1 Οκτ 2023

Πῶς θὰ ἀποφύγης τὴν κατάθλιψιν

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Πῶς θὰ ἀποφύγης τὴν κατάθλιψιν

  «Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός» (Ἰωάν. στ. 27). (Δηλ.: Δὲν πρέπει ὅμως τὸ ἐνδιαφέρον σας ὁλόκληρο νὰ στρέφεται στὰ ὑλικὰ ψωμιά, ἀλλὰ νὰ ἐργάζεσθε μὲ ζῆλο νὰ ἀποκτήσετε ὅχι τὴν ὑλικὴ τροφή, ποὺ εἶναι προσωρινὴ καὶ φθείρεται, ἀλλὰ τὴν πνευματικὴ τροφή, ποὺ μένει ἄφθαρτη καὶ παράγει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αἰώνιο ζωή. Τὴν τροφὴ αὐτὴ θὰ σᾶς δώσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ μόνος αὐτός. Διότι αὐτὸν ὁ Πατήρ, δηλαδὴ αὐτὸς ὁ Θεός, ἀπέδειξε καὶ ἐφανέρωσε μὲ τὴν σφραγῖδα καὶ μαρτυρία τῶν θαυμάτων του ὡς τὸν μόνον χορηγὸ τῆς τροφῆς καὶ τῆς ζωῆς αὐτῆς).

Ορθόδοξοι ρασοφόροι ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ το χέρι του Πάπα! Κατάντια στην νέα συμπροσευχή Πάπα - Βαρθολομαίου κ πλήθους αιρετικών. Βίντεο και Φωτογραφίες. 30/9/2023

 Και διηγώντας τα να κλαις ...


Ο δρόμος προς το «κοινό Πάσχα Παπικών Ορθοδόξων» το 2025  
(ενδεχομένως και με κοινό ποτήριο σε πόλεις του εξωτερικού), προχωράει ολοταχώς.

Τώρα μάλιστα! Κοινή ολονύκτια προσευχή στο Βατικανό από Πάπα και Πατριάρχη Βαρθολομαίο και λοιπούς θρησκευτικούς ταγούς!


ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ!

ΚΟΙΝΗ ΟΛΟΝΥΚΤΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΑΠΟ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ!

του Δημ. Κ. Αναγνώστου, Θεολόγου 

Προσευχήθηκαν όλοι μαζί σε μια κοινή ολονυκτία προσευχής στο Βατικανό, την έδρα  μιάς εκ των μεγαλυτέρων και υπουλοτέρων αιρέσεων που λυσσωδώς πολέμησε και το Γένος μας και την Ορθοδοξία και συνεχίζει να την πολεμά (και) μέσω της Ουνίας.

Πόσο μας επηρεάζει ο “Αιώνας της Τουρκίας”;

 

Πόσο μας επηρεάζει  ο “Αιώνας της Τουρκίας”;

Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων – Αρθρογράφος

     Στις 16 Μαρτίου 2023 ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Όρμπαν έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Ενώσεως Τουρκογενών Κρατών, στην οποία μετείχε ως παρατηρητής το ψευδοκράτος των Τουρκοκυπρίων. Το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε στην Ουγγαρία και ορθώς έπραξε. 

Ποῖοι ἀντιμάχονται τὸν Χριστόν;

 

Ὁ γνωστός ὁμολογητὴς θεολόγος κ. Β. Χαραλάμπους δημοσίευσε βαρυσήμαντο ἄρθρο, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει πὼς ὅσοι ἀπὸ τοὺς «δικούς» μας θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «βλέπουν» καὶ ἄλλες «ὁδοὺς σωτηρίας», ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιμάχονται εὐθέως τὸν Χριστό. Τόνισε: «Δυστυχῶς ὑπάρχουν Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ ἀνθρωπάρεσκα ὑποδεικνύουν τὸ Ἰσλὰμ ὡς ἄλλη ὁδὸ σωτηρίας.

