31 Δεκ 2022

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Μεγάλου Φωτίου για τον Ηρώδη, τους Μάγους και τη σφαγή των νηπίων

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Μεγάλου Φωτίου για τον Ηρώδη, τους Μάγους και τη σφαγή των νηπίων

Βασίλειος Γ. Βοξάκης, Θεολόγος καθηγητής

          Ο Άγιος Φώτιος, γνωστός και ως Μέγας Φώτιος, αποτελεί έναν από τους  διαπρεπέστερους Πατέρες της Εκκλησίας. Υπήρξε μια έξοχη Εκκλησιαστική προσωπικότητα, στον οποίο η Εκκλησία δικαίως απέδωσε τον σπάνιο τίτλο του Μεγάλου. Ποικίλο και αξιοθαύμαστο υπήρξε το έργο του Μεγάλου Φωτίου, εκτεινόμενο σε πολλούς τομείς: Θεολογικό, φιλολογικό, ποιμαντικό, ιεραποστολικό κ.α.1 Στο κείμενο αυτό όμως θα εστιάσουμε στο κατ’ εξοχήν ερμηνευτικό του έργο, γνωστό ως «Αμφιλόχια», και πιο συγκεκριμένα στις Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του στις σχετικές αναφορές τού κατά Ματθαίον Ευαγγελίου για τον Ηρώδη, τους Μάγους και τη σφαγή των νηπίων.

Ἡ παράλογη ἀπόφαση μετονομασίας τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας

 

Ο διωγμός κατά της κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (UOC) φτάνει στο αποκορύφωμα. Στις 28 Δεκεμβρίου, με χρονική στιγμή σαν να ήθελε η κυβέρνηση να «γυρίσει σελίδα» πριν από την Πρωτοχρονιά, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας έκρινε ότι το νομοσχέδιο που ζητούσε την αναγκαστική μετονομασία θρησκευτικών οργανώσεων που συνδέονται με οργανώσεις στη Ρωσία είναι συνταγματικό. Αυτό φυσικά στοχεύει αποκλειστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, την οποία το ουκρανικό κοινοβούλιο, με την υποστήριξη του Προέδρου Ζελένσκι, πρόκειται να απαγορεύσει εντελώς.

«περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν»(Θεολογικό σχόλιο στην εορτή της Περιτομής του Κυρίου)


«ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΘΕΛΗΣΕΙ ΚΑΤΑΔΕΧΗ ΣΑΡΚΙΚΗΝ»
(Θεολογικό σχόλιο στην εορτή της Περιτομής του Κυρίου)
     Η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου δεν είναι κάποιο αφηρημένο θεωρητικό σχήμα, ούτε κάποια μυθοπλασία κάποιου ευφάνταστου μυθογράφου, αλλά πραγματικό γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο (Γαλ.4,4). Η μεγάλη δεσποτική εορτή της Περιτομής του Κυρίου μας υπενθυμίζει αυτή την μεγάλη αλήθεια και τονίζει ιδιαίτερα την πραγματική ανθρώπινη φύση, την οποία εκών ενδύθηκε, για χάρη της δικής μας σωτηρίας.
    Η καθιέρωση του εορτασμού της Περιτομής του Κυρίου από την Εκκλησία, συνέτεινε αναμφίβολα η δράση κάποιων αιρετικών κύκλων της αρχαίας Εκκλησίας, οι οποίοι αρνούνταν  την πραγματική ενανθρώπηση του Θεού Λόγου και δίδασκαν την μη πραγματική ενανθρώπηση του Θεού Λόγου. Τέτοιοι υπήρξαν οι αιρετικοί δοκήτες, οι οποίοι δίδασκαν την κακοδοξία ότι δήθεν η ενανθρώπηση του Χριστού έγινε φαινομενικά, «κατά δόκησιν», όπως τόνιζαν. Αυτοί μαζί με τους μαρκιωνίτες, τους μανιχαίους και άλλους αιρετικούς, όλοι τους πρόδρομοι των αιρετικών Μονοφυσιτών του 5ου αιώνα, επιχείρησαν να νοθεύσουν την αλήθεια της Εκκλησίας μας.

30 Δεκ 2022

Ιβάνο - Φραγκόφσκ Νικήτας: «Πραγματοποιείται η διάλυση της Επαρχίας μου»

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Pershyi Kosatskyj παραχώρησε ο νέος Επίσκοπος Ιβάνο- Φραγκόφσκ και Κολομίγιας κ. Νικήτας, ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που επικρατούν στην Εκκλησιαστική του Επαρχία.

«Δυστυχώς πραγματοποιείται η διάλυση της εκκλησιαστικής επαρχίας Ιβάνο - Φραγκόφσκ και Κολομίγιας, η οποία από ότι φαίνεται γίνεται με άνωθεν διαταγές από το κέντρο». – δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νικήτας.

Η κατά Σάρκα Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού -Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

     «Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλία (:και όταν συμπληρώθηκαν οι οκτώ ημέρες για να γίνει στο παιδί η περιτομή, του έκαναν περιτομή, για να επιβεβαιωθεί και με την πράξη αυτή ότι ήταν γνήσιος απόγονος του Αβραάμ. Και του δόθηκε το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προτού ακόμα συλληφθεί το παιδί στην κοιλιά της μητέρας του)»[Λουκ.2,21].

Η μέτρηση του χρόνου στην Αγία ΓραφήΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
« λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. ᾿Εγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.  καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ ᾿Ηλίας» Λουκάς 9:27-30
« ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.Και μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν·  καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.  καὶ ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ ᾿Ηλίας μετ᾿ αὐτοῦ συλλαλοῦντες» Ματθαίος 16:28- 17:3

Η κατά Σάρκα Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

 

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [: Κολ.2,8-12]

EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

                [Υπομνηματισμός των εδαφίων Κολ.2,6-15]

   «῾Ως οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,  ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ(: όπως λοιπόν σας το δίδαξε ο Επαφράς και εσείς το αποδεχθήκατε ότι ο αληθινός Χριστός είναι ο Ιησούς ο Κύριος, έτσι ακριβώς να εξακολουθείτε να ζείτε και να πορεύεστε. Να εξακολουθείτε να μένετε στερεά ριζωμένοι και να οικοδομείστε πάνω στον Χριστό, αποκτώντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πίστη, όπως ακριβώς τη διδαχθήκατε. Και έτσι να προοδεύετε περισσότερο στην πίστη και να ευχαριστείτε τον Θεό που σας χάρισε τον φωτισμό της)»[Κολ.2,6-7].

