31 Ιαν 2016

Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Τα αληθινά πρότυπα αγωγής και παιδείας των Τριών ΙεραρχώνΤα αληθινά πρότυπα αγωγής και παιδείας των Τριών Ιεραρχών
Του π. Γεώργιου Δ. Μεταλληνού, Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών
Στην ελληνορθόδοξη παράδοσή μας υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των όρων «παιδεία - αγωγή» και «μόρφωση». Η παιδεία, ως εκπαίδευση του ανθρώπου, είναι η αγωγή και καθοδήγησή του προς έναν συγκεκριμένο στόχο, που αποβλέπει στη μόρφωση, την εν Χριστώ διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η μόρφωση είναι ο σκοπός της αγωγής. Αντίθετα, η εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη -με τη σχολική γνώση- των δεξιοτήτων του ανθρώπου προς ανταπόκριση σε πρακτικά προβλήματα του βίου. Αληθινή παιδεία είναι εκείνη που τον 11ο αιώνα έθεσε υπό την προστασία των Τριών Ιεραρχών ο ορθόδοξος Ελληνισμός και καταθέτουμε συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της:

Χαιρετισμός Γερόντισσας Μακρίνας, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Μακρυνοῦ Μεγάρων, στην Ημερίδα «Ο Όσιος Πορφύριος και οι Νέοι»

Πρός τούς φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης.
            Ἀγαπητά μου παιδιά, χαίρετε πάντοτε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ!
          Συγκινοῦμαι βαθιά, ὅταν νέοι ἄνθρωποι, ὅπως ἐσεῖς, ἀναζητοῦν τό Φῶς, ἀγαποῦν τούς Ἁγίους καί ποθοῦν νά ἰχνηλατήσουν τήν ἀνοδική πορεία τους.
          Μέσα στήν ἀπόγνωσι καί τήν σύγχυσι τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, τό μοναδικό στήριγμά μας εἶναι ὁ Χριστός, πού εἶναι τό πᾶν, ὅπως ἔλεγε ὁ Παππούλης μας.
          Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, καθώς καί ὅλοι οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, διακηρύττουν πώς ἡ ἁγιότης ὑπάρχει καί στίς μέρες μας. Ἡ παρουσία τῶν Ἁγίων σκορπίζει τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, τό μήνυμα τῆς κατά χάριν θεώσεως. Οἱ Ἅγιοι διαχέουν τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στόν κόσμο. Οἱ Ἅγιοι μᾶς παρακολουθοῦν μέ ἀγάπη, μᾶς παρηγοροῦν, στέκουν δίπλα μας μέ στοργή, ἀκοῦνε τίς δεήσεις μας, συμμετέχουν στόν πόνο μας. Εἶναι ἡ παρηγοριά μας, ἡ ζῶσα παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

Σάββας Ηλιάδης, Είμαστε … «έξυπνοι» ή το νομίζουμε;Είμαστε … «έξυπνοι» ή το νομίζουμε;
    «Να είσαι έξυπνος! Να προσέχεις! Να μην κοιμάσαι! Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Τα μάτια δεκατέσσερα!», είναι μερικές από τις συμβουλές, που συνηθίζουν να δίνουν οι γονείς και οι μεγάλοι, θέλοντας να φυλάξουν τα παιδιά από τους πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να  διατρέχουν. Και είναι πολύ περιεκτικές και εύστοχες οι παραινέσεις αυτές. Αλήθεια, τι σημαίνει η λέξη «έξυπνος»; Ποια είναι η έννοια που της προσδίδουμε στην καθημερινότητα;
      Έξυπνος, θα απαντούσε κάποιος, είναι αυτός που εύκολα καταφέρνει να λύνει τα προβλήματα στη ζωή του, υπερβαίνοντας τα εμπόδια και βρίσκοντας πάντα την κατάλληλη λύση. Ή ακόμη, συγκρινόμενος με τους άλλους, έχει τη δυνατότητα να τους ξεπερνάει στην ευστροφία του μυαλού, να αντιλαμβάνεται και να προσλαμβάνει γρηγορότερα και καλύτερα την οποιαδήποτε πληροφορία και γνώση και να δίνει  καλύτερες λύσεις απ` αυτούς, στα καθημερινά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει και να προλαβαίνει το κακό. Έξυπνος  θεωρείται και ο καταφερτζής, ο καπάτσος, ο μηχανορράφος. Ανάλογα δε με το περιεχόμενο που θέλει να προσδώσει ο καθένας, ακόμη και ο πονηρός, ο δόλιος άνθρωπος, που κατεργάζεται το κακό. Πραγματικά, παρόλο που έχει μεγάλο εύρος, εκεί περίπου κυμαίνεται σήμερα η έννοια  της λέξης «έξυπνος».

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ὅταν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ γίνεται σκότος τοῦ ∆ιαβόλουὍταν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ γίνεται σκότος τοῦ ∆ιαβόλου
«ΥΜΕΙΣ ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου» (Ματθ. ε´ 14). Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ πρωτίστως ἀναφέρεται στοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ἔχουν πνευµατικὴ εὐαισθησία καὶ σταθερὴ ἐπιθυµία νὰ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ στραφοῦν στὸν Θεὸ καὶ νὰ τηροῦν τὶς ἐντολές. Πολλοὶ κληρικοὶ ὅµως δὲν συµφωνοῦν µὲ αὐτό. Ἰσχυρίζονται ὅτι πρέπει νὰ στηρίζεται ὁ κληρικὸς καὶ στὰ δεδοµένα τῆς ἐπιστήµης καὶ νὰ δίνει νέες ἑρµηνεῖες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἢ καὶ νὰ τὶς καταργεῖ, ἀφοῦ πιὰ ζοῦµε σὲ νέα ἐποχὴ καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται τὴν ἠθικὴ ζωὴ καὶ ἐπιλέγουν τὶς σαρκικὲς ἡδονές. Οἱ συγκεκριµένοι νεωτεριστὲς κληρικοὶ εἶναι ἐπιστήµονες διαφόρων εἰδικοτήτων καὶ τὴν Ἐκκλησία τὴν βλέπουν ὡς ἕνα παραδοσιακὸ χῶρο, ποὺ πρέπει νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ, µὲ ὁδηγὸ πάντα τὴν κοσµικὴ σοφία τῆς ἐπιστήµης καὶ ἰδιαίτερα τῆς ψυχολογίας, τῆς ψυχιατρικῆς κ.λπ. Αὐτὸ τὸ βλέπουµε σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Ἰδιαίτερα µᾶς ἐντυπωσιάζει ἀρνητικὰ ἡ προσπάθειά τους νὰ δικαιολογήσουν τὶς προγαµιαῖες σχέσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁµοφυλοφιλία, τὴν ὁποία θεωροῦν ἀθώα ἀδυναµία µερικῶν ἀξιοσυµπάθητων ἀνθρώπων!

