2 Δεκ 2020

Ἄς κάνουμε ἕνα πείραμα…

Ἄς κάνουμε ἕνα πείραμα…

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Γιατί νά εἴμαστε τά ἀνόητα (χωρίς νοῦν) πειραματόζωα ἀνθρώπων καί κέντρων ἀποφάσεων (ἐγχώριων καί ξένων) ἀλόγως;

Ὁ Θεός ἔπλασε τούς ἀνθρώπους «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν» Του καί μᾶς ἔκανε ἔλλογα ὄντα, ὥστε ὄχι μόνο νά διαφέρουμε ἀπό ὅλα τά ὑπόλοιπα ἄλογα ὄντα πού δέν σκέπτονται, ἀλλά καί γιά νά τά ἐξουσιάζουμε.

Σέ ἐμᾶς τούς βαπτισμένους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς δέ, ὁ Θεός δεν ἔδωσε ἁπλῶς νοῦν, ἀλλά «νοῦν Χριστοῦ»! Τοὐτέστιν, μᾶς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά σκεπτόμαστε θεϊκά σάν κι Αὐτόν, πρᾶγμα πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν μετάνοιά μας, τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν  Του καί ποιῶντας τό θέλημά Του.

Ἄς χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τόν νοῦ μας ὠφέλιμα γιά νά μήν κάθεται στό ράφι τοῦ ἐπάνω ὀρόφου τοῦ σώματός μας ἄπραγος…

Ἐξάλλου, δέν εἶναι τυχαῖο γεγονός πώς ὁ νοῦς μας δέν εἶναι ὁρατός καί καλλωπιστικός, ἀλλά ἀθέατος καί μέ σημαντικότατη ἐσωτερική ἐργασία ὡς ὁ ἡγεμόνας τῆς ὑπάρξεώς μας!

Μάλιστα δέ, τόν ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό κάθε μέρα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀπόδειπνου (ὅσοι τήν κάνουν…) καί συνδυάζουμε τήν ὕπαρξή του μέ τήν σωτηρία μας· «Ἀπόδος μοι τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου, καί πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με» (Ψαλμ. 50)!

Ἄς κάνουμε ἕνα χρήσιμο πείραμα ἐμεῖς στόν ἑαυτό μας αὐτήν τήν φορά καί στά παιδιά μας.

Ἀγοράζουμε ὅλοι ἕνα ὀξύμετρο δαχτύλου ἀπό τό φαρμακεῖο.

Τό ὀξύμετρο (βλέπε φωτό τίτλου τοῦ ἄρθρου) πού χρησιμοποιοῦν συνήθως οἱ πνευμονολόγοι, οἱ θεράποντες γιατροί καί οἱ νοσηλευτές στούς ἀσθενεῖς στά νοσοκομεῖα κυρίως, μετράει τίς τιμές τοῦ ὀξυγόνου στό αἷμα.

Οἱ θεωρούμενες καλές τιμές εἶναι πάνω ἀπό 90% κι ἀκόμη καλύτερα πάνω ἀπό 95%.

Ἡ κακή ὀξυγόνωση δέν βοηθάει στήν καλή λειτουργία ὅλων τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος καί σημαίνει πρόβλημα. Γιά χειρότερα σενάρια, δηλαδή πόσο κακή εἶναι ἡ ὀξυγόνωση, πόσο συχνά συμβαίνει, ἄν ἔχουμε ἐμφανῆ συμπτώματα προβλήματος ὑγείας κ.λ.π., ἀπευθύνεται ὁ καθένας στούς γιατρούς του.

Μετρᾶμε τό ὀξογόνο μας κάποιες φορές ἤ μέρες πρίν φορέσουμε τήν μάσκα  καί μετά φορᾶμε τήν μάσκα καί κάνουμε κανονικά τίς δραστηριότητές μας. Ἐργασία, περπάτημα σέ «σκόπιμη μετακίνηση» κ.λ.π.. Μετά ἀπό κάποια εὔλογη ὥρα, δηλαδή ὄχι μετά ἀπό 10 λεπτά, ἀλλά real time (πραγματικό χρόνο χρήσης μάσκας), μισή ὥρα ἤ καί ὧρες (π.χ. στόν ἐργασιακό μας χῶρο ἤ στό σχολεῖο) ξαναμετρᾶμε τό ὀξυγόνο μας.

