31 Ιουλ 2013

Νικόλαος Σωτηρόπουλος,Γιατί δεν αγωνίζονται οι πλείστοι επίσκοποι;ΓIATI ΔEN AΓΩNIZONTAI OI ΠΛEIΣTOI EΠIΣKOΠOI;
                Ἄπιστοι καὶ ἀμοραλιστὲς πολιτικοί, ἄνθρωποι σκοτεινοὶ καὶ σκοτεινῶν δυνάμεων ὄργανα, μὲ διαφόρους τρόπους προσπαθοῦν ν' ἀποχριστιανίσουν, ἀλλὰ καὶ ν' ἀφελληνίσουν τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Aὐτὲς τὶς ἡμέρες ἔφθασαν στὸ σημεῖο, μεγάλο σημεῖο τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας, νὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὴν ἀργία τῆς Kυριακῆς ἡμέρας. Tὴν ἀργία τῆς Kυριακῆς εἶχε θεσπίσει ὁ πρῶτος χριστιανὸς βασιλεύς, ὁ Mέγας Kωνσταντῖνος. Ἡ Kυριακή, εἶπε, ἀφιερώνεται στὸν ἥλιο Xριστό. Ἤδη δὲ στὴν Ἀποκάλυψι (α΄ 10) ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἀναφέρεται μὲ τὸ ὄνομα Kυριακὴ ὡς ἡμέρα τοῦ Kυρίου, τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ, γιὰ τὴν ἔνδοξη ἀνάστασί του, ἀλλὰ καὶ ὡς ἡμέρα τῶν πιστῶν γιὰ τὴν ἀνάπαυσί τους ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἔργα καὶ τὴν ἐνασχόλησί τους σὲ πνευματικὰ ἔργα. 

Κυκλοφορεί το φύλλον της 2. 08.2013 του «Ορθοδόξου Τύπου»Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 2ας Αὐγούστου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
Ἀνοικτὴ σύγκρουσις Φαναρίου — Μόσχας διὰ τὴν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συν­όδου. Ἡ Μόσχα δὲν ἀποδέχεται πρωτεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Πάπα.

Τα πέντε στάδια για τις υποχρεωτικές μετατάξεις 8.000 εκπαιδευτικώνΣχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις περίπου 8.000 εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας έχει αρχίσει να «τρέχει» τη διαδικασία και αναμένεται μέχρι τις 10 Αυγούστου να οριστικοποιηθεί η λίστα. Υπενθυμίζεται ότι 5.000 καθηγητές θα μεταταχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Πρόκειται για ειδικότητες γυμναστών, πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών. Το υπουργείο σε συνεννόηση με τους διευθυντές εκπαίδευσης θα καθορίσει τις επόμενες ημέρες τον ακριβή αριθμό καθηγητών που θα μεταταχθεί ανά ειδικότητα. Μάλιστα, έως την Παρασκευή οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αναμένεται να στείλουν στοιχεία για τους καθηγητές που πλεονάζουν.

Ο Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας προς τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, για την κατάργηση της Κυριακής αργίαςἘν Δελβινακίῳ τῆ 17ῃ Ἰουλίου 2013
Ἐξοχώτατον
κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Εἰς Ἀθήνας        
           Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,    
            Σᾶς γράφω τὸ παρὸν μὲ πολὺν πόνον καὶ μεγάλην ἀγωνίαν, ἐξ  αἰτίας τῆς προωθήσεως τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν κατάργησιν τῆς Κυριακῆς ἀργίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγορᾶς. Ἀδυνατῶ δὲ νὰ κατανοήσω τὴν κατεπείγουσαν διαδικασίαν προωθήσεως τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου. Διότι ὑπάρχει βάσιμος ὁ φόβος νὰ κλείσουν ὅσα ἀπὸ τὰ μικρὰ καταστήματα ἀντέχουν ἀκόμη εἰς τὴν λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς ἐξαθλιώσεως τῆς Πατρίδος μας. Ἤδη, φθάνουν εἰς ἡμᾶς δραματικαὶ ἐκκλήσεις μικροεμπόρων, οἱ ὁποῖοι κατ’ οὐδένα λόγον θέλουν νὰ παραδοθοῦν τὰ καταστήματά των εἰς τοὺς «μεγαλοκαρχαρίας» τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν.

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Ο αυτοκρατορικός Παρακλητικός Κανόνας

Ο αυτοκρατορικός Παρακλητικός Κανόνας
            Τις μισές από τις δεκαπέντε ημέρες πριν από την εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ψάλλεται ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας. Πρόκειται για εξαιρετικής έμπνευσης εκκλησιαστικό ύμνο του αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεοδώρου Β΄ Δούκα Λασκάρεως, υιού του μεγάλου πατέρα του, αυτοκράτορα Αγίου Ιωάννη Βατάτζη. Από τους ειδικούς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα της ύστερης Βυζαντινής περιόδου και είναι γραμμένο σε πρώτο ενικό πρόσωπο, κάτι όχι σύνηθες.

Τα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα -Τι προβλέπει η Υπουργική ΑπόφασηΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα κριτήρια για τη διαθεσιμότητα
 Προβάδισμα στην αξιολόγηση εξασφαλίζουν οι υπάλληλοι του Δημοσίου που διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα. Η υπουργική εγκύκλιος, με βάση την οποία θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 8.290 εργαζόμενοι, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας
Η μοριοδότηση του τρόπου πρόσληψης και η ενίσχυση της βαθμολογίας των τυπικών προσόντων (πτυχίων, μεταπτυχισκών και διδακτορικών τίτλων) έναντι της προϋπηρεσίας αποτελούν τις δύο βασικές καινοτομίες που εισάγει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης στην υπουργική απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί το προσωπικό.

