27 Νοε 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 27.11.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Η ΔΕΙΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙ’ ΑΣΕΒΗ ΜΕΤΡΑ. Ὁ ναὸς φθείρεται, ἀλλὰ ἡ σύναξις τῶν πιστῶν εἶναι τὸ ἀπρόσβλητον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

Ὁ λαὸς ἕρμαιον εἰς ἕνα ἐφιάλτην πολιτικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

Τὸ σχέδιον δύο φάσεων τῶν ΗΠΑ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

Πρὸς δημοσιογράφους μὲ ἔλλειψιν λιπαρᾶς γνώσεως περὶ… παχυσαρκίας. Ἀπομαγνητοφωνήσαμεν τὴν ἀρχὴν ὁμιλίας τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη (24.11.2020) καὶ τὴν παραθέτομεν ὡς ἀπάντησιν εἰς ἐπικριτὰς τῶν θέσεών του, τὰς ὁποίας ἔχει διατυπώσει καὶ διὰ τοῦ «Ο.Τ.», καὶ πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ εὐρέος κοινοῦ.

Οἰκουμενισμός ἤ Ὀρθοδοξία; Ἡ κρίσις τῆς θεολογίας τοῦ Ἰ. Ζηζιούλα. Τοῦ μακαριστοῦ Μέγα Λ. Φαράντου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.

Θεία Κοινωνία καὶ θάνατος. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρασκηνίου. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου.

Νὰ πραγματοποιήσωμεν ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ. Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος.

«Περὶ θείας Κοινωνίας». Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Οἰκονομόπουλος, Καναδάς.

Τὸ πραξικόπημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κατὰ τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης καὶ τρόποι ἀμύνης ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καὶ μαθητῶν. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη, δικηγόρου.

Ἡ πίστη τῶν Ἑλλήνων εἶναι ποὺ ἐνοχλεῖ! Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακοπούλου.

Διακοπή κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου!

Ἡ “δημοσιογραφικὴ” προσέγγισις τοῦ Οὐκρανικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ἀπέναντι εἰς τοὺς πειρασμούς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Αἱ «πρῶται ἀνάγκαι» δὲν εἶναι μόνον ὑλικαὶ ἀλλὰ καὶ πνευματικαί. Ἀπὸ τὸ Γραφεῖον Τύπου τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας.

Ὁ Ἄθως εἰς τὸν ἱερὸν ἀγῶνα τοῦ 1821 ἀφιέρωμα 200ετηρίδος. Τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

Ἀντιδράσεις διὰ τὰς εὐχὰς τοῦ Κων/λεως.

Ὁ «Πιουριφόυ» ηὐχήθη εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον.

Παρακαλῶ ὑμᾶς ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε. Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 18- 27, Ἐφεσ. δ΄ 1-7). Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλως.

Συμβουλευτικὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

«Μοντέρνος διωγμός, μὲ ἀρχαία συνταγή». Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Κ. Τζανάκης.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com