19 Νοε 2021

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.11.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΕΡΙ TΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. Ἀποκλειστικόν! Ἀποκαλύπτεται ἡ «πολιτικὴ τακτικὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»! 

«Νά ἐπιστρέψη ἐν μετανοίᾳ ὁ Πάπας». Γράφει ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.

Ἀρχικακοποιὸς τῆς Ἐκκλησίας ὁ Πάπας. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρ. π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Ἐκδότου.

«Ὁ ποινικὸς κώδικας θὰ ὑποκαταστήση τὴν Ἱερὰ ἐξέταση;» 

Eurostat: αὐξημένοι κατὰ 31% οἱ θάνατοι.

«Αὐτοί δέν εἶπαν “κότες” Ἀρχιερεῖς;». Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνσταντῖνος Ραμιώτης, πτυχ. Θεολογίας, Νομικῆς, πρώην Δικηγόρος, πρώην Δικαστής.

Μία ἀπάντησις εἰς τὸν Σεβ. Γουμενίσσης. Γράφει ὁ κ. Νίκος Κατσαρὸς, πρ. Α΄ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς.

Καί ἄλλος Ἐπίσκοπος ἐ(λάλησε)! Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Σκαρτσιούνης, συνταξιοῦχος καθηγητὴς Θεολογίας

Τὸν φιλοσοδομίτην Πάπαν ἐναγκαλίζεται ὁ Πατριάρχης! Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων Ἱ. Μ. Πειραιῶς.

Ὄνειδος διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος οἱ λόγοι τοῦ Ἐσφιγμενίτου «Ἡγουμένου», ποὺ ψέγει τὸν π. Εὐθύμιον Καψαλιώτην.

Σεβ. Φωκίδος, ἔχετε ἀπολέσει τὴν πνευματικὴν ἐποπτείαν ἢ τὴν ἀξιοπιστίαν Σας;

Ἡ ΔΙΣ νὰ ζητήση συγγνώμην ἀπὸ τοὺς πιστούς!

Σεβ. Αὐστραλίας, εἶσθε ὁμόλογος τοῦ παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου;

Ἡ σχετικοποίησις τοῦ δόγματος εἰς τὸν Παπισμὸν πρὸς χάριν τοῦ “πρωτείου”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Μακάριος, ὅν ἐξελέξω... Ἀρχ/της π. Χρυσόστομος Πῆχος.

Ἡ μακαριστὴ Καθηγουμένη Νεκταρία. Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον.

Αὐτὸν θὰ ὑποδεχθῶμεν καὶ θὰ τιμήσωμεν;

Ὑψηλόβαθμον στέλεχος τῆς κρατικῆς ἀσφαλείας. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Θεό! Ἀλλὰ πῶς; Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com