Νὰ γίνωμε ἀληθινὰ παιδιά Του (Κυριακή Β΄ Λουκά)

Νὰ γίνωμε ἀληθινὰ παιδιά Του

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος - θεολόγος

Μετὰ ἀπὸ τὴν κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν Του ὁ Κύριος ξεκινάει τὴν ἐπίγεια δράση Του, θέτοντας τὶς βάσεις τῆς διδασκαλίας Του στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία, μέρος τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Β’ Κυριακῆς τοῦ Λουκᾶ. Προκειμένου νὰ προσεγγίσῃ τὰ πλήθη ποὺ διψοῦν νὰ ἀκούσουν τὸν λόγο Του καὶ νὰ θεραπευτοῦν ἀπὸ Αὐτὸν σωματικὰ καὶ ψυχικά, «ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς» (Ματθ., ε’ 1-2), ἤ, ὅπως ἀναφέρει ὁ Λουκᾶς, «ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ…καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ … ἔλεγε» (Λουκ., στ’ 17-20).

Διατί προβάλλεται η ανσέλμειος διδάσκαλία ‘’περί πληρώσεως της ενοχής’’

Διατί προβάλλεται η ανσέλμειος διδάσκαλία ‘’περί πληρώσεως της ενοχής’’

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

   Στο σύγγραμμά του ο καθηγητής κ. Δ. Τσελλεγίδης, «Η ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης κατά τον Άνσελμο Καντερβουρίας – Θεολογική προσέγγιση από Ορθόδοξη άποψη», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με την προσφιλή μέθοδο του «sola ratione»* ο Άνσελμος Καντερβουρίας επιχειρεί να αποδείξει ότι, η ενανθρώπηση επιβαλλόταν να γίνει για τρεις θεολογικούς λόγους που είναι οι εξής: α) η αναγκαιότητα αποκαταστάσεως της ανθρωπίνης φύσεως, β) η αναγκαιότητα εξοφλήσεως της ενοχής για την αμαρτία του ανθρώπου, και γ) η ανικανότητα του ανθρώπου για την εξόφληση της ενοχής».  

 Δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια η διδασκαλία της ανσέλμειας θέσης «περί πληρώσεως της ενοχής από τον Χριστό», ακούγεται σε ομιλίες του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού σε προβαλλόμενα βίντεο.

 Έχει καταντήσει πλέον συστηματική διδασκαλία από όσους αδιακρίτως προβάλλουν όλες τις ομιλίες του, με παρεπόμενο να εκλαμβάνεται ως Ορθόδοξη διδασκαλία, η «περί πληρώσεως της ενοχής από τον Χριστό» θέση. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου «εγκληματεί» ανεπιγνώστως;

Γράφημα ἐκ τῆς διδακτέας ὕλης. Τὴν πολυσεξουαλικότητα ἐνέκρινε κατ’ οὐσίαν ἡ Ἱ. Ἀ. Κύπρου! Προκαλεῖται συνειδησιακὴ καὶ κοινωνικὴ σύγχυσις

 Ἡ «σεξουαλικὴ ἀγωγὴ» προάγει τὴν πορνείαν καὶ πλήττει τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙ» ΑΝΕΠΙΓΝΩΣΤΩΣ;

 Οἱ Μητροπολῖται, ἰδιαιτέρως οἱ ὑποψήφιοι δι’ Ἀρχιεπίσκοποι, συγκατατίθενται εἰς τὴν προωθουμένην ἀνηθικότητα …διεθνῶν συμφερόντων, διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν πολιτικὴν στήριξιν;

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Κυριακή Β΄ Λουκά

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Οἱ τέσσερις δυνάμεις, ὅπου φωτίζονται ἀπό τό φῶς τῆς Χάριτος, πού δέχεται τό τριμερές τῆς  ψυχῆς,  φανερώνουν ὅτι: «τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι τό ἀληθές» (Ἅγιος Πορφύριος) καί εἶναι ἡ φρόνησις, ἡ σωφροσύνη, ἡ ἀνδρεία, ἡ δικαιοσύνη.