Ὑψιπέτης Ἀετός - Νέο βιβλίο για το μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ.Ὑψιπέτης Ἀετός
Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπολεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
(1922 – 1994)
Ἀπὸ τον Πρόλογο τοῦ Βιβλίου
Στὶς 12 Δεκεμβρίου 1994, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἀναχώρησε γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Καὶ παρ’ ὅτι πέρασαν κιόλας περισσότερα ἀπὸ δεκαοκτὼ χρόνια, ἡ μορφή του καὶ τὸ ἔργο του βρίσκονται πάντα στὴν ἐπικαιρότητα. Πολλοὶ ποὺ τὸν ἐγνώριζαν καὶ τὸν ἀγαποῦσαν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἁπλῶς ἔχουν ἀκούσει χωρὶς νὰ τὸν ἔχουν συνατήσει ποτέ, θέλουν νὰ πληρο­φορηθοῦν γιὰ τὸν ἱερὸ ἄνδρα.
Βέβαια, τὶ καὶ ποιὸς ἦταν ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἵσως ποτὲ κανεὶς δὲν θὰ μπορὲσῃ νὰ παρουσιάσῃ. Ὅμως, ἐπειδὴ ἐπίμονα ζητοῦν νὰ μάθουν γι’ αὐ­τόν, ἀποφασίστηκε νὰ χαραχθοῦν λίγες σχετικῶς γραμμὲς ἀπὸ τὴν δραστηριότητά του ὡς Μητροπο­λί­του Δρυϊνουπόλεως, κυρίως ἀπὸ ὅσα διασώζει ἡ μνήμη καὶ σὰν «ἀντίδωρο» εὐγνω­μοσύνης, γιὰ ὅσα ἐκεῖνος μᾶς προσέφερε, ἀλλὰ καὶ σὰν χρέος ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία, στὸ Ἔθνος καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο.

Μητρόπολη Πειραιώς: Μισθοί Κληρικών- Εκκλησιαστική περιουσία- Μερικές αλήθειεςἘν Πειραιεῖ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΜΙΣΘΟΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Νομικού Συμβούλου Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς
Κάθε φορά που θέλει η εξουσία να αποπροσανατολίσει από τα καυτά και υπαρκτά προβλήματα που η ίδια δημιούργησε, επανέρχεται στην επικαιρότητα η εκκλησιαστική περιουσία και η από το κράτος μισθοδοσία των Ιερέων. Κραυγές λαϊκισμού ακούγονται για το πως είναι δυνατόν η Εκκλησία να διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία, πώς ανέχεται η Πολιτεία να αμείβει αυτή τους Ιερείς και ως επιστέγασμα των κραυγών έρχεται η επωδός περί χωρισμού Εκκλησίας και κράτους.

Δημόσιο: με ποια κριτήρια θα γίνεται η αξιολόγηση – Ποιοι σώζονται από τη διαθεσιμότητα- Σήμερα η λίστα με τις υπηρεσίες απ' όπου θα προέλθουν οι υπάλληλοι που θα βγουν σε διαθεσιμότητα
- 8.211 υπάλληλοι στο στόχαστρο και 1.500... εφεδρικοί για να “κλείσει” ο αριθμός των 12.500
- Πτυχίο και πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δίνουν τα περισσότερα μόρια στους υπαλλήλους
- Αρνητικό βαθμό θα παίρνουν πόσοι έχουν πειθαρχικές παραβάσεις
- Υπάλληλοι χωρίς πτυχίο και με συμβάσεις κινδυνεύουν περισσότερο
Αρχίζει σήμερα η δεύτερη φάση της διαθεσιμότητας στο Δημόσιο. Οι Γ.Γ. των υπουργείο θα αποστείλουν στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών τις δομές απ' όπου θα προέλθουν οι προς διαθεσιμότητα υπάλληλοι.

30 Ιουλ 2013

Έντονη προσηλυτιστική δραστηριότητα από νεοπροτεστάντες στις Σέρρες. Δηλώσεις του υπεύθυνου του αντιαιρετικού γραφείου της Ι. Μ. Σερρών

Φωτογραφία

Τις τελευταίες μέρες και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ,
Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται από την οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση»
Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στην περιφερειακή Ενότητα Σερρών , από την οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση». Συγκεκριμένα διανέμει σακούλες που περιλαμβάνουν την Καινή Διαθήκη σε έντυπη μορφή και cd καθώς και έντυπα που αναφέρονται στην δράση της ομάδας και τον τρόπο επικοινωνίας με αυτή. Το Σάββατο διανεμήθηκαν χιλιάδες σακούλες με το περιεχόμενο της σε διάφορες περιοχές της πόλης των Σερρών .Έξω από κάθε σπίτι, μονοκατοικία ή πολυκατοικία, οι ένοικοί έβρισκαν την συγκεκριμένη σακούλα, ξαφνιασμένοι και απορημένοι με το περιεχόμενό της.
Δηλώσεις του υπεύθυνου του αντιαιρετικού γραφείου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης
Ο πατέρας Κωνσταντίνος Μαλάκος ,πρωτοπρεσβύτεροςτου Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και υπεύθυνος του αντιαιρετικού γραφείου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης, κάνοντας δηλώσεις 

Μητσοτάκης: Υποχρέωση μας να απομακρύνουμε 15.000 υπαλλήλους. Διαθεσιμότητα με μοριοδότησηΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΣΟΙ ΜΠΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μητσοτάκης: Υποχρέωση μας να απομακρύνουμε 15.000 δημοσίους υπαλλήλους
Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση απομάκρυνσης 15.000 δημοσίων υπαλλήλων ώς τα τέλη του 2014, επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι όσοι μπήκαν με προσόντα και αξιοκρατικές διαδικασίες έχουν εξασφαλισμένη την παραμονή τους στο δημόσιο.

Θετική η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στο άνοιγμα των καταστημάτων τις ΚυριακέςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θετική η Αντιπεριφέρεια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές
«Πρόθεση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης είναι να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα και τις 52 Κυριακές του χρόνου», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης, Γιώργος Τσαμασλής στο περιθώριο της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου κεντρικής Μακεδονίας.
«Θέλουμε να έρχεται ο κόσμος επειδή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα», ανέφερε ο κ. Τσαμασλής και γνωστοποίησε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει επαφές με τους εκπροσώπους όλων των φορέων και τους δημάρχους καθώς όπως είπε, «κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες».

