15 Σεπ 2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ: Συνοπτική ενημέρωση για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο ελληνικό σχολείο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024)

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ;

Εἶναι ἕνα διεθνὲς ὁλιστικὸ ἰδεολογικὸ ρεῦμα-σύστημα παγκοσμιοποίησης κοινωνιῶν καί πολιτῶν.

ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ;

Ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση εἶναι ἄρρηκτα ἐνταγμένη στὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων (ΕΔ) πού καλλιεργοῦν τὶς δεξιότητες τοῦ 21ου αἰώνα. (Ντορέττα Ἀστέρη, Σύμβουλος  Α΄ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς [ΙΕΠ])

ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;

Ἐμφανίστηκε περίπου πρίν 60 χρόνια (1964)

ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;

Τὸ ἰδεολογικὸ αὐτὸ σύστημα ὑπηρέτησαν κυρίως τα προγράμματα:

 1. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
 2. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες, οἱ ὁποῖες δημιούργησαν θύελλα ἀντιδράσεων (2017) καὶ πρόσφατα
 4. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+ (2020)

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Δυστυχῶς, ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό! Δὲν στοχεύουν στὴν ἐφηβεία, στὴν ὁποία τα παιδιὰ ἔχουν τὴ δική τους κριτική σκέψη, τὸν ἀντίλογο καὶ αὐξημένα τὰ λογικά τους ἐπιχειρήματα. Παρατηροῦμε, οἱ τοῦ Ὑπουργείου, νὰ δίνουν τὸ βάρος στίς μικρές ἡλικίες (περισσότερες ὧρες διδασκαλίας τοῦ Προγράμματος) στὴν Α΄ καὶ Β΄ Δημοτικοῦ καὶ σταδιακὰ ὧρες στὴν Γ΄ Δ΄ Ε΄καὶ Στ΄ τάξη Δημοτικοῦ και ἀκόμα λιγότερες στό Γυμνάσιο. Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε λογικὴ εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν σεξουαλικῶν προγραμμάτων στὰ ἀνυποψίαστα νήπια τῆς Προσχολικῆς ἡλικίας!

ΠΟΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΡΕΥΜΑ;

Τὸ παγκόσμιο αὐτὸ ἰδεολογικὸ ρεῦμα ὑπηρετοῦν τὴ στιγμὴ αὐτὴ στήν Ἑλλάδα τὰ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. Τὸ Σχολικὸ ἔτος 2020-2021 τά προγράμματα αὐτά ἐφαρμόστηκαν πιλοτικὰ σὲ 218 Σχολικὲς Μονάδες, ἐνῶ τὸ Σχολικὸ ἔτος 2021-2022 τά προγράμματα ἀπευθύνονται ἀδιάκριτα καὶ ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλους τούς μαθητὲς Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου, ἀποτελώντας μέρος τοῦ Ἀναλυτικοῦ προγράμματός τους.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ;

Τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων ἀποτελοῦνται ἀπὸ 4 κύκλους:

Α. Τό  «Εὖ Ζῆν»,

Β. Τό «Ἐνδιαφέρομαι, Ἐνεργῶ – Κοινωνικὴ Συναίσθηση καὶ Εὐθύνη»,

Γ. Τό «Φροντίζω τὸ περιβάλλον» καὶ

Δ. Τό «Δημιουργῶ & Καινοτομῶ»

ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν σὲ Νηπιαγωγεῖα, Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια οὔτε ρωτήθηκαν, οὔτε ἐνημερώθηκαν. Ἡ φιλοσοφία τῶν προγραμμάτων, ἐξάλλου, εἶναι ἡ παράκαμψη τῶν γονιῶν, γιατί θεωροῦν ὅτι οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν δὲν πρέπει νὰ παρεμβαίνουν σὲ τέτοιου εἴδους θέματα.

