30 Ιουν 2012

Ολόκληρη η παπική «Λειτουργία» στο Βατικανό με συμπροσευχόμενο το Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ.

Xρήστος K. Λιβανός, Απάντηση στους πολέμιους του Τάματος του Έθνους


AΠANTHΣIΣ EIΣ TOYΣ ΠOΛEMIOYΣ TOY TAMATOΣ TOY EΘNOYΣ
            Mεγάλη ἱκανοποίησι, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη αἰσθάνθηκαν ὅλοι οἱ πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες στὸ ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως, ὅτι ἡ Δ.I.Σ. ἀποφάσισε τὴν ἀνέγερσι μεγαλοπρεποῦς καθεδρικοῦ ναοῦ στὴν Ἀθήνα, ἀφιερωμένου στὸν Σωτῆρα Xριστό, πρὸς ἐκπλήρωσι τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους.
            Ὑπῆρξαν ὅμως καὶ κάποιοι ἄπιστοι, ἄθεοι καὶ ἐκκλησιομάχοι, ποὺ ἀντὶ νὰ χαροῦν ἐφρύαξαν καὶ βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ «ξεσπαθώσουν» καὶ πάλι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Mεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ μία Ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας παραπέμπει ὄχι στὰ ἄφθαρτα καὶ αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἀλλὰ στὰ πρόσκαιρα, τὰ ὑλικὰ καὶ φθαρτά, στὸν παρόντα αἰῶνα τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ ἀπατεῶνα.

Nικόλαος Ιω. Σωτηρόπουλος, Θα σωθούν οι αλλόθρησκοι;


ΘA ΣΩΘOYN AΛΛOΘPHΣKOI;
            Πολλοὶ ἐρωτοῦν: Θὰ σωθοῦν ἀλλόθρησκοι; Σπουδαῖο τὸ ἐρώτημα, ἢ μᾶλλον σπουδαιότατο. Διότι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τὸ σημαντικώτερο θέμα εἶνε τὸ θέμα τῆς σωτηρίας. Ἐὰν σωθῇ ὁ ἄνθρωπος, κέρδισε τὸ πᾶν. Ἐὰν δὲν σωθῇ, ἔχασε τὸ πᾶν. Ὁ σωζόμενος εἶνε εὐτυχέστατος. Ὁ μὴ σωζόμενος εἶνε δυστυχέστατος.
            Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει γιὰ τὸ Θεό: «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (A΄ Tιμ. β΄ 4). Ὁ Θεὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ θέλουν ὅλοι οἱ συνάνθρωποι νὰ σωθοῦν, ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐχθροί τους. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶνε εὐαίσθητος καὶ δὲν ὑποφέρει οὔτε τὴ σκέψι, ὅτι ἕνας συνάνθρωπός του, ἔστω καὶ ἂν εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός του, θὰ κολάζεται αἰωνίως. Mόνο διεστραμμένοι ἄνθρωποι, διαβολάνθρωποι, θέλουν νὰ βασανίζωνται συνάνθρωποι.

Αρχιμ. Παύλος Δημητρακόπουλος, «Οι των αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης Διδάσκαλοι…»


«Οι των αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης Διδάσκαλοι…»
Κυρίαρχο θέση, αγαπητέ φίλε αναγνώστα, κυρίαρχο θέση στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας κατέχουν οι άγιοι απόστολοι και μάλιστα οι κορυφαίοι εξ’ αυτών Πέτρος και Παύλος, «οι των αποστόλων πρωτόθρονοι», όπως τους χαρακτηρίζει το απολυτίκιο της εορτής. Και τούτο, διότι οι άγιοι απόστολοι υπήρξαν οι «αυτόπται και υπηρέται του Λόγου», τα πρόσωπα εκείνα, που εκλήθησαν από τον Χριστό, να γίνουν οι μάρτυρες του σταυρού και της αναστάσεώς του, οι συνεχιστές του έργου του, οι μετά το πρώτον θεμέλιον, τον Χριστόν, θεμέλιοι λίθοι της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον λόγον του Παύλου «εποικοδομηθέντες επί τω θεμελίω των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού» (Εφ.2,20). Γι’ αυτό άλλωστε η Εκκλησία έχει καθιερώσει και περίοδο νηστείας, για τον επάξιο εορτασμό των, την νηστεία των αγίων αποστόλων, από την Κυριακή των αγίων Πάντων μέχρι την ημέρα της εορτής των. Το γεγονός αυτό μας δίδει την αφορμή να στρέψουμε την προσοχή μας χρεωστικώς προς τους μεγάλους αυτούς φωστήρας και να αναφερθούμε σ’ αυτούς, δανειζόμενοι την θεοφώτιστη γλώσσα των αγίων Πατέρων μας και μάλιστα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου – Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού


Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού
Η συκοφαντία
Τους εκ Ρώμης καταγόμενους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, εορτάζει και τιμά σήμερα, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι έζησαν την εποχή πού αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Κάρινος,  ήταν γιατροί στο επάγγελμα και παρείχαν ιάσεις σε όλους όσοι είχαν ανάγκη. Αμοιβή τους δεν ήταν τα χρήματα, αλλά η οικειοθελής πίστη στον Χριστό των θεραπευθέντων ανθρώπων. Κάποιοι, όμως, καλοθελητές συκοφάντησαν τους Αγίους στον αυτοκράτορα, λέγοντας ότι τις θεραπείες και τα θαύματα πού επιτελούσαν τα έκαναν χρησιμοποιώντας μαγικές τέχνες. Πληροφορούμενοι την διαβολή οι Άγιοι Ανάργυροι προσήλθαν μόνοι τους ενώπιον του αυτοκράτορα, ο οποίος προσπάθησε να τούς μεταπείσει να αρνηθούν τον Χριστό.

