23 Απρ 2020

Να ανοίξουν αμέσως οι εκκλησίες!


Νά ἀνοίξουν ἀμέσως οἱ ἐκκλησίες!
τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Χριστός Ἀνέστη! Νά ἀνοίξουν ἀμέσως οἱ ἐκκλησίες καί νά μή ξανακλείσουν, μέ καμμία πρόφαση ἤ δικαιολογία. Τό σφάλλειν ἀνθρώπινο, τό ἐμμένειν δαιμονικό! Μᾶς ἔπιασαν στόν ὕπνο μιά φορά, μέ τήν τρομοκρατία καί τά ψέμματα. Δεύτερη φορά δέν θά ὑπάρξει. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει! Ἡ ἐπιστήμη εἶναι σεβαστή, ἀλλά δέν πρέπει νά ἐξέρχεται τῶν ὁρίων της.

Γιά τούς ὀρθοδόξους ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται κανονικά πάντοτε μέ τή συμμετοχή τοῦ λαοῦ καί δέν παύει νά τελεῖται γιά κανένα λόγο. Συμμετέχει σέ αὐτήν ὅποιος πιστός θέλει. Ὁ πιστός δέν "συμμετέχει" στή Θεία Λατρεία οὔτε τηλεοπτικῶς, οὔτε διαδικτυακῶς. Ἄλλο προσευχή κατ' οἶκον, ἄλλο ἡ "κατ' οἶκον ἐκκλησία" πού δέν τήν ἀποτελεῖ μία χριστιανική οἰκογένεια, ἀλλά μία εὐχαριστιακή σύναξη λαμβάνουσα χώρα ἐν τῶ οἴκῳ κάποιου πιστοῦ, ἄλλο οἶκος προσευχῆς καί ἄλλο Οἶκος Θεοῦ Ζῶντος πού εἶναι ὁ κάθε καθιερωμένος Ὀρθόδοξος Ναός! Ἄλλο, λοιπόν, ἡ συναισθηματική παρηγορία καί ψυχολογική στήριξη, ἄλλο ἡ κατά μόνας ἀτομική ἤ οἰκογενειακή προσευχή καί ἄλλο ἡ μέθεξη τῆς Θ. Χάριτος, μέσῳ τοῦ ἀναντικατάστατου  ἐκκλησιασμοῦ μας στό Ναό τοῦ Θεοῦ, ὅπου φανερώνεται ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ. Μήν κοροϊδευόμαστε καί μήν ἐξαπατώμεθα.
 Ἡ Θεία Εὐχαριστία δέν μεταδίδει πάρα μόνον Ζωή, δηλαδή Χριστόν, καί προσφέρεται μόνο στούς πιστούς "εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον", ἀλλά καί γίνεται αὐτοῖς "εἰς ὑγείαν ψυχῆς τε καί σώματος". Οὔτε φόβος ἀνθρώπων, μά οὔτε καί φόβος θανάτου ἁρμόζει στούς Χριστιανούς. "Ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος"! Τό πολυτιμότερο "πρᾶγμα" στόν κόσμο εἶναι σύμφωνα μέ τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἡ ψυχή μας καί ἡ σωτηρία της ΚΑΙ ΟΧΙ, ὅπως ἀνορθόδοξα ἀνέφερε ἡ Διαρκής Σύνοδος στήν "παραμυθητική" της ἐπιστολή (ὅτι εἶναι), ἡ ὑγεία τοῦ σώματος καί ἡ πρόσκαιρη ζωή!  Ἄς ἔχουμε ξεκαθαρισμένα στό νοῦ μας κάποια πράγματα, διότι ἴσως σύντομα χρειασθεῖ νά τά ὑπερασπισθοῦμε ἀντί πάσης θυσίας. Ὅ,τι ἔγινε, ἀσχέτως προφάσεως καί δικαιολογίας, ἦταν καί εἶναι προσβολή καί διωγμός κατά τῆς Πίστεώς μας. Δέν εἶναι οὔτε "ἐπιτίμιο", οὔτε "εὐλογία Θεοῦ" ἡ ἀσέβεια καί οἱ διωγμοί κατά τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἔσπευσαν νά μᾶς πείσουν διάφοροι οἰκουμενίζοντες, ἀλλά πόλεμος τοῦ διαβόλου κατά τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος τοῦ Χριστοῦ! Εἶναι πλάνη νά λέμε ὅτι ὁ Θεός δέν θά ἐπιτρέψει τό κακό, ὅταν ἐμεῖς τό ἀποδεχόμαστε καί μάλιστα ὅταν τό δικαιολογοῦμε! Χρέος ἰδικόν μας εἶναι ὁ ἀγώνας καί ἡ Ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας, ἡ δέ ἔκβαση εἶναι ὑπόθεση τοῦ Θεοῦ! Ἰσχύει ὡστόσο καί τό γνωμικόν τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρῶν, οὐδέ γυναικῶν σοφῶν κατά Θεόν!....