Ἀπὸ τὸν φόνο τῶν παιδιῶν στὴν διαστροφὴ τῶν φύλων, στὸ σύγχρονο παιδομάζωμα καὶ στὰ ‘νέα’ παιδιά.Ἀπὸ τὸν φόνο τῶν παιδιῶν στὴν διαστροφὴ τῶν φύλων, στὸ σύγχρονο παιδομάζωμα καὶ στὰ ‘νέα’ παιδιά.
Χρόνος περισσότερος ἀπὸ μία γενιὰ ἔχει ἤδη παρέλθει ἀπὸ τότε ποὺ ψηφίστηκε στὴ χώρα μας νόμος ὑπὲρ τῆς δολοφονίας ἐμβρύων.  Τὸ ἄμεσο ἀποτέλεσμα ἦταν ἀπὸ τότε ἕως σήμερα ἐκατομμύρια βρέφη νὰ βροῦν θάνατο μὲ διάφορους φρικτοὺς τρόπους  πρὶν δοῦν τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, βρισκόμενα ἀκόμα μέσα στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας τους. Θάνατο ὄχι ἀπὸ φυσικὴ αἰτία, ἀλλὰ ἀπὸ σκόπιμη ἰατρικὴ παρέμβαση μὲ ἀπόφαση τῶν γονέων τους. Τὸ ἔμμεσο ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ δημογραφικὴ τραγωδία τῆς χώρας μας καὶ ταυτόχρονη ὂξυνση τῆς ἠθικῆς παρακμῆς. Το βάρος τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν ψήφιση αὐτοῦ τοῦ ἄνομου νόμου εἶναι πολὺ μεγάλο, γιατὶ ὁ ἁμαρτωλὸς ἔρωτας μπορεῖ νὰ βρεῖ τὴν θεραπεία του τελικὰ στὴ δημιουργία μίας οἰκογένειας, ἕνα δολοφονημένο ἔμβρυο ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ξανάρθει σε αὐτὴ τὴν ζωή. Καὶ γιατὶ, ἕνα παιδὶ μὲ ἀναπηρία, εἴτε τὴν ἀπέκτησε  μετὰ τὴν γέννησή του, εἴτε τὴν εἴχε ἐκ γενετῆς, είναι δυνατόν νὰ μπορέσει νὰ προσφέρει στὴν κοινωνία καὶ στὸν πολιτισμὸ περισσότερα ἀπὸ ὅτι μποροῦν να προσφέρουν χίλιοι ἄνθρωποι χωρίς ἀναπηρία (ὅπως ὁ Μπετόβεν, ὁ St. Hawking καὶ ἀμέτρητοι άλλοι), ὲνῶ ὅποιος συμβάλλει νὰ χαθεῖ ἕνας ἄνθρωπος, καὶ μαζὶ του ἡ ὅποια πιθανὴ ὠφέλιμη προσφορὰ του στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε, μαζὶ μὲ αὐτὸν ζημιώνει καὶ ὅλη τὴν κοινωνία.

Από βίο του αγίου Τρύφωνος (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)


 

          ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
 Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 1 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἡ πρώτη τοῦ μηνός Φεβρουαρίου. Καλό μήνα νά ἔχουμε! Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν μεγαλομάρτυρα ἅγιο Τρύφωνα. Σήμερα ἑορτάζει ἡ Βυτίνα μας, ἡ ὡραία κωμόπολή μας, γιατί ἁπό τούς πατέρες μας κληρονομήσαμε τήν εὐλάβεια καί τήν τιμή στόν ἅγιο Τρύφωνα, πού τόν ἕχουμε πολιοῦχο καί προστάτη στήν ἐπαρχία μας. Ἄς εἶναι εὐλογημένοι οἱ ἁγιασμένοι παποῦδες μας γι’ αὐτήν τήν ἱερή παράδοση πού μᾶς ἄφησαν, τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Τρύφωνα, ἀλλά καί ἐμεῖς συνεχίζουμε τήν παράδοσή τους αὐτή καί θά τήν δώσουμε ὡς προίκα καί στά δικά μας παιδιά καί ἐγγόνια. Στό κήρυγμά μου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς πῶ ὀλίγα λόγια ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγίου Τρύφωνα, γιά νά παραδειγματισθοῦμε ἀπ’ αὐτήν, γιατί «ἑορτή ἁγίου μίμησις ἁγίου» λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Παναγιώτης Τσαγκάρης, Οι Τρείς Ιεράρχες στον καιρό της ΠανθρησκείαςΟι Τρείς Ιεράρχες στον καιρό της Πανθρησκείας*
Του Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
Ας μου επιτραπεί να ξεκινήσω το παρόν ταπεινό και ευλαβικό αφιέρωμά μου στη μνήμη των ανυπέρβλητων, φωτεινών μορφών των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, με κάποια παραδοξότητα, δηλαδή, περιγράφοντας κατ΄ αρχήν, την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί στην εποχή μας στο παγκόσμιο θρησκευτικό χώρο, παίρνοντας αφορμή από ένα άρθρο της καθημερινής ειδησεογραφίας, το οποίο περιγράφει ένα περιστατικό που αφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ομιλία του π.Θεοδώρου Ζήση στη Μολδαβία για την Πανορθόδοξη Σύνοδο