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου – «Η Αγάπη : οδός θεώσεως». (Αποστολικό Ανάγνωσμα)


Ἀπόστολος Ἁγίων Ἀναργύρων Α΄Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄8
«Ἡ Ἀγάπη : ὁδός θεώσεως».
«Ἔτι καθ’ ὑπερβολήν ὁδόν ὑμῖν δείκνυμι»
Ὅσο καί ἄν μᾶς φαίνεται παράδοξο, ἡ ἀγάπη ὅπως τήν προβάλλει ἡ Ἐκκλησία ἐνσαρκωμένη, εἶναι ἄγνωστη γιά τόν πολύ κόσμο. Ἡ μνήμη λοιπόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ καί τό σημερινό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα πού εἶναι ἀφιερωμένο σ’ αὐτήν, εἶναι δύο ἄριστες εὐκαιρίες, ὥστε νά μαθητεύσουμε στήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἀγάπη.
1) Ἡ ἀγάπη συνιστᾶ τήν ἐν Χριστῷ ζωή.
Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι μαζί μέ τήν κατάρτισή τους στήν ἰατρική τέχνη, μορφώθηκαν καί πνευματικά. Ἔγιναν ζωντανές εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωποι ἀληθινῆς ἀγάπης καί ἔζησαν εὐεργετώντας ψυχικά καί σωματικά τούς ἀνθρώπους παρέχοντας δωρεάν τίς ἰατρικές τους ὑπηρεσίες. Γι’ αὐτό ὀνομάσθηκαν Ἀνάργυροι.

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου – Το χάρισμα των χαρισμάτων (Αποστολικό Ανάγνωσμα)


Αποστολικό Ανάγνωσμα: Α΄ κορ. ΙΒ΄ 27 - ΙΓ΄ 8
ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ
«Ζηλοῦτε τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα»
Στὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν τῶν ἑορταζομένων ἁγίων Ἀναργύρων, ὁ ἀπόστολος  Παῦλος κάνει λόγο γιὰ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Προτρέπει ὅμως νὰ ἐπιδιώκουμε τὰ ἀνώτερα ἀπὸ αὐτά: «Ζηλοῦτε τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα», γράφει.
Εἶναι λοιπὸν εὐκαιρία σήμερα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, νὰ δοῦμε τὴ ζωὴ αὐτῶν τῶν δύο Ἁγίων καὶ πῶς καλλιέργησαν τὰ ἀνώτερα χαρίσματα στὴ ζωή τους.
1. Ιατροὶ θαυματουργοὶ
Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ἦταν ἀδέλφια καὶ ἔζησαν στὴ Ρώμη γύρω στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ οἱ δύο, σπούδασαν τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη μὲ σκοπὸ νὰ ἀφιερώσουν τὴ ζωή τους στὴ διακονία τῶν συνανθρώπων τους. Καὶ πράγματι ἔγιναν λαμπροὶ ἐπιστήμονες καὶ καταξιωμένοι γιατροί.  Ὡστόσο τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας τους δὲν ἦταν οἱ – γιὰ τὰ δεδομένα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς – ἄριστες γνώσεις τῆς ἰατρικῆς ποὺ ἀπέκτησαν, ἀλλὰ ἡ θερμὴ πίστη τους στὸν Θεό.

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου - Ο δρόμος της ζωής


 
(Ματθ. η΄ 5 - 13)                   (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8) 
Ο δρόμος της ζωής
“Κύριε, ουκ ειμί ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης”
Η συναίσθηση της αναξιότητας του εκατόνταρχου και κατ΄ επέκταση η ταπείνωσή του, είναι στοιχείο από το οποίο θα μπορούσαμε ν΄ αντλήσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την πορεία που ακολουθούμε στη ζωή μας. “ Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ στο σπίτι μου, πες όμως μόνο ένα λόγο, και θα γιατρευθεί ο δούλος μου”.  Συγκλονίζουν πράγματι τα λόγια αυτά γιατί σηματοδοτούν μια στάση, την οποία δύσκολα ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο σημερινός υιοθετεί.  Είναι η περίπτωση που αποτολμά να γκρεμίσει τα οχυρά που συνήθως ανεγείρει για να αφήνει τον εαυτό του σε μια παγερή απόσταση από το Θεό και το συνάνθρωπο.  Είναι η περίπτωση που έχει συναίσθηση της δικής του αδυναμίας και κάνει τη μεγάλη κίνηση: να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, τον οποίο πλησιάζει με πίστη και ελπίδα. 

29 Ιουν 2012

Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Παγκοσμιοποίηση και Νέα Εποχή


Παγκοσμιοποίηση και Νέα Εποχή
π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης
Αντιαιρετικό Σεμινάριο στη Μητρόπολη Λεμεσού
(προλογίζει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος)
Την προηγουμένη Τρίτη που συναντηθήκαμε, στο Σεμινάριο Αντιαιρετικών Γνώσεων, η Μητρόπολίς μας θα προσκαλεί διάφορους εκλεκτούς κληρικούς ή θεολόγους, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ειδικά με το θέμα αυτό. Κι έτσι σήμερα έχομεν τη μεγάλην χαράν και την τιμήν και την ευλογία να έχομε μαζί μας τον αγαπητό αδελφό εν Χριστώ, τον π. Αρσένιο, από την Ιεράν Μονήν του Αγίου Αρσενίου στην Χαλκιδική. Ο π. Αρσένιος νομίζω είναι γνωστός σχεδόν σε όλους σας, έχει ασχοληθεί με τα θέματα των αιρέσεων, η Εκκλησία της Ελλάδος και γενικότερα η Ιερά Μητρόπολις Κασσανδρείας του έχει αναθέσει πάρα πολλές φορές δύσκολα θέματα και αποστολές, όσον αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης των αιρέσεων. Έτσι σήμερα είναι κοντά μας, ήρθε ειδικά για μας από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, για να μας μιλήσει και να μας δώσει την ευκαιρίαν να έχομε μαζί του μια συζήτηση για όσες απορίες θέλουμε γύρω από το θέμα αυτό.  

Συμπροσευχή του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ με τον Πάπα Βενέδικτο

Βατικανό 29/06/2012- Συμπροσευχή του  Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ  με τον Πάπα Βενέδικτο  κατά τη διάρκεια της παπικής "Λειτουργίας"  για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ακολουθεί δεύτερο βίντεο.

Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ προς τον Πάπα: Εις πολλὰ έτη, Αγιώτατε!


