31 Μαΐ 2019

Κυριακή του Τυφλού - Ο τυφλός βλέπει


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ:  Ἰωάν. θ΄ 1-38
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Πράξ. ις΄ 16-34
1. Η ΔΕΙΛΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Κάποιο Σάββατο ὁ Κύριος στὴν Ἱερουσαλὴμ συνάντησε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶχε γεννηθεῖ τυφλός. Καὶ ἀφοῦ ἔφτιαξε πηλὸ μὲ τὸ σάλιο του, ἔχρισε μὲ τὸν πηλὸ τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ. Δοκιμάζοντας ὅμως τὴν πίστη του, δὲν τὸν θεράπευσε ἀμέσως, ἀλλὰ τοῦ εἶπε: «Πήγαινε, νίψου στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ». Κι ὁ τυφλὸς ὑπάκουσε ἀμέσως. Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε! Ὅσοι ὅμως τὸν ἔβλεπαν κατόπιν ὑγιή, ἀποροῦσαν: «Δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ τυφλὸς ποὺ ζητιάνευε;» Ἄλλοι ἔλεγαν «αὐτὸς εἶναι», ἄλλοι ὅμως ἔλεγαν «εἶναι κάποιος ποὺ τοῦ μοιάζει». Ἐκεῖνος ὅμως τοὺς διαβεβαίωνε ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος. Κι αὐτοὶ ἔκπληκτοι ἀποροῦσαν: «Πῶς θεραπεύθηκαν τὰ μάτια σου;» Κι ἐκεῖνος μὲ θάρρος ἐξηγοῦσε πῶς ἔγινε τὸ θαῦμα.
Κι ὅταν κατόπιν τὸν ὁδήγησαν στοὺς Φαρισαίους, ἄρχισε μία νέα ἀνάκριση: «Πῶς βρῆκες τὸ φῶς σου;» Κι ἐνῶ ἐκεῖνος τοὺς ἐξήγησε, οἱ Φαρισαῖοι δὲν ἤθελαν νὰ τὸ παραδεχθοῦν. Κάποιοι μάλιστα ἔλεγαν γιὰ τὸν Κύριο: «Αὐτὸς δὲν εἶναι ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, διότι δὲν τηρεῖ τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου». Ἄλλοι ὅμως ἀντα-παντοῦσαν: «Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς νὰ κάνει τέτοια μεγάλα θαύματα;» Κι ἄρχισαν πάλι νὰ ἐξετάζουν τὸν τυφλό: «Ἐσὺ τί λὲς γι’ αὐτόν;» Κι αὐτὸς τοὺς εἶπε: «Ἐγὼ λέω ὅτι εἶναι προφήτης».

«Επιτρέπεται στους Μάρτυρες του Ιεχωβά να υπερασπίζονται τον εαυτό τους σε άμυνα;»


«ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΜΥΝΑ;»
Του Γεωργίου Διαμαντίδη
Πολλές φορές, αγαπητοί αναγνώστες, ύστερα από πολλούς διαλόγους που έκανε ο αρθογράφος με τους αυτοαποκαλούμενους Μάρτυρες του Ιεχωβά για διάφορα θέματα, φτάσαμε και στη συζήτηση για την άμυνα, το στρατό κ.λ.π. Οι οποίοι «ΜτΙ» διαφώνησαν μαζί μου στα θέματα αυτά. Για αυτό το λόγο γράφτηκε το άρθρο αυτό...
Έγραψαν: «Επιδοκιμάζουν αι Γραφαί τό νά αμύνεται ο Χριστιανός εναντίον παρανόμου επιθέσεως μεταχειριζόμενος βίαν όπως απωθήση τήν τοιαύτην επίθεσιν; Η άμυνα είναι δικαίωμα παντός ανθρώπου όπως αποκρούση επίθεσιν χρησιμοποιών τοιαύτην βίαν ήτις φαίνεται εις αυτόν ότι είναι αναγκαία διά νά προφυλάξη εαυτόν από προσωπικήν βλάβην ή βλάβην εις την περιουσίαν του. Τό  ίδιον δικαίωμα  αμύνης  δύναται ν’ ασκηθή υπ’αυτού διά τήν προστασίαν τών πλησίον αυτού  συγγενών ή στενών φίλων, των  αδελφών του. Τοιούτος είναι ο νόμος των εθνών ή κρατών, καί  ο νόμος αυτός δεν στηρίζεται επί της παραδόσεως, ούτε επί συμπερασμάτων ανθρώπων μόνον, αλλ’ ευρίσκει πλήρη υποστήριξιν εις τόν Λόγον του Θεού» (…) «Ο νόμος της αμύνης επιπροσθέτως τονίζεται υπό του ό,τι εγράφη εις τάς Γραφάς τό οποίον δεικνύει ότι είναι δίκαιον καί προσήκον διά τούς δούλους τού Ιεχωβά να προετοιμάζωνται δι’ άμυναν» (...)