Ἀναζητεῖται παράδοση, ἀγνοοῦνται ἔθιμα…

Μιά ἔρευνα τήν ὁποία δέν σκέφθηκε νά κάνει καμμία ἀπό τίς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων, εἶναι «πόσα παιδιά πλέον λένε τά κάλαντα».

Δημήτρης Καπράνος 

Θά ἦταν ἐνδιαφέρον νά μάθουμε (δηλαδή ὄχι πώς δέν τό ξέρουμε, ἀλλά …λέμε) ὅτι ἐκεῖνα πού ὀμόρφαιναν τήν ζωή μας καί πού κρατοῦσαν ζωντανές τίς παραδόσεις καί τά ἤθη, ἔχουν κονιορτοποιηθεῖ ἀπό τήν κορδέλλα τοῦ καταναλωτισμοῦ.

Ο άγιος οσιομάρτυς Γεδεών (Καρακαληνός) ο Νέος ο εν Τυρνάβω (30/12/1818)

Ο Άγιος Οσιομάρτυς Γεδεών (Καρακαληνός) ο Νέος ο εν Τυρνάβω (30/12/1818)
Ο Νικόλαος, όπως αρχικά ονομαζόταν ο Άγιος, ήταν το πρώτο από τα οκτώ παιδιά του Αυγερινού και της Κυράτζας, γονέων ευσεβών που κατάγονταν από τα Κάπουρνα (Γλαφυρές Βόλου). Γεννήθηκε το 1766. Λόγω της φτώχειας της οικογένειας, ο Νικόλαος, δεκαετής, στάλθηκε σε ένα συγγενικό πρόσωπο στο Βελεστίνο που διατηρούσε παντοπωλείο, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια εγκαταστάθηκε στο γειτονικό Γερμί (Ξερολίθι Βελεστίνου).
Ένας Οθωμανός του Βελεστίνου τον άρπαξε βίαια απ΄ το παντοπωλείο και τον έβαλε, δωδεκαετή όντα, να υπηρετεί το χαρέμι του. Όταν ο πατέρας του Οσίου αναζήτησε το γιο του στο σπίτι του Οθωμανού, διώχτηκε με τη δικαιολογία πως ο Νικόλαος επρόκειτο να περιτμηθεί. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Νικόλαος πράγματι περιετμήθη και μετονομάστηκε Ιμπραήμ.
Όμως, μόλις δυο μήνες αργότερα, ο μικρός αρνησίθρησκος κατάλαβε το λάθος του και κατέφυγε στον πατέρα του μετανιωμένος πικρά. Ο πατέρας του τον φυγάδευσε στο Κεραμίδι όπου ο Νικόλαος έμαθε την τέχνη του κτίστη, ενώ λίγο αργότερα αναχώρησε με κάποιους συναδέλφους του για την Κρήτη.

Μια αληθινή ιστορία

Μια αληθινή ιστορία

Του Βασίλη Χαραλάμπους

Σ’ ένα ταξί πριν λίγα χρόνια, σε μια όχι και τόσο κοντινή διαδρομή (Λευκωσία - Λάρνακα) έγινε τούτη η απλή συνομιλία.  Στην αρχή η διαδρομή ήταν σιωπηλή ώσπου μια απλή ερώτηση έσπασε τούτη τη σιωπή.  «Από που είσαι;» «Από το  Ριζοκάρπασο»  κι αυθόρμητα η ερώτηση μου, «Πήγες καθόλου στο χωριό σου;» «Μια φορά είχα πάει, αλλά όχι με το δικό μου ταξί.  Πήγα με άλλον ταξί, με Τούρκο ταξιτζή.  Και να σου πω τι μου έτυχε». Εγώ σιωπηλός άκουγα αυτόν τον απλό άνθρωπο, από το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο.  «Εκεί στο αγίασμα τ’ Άη Θέρισσου (Αγίου Θύρσου ή Θέρισσου) ο ταξιτζής έκαμε τον σταυρό του.  Αμέσως ρωτώ τον.  Είσαι Χριστιανός; Τον ρώτησα.  «Όχι», απαντά μου.  Ξαναρωτώ   «Είσαι Τουρκοκύπριος;» 

 Και τούτο γιατί πολλοί ήταν οι Τούρκοι, που πριν την βάρβαρη εισβολή ήταν κρυπτοχριστιανοί.  Γι’ αυτό και οι Έλληνες της Κύπρου τους αποκαλούσαν «λινοπάμπακους».  Από το λινάρι και το βαμβάκι, γιατί εξωτερικά ζούσαν ως μωαμεθανοί και μυστικά ήταν Χριστιανοί.

Ο σχισματικός Ντραμπίνκο διόρισε σε κατασχεμένο Ναό «κληρικό» αναμεμειγμένο σε ομοφυλοφιλικό σκάνδαλο.

 

Ο Αλέξιος Μπόνταρεβ [Oleksiy Bondarev] διορίστηκε εφημέριος στον κατασχεμένο Ναό της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

«Στο χωριό Ρούσανιβ [Rusaniv], οι αρχές και οι εκπρόσωποι της [σχισματικής] «Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας» οργάνωσαν την «μεταφορά» της ενορίας του Αγίου Νικολάου της [κανονικής] Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Βίσγκοροντ Παύλος σε Ζελένσκι: «Ζούμε όπως το 1917! Μένει να σκοτώνουν και κληρικούς!»

Έκκληση προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι έκανε ο Καθηγούμενος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, Σεβ. Μητροπολίτης Βίσγκοροντ και Τσερνόμπιλ κ. Παύλος.

