31 Ιαν 2015

Κυριακή ΙΣΤ΄Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου)- «ει ο Θεός υπέρ ημών τις καθ’ ημών».Ἀπόστολος: Ρωμ. η΄ 28-39
Ρωμ. 8,28          Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν·
Ρωμ. 8,28                 Τους στεναγμούς μας δια τας θλίψεις της παρούσης ζωής τους απαλύνει και το γεγονός, ότι γνωρίζομεν πως εις εκείνους που αγαπούν τον Θεόν όλα υποβοηθούν και συνεργάζονται δια το καλόν των· εις αυτούς δηλαδή, οι οποίοι σύμφωνα με την προαιώνιον πρόθεσιν του Θεού έχουν κληθή και έχουν δεχθή την σωτηρίαν.
Ρωμ. 8,29          ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·
Ρωμ. 8,29                 Διότι εκείνους τους οποίους ο Θεός έχει προγνωρίσει ως αξίους σωτηρίας δια την καλήν των διάθεσιν, τους προώρισε να γίνουν ομοιόμορφοι προς την ένδοξον εικόνα του Υιού του, ώστε να είναι ο Υιός του Θεού πρωτοτόκος μεταξύ πολλών αδελφών, που θα είναι όμοιοί του.

Τι συμβουλή έδωσε ο όσιος Παΐσιος σε κάποιον που σκόπευε να γράψει ένα βιβλίο για κάποιον αγιορείτη ιερομόναχοΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΔΩΣΕ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ
  Βρισκόμενος κάποτε στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκα το κελί του Αγίου Παϊσίου.   Εκεί ήταν και κάποιος προσκυνητής που σκόπευε να γράψει για έναν ιερομόναχο που ασκήτευσε στα μέρη της Νέας Σκήτης.  Ο Άγιος Γέροντας αφού τον άκουσε προσεκτικά, τον προέτρεψε να μην επεκταθεί σε πάμπολλες αναφορές που κάποτε κουράζουν.
  Είναι γεγονός ότι όταν  κανείς δοκιμάζει να γράψει για κάποιον που η βιοτή θα μπορούσε να αποβεί παραδειγματική, είναι δυνατόν να βρεθεί μπροστά σε αρκετό υλικό.  Ο εύκολος δρόμος είναι η καταγραφή όλων αδιακρίτως των στοιχείων που αφορούν τη ζωή του. 

Χαράλαμπος Άνδραλης, Επιβάλλεται, επιτρέπεται ή απαγορεύεται ο θρησκευτικός όρκος;Επιβάλλεται, επιτρέπεται ή απαγορεύεται ο θρησκευτικός όρκος;
Το αμφιλεγόμενο θέμα του θρησκευτικού όρκου, επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας, με την κίνηση του νέου Πρωθυπουργού να παράσχει πολιτική διαβεβαίωση στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί του καθιερωμένου θρησκευτικού όρκου ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
Το ζήτημα από νομικής άποψης είναι σαφές. Η επιβολή του θρησκευτικού όρκου ως υποχρεωτικού θα ήταν αντίθετη με το άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγματος με το οποίο προστατεύεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Με το ίδιο άρθρο κατοχυρώνεται η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων καθενός ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.[1] Με το άρθρο 59 παρ. 2 του Συντάγματος παρέχεται στους αλλόθρησκους ή ετερόδοξους βουλευτές η δυνατότητα να ορκισθούν σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή δόγματος.[2]  Στην ίδια κατεύθυνση, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθ. 408 παρ. 1), παρέχει την επιλογή στους εξεταζόμενους ενώπιον των Δικαστηρίων μάρτυρες, αν επιθυμούν να ορκισθούν με θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο.

Αθανάσιος Γκάτζιος, Ὁ βασιλιάς πού ἤθελε ν' αγγίξει τό φεγγάρι (Ἕνα παραμύθι κυρίως γιά πολύ... μεγάλους!)