Ζάχαρη στα απόνερα – η συνταγή του πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ουκρανία και ο ύποπτος ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πριν λίγες ημέρες είδαμε έναν Έλληνα κληρικό να «χειροτονείται» «επίσκοπος» στην σχισματική θρησκευτική οργάνωση των Ουκρανών. Η δικαιολογία που έδωσε το Φανάρι για αυτήν την «χειροτονία» ήταν ότι έγινε για να έχει πνευματική καθοδήγηση το ποίμνιο των Ελλήνων που ζει γύρω από την περιοχή της Μαριούπολης. 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΣ, ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΙΚΕΤΗΣ

Πατριάρχης Κων/λεως ἀπὅλους τοὺς Πρέσβεις (π.χ. Αὐστραλίας, Τουρκίας κ..) συνηντήθη μόνον μὲ τὸν Ἀμερικανὸν κ. Πάϊατ. Εἶχε προηγηθῆ συζήτησις μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον διὰ τὸ Οὐκρανικὸν καὶ ἐπηκολούθησε γεῦμα.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΣ, ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΙΚΕΤΗΣ
Γράφει  κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.5.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΣ, ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΙΚΕΤΗΣ. Ἡ συναλλαγὴ τοῦ κ.Τσίπρα ἐπέβαλε διὰ Ἀμερικῆς τὸν Προύσης, ἀπορρίπτων τὸν Γαλλίας. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
Εἰς πρωθυπουργικὸν θῶκον ὀρεγόμενον. Γράφει ὁ κ. Δημήτρης Μερτζεμέκης, Μέλος Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Τάματος τοῦ Ἔθνους Σερρῶν.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Στην Ουκρανία υπήρχε σχίσμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί


Οικουμενικός Πατριάρχης: Στην Ουκρανία υπήρχε σχίσμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί
Για την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει καθεστώς Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υποδεχόμενος σήμερα, Παρασκευή, 31 Μαϊου, στο Φανάρι, δημοσιογράφους από την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως παρέστη και ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ. Στην ομιλία του, που έγινε στην αγγλική γλώσσα, ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι η διάσπαση των Ορθοδόξων πιστών στην Ουκρανία σε τρεις οντότητες αποτελούσε μια βαθιά πληγή στο σώμα ολόκληρης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η απονομή της αυτοκεφαλίας θα βοηθήσει τελικά στο ζήτημα της ενότητας.

Ηρακλής Ρεράκης: Άθεος ή αντιχριστιανός ο ηγέτης της χώρας;


Αποτέλεσμα εικόνας για Ηρακλής Ρεράκης
Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
   Το καλοκαίρι του 2011, ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδας έλεγε: «Είμαι άθεος και δεν πιστεύω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι τη θρησκεία και, κυρίως, τους κληρικούς, που δίνουν μάχη καθημερινά, ειδικά στην επαρχία,επιτελώντας ένα πολύ δύσκολο έργο. Σέβομαι τους παπάδες και το κοινωνικό τους έργο. Σε κάθε περιοχή, χωριό, που πηγαίνω συνομιλώ μαζί τους και ανταλλάσσουμε απόψεις».  Και συμπλήρωνε: «Εκτιμώ και σέβομαι τα πιστεύω τους, αλλά έχω τη δική μου κοσμοθεωρία και δεν μου αρέσει να κρύβομαι».
Στις 12 Μαΐου 2019,  στη Λευκάδα, είπε επίσης: «Ξέρετε ότι οι δικές μας οι αρχές και οι αξίες, η δική μας ιδεολογία, κι ας μας κάνουν κριτική που δεν κάνουμε Σταυρούς, είναι πολύ πιο κοντά σε όσα είπε ο Χριστός, από αυτά που πρεσβεύουν και πράττουν αυτοί που κάνουν μεγάλους Σταυρούς».

30 Μαΐ 2019

Ανησυχία για το Κοσσυφοπέδιο- Σε κίνδυνο οι Ορθόδοξες Εκκλησίες

Ανησυχία για το Κοσσυφοπέδιο- Σε κίνδυνο οι Ορθόδοξες Εκκλησίες
Τους τραυματίες από τα πρόσφατα βίαια γεγονότα στο Κοσσυφοπέδιο επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο Επίσκοπος Ράσκας και Πρισζρένης του Πατριαρχείου της Σερβίας, κ. Θεοδόσιος.

Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για το θρήσκευμα των μαθητών, τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά, την εορτή των Τριών Ιεραρχών κ.α.

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε προς όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης "Εγκύκλιο για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"(Φ13α/80125/Δ4/21 /05/2019). 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι Αποκάλυψις.

Αποτέλεσμα εικόνας για π. Αθανάσιος Μυτιληναίος
σ.σ. Επιτρέψτε μου να απομονώσω την παρακάτω παράγραφο από την εισήγηση του Μητροπολίτου Ύδρας Εφραίμ ενώπιον της εκτάκτου Συνόδου της Ιεραρχίας για το μάθημα των Θρησκευτικών. Άλλη μία ‘προγραμματισμένη’εισήγηση η οποία έγινε βεβαίως και αυτή δεκτή! 