Ο κ. Παύλος αρχικά ενημέρωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι λέγοντας ότι απαγορεύθηκε η τέλεση Ιερών Ακολουθιών στους δύο μεγαλύτερος Ιερούς Ναούς της Λαύρας των Σπηλαιών.

29 Δεκ 2022

ΝΕΑ ΤΑΞΗ: Στη Βρετανία διώκεται ακόμα και η προσευχή κοντά σε Κέντρα αμβλώσεων!

ΝΕΑ ΤΑΞΗ: Στη Βρετανία διώκεται ακόμα και η προσευχή κοντά σε Κέντρα αμβλώσεων!

του Pierre-Alain Depauw

Τρεις αστυνομικοί εφόρμησαν εναντίον μιας φιλειρηνικής γυναίκας που προσευχόταν κοντά σε Κέντρο αμβλώσεων: Ως κακοποιός ερευνήθηκε, κρατήθηκε, ανακρίθηκε και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη...

Πρωτοχρονιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

 

……….Ἡ ἀνηθικότης καί ἡ διαφθορά, ἡ σαρκολατρία καί ὁ ἐκφυλισμός, ἡ ἐγκληματικότης καί ἡ βαρβαρότης ἔγιναν ἀληθεῖς μάστιγες τῶν κοινωνιῶν. Ἡ ἀνθρωπότης διαρκῶς ὀλισθαίνει και βυθίζεται. Ἰδού τά ἀποτελέσματα τῶν διδασκαλιῶν τοῦ ἀθεϊσμοῦ, τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ μηδενισμοῦ, τῆς μηχανοκρατίας, τοῦ φροϋδισμοῦ, ἰδού τά ἀποτελέσματα τῆς  ἀποστασίας,τῆς ἀρνήσεως, τῆς ἀπιστίας. Καί βλέπων αὐτά δικαίως διερωτᾶται κανείς: Θά  μετανοήσῃ ἡ ἀποστάτις ἀνθρωπότης καί θά στραφῇ ἄράγε πρός τόν Μέγαν Ἀναμορφωτήν της, ἤ  θα έξακολουθήσῃ νά βαδίζῃ τήν ὁδόν τῆς καταστροφῆς καί τῆς ἀπωλείας;………….

Ἐν Κυθήροις τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 2023

Ἀριθ. Πρωτ.: 1

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

(ὑπ’ ἀριθ. 219/2023)

Οἱ τρεῖς Μάγοι ἦσαν Σκοπιανοί;

 

Οἱ τρεῖς Μάγοι ἦσαν Σκοπιανοί;

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, θεολόγος

Τὴν παραμονὴν τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1988 ἀργὰ τὸ ἑσπέρας ἡ τότε ΕΡΤ1 προέβαλεν ἕνα ὑπέροχον ντοκιμαντὲρ ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ ταξίδι τῶν Μάγων». Τὸ ἐξαιρετικὸν αὐτὸ ντοκυμαντὲρ εὑρίσκεται σήμερα εἰς τὸ ἀρχεῖον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μουσείου τῆς Νέας Ὑόρκης ὑπὸ τὸν ἀγγλικὸν τίτλον «The journey of the Magi» μὲ παρουσιαστὴν τὸν ἀρχαιολόγον καὶ ἱστορικὸν Karl Katz, ὁ ὁποῖος διετέλεσε στέλεχος τοῦ Μουσείου, ὅπως ἐπίσης τοῦ Ἑβραϊκοῦ Μουσείου τῆς Νέας Ὑόρκης ἀλλὰ καὶ τοῦ Μουσείου τοῦ Ἰσραὴλ εἰς Ἱερουσαλήμ. Εἰς τὸ ντοκυμαντὲρ ὁ Karl Katz μεταξὺ ἄλλων μεταβαίνει εἰς τὴν Ἁγίαν Πόλιν, ὅπου συναντᾶ τὸν κορυφαῖον Καθηγητὴν τῆς νομισματικῆς καὶ τότε προϊστάμενον Ἐπιμελητὴν τῆς ἀρχαιολογίας εἰς τὸ Μουσεῖον τοῦ Ἰσραὴλ Yaakov Meshorer. Ἐκεῖ­νος ἀναφέρει μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν βαρύτητα, ἡ ὁποία τὸν διακρίνει, ὅτι οἱ τρεῖς Μάγοι πορευόμενοι πρὸς Βηθλεέμ, ὅταν ἔφθασαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀντήλλαξαν τὰ νομίσματα τῆς πατρίδος των μὲ τὰ κυκλοφοροῦντα νομίσματα, τὰ ὁποῖα ἦσαν τὰ ἐπίσημα νομίσματα ποὺ ἐκυκλοφοροῦντο ἀπὸ τὸ 126 π.Χ. ἕως τὸ 66 μ.Χ. εἰς τὴν Ἰουδαίαν. Τὰ ἑλληνικὰ αὐτὰ νομίσματα τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου εἶχαν τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἡρακλῆ (Γενάρχου τῶν Μακεδόνων βασιλέων) ἀπὸ τὴν μίαν ὄψιν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἕνα ἀετὸν τῆς ἐποχῆς τῶν Μακεδόνων Σελευκιδῶν τῆς Συρίας. Εἰς τὸ ντοκυμαντὲρ δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὰ ἀμφιβολία ὅτι οἱ Μακεδόνες ἦσαν Ἕλληνες καὶ ὅτι τὰ νομίσματα ἦσαν ἑλληνικά.

Σύγχρονη Παιδεία καὶ Πρότυπα

Σύγχρονη Παιδεία* καὶ Πρότυπα

    Στὴν Τράπεζα Θεμάτων τοῦ μαθήματος τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας περιλαμβάνεται τὸ υπ’ αριθμόν 14420 / 2021-11-09 θέμα (περὶ προτύπων) μὲ τίτλο «Συνέντευξη μὲ ἕναν ράπερ» στὴν ὁποία ἐκθειάζεται ἡ σκευή τοῦ ἐν λόγῳ προσώπου (κάμποσα ἀκριβά καὶ φανταχτερὰ ἀξεσουάρ καὶ μπόλικο χρῆμα).