Η ομιλία του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ (στα Γαλλικά) κατά τη συνάντηση με τον Πάπα  Βενέδικτο της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου που  συμμετάσχει στον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τελικά η προσφώνησις «Αγιώτατε» είναι ένας απλός και ακίνδυνος τίτλος  ευγενείας ή  δηλώνει κάτι άλλο;

Μητρ. Εδέσσης Ιωήλ, Η πιστότητα στον Πνευματικό Πατέρα

Παρακολουθήστε την εκπομπή ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ με τον Αρχιμ. π. Θεόφιλο Ζησόπουλο και τον Σεβ. Μητρ. Εδέσσης κ. Ιωήλ. Μια εκπομπή που απαντά στα ερωτηματικά μας σχετικά με την υπακοή και την θέση του Γέροντα στην ζωή μας.

Φίλοι του Τάματος του Έθνους: «Αντίκρουση των ψευδολογιών και των αισχρών συκοφαντιών εναντίον του Τάματος του Έθνους»


Ἐφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ,
Ἀξιότιμον Κύριον ΚΟΥΡΗΝ ΜΑΚΗΝ                                           ΕΠ Ε Ι Γ Ο Ν
᾿Εθν. Ἀντιστάσεως 253
15351 ΠΑΛΛΗΝΗΝ
210-6031968/9 φ. 210-6665812
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 379/27.6.2012
Ἀξιότιμε κ. Κουρή,
          ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ὅπως σᾶς ἐτονίσαμε τὴν 25.6.2012 εἰς τὸ τηλέφωνον, τὸ ἄρθρον σας εἰς τὸ «Παρὸν τῆς Κυριακῆς» τῆς 24.6.2012 σελ. 16 «Τὸ ἀνεκπλήρωτο», ἀλλὰ … ἐπικερδὲς «Τάμα τοῦ Ἔθνους ! » μὲ τὸν ὑπότιτλον «Τὰ τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» πιέζουν καὶ τὴν Ἱεραρχία, καταγγέλουν μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους», εἶναι ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον, διότι ἐμεῖς σᾶς ἀποστέλλομε ἐδῶ καὶ 6 συναπτὰ ἔτη τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», καθὼς καὶ ὅλα τὰ κείμενά μας, ποὺ ἀναρτῶμε εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ ἐκεῖ δημοσιεύομε τὴν ὅλην ἀλήθειαν γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Eπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου, Η διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης (Α)


Episk.1
Η διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης
Eπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου 
ΜΕΡΟΣ Α΄
Ὀρθόδοξη Παράδοση  καί Δυτική Παράδοση
Εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε τήν τεράστια διαφορά, ἡ ὁποία ὑπάρχει μεταξύ τῆς Ὀρθόδοξης-Ἀνατολικῆς-Πατερικῆς Παράδοσης καί τῆς Παπικῆς-Προτεσταντικῆς-Δυτικῆς Παράδοσης. Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτή προκύπτει μέσα ἀπό τήν ἔνταξη ἀμιγῶς ὀρθοδόξων κρατῶν (π.χ. Ἑλλάδας, Κύπρου, Ρουμανίας, Βουλγαρίας κ.τ.λ.) στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη.

Κύπρου Χρυσόστομος, Υπηρέτες Χριστού και οικονόμοι μυστηρίων Θεού[1]


Υπηρέτες Χριστού και οικονόμοι μυστηρίων Θεού[1]
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’
Η τελευταία ημέρα του Ιουνίου είναι αφιερωμένη από την Αγία μας Εκκλησία στην μνήμη των αγίων Δώδεκα Αποστόλων, με το έργο των οποίων Αυτή θεμελιώθηκε, γι’ αυτό και ονομάστηκε Αποστολική.
Για να τιμήσουμε την μνήμη αυτών των θεμελίων της Εκκλησίας (βλ. Αποκ. Ιωάν. κα’, 19 – 20) και για να αντιληφθούν οι Χριστιανοί μας την απροσμέτρητη αξία τους, Θα τους αφιερώσουμε τις επόμενες γραμμές, με την επίγνωση ότι όσα θα γραφούν, δεν θα είναι αντάξια αυτών, οι οποίοι είναι ο δωδεκάστερος στέφανος της Νύμφης του Χριστού (βλ. ο.π., ιβ’, 1).
Όπως ο άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά από ολονύκτια προσευχή, «…προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού[2], και εκλεξάμενος απ αυτών δώδεκα, ους και αποστόλους ωνόμασε» (Λουκ. στ’, 13).Μας δίνει κατόπιν και τα ονόματά τους: «Σίμωνα, ον και ωνόμασε Πέτρον, και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού. Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιττπον και Βαρθολομαίον[3]. Ματθαίον και Θωμάν. Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν. Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην, ος και εγένετο προδότης» (Λουκ. στ’, 14 – 16). Την θέση του Ιούδα έλαβε με κλήρωση ο Ματθίας (βλ. Πράξ. α’, 23 – 26).

Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Η κίνηση Γκουρτζίεφ


[fotogurdj.jpg]
Η  ΚΙΝΗΣΙΣ  ΓΚΟΥΡΤΖΙΕΦ
Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης ὑπῆρξε ὁ Γεώργιος Ἰβάνοβιτς, πού εἶχε γεννηθεῖ ἀπό Ἕλληνα πατέρα καί Ἀρμένισσα μητέρα στό Γκούμριν τῆς Ἀρμενίας τό 1866. Τό ἐπώνυμο Γκουρτζίεφ ἦταν ἡ ρωσική ἐκδοχή τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπώνυμου Γεωργιάδης. Ἀπό μικρός ἀσχολήθηκε μέ τόν ἀποκρυφισμό, στόν χῶρο τοῦ ὁποίου τόν εἰσήγαγε ὁ πατέρας του.
Ταξίδεψε σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου, στήν Ἀφρική καί τήν Ἀσία, γιά νά γνωρίσει, πάντα κατά τούς ἰσχυρισμούς τῆς κίνησης, τή γνώση πού παραμένει ἔξω ἀπό τά αὐστηρά ἀκαδημαϊκά πλαίσια, τά ὑπερβαίνει, καί εἶναι καλά φυλαγμένη. Ἡ περίοδος αὐτή τῆς ζωῆς του καλύπτεται ἀπό τόν ἴδιο μέ ἕνα μεγάλο πέπλο σιωπῆς. Καρπός αὐτῶν τῶν ταξιδίων του ἦταν τελικά τό ὅτι  «σέ κάποιο ταξίδι του στήν Κεντρική Ἀσία ὁ Γκουρτζίεφ βρῆκε τά ἴχνη μιᾶς σπουδαίας σχολῆς ἐσωτερικῆς γνώσης, στήν ὁποία ἔγινε δεκτός καί μαθήτευσε γιά κάποια χρόνια» 1.