Προκλητικοί πανηγυρισμοί Ερντογάν για την Πόλη και tweet με βίντεο για την Αγια-Σοφιά, που ανέβασε στις 14.53

«Μαχαιριές» «σουλτάνου» στην επέτειο της Άλωσης
Προκλητικοί πανηγυρισμοί Ερντογάν για την Πόλη και tweet με βίντεο για την Αγια-Σοφιά, που ανέβασε στις 14.53

Η λύση του « άλυτου αινίγματος της θρησκείας» (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 27η Μαΐου 2019
Η θρησκευτικότητα είναι ένα από τα σπουδαιότερα φαινόμενα στην ανθρώπινη ιστορία. Μελετώντας την πορεία του ανθρωπίνου γένους, διαπιστώνουμε πως, ένα από τα πλέον σταθερά στοιχεία του είναι το θρησκευτικό φαινόμενο, η ακαταμάχητη τάση του ανθρώπου να θρησκεύει, η έμφυτη ανάγκη του να εξαρτά την ύπαρξή του από μια οντότητα ανώτερη της ιδικής του φύσεως. 

Kατάσχεση ‘ναών’ και ‘μοναστηριών’ και παύση ‘κληρικών’ από τον Φιλάρετο εκ μέρους του «πατριαρχείου Κιέβου».

Στην πρώτη τους συνάντηση τον Φεβρουάριο, οι «επίσκοποι» της σχισματικής-εθνικιστικής «Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας» (OCU) παρέδωσαν τον έλεγχο της «επισκοπής Κιέβου» στον επικεφαλής του «πατριαρχείου Κιέβου» «επίτιμο πατριάρχη» Φιλάρετο Ντενισένκο. Το «πατριαρχείο Κιέβου» είχε προηγουμένως προσχωρήσει στην [σχισματική] OCU -«ενωτικό συμβούλιο» στις 15 Δεκεμβρίου.

29 Μαΐ 2019

Τι λέει η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία για την εκλογή Έλληνα επισκόπου στην Ουκρανία

Η συμμετοχή κανονικών Ορθοδόξων εκκλησιών, με την παρουσία τους στην «επισκοπή» της (σχισματικής) Εκκλησίας της Ουκρανίας, δεν θα προσθέσει σε αυτήν την κανονικότητα που επιθυμεί. Το εναντίον όλοι οι Ορθόδοξοι προκαθήμενοι καταλαβαίνουν τις προθέσεις της σχισματικής Εκκλησίας.

Ο Άγιος νεομάρτυρας Ανδρέας ο Αργέντης

29 Μαΐου! Ημέρα ιστορική, θλιβερή για τον Ελληνισμό. Την ημέρα αυτή έπεσε ηρωϊκά μέσα στη μάχη ο τελευταίος αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος, και «εάλω η Πόλις». Έπεσε στα χέρια των Τούρκων, για να ακολουθήσουν δεινά και μαρτύρια, όπως τα εξιστορούν οι αυτόπτες μάρτυρες και οι ιστορικοί.

Ο Βυζαντινός Πολιτισμός...


agia sofia
Ο Βυζαντινός Πολιτισμός...
Αθανάσιος Δέμος
Η 29η Μαΐου είναι η θλιβερή επέτειος της Αλώσεως της βασιλίδας των πόλεων, της Κων/πολης, της πρωτεύουσας της Ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία να υπενθυμίσουμε τι πρόσφερε στην παγκόσμια ιστορία η μεγάλη αυτή αυτοκρατορία της μεσαιωνικής εποχής.
Φυσικά, δεν θα το κάνουμε με γενικές και αόριστες αναφορές. Θα αφήσουμε να μιλήσει υπεύθυνα και ιστορικά τεκμηριωμένα ένας ξένος μεγάλος ιστορικός. Ο τίτλος Βυζαντινός Πολιτισμός του άρθρου είναι ο τίτλος του ιστορικού συγγράμματος του Άγγλου ιστορικού Στήβεν Ράνσιμαν, τα γραφόμενα του οποίου δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας…

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Η Ορθοδοξία πολεμήθηκε διότι εκείνη τόνωνε την αντίσταση των Ελλήνων»

«Η Ορθοδοξία πολεμήθηκε διότι εκείνη τόνωνε την αντίσταση των Ελλήνων»
«Χάρη στην Ορθοδοξία διατηρήσαμε την ελληνικότητα και την ταυτότητά μας μετά την άλωση» τονίζει ο Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός. Ο π Γεώργιος αναλύει αποκλειστικά στην κάμερα του Πρακτορείου Ορθοδοξία τα γεγονότα που σημάδεψαν τον Ελληνισμό και οδήγησαν στην άλωση της Πόλης.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Δημαγωγία και εξουσία