Omilia protopresbiterului Teodoros Zissis din 22 01 2016, privind Soborul Panortodox

Κυριακή ΙΕ. Λουκά, «Ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός».Απόστολος: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15
Ευαγγέλιο:Λουκ. ιθ΄ 1-10
   Η σωτηρία, που είναι το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, εκφράστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, καθώς και με την Σταυρική Του θυσία. Η σωτηρία αν και υπάρχει σαν δυνατότητα για όλους τους ανθρώπους δια μέσου των αιώνων, εν τούτοις δεν επιβάλλεται αναγκαστικά σε όλους, αλλά προσφέρεται σε όλους εκείνους που θα πιστέψουν σ’ Αυτόν και θα θελήσουν να σωθούν. Είπε ο Ιησούς στο Νικόδημο ότι «Πρέπει να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν να μη χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια» (Ιωάν. γ΄ 14-15).
   Η σωτηρία, λοιπόν, είναι μια αμφίδρομη κίνηση. Είναι κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και αντίστροφη κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό. Αυτή η αμφίδρομη κίνηση επιβεβαιώνεται μέσα από το σημερινό ευαγγέλιο, όπου ο Ιησούς ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει «το απολωλός», ενώ την ίδια στιγμή «το απολωλός», ο Ζακχαίος, «εζήτει ιδείν τον Ιησούν».
    Ο Ζακχαίος είναι στ’ αλήθεια «το απολωλός». Το μαρτυρεί η κακή φήμη του μέσα στην κοινωνία. Το επιβεβαιώνει ακόμα η ομαδική αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα της επιθυμίας του Ιησού «ότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Όπως ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο «Και ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι». Όλοι όσοι τα είδαν διαμαρτύρονταν κι έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού.

Κυριακή ΙΕ. Λουκά, Πνευματική παρακαταθήκηΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΛΒ΄ Κυριακῆς: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ : Λουκ. ιθ΄ 1-10
    Ἦταν νεαρὸς στὴν ἡλικία ὁ Τιμόθεος καὶ εἶχε ἀναλάβει ἔργο ὑπεύθυνο καὶ ἱερό. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ εἶχε ἀναθέσει τὴ διαποίμανση τῶν χριστιανῶν τῆς Ἐφέσου. Κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προκειμένου νὰ τὸν ἐνισχύσει καὶ νὰ τὸν καθοδηγήσει στὸ ἔργο αὐτό, τοῦ στέλνει ἐπιστολή, ὅπου ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, γράφει καὶ αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή:
    Παιδί μου, Τιμόθεε, ὅσα σοῦ γράφω εἶναι λόγοι ἀξιόπιστοι καὶ ἄξιοι νὰ τοὺς παραδεχθεῖς μὲ τὴν καρδιά σου, τοῦ λέει.
    Κι ἐμεῖς ὁλόψυχα πιστέψαμε στὸ λόγο τοῦ Κυρίου, γι’ αὐτὸ ἀκρι­βῶς καὶ ὑπομένουμε κόπους καὶ δεχόμαστε ὀνει­δισμούς, ἐπειδὴ ἔχουμε στη­ρίξει τὶς ἐλπίδες μας στὸ ζωντανὸ Θεό: «ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σω­τὴρ πάν­των ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν».
    Ὁ Θεὸς στὸν Ὁποῖο πιστεύουμε καὶ ἐλπίζουμε εἶναι ὁ Σωτήρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ὅλους τοὺς ἀγκαλιάζει μὲ τὴν ἀγάπη Του καὶ τοὺς συντηρεῖ μὲ τὴν πρόνοιά Του. Προπαντὸς ὅμως εἶναι Σωτήρας ὅσων πιστεύουν σ’ Αὐτόν, διότι τοὺς σώζει ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο. 

Επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΕΘ στις 3-2-2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων, εὑρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά ἀνακοινώσει στούς συναδέλφους καί νέους θεολόγους ὅτι, στό Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδακτικῆς Κατάρτισης, στά Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37, ὄροφος 3ος) εἰσηγήτρια στίς 3-2-2016 ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 16.00 - 19.00 θά εἶναι: ἡ κ. Ἰωάννα Στουφή - Πουλημένου, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ἡ διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς τέχνης στή Δευτεροβάθμια  Ἐκπαίδευση», Μέρος Β ΄
Ἀπό τή Γραμματεία τῆς ΠΕΘ

29 Ιαν 2016

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Το Φανάρι συμβιβάστηκε, η Πανορθόδοξη θα πραγματοποιηθεί

Поглавари помесних Православних Цркава у Женеви
Το Φανάρι συμβιβάστηκε, η Πανορθόδοξη θα πραγματοποιηθεί*
            Το Φανάρι συμβιβάστηκε σε πολλά ζητήματα μπρος στις απαιτήσεις της Μόσχας και άλλων Εκκλησιών κατά τη συνάντηση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαμπεζί της Γενεύης, από 21 έως 28 Ιανουαρίου 2016. Ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έχει πάντως την ικανοποίηση ότι επί των ημερών του πραγματοποιείται η Πανορθόδοξη Σύνοδος.

