7 Νοε 2016

Ἀρκετά πιά!

Αποτέλεσμα εικόνας για Andrew Cuomo athenagoras
Ἀρκετά πιά!
Ὅταν χάνεται ἡ ἀγάπη, οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν περὶ δικαίου καὶ ἐννοοῦν τὴν ἰσότητα. Ὅταν μαζί της χάνεται καὶ τὸ δίκαιο, οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν περὶ ἰσότητας καὶ ἐννοοῦν τὴν ἀνηθικότητα. Ἀπὸ τὸν τάφο τῆς ἀγάπης ξεφυτρώνει τὸ δίκαιο, ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ δικαίου ξεφυτρώνει ἡ ἰσότητα.
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Ὅλοι μας μάθαμε, ὅτι πρὶν ἀπὸ κάποιες μέρες τὸ Τάγμα τῶν «Ἀρχόντων» τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου βράβευσε μὲ τὸ ὑψηλότερο πατριαρχικὸ βραβεῖο, τὸ Ἀθηναγόρειο Βραβεῖο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἕναν ἀπό τοὺς πιὸ διαβόητους ὑποστηρικτὲς τῆς ἔκτρωσης καὶ τοῦ "γάμου" τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὸν κυβερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης Andrew Cuomo (Ἄντριου Κουόμο).

Ὁ Cuomo εἶναι αὐτός, ποὺ ὑπερασπίστηκε τὴν νομοθεσία, ποὺ δίνει τὸ «δικαίωμα» σὲ μία μητέρα νὰ κάνει ἔκτρωση μέσω δηλητηρίου, ποὺ ἐγχέεται μέσα της καὶ μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ μωροῦ. Καὶ ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀμερικάνος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, Ἰώσηπος Φλάβιος, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς «δὲν εἶναι κάποιος, ποὺ πιστεύει ἁπλὰ στὶς ἀμβλώσεις, ἀλλὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ πίεσε σκληρὰ γιὰ τὰς ἀμβλώσεις ἐγκυμοσύνης ὄψιμης ὡριμότητας (μὲ δηλητήριο, ἀκρωτηριασμό, καὶ διαμελισμὸ τῶν ἐμβρύων στὴν μήτρα)».Πηγή: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / www.greeknewsonline.com/therma-minimata-antriou-kouomo-gia-tin-omogenia-ton-ellinismo
Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς διαστροφῆςκαὶ τῆς ἀνηθικότητας καὶ τὴν συγκατάβαση τῶν οἰκουμενιστῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, διότι δυστυχῶς μὲ αὐτὴν τὴν βράβευση φαίνεται ἀκόμα καὶ αὐτὴ ὡς μικρότερο κακό. Γιατὶ τώρα συμβαίνει κάτι τὸ ἀπίστευτο:Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν – γιατὶ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ– παρουσιάζει τὸν Χριστὸ στὸ ὄνομα τῆς ἰσότητας καὶ τοῦ δικαίου, ὦ τῆς βλασφημίας, νὰ βραβεύει τοὺς νομιμοποιητὲς τοῦ φόνου. Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶνδείχνει τὸν Χριστό νὰ μὴν δίνει πιὰ ζωή, ἀλλὰ νὰ βραβεύει αὐτούς, ποὺ τὴν παίρνουν. Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν καπηλεύεται τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ νὰ τὴν μειώσει στὸν κάθε ἄνθρωπο, ποὺ δικαίως θὰ ἀγανακτήσει μὲ αὐτὴν τὴν βράβευση.Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν ξεπέρασε κάθε ὅριο βλασφημίας καὶ ἐκτρωπῆς.
Ἂς κοιτάξουμε ὅλοι αὐτήν τὴν φωτογραφία 5 καὶ 10 φορές. Ἂς τὴν κοιτάξουμε γιὰ νὰ δοῦμε, πόσο πιὰ βλασφημοῦν οἱ Οἰκουμενιστὲς τὸν Θεό. Ἂς τὴν κοιτάξουμε γιὰ νὰ νιώσουμε τὸν τρόμο ποὺ θὰ μᾶς κυριεύσει, ὅταν τὸ αἷμα αὐτῶν τῶν παιδιῶν, σὰν ἄλλος Ἄβελ, θὰ ζητήσει δικαιοσύνηἀπὸτὸν Θεὸκαὶ θὰ τοῦ πεῖ: Πόσο ἀκόμα θὰ ἀνέχεσαι Κύριε μέχρι καὶτὴν βράβευση τῶν δολοφόνων μας; Ἂς τὴν κοιτάξουμε καὶ ἂς ποῦμε ἐπιτέλους τὴν ἀλήθεια. Εἶναι αὐτοὶ ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι; Εἶναι αὐτοὶ συνεχιστὲς τῶν ἁγίων; Εἶναι αὐτοὶ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου; Μπορεῖ πιὰ κανεὶς νὰ ἰσχυρισθεί, ὅτι δὲν ὑπάρχει ὄχι μόνο αἵρεση ἀλλὰ καὶ πλήρης κατάργηση καὶ ἀπίστευτη βλασφημία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ;
Ὁ ἅγ. Ἀμβρόσιος Μεδιολάνου ἄφησε ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο, ἐπειδὴ αὐτὸς ἔπνιξε μία ἐπανάσταση στὸ αἷμα.
ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο στὴν Ἐκκλησία στὴν Αὐτοκράτειρα, ποὺ ἅρπαζε τὴν περιουσία τῶν πτωχῶν.
Δὲν ὑπάρχει ἅγιος, ποὺ νὰ βράβευσε ἢ νὰ ἔκλεισε τὰ μάτια στὸν φόνο γιὰ νὰ ἐπιτύχει κάποιο σκοπό, ἐδώ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου στὴν Νέα Ὑόρκη. Δὲν δέχεται ο Χριστὸς δωρεὲς ἀπό ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι ἐχθροί του.
Ἀρκετὰ πιά! Δὲν μποροῦμε πιὰ νὰ κλείνουμε τὰ μάτια σὲ αὐτὰ, ποὺ γίνονται. Δὲν ἀνήκουν ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στὸν κάθε ἄνθρωπο γιὰ νὰ κάνουν μὲ αὐτὰ, ὅτι θέλουν. Ποιός εὐσεβὴς πιστός, ποὺ ἔχει ἔστω καὶ λίγο φόβο Θεοῦ, θὰ μπορέσει νὰ ἐπιτρέψει πιὰ σὲ τέτοιους ρασοφόρους νὰ λυμαίνονται καὶ νὰ καταισχύνουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ ποίμνιο τοῦ Θεοῦ; Ποιός Κληρικός, ποὺ τοὺς μνημονεύει, θὰ μπορέσει να ξανακάνει κήρυγμα ἐναντίον τῶν ἀμβλώσεων; Ὅποιος τοὺς μνημονεύει, γίνεται ἕνα μὲ αὐτούς, γιατὶ αὐτὸ σημαίνει μνημόνευση. Ὅποιος τοὺς μνημονεύει, γίνεται συμμέτοχος στην βλασφημία τους.
Ἀρκετὰ πιά!