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΡΙΖΑ
Δημαγωγία και εξουσία
            Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της Κυριακής είναι ένα βήμα θετικό για την Ελλάδα. Όμως δεν είναι αρκετό. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επανέλθει στα προ της κρίσεως ποσοστά τα οφέλη δεν θα είναι ικανοποιητικά για τη Δημοκρατία μας. Όσο θα είναι ισχυρό το εν λόγω Κόμμα η όποια εθνική, κοινωνική, πολιτισμική  και οικονομική πρόοδος  θα είναι δύσκολη.  
            Το πρόβλημα όπου στην Ευρώπη  οι λαϊκιστές έχουν αισθητή παρουσία  δεν είναι τόσο η κατάκτηση της εξουσίας, ή η αύξηση της εκλογικής τους δύναμης. Είναι όταν κατακτούν την εξουσία το πώς και με τι  εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος την αφήνουν και πώς στη συνέχεια αντιδρούν ως αντιπολίτευση. Διότι πάντα ο λαϊκιστής είναι παράγων αστάθειας του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος.

Κατάλληλος ο νέος Αυστραλίας διὰ τα εθνικὰ συμφέροντα;


Αποτέλεσμα εικόνας για αυστραλίας Μακάριος πατριαρχης
Κατάλληλος ο νέος Αυστραλίας διὰ τα εθνικὰ συμφέροντα;
Νοσταλγοὶ τῶν σφαγέων τοῦ ἑλληνισμοῦ
Τὸ Σάββατον 17 Νοεμβρίου 2018, εἰς τὸ Ἡράκλειον τῆς Κρήτης, ἔλαβε χώραν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίς μὲ θέμα: «Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς – Σὲ ἀναζήτηση τῶν ριζωμάτων τῆς ταυτότητας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας». Εἰς αὐτὴν ὡμίλησε καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος ἐκπροσωπῶν τὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον μὲ θέμα: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο: Κέντρο τῆς Ρωμιοσύνης». Εἰς τὴν εἰσήγησίν του προσεπάθησε νὰ καταδείξη ὅτι οἱ «ἑλλαδῖται» ἔχουν ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὸν πολιτισμὸν τῆς Ρωμιοσύνης καὶ αὐτὴ διατηρεῖται μόνον εἰς τὸ Φανάρι. Ἀνεξαρτήτως ἂν διαφωνοῦμε μὲ τὴν θέσιν του αὐτή, ὑπῆρχαν σημεῖα τῆς ὁμιλίας του ποὺ προκαλοῦν πολλὰ ἐρωτηματικά. Εἰς κάποιο ἐξ αὐτῶν ἀναφέρει:

28 Μαΐ 2019

Η Εξαπάτηση για την προώθηση της Ευθανασίας. Oι ευάλωτοι άνθρωποι και η Ευθανασία.

Αποτέλεσμα εικόνας για The Euthanasia Deception - Documentary Promo
Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ.
Η ταινία: "Παραπλάνηση της Ευθανασίας",The Euthanasia Deception, είναι μια πρωτοβουλία με στόχο την εκπαίδευση, βασισμένη σε αληθινά περιστατικά, η οποία  εκθέτει τη  ζημία που  επιφέρουν  οι νόμοι υπέρ της Ευθανασίας στο πολιτισμό μιας χώρας μέσα σε μόλις 15 χρόνια. Η προς μελέτη περίπτωση είναι το Βέλγιο: το «σημείο μηδέν» της ευθανασίας.

Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων: Το ιδεολόγημα της ταυτότητας φύλου καταστρέφει τα παιδιά


acpeds logo 03
Το Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων (American College of Pediatricians) παροτρύνει τους επαγγελματίες υγείας, τους εκπαιδευτικούς και τους νομοθέτες να απορρίψουν όλες τις πολιτικές που κανονίζουν ώστε  τα παιδιά να αποδεχθούν ως φυσιολογική μια ζωή που με μέσα χημικά και χειρουργικά πλαστογραφεί το  αντίθετο φύλο. Τα γεγονότα -  και όχι η ιδεολογία - καθορίζουν την πραγματικότητα.
1.Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα χαρακτηρίζεται από ένα αντικειμενικό βιολογικό ζευγαρι- ίχνος :  τα χρωμοσώματα "XY" και "XX" που είναι γενετικοί δείκτες  του αρσενικού και του θηλυκού αντίστοιχα και όχι γενετικοί δείκτες μιας διαταραχής. Ο κανόνας στον ανθρώπινο σχεδιασμό είναι να συλληφθεί ο άνθρωπος είτε ως άνδρας είτε ως γυναίκα. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι δυαδική από κατασκευής, με προφανή σκοπό την αναπαραγωγή και την διαιώνιση του είδους μας. Αυτή η αρχή είναι αυτονόητη. Οι υπερβολικά σπάνιες διαταραχές της ανάπτυξης του φύλου (DSDs), συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τη θηλυκή εμφάνιση λόγω παθήσεων των όρχεων και τη συγγενή  υπερπλασία των επινεφριδίων· είναι όλες ιατρικά αναγνωρίσιμες αποκλίσεις από τον σεξουαλικό δυαδικό κανόνα, και ορθώς αναγνωρίζονται ως διαταραχές του ανθρώπινου σχεδιασμού.