28 Ιουν 2012

Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης, Ορθοδοξία και θρησκευτική παιδεία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τοῦ κ. Θωμᾶ Ἀντ. Ἰωαννίδη, Ἐπικ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου
(1ον)
Ὁ πανηγυρισμός γιά τούς πνευματικούς ἀγῶνες, τίς θυσίες και τούς θριάμβους τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον ἐπιβουλευτῶν καί ἐχθρῶν τῆς ἀκεραιότητας και τῆς γνησιότητας τῆς διδασκαλίας της, τῆς αὐθεντικότητας τῆς παραδόσεώς της καί τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ της ἤθους ἀποτελεῖ, πάντοτε καί ἰδιαιτέρως σήμερα, ἰσχυρή πρόκληση τῆς θεολογικῆς μας αὐτοσυνειδησίας.1
Γεγονότα καί καταστάσεις βεβαιώνουν καί ἐπιμαρτυροῦν ὅτι ὁ θεολογικός λόγος σε πολλές περιπτώσεις στερεῖται τῆς εὐαγγελικῆς γνησιότητας, ὡς συνέπεια γενικότερων ὑπαρξιακῶν ἀναθεωρήσεων τοῦ σύγχρονου κόσμου καί τῆς εὐρύτερης ἀνεξέλεγκτης κοσμικῆς δραστηριότητας. Ἀναμφίβολα ὁ ἄνθρωπος σήμερα ἀντιμετωπίζει μιά πολυποίκιλη καί πολύπλευρη κρίση.

Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Βατικανό. Ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ ασπάζεται τη δεξιά του Πάπα

Βατικανό 28/06/2012 - Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου που θα συμμετάσχει στον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έγινε δεκτή σήμερα από τον Πάπα Βενέδικτο στο Βατικανό. Ο  επικεφαλής της αντιπροσωπείας Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ ασπαζόταν συνεχώς τη δεξιά (δείτε και το δεύτερο βίντεο) του Πάπα Βενέδικτου.

Μιχαήλ Γ. Χούλης, Χριστιανισμός και μαντεία


Χριστιανισμός και μαντεία
      Ότι οι περισσότεροι χρησμοί των αρχαίων μαντείων ήταν διφορούμενοι είναι σε όλους γνωστό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση του βασιλιά Κροίσου της Λυδίας. Αυτός μαγείρεψε κάποτε σε μια μπρούντζινη χύτρα ένα αρνί και μια χελώνα μαζί και ζήτησε από την πυθία να ανακαλύψει τι έκανε. Με την σωστή απάντηση το μαντείο των Δελφών κέρδισε την εμπιστοσύνη του (Ηροδότου, Κλειώ). Σε νέα κρίσιμη ερώτησή του, αν θα νικήσει δηλαδή τους Πέρσες πολεμώντας εναντίον τους, η μαντική πρόβλεψη που του έγινε ήταν ότι «θα καταστραφεί ένα μεγάλο κράτος». Εκείνος ξεκίνησε πόλεμο, αλλά αποδείχθηκε πως ο χρησμός επαληθεύτηκε για τον ίδιο, και το νικημένο στράτευμα ήταν το δικό του (βλ. και dilazdialog.blogspot.gr/2008/05/blog-post_08.html). Είναι κατανοητό επομένως γιατί ο Απόλλωνας ονομαζόταν και ‘Λοξίας’. Μια άλλη σοβαρή περίπτωση πρόρρησης από το ίδιο μαντείο έχει σχέση με την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο διφορούμενος χρησμός ήταν: «Εμπιστευθείτε τα ξύλινα τείχη. Η πόλη θα καταστραφεί». Ο Θεμιστοκλής εύστοχα θεώρησε ότι θα μπορούσε εύκολα να κατατροπώσει τα περσικά πλοία με τα δικά του ευέλικτα αθηναϊκά. Αυτό και έγινε. Και οδήγησε τους Αθηναίους στη μεγαλύτερη νίκη της αρχαίας Ελλάδας, που απετέλεσε λαμπρό παράδειγμα και για τις επόμενες γενιές (βλ. και www.livepedia.gr). Ας διευκρινίσουμε αρχικά όμως μερικές λεπτές έννοιες και ας καταγράψουμε τις διαφορές μεταξύ προφητείας και μαντείας.

Μητροπ. Μολδαβίας Δανιήλ, Πέτρος και Παύλος: απόστολοι και μάρτυρες της Ευρώπης


Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος -δύο διαφορετικοί άνθρωποι, τους οποίους τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός για να κηρύσσουν το ίδιο χαρμόσυνο μήνυμα της αγάπης και της σωτηρίας.
Πριν συναντήσει τον Χριστόν, ο οποίος τον ονόμασε Κηφά (πέτρα), ο Αγιος Πέτρος λεγόταν Σίμων. Γεννήθηκε στη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωνάς. Είχε αδελφό τον Ανδρέα, τον πρωτόκλητο. Ο Ανδρέας παρουσίασε τον Πέτρο στον Ιησού αφού πρώτα του είχε πει «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν» (Ιω. 1,42).

Παραλειπόμενα από την ορκωμοσία της νέας Βουλής (28/06/2012)


Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατέβηκε στα έδρανα για τον καθιερωμένο αγιασμό, ο Αλέξης Τσίπρας δε φίλησε το σταυρό, ενώ η Αλέκα Παπαρήγα χαιρέτισε δια χειραψίας τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι εικόνες που βλέπουμε σε κάθε ορκωμοσία της Βουλής.
Εκείνο που φάνηκε περισσότερο αυτή τη φορά ήταν οι βουλευτές που δε σήκωσαν το χέρι τους για να ορκιστούν. Η δύναμη των αριστερών κομμάτων έχει αυξηθεί πια...
«Καλή σας δύναμη» ευχήθηκε σε όλους τους βουλευτές ο Αρχιεπίσκοπος. Τον όρκο τους στο κοράνι έδωσαν και οι τρεις μουσουλμάνοι βουλευτές, με τα μέλη της Χρυσής Αυγής να μη σηκώνονται ούτε και αυτή τη φορά σε ένδειξη σεβασμού.

