13 Ιουλ 2022

Πειραιώς Σεραφείμ: «Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και το “νέον ευαγγέλιον” »

 

Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ:

«Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής  κ. Ελπιδοφόρος και το “νέον ευαγγέλιον” »

Έχομεν τονίσει σε πάμπολλες παρεμβάσεις μας ότι η Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού κατά τόν ουρανοβάμονα Απόστολο Παύλο (Εφεσ.1,23) είναι η χώρα των μεταποιουμένων αμαρτωλών και ο αποκαλυφθείς Θεός Λόγος διεκήρυξε «οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» ( Μαρκ.2,17).  Είναι δε πολυσήμαντος η διακήρυξις του ιδίου Αποστόλου των Εθνών (Α΄Τιμ.1,15-16) που διεξεδίκησε ένα και μόνον πρωτείον, αυτό του πρώτου των αμαρτωλών.  Διά αυτό και η Εκκλησία του Χριστού περιέβαλε πάντοτε με άπειρη αγάπη τον πεπτωκότα άνθρωπο, διότι δεν υπάρχει αμαρτία και κακούργημα που να μην θεραπεύεται και αποκαθίσταται από την απερινόητη μακροθυμία και στοργή του Παναγίου Δημιουργού της ζωής και του ανθρώπου. 

Η αντίθεσις του Ευαγγελικού μηνύματος, του κηρύγματος των Θεοφόρων Αποστόλων και των Θείων και Ιερών Κανόνων των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, δεν αφορά εις τα πρόσωπα των ατυχών θυμάτων του αρχεκάκου όφεως, αλλά εις την δυσώνυμον αμαρτίαν, που χωρίζει από του Παναγίου Θεού και που χωματοποιεί τον άνθρωπον και τον αποστερεί από την προοπτικήν της αλληλοπεριχωρήσεως μετά του Παναχράντου Προσώπου Του Κυρίου της δόξης και της εγχρίστωσης και ενθέωσης.  Κατά ταύτα, η αγάπη και η επιείκεια προς τον αμαρτωλό είναι η έμπονος πράξις και εντολή του Σωτήρος, που εκφράζεται δι’ όλης της επί γης παρουσίας Του και με συγκινητικόν τρόπον με τις παραβολές του απολωλότος προβάτου και της απολεσθείσης δραχμής (Λουκ.15,3-10) και η καταδίκη της αμαρτίας ως γενεσιουργού αιτίας της ασθενείας και του θανάτου (Ιω.5,14).

Όλα τα ανωτέρω τα αναφέρομεν δια την απαράδεκτον, και ως προκύπτει εκ της εγγράφου και πεπαρρησιασμένης αναφοράς προς την Ιεράν Σύνοδον, του Σεβ. Μητροπολ. Γλυφάδος, κ. Αντωνίου, ενέργειαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρου, να τελέσει μετά πομπής και ιδιαιτάτης δημοσιότητος το μυστήριο της βαπτίσεως δύο παίδων, που έχουν «τεκνοθετηθεί» από ένα «ζεύγος» ομοφυλοφίλων.  Ασφαλώς η βάπτισις και η δι’ αυτής πολιτογράφησις εις την Βασιλεία  του Θεού κάθε ανθρωπίνου προσώπου είναι έργον χάριτος και ευλογίας και υπακούει εις την εντολήν του ενανθρωπήσαντος Κυρίου «πορεύθεντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς» (Ματθ. 28,19-20).

Η μετά πομπής, όμως, επιτέλεσις του μυστηρίου της βαπτίσεως δύο ατυχών παίδων που - ένεκεν της τραγικότητος της εποχής μας, η οποία έχει θεσμοθετήσει την ανατροπή της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας, ως δήθεν ανθρωπίνου δικαιώματος, την στιγμή κατά την οποίαν ουδεμία σχέση έχει με την ανθρώπινη φύση, αλλά αποτελεί μία ψυχοπαθολογική εκτροπή που ευτελίζει το ανθρώπινο πρόσωπο και χωματοποιεί την ψυχήν του και πραγματώνει τον ορισμό του μεγάλου Ιταλού Εγκληματολόγου Cesare Lombroso ότι «ο αρρενοθήλυς δεν έχει ουδεμίαν ηθικήν αναστολήν και ουδέν μεταφυσικόν ιδεώδες» - βρίσκονται με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας που «νομοθέτησε» σχετικώς, εις την δίνην των δύο ομοφυλοφίλων δήθεν γονέων, με αποτέλεσμα να στερηθούν το ζωοποιό χάδι της μητέρας και την στιβαρά προσωπικότητα του πατέρα, να στερηθούν δηλαδή τα πρότυπα της ζωής, γίνεται το εφαλτήριον δια την Εκκλησιαστικήν αμνήστευσιν του Εκκλησιαστικού κακουργήματος του σοδομισμού, που αποτελεί θανάσιμον αμάρτημα που αποστερεί της κοινωνίας με τον Ζώντα Θεόν και οδηγεί αναπόδραστα το ατυχές θύμα του εις την αιώνιαν απώλειαν. 