Άγιος Ιωάννης ο Νάννος ο Θεσσαλονικεύς [1785], ο εν Σμύρνη τελειωθείς [29.5.1802]

Άγιος Ιωάννης ο Νάννος ο Θεσσαλονικεύς [1785],ο εν Σμύρνη τελειωθείς [29.5.1802]
“Kαι Nάννος ώφθη χαριτώνυμος νέος,
Mάρτυς Kυρίου· ω άκρας ευδοξίας!”

Σφαγή σε Κατηχητικό Σχολείο

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΣΦΑΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σφαγὴ σὲ Κατηχητικὸ Σχολεῖο
Ἐπὶ πολλὰ χρόνια τώρα ἡ Συρία σπαράσσεται ἀπὸ πολέμους, ποὺ ὑποκινοῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ξένες δυνάμεις γιὰ τὰ συμφέροντά τους. Μόλις ὅμως κόπασαν κά­πως οἱ πολεμικὲς ἐχθροπραξίες καὶ ἄρχισε τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται ἡ Συρία, νὰ ἐπιμελεῖται πιὸ συστηματικὰ καὶ ἐντατικὰ τὸ ποίμνιό του, ἄρχισε νέου εἴδους φρικτὸς πόλεμος στὴ χώρα.

Τώρα, τά Θρησκευτικά ἔγιναν ἕνα ἁπλό μονόωρο μάθημα θρησκειολογίας-δοξασιῶν καί ἀγαπολογίας, μέ ἀπόντα ὅμως τόν Χριστόν μας

201 XK 1
«Ἁμαρτίαι Γονέων παιδεύουσι τέκνα  ἤ τό ...χάσαμε γενικά;»
Χαράλαμπος Καμπερογιάννης, Μαθηματικός
 Τό τελευταῖο χρονικό διάστημα δύο πανομοιότυπα περιστατικά ἔλαβαν χώρα σέ διαφορετικές περιοχές τῆς Πρωτεύουσας, σέ ἀπόσταση μάλιστα λίγων ἡμερῶν  μεταξύ τους,  πού συγκλόνισαν τό Πανελλήνιο.
Σύγχρονη Μήδεια μητέρα, καί ἀντίστοιχα πατέρας, ἀφοῦ ἔδωσαν τέλος στήν ζωή τῶν μικρῶν βλασταριῶν τους, στό τέλος ἔδωσαν τέλος καί στήν δική τους ζωή!

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Ψήφος καταδίκης της προδοσίας

Εκπομπή με τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που μεταδίδεται από τα κανάλια Atlas TV και Αχελώος TV (Κυριακή 2 Ιουνίου 2019)

27 Μαΐ 2019

Πατρίδα και έθνος κατά το Σύνταγμα


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Πατρίδα και έθνος κατά το Σύνταγμα
Η έννοια του έθνους και της Πατρίδος συνιστούν θεμελιώδες Συνταγματικά κατοχυρωμένες  ακατάλυτες Αξίες, καθότι αναβλύζουν εκ των  διαχρονικών και αναλλοίωτων επίμοχθων αγώνων  των,με αυταπάρνηση θυσιασθέντων αγωνισαμένων προγόνων μας, δια την Ελευθερία,  την ζώσα Ορθόδοξη παράδοση  και  την Εθνική μας Ανεξαρτησία.
Ούτως εις το πρώτο Συνταγματικό κείμενο της Επαναστατημένης Ελλάδας το καλούμενο ως «Προσωρινόν πολίτευμα της Επιδαύρου» γίνεται εμμέσως πλην σαφώς ρητή μνεία περί του έθνους  αναφερόμενη ως εξής :

Πήραν την ΠόληΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
            Η γνώση της ιστορίας είναι στο έπακρο διδακτική, συνάμα όμως προκαλεί και οδύνη. Είναι διδακτική, επειδή μας υποδεικνύει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πρόγονοί μας μεγαλούργησαν. Προκαλεί οδύνη, επειδή υποδεικνύει τις αδυναμίες των προγόνων μας, εξ αιτίας των οποίων επήλθαν επάνω τους συμφορές. Συνήθως αρεσκόμαστε να προβάλλουμε τις χρυσές, όπως τις αποκαλούμε, σελίδες της ιστορίας, επιχειρώντας παράλληλα να καλύψουμε με πέπλο λήθης τις αποκαλούμενες μελανές. Βέβαια κατά τις τελευταίες δεκαετίες εκδηλώνεται διαστροφική τάση σε κύκλο μισελλήνων, Ελλήνων την καταγωγή, οι οποίοι επιχειρούν να προβάλουν ως μελανές ακόμη και χρυσές σελίδες! Υποταγμένοι στο δυτικό «πνεύμα» αναμασούν δουλόφρονα θέσεις μισελληνικών κύκλων της Δύσης.