Μποροῦμε νά ἐπαναλάβουμε τό πείραμα κάθε μέρα γιά παράδειγμα ἐπί μία βδομάδα καί στίς μεγαλύτερες χρονικά δραστηριότητές μας κατά τίς ὁποῖες φορᾶμε μάσκα. Καί σέ ἐσωτερικούς καί σέ ἐξωτερικούς χώρους.

Τά ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεών σας καί τά συμπεράσματα πού θά βγάλει ὁ καθένας σας γιά τήν μασκούλα, δικά σας γιά προσωπική χρήση γιά τό πῶς θά τά ἀξιοποιήσετε ἄν χρειασθεῖ.

Καλή ἐπιτυχία.

«Πάντα δέ δοκιμάζετε, τό καλόν κατέχετε· ἀπό παντός εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε» (Θεσσαλονικεῖς Α΄, κεφ 5, στίχ. 21-22).

[1] http://www.medinova.gr/poia-theorountai-kala-epipeda-oxygonou/

10 σχόλια:

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Αγαπητή Μαρία. Τη μάσκα τη φοράμε για να προστατευθουμε από τον ιό. Και για να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας. Από τον ιό. Τα υπόλοιπα είναι λόγια και δικαιολογίες. Τωρα άρνηση για τη μάσκα, σε λίγο άρνηση για το εμβόλιο. Και σε ότι εκπορεύεται από από τη βαθειά προτεσταντική Αμερική των μεσοδυτικων πολιτειών. Το υιοθετούμε άκριτα, χωρίς έλεγχο πηγών εμείς οι τάχα ορθόδοξοι, το πασπαλιζουμε με λίγο αντιπατριαρχισμο, λίγο αντικολυμπαρισμο, λίγο φιλορωσισμο και το πιάτο έτοιμο. Η αίρεση δημιουργήθηκε με πολύ καλές προθέσεις...ουκ εκπειρασεις Κύριον τον Θεόν.

Μαρία είπε...

Μάθετε νά διαβάζετε κύριε Θεόδωρε.
Δέν μιλάω γιά ἄρνηση μάσκας συλλήβδην, οὔτε κἄν γιά ἀρνηση μάσκας, ἀλλά γιά ἄρνηση τοῦ σκέπτεσθαι καί τοῦ διακρίνειν καί τοῦ θέτειν ὅρια.

Ὅλα τά ὑπόλοιποα πού γράφετε εἶναι ἀμπελοφιλοσοφίες χωρίς οὐσία.

Ἐσεῖς βάλτε ὅ,τι σᾶς προσφέρουν-ἐπιβάλλουν οἱ κοσμοκράτοερες χωρίς ὅρια καί καλή ἀνησχυχία.

Ἔτσι οἱ πολλοί θά πάρουν καί τό σφράγισμα στό προσεχές μέλλον καί μάλιστα καί Χριστιανοί. Γιά νά μήν πεθάνουν αὐτοί καί τά παιδιά τους ἀπό τήν πεῖνα καί τόν ἀποκλεισμό στήν ἐπιβίωση, ὥστε νά μήν "ἐκπειράσουν τόν Θεό"...

Τουλάχιστον κάντε τόν κόπο νά μετρήσετε τό δικό σας ὀξυγόνο ἄν δέν σᾶς νοιάζει γιά τῶν ὐπολοίπων ἀνθρώπων, κάτω ἀπό προύποθέσεις πολύωρης καί συχνῆς χρήσης μάσκας πού ὑποφέρουν χιλιάδες καί ἑκατομύρρια συνανθρώπων μας λόγῳ ἐργασίας κυρίως καί μετά μιλῆστε.

Ὅποιος δέν χρησιμοποιεῖ τόν νοῦν πώς μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, αὐτός ἐκπειράζει τόν Κϋριο!

Μαρία είπε...

Ἐπίσης, οἱ βλακεῖες πού γράψατε ἀκρίτως περί προτεσταντῶν, αἱρέσεων, ἀντιπατριαρχισμοῦ, ἀντικολυμπαρισμοῦ, φιλορωσισμοῦ κλπ δείχνουν ξεκάθαρα τό δικό σας αἱρετίζον οἰκουμενιστικό πνεῦμα (φιλοπαπικό), τόν ἀδιάκριτο φιλοφαναρισμό σας, τόν κολυμπαρισμό σας καί τόν δικό σας φιλοαμερικανισμό!

Εἰδάλλως, δέν θά κάνετε ὅλους αὐτούς τούς ΑΣΧΕΤΟΥΣ χαρακτηρισμούς καί συνειρμούς μέ τό ἄρθρο, στό ὁποῖο προτείνω νά μετρήσουμε τό ὀξυγόνο μας. Ἄθελά σας, προβάλλατε τά δικά σας πραγματικά φρονήματα.