Σὲ σχετικὴ ἔρευνα στήν Ἑλλάδα πάνω ἀπὸ 50% ἐκπαιδευτικῶν δίκαια ἀπάντησαν ὅτι ἀνησυχοῦν γιά τά σεξουαλικά προγράμματα, γιατί ἀντιλήφθηκαν ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν καί ζήτημα ἀξιοπιστίας τῶν προγραμμάτων Σεξουαλικής Αγωγής. («Ἡ σεξουαλικὴ ζωὴ στὸ Σχολεῖο», Μ. Γερούκη σελ. 163, 165-166)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Εἶναι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ τὸν ἐπιτελικὸ καὶ προβληματικὸ ἐπιστημονικό του φορέα (ΙΕΠ). Ἐπικουρικά τό πρόγραμμα προωθεῖται καὶ ἀπὸ σεξολογικὰ Ἰνστιτοῦτα, ἀπὸ ὁμόφρονες ἐκπαιδευτικοὺς ἐρευνητὲς καὶ ἄλλους διανοούμενους.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ;

Ἡ χρησιμοποίηση τῶν Νηπιαγωγῶν, τῶν Δασκάλων καὶ τῶν καθηγητῶν, μέσα ἀπὸ ἐπιδοτούμενα μὲ μόρια ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια (MIS 5092064) καὶ ἡ δυνατότητα ἐξασφάλισης ἑβδομαδιαίου διδακτικοῦ ὡραρίου στὶς Σχολικὲς Μονάδες.

ΠΟΙΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΡΕΥΜΑ;

Τὸ ἰδεολογικὸ αὐτὸ ρεῦμα προωθεῖται ἀπὸ τὴν Unesco,  τὴ Unicef, τὸν  Π.Ο.Υ., τὸν P21, τὸν WHO, τὸ Συνέδριο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (1999) κ.ἄ. Προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης γιά τά σχολεῖα ἔχουν ἐκπονηθεῖ, μεταξὺ ἄλλων, ἀπὸ τὸ «Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ», τὸ «Πολύχρωμο Σχολεῖο» καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, τὸ Κέντρο Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων, τὸ SaferInternet, ἀπὸ τὴν Genderhood. Ἐπιπλέον ἔχουν ἐκπονηθεῖ προγράμματα ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὑγείας τοῦ Παιδιοῦ καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὴν Ἐφηβικὴ Ὑγεία τῆς Μονάδας Ἐφηβικῆς Ὑγείας.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;

Διατείνονται ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν καὶ ὅτι βασικός τους στόχος εἶναι ἡ προφύλαξή τους ἀπὸ τὰ Σεξουαλικῶς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), ἡ ἀποφυγὴ ἐκτρώσεων καὶ ἀνεπιθύμητων ἐγκυμοσυνῶν, ἡ προώθηση τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, ἡ γενετήσια ἀξιοπρέπεια, ἡ διατροφή, ἡ ὁδικὴ ἀσφάλεια, ἡ οἰκολογία, τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, ἡ παγκόσμια καὶ τοπικὴ πολιτιστικὴ κληρονομιά, οἱ διαφυλικὲς σχέσεις, ἡ διάκριση καλοῦ καὶ κακοῦ (sic) κ.ἄ.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ;

Ὁ ἀπώτερος ἐπίσημος στόχος, σύμφωνα μὲ τὸ ΙΕΠ, εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ παγκόσμιου πολίτη (gene). Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι τὸ νέο αὐτό μάθημα ποὺ εἰσάγεται ὑποχρεωτικὰ στὰ σχολεῖα Προσχολικῆς, Α/θμιας καὶ Β/θμιας Ἐκπαίδευσης βραβεύτηκε ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίκτυο γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση γιὰ τὴν Ἰδιότητα τοῦ Παγκόσμιου Πολίτη GENE (Global Education Network Europe).

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»;

Τό πρόγραμμα κανονικά ἐφαρμόζεται μέ τήν προϋπόθεση τοῦ σεβασμοῦ τῶν πολιτιστικῶν, ἀξιακῶν καί θρησκευτικῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς χώρας στήν ὁποία πρόκειται νά ἐνταχθεῖ.

Ἔτσι, ἐνῶ στήν Ἑλλάδα παρατηρεῖται ἰσοπέδωση τοῦ ἀξιακοῦ της κώδικα, στίς ὑπόλοιπες χῶρες στόν κόσμο ὑπάρχει ἡ ἐπιλογή τῆς συμμετοχῆς τοῦ παιδιοῦ στό πρόγραμμα, ὁ σεβασμός πρός τούς μαθητές καί τίς οἰκογένειές τους μέ τή παροχή 2 κατευθύνσεων διδασκαλίας (ΗΠΑ) καί τέλος, ὑψηλότερο ὅριο ἡλικίας γιά αὐτά τά προγράμματα. (Ἀπό τή σχετική ἔρευνα τῆς Μπρουσκέλη Βασιλικῆς, Δημοκρίτειο Πανεπ. Θράκης, 2017, γιά τή σεξουαλική ἀγωγή σέ ἄλλες χῶρες).