Στὸ βιβλίο «Ἔκφραση- Ἔκθεση γιὰ τὸ Γενικό Λύκειο, Θεματικοί Κύκλοι» μετά ἀπό απόσπασμα -σὲ νεοελληνική ἀπόδοση- τῆς ὁμιλίας τοῦ Μ. Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους, ἀκολουθοῦν οἱ ἑξῆς ἐρωτήσεις πρὸς τούς μαθητές (σελίδα 77).

1. Γιατί θεωρεί ὁ Μέγας Βασίλειος τὸν ἑαυτό του ἄξιο δάσκαλο τῶν νέων; (!) Θεωρεῖτε τοὺς λόγους ποὺ ἐπικαλεῖται οὐσιαστικοὺς γιὰ νὰ ἐμπιστευτεῖ ὁ νέος τοὺς μεγαλύτερους καὶ νὰ δεχθεῖ τὶς συμβουλές τους;

2. Ὁ Μέγας Βασίλειος παραπέμπει στὸν Ἡσίοδο καὶ τὸν Ὅμηρο γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν δύναμη τῆς ἀρετῆς. Ποιὸν τρόπο πειθοῦς ἐπιλέγει; Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὴν φύση τῶν νέων, θεωρεῖτε τὸν τρόπο αὐτὸν ἀποτελεσματικό;

Τό κείμενο τοῦ ἱεροῦ πατρός εἶναι πυκνό καὶ, δυστυχῶς, ἀνοίκειο γιὰ τοὺς καιρούς μας. Ἀλλά γιὰ αὐτὸ δὲν εὐθύνεται τὸ κείμενο ἀλλὰ ἡ ἀθλιότητα τῶν καιρῶν. Οἱ ἐρωτήσεις, προσεκτικά διατυπωμένες, προτρέπουν τὸν μαθητὴ ὄχι νὰ ἐμβαθύνει σὲ αὐτὸ ἀλλὰ ἀντιθέτως, νὰ ἀπαξιώσει ὡς ἀποτυχημένη ἐπικοινωνιακά  τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ μεγάλου ἱεράρχου. Μὲ ἄλλα λόγια τὸν ἀμφισβητεῖ τεχνηέντως ἀντί νὰ οἰκοδομήσει μία γέφυρα μὲ τὰ πατερικά κείμενα.

Ουκρανοί του Φαναρίου στο Αμβούργο «λειτούργησαν» μαζί με Λουθηρανούς!

Ορθοδοξο-Λουθηρανική «λειτουργία» στο Αμβούργο. Φωτογραφία: Facebook Florina Chudnovska

Μέλη πρώην κοινότητας της UOC-KP [Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας – Πατριαρχείο Κιέβου Φιλαρέτου] πιστεύουν ότι η «λειτουργία» με τους Λουθηρανούς είναι «τα νέα Ευρωπαϊκά μας Χριστούγεννα, η ενότητα και ο αμοιβαίος εμπλουτισμός των δύο χριστιανικών κόσμων».

28 Δεκ 2022

Πώς καταστρέφεται η ελληνική νεολαία

Η φρικιαστική υπόθεση του ομαδικού βιασμού του 15χρονου στο Ιλιον από συνομηλίκους του αποτελεί έναν δείκτη που φανερώνει το επίπεδο της νοσηρότητας της ελληνικής κοινωνίας και την επαπειλούμενη καταστροφή της νεολαίας μας. Οι δράστες αφενός θεωρούσαν ότι «όλοι τα κάνουν αυτά» και αφετέρου ένιωθαν τόσο άνετα με τη νοσηρή νοοτροπία και τις πρακτικές τους ώστε αναρτούσαν στο ίντερνετ φωτογραφίες κρατώντας περίστροφα και τσιγαριλίκια με χασίς.

Το απόλυτο και το σχετικό στη ζωή μας

Το απόλυτο και το σχετικό στη ζωή μας

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Κάθε νέο έτος, πέραν των πανηγυρισμών και των ευχών, είναι ευκαιρία να σκεφθούμε το απόλυτο και το σχετικό στη ζωή μας. Ο υπαρξιστής ποιητής και στοχαστής Γιώργος Σαραντάρης (1908-1941) στο φιλοσοφικό του δοκίμιο «Συμβολή σε μια φιλοσοφία της ύπαρξης» τονίζει πως το μόνο απόλυτο στον άνθρωπο είναι η αιωνιότητα και προσθέτει:

«Για να υφίσταται η αιωνιότητα, τούτη η “ουσιώδης συνέχεια”, όπως την ονομάζει ο Κίρκεγκωρντ, είναι αναγκαία η πίστη σα στοιχείο ψυχολογικό και εννοιολογικό συνάμα...Η ζωή του ανθρώπου υπονοεί την πίστη σαν αναγκαία προϋπόθεση δυνατής συνολικής πραγματικότητας ή και απλής αυτάρκειας». Ο Σαραντάρης σημειώνει στο ίδιο δοκίμιό του πως ο άνθρωπος ύστερα από την κατανόηση της αιωνιότητάς του μπορεί με σοβαρότητα να αποτολμήσει το έργο της δημιουργίας του. Αντίθετα αν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στην αιωνιότητα, τότε όλα στη ζωή του είναι τύχη, όλα καθίστανται αμφίβολα και στην απόγνωση του υπαρξιακού του αδιεξόδου,  μετατρέπει την αμφιβολία σε βεβαιότητα και την επενδύει με την επίκληση της γνώσης.

Η «ανεκτικότητα» του ισλαμικού κόσμου

Ζητούν ανοχή και δεν την επιδεικνύουν. Απαιτούν την προσαρμογή των άλλων στον τρόπο της ζωής τους, την ώρα που μιλούν για «συμπερίληψη». Οι ισλαμιστές, που δεν παύουν ούτε στιγμή να κατηγορούν τον χριστιανικό κόσμο για «διακρίσεις» και «ισλαμοφοβία», δεν αντέχουν καν στην ιδέα πως ένα μέλος της κοινότητάς τους μπορεί να διατυπώσει την ευχή «Καλά Χριστούγεννα».