20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ένα τηλεγραφικό άρθρο με αξία και σημασία μιάς πραγματείας! Η ασέβεια έγινε, για πόσο όμως θα συνεχίζεται;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Αναγνώστου σε λιγότερες από 30 αράδες τα είπατε όλα! Ας ετοιμασθούμε για την επόμενη ημέρα. Η Ιεραρχία ακούει ἠ συνεχίζει να αδιαφορεί;

Αντώνης είπε...

Χριστός Ανέστη!
Αγαπητέ κ. Αναγνώστου, εσείς μας λέτε οτι "δέν εἶναι οὔτε "ἐπιτίμιο"" αυτά που λαμβάνουν χώρα κι όμως οι Άγιοι τρεις παίδες άλλα είπανε σε ανάλογη περίπτωση:
"Ὅτι, δέσποτα, ἐσμικρύνθημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καί ἐσμεν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ προφήτης καὶ ἡγούμενος, οὐδὲ
ὁλοκαύτωσις οὐδὲ θυσία οὐδὲ προσφορὰ οὐδὲ θυμίαμα, οὐ τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπιόν σου καὶ εὑρεῖν ἔλεος· ἀλλ’ ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθείημεν ὡς
ἐν ὁλοκαυτώμασι κριῶν καὶ ταύρων καὶ ὡς ἐν μυριάσιν ἀρνῶν πιόνων, οὕτως γενέσθω ἡ θυσία
ἡμῶν ἐνώπιόν σου σήμερον καὶ ἐκτελέσαι ὄπισθέν σου, ὅτι οὐκ ἔσται αἰσχύνη τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ σέ... "

Δια τας αμαρτίας ημών, αγαπητέ, έτσι να σκέφτεστε κι εσείς ...
τα άλλα αφήστε τα στον Κύριο.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ αδελφέ λυπάμαι πολύ αλλα το συγκεκριμένο χωρίο είναι εκτός τόπου και χρόνου!Δεν ανάγεται δηλαδή στη σημερινή κατάσταση που ζούμε!Στον ύμνο των Τριών Παίδων αναφέρεται ότι δεν υπήρχε βασιλεύς προφήτης ή άλλος άρχοντας!Εμείς όμως και πολιτικούς και θρησκευτικούς άρχοντες έχουμε!δεν υπήρχε λατρεία γιατί όπως αναφέρει το χωρίο δεν υπήρχαν ναοί!Εμείς έχουμε ναούς αλλά κάποιοι επιλέγουν να τους κρατούν κλειστούς!Εξάλλου ο ίδιος ο Δανιήλ μας δείχνει με τη ζωή του το πως πρέπει να δράσουμε σε ανάλογες καταστάσεις! Όταν βγήκε νόμος που άγγιζε την πίστη του όχι απλά δεν υπάκουσε αλλά δεν άλλαξε ούτε τις συνήθειές του!Είμαστε αμαρτωλοί ναι, και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μαρτυρά την αναξιότητά του αλλά και η ακολουθία της θείας μεταλήψεως αναφέρεται στην αναξιότητά μας!Αυτό όμως δε σημαίνει ότι κλείνουμε τις εκκλησίες και δεν τελούνται τα σωστικά μυστήρια της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας!Είναι αδιανόητο ένας χριστιανός να υπερασπίζεται το κλείσιμο των εκκλησιών πράγμα το οποιο επιθυμεί μόνο ο διάβολος!

Ανώνυμος είπε...