Ο εναγκαλισμός των αποστόλων Πέτρου καί Παύλου


Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.
Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν διαφορετικές παραδόσεις καί ἐκφράζουν διαφορετικές θεολογίες: ὁ ἀπόστολος Πέτρος – λένε -  τονίζει τά ἔργα ὡς δρόμο σωτηρίας, γεγονός πού τόν σχετίζει περισσότερο μέ τήν ᾽Ιουδαϊκή παράδοση, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει κυρίως τήν πίστη, ἄρα εἶναι ὁ ρηξικέλευθος καί ὁ ἀληθινός χριστιανός. Τόν Πέτρο εἶδαν πολλοί ὡς πρότυπο τῆς θεολογίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἡ ὁποία πράγματι ὑπερτονίζει τά καλά ἔργα εἰς βάρος συχνά τῆς πίστεως, καί τόν Παῦλο ἀπό τήν ἄλλη σχέτισαν μέ τόν Προτεσταντισμό, ὁ ὁποῖος ὑποβαθμίζει τά ἔργα ὑπέρ τῆς πίστεως.

Νεοταξικοὶ σχεδιασμοὶ (περί νέων ταυτοτήτων ...)


tautotitas_deigma_deltio
Τρεῖς μόλις ἑβδομάδες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου, ὅπως σχολιάσαμε σὲ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήμου ἀποφάσισε ὕπουλα μέσα στὴν προεκλογικὴ διάχυση πρωτοφανὲς ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Καὶ τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου ἡ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση τοῦ κ. Πικραμμένου σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἀποφάσισε νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ Σεπτέμβριο οἱ ταυτότητες μὲ ἄλλες νέου τύπου σὲ μέγεθος καὶ σχῆμα πιστωτικῆς κάρτας, οἱ ὁποῖες θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο ἀντὶ διαβατηρίου. Οἱ νέες ταυτότητες, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὸ δεῖγμα ποὺ παρουσιάσθηκε, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἤδη οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ σχεδιάσθηκαν στὸ πλαίσιο ἐφαρμογῆς τοῦ Κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Ἐλάχιστες πληροφορίες δόθηκαν γιὰ τὸ σοβαρότατο αὐτὸ θέμα. Γιατί; Τί εἴδους ἀκριβῶς θὰ εἶναι οἱ ταυτότητες; Πρόκειται γιὰ μετονομασία τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Εἶναι προστάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη; Θὰ περιέχουν ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα (τσίπ); Ἀγνοοῦμε. Ὅμως καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι τόσο σημαντικὴ ἀπόφαση λαμβάνεται ἀπὸ ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση φανερώνει σκοπιμότητα ἐπιλήψιμη. Καὶ γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπιλήψιμη ἡ ἀπόφαση ἀπὸ τὸ ὅτι αὐτὴ λαμβάνεται μόλις τρεῖς ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν.

Δημήτρης Νατσιός, Ο Αίσωπος και οι... πολιτικοί!


Ο Αίσωπος και οι... πολιτικοί!
Τώρα που ησυχάσαμε κάπως από την οχλοβοή και το ποδοβολητό των εκλογών, είναι ευκαιρία, μεσούντος και του ευκάρπου θέρους, «να ελαφρώσει» κάπως και η γραφή. Συμβούλευε παλιός αρθρογράφος τους εκκολαπτόμενους συναδέλφους του, να μην πολυζαλίζουν τους αναγνώστες τους το καλοκαίρι, με θέματα «βαριά». Ας αφήσουν τον κόσμο να απολαύσει το κάλλος της Πατρίδας, τα ρόδινα ακρογιάλια της, μακριά από τις «μύγες της αγοράς», όπως θα έλεγε και ο Ελύτης. Ας αντλήσουμε, λοιπόν, προσανάμματα γραφής από το προγονικό, αείχλωρο κοίτασμα.
Από τους μύθους του Αισώπου η παρακάτω ιστορία. Στο αρχαίο κείμενο ο τίτλος είναι: «Ίππος, βους, κύων και άνθρωπος». Ως γνωστόν, ο μεγάλος αρχαίος μυθοποιός ήταν εχθρός των κίβδηλων ηθών, της υποκρισίας, της φιλαργυρίας, της δοξομανίας, των «αρετών», δηλαδή, που συνοδοιπορούν με τον πολιτικό βίο της ημετέρας Πατρίδος εξ αρχαιοτάτων χρόνων. Διηγείται, λοιπόν, ο παραμυθάς Αίσωπος:

Πρεσβ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η πέτρα της πίστεως, ο απόστολος Πέτρος και το πρωτείο εξουσίας


Η ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Πρεσβ. Άγγελος Αγγελακόπουλος,  εφημέριος Ι.Ν. Παναγίας Μυριδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιώς
Εν Πειραιεί 27-6-2012
Όταν ο Κύριος και οι Μαθητές Του έφθαναν «εις τα μέρη της Καισαρείας της Φιλίππου»[1], ρώτησε, κατά τον Ευ. Ματθαίο, τους Αποστόλους, να Του αποκριθούν ποιά γνώμη είχαν οι άνθρωποι γι’ Αυτόν. Εκείνοι Του αποκρίθηκαν : «Οι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών»[2]. «Υμείς δε τίνα με λέγετε είναι;»[3] τους ξαναρώτησε ο Κύριος. Στην ερώτηση αυτή αποκρίθηκε τότε ο Απ. Πέτρος και είπε: «Συ ει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος»[4]. Από την απάντηση αυτή χάρηκε τότε ο Κύριος και, στρεφόμενος προς το μέρος του, είπε: «Μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς..
Καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής»[5].