paramithi

Ὁ βασιλιάς πού ἤθελε ν' αγγίξει τό φεγγάρι
(Ἕνα παραμύθι κυρίως γιά πολύ... μεγάλους!)
   Μιά φορά κι ἕναν καιρό ἦταν ἕνας βασιλιάς πού πάντα ὀνειρευόταν νά ἀγγίξει τό φεγγάρι. Δέν σκεφτόταν τίποτε ἄλλο καί ἀδιαφοροῦσε παντελῶς γιά τό βασίλειό του. Μιά μέρα κάλεσε τόν ξυλουργό τοῦ βασιλείου του καί τοῦ εἶπε: «Ἡ ἐπιθυμία μου εἶναι νά ἀγγίξω τό φεγγάρι. Πρέπει νά μοῦ κατασκευάσεις ἕναν πύργο τόσο ψηλό, ὥστε νά μπορέσω νά πραγματοποιήσω τό ὄνειρό μου».
   Ὁ μαραγκός ἤξερε ὅτι αὐτό δέν ἦταν δυνατό, ἀλλά ἦταν ὑποχρεωμένος νά κάνει ὅ,τι διέταξε ὁ βασιλιάς. Ἔτσι ἄρχισε νά ἐργάζεται γιά τήν κατασκευή τοῦ πύργου. Σύντομα ὅμως τελείωσαν ὅλα τά ξύλα τῶν ἐργαστηρίων τοῦ βασιλείου καθώς χρησιμοποιήθηκαν γιά τόν πύργο. Ἐξήγησε τήν κατάσταση στόν βασιλιά, ἀλλά ἐκεῖνος ἐπέμενε: «Ἐγώ πρέπει νά ἀγγί­ξω τό φεγγάρι. Ἔχω μία ἰδέα. Κάθε πρόσωπο τοῦ βασιλείου μου θά φέρει στό παλάτι μου ὅσα κιβώτια διαθέτει καί ἔτσι θά κατορθώσουμε νά τελειώσουμε τόν πύργο».

Οι τομείς που εξασφαλίζει πρωτιά η νεοελληνική κοινωνία    Ἡ νεοελληνική κοινωνία πού κατηγορεῖται ὑπό «φίλων» καί συμμάχων, ὅτι εἶναι δῆθεν ἀντιπαραγωγική καί ὑστερεῖ, ἔρχεται πρώτη:
1. Εἰς θανάτους νέων ἀπό ναρκωτικά καί ἀπό τροχαῖα ἀτυχήματα.
2. Πρώτη εἰς τάς ἀμβλώσεις.
3. Πρώτη εἰς τήν εἰσβολήν λαθρομεταναστῶν.
4. Πρώτη εἰς ρυθμόν ἀναπτύξεως ἐγκληματικότητος.
5. Πρώτη εἰς δημόσιον χρέος.
6. Πρώτη εἰς τήν ἀστυφιλίαν.
7. Πρώτη εἰς ἀνεργίαν καί εἰς ἀποτυχῆ ἀποτελέσματα ἐξετάσεων ἀποφοίτων μέσης ἐκπαιδεύσεως.
8. Πρώτη εἰς ρυθμόν ἀναπτύξεως μειονοτήτων.
  Ὑπομονή, διότι πρέπει νά συνεχίσωμε εἰς τήν ἀπαρίθμησιν τῆς «ἀναπτύξεως» καί εἰς τήν «ὁλοκλήρωσιν τοῦ κύκλου».

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ για την αρχή του Τριωδίου

 Ἐν Κυθήροις τῇ 29ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἀριθ. Πρωτ.: 96
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 126/2015)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Κράζω σοι Χριστέ Σωτήρ,
τοῦ τελώνου τήν φωνήν˙
ἱλάσθητί μοι ὥσπερ ἐκείνῳ,
καί ἐλέησόν με ὁ Θεός»

(Κατανυκτικόν Τροπάριον)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Κατανυκτικόν Τριώδιον (Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου)ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἡ πρώτη Κυριακὴ ποὺ προσδιορίζει τὴν ἔναρξη τῆς κατ᾿ ἐξοχὴν κατανυκτικῆς καὶ ἰδιαίτερα εὐλογημένης αὐτῆς περιόδου τοῦ ἔτους, τοῦ Τριωδίου. Ἡ περίοδος αὐτή ἔχει γιὰ ἐντελῶς τεχνικοὺς λόγους πάρει τὸ ὄνομα Τριώδιο, διότι οἱ κανόνες ποὺ διαβάζονται στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἔχουν τρεῖς ὠδές. Ἔχει ὅμως καὶ ἄλλα ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, μορφολογικά καὶ κυρίως πνευματικά, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι τὰ τρία κατανυκτικὰ τροπάρια, τὰ ὁποῖα ψάλουμε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου.
Τὸ πρῶτο ἀρχίζει ὡς ἐξῆς: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα»• τὸ δεύτερο: «Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε» καὶ τὸ τρίτο: «Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας». Τὰ τρία αὐτὰ κατανυκτικὰ τροπάρια δανείζονται εἰκόνες, λέξεις, ἐκφράσεις καὶ θεματολογία ἀπὸ τὶς τρεῖς εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν πρώτων Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου ἀντιστοίχως, γιὰ νὰ μᾶς περιγράψουν τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς προσωπικῆς μετανοίας μας.