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων καὶ ἡ σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση ἀσκοῦν ἀνεπίτρεπτο σεξουαλικὸ προσηλυτισμὸ τῶν μαθητῶν.

Οἱ  Ὀρθόδοξοι μαθητές:

Καλοῦνται νὰ υἱοθετήσουν τὸν ἠθικό κώδικα ποὺ ἐπιβάλλουν τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων (Ε.Δ.)

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν μιά ἑνιαία Εὐρωπαϊκή καὶ παγκόσμια κουλτούρα

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τή διαστρέβλωση τῆς Ὀρθόδοξης πατερικῆς διδασκαλίας

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τήν ὁμοφυλοφιλία

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τόν αὐνανισμό

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τό κοινωνικό φῦλο

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν χριστιανοφοβικές ἀντιλήψεις

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τό καθεστώς τῶν ΛΟΑΤΚΙ

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τήν ἀποφυγὴ τεκνογονίας (ἀποφυγὴ ἐγκυμοσύνης, χρήση προφυλακτικῶν)

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τόν πολιτικό γάμο

Καλοῦνται νά ἀποδεχτοῦν τίς προγαμιαίες σχέσεις

Καλοῦνται νά παρακάμψουν τίς γονεϊκές ἀξίες (Ἀποδόμηση στερεοτύπων)

Τά Εργαστήρια Δεξιοτήτων μεθοδεύουν συγκρουσιακό κλίμα μὲ τὴν οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας. Μέσα ἀπὸ τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων προωθοῦνται, μὲ βιωματικὲς δράσεις, ὁ συγκρητισμός, ἡ  πανθρησκεία καὶ ὁ Οἰκουμενισμός, κάτι πού ἔρχεται σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ τὶς θεόπνευστες διδασκαλίες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ;

Ἀπόλυτα, ἀφοῦ:

 • Εἰσάγει ὀπτικοακουστικό ὑλικό ἀκατάλληλο, ἀσεβές καί τρομακτικό (βάση περιεχομένου) γιά τήν ἡλικία τῶν μαθητῶν (πίνακας Φρίντα Κάλο, στά Νήπια, βίντεο γιά προβολή «σεξουαλική ἀγωγή γιά μαθητές» πού ἀφορᾶ – σύμφωνα μέ τό Υ.Π.- μαθητές ἡλικιῶν 11-14 ἐτῶν (!), ἀκατάλληλες εἰκόνες πού προσβάλλουν τήν ἀξιοπρέπεια τῆς τάξης κ.ἄ.).
 • Εἰσάγει συμπεριφορές μέσα ἀπό βιωματικές δράσεις πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τό πολιτισμικό πλαίσιο τῆς χώρας καί τῶν οἰκογενειῶν τῶν μαθητῶν.
 • Ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τόν ὅρκο τῶν ἐκπαιδευτικῶν.
 • Παρατηρεῖται ἀμφισβήτηση ἤθους αὐθεντιῶν τῶν μαθητῶν ὅπως οἱγονεῖς.
 • Κακή ἐξοικείωση γιά θέματα πού ἅπτονται μεγαλύτερου ἠλικιακοῦ φάσματος. Ὠθεῖ σέ ἐπικίνδυνους πειραματισμούς τά παιδιά πού μπορεῖ νά τά στιγματίσει ἀνεπανόρθωτα.
 • Πεζοδρομιακή φρασεολογία (ἀντίθετη πρός τά χρηστά ἤθη – σκοπός τοῦ σχολείου), γνωριμία μέ λέξεις καί φράσεις, συμπεριφορές καί πρακτικές ἀνήθικου περιεχομένου.
 • Διαστρέβλωση ὑγιῶν στάσεων ὡς μή, χαρακτηρίζοντας τες ἐτεροκανονικές καί ὡς μή ὑγιεῖς.
 • Ἀπόκρυψη τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας, μέ μονομερεῖς ἀπόψεις.
 • Ρατσιστική στάση καί ψυχοσυναισθηματική καταπίεση ἀγοριῶν μαθητῶν ὡς ὑπεύθυνων, βάση φίλου, γιά τόν κακό μας κόσμο.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Δὲν εἴμαστε καθόλου πρόθυμοι νὰ ἀκολουθήσουμε δυτικὰ μοντέλα ἐκπαιδευτικῶν μεταρρυθμίσεων καί ρευμάτων, τὴ στιγμὴ  πού θίγουν τὴν διαχρονική μας ἠθικὴ ταυτότητα. Οἱ ἀξίες δὲν ἀλλάζουν μὲ τὰ χρόνια. Ἡ ἐκπαιδευτικὴ κουλτούρα τῆς Εὐρώπης σὲ ζητήματα Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς εἶναι διάτρητη καὶ ἀνεπαρκής. Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἔχουμε τὸ δικό μας ξεχωριστὸ ἦθος καὶ τὴ δική μας Ὀρθόδοξη ἄποψη στὰ ζητήματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας.