Ἀγαπητέ κ. Ἀντώνιε, Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος! Ἐπιτρέψτε μου μία ἀπάντηση στό σχόλιό σας. Ἴσως δέν προσέξατε ποῦ ἀναφερόμεθα. Δέν ὑπάρχει ἀπολύτως καμμία διάστασις μεταξύ τῶν λεγομένων μας πρός τούς λόγους τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων. Τό νόημα τῶν λόγων μας εἶναι ὅτι ἠ πολεμική κατά τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι "εὐλογία Θεοῦ"! Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Παῖδες δέν ὑπήκουσαν στήν ἀσεβή ἐντολή ("προσταγῆς ἀλογίστου") τοῦ τυρράνου καί ὑπακούοντες στόν Θεόν ὑπέστησαν τό μαρτύριό τους καί ἔζησαν τή θαυμαστή ἐνέργεια καί προστασία τοῦ Θεοῦ. Ἡ κάθε δοκιμασία ἐπέρχεται Θεοῦ παραχωρήσει καί ἡμεῖς ὀρθῶς πάντοτε θά αἰτιώμεθα τίς ἁμαρτίες μας γι' αὐτήν. Ἡ ἰδική μας ὠφέλεια προέρχεται ἀπό τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεώς της. Αὐτά ὅμως δέν ἀναιροῦν ὅτι ὑπάρχει διάκρισις μεταξύ παραχωρήσεως, οἰκονομίας καί εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ. Μελετώντας τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καταρτιζόμεθα, ἐμβαθύνουμε καί προφυλασσόμεθα ἀπό τίς δεξιές καί ἀριστερές παγίδες τοῦ ἀντιδίκου. Ὁ Θεός, βεβαίως, δέν εἶναι αἴτιος τοῦ κακοῦ. Οἱ Χριστιανοί σταυρώνονται, ἀλλά δέν σταυρώνουν. Ὅμως ἡ ἀδικία κατ' αὐτῶν "μένει" καί δέν "ὠφελεῖ" τούς σταυρωτές τους. Τέλος, καμμία πανδημία δέν "σώζει", οὔτε ὠφελεῖ" ἀκουσίως κανέναν, ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν μετανοήσει καί ἑκουσίως ἄρει τόν σταυρόν του καί ἀκολουθήσει τόν Κύριο. Ἄλλο λοιπόν ἡ δοκιμασία τῆς μεταδοτικῆς νόσου καί ἄλλο τά ἀπαγορευτικά μέτρα πού ἔπληξαν τήν Ἐκκλησία καί προσέβαλαν ἀδιακρίτως τούς πιστούς. Δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι οἱ γνωστοί οἰκουμενιστές κληρικοί εἶναι συνήθως οἱ πλέον παθητικοί ἀποδέκτες τῶν ἀλογίστων προσταγῶν τῶν τυρράνων, ἐπιδιδόμενοι, προκειμένου να παρασύρουν κι ἄλλους στή δική τους θεώρηση, σέ ὑψηλές "θεολογίες" ἤ μᾶλλον " ἀμπελοφιλοσοφίες!
Ἔρρωσθε
Δημ. Κ. Ἀναγνώστου

eastwest είπε...

Επικροτούμε 100%.
Ερώτημα: Η Κυβέρνηση έχει δώσει παράταση στο κλείσιμο των Ναών έως τις 28 Απριλίου.
Στα μέτρα χαλάρωσης δεν αναφέρεται πουθενά το θέμα του εκκλησιασμού. Άρα 29 Απριλίου ανοίγουν;
Και ένα σχόλιο. Με ποιανού χρήματα κτίσθηκαν οι Ναοί; Φυσικά όχι με των αρχιερέων. Με δικά μας. Οπότε εμείς οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποφασίζουμε για το κλείσιμο ή άνοιγμα των εκκλησιών.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κύριε Αντώνη, Αληθώς Ανέστη!
Δεν είμαι ο κύριος Αναγνώστου, ώστε δεν απαντώ προφανώς εξ' ονόματός του, αλλά διαβάζοντας το σχόλιό σας δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ: δεν βλέπετε κι εσείς το μέγεθος της αντιφάσεως, να λέτε ότι δια τας αμαρτίας ημών δεν τελείται το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως;

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Πολλά συγχαρητήρια κ.Αναγνωστου.Φτάνει πια με τα ευσεβή νανουρίσματα..