H ‘’Αποκατάσταση της ενότητας’’ (Unitatis redintegratio) των Παπικών

Η ‘’AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ’’ (UNITATIS REDINTEGRATIO) ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ
(Εξ αφορμής αναφορών για το ‘’κοινό βάπτισμα’’, του Πάπα Φραγκίσκου στο Radio Vaticana)
Ο Πάπας Φραγκίσκος στο Radio Vaticana, κατά την εβδομάδα προσευχής από 18 – 25 Ιανουαρίου 2016 που πραγματοποιήθηκε στη  αίθουσα Παύλος VI, αναφέρθηκε στην ‘’ενότητα των Χριστιανών, Προτεσταντών, Ορθοδόξων, Καθολικών’’.  Προς τούτο έκανε αναφορά στο έγγραφο  ‘’Αποκατάσταση της ενότητας’’ (Unitatis redintegratio) της Β΄ Βατικανής Συνόδου και ανέφερε ότι  «όλοι οι βαπτισμένοι είναι αδελφοί και αδελφές, παρά τις διαφορές μας», καθιστώντας την αλήθεια της Πίστης δευτερεύουσα.

Χαιρετισμός Καθηγουμένης Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας Θεοδοσίας Μοναχῆς, στην Ημερίδα «Ο Όσιος Πορφύριος και οι Νέοι»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
          Παναγιώτατε,
          εὐλαβέστατοι Πατέρες καίἈδελφοί,
          Εὐλογεῖτε!
          Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὅπως ἅπλᾶ καί φυσικά διῆλθε τόν χρόνο τῆς ἐπιγείου βιοτῆς Του, μέ τήν ἴδια ἁπλότητα εἰσῆλθε καί στήν δική μας ζωή, σέ μιά δύσκολη περίοδο γιά τήν μικρή τότε Ἀδελφότητά μας, πού εἶχε ἄμεσα ἀνάγκη γιά στήριξι καί διακριτική καθοδήγησι.

Ἡ μυστικὴ δύναμη τῶν Τριῶν ἹεραρχῶνΠροβάλλονται καὶ φέτος ἀπὸ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, στὸν κοινό τους ἑορτασμό, οἱ μοναδικὲς μορ­­φὲς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἰωάν­νου τοῦ Χρυσοστόμου. Οἱ φωστῆρες τῆς οἰκουμένης, οἱ κήρυκες τῆς μετανοίας, οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Ἀληθείας, οἱ βράχοι τῆς πίστεως. Ἐξαίρετα πνεύματα, πολυδύναμες καὶ χαρισματικὲς προσωπικότητες, ποὺ συνεχίζουν νὰ λάμπουν ἀκόμη καὶ θὰ λάμπουν μέχρι τὴ συντέλεια τῶν αἰώνων.
   Τοὺς τιμοῦμε, τοὺς θαυμάζουμε, συν­άμα καὶ ἀποροῦμε: 
    Πῶς κατάφεραν τόσα πολλά; Πῶς ἔ­φθασαν τόσο ψηλά; Πῶς διέπρεψαν σʼ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, στὴ φιλανθρωπία, στὴν ἱεραποστολή, στὸ κήρυγμα, στὴ συγγραφή; Ποιὸ ἦταν τὸ μυστικό τους; Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἐπιτυχία τους;

28 Ιαν 2016

Το Ανακοινωθέν της Συνάξεως των Προκαθημένων της Ορθοδοξίας στο Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016

Поглавари помесних Православних Цркава у Женеви
ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Προσκλήσει τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Σαμπεζύ – Γενεύης ἀπό 21ης – 28ης Ἰανουαρίου 2016.
Παρέστησαν οἱ Προκαθήμενοι: 

Μετά τον προαιρετικό εορτασμό της εορτής των Τριών Ιεραρχών στα Σχολεία, θα επέλθει η κατάργησή του;ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ  ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ;
Η μετατροπή του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών,  σε προαιρετικό για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κατάργησή του. Ας θυμηθούμε τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της Ένωσης αθέων με τον πρώην  Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη, όπου ζητήθηκε και η κατάργηση εορτασμού της εορτής των Τριών Ιεραρχών και θέσπιση εορτασμού ημέρας Παιδείας.
Εκζητούν να καταργηθεί η εορτή  των Μεγάλων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. «Οι στύλοι της Εκκλησίας», «οι στύλοι της ευσεβείας» και  σεπτοί Ιερομύστες της Εκκλησίας, μας πολεμούνται από τους αθέους.

Σχόλιο στην ανέγερση νέου πανθρησκειακού ναού στη Ρωσία (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 28 η Ιανουαρίου 2016
   Η προετοιμασία της εφιαλτικής Πανθρησκείας «καλπάζει» κυριολεκτικά! Τα γεγονότα τρέχουν με τέτοια ταχύτητα, ώστε δεν προφθάνουμε να τα παρακολουθήσουμε. Ο Διαθρησκειακός Οικουμενισμός δρομολογεί πυρετωδώς την συνένωση όλων των θρησκειών, παραθρησκειών και πίστεων σε ένα τερατώδες θρησκευτικό μόρφωμα, που όμοιό του δεν ξανάγινε στην ιστορία! 