Τὰ Ὀρθόδοξα ἠθικὰ ζητήματα δὲν μπαίνουν στὴν ζυγαριὰ τῆς διαπραγμάτευσης, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ στενοχωρεῖ τοὺς συμμάχους μας καὶ ἐνίους ἡμέτερους. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καλὸ εἶναι νὰ μὴ μᾶς θεωρεῖ ἀφελεῖς. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ἑνιαία ἠθικὴ εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα, ὅταν παραβιάζονται θελελιώδεις ἠθικὲς ἀρχὲς τῆς Ὀρθόδοξης ἱστορικῆς μας πορείας ἀπὸ Καθολικισμὸ καὶ Προτεσταντισμό. Δὲν εἶναι καθόλου τιμητικὸ ἢ δημοκρατικό, ἐπίσης, γιὰ λόγου τους, νὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὶς προσωπικές τους ἀπόψεις πάνω στοὺς ἐλεύθερους καὶ δημοκρατικοὺς πολίτες ἄλλων χωρῶν.

Τὰ Ὀρθόδοξα ἑλληνόπουλα, οἱ Ἕλληνες μαθητὲς σὲ ὅλες τὶς ἐκπαιδευτικὲς βαθμίδες, διατηροῦν τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ ἔχουν τὴ δική τους σεξουαλικὴ ταυτότητα, κουλτούρα καὶ αὐτοαντίληψη, ὥστε νὰ ἀποτρέπουν ὁποιοδήποτε περιστατικὸ σεξουαλικῆς κακοποίησης. Διατηροῦν τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ ταυτίζονται μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἁμαρτίας, γιὰ τὴν ἀντισύλληψη, γιὰ τὶς ἀνεπιθύμητες κυήσεις, γιὰ τὸ βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο, γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὶς προγαμιαῖες σχέσεις, γιὰ τὸν αὐνανισμὸ καὶ τὸν πολιτικὸ γάμο, γιὰ τὴν πορνεία καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία, γιὰ τὴν παιδεραστία καὶ τὴ σεξουαλικὴ δραστηριότητα, γιὰ  τὴν κτηνοβασία καὶ τὸν μισογυνισμό, γιὰ τὴν ἐμπορία ἀνθρώπων κλπ.  Ἡ παραπάνω ἀσφαλὴς ἐπιλογὴ τῶν παιδιῶν τοὺς προσθέτει καλύτερη κατανόηση γιὰ ζητήματα ἀνεκτικότητας καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ, ὑπεύθυνη συμπεριφορά, σταθερὴ ψυχικὴ ὑγεία καὶ εὐεξία.

Τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος ἀποδέχεται τὴν ὕπαρξη δύο καὶ μοναδικῶν φύλων. Οἱ σχέσεις ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὐλογεῖ εἶναι μόνο μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ἄλλου εἴδους ἐπιλογὲς ἀνήκουν στὸ περιθώριο. Ἔτσι κι ἀλλιῶς  εἶναι κοινὸ μυστικὸ πὼς ἡ Ἑλλάδα διαθέτει τὴν πιὸ ἰσχυρὴ οἰκογένεια μέσα στὴν Ε. Ἕ. καὶ ἑπομένως τοὺς πιὸ ὑγιεῖς καί καταξιωμένους δεῖκτες σεξουαλικῆς ὑγείας.

