27 Νοε 2020

«Φιλοδοξείτε να γίνετε Μάρκος Ευγενικός;»

«Φιλοδοξείτε να γίνετε Μάρκος Ευγενικός;»

Πορφυρίτης

Μεγάλη ἀρνητική ἐντύπωση μοῦ προκάλεσε ἡ ἀνωτέρω ἐρώτηση σέ Κύπριο Ἱεράρχη, ἀπό κάποιον δημοσιογράφο, ὀνόματι Ἀριστείδης Βικέτος, ἄγνωστο σέ ἐμένα. Ποιά θα έπρεπε δηλαδή, νά εἶναι ἡ «φιλοδοξία» τοῦ Ἱεράρχη γιά νά εἶναι ἀποδεκτή ἀπό τόν δημοσιογράφο; Αὐτό προσπάθησα νά ἀποσαφηνίσω, πραγματοποιώντας μιά μικρή ἔρευνα στόν «παντογνώστη», τό διαδίκτυο, γιά τόν ἐν λόγῳ κύριο. Προσπάθησα νά γνωρίσω τίς ἀπόψεις καί τίς θέσεις του, καί ἀποκλειστικά πάνω σέ αὐτές θά ἀσκήσω τήν καλοπροαίρετη κριτική μου.

Ἄς ἐξετάσουμε πρώτα, ποιό εἶναι τό μεμπτό πού πιθανόν νά προσάπτεται στόν ἅγιο Μᾶρκο, καί αὐτό νά ἀποτελεῖ «κακούργημα» γιά ὅσους Ἱεράρχες θέλουν νά τόν μιμηθοῦν. Ὁ ἅγιος Μᾶρκος (1), σέ μιά δύσκολη γιά τήν Ὀρθοδοξία περίοδο, ὑποστήριξε τήν Ἀλήθεια. Κλήθηκε νά λάβει μέρος στή Ψευδοσύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας (1438-39), στήν ὁποία κακοποιήθηκαν οἰ ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς ἀπό τόν Πάπα Εὐγένιο, μέ τελικό σκοπό τήν ὑπογραφή τῆς «ἔνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν». Ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ἔχοντας ἕνα κουσούρι, τήν «ἐπιμονή», εἶχε «ἐμμονές» μέ τήν Ἀλήθεια, ἦταν δηλ. ξεροκέφαλος, ὅ,τι καί νά τοῦ εἶπαν, ὅ,τι καί νά τοῦ ἔκαναν, δέν τοῦ ἄλλαξαν γνώμη γιά Αὐτήν, καί ἐνώ ὅλοι σχεδόν οἱ ἄλλοι ὑπέκυψαν, αὐτός δέν ὑπέγραψε τήν ψευδοένωση μέ τόν Πάπα καί ἔτσι ναυάγησαν τά σατανικά σχέδιά του. Ὁ μεγάλος αὐτός ἅγιος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀντιπαθής μέχρι σήμερα στούς παπικούς καί δέν θέλουν νά ἀκοῦν οὔτε τό ὄνομά του, ὁ «στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας» πολύ διαστρεβλώθηκε ὡς πρόσωπο, καί φυσικά ἡ διδασκαλία του, ἀπό τούς αἱρετικούς οἰκουμενιστές. Μέ τή γνωστή μέθοδο ἀπομόνωσης φράσεων, προσπαθοῦν νά δικαιολογήσουν τίς ἀδικαιολόγητες καί ἐγκληματικές γιά τήν ὀρθόδοξη Πίστη μας, ἐνέργειές τους. 

Ἀφοῦ εἴδαμε ἐν συντομίᾳ, τά σχετικά μέ τόν ἅγ. Μᾶρκο, ἄς πᾶμε καί στά σχετικά μέ τόν καλό δημοσιογράφο. Ὁ Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος ζήτησε συγνώμη ἀπό ὅλους γιά τό συμβάν (2). Ὁ δε δημοσιογράφος, δήλωσε, «ταπεινά» ὅτι ὡς δημοσιογράφος ἔχει τό δικαίωμα νά διακόπτει καί νά κάνει ἐρωτήσεις. Δήλωσε ἐπίσης, ὅτι εἶναι διαβασμένος ἐπί τοῦ θέματος, καί ἀποφάνθηκε ὅτι ὁ μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος  «ἔχει υἰοθετήσει πλήρως τή θέση τοῦ πατριαρχείου Μόσχας. Δέν μπορεῖ νά φταίει μόνο ἡ μιά πλευρά ὅταν ὑπάρχει μιά διαφωνία. Ἡ συμπεριφορά χαρακτηρίζει τόν ἄνδρα καί πρέπει νά συγκρατεῖται, εἰδικά ὅταν εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας». Ἐπιπλέον, ἀποφάνθηκε, ὅτι ἡ «οὐσία τοῦ ζητήματος, εἶναι ὅτι τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἔχει εἰδικό ἐνδιαφέρον μαζί μέ τό Κρεμλίνο γιά τήν Οὐκρανία. Δημιουργήθηκε ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος καί δέν θέλουν νά δημιουργηθεῖ καί μιά ἐκκλησία…» (3).