Ανώνυμος είπε...

Ο τιτλος του αρθρου του αξιοτιμου κ. Αναγνωστου επρεπε να ειναι ηδη το αιτημα ολων των Ιεραρχων. Δυστυχως ανακοινωθηκαν ημερομηνιες για το ποτε θα ανοιξουν ολα εκτος απο τις εκλλησιες. Ισως δεν υποβληθηκε καν αιτημα απο τους υπευθυνους...

Αντώνης είπε...

"Ἡ κάθε δοκιμασία ἐπέρχεται Θεοῦ παραχωρήσει καί ἡμεῖς ὀρθῶς πάντοτε θά αἰτιώμεθα τίς ἁμαρτίες μας γι' αὐτήν. Ἡ ἰδική μας ὠφέλεια προέρχεται ἀπό τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεώς της."
Πολύ καλά τα είπατε!! Έτσι είναι!

"Τό νόημα τῶν λόγων μας εἶναι ὅτι ἠ πολεμική κατά τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι "εὐλογία Θεοῦ""
Εδώ με μπερδεύετε λίγο!
Το θέμα μας είναι αν η πολεμική κατά της Εκκλησίας είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών ημών, τρόπον τινά ως επιτίμιο. Έτσι το είδαν και οι τρεις παίδες, δε νομίζω να έχετε αντίρρηση. Άρα γιατί μας λέτε οτι αυτή η πολεμική κατά της Εκκλησίας δεν είναι επιτίμιο;;;
Γιατί λέτε επακριβώς:
"Ὅ,τι ἔγινε, ἀσχέτως προφάσεως καί δικαιολογίας, ἦταν καί εἶναι προσβολή καί διωγμός κατά τῆς Πίστεώς μας. Δέν εἶναι οὔτε "ἐπιτίμιο"... "

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε Αντωνη, επειδη ως διαβλεπουν και αλλοι αδελφοι επικρατει μια συγχιση στη σκεψη σου, σε παρακαλω αδελφε δεν ειναι απαραιτητο να την δημοσιοποιεις... διοτι τοτε ο ρολος σου μοιαζει μαλλον σκοτεινος... Γ.Π.

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Σεβαστό το αίτημα! Αλλά ... ποιος θα πιάσει τις "καυτές" κλειδαριές; Δυστυχώς, είναι πυρωμένες... Όταν κρυώσουν, τότε θα δούμε... και όπως είπε και ένας επίσκοπος, "τότε θα τα πούμε"!!!

Αντώνης είπε...

καλέ μου, Γ.Π. έως ότου μου υποδείξετε τα σημεία όπου παρατηρήσατε μια κάποια "σύγχιση" στη σκέψη μου θα μείνω με την εντύπωση οτι μάλλον σκοτεινός είναι ο οφθαλμός σας και ουχί ο ρόλος μου!

Σχετικά με τις παρατηρήσεις των 2 ανώνυμων αδελφών δεν έχω να πω τίποτε μιας και θεωρώ ότι με όσα έχουν λεχθεί οι όποιες ενστάσεις τους δεν στέκουν!

Ανώνυμος είπε...

Ἀγαπητέ Ἀντώνιε (23.4.2020/5:33), Χριστός Ἀνέστη! Μή μπερδεύεστε. Λέγοντας ὅτι ἡ πολεμική τῆς Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται "εὐλογία Θεοῦ", οὔτε "ἐπιτίμιο" ἐννοῶ ἁπλῶς (τό ἀνέφερα ἀλλά ἴσως δέν τό προσέξατε) ὅτι ναί μέν παραχωρεῖται καί αὐτή ἀπό τόν Θεό, ἀλλά δέν προέρχεται ἀπό αὐτόν ὥστε νά θεωρηθεῖ εὐλογία Του ἤ ἐπιτίμιό Του. Πιό ἁπλά δέν γίνεται νομίζω νά εἰπωθεῖ. Ὁ Θεός τήν παραχωρεῖ χωρίς νά εἶναι εὐδοκία Του! Διαφορετικά ὁ Θεός ἐμφανίζεται ὡς εὐλογῶν τήν δίωξη τῆς Ἐκκλησίας Του, δηλαδή τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ! Ἐπανῆλθα καί ἀπό σεβασμό στήν καλοπροαίρετη ἀμφιβολία σας, ἀλλά καί διότι τό ζητημα αὐτό βρίσκεταιαι στό ἐπίκεντρο τῆς πελανημένης κατ' ἐμέ σχετικῆς προσεγγίσεως ὑπό τῶν οἰκουμενιστῶν καί νεοπατερικῶν θεολογούντων. Εὐχαριστῶ! Δ. Κ. Ἀναγνώστου

Αντώνης είπε...