Ὁποιοσδήποτε ἀμφισβητήσει τὴ σεξουαλικὴ ἐπάρκεια τῶν παιδιῶν ἀπὸ μιὰ χριστιανοφοβικὴ ἀντίληψη («Ἡ σεξουαλικὴ ζωὴ στὸ Σχολεῖο», Μ. Γερούκη σέλ. 179-180) καὶ θελήσει νὰ ὑπονομεύσει τὶς Ὀρθόδοξες ἀξιακὲς τους σταθερὲς ἀσκεῖ ὠμὸ προσηλυτισμὸ καὶ διαπράττει ἠθικό, πολιτιστικὸ καὶ νομικὸ ἀδίκημα.

Νὰ πάψουν οἱ ὀργανωμένοι παράγοντες παραπληροφόρησης τῆς κοινῆς γνώμης νὰ ἀποκαλοῦν τὶς θεόπνευστες διδασκαλίες τοῦ Χριστοῦ προκαταλήψεις(«Ἡ σεξουαλικὴ ζωὴ στὸ Σχολεῖο», Μ. Γερούκη σέλ. 126), γιατί εἶναι δηλωτικὸ ἀμάθειας καὶ ἀσχετοσύνης.

ΤΙ ΞΕΧΝΑΕΙ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ἡ Εὐρωπαϊκή κοινοτικὴ ὁδηγία εἶναι ὅτι πρέπει νὰ κάνουμε ὁτιδήποτε περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μας, ὡς κράτος, γιὰ νὰ εἶναι τὰ παιδιὰ μας ὑγιῆ.

Τὰ παιδιὰ (οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές), ὑπενθυμίζουμε σὲ ὅλους, πώς δὲν ἐμφανίστηκαν ἐπὶ τῆς γῆς οὐρανοκατέβατα. Ἔχουν γονεῖς, οἰκογένεια, ἐθνικότητα, θρησκεία, πολιτισμό, ἀξίες καὶ ἤθη. Ὅλα αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπολογίζονται ὑπεύθυνα καὶ σοβαρὰ ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ τὰ τυχὸν  προγράμματα νὰ προσαρμόζονται στὶς εἰδικὲς πολιτισμικὲς συνθῆκες τῆς χώρας μας. Δυστυχῶς κάτι τέτοιο δὲν ἔχει συμβεῖ.

Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχουν λόγο γιὰ τὰ παιδιά μας, πάνω στὸ εὐαίσθητο θέμα τῆς Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς, ἐκπαιδευτικοί τοῦ σχολείου, τὸ «Μαράσλειο Διδασκαλεῖο», ψυχολόγοι, κοινωνικοὶ λειτουργοί, σεξολόγοι καὶ σύμβουλοι ἐκπαίδευσης καὶ νὰ μὴν ἔχουν λόγο οἱ γονεῖς.

Στην Κύπρο πάντως ὡς σηµαντικότερη πηγὴ πληροφόρησης καί πρώτη προτεραιότητα, σὲ θέµατα ποὺ ἀφοροῦν τή σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση, οἱ µαθητὲς (720 αγόρια και 950 κορίτσια) θεωροῦν τοὺς γονεῖς.

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

Ἐπειδὴ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν μᾶς ἔχει συνηθίσει νὰ ἐπανεξετάζει τὶς λαθεμένες ἐπιλογές του, ἰδίως ὅταν ὑπάρχει ἔξωθεν ἰσχυρὴ πίεση, ἔχουμε χρέος ὡς γονεῖς καὶ ὡς κοινωνία νὰ προστατέψουμε τὰ παιδιά μας ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς πολιτιστικῆς ὑποκουλτούρας. Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους νὰ ἐξαιρεθοῦν τὰ Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὰ ἀμοραλιστικὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων τὰ ὁποῖα ἀπειλοῦν  ἄμεσα τὶς ἠθικὲς τους ἀρχὲς.

Διαφορετικά οἱ τρόποι ἀντίδρασης εἶναι μπροστά μας καὶ ἀπροσδιόριστοι. Ἤδη σὲ πάρα πολλὰ σχολεῖα οἱ γονεῖς ζήτησαν τὴν ἐξαίρεση τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὰ Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων και τά ἀποσύρουν ἀπὸ τὰ προγράμματα.