Τα παραπάνω ισχύουν διαχρονικά και επαναλήφθηκαν πρόσφατα με αφορμή την επίθεση που δέχεται ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος τόλμησε να αναρτήσει στο Instagram φωτογραφία με τον ίδιο και την οικογένειά του να ποζάρουν μπροστά σε στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η φωτογραφία συνοδευόταν από την ευχή «Καλά Χριστούγεννα».

Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που δεν έχει αλλάξει -τουλάχιστον στη μέθοδο της διά του ξίφους επιβολής του και της αυστηρότητας του δόγματός του- από την ημέρα που εμφανίστηκε στην ανθρωπότητα. Από τον 7ο αιώνα μέχρι τις ημέρες μας, οι πιστοί αυτής της θρησκείας στέλνουν διαρκώς ένα αυστηρό μήνυμα προς όλους: Δεν υπάρχουν χώρος και ανοχή για τους «απίστους».

Πέντε ἰαμβικά ἐπί τῇ Θείᾳ Σαρκώσει

 

Πέντε ἰαμβικά ἐπί τῇ Θείᾳ Σαρκώσει

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα

Ὕμνον ἐκ ψυχῆς ἄσωμεν τῷ Δεσπότῃ

Φάους ἀψευδοῦς τανῦν πεπληρωμένοι.

Φλογός ἀγάπης γάρ τέκνοις ἀφισταμένοις,

Ἦλθεν πρός ἡμᾶς ἐμφορούμενος ὅλος,

Ὡς ἀμνός τυθείς ἑκουσίᾳ βουλήσει.

27 Δεκ 2022

«Τεχνοδιάσπαση». Ο νέος τρόπος να χαλάει η επικοινωνία στο ζευγάρι και την οικογένεια.

«Τεχνοδιάσπαση». Ο νέος τρόπος να χαλάει η επικοινωνία στο ζευγάρι και την οικογένεια.

Από “Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά” και “Institute for Family Studies

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν μπει για τα καλά  στις οικογενειακές μας στιγμές!  Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των ενηλίκων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, διαθέτουν smartphone και καλύπτουν με αυτά σημαντικό μέρος της κοινωνικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όμως, πώς επιδρά η χρήση αυτών των συσκευών στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια και το ζευγάρι;

Νεοπαγανισμός του Κιέβου: Το Τάγμα του Αζόφ γιορτάζει την Ημέρα των Νεκρών στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο

Νεοπαγανισμός του Κιέβου. Επιστροφή του παγανισμού στην Ουκρανία μέσω Αζόφ; Το Τάγμα του Αζόφ γιορτάζει τη Karachun (Ημέρα των Νεκρών) στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο. Αυτή δεν είναι πλέον Ουκρανία. Αυτά τα εδάφη κατακλύζονται από νεκρούς. Χιλιάδες μέλη του Τάγματος ένστολοι στην ύπαιθρο άναψαν ένα τεράστιο πύρινο βωμό και μαζικά επιδόθηκαν στο μαύρο τελετουργικό..

Πόσο ειλικρινής είναι ο Έντι Ράμα;

 

Πόσο ειλικρινής είναι ο Έντι Ράμα;

Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων.

Τι να πιστέψουμε από όσα κατά καιρούς δηλώνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα; Είναι αντιφατική προσωπικότητα ή σκοπίμως διατηρεί μία διγλωσσία στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Ελληνική Εθνική Μειονότητα;

Διαβεβαίωση ότι θα στηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο δίνει ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου – Οι επιστολές που αντήλλαξαν

Τη διαβεβαίωση ότι θα στηρίζει, θα τιμά και θα σέβεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δίνει ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος στην απαντητική επιστολή προς την αντίστοιχη συγχαρητήρια που του απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αμέσως μετά την εκλογή του στο θρόνο της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα. 

26 Δεκ 2022

Το παράδοξον και μέγα μυστήριον !

 

Ποιο είναι αυτό το παράδοξο και μεγάλο μυστήριο που ακατάπαυστα εξαγγέλλει η υμνολογία της Εκκλησίας τα Χριστούγεννα και όχι μόνο; Μα τι άλλο από αυτό που ομολογεί έκθαμβος ο μέγας απόστολος Παύλος: «ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον∙ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί!», πραγματικά είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεώς μας: ο Θεός έγινε άνθρωπος. 

Η Ευρώπη «πλημμυρισμένη» από κοκαΐνη – 2,2 εκατ. άνθρωποι από 15 έως 34 έκαναν χρήση φέτος

Μπορεί οι αστυνομικές Αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνουν τεράστια μάχη για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε, η κοκαΐνη έχει σαρώσει και φέτος την Ευρώπη, με τους αριθμούς να προκαλούν…πονοκέφαλο!

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι φέτος 2,2 εκατ. άνθρωποι ηλικίας από 15 έως 34 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης.

Χριστούγεννα μὲ κλονισμένην τὴν Ἐκκλησιατικὴν ἑνότητα

Χριστούγεννα  μὲ κλονισμένην τὴν Ἐκκλησιατικὴν ἑνότητα

Tοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ παρατεινόμενη μορφὴ διάσπασης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ λεγόμενου Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, μᾶς βρίσκει νὰ ἑορτάζουμε καὶ φέτος Χριστούγεννα, μὲ αὐτὴ τὴ λυπηρὴ κατάσταση.

25 Δεκ 2022

100 ἔτη «οἰκουμενικοῦ διαλόγου» καὶ δὲν ἔχει κἂν ἐπισημανθῆ ἡ οὐσιαστικὴ δογματικὴ διαφορά!

 

100 ἔτη «οἰκουμενικοῦ διαλόγου» καὶ δὲν ἔχει κἂν ἐπισημανθῆ ἡ οὐσιαστικὴ δογματικὴ διαφορά!