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ, ΕΥΓΕ στον εκλεκτό σχολιαστή του πρωτοφανούς αυτού αίσχους κ.Αδαμάντιο Τσακίρογλου!
Έχει ισοπεδωθεί το παν εν ονόματι της επαράτου σκοπιμότητος!
Το δηλητήριο της εκκοσμικεύσεως υπονομεύει τα θεμέλια του Εκκλησιαστικού 'Ηθους το οποίο άνευ αιδούς και συστολής μεταλάσσεται και παραφθείρεται από τους υποτιθέμενους θεματοφύλακες και εκφραστές του.
Ως πότε το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως θα καταπληγώνει τις Ορθόδοξες χριστιανικές συνειδήσεις με τα "κατορθώματα" ενίων εκπροσώπων του και "φίλων" του;
Και μέχρι πότε οι φερόμενοι ως φιλοπαραδοσιακοί ποιμένες όχι μόνο θα σιωπούν ανεχόμενοι ενόχως την προδοσία αλλά και θα πλειοδοτούν σε φιλοπατριαρχικά εγκώμια;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Κάνετε λάθος κ. Τσακίρογλου!

Η διακοπή του μνημοσύνου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ , όχι υποχρεωτική!

Δεν σας τα δίδαξαν σωστά.

Αλεξανδρος Γαλανοπουλος Βερολινο είπε...

Ευγε κυριε Τσακιρογλου, συνεχιστε τον αγωνα της αληθειας!

Για να δουμε τι λενε οι Αξιοι Αγιορειτες, οι πραγματικοι ακολουθοι των Αγιων Πατερων της Ορθοδοξου εκκλησιας, που ξερουν πολυ καλα τους κανονες για την διακοπη του μνημοσυνου. Για οσους δεν γνωριζουν και παρουσιαζονται ως ειδικοι. Ανοιξτε ολοιλοι αυτο το αρθρο, για να μην σας κοροιδευουν οι οικουμενιστες και οι αδαεις.