Απορώ με την οπτική σας!

Επιτίμιο έβαλε ο Κύριος στον άνθρωπο:
«Διὰ τοῦτο ἔθηκε γοῦν σε ἐργάζεσθαι τὸν παράδεισον, ἐργασίαν μὲν ὁρίσας, πόνον δὲ οὐκ ἀναμίξας. Οὐ γὰρ ἂν, εἴπερ ἐπόνει παρὰ τὴν ἀρχὴν ὁ ἄνθρωπος, τοῦτο ἐν ἐ_π_ι_τ_ι_μ_ί_ο_υ μέρει μετὰ ταῦτα ἔθηκεν.»
Ιωάννου του Χρυσοστόμου , ΥΠΟΜΝΗΜΑ Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστήν. ΟΜΙΛΙΑ ΛΣΤʹ

Όπως και στο Μωυσή για το Συμβάν με το ύδωρ:
«Ότι ούκ έπιστεύσατέ μοι άγιάσαι με έναντίον τών υιών Ισραήλ, διά τούτο ούκ είσάξετε τήν συναγωγήν ταύτην εις τήν γην, ήν εδωκα αύτοίς»

Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις! Τιμωρία/επιτίμιο/κανόνα το λέμε, τι να κάνουμε ;;;

Φραντζής είπε...

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Πολύ ωραίο τό Κείμενο σας, καί Ολοκληρωμένο.
Πρέπει κ. Επιβάλλεται νά μείνουμε σταθεροί στις Αξίες καί τά Ιδανικά τού Τόπου μας, τής ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΗΣ Πατρίδος μας,
Καί Όχι νά τά ξεπουλαμε.
Επίσης νά Κρατήσουμε τά Ήθη καί Έθιμα τής Πατρίδος μας, καί νά μήν Υποθέτουμε τά ξενόφερτα.... και πολλές φορές Δαιμονικά.
ΑΛΗΘΏΣ ΑΝΈΣΤΗ Ό ΚΎΡΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΊ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΊ.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Αντώνη, μην αποπροσανατολίζετε! Ακολουθείτε λανθασμένη συλλογιστική. Η αναφορά σας στον Αγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο το επιβεβαιώνει. Εκεί ο Άγιος λέει ότι τούτο εν επιτιμίου μέρει ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ έθηκεν. Το μετά ταύτα είναι το κλειδί που δεν το σχολιάζετε. Μάλλον λεξιθηρείτε, παρά θεολογείτε. Η συλλογιστική σας είναι αδιέξοδη διότι ενω κανείς δεν διαφωνεί ότι όλα συμβαίνουν εξ αμαρτιών μας, εσείς προσπαθείτε να μας πείσετε να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα και να κάνουμε υπακοή (γιατί αυτό κάνουμε στο επιτίμιο με την εκκλησιαστική έννοια) στίς αποφάσεις και ενέργειες των διωκτών της Εκκλησίας και της Πίστεώς μας. Αυτό όμως είναι καθαρή πλάνη. Στη Ρωσία στο αθεϊστικό καθεστώς υπάρχουν πολλοί ιερομάρτυρες και οσιομάρτυρες και μάρτυρες που δεν δέχθηκαν να συμβιβαστούν με τα μέτρα κατά της Εκκλησίας. Δεν είπαν επιτίμιο για τις αμαρτίες μας είναι να τα δεχθούμε! Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλετε;

Αντώνης είπε...