Κυκλοφορεί το φύλλον της 29.06.12 του «Ορθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Μέ τούς χυδαίους ὑβριστάς τοῦ Χριστοῦ συμπαρετάχθη στέλεχος τῆς ΟΝΝΕΔ. Συμφώνως πρὸς ἐπιστολὴν τοῦ Σεβ. Πειραιῶς εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Σαμαρᾶν.
Καυτά ἐρωτήματα πρός τόν Οἰκουμενιστήν Πατριάρχην κ. Εἰρηναῖον. Ἀποδέχεται τήν Ἐκκλησίαν τῶν Σκοπίων ὡς Ἐκκλησίαν τῆς «Μακεδονίας»;

Κύπρου Χρυσόστομος: «Ο αναίμακτος αγώνας του Κυπριακού λαού για εκδίωξη του Τούρκου εισβολέα … συνεχίζεται.»


ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»
 Θερμές ευχαριστίες αναπέμπουμε προς τον Πανάγαθο Θεό, γιατί ένα ακόμη έτος πνευματικής εργασίας της Ιερατικής Σχολής ολοκληρώνεται. Με τη σημερινή Τελετή νέοι στρατιώτες παραδίδονται στις φάλαγγες της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, έτοιμοι να εισέλθουν στο στίβο  των ωραίων πνευματικών αγώνων.
Με πολλή προσοχή ακούσαμε, πριν από λίγο, τη λογοδοσία του Διευθυντή της Σχολής, Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου και αγαπητού μας πατρός Αντωνίου Καλογήρου και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί η Ιερατική Σχολή καταθέτει τη γόνιμη και καρποφόρα προσφορά της προς την κοινωνία του τόπου μας, παρά τις όποιες αντιξοότητες, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη πολυετή πορεία της. Αναμφίβολα, σ’ όλα αυτά τα χρόνια, η συμβολή της Ιερατικής Σχολής στην πνευματική ανύψωση και καλλιέργεια του κλήρου υπήρξε και εξακολουθεί να είναι σημαντική.

Αντιχαλκηδόνιοι, ο μεγάλος πειρασμὸς


Mὲ τὸν τίτλο αὐτὸ πρὶν ἀπὸ 15 χρόνια κυκλοφόρησε μικρὸ τευχίδιο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητός μας. Περιεχόμενό του, ὅπως καὶ ἄλλων σχετικῶν ἐκδόσεών μας, ἦταν ἡ ἐπισήμανση τῶν λαθῶν στὸν τότε διεξαγόμενο θεολογικὸ Διάλογο τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὶς ἀντιχαλκηδόνιες μονοφυσιτικὲς παραφυάδες. Ὀνομάζονται Ἀντιχαλκηδόνιες γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἀντιτάχθηκαν στὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος, διότι εἶχε συγκληθεῖ στὴ Χαλκηδόνα, προάστιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν ἀπέναντι πλευρὰ τοῦ Βοσπόρου.
Σύνολη σχεδὸν ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε τὴν περίοδο ἐκείνη ἀντιδράσει, διότι τὰ συμπεράσματα τοῦ Διαλόγου, ποὺ βασικὰ διατυπώθηκαν στὶς δύο πρῶτες Κοινὲς Δηλώσεις, ἦταν σαφῶς ἀντορθόδοξα. Ἦταν τέτοια ἡ ἀντίδραση, τόσο οὐσια στικὴ ἡ κριτικὴ καὶ τόσο ἀποδεικτικὴ ἡ ἀναίρεση τῶν συμπερασμάτων τοῦ Διαλόγου, ὥστε ἡ ἐπιχείρηση ἑνώσεως ἀνακόπηκε. Ἡ κριτικὴ καὶ ἀναίρεση ἔγινε μὲ ἐμπεριστατωμένες θεολογικὲς μελέτες ἀπὸ σημαίνοντες ἐπιστήμονες, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μάλιστα ἀπὸ σημαντικότατα κείμενα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.

27 Ιουν 2012

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Ο κ. Χρ. Γιανναράς οραματίζεται αλλαγή του Εθνικού μας Ύμνου!


Ο κ. Χρ. Γιανναράς οραματίζεται αλλαγή του Εθνικού μας Ύμνου!
            Η βαθιά κρίση, την οποία διέρχεται η χώρα μας έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς να διατυπώσουν την άποψη τους για το πώς μπορούμε να βγούμε από αυτήν. Πολλοί δημαγωγοί εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να βγουν στο προσκήνιο της πολιτικής, και να καταλάβουν την εξουσία και άλλοι κάνουν θόρυβο χωρίς να λένε κάτι σοβαρό. Μεταξύ αυτών που εκφράζουν την άποψη τους για την κρίση είναι και πολλοί λόγιοι και, μεταξύ αυτών, ο καθηγητής κ. Χρ. Γιανναράς. Στο άρθρο του της Κυριακής 17ης Ιουνίου, ημέρας των εκλογών, με τίτλο "Ποια τα σημάδια του καινούργιου" θέτει το ρητορικό ερώτημα " Αν κάποτε εμφανιζόταν το καινούργιο στον πολιτικό μας βίο, το ριζικά διαφορετικό από το σήμερα, ποια θα ήταν τα γνωρίσματα του;". Και απαντά ο ίδιος: " Παραχώρηση στη φαντασία σημαίνει προσωπικό οραματισμό. Ο οραματισμός δεν είναι υποχρεωτικά αυθαίρετος και ουτοπικός", για να προχωρήσει ένα ακόμη βήμα, κρίνοντας εκ των προτέρων τον "πολιτικό ρεαλισμό", που θα αντιμετωπίσει κριτικά τον οραματισμό του: " Οπωσδήποτε όμως ο πολιτικός ρεαλισμός θα εκτιμηθεί ανάλογα με το επίπεδο της κατά κεφαλήν καλλιέργειας των εκτιμητών".

Δήμαρχος Κοζάνης προς Οικουμενικό Πατριάρχη : «Στο πρόσωπο σας ατενίζουμε τον Θεματοφύλακα της Ορθοδόξου Πίστεως..»