30 Σεπ 2023

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε Οικουμενιστική Προσευχή στη Ρώμη (30-09-2023)

Foto vatican

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απόψε σε Οικουμενική Προσευχή στη Ρώμη

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι, Τζάστιν Ουέλπι και άλλοι κορυφαίοι θρησκευτικοί ταγοί θα πάρουν μέρος, απόψε, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, σε «Οικουμενική Ολονυκτία Προσευχής».

Στο Βατικανό ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Μήνυμα ενότητας προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες στέλνει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το Βατικανό

Με αφορμή τον πόλεμο που μαίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έστειλε μήνυμα ενότητας προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, όπου βρίσκεται προκειμένου να παρευρεθεί στην τελετή προαγωγής του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Pierrebattista Pizzaballa στο Ιερό Κονκλάβιο των Καρδιναλίων.

Ο μύθος του χταποδιού

Ο μύθος του χταποδιού

(Από το βιβλίο: «Μυστικά άνθη», Φωτίου Κόντογλου, εκδόσεις «ΑΣΤΕΡΟΣ»)

    Γράφει ο Φώτης Κόντογλου: «… Το κρασί, που φαίνεται το πιο ήρεμο πράγμα μπροστά στο μαχαίρι και στο μάσημα, στο βάθος είναι για το χταπόδι ο πιο μεγάλος οχτρός.

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Λουκά

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ (01-10-2023)

Ουνιτάριοι: Ένα αντιτριαδικό ορθολογιστικό θεολογικό ρεύμα

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργόπουλου

Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Οὐνιτάριοι: Ἕνα ἀντιτριαδικό ὀρθολογιστικό θεολογικό ρεῦμα

 Ἀφετηριακό πλαίσιο

Τό ἀντιτριαδικό ὀρθολογιστικό θεολογικό ρεῦμα τῶν Οὐνιταρίων συγκροτήθηκε ὡς διάδοχη κατάσταση μετά τήν ἀπόσυρση ἀπό τό ἱστορικό προσκήνιο τῶν Σοκινιανῶν, ἑνός ὀργανωμένου ἀντιτριαδικοῦ, καί ὄχι, μόνο συστήματος, μέ προέλευση ἀπό τόν χῶρο τῆς ριζοσπαστικῆς Μεταρρύθμισης (16ος-17ος αἰ). Οἱ Οὐνιτάριοι, πού ἀπέρριπταν τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔχοντας μία αἰσιόδοξη ἄποψη γιά τήν ἄνθρωπο σέ ἀντίθεση μέ τήν καλβινιστική πεσιμιστική ὀπτική, υἱοθέτησαν μιά Ἀρειανική Χριστολογία.

Ἀμβλώσεις: Νομικαί διατάξεις εἰς τό χεῖλος τοῦ ἠθικοῦ γκρεμοῦ

 

Ἀμβλώσεις: Νομικαί διατάξεις εἰς τό χεῖλος τοῦ ἠθικοῦ γκρεμοῦ

Γράφει ὁ κ. Θεοχάρης Ἀποστόλου, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Νομικός Σύμβουλος Δήμου Κηφισιᾶς, Πρόεδρος Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ὁ Κηφισσός»

Τὸ ποινικὸ ἀδίκημα τῆς ἄμβλωσης προβλέπεται καὶ τιμωρεῖται  στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ζωῆς,  στὸ ἄρθρο 304 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα. Ἀξίζει μάλιστα νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ποινικὸς νομοθέτης σὲ μία προσπάθεια, ἐπιφανειακή, νὰ μετριάσει τὴν κοινωνικὴ ἀπαξία τῆς πράξης ἀντικατέστησε τὸν ὅρο «ἄμβλωση» μὲ τὸν ὅρο «τεχνητὴ διακοπὴ τῆς ἐγκυμοσύνης».

Επιστολή πιστών της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης προς την Ιερά Σύνοδο.