Πορεία ἀπὸ πορείαν διαφέρει…


Ἐνῷ ὁ Πατριάρχης Γεωργίας διωργάνωσε πορείαν διὰ τὴν ἀξίαν τῆς οἰκογενείας καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἠθῶν, ὡς γνωστὸν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως συμμετεῖχεν εἰς τὴν πορείαν διὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα εἰς Πολωνίαν. Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ μελετήση κανεὶς ποῖα ἕτερα πρόσωπα συμμετεῖχαν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα magnesianews.gr τῆς 15ης Μαΐου 2019:
«Ἡ φετινὴ πορεία εἶχε τὴ σημαντικὴ ἰδιαιτερότητα ὅτι ἡγεῖτο ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος… Στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπία συμμετεῖχαν:

Ο σχισματικός Επιφάνιος χειροτόνησε «επίσκοπο» τον έκπτωτο Έλληνα κληρικό και τον συμβούλευσε να κηρύττει τον λόγο της αληθείας!

σ.σ. Σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος προσέφερε στους Ουκρανούς σχισματικούς ένα καρφί για να σταυρώσουν τους Ορθοδόξους της Ουκρανίας.

26 Μαΐ 2019

Χιλιάδες Ορθόδοξοι Μολδαβοί στους δρόμους κόντρα στην ανηθικότητα και την παρακμή

Χιλιάδες ορθόδοξοι πιστοί της Μολδαβίας ξεχύθηκαν τους δρόμους της πρωτεύουσας στις 18 Μαΐου, σε πορεία προς υποστήριξη των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών.

Xριστιανοί υπό εξαφάνιση στο Ιράκ. Η διεθνής κοινότητα σιωπά μπροστά στις μεγαλύτερες διώξεις όλων των εποχών από φόβο μήπως κατηγορηθεί για ισλαμοφοβία.

Xριστιανοί υπό εξαφάνιση στο Ιράκ
Παρόλο που οι τζιχαντιστές αποχώρησαν από τη Μοσούλη τον Ιούλιο του 2017, πολλοί Χριστιανοί δεν επέστρεψαν στην πόλη τους αφού καταστράφηκαν τα σπίτια και οι εκκλησίες τους.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ


The Samaritan Woman, St. Photini, at the well by Alexandra Tsigkou
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
Ιωάννου Αν. Γκιάφη, Θεολόγου- Πολιτικού Επιστήμονος 
Εξερευνώντας κανείς το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη μας, θα διαπιστώσει πως το φυσικό στοιχείο του νερού καλύπτει το 70% της επιφάνειάς του. Οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια και τα υπόγεια νερά υπερτερούν έναντι των εδαφικών εκτάσεων της γης. Το νερό το συναντούμε παντού στη φύση. Στην ατμόσφαιρα το βρίσκουμε με την μορφή υδρατμών, ενώ στη λιθόσφαιρα με την μορφή πάγων. Ακόμη  όμως και μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς εντοπίζεται η ύπαρξη άφθονης ποσότητας ύδατος. Στον άνθρωπο το  70% περίπου του σώματός του είναι νερό και το περισσότερο μέρος αυτού υπάρχει στο εσωτερικό των κυττάρων, εξυπηρετώντας την ομαλή λειτουργία τους. Επομένως το ‘‘ύδωρ’’ είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.
Η σημασία και η σπουδαιότητα του νερού εύκολα μπορεί να κατανοηθεί, όταν η ικανοποίηση της υδάτινης ανάγκης είναι η κυριότερη αναγκαιότητα στη ζωή μας. Αυτή την αναγκαιότητα, της ικανοποίησης της δίψας Του, βλέπουμε διαμέσου του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, να επιθυμεί και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Μέρα- μεσημέρι ο Θεάνθρωπος Κύριος περπατά με προορισμό την Γαλιλαία. Προτιμά τον συντομότερο δρόμο. Γι’ αυτό αποφασίζει να περάσει μέσω της περιοχής της Σαμάρειας.

Ονομαστήρια του Επιφάνιου Ντουμένκο παρουσία Αγιορειτών. Η ομιλία του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του  romfea.gr από pomisna.info & pomisna.info εορτάστηκαν το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 τα ονομαστήρια του Προκαθημένου της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μητροπολίτη Επιφανίου στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ στο Κίεβο.

Στιγμές ντροπής για την Εκκλησία της Ελλάδος – ο έκπτωτος Επιφάνιος προσκυνά τον σχισματικό.