Η ομιλία του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα κατά την υποδοχή του Πατριάρχη
Παναγιώτατε,
 Οικουμενικέ Πατριάρχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, σαν οικοδεσπότης σας καλωσορίζω μετά σεβασμού και αγάπης στην Πόλη της Κοζάνης, εξαιτούμενος των ευχών σας και της ευλογίας σας ως πνευματικού πατέρα  όλων μας.
     Κατά πρώτον θέλουμε να εκφράσουμε στο σεπτό πρόσωπο σας την ευγνωμοσύνη μας και την χαρά όλου του πιστού λαού της Κοζάνης για το άγιο πέρασμά σας από την πόλη μας.

+ Πρωτοπρ. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, Ιστορική διαδρομή του Νεοσατανισμού

Madame Francoise Athenais de Montespan. Εσφάζοντο παιδιά στο βωμό, πάνω από το γυμνό σώμα της μαιτρέσσας τού Λουδοβίκου τού ΙΔ'. Στην προσπάθειά της να διατηρή­σει την εύνοια τού Βασιλέως, κατέφυγε στις «μαύρες λει­τουργίες».

Ο όσιος πατήρ ημών Σαμψών ο ξενοδόχος (27 Ιουνίου)


“Αὐτός ὁ ἅγιος καταγόταν ἀπό τή Ρώμη καί ἔζησε τόν 6ο μ. Χ. αἰώνα. Τόν πλοῦτο πού τοῦ ἄφησαν οἱ γονεῖς του τόν μοίρασε στούς πτωχούς καί ἀναγκεμένους συνανθρώπους του καί στή συνέχεια ἦλθε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου περνοῦσε τόν καιρό του ὡς ἡσυχαστής μέσα στόν κόσμο, δηλαδή ζώντας τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἡμέρας μέσα στούς ναούς, προσευχόμενος διαρκῶς καί μελετώντας τίς ῞Αγιες Γραφές. Ἡ ἁγία βιοτή του ἔγινε γνωστή στόν πατριάρχη Μηνᾶ, ὁ ὁποῖος τόν κάλεσε στήν ἱερωσύνη καί τόν χειροτόνησε πρεσβύτερο. ᾽Από κεῖ καί πέρα, ὡς κληρικός πιά ὑπῆρξε σωτήριο λιμάνι γιά ὅλους τούς πτωχούς καί τούς ἔχοντες ἀνάγκη, θέτοντας μάλιστα στήν ὑπηρεσία τῶν συνανθρώπων του καί τήν ἐμπειρία του στήν ἰατρική ἐπιστήμη. Τήν ἀγάπη του καί τίς ἰατρικές του γνώσεις ἔνιωσε καί ὁ ἴδιος ἀκόμη ὁ αὐτοκράτορας ᾽Ιουστινιανός, ὁ ὁποῖος θεραπεύτηκε ἀπό τόν ἅγιο, ὅταν προσῆλθε σέ αὐτόν, λόγω κάποιου ἀνιάτου πάθους πού τόν διακατεῖχε. ᾽Από τό γεγονός αὐτό ὁρμώμενος ὁ βασιλιάς, θαυμάζοντας ὑπέρμετρα τήν ἀρετή τοῦ ἄνδρα καί ἀπονέμοντας σεβασμό σ᾽ αὐτόν, μετά τόν ναό τῆς ῾Αγίας Σοφίας κατασκεύασε ξενώνα καί κατέστησε τόν ἅγιο σκευοφύλακα τῆς μεγάλης ᾽Εκκλησίας.

Διαλογισμός (ή αυθυποβολή και αυτοΰπνωση)


Τελικά τι είναι ο διαλογισμός;
ΥΠΝΩΣΗ . Πως τον διδάσκουν; Ενώ υπάρχουν πολλές τεχνικές και μέθοδοι για τον διαλογισμό, τελικά όλες καταλήγουν σε ένα κοινό σημείο. Φέρνουν τον νου σε μία «κατάσταση» μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης. Σε αυτή την κατάσταση ο νους οδηγείται από την φωνή του εκπαιδευτή και δέχεται παθητικά τις εικόνες και τις ιδέες που του υποβάλει. Αντίθετα απουσιάζει η κριτική ικανότητα και η σκέψη που θα μπορούσαν να διαφωνήσουν και να προβάλουν αντίσταση στις ιδέες του «εκπαιδευτή». Αυτό είναι ύπνωση!
ΥΠΑΚΟΗ ΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ . Σε αυτή την κατάσταση της ύπνωσης που αφήσαμε να μας παρασύρουν, και παραδώσαμε το μυαλό μας παιχνίδι στα χέρια τους, μαθαίνουμε δύο πράγματα 1) την τεχνική του διαλογισμού και 2) να υπακούμε στις εντολές που μας δίνουν. Για το πρώτο γίνεται πολύς λόγος, για το δεύτερο κουβέντα.

26 Ιουν 2012

Κωνσταντίνος Χολέβας, Η κρίση στη Συρία και ο Ελληνισμός


Η κρίση στη Συρία και ο Ελληνισμός
Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Τώρα που επιτέλους σταθεροποιήθηκε, μετά από αρκετούς μήνες, η πολιτική κατάσταση και χωρίς να παραβλέπουμε τις οικονομικές δυσκολίες νομίζω ότι είναι καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά και με ορισμένα κρίσιμα θέματα της Εξωτερικής Πολιτικής. Η κρίση στη Συρία έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι κατά τους τελευταίους μήνες το καθεστώς του υιού Άσσαντ αντιμετωπίζει με βία και με αιματηρές μεθόδους την εξέγερση των αντιπολιτευομένων.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Τι πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί όταν βγαίνουν από την Εκκλησία (Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)

π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ - Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν στα Ιεροσόλυμα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων «Τήν 1.30 π.μ. τῆς Τρίτης, 12ης/26ης Ἰουνίου 2012, ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ρωσίας κ. Βλαδίμηρος Πούτιν, τελῶν ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν ἐπεσκέφθη τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αύριο στη Κοζάνη


Στην υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Κοζάνη θα βρεθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Διαβάστε τον υπόλοιπο κατάλογο των παρευρισκόμενων αρχιερέων.

Σχόλιο στη συνέντευξη του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης παραχώρησε  συνέντευξη τύπου για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Κοζάνη από 27 –30 Ιουνίου 2012.