Αύριο οι λίστες της διαθεσιμότητας στο Δημόσιο - 1.500 από το Υπουργείο ΠαιδείαςΟι λίστες της διαθεσιμότητας στο Δημόσιο – 9.820 στο στόχαστρο τον Σεπτέμβριο
- Αύριο τα υπουργεία δίνουν τα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα
- Ως τις 23 Αυγούστου καταργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
- Μέσα Σεπτέμβρη εκτός δημοσίου οι υπάλληλοι
- Δείτε αναλυτικά πόσοι φεύγουν ανά υπουργείο
Αύριο μέχρι το μεσημέρι όλα τα υπουργεία πρέπει να έχουν στείλει αναλυτικές καταστάσεις με τις θέσεις που καταργούνται και τον αριθμό των υπαλλήλων που τίθεται σε διαθεσιμότητα.

Κωνσταντίνος Χολέβας, Είχαμε κάποτε μια ωραία ελληνική γλώσσαΕίχαμε κάποτε μια ωραία ελληνική γλώσσα
Τα ελληνικά ήταν και παραμένουν μία δύσκολη γλώσσα. Υπήρχε, όμως, στα παλαιότερα χρόνια μία ηθική υποχρέωση των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης να μιλούν και να γράφουν σωστά ελληνικά. Για να δείχνουν τον σεβασμό τους προς την πανάρχαια γλώσσα μας και για να γίνονται παράδειγμα προς μίμησιν από τον λαό. Σήμερα δυστυχώς ακούμε και διαβάζουμε σοβαρά γλωσσικά ολισθήματα από –υποτίθεται- μορφωμένους ανθρώπους. Καταγράφω χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:

Αρχιεπισκοπή Αθηνών - Μαξίμου : Διευκρινίσεις για την Εταιρεία αξιοποίησης της ακίνητης Εκκλησιαστικής περιουσίαςΔιευκρινίσεις για την Εταιρεία αξιοποίησης της ακίνητης Εκκλησιαστικής περιουσίας 30/7/2013
Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το γραφείο του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται τα ακόλουθα: «Σε συνέχεια της σχετικής πρότασης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου - η οποία έχει διατυπωθεί και τεθεί υπ' όψιν της Πολιτείας ήδη από τον Οκτώβριο του 2009- και προς την κατεύθυνση της υλοποίησής της, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα στην από κοινού σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας Α.Ε.”.

1,3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση στο κονάκι της Μονής Εσφιγμένου


Άγιο Όρος: Επέμβαση των ΜΑΤ στο κονάκι της μονής Εσφιγμένου που βρίσκονται ''ταμπουρωμένοι'' 20 μοναχοί! - Φωτογραφία 1

Προϊον φωτομοντάζ οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν σήμερα στο Internet λέει η Παλαιά Αδελφότητα της Μονής Εσφιγμένου (ΔΕΣ ΕΔΩ)
Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ»: “Πριν από δύο εβδομάδες το Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της νέας αδελφότητας και με απόφασή του ζήτησε την απομάκρυνση των ζηλωτών, προκειμένου να γίνει ανακαίνιση του διώροφου κτίσματος, στο οποίο στεγάζεται το κονάκι-αντιπροσωπείο στις Καρυές, ένα έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με ποσό 1,3 εκατ. ευρώ.”

Πούτιν και Γιανούκοβιτς χτύπησαν μαζί τη μεγαλύτερη καμπάνα της Ουκρανίας ( Βίντεο & Φωτογραφίες)

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βίκτορ Γιανούκοβιτς ταξίδεψαν στην Σεβαστούπολη για να παραστούν στα εγκαίνια της μεγαλύτερης καμπάνας της Ουκρανίας στα πλαίσια των εορτασμών για την 1025η επέτειο από το βάπτισμα των Ρώσων.

Μητσοτάκης: 15.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του 2014

Για τη διαδικασία της κινητικότητας μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.(enikos)

29 Ιουλ 2013

Τα κριτήρια για τη διαθεσιμότηταΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
«Ασπίδα» πτυχία, προσόντα και το «σκληρό» ΑΣΕΠ
Τα πτυχία και το «σκληρό» ΑΣΕΠ θα αποτελούν «ασπίδα» για τη διαθεσιμότητα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και θα μοριοδοτούνται περισσότερο από την προϋπηρεσία, σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης του προσωπικού, που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Αντίσταση στον νόμο κατά της ΚυριακήςΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
     Μέ ἕνα καθαρά ψυχρό ἐπαγγελματικό ὑπολογισμό οἱ 52 βουλευτές τοῦ θερινοῦ τμήματος τῆς βουλῆς, μέλη τῆς κυβερνήσεως, καί μέ σωρεία ἕωλων ἐπιχειρημάτων ψήφισαν τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἑνός θεσμοῦ πού τιμοῦν ἐπί 2.000 χρόνια οἱ Χριστιανοί ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ὁποῖος ἔχει καθιερωθεῖ ἐπίσημα πρίν ἀπό 17 αἰῶνες ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο.
        Οἱ 52 αύτοί ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ τόλμησαν νά ὑψώσουν τό ἀνάστημά τους ἀπέναντι στό θεϊκό νόμο καί μέ τήν ψῆφο τους νά καταφέρουν ἐν ψυχρῷ πενήντα δύο θανάσιμα πλήγματα στόν ἱερό θεσμό προσφέροντάς τον θυσία στόν νέο μεγάλο «θεό» τῆς Εὐρώπης καί τοῦ κόσμου: τόν μαμωνά, τό χρῆμα!  Ὁ ἁρμόδιος μάλιστα ὑφυπουργός ἔφτασε στό σημεῖο νά ἐπικαλεστεῖ τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Τό Σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον», προκειμένου νά προπαγανδίσει τό ἐγχείρημα τοῦ ὑπουργείου του. Τό ἔλεγε αὐτό ἀγνοώντας ἐντελῶς τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο κατά τούς εἰδικούς ἑρμηνευτές εἶναι: 