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.1.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἁγιορεῖται Πατέρες διὰ πυρίνου λόγου ὑπερθεματίζουν εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει ἀρχίσει: Λυσσαλέος πόλεμος κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐκβιάζει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πρέπει νὰ ἐλπίζουμε ἤ νὰ ἀνησυχοῦμε; Γράφει ὁ Πρωτ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ο Όσιος Ιάκωβος ο ΑσκητήςΟ ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ
Ο Όσιος πατήρ ημών Ιάκωβος ο Ασκητής, εν ειρήνη τελειούται, εις την 28ην Ιανουαρίου
(Ο βίος του Οσίου Ιακώβου του ασκητού, σύμφωνα με το μικρό και το μέγα συναξαριστή, μεταφρασμένος στη νεοελληνική)
Ο Όσιος αυτός αφήνοντας όλα τα εγκόσμια, πήγε να κατοικήσει σε μια σπηλιά δίπλα σε μια κωμόπολη, την Πορφυριώνη και έμεινε εκεί για δεκαπέντε χρόνια. Τόσο πολύ πρόκοψε στην αρετή και στην άσκηση, ώστε τον αξίωσε ο Θεός να κάνει θαύματα. Έβγαζε δαιμόνια, γιάτρευε ασθένειες και ανίατα πάθη, αλλά έκανε και άλλα διάφορα παρόμοια θαύματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, έγινε γνωστός και περιβόητος στη γύρω περιοχή και πολλοί πήγαιναν στο κελί του για να ωφεληθούν. Δεν πήγαιναν μόνο ευσεβείς, αλλά και δυσεβείς Σαμαρείτες, τους οποίους νουθετούσε με τις Θείες γραφές και τους επέστρεφε προς την ευσέβεια.
Ο φθονερός διάβολος όμως, βλέποντας τη μεγάλη ωφέλεια που δεχόταν ο λαός απ’ τον Όσιο, τον μίσησε και προσπάθησε να τον καταδιώξει. Χρησιμοποίησε λοιπόν για όργανό του έναν Σαμαρείτη και μπήκε μέσα του. Αυτός μάζεψε όλους τους συγγενείς και τους φίλους του, με τους οποίους άρχισε ν’ αναζητεί τρόπους, ώστε να καταφέρει να διώξει τον Όσιο απ’ το κελί του. Αφού σκέφτηκαν λοιπόν πολλά εναντίον του, κατέληξαν στο να δώσουν είκοσι φλουριά σε μια πόρνη και της υποσχέθηκαν ότι θα της δώσουν πολλά περισσότερα αν καταφέρει να παγιδέψει τον Όσιο, ώστε να βρουν αφορμή για να τον διώξουν απ’ την περιοχή τους. 

Επιστολή Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία προς τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο   
       ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
              ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 27ῃ Ἰανουαρίου 2016
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα
Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας
Κύριε, Κύριε Ἀμβρόσιε,
Εὐλογεῖτε!
1. Ἠθέλησα νά Σᾶς γράψω μερικά τινά ἐπί τοῦ θέματος τό ὁποῖον μᾶς ἀναφέρετε εἰς τήν ἐπιστολήν Σας, τήν σταλεῖσαν πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς.
Διά Σᾶς, Σεβασμιώτατε, ἰσχύει τό λεγόμενον ἐπαινετικῶς εἰς τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως πρός τόν ἄγγελον (τόν Ἐπίσκοπον) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου, ὅτι «οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς» (2,2). Πράγματι, ὅπως τό διαγιγνώσκω ἀπό ἐτῶν ἤδη, ἐπιτίθεσθε, μετά σφοδρότητος μάλιστα, κατά τῶν σκανδαλοποιῶν καί παραβατῶν τῶν ἐντολῶν τοῦ Παντοκράτορος Κυρίου. Προσωπικῶς, ὅταν βλέπω τοιαῦτα ἐλεγκτικά κείμενά Σας, Σᾶς θαυμάζω ἐσωτερικῶς διά τήν ἀγανάκτησιν τῆς ψυχῆς Σας κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν ποιούντων τήν ἁμαρτίαν, ἔχω ὅμως τήν εἰλικρίνειαν νά πῶ διά τόν ἑαυτόν μου, ὅτι ἐγώ δέν ἔχω τήν δύναμιν νά ἐκφρασθῶ τόσον δυναμικῶς, δός δ᾽ εἰπεῖν, καί ἐπιθετικῶς κατά τῶν ποιούντων τά σκάνδαλα. 

Από την Χιλή του Αλιέντε στην Ελλάδα του σήμερα. Υπάρχει άραγε κάποια αναλογία μεταξύ των δύο συγκυριών; Ασφαλώς όχι.ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΛΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΝΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Ο Σαλβατόρ Αλιέντε υπήρξε ο Χιλιανός ηγέτης, ο οποίος, μετά την άνοδο στην εξουσία με γνήσιες εκλογές (1970), επιχείρησε να βοηθήσει με κάθε τρόπο τον λαό του να εξέλθει από το τέλμα της φτώχιας, στο οποίο τον είχαν καθηλωμένο οι προασκήσαντες την εξουσία, υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ και υπηρετούντες το αδηφάγο κεφάλαιο. Ο Αλιέντε πέρα από τα μέτρα για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φτωχών προέβη σε καθοριστική για την οικονομία της χώρας ενέργεια: Εθνικοποίησε τα μεγάλα ορυχεία χαλκού, τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες εξασφάλιζαν τεράστια κέρδη σε βάρος των συμφερόντων της Χιλής. 

27 Ιαν 2016

Χαιρετισμός Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Αρχιμ. Χριστοδούλου, στην Ημερίδα «Ο Όσιος Πορφύριος και οι Νέοι»ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ, 12.1.2016
Ἀπό τήν γῆ τῆς μετανοίας τοῦ ἁγίου πατρός Πορφυρίου, τό Ἅγιον Ὅρος Ἄθω, ἀπευθύνουμε τόν ἐν Χριστῷ χαιρετισμό σέ ὅλους ὅσοι συνήχθησαν ἐπί τό αὐτό στήν πόλη τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μέ τήν πρωτοβουλία εὐλαβῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου καί τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου των κυρίου Ἀνθίμου, γιά νά συμβάλουν στήν προβολή καί σπουδή μιᾶς ἀπό τίς περιώνυμες σύγχρονες μορφές τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Οικουμενι(στι)κή αγρυπνία σε Προτεσταντικό ναό στις Βρυξέλλες

IMG_9636
  Οικουμενι(στι)κή αγρυπνία τελέσθηκε στις Βρυξέλλες (21/01/2016) στην Ενωμένη Προτεσταντική “Εκκλησία” του Βελγίου (EPUB) στο πλαίσιο της εβδομάδας παγκόσμιας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα. Έλαβαν μέρος Ορθόδοξοι (Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας), Αγγλικανοί, Παπικοί, Προτεστάντες  και  Αρμένιοι.
Μήπως όμως τελικά εμπαίζουν τον ζώντα Θεό;  

Εκπαιδευτική ημερίδα: "Διωγμοί και εξόντωση των Χριστιανών Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης, Ίμβρου και Τενέδου, 1913 έως σήμερα