Κυριακή ΙΣΤ΄Λουκά – Η Παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ρωμ. η΄ 28-39
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Λουκᾶ ιη´ 10 – 14
Ἦχος α´.– Ἑωθινόν: Α΄
1. Τὸ ὑπερυψωμένο εἴδωλο
    Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ μᾶς εἰσάγει στὴν ἱερὴ καὶ κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ Τριωδίου, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ μετάνοια καὶ προσευχή, ὥστε νὰ προετοιμαστοῦμε πνευματικὰ γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. 

Ο "οφθαλμός" του Θεού και τα μάτια των ανθρώπων
Ο «ΟΦΘΑΛΜΟΣ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
  Διαφορετικά βλέπουν τά μάτια τῶν ἀνθρώπων καί διαφορετικά ὁ Θεός. Λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Εἶδα ἄνθρωπον πού φανερά ἁμάρτησε, ἀλλά μυστικά μετενόησε. Καί αὐτόν πού ἐγώ τόν κατέκρινα ὡς ἀνήθικον, ὁ Θεός τόν θεωροῦσε ἁγνόν, διότι μέ τήν μετάνοιάν του Τόν εἶχε ἐξευμενήσει πλήρως».
  Εἰς τήν παροῦσαν ζωήν, ὁ ἕνας, μικρός ἤ μεγάλος, θά κρίνεται πάντοτε ἀπό τούς ἄλλους. Εἰς τήν μέλλουσαν ὅμως ζωήν, οἱ πολλοί, δηλαδή οἱ πάντες, θά κριθοῦμε ἀπό τόν Ἕναν! Τόν Θεόν. Ἡ ἀπόφασις διά τούς πολλούς θά εἶναι τότε ἡ ἐτυμηγορία τοῦ Ἑνός. Ἐδῶ, εἰς αὐτήν τήν ζωήν, οἱ κρίσεις τῶν ἀνθρώπων διά τούς ἄλλους στηρίζονται σέ ὅ,τι βλέπουν μόνον ὡς θεατές. Ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ δι᾽ ὅλους μας ὅμως, βασίζεται εἰς ὅσα Ἐκεῖνος γνωρίζει, ὡς τέλειος καρδιογνώστης.
   Δέν πρέπει ποτέ νά κρίνωμε, οὔτε νά περιφρονοῦμε κανέναν. Λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἄν βλέπῃς τόν ἀδελφόν σου εἰς τόν δρόμον τῆς ἁμαρτίας, ρίψε εἰς τούς ὤμους του τόν μανδύαν τῆς ἀγάπης σου», καί πρέπει «νά ἀγαπᾶμε τόν ἁμαρτωλόν, καί νά μισοῦμε μόνον τήν ἁμαρτίαν».

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, ''Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Πάπα και οι φιλοπαπικοί των ημερών μας''

''Απάντηση στον φιλοπαπικό μητρ. Αργολίδος Νεκτάριο'' π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ - Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 (28/1/2015)

30 Ιαν 2015

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η οικουμενιστική ταυτότητα του Σεβ. Μητρ. Αργολίδος κ. ΝεκταρίουἘν Πειραιεῖ 30-1-2015
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ κ . ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
 πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος  ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς 
Δύο πρόσφατες ἐνέργειες τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου ἀποκαλύπτουν ὅλο τὸ βάθος καὶ ὅλο τὸ μῆκος τῆς μετάλλαξης, ποὺ ἔχει ἐπιφέρει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στοὺς Ἐπισκόπους. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ συμμετοχή καί ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβ. σέ παπική ἐκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης στίς 12 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. στήν Ἀθήνα, μέ διοργανωτή τό Ἰνστιτοῦτο Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, ὄργανο τοῦ παπικοῦ «μοναχικοῦ» τάγματος τῶν ἐν Ἀθήναις Ἰησουϊτῶν καί μέ τίτλο τῆς ἐκδήλωσης «Γιά μιά Ἐκκλησία φτωχή καί τῶν φτωχῶν». Στήν ἐκδήλωση παρουσιάστηκε τό ὁμώνυμο μέ τόν τίτλο τῆς ἐκδήλωσης βιβλίο τοῦ Ἰησουΐτη αἱρεσιάρχου «πάπα» Φραγκίσκου τοῦ Α΄, καί στήν παρουσίαση ἔλαβαν μέρος ὁ παπικός ἰησουΐτης «ἱερεύς» κ. Θεόδωρος Κοντίδης, ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος καί ὁ συγγραφέας κ. Σταῦρος Ζουμπουλάκης[1]. Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεβ. πρός τόν ἐν Ἀμερικῆ διαβιοῦντα ἱστολόγο κ. Παναγιώτη Τελεβάντο στίς 19-1-2015[2],