Διαβάζοντας αὐτά δέν μοῦ χρειάστηκε κάτι ἄλλο, γιά νά καταλήξω στά ἐξῆς συμπεράσματα:

1. Εἶναι ἀμετανόητος γιά τό συγκεκριμένο συμβάν, ἀφοῦ θεωρεῖ, «ταπεινά», ὅτι ἡ ἱδιότητα τοῦ δημοσιογράφου δικαιολογεῖ ὅλων τῶν εἰδῶν τίς συμπεριφορές (νά διακόπτει, νά εἰρωνεύεται, νά προκαλεῖ, κλπ).

2. Ἐκφράζεται μέ πολιτικούς – ποδοσφαιρικούς ὄρους. Σά νά ὑπάρχει μιά διαμάχη μεταξύ ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ἤ Παναθηναϊκοῦ – Ὀλυμπιακοῦ. Γιά τή λύση μίας διαφωνίας σέ θέματα πίστεως, ἀπαραίτητο κριτήριο εἶναι οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Πίστεως, καί ὄχι μία νομικίστικη τοποθέτηση τοῦ τύπου «Δέν μπορεῖ νά φταίει μόνο ἡ μία πλευρά ὅταν ὑπάρχει μιά διαφωνία».

2. Τοποθετεῖ τόν ἑαυτό του ἐκτός Ἐκκλησίας, διότι καταλόγισε τήν ὑποχρέωση «συγκράτισης νεύρων» μόνο στόν μητροπολίτη, ὡς ἀνθρώπου τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἴδιος δέ, ὅπως φαίνεται καί στό βίντεο (4), ἐξεμάνη, κυρίως στό τέλος.

3. Θεωρεῖ τό ὅλο ζήτημα, ὡς μιά πολιτική - κρατική ἀντιπαράθεση, παραθεωρώντας πλήρως τή Θεολογία καί τα θέματα Πίστεως. Παρεμπιπτόντως, ἡ δημοσιογραφική του ματιά εἶναι πολύ «κοντή», δέν μπορεῖ νά διαπεράσει κάν τόν ἀτλαντικό καί νά ἀφουγκραστεῖ τά συμφέροντα ἄλλης μεγάλης χώρας γιά τήν ἴδια περιοχή, τήν Οὐκρανία!

4. Ὑποστηρίζει ἐμφανῶς τόν Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ὁ ὁποῖος μέ μία «μαγική» κίνηση, μεταμόρφωσε ἀχειροτόνητους καί ἀφορισμένους ἀνθρώπους, μέ συνοπτικές διαδικασίες καί άνευ ὀρθοδόξων προϋποθέσεων, σέ Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς! Αὐτό ἔχει σημασία: εἶναι πρῶτος καί ὅ,τι θέλει κάνει!

Ἀπαντώντας, ἐν τέλει, στό ἀρχικό μας ἐρώτημα, οἱ ἱεράρχες μας γιά νά εἶναι ἀποδεκτοί ἀπό τό «σύστημα», θά πρέπει νά ἔχουν ὡς πρότυπό τους τόν Πάπα, ἄντε καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο· σάν αὐτούς πρέπει νά θέλουν νά γίνουν καί ἐκεῖ νά σταματάει ἡ «φιλοδοξία» τους. Ἡ Ὀρθοδοξία ὅμως, δέν εἶναι ποδοσφαιρική ὁμάδα, οὔτε πολιτική παράταξη· δέν εἶναι ἀνθρώπινος ὀργανισμός ἤ ἐταιρεία, καί κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά κάνει ὅ,τι θέλει. Ὅλοι θά λογοδοτήσουμε στόν ἕνα καί μοναδικό Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί γι’ αὐτό μοναδικός σκοπός μας πρέπει νά εἶναι ἡ ἀναφορά μας σέ Αὐτόν γιά κάθε πράξη καί λόγο μας· νά τηροῦμε ὅλα ὅσα μᾶς εἶπε Αὐτός καί τά στόματά Του, οἱ Ἅγιοι Πατέρες.

