29 Μαρ 2012

Κυκλοφορεί το φύλλον της 30.03.12 του «Ορθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἰμάμηδες καί Ραββίνοι εἰς τά σχολεῖα διά τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Τὰ ὄργανα τῆς Νέας Ἐποχῆς εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων σαρώνουν τὰ πάντα.
«Αἱρετικός ὁ Ἀθηναγόρας!». Ἐβροντοφώνησεν ὁ μακαριστός π. Μᾶρκος Μανώλης πρίν 42 χρόνια.
Σκληραὶ δηλώσεις ἐναντίον τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μετὰ τὴν «ἧτταν» εἰς τὰ φωτοβολταϊκά.

Ἀπὸ τῆς φάτνης τῆς Βηθλεέμ ἕως τοῦ Γολγοθᾶ (καὶ τῶν πυλῶν τοῦ Ἅδου). Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.
Βαθυτάτη φιλία ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν κ. Γ. Παπανδρέου καί τήν μητέρα του Μαργαριτα, ὡς προκύπτει ἀπό ἀποκαλυπτικόν διάλογον τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μέ τόν πρώην Πρωθυπουργόν. 
Ἀπηγορεύθη εἰς τὴν Ρωσίαν ἡ κυκλοφορία τῶν αἱρετι­κῶν καὶ ἐξτρεμιστικῶν βιβλίων τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Σαϊεντολογίας.
Ὁ Τεκτονισμός εἰς τήν «καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολήν».Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμο­­τίμου Καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἡ κ. Ρεπούση, οἱ γενοκτονίες καὶ τὰ τουρκικὰ σήριαλ. Τοῦ κ. Νίκου Χειλαδάκη.
Νέαι ἀποκαλύψεις ἐναντίον τῶν σιωνιστικῶν σχεδίων, ποὺ μεθοδεύουν τὴν «Ἀνεξαρτησίαν τῆς Κρήτης».
Πῶς ὁ Ἱερὸς Κλῆρος ἐκράτησεν ὄρθιον τὸ Ἔθνος καὶ ζωντανὰς τὰς παραδόσεις εἰς τοὺς αἰῶνας τῆς Τουρκοκρατίας.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com