Παρακαλουνται ολοι οι Ορθοδοξοι πιστοι να ενημερωνουν ολον τον κοσμο.

aktines
11 Ιουλ 2016
Ανοικτή επιστολή Αγιορειτών Πατέρων πρός την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους γιά Διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Σεβαστοί Πατέρες, ὡς Ἱερά Κοινότης ἐνῶ ἀρχικά διαφοροποιήθηκατε μέ κείμενό σας πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὡς πρός ἐπί μέρους σημεῖα τῶν προσυνοδικῶν κειμένων, μετά ταῦτα, διά τῆς συμμετοχῆς σας μέσω τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Σταυρονικήτα στήν λεγομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, οὐσιαστικά ἀποδεχθήκατε τίς τελικές ἀποφάσεις της, ὅπως αὐτές ἐκφράστηκαν μέσω τῶν τελικῶν κειμένων. Δηλαδή, μέχρι στιγμῆς ἐπισήμως ἀποδέχεσθε τό ʺὀρθόδοξονʺ τῆς Συνόδου, τό τελεσίδικο τῶν ἀποφάσεων, καί συνακόλουθα τήν ἐπίσημη συνοδική κατοχύρωση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Παρακαλοῦμε λοιπόν καί ἀναμένουμε, καθώς θεωροῦμε ὡς ἐπιβεβλημένο πνευματικό σας καθῆκον, νά συγκαλέσετε ἄμεσα Ἔκτακτον Διπλήν Σύναξιν καί νά καταδικάσετε, βάσει τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων ἐνστάσεων, τήν ἐν λόγῳ σύνοδο ὡς αἱρετική, ἀντικανονική καί ληστρική.
Τέλος σᾶς δηλώνουμε, ὡς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὅτι μέ τήν χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας, τήν βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί ὅλων τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ὁσιομαρτύρων, καί Ὁμολογητῶν, «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι», κατόπιν ὅλων τούτων, ἐάν, ὅ μή γένοιτο, ἐσεῖς δέν καταδικάσετε τήν ἐν λόγῳ ψευδοσύνοδο καί δέν διακόψετε τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, τότε, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς διαχρονικῆς παραδόσεως τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, νά πράξουμε ἐμεῖς αὐτό τό, αὐτονόητο, καθῆκον ἄμεσα. Σύμφωνα μέ τόν ΙΕʹ Κανόνα τῆς Αʹ καί Βʹ Οἰκουμενικοῦ κύρους Συνόδου, ὀφείλουμε νά σταματήσουμε τήν μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου, ὅπως ἔπραξαν καί οἱ πρό ἡμῶν Ὅσιοι Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἐπί τοῦ αἱρετικοῦ πατριάρχου Ἰωάννου Βέκκου, οἱ ὁποῖοι τελικῶς καί ἐμαρτύρησαν καί τούς ἑορτάζουμε· διότι καθώς μᾶς ἐπισημαίνει ὁ ΙΕʹ Κανόνας οἱ διακόπτοντες τό μνημόσυνον, «Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν». Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκουν τό ἴδιο: «Παραγγελίαν ἔχομεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Ἀποστόλου, ἐάν τις δογματίζῃ ἤ προστάσσῃ ποιεῖν ἡμᾶς, παρ᾿ ὅ παρελάβομεν, παρ᾿ ὅ οἱ Κανόνες τῶν κατά καιρούς Συνόδων, καθολικῶν τε καί τοπικῶν ὁρίζουσιν, ἀπαράδεκτον αὐτόν ἔχειν καί μηδέ λογίζεσθαι αὐτόν ἐν κλήρῳ ἁγίων». (Ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 99, 988A), καί «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι, πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί, φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι». ( Ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, P.G. 160, 105C).
Ἐπίσης καί κατά τόν ΛΓʹ Κανόνα τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, «οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι». καί ὁ «κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔστω», (Βʹ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ, τόν ὁποῖον χρησιμοποιοῦν καί οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες στήν Ἐπιστολήν τους πρός τήν Σύνοδον Κων/πόλεως τό 1275). Παραθέσαμε ἐδῶ μόνον ἐλάχιστα χωρία ἀπό τήν πλούσια διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐξάλλου ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης τυγχάνει καί ὁ κύριος ἐμπνευστής καί ὑποκινητής αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς ἀποφάσεως, καί, ὡς ἐκ τούτου, γιά ἐμᾶς τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, καί ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κληρικούς καί λαϊκούς, καθίσταται ἐν ἔργοις καί λόγοις ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ, ὅπως ὁ Ἄρειος, ὁ Νεστόριος, ὁ Βέκκος κ.ἄ., ὅπως τό ἔχουν ἀποδείξει πολλοί ἐπίσκοποι καί θεολόγοι, μέχρι σήμερα, καί ὄχι μόνον διά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀλλά και διά τῆς Πανθρησκείας τήν ὁποίαν κηρύττει διά τῶν συμπροσευχῶν. Διδάσκει ἀλλότρια δόγματα, ἀντορθόδοξα καί ἀντιπατερικά˙ διά τοῦτο κατά τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου οἱ πιστοί «ἀλλοτρίῳ (ποιμένι) οὐ μή ἀκολουθήσωσιν, ἀλλά φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τήν φωνήν» (Ἰωαν. Ιʹ,1-5)...