Θυμίζουμε ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἦταν ἀνυποχώρητο καὶ γιὰ τοὺς ἐπικίνδυνους φακέλους θρησκευτικῶν. Ὡστόσο, γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι οἱ γονεῖς ἀντέδρασαν στὸ Ὑπουργεῖο, ἐπιστρέφοντας τά ἀπαράδεκτα διδακτικά εγχειρίδια. Τελικά τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας δικαίωσε ὁριστικά τούς γονεῖς καὶ  μόνον ἔτσι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὑποχώρησε.

 ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ Θ. ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

enromiosini.gr

6 σχόλια:

Α.Κ. είπε...

Μου έρχεται, κυριολεκτικά, εμετός με αυτά που διάβασα. Πόσο μίσος πια έχουν για το φυσιολογικό;

Ανώνυμος είπε...

Να δώσουμε και τα συγχαρητήρια για τον κ Κουτσιωρα και τον κόπο που καταβάλει για να εμημερωση τους γονείς.
Τον Ευχαριστούμε πολύ.
Όμως θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι ΔΕΝ ανταποκρίνονται οι γονείς. Δυστυχώς είναι μετρημένοι όσοι παρακολουθούν και αντιδρούν. Και είναι ονειδος όχι μόνο για την Ορθόδοξη οικογένεια αλλά γενικά για την οικογένεια, να επιτρέπουν να μάθουν τα παιδιά σε τέτοια ηλικία , αυνανισμό και ομοφυλοφιλικές έννοιες λες και όσοι άπο εμάς δεν τα μάθαμε στο δημοτικό, χάσαμε το δρόμο….

Ανώνυμος είπε...

Το άλλο μπορούμε να κάνουμε;;να μαζέψουμε ίσως υπογραφές που να ζητάμε την προαιρετική συμμετοχή στΑ "εργαστήρια"αυτά;;ή μεμονωμένα η κάθε οικογένεια να μιλήσει με το σχολείο που φοιτεί το παιδί της και να το αποσύρουμε από αυτά τα μαθήματα;

Ανώνυμος είπε...

Θερμά συγχαρητήρια για το άρθρο αυτό! Είναι πλήρως καταρτισμένο και ενημερωμένο. Βασίζεται σε στοιχεία και σε λογικη θεώρηση της πνευματικής μας κληρονομιάς. Οποίος θέλει μπορεί αυτή την κληρονομιά να την απορρίψει και να πορευθεί διαφορετικά, αλλά δεν έχει δικαίωμα να την πάρει από τις οικογένειες που τη σέβονται. Σας ευχαριστούμε για την εργασία σας, κύριε Κουτσιωρα!

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζω μια οικογένεια, χριστιανοί ορθόδοξοι αλλά όχι Έλληνες. Δύο παιδιά στην πρώιμη εφηβεία πάνε πλέον. Έζησαν κάποια χρόνια στην Κύπρο, σχετικά πρόσφατα μετακόμισαν στην Αγγλία και ένας βασικός λόγος ήταν τα σχολεία των παιδιών. Γιατί στην Αγγλία έχουν κάθε δικαίωμα οι γονείς να ζητήσουν να δουν τι διδάσκονται τα παιδιά τους και να απαιτήσουν να εξαιρεθούν από τέτοια. Για την ακρίβεια, είχε γίνει προσπάθεια στη βουλή των κοινοτήτων να περάσει νόμος που να απαγορεύει στα σχολεία να ενημερώνουν τους γονείς τι διδάσκουν, αλλά αποσύρθηκε πανηγυρικά. Τουλάχιστον προς το παρόν. Απ' ότι μου έχει πει βέβαια η μητέρα, μόνο η ίδια και μια μουσουλμάνα ζήτησαν να ενημερωθούν. Οι υπόλοιποι γονείς αδιαφορούν. Αλλά έστω κι έτσι, τα γλύτωσαν οι άνθρωποι τα παιδάκια τους απ' αυτή την κακοποίηση και βέβαια είναι τραγικό ότι πρέπει να φύγεις από "ορθόδοξη χώρα" και να πας στους αγγλοσάξωνες για να μπορέσεις να μεγαλώσεις τα παιδιά σου φυσιολογικά.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια για το κατατοπιστικό άρθρο

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com