13 Σεπ 2022

Προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ!

 

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς βαπτίσεως δύο παιδιῶν υἱοθετημένων ἀπὸ ὁμόφυλο ζευγάρι, ποὺ τέλεσε στὶς 9 Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ ἀνακοίνωσή της καταδίκασε τὴ συγκεκριμένη ἐνέργεια.

Ταυτόχρονα ἡ Ἱερὰ Κοινότης διακήρυξε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι δυνατὸν «νὰ δέχεται ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ οἰκογένειας, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θεσπίζει τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον». Καὶ τόνισε ὅτι «εἶναι σαφῶς ξένο πρὸς τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος νὰ ἀφήνεται νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἕνα “ὁμόφυλο ζεῦγος” εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρεῖται ὡς οἰκογένεια καὶ νὰ ἀναγνωρίζεται σὲ αὐτὸ δικαίωμα υἱοθεσίας τέκνων».

Στὸ νηφάλιο, ἀλλὰ καὶ ξεκάθαρο αὐτὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἔσπευσε νὰ ἀπαντήσει ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰ­κουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ θεολογικὸς σύμβουλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς Ἰωάννης Χρυσαυγῆς («Φῶς Φαναρίου» 9-8-2022).

Ἡ ἀπάντησή του εἶναι μνημεῖο θεολογικῆς ὑπεροψίας. Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὑποδεικνύει στοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς ὅτι δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ παρεμβαίνουν στὰ συμβαίνοντα στὸν κόσμο καὶ μάλιστα σὲ ζητήματα οἰκογενειακοῦ βίου· καὶ ὅτι πρέπει νὰ περιορισθοῦν στὸ καθαυτὸ ἔργο τους, τὴν προσευχή.

Πλήρη καὶ περιεκτικότατη ἀπάντηση στὸ κεί­μενο τοῦ Ἀρχιδιακόνου ἔδωσε ὁ ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης. Μὲ αὐτὴ ἀναιρεῖ ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ π. Ἰωάννη καὶ ὀρθὰ στὸ τέλος τοῦ ὑποδεικνύει ὅτι «εἶναι ἄδικο καὶ ἄκομψο νὰ ζητᾶς ἀπὸ ἕναν φορέα νὰ λειτουργεῖ ὡς κωφάλαλος, ὅταν ποτὲ στὴν ἱστορία του δὲν ἔπαψε νὰ ἀφουγκράζεται τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐκφέρει κριτικὴ ἄποψη γιὰ τὸν τρόπο διαχείρισης τῶν ποικίλων προβλημάτων του» («Πεμπτουσία» 26-8-2022).

Πέρα ἀπὸ τὴν ἀδιανόητη ἀπαίτηση τοῦ Ἀρχιδιακόνου νὰ σιωπήσουν οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί, εἶναι παντελῶς ἀσύστατη καὶ ἡ ἀντίληψή του ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δὲν κάνουν λόγο γιὰ τὴν οἰκογένεια. Ἔτσι φθάνει στὸ σημεῖο νὰ προ­βάλ­λει τὴν ἀπίστευτη ἀντίληψη ὅτι ἡ οἰκογένεια «μπορεῖ νὰ ἦταν κεν­τρικὴ γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς ἐθνικοὺς πρὶν ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀλλὰ δὲν διαθέτει τὸ ἴδιο βάρος γιὰ τὴ Νέα, τὴν Καινὴ Διαθήκη».

Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέτε, Ἀρχιδιάκονε; Ποιό Εὐαγγέλιο διαβάζετε; Δὲν συναντήσατε πουθενὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου γιὰ τὸ ἀδιάλυτο τοῦ γάμου; Δὲν ἔτυχε νὰ διαβάσετε τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι τὸ μυστήριο τοῦ γάμου «μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν» (Ἐφ. ε΄ 32); Ἢ τὶς συστάσεις τῶν ἀποστόλων Παύλου καὶ Πέτρου πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ τὰ τέκνα;

Γιὰ δὲ τοὺς Πατέρες ἐπικαλεῖσθε ὅτι στὸ πατερικὸ λεξικὸ τοῦ Lampe «δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα λῆμμα γιὰ τὴ λέξη “οἰκογένεια”». Μὰ φυσικὰ δὲν ὑπάρχει, ἀφοῦ ἡ λέξη οἰκογένεια εἶναι νεότερη. Δὲν τὸ γνωρίζετε αὐτό; Καὶ δὲν γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχουν ἀναρίθμητες ἀναφορὲς τῶν Πατέρων γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιά; Προφανῶς καὶ τὰ γνωρίζετε ὅλα.

Ὅμως ὑποστηρίζετε αὐτὰ τὰ τερατώδη, διότι ἐπιχειρεῖτε νὰ κλονίσετε συθέμελα τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση τῆς οἰκογένειας. Γιὰ νὰ εἰσαγάγετε στὸν ἅγιο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τὴ δυσώδη σαπρὴ σχέση τῶν ὁμοφυλόφιλων.

Προκαλεῖτε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ!

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

……………………………………………………………

Δείτε σχετικά και:

-Δὲν ἦταν βάπτιση, ἦταν ὀργανωμένη ἐπίθεση!

-Αναμένονται περαιτέρω διαταράξεις από τα απόνερα της βάπτισης στη Γλυφάδα- Νέα «επίθεση» του αμετροεπούς διακόνου Ιωάννου Χρυσαυγή στην Ι. Κοινότητα των Αγιορειτών Μοναχών

-Σύντομο σχόλιο για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Μεσογαίας σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου με αφορμή την υπό του τελευταίου τέλεση Βαπτίσεως «τέκνων» ομοφυλόφιλων «γονέων».

-Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος κατά του Ελπιδοφόρου και των προκλητικών του ενεργειών

-Νέα ήθη και καινά Δαιμόνια εις την Εκκλησία

-Ἀπαντήσεις κατὰ τῶν συνηγόρων τοῦ Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς γιὰ τὴν βάπτιση στὴν Γλυφάδα.

-Η αγωνία ενός Επισκόπου με φόβο Θεού

-Μια «θορυβώδης» βάπτιση, η συμβολική της Εκκλησίας και τα συριζέικα παρατράγουδα

-Η ομογένεια απαιτεί την παραίτηση του Ελπιδοφόρου!

-Ἱεροκανονικὴ Μήνυσις τῆς Π.Ο.Ε. κατὰ Σεβ. Ἀμερικῆς

-Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι κληρικοί διατυπώνουν «άρρητα ρήματα», αλλότρια του Ορθόδοξου Δόγματος και Ήθους.

-Ο π. Ιωάννης Χρυσαυγής προσέφερε κακή- κάκιστη υπηρεσία στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο…

-Τι κατάντια είναι αυτή; Τέτοια και τόση έλλειψη αισθήματος ποιμαντικής ευθύνης;

-Γλυφάδας Αντώνιος: Ἀπάντησις σέ ἄρθρο τοῦ κ. Βαβούσκου σχετικῶς μέ βάπτιση στήν Βουλιαγμένη

-Ελπιδοκτόνες «συνειδήσεις»...

-Ντροπή και αίσχος! Ο Ελπιδοφόρος και η Κωνσταντινούπολη ως «Istanbul»!

-Δρ. Σπύρος Σπυρέας: “Δε νοείται Χριστιανός Ιεράρχης, και δη Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, να αποκρύπτει την πλήρη αλήθεια από έναν άλλον αδελφό του Χριστιανό Ιεράρχη…..”

-Ανακοίνωση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους εξ αφορμής προσφάτων δημοσίων εμφανίσεων και τοποθετήσων κληρικών της Εκκλησίας, ακόμη και ιεραρχών

-Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιτίθεται στην Εκκλησία της Ελλάδος

-Ὁ ἄνθρωπος πού ξέχασε ὅτι εἶναι ἐπίσκοπος!

-Ο Γλυφάδος δεν ήξερε ούτε για τους αιρετικούς νουνούς;

-Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου και τα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε …

-Εστία Πατερικών Μελετών: Ὄχι στήν πνευματική ἀποδοχή σοδομικοῦ τύπου «οἰκογενειῶν»!

-ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΩΚΕΑΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ.ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

-Το να βαπτίζουμε το ψέμμα ως αλήθεια δεν είναι ελπιδοφόρο νέο.

-Ο Αρχ/πος Κύπρου για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

-Σύληση της Λογικής

-Στη ΔΙΣ ομοφώνως επέλεξαν την ολέθρια τακτική της ουσιαστικής συγκαλύψεως του σκανδάλου

-Επιστολές διαμαρτυρίας της ΔΙΣ σε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και Οικουμενικό Πατριαρχείο

-Συνυπεύθυνος ὁ Σεβ. Γλυφάδας!

-Το εκκλησιαστικό παράπτωμα του Ελπιδοφόρου θα πρέπει να δικαστεί εκεί που τελέστηκε δηλαδή στην Εκκλησία της Ελλάδος και να μην παραπεμφθεί από την ΔΙΣ στο Φανάρι για πιθανόν κουκούλωμα!

-Ήταν τυχαία πράξη η τέλεση της ατυχούς βάπτισης από τον Ελπιδοφόρο ή καθ´υπαγόρευση;

-Πειραιώς Σεραφείμ: «Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και το “νέον ευαγγέλιον” »

-Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας για την βάπτιση από τον Αμερικής Ελπιδοφόρο δύο παιδιών από ζευγάρι του ιδίου φύλου.

-Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος ευλόγησε τη βάφτιση παιδιών gay ζευγαριού ομογενών στην Αθήνα

2 σχόλια:

Λυκούργος Νάνης είπε...

Ο π. Ιωάννης Χρυσαυγής είναι ένας από τους συγγραφείς του κατάπτυστου βιβλίου "Χριστιανική ζωή και σεξουαλικές σχέσεις", (εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ), με το οποίο ακόμη δεν εδέησε να ασχοληθεί τόσο η αρχιεπισκοπή Αθηνών (η εκδήλωση παρουσίασης του εν λόγω βιβλίου έλαβε χώρα στην Αθήνα όπως και η έκδοσή του) όσο και η ΔΙΣ, ως υποτιθέμενη θεματοφύλαξ του Ορθόδοξου χριστιανικού Ηθους.
Τα τελευταία χρόνια πολλή σαβούρα κυκλοφορεί με επίχρισμα χριστιανισμού. "Νεοορθόδοξοι" , θεράποντες του νεονικολαϊτισμού, "ερωτοθεολόγοι", "ψυχοθεολόγοι", "προσληψιολόγοι" έχουν ξεσαλώσει καταλειφθέντες ασύδοτοι και ανεξέλεγκτοι από τη λεγόμενη επίσημη Εκκλησία να περιφέρουν τα ληρήματά τους εντός του εκκλησιαστικού σώματος.
Οι συγγραφείς των σαβουροβοβλίων αυτών έχουν το απύθμενο θράσος να λανσάρουν τις ολέθριες και ψυχοκτόνες ιδεοληψίες τους ως εκφράσεις γνήσιας θεολογίας...

fotinimoutsoula@gmail.com είπε...

Γι'αυτό δακρύζουν οι Άγιες Εικόνες :ο Κύριος Ιησούς Χριστός πονάει για το Πλάσμα Του που έχασε τον προσανατολισμό του στο κατά φύσιν.Καλή Μετάνοια να έχουμε για να δούμε Θεού Πρόσωπο .

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com