεολόγοι ὁμολογοῦν ὅτι κάνουν ζημία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἑνότητα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.
Μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὸν θεσμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ μὲ ἀδιάλειπτες προσευχὲς γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα
Ἁγιορεῖτες Πατέρες
Ορθόδοξος Τύπος, 28/10/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com