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας

Λανθασμένη η σύνδεση Τμήματος Ισλαμικών σπουδών, με το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
Είναι μεγάλο λάθος η σύνδεση της λειτουργίας Τμήματος Ισλαμικών σπουδών στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.  Δηλαδή αν γίνει το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η λειτουργία Τμήματος Ισλαμικών σπουδών στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης;

Οι Τρεις Ιεράρχες και τα Ορθόδοξα θρησκευτικά

Οι Τρεις Ιεράρχες και τα Ορθόδοξα θρησκευτικά
Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας.
Η επικείμενη εορτή των Τριών Ιεραρχών φέρνει στην επικαιρότητα το αίτημα να συνδυάσουμε τα κείμενα και τα διδάγματα των μεγάλων αυτών Πατέρων της Εκκλησίας με τις σύγχρονες ανάγκες της Παιδείας και με την κρίση που βιώνουμε. Πιστεύω ότι σε μία δύσκολη εποχή, όπως είναι η σημερινή, η ελληνορθόδοξη παιδεία μπορεί να καλλιεργήσει μηνύματα αισιοδοξίας και να δώσει πρότυπα ζωής στα παιδιά μας.

Δίνουν «Προνόμια» για σύμφωνα συμβίωσης«Προνόμια» για σύμφωνα συμβίωσης
Τα ομόφυλα ζευγάρια (με το νέο Ε1) αποκτούν πλέον φορολογικά δικαιώματα όπως και οι παντρεμένοι
Στο νέο έντυπο Ε1, δίπλα από τη λέξη «συζύγου» που υπάρχει πάνω από τη δεξιά στήλη δηλωτέων φορολογικών δεδομένων, έχουν προστεθεί για πρώτη φορά τα αρχικά «Μ.Σ.Σ.» που σημαίνουν «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης». Δηλαδή κάθε άτομο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με άλλο άτομο του ίδιου φύλου εξομοιώνεται φορολογικά με τον/τη σύζυγό τους.
Το δικαίωμα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν από φέτος και οι φορολογούμενοι που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα ζευγάρια. Με το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης τα εν λόγω ζευγάρια εξομοιώνονται φορολογικά με τους έγγαμους, δηλαδή αποκτούν δικαιώματα φορολογικών απαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων ίδια με αυτά των εγγάμων.

Νέα «κόλπα» από το υπ. Παιδείας! Mετέτρεψε σε «προαιρετικές» τις εορταστικές εκδηλώσεις για τους Τρεις Ιεράρχες σε γυμνάσια-λύκειαΜε εγκύκλιο ο Νίκος Φίλης  μετέτρεψε σε «προαιρετικές» τις εορταστικές εκδηλώσεις  για τους Τρεις Ιεράρχες σε γυμνάσια-λύκεια
Σε ακόμη ένα φάουλ υπέπεσε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, ο οποίος «ξαναχτύπησε» με εγκύκλιό του, αυτήν τη φορά για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι ένα 24ωρο νωρίτερα, ο κ. Φίλης είχε προκαλέσει το κοινό αίσθημα με εγκύκλιο με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν σήμερα στα σχολεία εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, την ώρα που για τη Γενοκτονία των Ποντίων η άποψή του είναι ότι πρόκειται για «αιματηρή εθνοκάθαρση»!

Ο Τζακ ο Κύπριος και η φασολιάΟ Τζακ ο Κύπριος και η φασολιά
Σταύρος Σ. Φωτίου
Στο γνωστό παραμύθι «Ο Τζακ και η φασολιά», κάποια στιγμή η αγελάδα, με το γάλα της οποίας μεγάλωσε ο Τζακ, σταματά να είναι παραγωγική. Με άλλα λόγια, ο Τζακ πρέπει να απογαλακτισθεί από τη γονική μέριμνα, έφθασε σε ηλικία που πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη της επιβίωσής του. Για τον σκοπό αυτό η μητέρα του τον στέλνει στην αγορά να ανταλλάξει την αγελάδα με κάτι άλλο, να βρει δηλαδή νέο τρόπο ικανοποίησης των βιωτικών του αναγκών.
Καθ᾽ οδόν ο Τζακ συναντά έναν «παράξενο» άνθρωπο, ο οποίος του προτείνει να του δώσει την αγελάδα και αυτός να του δώσει μαγικούς σπόρους. Ο Τζακ δέχεται και ικανοποιημένος για την πράξη του επιστρέφει στο σπίτι του, πεπεισμένος ότι η ανταλλαγή ήταν προς όφελός του. Ο ανώριμος ακόμη Τζακ δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι στη ζωή κάποιοι «παράξενοι» άνθρωποι αναμένουν να εκμεταλλευθούν τον συνάνθρωπό τους. Απεναντίας, η έμπειρη της ζωής μητέρα του, θυμώνει του αφελή της γιου, σκορπά τους σπόρους στη γη και τον στέλνει άσιτο για ύπνο.

«Ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με»προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ προσ­εύχεται στὸν τέταρτο Ψαλμὸ λέγοντας: «Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με» (δ΄ 2). Ὅσες φορὲς Σὲ ἐπικαλέσθηκα, ἄκουσες εὐνοϊκὰ τὴν προσευχή μου, Θεέ μου, Ἐσὺ ποὺ ἀποδίδεις δικαιοσύνη καὶ προστατεύεις τὸ δίκιο μου. Ὅταν βρέθηκα μέσα σὲ θλίψη καὶ στενοχώρια, μὲ παρηγόρησες χαρίζοντας ἀνακούφιση στὴν πιεσμένη καρδιά μου.
    «Τοῦτον τὸν λόγον», ἑρμηνεύει ὁ ἅ­γιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «λέγει ὁ Δαβίδ, διὰ νὰ δείξη ὅτι ἡ μὲν χαρὰ πλατύνει τὴν καρδίαν, ἡ δὲ θλίψις τὴν στενοχωρεῖ. Ἐμένα ὅμως, λέγει, εἰς τὸν καιρὸν τῆς θλίψεως καὶ λύπης ἐπλάτυνας, Κύριε· καὶ τόσον πολλὰ μεγαλόψυχον μὲ ἔκαμες, ὥστε ὁποὺ καὶ νὰ παραγγέλλω εἰς τοὺς στρατιώτας μου νὰ μὴ θανατώσουν τὸν πατραλοίαν (πατροκτόνον) υἱόν μου. ʻʻΦείσασθαι τοῦ παιδαρίου τοῦ Ἀβεσσαλώμʼʼ» (Β΄ Βασ. ιη΄ [18] 5). Στὴν πιὸ μεγάλη μου θλίψη, τότε ποὺ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά μου, ὁ Ἀβεσσαλώμ, ἐπαναστάτησε γιὰ νὰ μὲ φονεύσει καὶ νὰ καταλάβει τὸν βασιλικὸ θρόνο, σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ ἄκουσες τὴν προσευχή μου καὶ μοῦ χάρισες πλατυσμὸ καὶ μέσα στὴ θλίψη μου. 
   «Οὐκ εἶπε· ʻʻπαρήγαγες τὰς θλίψειςʼʼ, οὐ­δέ, ʻʻἀνεῖλες τοὺς πειρασμούςʼʼ, ἀλλʼ ­φῆκας ἑστάναι καὶ ʻʻἐπλάτυνάς μεʼʼ, σημει­ώνει ἱερὸς Χρυσόστομος. Δὲν εἶπε: «Ἀ­φαίρεσες τὶς θλίψεις», οὔτε «ἔδιωξες τοὺς πειρασμούς», ἀλλὰ τὶς ἄφησες νὰ ὑ­πάρχουν καὶ «μὲ παρηγόρησες» (ΕΠΕ 5, 130). Παρόλο ποὺ πονοῦσα καὶ ὑπέφερα, δὲν αἰσθανόμουν ἀπελπισία. Διότι Ἐσύ, Θεέ μου, μὲ λύτρωσες ἀπὸ τὴ στενοχώ­ρια καὶ τὴ δυσφορία καὶ δημιούργησες στὸ ἐσωτερικό μου ἄνεση καὶ εὐρυχωρία, γιὰ νὰ ἀντέξω τὴ συμφορά μου.

26 Ιαν 2016

Τρεῖς Ἱεράρχες.Ὑποδείγματα μαθητῶν (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


Ὑποδείγματα μαθητῶν
Ὁ εὐσεβὴς Ἑλληνικὸς λαός, ἀγαπητοί μου, πάντοτε ἔθετε ὅλες τὶς ἀσχολίες του ὑπὸ τὴν προστασία τῶν ἁγίων. Σήμερα γιορτάζουμε τοὺς Τρεῖς μεγάλους Ἱεράρχας, ποὺ ἀγάπησαν τὰ γράμματα καὶ ἔγιναν προστάτες τῶν γραμμάτων.

Οικουμενι(στι)κός Εσπερινός στη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των τειχών.(Φωτο & Βίντεο)

Βατικανό - Στον Οικουμενι(στι)κό Εσπερινό για το τέλος της εβδομάδας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα έλαβαν μέρος ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Ιταλίας και Μάλτας Γεννάδιος (ΕΔΩ), ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Αγγλικανός “Αρχιεπίσκοπος” David Moxon.

Δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς του Ρίο για τους τρανσέξουαλ αθλητέςΗ Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αλλάζει τα δεδομένα για τους τρανσέξουαλ αθλητές.
Το ζήτημα των τρανσέξουαλ αθλητών απέκτησε πρόσφατα ευρύτερη παγκόσμια προσοχή όταν ο Bruce Jenner, o Ολυμπιονίκης του δεκάθλου το 1976, ανακοίνωσε ότι έχει υποβληθεί σε εγχείρηση αλλαγής φύλλου και τώρα ζει ως γυναίκα και ονομάζεται, Caitlyn Jenner. Tώρα οι τρανσέξουαλ αθλητές είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου.
 Οι ιατρικοί επικεφαλής στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), πρότειναν την αλλαγή που θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο εύκολη την συμμετοχή τρανσέξουαλ αθλητών, για να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του φετινού καλοκαιριού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, καθώς και σε άλλα διεθνή αθλητικά γεγονότα.

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Ο Παν. Καμμένος και ο γέροντάς τουΟ Παν. Καμμένος και ο γέροντάς του
            Ένας χρόνος συμπληρώθηκε διακυβέρνησης της χώρας από την Ριζοσπαστική Αριστερά και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Η εμπειρία των Ελλήνων είναι πικρή σε όλα τα ζητήματα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, εθνικά, ηθικά. Η απογοήτευση πλήρης  σε όσους τους  πίστεψαν για κάτι καλύτερο.
Υποσχέσεις πολλές έδωσε και ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ κ. Παν. Καμμένος, που δεν πραγματοποιήθηκαν. Στις 22 Ιανουαρίου 2015, τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές που έφεραν τους ΑΝΕΛ στην εξουσία ως συμπλήρωμα αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Αγιορείτικο Βήμα». Σ’ αυτήν έδειξε άτεγκτος στα εθνικά και θρησκευτικά ζητήματα: «Ρίξαμε την κυβέρνηση Σαμαρά γιατί προσπάθησε να προωθήσει το σενάριο της γερμανικής επικυριαρχίας για Παγκοσμιοποίηση με υποστολή των σημαιών, με περιθωριοποίηση των αρχών, της θρησκείας, των αξιών». Και σε άλλα σημεία της ίδιας συνέντευξης: «Οδεύουμε στην οδό της Ορθοδοξίας», «Είμαστε γνήσιοι Ορθόδοξοι», «Κόκκινες για εμάς γραμμές τα εθνικά θέματα, ο σύνδεσμος Ορθοδοξίας – Ελληνισμού, οι σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας», Για το θέμα της επέκτασης  του συμφώνου συμβίωσης στους ομόφυλους διαβεβαίωσε ότι το Κόμμα του θα ακολουθήσει τη απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος...