Βίντεο από την επέμβαση των αστυνομικών με τη μπουλντόζα στο κονάκι της Μονής Εσφιγμένου

Η Τρόικα ζητά λουκέτο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.Τι απάντησε ο Υπουργός, κ. Θεόδωρος ΚαράογλουΑμφιβολίες για την αναγκαιότητα ύπαρξης του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο μαζί με τους εποπτευόμενους φορείς απασχολεί σήμερα 712 άτομα, φέρεται να εξέφρασε η τρόικα. 
Στην κεντρική δομή του υπουργείου απασχολούνται 392 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες που αλληλοκαλύπτονται με τις υπηρεσίες των καλλικρατικών δήμων και των περιφερειών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφ. Real η τρόικα σε συζήτηση που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο έκρινε ότι «η κυβέρνηση μπορεί να ζήσει και χωρίς τις υπηρεσίες του ΥΜΑΘ» για να πάρει τότε ιδιαίτερα σκληρές απαντήσεις από την κυβέρνηση, οι περισσότερες από τις οποίες σχετίζονταν με «εθνικούς λόγους» και «πολιτικούς συμβολισμούς».  

Αντισταθείτε! Ποτέ δουλειά την Κυριακή!ΑΓΙΟΙ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ. ΔΩΣΤΕ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΟΧΙ ΣΤΑ  ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΑΟΣΥΝΑΞΕΙΣ    
 Γράφει ο Καθηγητής Χρίστος Γερ. Σιάσος
«Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια… Αντίσταση και ανάκαμψη, για να βρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ό,τι κινδυνεύει… Η Ελλάδα είναι η Χώρα των Μεγάλων Αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών… Μην αφήσεις τη Χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς Εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα… Μείνατε σταθεροί στην Πίστη και στα ιδανικά του Γένους…». Μακαριστός Χριστόδουλος Α΄ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Αρχιτεκτονική πρόταση για το τζαμί στην Αθήνα.

"Θα ποτίσουν με αίμα μοναχών το χώμα του Αγίου Όρους"- Επέμβαση στο κονάκι της Μονής Εσφιγμένου


esfigmenou epemvasi3

10:52 Το μήνυμα των μοναχών της παλιάς αδελφότητας της Ι.Μ. Εσφιγμένου:
"Πληροφορίες θέλουν την Κυβέρνηση να έχει δώσει πράσινο φως για επέμβαση αστυνομική εναντίον μοναχών εντός Αγίου Όρους. Έχει αναλογιστεί η κυβέρνηση ότι θα ποτίσει με αίμα μοναχών το χώμα του Αγίου Όρους. Στο κονάκι εγκαταβιούμε εδώ και δεκαετίες έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και σας παρακαλούμε να επαναφέρετε την ησυχία και την ηρεμία στο Όρος. Ας επέμβει η πολιτική ηγεσία να ηρεμήσει τα πνεύματα ... ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΕ ΑΜΥΝΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ... ΕΛΕΟΣ"
09:46 Ενας μοναχός τραυματίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από μοναχούς της παλιάς αδελφότητας, κατά τη διάρκεια επέμβασης των ΜΑΤ στο κονάκι της Εσφιγμένου. Ο μοναχός τραυματίστηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σπάσουν την πόρτα με μικρό γερανάκι. 

Μέσα Σεπτέμβρη το επόμενο κύμα διαθεσιμότητας. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο


Ωρα μηδέν για τη διαθεσιμότητα

Δημόσιο: ποια προσόντα σώζουν - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο με διαθεσιμότητα
- Πτυχίο και πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δίνουν τα περισσότερα μόρια στους υπαλλήλους
- Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν όσοι έχουν χαμηλά προσόντα και υπηρετούν με συμβάσεις
- Σε διαθεσιμότητα θα μπουν όσοι μετά την αξιολόγηση έχουν τα λιγότερα προσόντα
- Μέσα Σεπτέμβρη το επόμενο κύμα διαθεσιμότητας
Είναι θέμα λίγων ημερών να “κλείσει” το πακέτο των κριτηρίων βάσει των οποίων θα κρίνονται οι υπάλληλοι του δημοσίου.

Ο προσηλυτισμός της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης και οι ευθύνες των Επισκόπων

Ιωνάθαν Μακρής (πρόεδρος της νεοπροτεσταντικής οργάνωσης, Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση) : «…Δεν είμαστε εδώ μόνοι μας. Έχουμε μια πάρα πολύ ευλογημένη σχέση με το Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο. Τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία……» (ΔΕΙΤΕ από 4.18΄)
Δείτε σχετικά και :

Δελτίο Τύπου για λήξη ετησίου σεμιναρίου της Σ.Φ.Ε.Β.Α


                  

    Σ.Φ.Ε..Β.Α.ι
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ  ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ     
Κόνιτσα 28 Ιουλίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
            Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 26 - 28 Ιουλίου 2013, στην Ιερά Μονή  Ταξιαρχών Γκούρας, στο Αηδονοχώρι Κονίτσης, το ετήσιο   Σεμινάριο Στελεχών τής ΣΦΕΒΑ υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέου.

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδης, Ο ΑσύγκριτοςΟ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ
Μερικοί ἀφελεῖς τολμοῦν κάποτε νά συγκρίνουν, μέ ἀνθρώπινα συνήθως μέτρα, τόν Ἰησοῦ Χριστό, μέ κάποιες προσωπικότητες πού ξεχωρίζουν στίς σελίδες τῆς ἱστορίας. Γιά παράδειγμα, ὁ Σωκράτης, ὁ Κομφούκιος, κ.ἄ. Καί λέω "ἀφελεῖς", γιατί λησμονοῦν τήν ἰδιότητα τῶν δύο συγκρινόμενων προσώπων. Τό ἕνα πρόσωπο εἶναι Θεός - Θεάνθρωπος - τό δέ ἄλλο πρόσωπο εἶναι, ἄνθρωπος, ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός.
Ἰησοῦς εἶναι " Ἀσύγκριτος". Ἀσύγκριτος μέ τήν ἀπόλυτη, ἀλλά καί τήν ἀπόλυτα θεολογική ἔννοια καί ὄχι μ᾽ αὐτή τή σχετικά περιγραφική καί συγκριτική. Τέτοια "σχήματα λόγου" εἶναι γιά παράδειγμα τά ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι "ἀσύγκριτος" καλλιτέχνης, ρήτορας κ.λπ. ἤ τό τάδε ἔργο δέ συγκρίνεται μέ τό ἄλλο…
Πιό πάνω εἶπα "ἀφελεῖς" αὐτούς, πού τολμοῦν νά συγκρίνουν τόν Χριστό μέ ἀνθρώπινες προσωπικότητες. Δυστυχῶς, δέν εἶναι μονάχα ἀφελεῖς, εἶναι καί ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀντίχριστοι! Δηλαδή, προκατειλημμένοι ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Αἱρετικοί. Αὐτούς προπάντων, τούς αἱρετικούς, πού ἀμφισβητοῦσαν, κατά κάποιο τρόπο, τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής καί Θεολόγος ἦταν ὁ πρῶτος πού τούς εἶπε "ἀντιχρίστους".