Πορφυρίτης

 ……………………………………………………..

(1) Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, http://agiosmarkoseugenikos.gr/%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/

(2) «Ἀπολογία Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρου»,

https://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/40680-apologia-mitropoliti-kukkou-nikiforou

(3) Ἡ πρώτη ἀντίδραση τοῦ Βικέτου στή λεκτική ἐπίθεση τοῦ Μητροπολίτη - «Ἡ συμπεριφορά χαρακτηρίζει τόν ἄνδρα», https://www.tothemaonline.com/Article/258959/apanta-ston-mhtropolith-kykkoy-o-aristeidhs-biketos--h-symperifora-harakthrizei-ton-andra

(4) Φραστική ἀντιπαράθεση Κύκκου Νικηφόρου καί Ἀριστείδη Βικέττου, https://www.youtube.com/watch?v=EAi8hb8cXzs&feature=emb_logo

Διαβάστε επίσης:

-Τα ονόματα των μελών της Ιεράς Συνόδου της Κυπριακής Εκκλησίας που τάχθηκαν «υπέρ» και «κατά» της απόφασης του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου για αναγνώριση των σχισματικών της Ουκρανίας.

-Κύπρος - Ούτε ομοφωνία ούτε ομοψυχία στην Ιερά Σύνοδο για το «Ουκρανικό»

-Η συμβιβαστική πρόταση του Μητροπολίτη Κύκκου για το Ουκρανικό Ζήτημα

-Ταμασσού Ησαΐας: Δεν αναγνωρίζω άλλον προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας

-Ανακοινωθέν Έκτακτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για το Ουκρανικό (της 23ης και 25ης Νοεμβρίου 2020)

-Κύκκου Νικηφόρος: «Το σύγχρονο Ουκρανικό ζήτημα και η κατά τους θείους και ιερούς κανόνες επίλυσή του»

-Κύπρος - Συνοδικοί κόβουν τα συλλείτουργα με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο

-Κύκκου Νικηφόρος: Ουκρανικό ζήτημα και Κύπρος

-Ανοιχτή επιστολή του Ταμασού Ησαΐα για την πρόσφατη εκκλησιαστική κρίση- “H υπακοή του Επισκόπου δεν είναι σε πρόσωπα, αλλά στην Εκκλησία, της οποίας αρχηγός είναι ο Ιησούς Χριστός.”

-Τα ολέθρια επακόλουθα από την αθέτηση του Συνοδικού συστήματος της Εκκλησίας

-Κύπρου Χρυσόστομος Β΄: «Προγεύομαι ότι αν φύγω θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Tο Πατριαρχείο Μόσχας δεν σεβάστηκε τους κώδικες στο ουκρανικό ζήτημα….»

-Διατὶ μὲ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Τατὰρ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐμνημόνευσε τὸν ψευδοκιέβου;

-Η Μεγαλόνησος εις νέαν δοκιμασίαν.

-Μόρφου Νεόφυτος: Ὀνούφριος ὁ κανονικὸς Μητροπολίτης Κιέβου

-Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εκτίθεται περισσότερο

-Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος απαντά για τη μνημόνευση του σχισματικού «Επιφανίου Κιέβου»

-Ταμασού Ησαΐας: «Πράξη πονηρή και ύποπτη η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου να μνημονεύσει τον Επιφάνειο ως Προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας»

-Κύκκου Νικηφόρος και Λεμεσού Αθανάσιος ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να ανακαλέσει την απόφαση του και να γίνει Σύγκληση της Ιεράς Συνόδου

-Αυθαίρετη και αιφνιδιαστική ενέργεια του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

-Οι προεκτάσεις της απόφασης του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και η αντίδραση της Ρωσίας

-Κύπρος -Ανακοίνωση Μητροπολιτών Λεμεσού, Κύκκου, Ταμασού και Επισκόπου Αμαθούντος, σχετικά με την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου πως η Εκκλησία της Κύπρου, αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

-Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μνημόνευσε τον “Ουκρανίας Επιφάνιο” !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com