Κυριακή ΙΣΤ΄Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου)- “Τὶς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;”
Ἀπόστολος: Ρωμ. η΄ 28-39
Εὐαγγέλιον: Λουκᾶ ιη´ 10 – 14
Ἦχος α´.– Ἑωθινόν: Α΄
     Έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή τού πιστού που φαίνεται να θλίβεται υπερβολικά, να στενοχωρείται και να δοκιμάζεται η πίστις του. Οι αιτίες της καταστάσεως αυτής είναι τόσο εσωτερικές, όσο και εξωτερικές. Ο δε εχθρός τού Θεού και του ανθρώπου ο “αντίδικος ημών διάβολος” προσπαθεί να εκμεταλλευθεί αυτές τις περιστάσεις ώστε να χτυπήσει και να κλονίσει την πίστη του Χριστού στις καρδιές των πιστών.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η θεολογική επιχειρηματολογία εναντίον της χειροτονίας γυναικώνἘν Πειραιεῖ 30-1-2015
Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                       
Ἀπό τίς 22 ἕως τίς 24 Ἰανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στό Κέντρο Διάδοσης Ἐρευνητικῶν Ἀποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) τοῦ Α.Π.Θ. συνέδριο μέ θέμα : «Διακόνισσες, Χειροτονία τῶν Γυναικῶν καί Ὀρθόδοξη Θεολογία», σέ συνεργασία μέ τή Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ καί τή Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης. Σ'αὐτό ἔλαβαν μέρος καθηγητές, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι γνωστοί γιά τίς οἰκουμενιστικές τους ἰδέες καί πράξεις, καί μέλη τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ συνδέσμου «Καιρός», ὅπως ὁ κ. Πέτρος Βασιλειάδης, ὁ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ὁ κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, ὁ κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, ὁ κ. Θεόδωρος Γιάγκου, ἡ κ. Ἄννα Κόλτσιου, ἡ κ. Εὐαγγελία Ἀμοιρίδου, ὁ κ. Φώτιος Ἰωαννίδης, ἡ κ. Μαρία Χατζηαποστόλου, ἡ κ. Ἑλένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη, ὁ κ. Σωτήριος Μπούκης, ὁ κ. Valerie Karras, ὁ κ. Phyllis Zagano, ἡ κ. Σπυριδούλα Ἀθανασοπούλου-Κυπρίου, ἡ κ. Maria McDowell, ἡ κ. Teva Regule, ὁ κ. Srboljub Ubiparipović, ὁ κ. Arthur J. Keefer, ἡ κ. Κυριακή Φιτζέραλντ-Καρυδογιάννη[1], ὁ π. Ιωάννης Χρυσαυγής[2], ὁ Σεβ. Μητρ. Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος[3], ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος. 

Νίκος Χειλαδάκης, Σοκαρισμένοι οι Τούρκοι από τον Ναό στην λίμνη της Νίκαιας

ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
   Έκπληκτοι οι Τούρκοι ερευνητές και οι κάτοικοι της ιστορικής βυζαντινής πόλης της Νίκαιας, αντίκρισαν ένα πρωί να εμφανίζεται στην λίμνη της περιοχής και κάτω από την επιφάνεια του νερού, ο σκελετός μιας μεγαλοπρεπής βυζαντινής ελληνορθόδοξης εκκλησίας.

Τρείς Ιεράρχες & Ημέρα της Υπαπαντής, Παγκόσμια ημέρα της μητέρας

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ      30.1.201
ΚΑΙ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ      2.2.2015
30.1.2015
1. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἡ νέα ἐποχή, ἡ παγκοσμιοποίησι, ὁ οἰκουμενισμός, ἡ νέα τάξι πραγμάτων, ὁ κιναιδισμός, ὁ σιωνισμός, ὁ μασωνισμός, ἡ ἀθεΐα, ὁ μαρξισμός, ἡ ἀβελτηρία καὶ οἱ λοιπὲς λαίλαπες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων μαζὶ μὲ τὴν ἀμέτρητη ὑποκρισία δροῦν ὡς ἰσοπεδωτὲς τῶν πάντων καὶ ὡς ὁδοστρωτῆρες.
Ἔτσι βυσσοδομοῦν καὶ βασιλεύουν τὰ ἀγκάθια καὶ ἐπιπλέουν καὶ ἐπιβάλλονται οἱ φελλοί, οἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ θρασεῖς, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀετονύχηδες.