σ.σ. Η είδηση είναι στα Ουκρανικά, περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες θα έχουμε συντόμως. Η φωτογραφία που βλέπουμε πρέπει να πάρθηκε από την χθεσινή αγρυπνία στον «Καθεδρικό ναό του Αγίου Μιχαήλ». 

25 Μαΐ 2019

Κλήμης Ρώμης - Η Β΄ Επιστολή προς Κορινθίους. (Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία)


Αποτέλεσμα εικόνας για Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία
ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
(Σειρά κηρυγμάτων)
ΚΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ
1. Πρόκειται περί μιλίας
(α) Τό κείμενο αὐτό, ἡ λεγομένη Β´ Ἐπιστολή πρός Κορινθίους τοῦ Κλήμεντος Ρώμης, δέν εἶναι ἐπιστολή, ἀλλά εἶναι μιά ὁμιλία, ἕνα κήρυγμα. Κήρυγμα ὄχι τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης Κλήμεντος ἀλλά κάποιου ἄλλου, ἀγνώστου μέχρι τώρα σ᾽ ἐμᾶς χριστιανοῦ.1 Καί ἀκόμη μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τό κήρυγμα αὐτό ἐκφωνήθηκε περίπου στά χρόνια 140-150 μ.Χ.2
Ὅλο τό ὕφος τῆς λεγόμενης αὐτῆς Ἐπιστολῆς δείχνει ὅτι αὐτή εἶναι κήρυγμα.  Καί αὐτό φαίνεται ἰδιαίτερα σέ δυό περικοπές. Στήν μιά περικοπή διαβάζουμε: «χι μόνο τώρα, πού μς διδάσκουν οπρεσβύτεροι νά προσέχουμε ατά πού μς λένε, λλά καί ταν θά πμε σπίτι μας νά θυμόμαστε τίς ντολές τοΧριστοκαί νά μή μς παρασύρουν οκοσμικές πιθυμίες» (17,3).3 Ἀπό τήν περικοπή αὐτή πράγματι φαίνεται ὅτι πρόκειται γιά κήρυγμα.

Γ΄ Εύρεσις της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου (25 Μαΐου)


Σήμερα, Σάββατο προ της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, 25 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Γ΄ Εύρεση της Κεφαλής (της κάρας) του Τιμίου Προδρόμου, καθώς και τη μνήμη του Μάρτυρος Κελεστίνου και του Οσίου Ολβιανού. Επίσης σήμερα αποδίδεται (ολοκληρώνεται) η εορτή του  Παραλύτου.
 Η Τιμία Κάρα του Βαπτιστή Ιωάννου, όπως είναι γνωστό, βρέθηκε για πρώτη φορά στη Μαχαιρούντα της Παλαιστίνης όπου βρισκόταν το παλάτι του Ηρώδη. Για δεύτερη φορά και με θαυμαστό τρόπο, βρέθηκε στην Έμεσα, φυλαγμένη μέσα σε στάμνα, το έτος 431.
Η Γ´ Εύρεση έγινε στα Κόμανα της Καππαδοκίας, όταν ένας ευλαβής ιερέας, καθοδηγούμενος από το Θεό, την βρήκε φυλαγμένη σε ασημένια θήκη και θαμμένη στη γη. Το γεγονός αυτό συνέβη πριν από τα τέλη του 9ου αιώνα και το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε δεκτό με θερμές εκδηλώσεις ευλάβειας και τοποθετήθηκε στην περίφημη μονή Στουδίου.

Εκλογές!

Γιά μία ἀκόμη φορά προσκαλούμαστε ἀπό τήν Πατρίδα νά ἐκλέξουμε τούς τοπικούς μας ἄρχοντες καί ἀπό τήν εὐρωπαϊκή μας «οἰκογένεια» τούς ἀντιπροσώπους μας στό κέντρο τῶν ἀποφάσεων, στήν Εὐρωβουλή. Τό ἐκλέγειν ἀποτελεῖ συνταγματική μας ὑποχρέωση ἀλλά καί ἀναφαίρετο δικαίωμα. Ἄς τό ἀσκήσουμε λοιπόν μέ σύνεση καί ὑπευθυνότητα.

24 Μαΐ 2019

Νέα αναβολή για την αναγνώριση της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας.Το παρασκήνιο και τα επόμενα βήματα

Δεν κατέληξαν σε συμφωνία υπέρ ή κατά της αναγνώρισης του ουκρανικού αυτοκεφάλου στην Εκκλησία της Ελλάδος. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ποια «αγκάθια» παραμένουν.