28 Ιουλ 2013

Η μοναχική ανησυχία του Πούτιν για τους χριστιανούςΗ μοναχική ανησυχία του Πούτιν για τους χριστιανούς
Πολιτική ηγεσία και Ιεραρχία ανοίγουν τον δρόμο στη Ρωσία να παρουσιαστεί ως προστάτης χριστιανών στις ισλαμικές χώρες, ρόλο που είχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα
Η προστασία των χριστιανών που υφίστανται κατά τον 21ο αι. διωγμούς, δεν είναι ζήτημα μόνον θρησκευτικό, αλλά για την Ελλάδα πρωτίστως πολιτικό. Είναι όμως αφενός μεν εντυπωσιακή η αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας αφετέρου δε, φθάνει και μέχρι υποστηρίξεως των ακραίων ισλαμιστών, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Δ. Αβραμόπουλου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη Βραζιλία

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη Βραζιλία

Το νέο σχέδιο για το Τεχνικό ΛύκειοΤο σχέδιο για το Τεχνικό Λύκειο σύμφωνα με την "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ".
Οι μεταρρυθμίσεις που εισάγει το σχέδιο νόμου
Οι σαρωτικές ανατροπές στο (νέο) Τεχνικό Λύκειο
Αλλάζει άρδην ο χάρτης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το σχέδιο νόμου για το Λύκειο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της επόμενης εβδομάδας. Ετσι, μετά την ανασυγκρότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σχέδιο «Αθηνά», η οποία αποτυπώθηκε στο νέο μηχανογραφικό δελτίο που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, σαρωτικές αλλαγές έρχονται τόσο στο Γενικό και το Τεχνικό Λύκειο όσο και στον χώρο των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
 Η «κυριακάτικη δημοκρατία» παρουσιάζει αποκλειστικά το σχέδιο νόμου που στοχεύει στην αναβάθμιση των έως τώρα Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), το οποίο δεν αποκλείεται να τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη κιόλας σχολική χρονιά.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η έννοια της ειρήνης. Aγία Ειρήνη ΧρυσοβαλάντουΕν Πειραιεί 27-7-2013
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
Τό όνομα της σήμερον εορταζομένης οσίας και θεοφόρου μητρός ημών Ειρήνης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής του Χρυσοβαλάντου, μάς παρέχει τήν ευκαιρία νά εντρυφήσουμε στήν έννοια του όρου «ειρήνη» και να ομιλήσουμε περί της ειρήνης.
Εκ προοιμίου οφείλουμε νά πούμε ότι η ειρήνη, όπως και οι άλλες έννοιες (η αλήθεια, η ζωή, η ελπίδα, η αγάπη, η σοφία κ.λπ.) δέν είναι μία αφηρημένη και απρόσωπη έννοια. Γιά τήν Ορθόδοξη Εκκλησία μας τίποτε δέν είναι απρόσωπο και αφηρημένο. Όλα είναι συγκεκριμένα και προσωποιημένα. Όλα έχουν τήν αναφορά τους στό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι, λοιπόν, και η ειρήνη είναι προσωποποιημένη και αναφέρεται στόν Χριστό. Ο Χριστός είναι η όντως ειρήνη – «η όντως ειρήνη σύ Χριστέ» -, ο Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου. Ως εκ τούτου, καθίσταται ευνόητο ότι, γιά νά αποκτήσει κανείς τόσο τήν εξωτερική όσο και τήν εσωτερική ειρήνη, θά πρέπει νά είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένος, νά έχει σχέση μέ τόν Χριστό.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή Ε΄Ματθαίου - 1) Η θεραπεία των δαιμονιζομένων των Γεργεσηνών και εκσυγχρονιστικές σκέψεις 2) Η Οσία Ειρήνη Ηγουμένη της Χρυσοβαλάντου

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (28/7/2013) 

Κωνσταντίνος Χολέβας, Ο Ελληνισμός και η εποχή του Ειρηνικού ωκεανούΟ Ελληνισμός και η εποχή του Ειρηνικού ωκεανού
Από τη δεκαετία του 1990 στην αμερικανική αρθρογραφία περί εξωτερικής πολιτικής ο όρος Pacific Rim -δηλαδή οι ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού- κατέκτησε σημαντική θέση. Οι αναλυτές των γεωστρατηγικών επιλογών των ΗΠΑ τόνιζαν ότι το μέλλον βρίσκεται περισσότερο στον Ειρηνικό Ωκεανό παρά στην Ευρώπη και ότι οι ΗΠΑ πρέπει εκεί να στρέψουν τα οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά ενδιαφέροντά τους. Η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας και της Κορέας, η ύπαρξη επιστημονικού δυναμικού με ειδίκευση στην πληροφορική και στις νέες τεχνολογίες,