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ἀγὼν κατὰ τῆς ἁμαρτίας

Ἀγὼν κατὰ τῆς ἁμαρτίας
    Ζοῦμε σέ μία δύσκολη ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό Θεό καί περιφρονοῦν τίς ἐντολές. Τώρα πιά σχεδόν κανένας δέν μιλάει γιά ἠθική. Ντρέπονται νά ποῦν τό παραμικρό. Καί ὅταν τά τραγικά ἀποτελέσματα τῆς ἀνήθικης ζωῆς εἶναι αἰσθητά καί ἐπώδυνα, τά ἐξηγοῦν μέ τό δικό τους διεστραμμένο νοῦ, χωρίς καμία ἀναφορά στό Θεό. Πιεζόμενοι καταφεύγουν στούς εἰδικούς ἐπιστήμονες, γιά νά τούς βοηθοῦν καί ἐλπίζουν σέ μία καλύτερη ζωή. Μάταια ὅμως. Πυκνό τό πνευματικό σκοτάδι. Παντοῦ ὀσμή θανάτου. Οἱ ἄνθρωποι δυστυχοῦν μέσα στήν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Δέν ὑπάρχουν πιά ὁράματα. Καί πῶς νά ὑπάρχουν, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι φιλήδονοι, φιλοχρήματοι καί φιλόδοξοι;

Τριώδιο και Αντιτριώδιο (Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμία)


 

           IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
1. 1η Φεβρουαρίου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Σᾶς εὔχομαι «καλό μήνα». Ἀλλά ἀπό σήμερα ἀρχίζει ἡ ἱερή καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Τριωδίου. Γι᾽ αὐτό πάλι σᾶς εὔχομαι τήν φετινή χρονιά νά γευθεῖτε τήν πνευματική γλυκύτητα τοῦ Τριωδίου, καλύτερα ἀπό προηγούμενες χρονιές. Στό κήρυγμα αὐτό, ἀγαπητοί μου, σήμερα, ἀρχή τοῦ Τριωδίου, θά ἤθελα νά σᾶς μιλήσω γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα, γιά τό τί δηλαδή εἶναι Τριώδιο.
2. Τό Τριώδιο εἶναι ἡ πρίν ἀπό τό Πάσχα προπαρασκευαστική κατανυκτική περίοδος, ὅπως τό Πεντηκοστάριο εἶναι ἡ μετά τό Πάσχα ἑορταστική περίοδος. Δηλαδή ἡ κύρια ἑορτή εἶναι τό Πάσχα, ἀλλά ἐπειδή πρέπει νά προετοιμαστοῦμε, γιά νά ἑορτάσουμε σωστά τήν ἑορτή αὐτή, γι᾽ αὐτό προηγεῖται τό Τριώδιο, πού μᾶς σταματάει στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Καί ἐπειδή, ἀκριβῶς πάλι, ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα εἶναι μεγάλη ἑορτή, γι᾽ αὐτό δέν σταματάει τήν ἴδια μέρα πού τήν γιορτάζουμε, ἀλλά παρατείνεται, παρατείνεται γιά σαράντα ἡμέρες, ὅπως τό ἑορτάζουμε στό Πεντηκοστάριο.

Στο «ψυγείο» η εγκύκλιος Λοβέρδου για τα Θρησκευτικά (;)Στα σχολεία υπήρχε η καταχρηστική πρακτική οι μαθητές να λαμβάνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά όχι για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, αλλά για να εξοικονομούν χρόνο για άλλα μαθήματα.
Στο «ψυγείο» η εγκύκλιος Λοβέρδου για τα Θρησκευτικά
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
Τη βιομηχανία απαλλαγών στα Θρησκευτικά ενισχύει ο Τάσος Κουράκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο νέος αναπληρωτής υπουργός Παιδείας εξετάζει την κατάργηση της εγκυκλίου για αυστηροποίηση της χορήγησης στους μαθητές απαλλαγής από τα Θρησκευτικά. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει διαιώνιση μιας καταχρηστικής πρακτικής εκ μέρους πολλών μαθητών. Πάντως, ο κ. Κουράκης, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε ζητήσει την κατάργηση των Θρησκευτικών, χθες δήλωσε ότι ο χαρακτήρας του μαθήματος θα παραμείνει υποχρεωτικός. Η δήλωσή του έγινε μετά τη συνάντησή του με τη Σταυρούλα Ξουλίδου, υπεύθυνη Παιδείας και Θρησκευμάτων, βουλευτή των ΑΝΕΛ και θεολόγο. Οσο για τους ιερείς, ακόμη θυμούνται τη δήλωσή του για επιβολή πράσινου φόρου για να καταβάλλονται οι μισθοί τους.