Ανοιχτή επιστολή πιστών της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης: Επείγουσα επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο. Προτείνουμε τρεις άξιους αρχιμανδρίτες για νέο μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Μακαριώτατε, σεβασμιώτατοι αρχιερείς.

Όπως είναι γνωστό, μετά την υποβληθείσα παραίτηση του μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, η μητρόπολη κηρύσσεται σε χηρεία και επίκειται η εκλογή νέου ποιμενάρχη από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως προβλέπεται από τον Καταστατικό της Χάρτη.

Κυριακή Β΄ Λουκά – Ἕνας νόμος φτάνει! (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἕνας νόμος φτάνει!
«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λουκ. 6,31)
Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἕνα ἔξοχο δημιούργημα. Πλάστηκε «κατ᾿ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26). Εἶνε θρησκευτικὸ ὄν, ἔχει δηλαδὴ ἔμφυτη τὴ ῥοπὴ πρὸς τὸ Θεό. Ἀλλὰ εἶνε καὶ κοινωνικὸ ὄν. Δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ μόνος του, ὅπως ὁ ῾Ροβινσὼν τοῦ ἀγγλικοῦ μυθιστορήματος. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε αὐτάρκης· ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴ βοήθεια τῶν ἄλλων. Ζῇ σὲ κύκλους ποικίλων σχέσεων. Μικρὸς ζῇ μέσα στὴν οἰκογένεια, ὅπου δημιουργοῦνται σχέσεις παιδιῶν μὲ τοὺς γονεῖς καὶ γονέων μὲ τὰ παιδιά. Ὡς μαθητὴς συζῇ στὸ σχολεῖο μὲ τοὺς συμμαθητάς του. Ὡς στρατιώτης συζῇ μὲ στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικούς. Ὡς μέλος τῆς κοινωνίας συζῇ μέσα σ᾿ ἕνα εὐρύτερο κύκλο. Ἔτσι τά ᾿φτειαξε ὁ Θεός.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, «Γίνεσθε οἰκτίρμονες» ( Κυριακή Β΄ Λουκά)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκά 6,31-36]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Β΄ Λουκά με θέμα:

«Γίνεσθε οἰκτίρμονες»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-10-2000] (Β 423), έκδοσις Β΄

       Η ευαγγελική διδασκαλία του πνευματικού βίου, αγαπητοί μου, είναι ανύποπτα ανωτέρα από κάθε άλλη ανθρώπινη διδασκαλία, κυρίως φιλοσοφική διδασκαλία, που θέλει να διορθώσει τον πνευματικό βίο του ανθρώπου.Έτσι, ο Χριστός, ο Κύριός μας, για να μας υπενθυμίσει το «κατ’εἰκόνα» και να ανορθώσει το «καθ’ ὁμοίωσιν», μας έδωσε και την ηθικήν διδασκαλίαν. Διακρίνομε δηλαδή τόσο την δογματικήν διδασκαλίαν, όσο και την ηθικήν διδασκαλίαν. Γιατί αυτό συνιστά τον σκοπό της ανθρωπίνης υπάρξεως· η ηθική διδασκαλία. Είναι ο δρόμος. Δεν είναι το τέρμα. Είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει εις το να δεχθούμε, ό,τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και κυρίως είναι η θέωσις.

       Έτσι ο Κύριος εισάγει την έννοια της φιλανθρωπίας, με την κυριολεκτική, θα λέγαμε, σημασία και μας προτρέπει: «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες».

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Κυριακή Β΄ Λουκά – Η χρηστότης

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκά 6,31-36]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Β΄ Λουκά με θέμα:

«Η ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ»

                                 [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-10-1989]

    Ακούσαμε, σήμερα, αγαπητοί μου, στην ευαγγελική περικοπή, που είναι ένα απόσπασμα από την επί του Όρους ομιλία του Κυρίου μας, τον χρυσό κανόνα συμπεριφοράς προς τον πλησίον.