Απάντηση σε ανακριβές δημοσίευμα από την Εκκλησία της ΕλλάδοςΔελτίο τύπου της Ιεράς Συνόδου (26-07-2013)
Σε σχέση με το δημοσίευμα του κ. Κώστα Γυφτοδήμου στο περιοδικό «UNFOLLOW» με τίτλο «Εκκλησία Α.Ε. , «Ιερές Επενδύσεις» με απαίτηση της Ιεραρχίας» (τεύχος 20 Αυγούστου 2013, σελ. 94-97) προβαίνουμε στην κατωτέρω ανακοίνωση προς αποκατάσταση της αλήθειας :

Τι έκρυβε το «μυστικό δείπνο» του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στη Ζάλτσα;Μυστικές διαβουλεύσεις στα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Αρχιεπισκόπου στη Ζάλτσα Βοιωτίας.
Έντονη υπήρξε η φημολογία ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος κάλεσε, στη θέση Ζάλτσα Βοιωτίας όπου βρίσκεται εκεί η ιδιόκτητη Μονή του –κατάλυμα- , το σκληρό πυρήνα των άμεσων συνεργατών του προκειμένου να κουβεντιάσει και να προβληματιστεί για εκκρεμή θέματα της Αρχιεπισκοπής και της Εκκλησίας της Ελλάδος  γενικά.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στη σύσκεψη αυτή είχαν κληθεί και παρέστη ο δεξιός βραχίονας του Αρχιεπισκόπου, Γραμματέας της Συνόδου, Επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ, ο Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Μάξιμος Παπαγιάννης, ο Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας, εκ    των στενών συνεργατών του Αρχιεπισκόπου από παλιά, και μερικά ακόμα άτομα του στενού περιβάλλοντος.

Αρχιμ. Ανανίας Κουστένης, Ψυχές με χωρητικότητα ουρανούΑπόσπασμα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη «Θερινό συναξάρι», τόμος Β’, των εκδόσεων Ακτή, το οποίο περιέχει απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του γνωστού λόγιου γέροντα για τους αγίους του καλοκαιριού.
Του αρχιμανδρίτη π. Ανανία Κουστένη
28 Ιουλίου
Οι Άγιοι ένδοξοι απόστολοι και διάκονοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων και Παρμενάς
Πάμε, τώρα, στις 28 του μηνός Ιουλίου, εορτάζουν, λοιπόν, τέσσεροι από τους επτά διακόνους. Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων και Παρμενάς. Αυτοί πήγαν στα διάφορα μέρη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήταν ελληνισταί διάκονοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κάνει την οικουμένη ελληνική. Είναι όλα αυτά ελληνικά ονόματα, παρότι αυτοί ήσαν Εβραίοι, κατά τεκμήριο. Λοιπόν. Κι εκήρυξαν σε πολλά μέρη της οικουμένης το λόγο του Θεού. Και εκοιμήθησαν εν Κυρίω. Και ωφέλησαν τόσο πολύ. Γι’ αυτό και η Εκκλησία τους μνημονεύει.

Αναζητούμεν την φωνήν του Αγίου ΌρουςΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ἐντόνως ὁ πιστὸς λαὸς μὲ τὴν ἀφωνίαν, τὴν ὁποίαν τηρεῖ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ κρισίμων ζητημάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἡ Ὀρθοδοξία προδίδεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖον εἶναι κεφαλὴ καὶ θεματοφύλαξ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν νέον Πάπαν κ. Φραγκίσκον, ὁμιλεῖ περὶ πολλῶν κανονικῶν Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι διηρημέναι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Εἶναι ὅμως διηρημέναι ἢ σχισματικαὶ καὶ αἱρετικαὶ ὡς διδάσκει ἡ Ὀρθοδοξία; Ἀνεμένομεν τὴν ἀντίδρασιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅταν ἐγνωστοποιήθη διὰ τοῦ διαδικτύου ἡ ὡς ἄνω ἐπιστολή. Ματαίως ὅμως. 

Το σχέδιο για το Νέο Λύκειο και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σύμφωνα με το “ΕΘΝΟΣ”Το σχέδιο για το Νέο Λύκειο παρουσιάζει σήμερα το "ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ".
Σύμφωνα με αυτό: 
-Μειώνονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα από 6 σε 4
-Τα επιστημονικά πεδία γίνονται τρία (3) συν ένα ανεξάρτητο για τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές
-Ιδρύεται Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που θα ελέγχει τα πάντα γύρω από τις εισαγωγές των υποψηφίων για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και καταργείται η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Παράλληλα δημιουργείται και τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας από όπου θα επιλέγεται ένα μέρος των θεμάτων για τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου -«Και ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τω Ιησού, και ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβή από των ορίων αυτών»Απόστολος: Ρωμ. ι΄ 1 - 10
Ευαγγέλιον: Ματθ. η΄ 28  – θ΄ 1
 Οι κάτοικοι της χώρας των Γεργεσηνών σε ένα τουλάχιστον θέμα ήταν απόλυτα σύμφωνοι, αγαπητοί μου. ‘Επρεπε να φύγει από την περιοχή τους. Έμαθαν τα γεγονότα. Οι επιθετικοί και επικίνδυνοι δαιμονιζόμενοι που συνάντησε ο Ιησούς απαλλάχτηκαν από τα δαιμόνια με θαυματουργικό τρόπο. Οι πρώην δαιμονιζόμενοι θεραπεύτηκαν Τα δαιμόνια όμως με την άδεια του Κυρίου εισήλθαν στην αγέλη των χοίρων που όρμησαν στον γκρεμό και πνίγηκαν όλα στη θάλασσα.