29 Ιαν 2015

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Μηνύματα «προοδευτικότητας» από ΜητροπολίτεςΜηνύματα «προοδευτικότητας» από Μητροπολίτες
            Μετά την «διαβεβαίωση στη συνείδηση του» του πρωθυπουργού κ. Αλ. Τσίπρα έκπληξη προκάλεσε ότι τουλάχιστον δύο Μητροπολίτες απεκόμισαν εύσημα από την άθεη ιντελιγκέντσια, διότι δικαιολόγησαν την πράξη του. Μάλιστα ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, σε δήλωσή του τόνισε: «Το να ορκιζόμαστε στο Ευαγγέλιο που είναι κατά του όρκου το θεωρώ απαράδεκτο, γι’ αυτό και πολύ καλά έκανε ο κ. πρωθυπουργός που δεν ορκίστηκε και μακάρι να έρθει η ώρα να σταματήσει ο όρκος. Ας βρεθεί κάτι άλλο».
Αν οι Μητροπολίτες έλεγαν αυτά σε άλλη, ουδέτερη, στιγμή, θα έλεγε κανείς ότι εκφράζουν μιαν άποψη. Όταν όμως ποτέ άλλοτε δεν έχουν μιλήσει για το θέμα, όταν ποτέ άλλοτε δεν ήλεγξαν όσους ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, όταν ποτέ δεν αρνήθηκαν οι ίδιοι να ορκίσουν τους κοσμικούς άρχοντες και ποτέ δεν ήλεγξαν τον Αρχιεπίσκοπο και τους άλλους Μητροπολίτες για το ότι προσέρχονται στις ορκωμοσίες, όταν ποτέ δεν το έθεσαν στην Ιεραρχία, τότε η τωρινή αναφορά τους  δεν έχει ποιμαντικό χαρακτήρα και διολισθαίνει προς την κολακεία.

Το έσω σπίτι - ‘’σώσπιτο’’ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
(Το έσω σπίτι -  ‘’σώσπιτο’’)
   Διηγούνται  παλιές γιαγιάδες της Κύπρου, ιστορίες παλιές που ακούσανε κι αυτές από τις γιαγιάδες τους.  Ιστορίες παμπάλαιες, που έρχονται από τα χρόνια της Τούρκικης σκλαβιάς. 
   Οι ιστορίες αυτές αφορούν διηγήσεις, για τον κατατρεγμό των Ορθοδόξων Ελλήνων της Κύπρου από τους Τούρκους, κυρίως για τον αιώνα που προηγήθηκε της πώλησης της Κύπρου στους Βρεττανούς το έτος 1878.  Φυσικά οι βαρβαρότητες των Τούρκων κατακτητών παλαιότερα ήταν ακόμα πιο πολλές, με προεξάρχουσα την απάνθρωπη βαρβαρότητα του παιδομαζώματος.  Παρενθετικά να αναφέρω ότι αυτοί που αφορμούν τις απόψεις τους από τον ‘’βάρβαρο ιδεολογικό ρομαντισμό’’ του ζήσαμε ‘’πλάϊ- πλάϊ’’,, βρήκαν να μας πουν και καλά για το παιδομάζωμα, στην ‘’μεταγραφείσα ιστορία’’ πους κόπευαν, για τον λόγο λένε ότι κάποιοι παιδιά από αυτά που κλέψανε από τις μανάδες τους οι Τούρκοι, ανήλθαν σε ψηλές θέσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Διαβεβαιώσεις Τ. Κουράκη σε Σταυρούλα Ξουλίδου: «δεν είναι στις προθέσεις του να αλλάξει ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών»