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΡΚΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Προπατόρων δὲν εἶναι ἁπλῶς τιμὴ εἰς Δικαίους,
ἀλλὰ ἐνδεικτικὴ τοῦ θεολογικοῦ χάσματος Ὀρθοδόξων – παπικῶν.
Μέθοδος τοῦ διαλόγου ἔπρεπε νὰ ἦτο ἡ ἀμοιβαία
ἀποτίμησις τῶν λατρευτικῶν σχημάτων.

Γράφει ὁ π. Μάξιμος Λαυρεώτης, Πιτερχάους, Πανεπιστήμιον Κέμπριτζ

Τι ήταν ο αινιγματικός αστέρας των Χριστουγέννων;

 

ΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

     Ένα από τα μυστηριώδη γεγονότα στην ιστορία του κόσμου, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα  ικανοποιητική και γενικά αποδεκτή ερμηνεία, είναι και η εμφάνιση του αινιγματικού άστρου κατά τη γέννηση του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μόνος αυτός αναφέρεται στο φαινόμενο αυτό, το οποίο το συσχετίζει με την προσκύνηση του Θείου Βρέφους από τους Μάγους της Ανατολής (Ματθ.2,1-9).

     Πριν εκθέσουμε τις επικρατέστερες θεωρίες για το παράδοξο αστέρα της Βηθλεέμ, ας δούμε ποιοι ήταν οι παράξενοι Μάγοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας από αυτόν τον αστέρα. Η λέξη μάγος πιθανότατα σανσκριτικής προέλευσης σήμαινε το σοφό δάσκαλο, το γιατρό, τον αστρονόμο, τον μάντη των ονείρων, στους Βαβυλωνίους, τους Πέρσες, τους Μήδους και άλλους ανατολικούς λαούς. Ο Ηρόδοτος (Βιβλ. Α΄101) αναφέρει πως οι μάγοι ήταν αρχικά Μηδική φυλή, η οποία απέβη αργότερα ιερατική τάξη στους Πέρσες, όπως οι Χαλδαίοι στη Βαβυλώνα. Οι Μάγοι της ευαγγελικής διήγησης ήταν πιθανότατα και σύμφωνα με νεότερες θεωρίες οπαδοί ή ιερείς του Ζωροαστρισμού, μιας πολύ προηγμένης θρησκείας, σε σχέση με τις άλλες ειδωλολατρικές θρησκείες της αρχαιότητας, που είναι γνωστή και ως Παρσισμός. Οι ιερείς της θρησκείας αυτής γνώριζαν και μελετούσαν τα μυστικά των άστρων και είχαν συγκροτήσει μια αξιοθαύμαστη αστρολογική θεωρία. Ήταν επίσης σοφοί διδάσκαλοι και επιστήμονες αστρονόμοι της εποχής τους, οι οποίοι μελετώντας τον ουράνιο θόλο, διαπίστωσαν την πρόσφατη γέννηση κάποιου ξεχωριστού μεγάλου βασιλιά και γι’ αυτό αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο ταξίδι ως την Ιουδαία προκειμένου να προσκυνήσουν το Υψηλό Βρέφος.

24 Δεκ 2022

Μαθητές ή αγέλες λύκων;

Μαθητές ή αγέλες λύκων;

 Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

Πριν από ένα μήνα ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ήταν καλεσμένος σε μεσημεριανή εκπομπή. Ερωτήθη για τις μουσικές του επιλογές. Διαβάζω: «Φωτογραφίζοντας την τραπ μουσική, αν και δεν την κατονόμασε, σχολίασε πως ενοχλείται από την γλώσσα που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο είδος μουσικής, ενώ τόνισε πως πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά από μικρά για το τι σημαίνει σεβασμός». Έψαξα να βρω μια δήλωση της κ. Κεραμέως, για να μας αραδιάσει και αυτή τα «πρέπει» της, αλλά δεν εντόπισα.

Ο λυτρωτικός σκοπός της γέννησης του Θεανθρώπου

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων

Ο λυτρωτικός σκοπός της γέννησης του Θεανθρώπου

    Για μια ακόμη φορά εορτάζεται και φέτος, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η Γέννηση του Θεανθρώπου. Συνειδητοποιούμε, όμως, όλοι οι Χριστιανοί, γιατί και για ποιους  σαρκώθηκε ο Θεός στον κόσμο; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα των Χριστουγέννων.

Νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος

Τον μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος Κύπρου ως τον νέο Αρχιεπίσκοπο με 11 ψήφους. Ο μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος έλαβε 4, ενώ υπήρξε ένα λευκό.

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας για την κατά Σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

              [Υπομνηματισμός των χωρίων Λουκά 2,1-11]

   «Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν(:Τις ημέρες εκείνες μετά τη γέννηση του Ιωάννη εκδόθηκε από τον Καίσαρα Αύγουστο διάταγμα να εγγραφούν στους δημόσιους φορολογικούς καταλόγους όλοι οι κάτοικοι του κόσμου που βρίσκονταν κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε στην Ιουδαία, την εποχή που ηγεμόνας της Συρίας ήταν ο Κυρήνιος (και διακρίνεται έτσι από τη δεύτερη απογραφή, την οποία έκανε αργότερα πάλι ο ίδιος). Και όλοι πήγαιναν να εγγραφούν στους φορολογικούς καταλόγους, καθένας στην πόλη από την οποία καταγόταν η οικογένειά του)»[Λουκά 2, 1-3]

23 Δεκ 2022

Χωρίς Χριστό όλα ανόητα!

 

«Ὁ λόγῳ τείνας οὐρανόν, ὑπεισέρχῃ Σπηλαίῳ, καί ἀλόγων ἐν φάτνῃ, ἀνακέκλισαι Χριστέ, τῆς ἀλογίας ἡμῶν, διά σπλάγχνα, θέλων ἐκλυτρώσασθαι» (ωδή γ΄, β΄ προερτίου κανόνος Χριστουγέννων).