27 Ιουλ 2013

Ανατριχιαστικές παραδοχές για την Κατοχή στην Ελλάδα“Το κράτος νομοθετεί να εξαιρεθούν από τις απολύσεις οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Η τρόικα αντιδρά και φέρνει... δική της τροπολογία προς ψήφιση, η οποία αναιρεί τη νομική θωράκιση των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό. Η τροπολογία της τρόικας ψηφίζεται! Ουδείς υπουργός ή βουλευτής παραιτείται για λόγους ευθιξίας.
Ανατριχιαστικές παραδοχές για την Κατοχή στην Ελλάδα
Το ελληνικό καλοκαίρι θεωρείται αξιοζήλευτο απ' όλους τους ξένους που το έχουν απολαύσει στις διακοπές τους, αλλά είναι επικίνδυνο, πικρό και αχάριστο για τους Ελληνες. Καλοκαίρι ξεκίνησαν ο καλπασμός του γενοκτόνου Κεμάλ στα παράλια της Μικρασίας, η μάχη του Ματζικέρτ, ο Αττίλας στην Κύπρο, οι πυρκαγιές του 2007. Μνήμες που, είτε θέλουμε είτε όχι, θα μας συνοδεύουν ως Γένος στο διηνεκές.
Το θέρος του 2013 εμβρόντητοι οι βουλευτές, οι υπάλληλοι της Βουλής και οι λίγοι τηλεθεατές που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου άκουσαν τον υφυπουργό Παιδείας Συμεών Κεδίκογλου να λέει το ακόλουθο ανήκουστο:

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου –«Κατὰ κρημνού» (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
«Κατὰ κρημνοῦ»
«Καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν» (Ματθ. 8,32)
Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου, μι-λάει γιὰ δύο δαιμονισμένους ποὺ θεράπευσε ὁ Χριστός. Δύο οἱ δαιμονισμένοι στὸ εὐαγγέλιο· ἀλλὰ στὴ σημερινὴ κοινωνία οἱδαιμονισμένοι εἶνε τόσοι ποὺ δὲν μποροῦμενὰ τοὺς μετρήσουμε.
Κάθε ἀμετανόητος ἁ-μαρτωλὸς εἶνε κ᾿ ἕνας δαιμονισμένος. Καὶ ὅποιος βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ πονηροῦ πνεύματος, εἶνε ἐπικίνδυνος στοὺςσυνανθρώπους του ὅπως ἦταν καὶ οἱ δαιμονιζόμενοι τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.Θέλετε ἀπόδειξι; Λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι ἐκεῖ ποὺ ἦταν οἱ δαιμονισμένοι δὲν τολμοῦσε νὰ περάσῃ κανείς .
Δὲ μοῦ λέτε, καὶ σήμερα στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ἄλλες πόλεις, δὲν ὑπάρχουν μέρη καὶ δρόμοι, ποὺ ὅταν νυχτώσῃφοβᾶται νὰ περάσῃ ὁ ἄνθρωπος; Λέει ἀκόμη τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι οἱ δύο δαιμονισμένοι ἦταν ἀναιδέστατοι· ἔσχιζαν τὰ ῥοῦχα τους καὶ παρουσιάζονταν γυμνοί  , χωρὶς ντροπὴ στὸν κόσμο. Δὲ μοῦ λέτε, καὶ σήμερα δὲν γίνεται αὐτό; δὲν παρουσιάζονται οἱ γυναῖκες ξεγυμνωμένες, χωρὶς καμμιὰ ντροπή;

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Θεολογία και ιατρικήΕν Πειραιεί 26-7-2013
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
Όπως είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ο άγιος ένδοξος μεγαλομάρτυς καί ιαματικός Παντελεήμων εξασκούσε τήν τέχνη της ιατρικής, ήταν ιατρός. Τήν ιατρική τέχνη των σωμάτων τήν έμαθε από κάποιον Ευφρόσυνο, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη φήμη καί δόξα καί φαινόταν ότι έφθασε στό άκρο της ιατρικής, ενώ τήν κατά Χριστόν ιατρική τέχνη της ψυχής τήν έμαθε από τόν άγιο Ερμόλαο, πού ήταν ιερεύς της Εκκλησίας της Νικομήδειας, καί του οποίου τήν μνήμη εορτάσαμε χθές. Τό γεγονός αυτό μάς παρέχει εύκαιρον αφορμή, γιά νά ομιλήσουμε σήμερα περί της σχέσεως επιστήμης καί θεολογίας καί πιό συγκεκριμένα περί της σχέσεως ιατρικής καί θεολογίας.
Ευθύς εξ αρχής πρέπει νά πούμε ότι επιστήμη καί θεολογία εκ της φύσεώς τους δέν συγκρούονται˙ δέν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης καί θεολογίας. Καί αυτό γιατί καί οι δύο έχουν διαφορετικό επιστητό. Η μέν επιστήμη εξετάζει τό «πως» καί τό «γιατί» της δημιουργίας, η δέ θεολογία ερευνά τό «ποιός» της δημιουργίας. Η επιστήμη κινείται στά όρια του κτιστού, ενώ η θεολογία κινείται στά όρια του ακτίστου.

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Αγία αγανάκτησηAΓIA AΓANAKTHΣI
            Mερικοὶ χριστιανοὶ λέγουν, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῇ. Ὁμοίως λέγουν, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ θυμώνῃ καὶ νὰ ὀργίζεται. Ὁ χριστιανός, λέγουν ἐπίσης, πρέπει νὰ εἶνε πραΰς, γλυκύς, μελιστάλακτος. Eἶνε ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός; Ὄχι, μυριάκις ὄχι! Ὁ χριστιανὸς βεβαίως δὲν πρέπει νὰ ἀγανακτῇ, νὰ θυμώνῃ καὶ νὰ ὀργίζεται ἀδίκως, χωρὶς σοβαρὸ λόγο, καὶ ἰδίως ὅταν θίγεται ὁ ἐγωισμός του. Ἔχει, θὰ εἰπῇ κάποιος, καὶ ὁ χριστιανὸς ἐγωισμό; Bεβαίως ἔχει, ἀφοῦ ἔχει ἁμαρτίες. Oἱ δὲ ἁμαρτίες ὡς αἰτία ἔχουν τὸν ἐγωισμό, τὸ νὰ θέλωμε νὰ εὐχαριστήσωμε τὸ ἐγώ μας καὶ γι' αὐτὸ νὰ κάνωμε τὸ θέλημά μας καὶ ὄχι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ ἀσέβειες, γιὰ καταπάτησι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, γιὰ δημόσια σκάνδαλα, γιὰ κραυγαλέες ἀδικίες, γιὰ φαυλότητες καὶ φαυλοκρατίες εἶνε δίκαιον ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ν' ἀγανακτῇ, νὰ θυμώνῃ, νὰ ὀργίζεται.