Χριστός Ανέστη!
Ελάτε τώρα! Πείτε μας εσείς τι σημαίνει το "μετά ταύτα"!!! αφού διαβάσετε τα παρακάτω, για να μη αστοχήσετε πάλι, τα οποία είναι λίγες αράδες πιο πάνω από αυτά που παρέθεσα στο προηγούμενό μου σχόλιο. Αν επιμείνετε στα δικά σας δε θα φταίει η δική μου «λανθασμένη συλλογιστική» αλλά η δική σας:

“ Ἔδωκεν ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὁ Θεὸς ἐλεύθερον φροντίδων βίον καὶ πόνων ἀπηλλαγμένον· οὐκ ἐχρησάμεθα εἰς δέον τῷ δώρῳ, ἀλλὰ διεστράφημεν ὑπὸ τῆς ἀργίας, καὶ ἐξεπέσομεν τοῦ παραδείσου. Διὰ τοῦτο ἐπίπονον ἐποίησεν ἡμῶν τὴν ζωὴν λοιπὸν, ὥσπερ ἀπολογούμενος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, καὶ λέγων· Ἔδωκα τρυφᾷν ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ' ἐγένεσθε χείρους τῇ ἀνέσει· δ_ι_ὰ τ_ο_ῦ_τ_ο ἐ_κ_έ_λ_ε_υ_σ_α λοιπὸν πόνους ὑμῖν ἐπιτεθῆναι καὶ ἱδρῶτας”
Ιωάννου του Χρυσοστόμου ομιλία ΛΣΤʹ

Ενώ όλοι συμφωνούν (;;, δε νομίζω!) ότι όλα συμβαίνουν εξ αμαρτιών μας δε βλέπω να υπάρχει μια τάση για μετάνοια. Οι άλλοι « περιεβάλλοντο σάκκους καὶ ἐκάθισαν ἐπὶ σποδοῦ».
Εδώ, εσείς τι λέτε, η στάση μας είναι τέτοια;;!!
Η πρώτη κουβέντα μου ήταν ότι «δια τας αμαρτίας ημών» παθαίνουμε ότι παθαίνουμε και δεν είπα να κάνουμε υπακοή στους «διώκτες» μας! Αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα!
Λοιπόν, με τους Άγιους τρεις Παίδες ξεκίνησα ας συνεχίσω μ'αυτούς! Οι ψευδοπροφήτες τότε έλεγαν οτι ο Κύριος θα συντρίψει τη Βαβυλώνα αλλά δεν έγινε έτσι. Ο Κύριος κράτησε τους Εβραίους για 10ετίες στην αιχμαλωσία γιατί έτσι θέλησε.. ό,τι θέλει Αυτός θα γίνει!!
Η δική μας δουλειά είναι να "ενδυθούμε σάκκους" και να "καθίσουμε επί σποδού" μη βρεθούμε υποδεέστεροι των Νινευιτών!!.
Τι δε καταλαβαίνετε;;;

Unknown είπε...

Εγώ, αγαπητοί θεολογοι η θεολόγουντες αδελφοί, δεν θα μιλήσω ούτε ως ειδήμων ούτε με διάθεση αντιπαράθεση. Θα σας μεταφέρω μια "απλοϊκή" σκέψη ενός πιστου μέλους της Πίστης μας. Η στάση της πολιτείας προκλητική ( σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης των πολιτών της). Ο νοών νοητω!! Η αντίδραση της εκκλησιαστικης ηγεσίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δουλικη αδιάφορη στις ανάγκες των πιστών της και παρητημενη των δικαιωμάτων της!!! Επιτέλους τι θέλει αυτό κράτος από την χιλιοπροσβεβλημενη εκκλησία;; μόνο να ταΐζει τα μύρια των πολιτών της, και όχι μόνον.... Καιρός να βρεθούν ορθόδοξοι οδηγοί σ αυτήν την ορθόδοξη;; πατρίδα.. Και αφού έχει η εκκλησία κι ένα δικό της παιδί στα πράγματα, γιατί δεν το κάλεσε να βρουν και να τηρήσουν ένα πρωτόκολλο, ώστε να μείνουν ανοιχτοί οι ναοί μας, όπως τόσες άλλες πηγές μόλυνσης;;; τι αντίφαση κι αυτή η σημερινή είδηση με την Πρωτοψάλτη?? Τι χαρτί κρατούσαν όλοι αυτοί που την περιστειχισαν;; μήπως βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες; τι ειρωνεία κι αυτή...

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστά τα λέει ο Αντώνης.
Χρειάζεται μετάνοια απο όλους μας.
Αλλά και εναντίωση στον διωγμό της Εκκλησίας.

Κ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com