Κυριακή Β΄ Λουκά - Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ [: Λουκ. 6,31-36]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

    «Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος·Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον

Κυριακή Β΄ Λουκά – Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ[:Β΄Κορ. 6,16-7,1]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Υπομνηματισμός των εδαφίων Β΄Κορ. 6,14-7,1

   «Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; Ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; (:Μη συνάπτετε στενό σύνδεσμο προς τους απίστους, με τους οποίους δεν μπορείτε να αποτελέσετε ταιριαστό ζευγάρι, ώστε να μπαίνετε στον ίδιο ζυγό μαζί τους· διότι ποια συνάφεια και ανάμειξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Και ποια επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους; Και ποια συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του Σατανά; Ή ποιο μερίδιο δύναται να έχει ένας πιστός με έναν άπιστο;)»[Β΄Κορ.16,14-15].

29 Σεπ 2023

Ο «ανθρωπισμός» μας, βρωμάει υποκρισία: Τυφλό και αδιάφορο το ελληνικό κράτος για τον τραγικό ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων!

Ο «ανθρωπισμός» μας, βρωμάει υποκρισία: Τυφλό και αδιάφορο το ελληνικό κράτος για τον τραγικό ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων!

Το ελληνικό κράτος εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει διπλωματική «μασκότ» της Ουκρανίας, άλλα για το δράμα των Αρμενίων στο Αρτσάχ σφυρίζει αδιάφορα

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Απέτυχε και επίσημα η πολυπολιτισμικότητα…

Σουέλα Μπράβερμαν, υπουργός Εσωτερικών Μ. Βρετανίας: «Το status quo, που επιτρέπει στους ανθρώπους να διασχίζουν ασφαλείς χώρες, και ακόμη και να κατοικούν σε ασφαλείς χώρες επί χρόνια, καθώς επιλέγουν τον προτιμώμενο προορισμό τους για να ζητήσουν άσυλο, είναι παράλογο και αστήρικτο»,©ANDY BAILEY / UK PARLIAMENT / AFP

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Απέτυχε και επίσημα η πολυπολιτισμικότητα

Συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Gabriel Robin  ATLANTICO

Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής της Αρμενίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής της Αρμενίας.
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΦΩΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ
        Η Αρμενία υπήρξε σημαντική κοιτίδα του Χριστιανισμού κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Σύμφωνα με την παράδοση, οι πρώτοι που έφεραν το χριστιανικό μήνυμα στις χώρες του Καυκάσου, ήταν οι απόστολοι Θαδδαίος και Βαρθολομαίος. Αλλά οι διωγμοί εκ μέρους των ειδωλολατρών ηγεμόνων της περιοχής δεν επέτρεψαν να αναπτυχθούν ιδιαίτερα οι εκεί χριστιανικές κοινότητες. Αυτά μέχρι την εμφάνιση του αγίου Γρηγορίου, ο οποίος έλαβε την προσωνυμία του Φωτιστή της Αρμενίας.
        Έζησε στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός (284-305), ο πλέον φανατικός και θρησκομανής ρωμαίος αυτοακράτορας, ο μεγαλύτερος διώκτης των Χριστιανών. Ήταν Πάρθος στην καταγωγή και γόνος επιφανούς οικογένειας. Ο πατέρας του ονομάζονταν Ανάκ και ήταν συγγενής του βασιλιά της Αρμενίας Κουσαρώ, φανατικού ειδωλολάτρη και σφοδρού διώκτη των Χριστιανών. Χιλιάδες Χριστιανοί συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο από τους δημίους του.
      Ο Γρηγόριος κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη και βαπτίστηκε Χριστιανός. Παράλληλα δε έλαβε σπουδαία μόρφωση, λόγω της ευγενικής και πλούσιας οικογένειάς του. Επίσης διακρίνονταν για την ευσέβειά του και τον ενάρετο βίο του και γι’ αυτό έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως από τους συμπατριώτες του.

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση».