Να μη παραχωρηθεί Ναός Ορθοδόξων σε Παπικούς στην Πάτμο


AGIA-EIRHNH2

ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΝΑΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
Σύμφωνα με τη διαδικτυακή εφημερίδα patmostimes (www.patmostimes.gr), θα δοθεί Ναός της νήσου Πάτμου στους Παπικούς.  Τούτο αποτελεί  παραβίαση του περί Ιερότητας Νόμου 1155/1981. Ξεκάθαρη παραβίαση τόσο της Εκκλησιαστικής Ιερότητας όσο και του Συνταγματικού Νόμου. 
Ως γνωστό η νήσος Πάτμος συγκαταλέγεται ανάμεσα τους τρεις Ιερούς τόπους (Άγιον Όρος, Μετέωρα και νήσος Πάτμος) όπου δεν επιτρέπονται άλλοι λατρευτικοί χώροι πλην των Ορθοδόξων και ως εκ τούτου ρητώς απαγορεύεται η ύπαρξη λατρευτικών χώρων αιρετικών και αλλοθρήσκων (Νόμος της Ιερότητας 1155/1981). Το νομικό προστατευτικό κεκτημένο, με βάση τον Νόμο της Ιερότητας 1155/1981, θα παραβιασθεί από την Εκκλησία;

Χαιρετισμός στην εκδήλωση των φοιτητών της Θεσσαλονίκης για τον άγιο Πορφύριο. (Ἀρχιμ. Χριστοφόρος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου ἉγίουὌρους)ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ
            Ἡ πρωτοβουλία τῶν φοιτητῶν τῆς Θεσσαλονίκης, νά ὀργανώσουν ἡμερίδα πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, μᾶς συγκίνησε, μᾶς χαροποίησε καί τόνωσε τίς ἐλπίδες μας γιάτά νέα παιδιά καίτό μέλλον τους. Βλέπουμε ὅτιτίς νεανικές ψυχές δέν τίς κερδίζουν μόνο τά εἰσαγώμενα ἀπό Δύση καί Ἀνατολή οὐμανιστικά ἰνδάλματα, ἀλλά καί τά ἁγιασμένα πρότυπα πού προβάλλει ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας. Καί αὐτό εἶναι πολύ παρήγορο.
            Ἡ δημόσια ζωή στήν πατρίδα μας ἀποχριστιανίζεται μέ νόμους πού φέρνουν τήν ἀποστασία, ἀλλά τίς καρδιές αὐτῶν τῶν φοιτητῶν κερδίζει ἡ ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τούς Ἁγίους Του.

Διαμαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας για την είσοδο των πολεμικών τεχνών στα σχολείαΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε.Β.Β. & Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Κατόπιν πληροφόρησής μας για την έγκριση άδειας εισόδου των πολεμικών τεχνών, συγκεκριμένα του Ζίου-Ζίτσου, σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας[1], θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας.
Οι πολεμικές τέχνες «βασίζονται σε Ανατολικές φιλοσοφίες ή θρησκείες, ιδιαιτέρως στον Ταοϊσμό και τον Βουδισμό Ζεν. Το Ζίου-Ζίτσε, το Καράτε, το Κιούντο και το Κέμπο είναι έντονα επηρεασμένα από τον Βουδισμό Ζεν»[2]. Μάλιστα, «δημιουργός των πολεμικών τεχνών θεωρείται ο Βουδιστής μοναχός Μποντιντάρμα»[3]. Και παρότι «πολλοί που ασκούν τις πολεμικές τέχνες το κάνουν χωρίς να γνωρίζουν το θρησκευτικό χαρακτήρα τους», η ουσία είναι ότι «το πλήθος των διαφόρων μαχητικών ειδών συνδέονται με ένα πνευματικό κέντρο που έχει τις ρίζες του στον Ταοϊσμό και τον Βουδισμό»[4].

25 Ιαν 2016

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πρέπει νὰ ἐλπίζουμε ἢ νὰ ἀνησυχοῦμε;Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ προυσιάσθηκε ὡς κύρια εἰσήγηση στὸ Διεθνὲς Θεολογικὸ Συνέδριο, ποὺ συνεκάλεσε Ἱερὰ Μητρόπολη Μολδαβίας στὴν πρωτεύουσα Κισινάου τοῦ ἀνεξάρτητου Μολδαβικοῦ κράτους, στὶς 21 Ἰανουαρίου τοῦ 2016. Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Διαθρησκειακὸς Συγκρητισμός».
Ἡ εἰσήγηση αὐτὴ συμπληρώθηκε καὶ ἀπὸ θέσεις τῆς εἰσηγήσεως τοῦ π. Ματθαίου Βουλκανέσκου, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὴν «Νέα Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ποὺ συνέταξε καὶ ἐκυκλοφόρησε ἡ Ρουμανικὴ Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ ὅλους τοὺς μοναχοὺς τῆς Σκήτης, ὅπως καὶ ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς «Συνάξεως Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» (βλ. Θεοδρομία 17 (2015) 73-83.
Αὐτή, λοιπόν, ἡ συμπληρωμένη εἰσήγηση ὑπογράφτηκε ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τοῦ Συνεδρίου καὶ ἀπὸ τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο τῶν Ὀρθοδόξων Μολδαβῶν, ποὺ ξεπερνοῦσε τὰ χίλια πεντακόσια (1500) πρόσωπα καὶ ἐπλημύρισε τὴν μεγάλη αἴθουσα ὅπου ὡμίλησε τὴν ἑπομένη ἡμέρα (22-1-2016) ὁ π. Θεόδωρος. Τὸ ὑπογεγραμμένο κείμενο ἐστάλη στὴν ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ἐδῶ δημοσιεύεται χωρὶς τὶς συμπληρωματικὲς θέσεις.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com