Κυριακή της Σαμαρείτιδος- Στο φρέαρ του Ιακώβ


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ:  Ἰωάν. δ΄ 5-42
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ:  Πράξ. ια΄ 19-30
1. «Ἂν γνώριζες…»
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες γιορτάζουμε τὴν ἑορ­τὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, στὴν ὁ­ποία τονίζεται ἡ πνευματικὴ δίψα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ δίψα του γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀθανασία… Τονίζεται ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Σοφίας καὶ ὁ Χορηγὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ὁποίου καὶ μόνο ἱκανοποιεῖται αὐτὴ ἡ δίψα.
Μέσα λοιπὸν στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία ὅρισε νὰ ἀκοῦμε κατὰ τὴ σημερινὴ Κυριακὴ τὴν περικοπὴ τῆς Σαμαρείτιδος, καθὼς περιέχει παρόμοια νοήματα.
Ὁ Κύριος ζήτησε ἀπὸ τὴ Σαμαρείτιδα νερὸ ἀπὸ τὸ ἐκεῖ πηγάδι, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀνοίξει ὁ Ἰακώβ. Ἐκείνη ἀπόρησε πῶς αὐτὸς ὁ ἄγνωστός της Ἰουδαῖος μίλησε σ᾿ ἐκείνη ποὺ εἶναι Σαμαρείτιδα – διότι οἱ Ἰουδαῖοι δὲν ἤθελαν νὰ ἔχουν καμία σχέση μὲ τοὺς Σαμαρεῖτες. Τότε Ἐκεῖνος τῆς ἀπάντησε:
–«Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν». Ἂν γνώριζες τὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ποιὸς εἶναι Αὐτὸς ποὺ σοῦ λέει «δῶσ᾿ μου νὰ πιῶ», ἐσὺ θὰ Τοῦ ζητοῦσες καὶ θὰ σοῦ ἔδινε νερὸ τρεχούμενο.

Εκλογές και ΜΜΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για Εκλογές  ΜΜΕ
Εκλογές και ΜΜΕ
Η Ευρώπη όντως αλλάζει, αλλά όχι από αυτούς που στηρίζουν τα ελληνικά μέσα
Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*
Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή, η τηλεόραση έχει γεμίσει από τηλεοπτικά σποτ υποψηφίων. Βέβαια, στα κανάλια με την τηλεθέαση βλέπουμε μόνο τους «μεγάλους» ή αυτούς που πληρώνουν αδρά για την αγορά τηλεοπτικού χρόνου. Ετσι, βλέπουμε, π.χ., τον Θεοδωράκη του 0,0000001%, αλλά τον Τζήμερο δεν τον βλέπουμε. Βλέπουμε τα μεγάλα κόμματα, αλλά τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα δεν τα βλέπουμε. 

Επιφάνιος Ντουμένκο: Η Εκκλησία της Ελλάδος μας αποδέσμευσε τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο.

Η υπηρεσία Τύπου της Oυκρανικής σχισματικής εκκλησίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι η σύνοδος των «επισκόπων» της εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο (Δημητρίου) από την Εκκλησία της Ελλάδος για να υπηρετήσει ως «επίσκοπος» στην Ουκρανία.  

Ευτυχώς Παναγιώτατε που υπάρχουν αδέσμευτες, ανεξάρτητες , ορθόδοξες ειδησεογραφικές φωνές


O Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την ΕΣΗΕΑ, όπου ομίλησε και μεταξύ των άλλων ανέφερε:
«Δυστυχῶς, κατά κοινήν ὁμολογίαν, τά μέσα ἐνημερώσεως, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά, ἔχουν μίαν τάσιν δημιουργίας τῆς ἰδίας αὐτῶν ἀληθείας, μεταβαλλόμενα ἐνίοτε εἰς φορεῖς ἀποπροσανατολισμοῦ τοῦ σώματος τῶν πολιτῶν. Συμβαίνει δέ τοῦτο, διότι τινές ὑπηρετοῦν συγκεκριμένας ἐπιδιώξεις, ἐλαυνόμενοι ἀπό τούς νόμους καί τάς ἀρχάς τῆς ἀγορᾶς, τάς τεχνηέντως διολισθαινούσας πρός τήν ἐπιλεκτικήν θεώρησιν τῶν γεγονότων. Διαπιστώνομεν, μάλιστα, μετά πολλῆς λύπης, ὅτι ἀκόμη καί εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκκλησιαστικῆς δημοσιογραφίας διαχέονται καί προωθοῦνται κατά καιρούς τοιαύτης μορφῆς εἰδήσεις, προερχόμεναι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἀπό ἰδιοτελῆ κίνητρα, ὡς τοῦτο, ἐξ ἄλλου, ἀποδεικνύεται καί ἀπό μίαν πρόχειρον ἔρευναν, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό πρόσφατον Οὐκρανικόν ἐκκλησιαστικόν ζήτημα. Διά τό ἐν λόγῳ θέμα καί τάς κινήσεις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διωχετεύθησαν ἀφειδῶς εἰς τόν χῶρον τῶν μέσων ἐνημερώσεως πολλαί ψευδεῖς πληροφορίαι, διαστρεβλωμένα τά ἱστορικά γεγονότα καί παραποιημένη ἡ ἀλήθεια, ἐνῶ τά πραγματικά δεδομένα ἀπεκρύβησαν ἐπιμελῶς ἤ καί σκοπίμως.»

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com