Ηλεκτρονικές Ταυτότητες κ Ψηφιακό Ευρώ

Δρ. Νόρμπερτ Χέρινγκ: Ηλεκτρονικές Ταυτότητες κ Ψηφιακό Ευρώ / Interview with Dr. Norbert Haring.

Συνέντευξη με τον Δρ. Νόρμπερτ Χέρινγκ Οικονομολόγο, Δημοσιογράφο και συγγραφέα. Οι Νέες Ηλεκτρονικές Ταυτότητες και το Ψηφιακό Ευρώ. Με τον Δρ. Δημήτρη Χιωτακάκο. 

Το Υπουργείο Παιδείας, επιβραβεύει τους «μεταμοντέρνους Θεολόγους», τα Θρησκευτικά των οποίων ακύρωσε το ΣτΕ

 ΑΚΤΙΝΕΣ: Ηρακλής Ρεράκης, Η περιπέτεια του σεβασμού του «διαφορετικού»

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων

«Το Υπουργείο Παιδείας, επιβραβεύει τους  «μεταμοντέρνους Θεολόγους», τα Θρησκευτικά των οποίων ακύρωσε το ΣτΕ»

     Την πρώτη επίσημη παρέμβασή τους οι «Θεολόγοι» που αποτελούν την ομάδα των λεγόμενων «εκσυγχρονιστών θεολόγων» την έκαναν με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο εμπνεύστηκαν, κατάρτισαν και κατάφεραν να εφαρμόσουν, πιλοτικά, το 2011, σε κάποια σχολεία της χώρας το δε 2016 σε όλα τα σχολεία.

    Και όλα αυτά,  με τη σύμπραξη της πολιτικής εξουσίας, που, ως γνωστό, τα τελευταία χρόνια, ορέγεται να συνεργάζεται με πρόθυμους, για κάθε μορφή ανατροπές της ορθόδοξης θεολογικής παραδόσεως της χώρας, «μεταμοντέρνους θεολόγους».

Ἠλεκτρονικὲς Ταυτότητες καὶ Θεμελιώδη Δικαιώματα

 

Ἠλεκτρονικὲς Ταυτότητες καὶ Θεμελιώδη Δικαιώματα

Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ

Ἀναλογιζόμενοι τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, σὲ ἕνα δηλαδὴ ἐκ τῶν πλέον βασικῶν διεθνῶν νομικῶν ὀντοτήτων καὶ Ὀργανισμῶν τῆς πολυπλόκαμης λερναίας νεωτερικότητος, ἰδίως κατὰ τὰ ἔτη μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν μνημονίων καὶ τῶν συναφῶν πρὸς αὐτὰ ‘ὑποχρεώσεων’, ποὺ αὐταρχικῶς ‘ἀνελήφθησαν’ παρὰ τὴν ῥητὴ ἀντίθετη βούληση τοῦ λαοῦ, ὅπως ὅλως ἐνδεικτικῶς ἐξεφράσθη καὶ σὲ συντριπτικὸ ποσοστὸ κατὰ τὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015, μποροῦμε μετὰ βεβαιότητος νὰ διαπιστώσουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολίτες βιώνουν ἔντονα τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση καὶ τὸν ἀπόλυτο κατεξευτελισμὸ τῶν θεσμῶν τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ κράτους δικαίου, 

Υπουργείο Οικογένειας χωρίς… οικογένειες!

 

Το ξέσπασμα βίας στις εφηβικές και παιδικές ηλικίες δεν είναι αποτέλεσμα της… κλιματικής αλλαγής, μια στιγμιαία διαταραχή της καθημερινότητας, αλλά σημείο των πτωτικών καιρών που ζούμε και τρανή απόδειξη του μείζονος κοινωνικού και πολιτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

H ΕΕ προωθεί τις αμβλώσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Στις 10 Ιουλίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το κείμενο αυτό, που κατατέθηκε αρχικά τον Μάρτιο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει τη δημιουργία νέων αδικημάτων (όπως η κυβερνοβία), την εξατομικευμένη υποστήριξη για τα θύματα και ενισχυμένο συντονισμό και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.