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΞΟΥΛΙΔΟΥ- ΚΟΥΡΑΚΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Είχε συνάντηση με την βουλευτή των ΑΝΕΛ Σταυρούλα Ξουλίδου
Νέα βιβλία από τους πρώτους στόχους του Κουράκη στο υπ. Παιδείας
Διαβεβαίωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις του να αλλάξει ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Νέα βιβλία και το μάθημα των θρησκευτικών από τα πρώτα θέματα που βάζει στο τραπέζι του διαλόγου ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης.
Ο κ. Κουράκης και η βουλευτής  των ΑΝΕΛ Σταυρούλα Ξουλίδου, σε συνάντηση που είχαν την Πέμπτη επεσήμαναν από κοινού  την άμεση ανάγκη σύστασης  επιστημονικών ομάδων για την επανεξέταση της ύλης και τη συγγραφή νέων βιβλίων

Το χρονικό των Ιμίων 30-31/1/1996Το χρονικό των Ιμίων 30-31/1/1996 
  Οι Έλληνες ίσως ξεχνάμε εύκολα, μα η λήθη δεν βοηθά στην αποφυγή αντίστοιχων καταστάσεων στο μέλλον. Ας δούμε τα γεγονότα που οδήγησαν, πριν 18 χρόνια, Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα πολέμου.
   ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ: 26/12/1995: Το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκεν Ακάντ» προσαράζει τυχαία (;) στις βραχονησίδες Ίμια. Ο Τούρκος πλοίαρχος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα  αρνούμενος αποδοχής βοήθειας από ελληνικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Οι φταίχτες «ανακάλυψαν τον φταίχτην»  Μετ᾽ οὐ πολύδι᾽ ὅσα δεινά ἐπακολουθήσουν, θά ἀκούωμε ἀπό τούς πταίοντας-ὑπευθύνους νά μεταθέτουν τάς εὐθύνας εἰς ἄλλους καί νά ὁμιλοῦν διά τό ποῖος καί διατί πταίει. Θά συντάσσωνται πλήθη ἀναφορῶν, κατηγορητηρίων, «καταδικῶν», «εἰσαγγελικῶν ἀποφάσεων», κλπ., δηλαδή «σέ κουβέντα νά βρισκόμαστε».
    Οἱ ἴδιοι οἱ κατήγοροι, δηλαδή ὁ λαός, εἶναι κυρίως οἱ πταίοντες.  Πταίουν διά τήν ἀφροσύνην των, τήν ἀπερισκεψίαν των, τάς ἐπιλογάς των, διά τήν ἀσέβειαν πρός τήν Πατρίδα καί διά τήν ἀσυνέπειαν εἰς τά τῆς Πίστεως. Ἑκουσίως μέν, ἀφρόνως δέ, ἔσπευσαν ἆρον-ἆρον νά ἐκλέξουν καί νά παραδώσουν τά διαπιστευτήριά των εἰς χεῖρας νέων «Μεσσιῶν», ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος καί τῆς Πίστεως.

Λυκούργος Νάνης, Επίσκοποι διατελούν τραγικά ανυποψίαστοι για τους ποιμαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται η παναίρεση του οικουμενισμού.Επίσκοποι διατελούν τραγικά ανυποψίαστοι για τους ποιμαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται η παναίρεση του οικουμενισμού.
Σχόλιο από ΕΔΩ
Σε πρόσφατη, απαντητική επιστολή του μητροπολίτη Αργολίδος προς τον κο Τελεβάντο που αναδημοσιεύτηκε και σχολιάζεται ευρέως σε διάφορα ιστολόγια ο εν λόγω επίσκοπος ισχυρίζεται ότι ο επάρατος οικουμενισμός δε συνιστά ουσιώδες ποιμαντικό πρόβλημα. Το συμπέρασμα που προκύπτει απ την ανάγνωση των επισκοπικών δηλώσεων εστιάζεται, κατά τη γνώμη μου, στο προφανές γεγονός ότι ο οικουμενισμός αργά αλλά σταθερά πετυχαίνει το σκοπό του!

Σχόλιο σε θλιβερό επισκοπικό οικουμενιστικό ολίσθημα (Γραφείο επί των Αιρέσεων και παραθρησκειών Ι. Μ. Πειραιώς)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 29η Ιανουαρίου 2015.
    Με θλίψη και ανησυχία διαπιστώνουμε, ότι η παναίρεση του Οικουμενισμού, όχι μόνον δεν περιστέλλεται, αλλά αντιθέτως εξαπλούται και μάλιστα με καλπάζοντες ρυθμούς όλο και περισσότερο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας.Το δηλητήριο της αιρέσεως, όπως και άλλοτε έχουμε σημειώσει, έχει δυστυχώς κατωρθώσει να διαποτίσει και διαβρώσει Ορθόδοξες συνειδήσεις, όχι τυχαίων πιστών, αλλά πολλών ιεραρχών μας, μιας πλειάδος ιεραρχών της ελλαδικής Εκκλησίας, εκείνων δηλαδή των οποίων βασική αποστολή είναι η καταπολέμηση της αιρέσεως. Όλο και περισσότεροι ιεράρχες μας εμφανίζονται πρόθυμοι να σύρουν το οικουμενιστικό άρμα του ολέθρου.