Ο Νούντσιος Αρχιεπίσκοπος Αντώνιο Φράνγκο στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος υποδέχτηκε σήμερα, Τρίτη 26 Ιουνίου 2012, τον  Αποστολικό Νούντσιο  Αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Φράνγκο και τoν Γενικό Βικάριο των Λατίνων  της  Κύπρου π. Evencio Harrera, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Κωνσταντίνος Χολέβας, Αντώνη Σαμαρά, ο Θεός μαζί σου!


Αντώνη Σαμαρά, ο Θεός μαζί σου!
Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Ο Αντώνης Σαμαράς είναι επαξίως ο νέος Πρωθυπουργός της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι λίγοι τον ζηλεύουν διότι αναλαμβάνει τεράστια ευθύνη σε δύσκολη στιγμή. Έχει δώσει μάχες κατά καιρούς, έχει υπουργική εμπειρία στους τομείς των Εξωτερικών, των Οικονομικών και του Πολιτισμού, ο δε χαρακτήρας του έχει σμιλευθεί από την παραμονή του για αρκετά χρόνια εκτός πολιτικής. Η εμμονή του σε θέσεις εθνικώς αξιοπρεπείς κάποτε τον ανάγκασε να οδηγηθεί σε πολιτική αποτοξίνωση και σε δημιουργική περισυλλογή. Η ολική επαναφορά του στην κεντρική πολιτική σκηνή αποδεικνύει ότι είναι χαλκέντερος. Μακάρι να έχει τη βοήθεια του Θεού, τη σωστή στήριξη από τους συνεργάτες του και την κατανόηση του λαού για να επιτύχει στην αναδιαπραγμάτευση των δύο προβληματικών Μνημονίων.

Ο όσιος πατήρ ημών Δαυίδ ο έν Θεσσαλονίκη (+ 26 Ιουνίου)


“Αυτός ο μακάριος καταγόταν από την Ανατολή και καταύγασε τη Δύση σαν πολύφωτος αστέρας. Διότι αφού υπέταξε τα πάθη της σάρκας από την παιδική του ηλικία με την εγκράτεια και την αγνότητα, φάνηκε ως ένσαρκος άγγελος. Έφτιαξε καλύβα σε μία αμυγδαλιά και εύφρανε τους πάντες με τους λόγους του, ενώ ο ίδιος έδωσε φτερά στον νου του φτάνοντας σε ένθεο ύψος. Γι᾽ αυτό και ο Θεός τού έδωσε πλούσια τη χάρη της θαυματουργίας και φάνηκε φωτεινότατος στύλος καταφωτίζοντας όλους με τα θαύματά του. Παγώνοντας τον χειμώνα και φλεγόμενος το καλοκαίρι έφτασε γρήγορα στην απάθεια. Κι αφού κατάφλεξε τις ηδονές της σάρκας, πήρε με τα χέρια του αναμμένους άνθρακες κι αφού στάθηκε κατά πρόσωπο του βασιλιά τον θυμιάτισε χωρίς να καεί καθόλου. Έτσι αφού κατέπληξε κάθε ανθρώπινη φύση με τη ζωή του και τα θαύματά του, μετατέθηκε προς τον Κύριο, τον Οποίο από βρέφος αγάπησε με μεγάλο πόθο”.

Gay pride parade καi Νέα Τάξη Πραγμάτων


GAY PARADE KAI ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Κ. ΣΑΜΑΡΑ:
Με αφορμή τη gay parade που έγινε στη Θεσσαλονίκη και το αναμενόμενο φεστιβάλ στη Σκιάθο, θα ήθελα να απευθύνω στον κ. Σαμαρά τις εξής ερωτήσεις:
•    Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται όλα αυτά;
•    Η τεράστια και συνεχής προβολή των επιλογών και προτιμήσεων των gay είναι μήπως κατευθυνόμενη; Όπως και η τοποθέτηση ας πούμε των προϊόντων στα ράφια των supermarket;
•    Γιατί οι gay πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στην επικαιρότητα;
•    Για ποιο λόγο μας επιβάλλουν ν’ αποδεχτούμε τη σεξουαλική διαστροφή ως κάτι φυσιολογικό από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη Γραφή είναι αμαρτία;

Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό για τις Gay Pride και την προώθηση της ομοφυλοφιλίας


Θεσσαλονίκη      26/6 / 2012
Πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας
κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ.
κοινοποίηση: Δήμαρχο καί ἀντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης , Δημάρχους ὅλης τῆς χώρας
Ἀξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ τά σέβη μας,
εἴμαστε μία ὁμάδα ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας-δράσης Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ( Ὀρθόδοξη Νεολαία Θεσσαλονίκης ).
Θεωρήσαμε ἐπιβεβλημένο νά σᾶς ἀποστείλουμε τήν παρούσα ἐπιστολή ὡς χρέος ἀγάπης μας πρός τόν Τριαδικό Θεό, τούς συμπολίτες μας, τήν πατρίδα μας καί γιά τήν περιφρούρηση τῶν χρηστῶν ἠθῶν, ἀπαραίτητα ὅλα ὥστε νά διαβιοῦμε σέ ὑγιή κοινωνία.

Διαμαρτυρία για την Gay Pride στη Θεσσαλονίκη


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ GAY PRIDE – PARADE
Τό περασμένο Σάββατο τῆς 23ης/6/12  ἐκφράσαμε ἔντονα τήν ἀντίθεσή μας πού ἀποτελεῖ καί ἀντίθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας ἀπέναντι στήν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῶν σχετικῶν ἐκδηλώσεων πού γιά πρώτη φορά διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης μας, ἐλπίζοντας ὅτι δεύτερη δέν θά ὑπάρξει. 
Ἡ ἀντίθεσή μας αὐτή καί ἡ ἔντονη διαμαρτυρία μας πηγάζει ἀπό τό γεγονός ὅτι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας καί τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης οἱ ὁποῖες εἶναι σαφεῖς στο συγκεριμένο θέμα καί χαρακτηρίζουν τήν ὁμοφυλοφιλία ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ καί συνεπῶς ἐμπόδιο  κοινωνίας Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
Στήν διαμαρτυρία μας αὐτή ὑπήρξαμε ἔντονοι ποτέ ὅμως προσβλητικοί πρός τούς συνανθρώπους μας γιά τούς λόγους πού προαναφέραμε.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com