Ἀλλάζουν αἱ οἰκογενειακαὶ σχέσεις μὲ τὸν νέον νόμον διὰ τὴν Ὑποβοηθουμένην Ἀναπαραγωγὴν

 

Ἀλλάζουν αἱ οἰκογενειακαὶ σχέσεις μὲ τὸν νέον νόμον διὰ τὴν Ὑποβοηθουμένην Ἀναπαραγωγὴν

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Νομικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

  Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2022 ψηφίσθηκε ὁ νόμος 4958/2022, μὲ τὸν ὁποῖο ἔγιναν οὐσιαστικὲς τροποποιήσεις στὶς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα καὶ τοῦ νόμου 3305/2005 γιὰ τὴν ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἔντονο καὶ πολύμηνο δημόσιο διάλογο, ποὺ πραγματοποιήθηκε γιὰ τὸ νόμο 4800/2021, τὸ γνωστὸ ὡς νόμο τῆς «συνεπιμέλειας», οἱ διατάξεις τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ ἐλάχιστα ἀπασχόλησαν τὴν κοινὴ γνώμη καὶ σὲ κάποιο μέρος τους παραμένουν ἄγνωστες, παρότι εἰσήγαγαν πολὺ σοβαρὲς ἀνατροπὲς στὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις καὶ στὴ διαδικασία ἀπόκτησης παιδιοῦ.

28 Σεπ 2023

Ρεσιτάλ εθνομηδενισμού από τη Δόμνα Μιχαηλίδου σε ερώτηση του Δ.Νατσιού: Η έπαρση σημαίας και ο εθνικός ύμνος στα σχολεία, ανήκουν στο «χθες»!

Ρεσιτάλ εθνομηδενισμού από τη Δόμνα Μιχαηλίδου σε ερώτηση του Δ. Νατσιού: Η έπαρση σημαίας και ο εθνικός ύμνος στα σχολεία, ανήκουν στο «χθες»!

Δόμνα Μιχαηλίδου θεωρεί... ξεπερασμένη την έπαρση σημαίας στα σχολεία και αντί του εθνικού ύμνου προτιμά τον «ύμνο» στη... διαφορετικότητα!

Συντάκτης: Παντελής Λαμψιώτης

Τα αιώνια ιδανικά και η καταστροφή τους

Τα αιώνια  ιδανικά και η καταστροφή τους

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Με όσα συμβαίνουν στις ημέρες μας στην πολιτική και κοινωνική μας ζωή σκέφθηκα τον λόγο του Ισοκράτη πως «όχι με τα ψηφίσματα, αλλά με τα ήθη ευδοκιμούν τα κράτη». Ποια ήθη, ποια ιδανικά και ποιες αξίες επιδιώκουν κάποιοι να κυριαρχήσουν σήμερα στην Ελλάδα μας; Το τίποτε και η καταστροφή του πολιτισμού και της ταυτότητάς μας. Για την περίπτωση θυμήθηκα λόγο του αείμνηστου Γεωργίου Α. Παπανδρέου – καμία σχέση με τον εγγονό του –, που δημοσιεύθηκε το 1957 στο περιοδικό «Νέα Εστία».

Γράφει σαφώς ο αείμνηστος αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου και πρωθυπουργός ότι, ως Έλληνες, οφείλουμε να τηρούμε τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε και που είναι ο ελληνικός και ο χριστιανικός. Ο μεν ελληνικός, όπως γράφει, μας κληρονόμησε την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία, ο δε χριστιανικός την Αγάπη και τη Θυσία. Και έρχεται στο θέμα της νέας γενιάς, που θέλει όλα να τα γκρεμίσει, καλή ώρα όπως σήμερα κάποιοι διαστημάνθρωποι της πολιτικής.... Γράφει:

«Κάθε νέα γενεά έρχεται εις τον κόσμον με το πάθος της δημιουργίας. Επειδή είναι νέα, ευλόγως φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέον κόσμον, να δημιουργήσει νέα ιδανικά. Αλλά ευρίσκεται εις πλάνην. Τα ιδανικά είναι αιώνια. Και είναι πάντοτε σύγχρονα και επίκαιρα, ακριβώς διότι είναι αιώνια. Η ευθύνη εκάστης νέας γενεάς δεν είναι να «εφεύρη» νέα ιδανικά. Είναι να πραγματοποιήση τα αιώνια ιδανικά.