Ανώνυμος είπε...

Όταν η Ανομια γινει νομος τοτε κοντα είναι η δευτερα παρουσια.
Στις μερες μας η Ανομια δεν γινεται νομος μονον από πολιτικους ηγετες που νομοθετουν εναντι στο νομο του Θεου,αλλα και από θρησκευτικούς ηγετες,που σκυβουν το κεφαλι και τους αποδεχοντε,αρνουντε το Νομο του Θεου,αρνουντε το Θεο ,που τους εχρισε Ιερεις και προσκυνουν το θυριο.
Μετα από την διακηριξι των οικουμενιστων ,ότι ολες οι θρησκείες σωζουν,μετα από την προσφορα, ως δωρο του κορανιου αντι Ευαγγελιου,αποδεχοντε τωρα και την Ανομια του Θυριου αντι του νομου του Θεου.
Η καταστασι εχει φτασει στο απροχωρητο,ειναι Αισχος για την Ιεραρχια να μην εχει καταδικασει ακομα την παναιρεσι του οικουμενισμου και τους προτεργατες, που γυμνη τη κεφαλη διχως ιχνος αισχυνης προβαινουν σε τετειες ενεργειες,αυτο την καθιστα συνενοχη.
Φαινεται πως το Θυριο προσκυνηται πρωτα από πνευματικους ηγετες,που αρνηθηκαν το Θεο που τους δημιουργησε.
Αυτή είναι η προσκυνησι του Θυριου ,για την οποια γραφει η Αποκαλυψι,η αποδοχή της Ανομιας και μετα ακολουθουν τα υπολοιπα.

Αλεξανδρος Γαλανοπουλος Βερολινο είπε...


Αρκετα λοιπον,

οι πιστοι της Ορθοδοξου εκκλησιας, να γινονται θυματα και οπαδοι των προδοτων της Ορθοδοξου Πιστεως, αναξιων Ιερεων Επισκοπων και Πατριαρχων.

Στο παρακατω καταπληκτικο βιντεο, ομιλουν οι ανδρειοι και αξιοι ομολογητες και απεσταλμεννοι απο τον ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ:

Γέρων Σάββας Λαυριώτης Πρώην Πρωτεπιστάτης της γεροντίας της ιεράς μόνης Μεγίστης Λαύρας Αγίου όρους )Λάρισα 18-9-2016, & Αρχιμ. πατήρ Παΐσιος Παπαδόπουλος Ηγούμενος Ιερας Μονής Αγίου Γρηγορίου Παλαμά (Φιλώτα) Φλώρινας &
Αρχιμ. πατηρ Ευθύμιος Τρικαμηνάς.

Την ευχη τους να εχουμε και καλουμεθα ολοι απο τον ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ να τους ενισχυσουμε και να τους συμπαρασταθουμε. Ειναι καθηκον ολων μας. Πειτε τα αυτα εν Αγαπη και μετανοια σε ολους. Ο Θεος να ελεησει τους παντες.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης (Λάρισα)18-9-16 : Οι Παναιρετικές Αποφάσεις της ψευτοσυνόδου της κρητης

https://youtu.be/smb5Nx5x2Go


ο αμαρτωλοτερος παντων

Αλεξανδρος Γαλανοπουλος
Βερολινο

Ανώνυμος είπε...