(Χριστέ, Συ που με τον λόγο σου δημιούργησες και άπλωσες τον ουρανό, εισέρχεσαι μέσα σε σπήλαιο και ανακλίνεσαι σε φάτνη αλόγων ζώων. Κι αυτό γιατί από την αγάπη σου θέλεις να μας λυτρώσεις από την αλογία της ζωής).

Η Γέννηση του Χριστού: Ιστορικά και θεολογικά στοιχεία και οι κατά καιρούς διαστρεβλώσεις τους

Η Γέννηση του Χριστού: Ιστορικά και θεολογικά στοιχεία και οι κατά καιρούς διαστρεβλώσεις τους
π. Σωτήριος Ο. Αθανασούλιας
Το πρόσωπο του Χριστού στο επίκεντρο αμφισβητήσεων
 Η ιστορικότητα του Ιησού Χριστού είναι κάτι αυτονόητο για κάθε Χριστιανό, αλλά και για κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Σύμφωνα με τη σαφέστατη μαρτυρία της Αγ. Γραφής, ο Ιησούς είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, που γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, «επί Καίσαρος Αυγούστου», δίδαξε τον Λαό, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε «επί Ποντίου Πιλάτου» και αναστήθηκε «τη τρίτη ημέρα».

Αἱ ἑορταὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας (Α΄ Μέρος)

 

Αἱ ἑορταὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Α΄ ΜΕΡΟΣ

  Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱ. Χρυσόστομος, καλοί μου φίλοι, «ἑορτὴ εἶναι ἡ συνεχὴς ὑπόμνηση τῆς σωτηρίας μας». Μία ὑπόμνηση ἡ ὁποία ἀναφέρεται ἀφ’ ἑνὸς μὲν σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐκδηλώθηκαν οἱ θαυμαστὲς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία μας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς λυτρωτικοὺς σταθμοὺς τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας οἰκονομίας ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία.

Κήρυγμα Ακολουθίας των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών των Χριστουγέννων

8888

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός. «Ῥάκη, καθάπερ βροτός, σπαργανοῦται ὁ τῇ οὐσίᾳ ἀναφής.Θεός ἐν φάτνη ἀνακλίνεται ὁ στερεώσας τούς οὐρανούς πάλαι κατ’ ἀρχάς. Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ μάννα ὀμβρήσας τῷ Λαῷ».

Άγιος Αχμέτ ο εξ Αγαρηνών

ΑΓΙΟΣ ΑΧΜΕΤ Ο ΕΞ ΑΓΑΡΗΝΩΝ
        Η χάρις του Θεού επισκιάζει συχνά και ανθρώπους καλής θελήσεως, οι οποίοι ανήκουν σε άλλες θρησκείες, να δουν την αλήθεια, με σκοπό πάντα τη σωτηρία τους. Μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας υπάρχουν πολλοί άγιοι, οι οποίοι έλαμψε στην ψυχή τους το φως του Αγίου Πνεύματος και οδηγήθηκαν στη σωτηρία και στη θέωση, με την ένταξή τους στην Εκκλησία του Χριστού. Πολλοί από αυτούς ήταν μουσουλμάνοι. Κλασσική περίπτωση είναι αυτή του αγίου Αχμέτ του εξ Αγαρηνών, ο οποίος μεταστράφηκε θαυματουργικά στο Χριστό και μαρτύρησε για τη μεταστροφή του, κατατασσόμενος στη χορεία των Νεομαρτύρων.
     Ο Αχμέτ έζησε τον 17ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και κατείχε υψηλό κρατικό αξίωμα. Υπηρετούσε ως δεύτερος καλλιγράφος στη γραμματεία του σουλτάνου. Η θέση του του εξασφάλισε μια άκρως προνομιακή θέση, η οποία τον κατέτασσε στους ευγενείς και σπουδαίους κατοίκους της πρωτεύουσας του οθωμανικού κράτους. Απολάμβανε τιμές και πλούτη και έχαιρε σεβασμού και υπολήψεως. Ήταν δε πιστός μουσουλμάνος, ο οποίος τηρούσε όλες τις θρησκευτικές επιταγές του Ισλάμ.
      Ήταν άγαμος, αλλά συζούσε με μια όμορφη και πιστή ρωσίδα χριστιανή ορθόδοξη παλλακίδα, μια από τις πολλές δούλες του, οι οποίες είχαν συλληφθεί σκλάβες κατά τον Α΄ ρωσοτουρκικό πόλεμο (1682-1725) και μοιράστηκαν στους αξιωματούχους Οθωμανούς. Αυτό το επιτρέπει ο μουσουλμανικός νόμος, διότι προβλέπεται από το Κοράνιο, να σκλαβώνονται οι γυναίκες των εχθρών και να  κλείνονται, ως ερωτικές, και άλλου είδους, σκλάβες, στα χαρέμια των νικητών μουσουλμάνων.

Η κατά Σάρκα Γέννησις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού- Υπομνηματισμός της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ[:Ματθ.2,1-12]

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

   «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ(:όταν λοιπόν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, ιδού σοφοί αστρονόμοι από τα μέρη της ανατολής ήλθαν στα Ιεροσόλυμα και άρχισαν να ρωτούν: ‘’Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που τώρα τελευταία γεννήθηκε; Διότι είδαμε το αστέρι Του να ανατέλλει και να δίνει έτσι την είδηση για τη γέννηση του νέου βασιλιά και ήρθαμε να Τον προσκυνήσουμε’’)»[Ματθ.2,1-3]

Η κατά Σάρκα Γέννησις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού- Υπομνηματισμός της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΝΝΗΣΗ ΙΗΣΟΥ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ[:Γαλ.4,4-7] 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

    «Ὃτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,  ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. ῞Οτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ. ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ' υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ 

Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς

ΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Η ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ
        Μια κατηγορία αγίων γυναικών της Εκκλησίας μας είναι εκείνη των Οσιοπαρθενομαρτύρων. Πρόκειται για χριστιανές, οι οποίες είχαν υποσχεθεί ισόβια παρθενία και υπέστησαν βασανιστήρια για την πίστη τους. Μια από αυτές υπήρξε η Αγία Οσιοπαρθενομάρτυς Ευγενία.
         Έζησε τον 3ο μ. Χ. αιώνα, στα χρόνια που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Κόμοδος (180-192). Την εποχή που ήταν φοβερά επικίνδυνο να είναι κάποιος Χριστιανός, αφού οι Χριστιανοί θεωρούνταν εγκληματίες και διώκονταν απηνώς από το Ρωμαϊκό Κράτος. Ο πατέρας της ονομαζόταν Φίλιππος και υπηρετούσε ως έπαρχος της Αλεξάνδρειας. Ήταν δε ευγενής και πολύ πλούσιος. Η μητέρα της ονομαζόταν Κλαυδία και είχε δύο αδελφούς, τον Αβίτα και τον Σέργιο. Ήταν στολισμένη με σπάνιο σωματικό κάλλος και στολισμένη με αρετές και ευγενικούς τρόπους.
        Ο πατέρας της, αν και ειδωλολάτρης, ήταν άνθρωπος αγαθός και διοικούσε με δικαιοσύνη. Συμπαθούσε τους Χριστιανούς και δεν τους δίωκε, αθετώντας τα αυτοκρατορικά διατάγματα.  Υπεραγαπούσε την Ευγενία και φρόντισε να τη μορφώσει. Είχε σπουδάσει ρωμαϊκή και ελληνική φιλολογία. Όταν έφτασε στην ηλικία των 15 ετών, πληροφορήθηκε για τους Χριστιανούς και θέλησε να μάθει για την πίστη τους. Προμηθεύτηκε την Αγία Γραφή και κάποια χριστιανικά συγγράμματα, τα οποία μελετούσε με προσοχή, κρυφά από τους γονείς της. Εύκολα διαπίστωσε ότι οι συκοφαντίες των ειδωλολατρών κατά των Χριστιανών δεν ευσταθούσαν και πείστηκε πως η πίστη τους ήταν ασύγκριτα ανώτερη από τις διάφορες ειδωλολατρικές θρησκείες της εποχής της. Προσπαθούσε δε να βρει την ευκαιρία να ασπασθεί την πίστη στο Χριστό.

Πιστῶς ἑορτάσωμεν Χριστοῦ τὰ Γενέθλια

3333

Πιστῶς ἑορτάσωμεν Χριστοῦ τὰ Γενέθλια

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

«Δεῦτε, ἅπαντες, Χριστοῦ τὰ Γενέθλια πιστῶς προεορτάσωμεν», μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία διὰ στόματος τῶν ἐμπνευσμένων ὑμνωδῶν της, καὶ συγχρόνως μᾶς προετοιμάζει νὰ ζήσωμε τὴν μεγάλη αὐτὴν Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως πνευματικῷ τῷ τρόπῳ, «ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς.»

Ὁ Μεσσίας δὲν ἦρθε ; Θὰ ἔρθει ;

 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ   ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ   ΠΑΤΕΡΕΣ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 9//22.12.2022

                                                                                                     Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης,

                                                                                                     Μητρός Υπεραγίας Θεοτόκου.

  Μεσσίας δὲν ἦρθε ;  Θὰ ἔρθει ;

                                                  «Κοντὰ στὸν πατέρα τοῦ ψεύδους,(τὸν διάβολο),

                                            τὸ  μὲν σκοτάδι γιὰ  ἐξαπάτηση  δεικνύεται  φῶς,

                                         ἀντιστρέφονται  δὲ ψευδῶς μεταξύ τους μαζί μέ

                                      τὰ πράγματα τὰ ὀνόματα, τὸ λοξὸ καὶ τὸ ὀρθό».  

                                                                                              ( Ἅγ.Γρηγόριος Παλαμᾶς)1

Τὸν Ἰούνιον εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἡ ὁριστικὴ «ἕνωσις»;

 

Τὸν Ἰούνιον εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἡ ὁριστικὴ «ἕνωσις»;

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, Θεολόγος

Κατὰ τὴν πρόσφατον ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου εἰς τὸ Φανάρι ἐπεσημάνθη ἀπὸ πολλοὺς ἡ στάσις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἔναντι τοῦ Καρδιναλίου (ἀσπασμοί, πολυχρονισμὸς κ.λπ.), ἀλλὰ ἐλάχιστοι ἔδωσαν προσοχὴν εἰς τὰς προβληματικὰς δηλώσεις τοῦ Προκαθημένου τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Προσφωνῶν τὴν παπικὴν ἀντιπροσωπίαν ἀνέφερε μεταξύ άλλων τὰ ἀκόλουθα:

Ο Χριστός, η τροφή του σύμπαντος κόσμου

85555

Ο Χριστός, η τροφή του σύμπαντος κόσμου

Στέφανος Κισιώτης 

    Παρατηρώντας την Ορθόδοξη Εικόνα της Γεννήσεως βλέπουμε ότι ο αγιογράφος έχει τοποθετήσει δίπλα στη χτιστή Φάτνη του νεογέννητου Χριστού, δυο ζώα· ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Ο βυζαντινός αγιογράφος γνώριζε τα ιερά κείμενα που αναφέρονται στη Θεία Γέννα. Είχε μελετήσει τα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά, καθώς και τις σχετικές προφητείες της Π. Δ.. Γι’ αυτό στην Εικόνα συμπεριέλαβε την Θεοτόκο, ως ‘’πλατυτέρα των ουρανών’’, τον Ιωσήφ ‘’προβληματισμένο’’, τους Μάγους να προσέρχονται με όλη την μεγαλοπρέπειά τους, τους Ποιμένες έκπληκτους, μα και χαρούμενους, τον Αστέρα λάμποντα και υποδεικνύοντα τον σαρκωθέντα, την χτιστή Φάτνη επί της οποίας ‘’έχει ανακλιθεί’’ ο Θεάνθρωπος και δίπλα της τα δυο ζώα, το βόδι και το γαϊδουράκι.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com