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 30.1.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τὸ 1827 ἀπουσίαζεν ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Εὐαγγέλιον ἀπὸ τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ.
Πρὸς τὸν νέον Πρωθυπουργὸν κ. Τσίπραν.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός διά τήν Εὐρώπην. Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Μεγάλοι και στον πόνο


Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Μεγάλοι και στον πόνο
 Οἱ «Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος», ποὺ δημιούργησαν μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τους τὸν «χρυσοῦν αἰῶνα» τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας, διέπρεψαν σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Μορφώθηκαν μὲ ὅλη τὴ ­μόρφωση τῆς ἐποχῆς τους καὶ διέθεσαν τὴ μόρφωση αὐτὴ καὶ τὰ φυσικὰ καὶ τὰ ψυχικά τους χαρίσματα, μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς εἶχε προικίσει ὁ Θεός, γιὰ τὴ βοήθεια τῶν συν­ανθρώπων καὶ τὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Η θέση της ΠΕΘ για τη νέα ρύθμιση από το ΥΠΑΙΘ του ζητήματος της απαλλαγής από το μάθημα των ΘρησκευτικώνΑθήνα 28 Ιανουαρίου 2015
Δελτίο Τύπου
Η θέση της ΠΕΘ για τη νέα ρύθμιση από το ΥΠΑΙΘ
του ζητήματος  της απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων χαιρετίζει την έκδοση της υπ. αριθμ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών σε μαθητές που είναι αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι ή άθρησκοι.

28 Ιαν 2015

Νίκος Χειλαδάκης, Η "θανατηφόρα" ιστορία των Τούρκων κομάντος των ΙμίωνΗ «ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ» ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
Φτάνοντας για άλλη μια χρονιά στην επέτειο της κρίσης των Ιμίων, δεν θα μπορούσαμε μεταξύ των άλλων να μην αναφερθούμε και στην πολύ «περίεργη» ιστορία των Τούρκων κομάντος που είχαν αποβιβαστεί στην δεύτερη βραχονησίδα.
Εκείνο που κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι γιατί το ζήτημα της κρίσης των Ιμίων, εκτός ελαχίστων εξευρέσεων, ήταν επί χρόνια κρυμμένο από τα τουρκικά ΜΜΕ. Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει ατέλειωτες δημόσιες συζητήσεις, τελετές μνήμης και διάφορες προβολές, στην Τουρκία, «άκρα του τάφου σιγή» κάλυπτε επί πολλά χρόνιο το θέμα αυτό. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων κανένας στην Τουρκία δεν αναφέρονταν για το θέμα αυτό παρά του ότι θα ήταν εύλογο οι Τούρκοι κάθε χρόνο να πανηγυρίζουν στην επέτειο των Ιμίων, όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, καθώς η κρίση αυτή όπως εξελίχτηκε παρουσιάστηκε σαν μια μεγάλη τουρκική στρατηγική νίκη.

Ένα απλό περιστατικό, που φανερώνει για μια ακόμα φορά τη διάκριση του Οσίου ΠαϊσίουΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ
    Σε μια μου επίσκεψη στο Κελλίον της Παναγούδας, έτυχε να βρίσκεται εκεί και άλλος προσκυνητής ο οποίος ρώτησε τον Άγιο Γέροντα, αν πρέπει όταν διαβάζουν το βράδυ με τη σύζυγό του το Απόδειπνο, να διαβάζουν και τους Χαιρετισμούς της Παναγίας. 
    Έχω το λογισμό ότι για να ρωτήσει ο προσκυνητής αυτή την ερώτηση, σημαίνει ότι τον απασχολούσε και πιθανώς να αντιλήφθηκε κάποια δυσκολία από μέρους της συζύγου του.
   Ο Όσιος Παΐσιος χωρίς άλλες επεξηγήσεις ή περιστροφές του είπε «Το Απόδειπνο θα το διαβάζετε μαζί με τη σύζυγό σου και τους Χαιρετισμούς της Παναγίας θα τους διαβάζεις μόνος σου».  Χωρίς άλλη ερώτηση ο προσκυνητής αντιλήφθηκε το νόημα των λόγων του Οσίου Γέροντος.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com