Φήμες για πώληση της Αγίας Σοφίας στο Βατικανό – Διαψεύδει η Τουρκία

Έντονες φήμες έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία που κάνουν λόγο για πώληση του ναού-συμβόλου της Ορθοδοξίας, της Αγίας Σοφίας, στο Βατικανό έναντι 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κυριακάτικη Αργία: Η κυβέρνηση λήστεψε τη μέρα του Θεού για να την προσφέρει στα κέρδη της πλουτοκρατίας

Κυριακάτικη Αργία: Η κυβέρνηση λήστεψε τη μέρα του Θεού για να την προσφέρει στα κέρδη της πλουτοκρατίας

Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση καταπατά την κυριακάτικη αργία και την ιερότητά της και μεταφράζει την ασέβεια σε κέρδη

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

«Όχι» του Μητσοτάκη για τον Εθνικό Ύμνο και έπαρση σημαίας στα σχολεία!

Στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιού για επαναφορά της έπαρσης της σημαίας στα σχολεία

27 Σεπ 2023

Συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Κατερίνης εἰς προτεσταντικὴν «χειροτονίαν»

 

Συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Κατερίνης εἰς προτεσταντικὴν «χειροτονίαν»

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Τὴν 2αν Ἀπριλίου 2023 ἡ «Ἑλληνικὴ Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία» ἑώρτασε τὰ 100 ἔτη παρουσίας της εἰς τὴν Κατερινὴν καὶ «ἐχειροτόνησε» τὸν νέον «ἐφημέριον» τῆς τοπικῆς της κοινότητος. Εἰς αὐτὴν ἐκλήθη καὶ προσῆλθεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος. Τὸ γεγονὸς κατέστη γνωστὸν προσ­φάτως καὶ προκαλεῖ πολλαπλοῦν σκανδαλισμόν, καθὼς ὁ Σεβασμιώτατος τόσον μὲ τὴν παρουσίαν του ὅσον καὶ μὲ τὰ ὅσα εἶπεν ἐντός τοῦ προτεσταντικοῦ ναοῦ καθίσταται ὑπόλογος ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐνάρετη χριστιανική ζωή, τό μαρτύριο τοῦ αἵματος καί τά Ἔσχατα (ΟΧΙ στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες)

Ἡ ἐνάρετη χριστιανική ζωή, τό μαρτύριο τοῦ αἵματος καί τά Ἔσχατα

(ΟΧΙ στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες)

Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, Καθηγητής Θεολόγος

      Τό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ θεοφάντορος Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου δέν εἶναι μόνον ἕνα βιβλίο τρόμου, λόγω τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως εἶναι ἕνα εὐαγγέλιο γλυκειᾶς παρηγοριᾶς καί ἐλπίδας, καθώς ὁ παντοδύναμος Κύριος θά συντρίψει ὁλοκληρωτικά, κατά τήν Δευτέρα θριαμβευτική Παρουσία του, τό κράτος τοῦ Διαβόλου.

Μέσα σε 3 λεπτά μπορεί να "χακαριστεί" οποιοδήποτε μαγνητικό μέσο. Ο Γ. Αδαλής για τη νέα ταυτότητα

Ο οικονομέτρης-αναλυτής, μηχανικός υπολογιστών και λογισμικού Γιώργος Αδαλής, σχολιάζει την φιλοσοφία των νέων ηλεκτρονικών-ψηφιακών ταυτοτήτων.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com