Του αγίου Παντελεήμονος. «Στενὴ και τεθλιμμένη η οδός». (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)«Στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδός»
«…Ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος»(Β΄ Τιμ. 2,9)
Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα (βλ. Β΄ Τιμ.2,1-10), ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μεταξὺ τῶν ἄλλων περιγράφει τὴν περιπετειώδη ζωή του μὲ μιὰ χαρακτηριστικὴ λέξι. Εἶνε ἡ λέξι «κακοπαθῶ» . Δύο φορὲς ἀναφέρει τὴ λέξι «κακοπαθῶ» (ἔ.ἀ. 2,3 καὶ 9). «Κακοπαθῶ» θὰ πῇ ὑποφέρω.Ὑπέφερε ὁ ἀπόστολος σωματικῶς, ὑπέφερε καὶ ψυχικῶς. Μαρτύριο ὑπῆρξε ἡ ζωή του.Καί, γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ μιὰ ἰδέα τοῦ τί ὑφίστατο, ἀναφέρει τρεῖς - τέσσερις εἰκόνες
Ἡ πρώτη εἰκόνα εἶνε τοῦ γεωργοῦ (βλ. ἔ.ἀ. 2,6) .Κοιτάξτε τὸ γεωργό. Ἡ ζωή του πάντοτε, ἀλλ᾿ἰδίως τότε, ποὺ δὲν ὑπῆρχαν τὰ σημερινὰ μέσα, ἦταν κοπιαστική. Ξερριζώνει τ᾿ ἀγκάθια,καθαρίζει τὸ χωράφι ἀπὸ τὶς πέτρες, ὀργώνειβαθειὰ μὲ τὸ ἄροτρο τὸ χῶμα. Σπέρνει τὸσπόρο σὲ ὅλη τὴν ἔκτασι. Κατόπιν σηκώνειτὰ χέρια του στὸν οὐρανὸ καὶ παρακαλεῖ τὸΘεό, νὰ στείλῃ τὴν ζωογόνο βροχή, γιὰ νὰφυτρώσουν τὰ γεννήματα. Καὶ περιμένει μὲἀγωνία τὸ θέρος, γιὰ νὰ πάρῃ τοὺς καρποὺςτῶν κόπων του.

Περί του αρχεκάκου όφεως (Πατερικαί διδαχαί)ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΚΑΚΟΥ ΟΦΕΩΣ
Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος σὲ ὁμιλία του λέγει γιὰ τὸν πονηρὸ «Αὐτὸς ποὺ ἔπλασε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή, ἔρχεται καὶ διαλύει κάθε συναναστροφὴ μὲ τὸν πονηρὸ καὶ μὲ τὰ ἔργα του, ποὺ γίνονται στοὺς λογισμούς, τὸν ἀνακαινίζει καὶ τὸν μορφοποιεῖ σὲ ἐπουράνια εἰκόνα, κάνοντας καινούργια τὴν ψυχή του, γιὰ νὰ γίνει πάλι ὁ Ἀδὰμ βασιλιὰς τοῦ θανάτου καὶ κυρίαρχος τῶν δημιουργημάτων. Καὶ στὴ σκιὰ τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Μωυσῆς ὀνομαζόταν σωτήρας τοῦ Ἰσραήλ· διότι τοὺς ὁδήγησε ἔξω ἀπὸ τήν Αἴγυπτο. Ἔτσι καὶ τώρα ὁ ἀληθινὸς λυτρωτὴς Χριστὸς περνάει μέσα ἀπὸ τὰ ἀπόκρυφα μέρη τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν σκοτεινὴ Αἴγυπτο, τὸ βαρὺ ζυγὸ καὶ τὴν πικρὴ σκλαβιά.

Το τελικό σχέδιο για τη διαθεσιμότητα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.Το τελικό σχέδιο για τη διαθεσιμότητα
Οριστικοποιήθηκε η κατανομή σε όλα τα υπουργεία των 9.820 υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Πέμπτη με τη συμμετοχή όλων των γενικών γραμματέων των υπουργείων, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά και παρουσία του αρμόδιου υπουργού Κυρ. Μητσοτάκη.
Η λίστα που παρουσιάζει σήμερα το «Eθνος» περιγράφει τον αριθμό των πλεοναζόντων υπαλλήλων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των δομών στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, έτσι όπως διαμορφώθηκε ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Στεφάνου, με τους συναδέλφους του από όλα τα υπουργεία.

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου – Η θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων“Ἀλήθεια, μήπως καὶ οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες μοιάζουμε μὲ τοὺς Γεργεσηνούς; Μήπως διώχνουμε τὸν Χριστό; Ὅταν πολλοὶ προτιμοῦν τὸν πολιτικὸ γάμο κι ὄχι τὸ εὐλογημένο Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας... ὅταν ἄλλοι σχεδιάζουν νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς... ὅταν κάποιοι ἐπιχειροῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὸ Ὀρθόδοξο μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.. ..”
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρωμ. ι΄ 1-10
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. η΄ 28 - θ΄ 1
Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακὸ αὐτὸ ποὺ  περιγράφει τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα καὶ συνέβη μόλις συνάντησε ὁ Κύριος Ἰησοῦς δύο δαιμονισμένους. Αὐτοὶ ἄρχισαν νὰ τρέμουν καὶ νὰ πανικοβάλλον ται, μόνο καὶ μόνο μὲ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Χωρὶς Ἐκεῖνος νὰ τοὺς πεῖ τίποτα ἢ  νὰ προβεῖ σὲ κάποια ἐνέργεια, ἀναστατώθηκαν καὶ ἄρχισαν νὰ κραυγάζουν ἀπεγνωσμένα. Ἀναγνώρισαν τὸν Ἰησοῦ ὡς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑποτάχθηκαν στὴν ἡγεμονικὴ κυριαρχία Του. Μάλιστα παρακαλοῦσαν τὸν Κύριο νὰ μὴν τοὺς διώξει ἐντελῶς, ἀλλὰ νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ εἰσέλθουν στὸ κοπάδι τῶν χοίρων.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com