Στο γραπτό αυτό.
Το "αρκετά πιά" με τους οικουμενιστές είναι εντάξει.
Η υποχρεωτική διακοπή του μνημοσύνου είναι αυτή που δεν είναι εντάξει.

Ανώνυμος είπε...

Ειναι πραγματι απαραδεκτα και φρικτα ολα αυτα αλλα... Ενας αποτοιχιστηκος αερας υπαρχει στην ατμοσφαιρα,μια βιασυνη για ολο αυτο. Μνημονευση δεν συμαινει ντε κ καλα συμπορευση αλλα ΠΡΟΣΕΥΧΗ για αυτους τους ανθρωπους μηπως τους φωτισει ο Θεος. Ειναι λεπτο το θεμα και πρεπει να μιλησει η προσευχη και οι φωτισμενες διανοιες συγχρωνων αγιων πατερων.

Ανώνυμος είπε...

http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/11320-timitiki-sunaulia-afieroma-gia-tin-eleutheria-arbanitaki-sti-xalkida-foto
Αγαπητοί αδελφοί, δείτε και φρίξτε! Ακόμη ένα κραυγαλέο δείγμα της εισβολής του δαιμονικού πνεύματος της εκκοσμικεύσεως στον εκκλησιαστικό χώρο σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες.
http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/11320-timitiki-sunaulia-afieroma-gia-tin-eleutheria-arbanitaki-sti-xalkida-foto
Ω Θεέ μου! Εις ποίους καιρούς τετήρηκας ημας! Με την πρωτοβουλία και "ευλογία" της ιεράς(;)μητροπόλεως Χαλκίδος και την προσωπική και ολόθυμη, κατά τα φαινόμενα, συμμετοχή και σύμπραξη του τοπικού επισκόπου η αοιδός κα Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδησε "πνευματικότατα" άσματα του τύπου ": «ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ», «Η ΑΚΤΗ», «ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ», «ΕΦΥΓΕΣ ΝΩΡΙΣ», «ΠΑΩ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΟΥΡΑΝΟ», «ΖΩΗ ΚΛΕΜΜΕΝΗ», «ΘΕΛΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΩ», «ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ», «ΤΟ ΜΗΔΕΝ», «Η ΒΑΡΚΑ» και «ΠΑΡΑΠΟΝΟ-ΞΕΝΙΤΙΑ» στα πλαίσια, προφανώς, της "καλλιεργείας και προαγωγής του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ήθους"...
Και μη χειρότερα!
Μα καλά, δεν βρέθηκε ούτε ένας, (αριθμός 1), χριστιανός να εγκαλέσει τη μητρόπολη και προσωπικά το μητροπολίτη γι αυτό το αίσχος (η λέξη είναι πολύ αμβλεία και ήπια) και να τους ανακαλέσει στην εκκλησιαστική τάξη;
"Εάν το άλας μωρανθή εν τίνι αλισθήσεται";
Υ.Γ.1. Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη μητρόπολη πρωτοστατεί σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Προ καιρού είχαμε κάτι ανάλογο με τη συμετοχή της κας Πρωτοψάλτη. Ρεσιτάλ "πνευματικότητας"...! Άντε να δούμε ποιον θα καλέσουν την επόμενη φορά προκειμένου να "ανυψώσει" πνευματικά το λαό του Θεού!
Υ.Γ.2. Τα αηδή ΄και ψυχοβλαβή άσματα της κας αοιδού αποτελούν, προφανώς, προεισαγωγή και πνευματική προετοιμασία για το μετά ταύτα ακολουθούν Απόδειπνο στο οποίο γίνεται λόγος για "παν γεώδες και υλικόν φρόνημα" και για τα "πεπυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθ ημών δολίως κινούμενα"...
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε 3:06 Οι αιρετικοι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ. Ή ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΙΡΕΣΕΙΣ είναι πράξη που υποθάλπει και προωθεί την αίρεση ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΙΡΕΣΗ , ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ.

Ανώνυμος είπε...

Συμπλήρωμα, ο οικουμενισμος είναι αίρεση.

Οι αιρετικοι οικουμενιστες όχι μόνο λατινιζουν αλλά αποδέχονται και άλλες αιρέσεις που μαζί με τους φραγκολατινους είναι ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΛΙΚΑΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Ή ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ.

Με τη ληστρική συνοδο Κρητης επίσημα οι αιρετικοι οικουμενιστες περασαν τη γραμμή τους , επίσημα αναγνώρισαν σαν εκκλησίες τους ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com