Επομένως, η συγκεκριμένη ιερατική πράξις του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου και η ουσιαστική επιβράβευσις των αμεταμελήτων σοδομιτών και η προβολή αυτών εν μέση Εκκλησία, ως δήθεν «θεοσεβών προσώπων», που βαπτίζουν ορθοδόξως τα τέκνα τους, και η κατά συνέπειαν αμνήστευσις του θανασίμου κακουργήματος του σοδομισμού και της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας, προσβάλλει ευθέως την ανθρωπολογίαν και την σωτηριολογίαν της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και οδηγεί τον συγκεκριμένον Ιεράρχην υπόδικον ενώπιον των Ιερών Κανόνων και του Κυρίου της Εκκλησίας, διότι διά της εμπράκτου «διδαχής»του ακύρωσε το σχετικό σωτηριώδες ένταλμα της Αγίας Γραφής (Λευιτ.18,22, Γένεσ.19,24 , Ρωμ. 1,27-28).

Συνεπώς, ο συγκεκριμένος Ιεράρχης διά προφανείς λόγους δημοσιότητος ή και άλλους που δεν γνωρίζομεν, προτίμησε της διδαχής της Εκκλησίας το «σύγχρονον ευαγγέλιον» του όφεως και ευρίσκεται πλέον υπό τας αράς των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και την Κανονικήν πρόβλεψιν των Κανονικών Δικαστικών οργάνων του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου.  Προσωπικώς, και επειδή συνδέομαι μετ’ αυτού με φιλίαν, τον καλώ δημοσίως να αποκαταστήσει την γενομένη πνευματικήν ζημίαν εκζητών την συγγνώμην του Παναγίου Κυρίου της Εκκλησίας και του Εκκλησιαστικού Σώματος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

…………………………………………………………

Δείτε και:

-Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας για την βάπτιση από τον Αμερικής Ελπιδοφόρο δύο παιδιών από ζευγάρι του ιδίου φύλου.

-Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος ευλόγησε τη βάφτιση παιδιών gay ζευγαριού ομογενών στην Αθήνα

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μια και καταλήγετε ότι ο Ιεράρχης μας δίδαξε το «σύγχρονον ευαγγέλιον» του όφεως και ευρίσκεται πλέον υπό τας αράς των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και την Κανονικήν πρόβλεψιν των Κανονικών Δικαστικών οργάνων του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θα περιμένω την μετα-πατερική απολογία, του εκπεσόντος "ιεράρχη" καθώς και την συνολική στάση απο την ολομέλεια της Ιεράς Συνόδου της Ελλαδικής εκκλησίας , αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην υποβιβαστεί σε "Διοικητικής φύσεως" ζήτημα. Μέχρι στιγμής πάντως ο όφις εκηρύχθη από άμβωνος. Η αφωνία και ό φόβος της σύγκρουσης μαζί του έχει καταβάλει τους Ορθόδοξους ποιμένας, ίσως γιατί και άλλα μέλη της Ιεραρχίας έχουν υποστηρίξει τα ανάλογα και πάλι χωρίς απάντηση ουδενός.

Λυκούργος Νάνης είπε...

Δημιουργείται, εκ των πραγμάτων, μείζον θέμα και για το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στο κλίμα του οποίου ανήκει ο πρόξενος δεινού σκσνδαλισμού, αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος κληρικός προκαλεί αφόρητα.
Ποιος μπορεί να λησμονήση τα όσα βλάσφημα προς το Τριαδικό Δόγμα, με την ανοχή και κάλυψη του πατριάρχη Βαρθολομαίου προφανώς, διατύπωσε η γραφίδα, τόσο του ιδίου όσο και εκείνη του μητροπολίτη Περγάμου, αναφορικά με το παπικού τύπου πρωτείο που επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν στο Βόσπορο οι κύκλοι του Φαναρίου;
Όσον δε αφορά στην πεπαρρησιασμένη δήλωση του μητροπολίτη Πειραιώς για το νέο "κατόρθωμα" του αρχιεπισκόπου Αμερικής, καλό θα είναι ο εν λόγω ευθαρσής μητροπολίτης να θέσει επί συνόδω, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, το ακανθώδες θέμα που έχει δημιουργηθεί από τις δημοσίως διατυπωθείσες, επιεικώς αχαρακτήριστες, απόψεις των Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, π. Φιλοθέου Φάρου και π. Βασίλειου Θερμού καθώς και τη σκανδαλωδέστατη προσλαλιά του π. Αλεξάνδρου Καριώτογλου, προς το ζεύγος των ομοφυλόφιλων "γονέων" βαπτισθέντος νηπίου προ καιρού στο ναό του αγίου Νικολάου του Ραγκαβά.
Η υπομονή του πιστού λαού έχει εξαντληθεί...

Ανώνυμος είπε...

Πριν από ένα χρόνο η Εκκλησία της Ελλάδος δίκαζε τον Ομολογητή μητροπολίτη Αιτωλίας Κοσμά και τον αγωνιστή μητροπολίτη Κυθήρων για το λόγο ότι προάσπισαν την παράδοση της Εκκλησίας μας ...Την περίπτωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στο έδαφος της οποίας έπραξε ο,τι έπραξε πως θα την χειριστεί;Πολύ φοβάμαι ότι θα μας απογοητεύσει....

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com