Καί μετά ἔχετε τό θράσος νά μοῦ λέτε "οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν" καί νά μιλᾶτε γιά προτεσταντισμό καί αἱρέσεις. Ἐσεῖς κινδυνεύετε ἀπό αὐτά.


Πασπαλισθεῖτε λοιπόν μέ τήν ἀλήθεια, πρᾶγμα πού ἐπιβάλλεται σέ ὅλους μας καί προπαντός μετρῆστε τό ὀξυγόνο σας. Ἐκτός, ἄν εἶσθε ἀπό τούς βολεμένους πού τήν φορᾶτε λίγη ὥρα ἴσα ἴσα γιά νά ψωνίσετε στό σοῦπερ μάρκετ. Ἄν πάλι ὄχι, κάντε τόν κόπο γιά τήν ὑγεία σας καί μήν τήν ἐκπειράζετε, οὔτε τῶν ἄλλων πού ὑποφέρουν κάθε μέρα, εἰδικά τά ἀνήλικα παιδιά μέχρι πρότινος (στά ἀνοιχτά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα).


Ανώνυμος είπε...

"λίγο φιλορωσισμο και το πιάτο έτοιμο" (λέει ο σχολιαστής 3 Δεκεμβρίου 2020 - 3:24 μ.μ.).
Το δικό του πιάτο μάλλον έχει πολύ φιλοουκρανισμό φιλοεπιφανιασμό.
Εντάξει, καταλάβαμε πού κείται ο σχολιαστής κι από τα υπόλοιπα συγγραφόμενα.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Χάσατε την ψυχραιμία σας αγαπητή Μαρία. Τί να κάνουμε; η αλήθεια πονάει. Το σχόλιο μου ήταν περιεκτικό για διάφορες αναρτήσεις που κάνετε κατά καιρούς με τον προσανατολισμό που περιέγραψα. Ως εκπαιδευτικός που λέτε ότι είσθε, περιμένω μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Ειμαι και εγώ εκπαιδευτικός εν ενεργεία με 35 χρόνια υπηρεσία. Οσο για τα φρονήματά μου, αν και δε δικαιούσθε να τα κρίνετε - άλλωστε ούτε και εγώ κρίνω τα δικά σας - είναι ακραιφνώς ορθόδοξα. Έκρινα και σχολίασα μόνιο συγκεκριμμένες αναρτήσεις και ότι μπορεί να συναχθεί από αυτές. Παρακαλώ φροντίστε να μάθετε πως περνούν οι ασθενείς με covid19 στα νοσοκομεία και χαμηλώστε τις υψηλές σας πτήσεις.Ευχαριστω. Δεν θα επανέλθω.

Μαρία είπε...

Τήν ψυχραιμία του χάνει κάποιος πού παραφέρεται, ὄχι ἐπειδή ἀπαντᾶ.

Ἄν δέν θέλετε νά σᾶς κρίνουν, νά μήν κρίνετε καί μάλιστα ὅταν ἀφήνετε θρασύτατα ὑπόνοιες γιά αἵρεση καί προτεσταντισμό σέ ἕνα ἄρθρο πού δέν ἔχει νά κάνει κἄν μέ δογματικά θέματα.

Ἡ "ἀλήθεια" ἡ δική σας, δέν σημαίνει ὅτι εἶναι ἡ ὄντως ἀλήθεια καί ἡ ἀντικειμενική ἀλήθεια. Τό ἀρχικό σας σχόλιο περί ἀντικολυμπαρισμοῦ, προτεσταντισμοῦ κλπ ἦταν σαφέστατα ἐκδηλωτικό τῶν δικῶν σας φρονημάτων πού μόνο "ἀλήθεια" δέν ἀπορρέουν (τό δογματικά ἀντίθετο συμβαίνει) καί ἀπαράδεκτο-προσβλητικό ἀπένταντι στό πρόσωπό μου πού ἀντιδρᾶ χρόνια τώρα σέ κάθε αἵρεση καί κυρίως στόν Οἰκουμενισμό πού περιλαμβάνει κάθε κακοδοξία. Δέν φταίω ἐγώ πού ἐσεῖς ἐκτεθείκατε ἀπό μόνος σας μέ αὐτά πού δημόσια γράψατε καί δέν μέ πείθετε γιά τό ἀντίθετο μετά ἀπό τόν πρῶτο σχολιασμό σας. Ἄν ἐσεῖς εἶσθε χλιαρός, αὐτό δέν μᾶς κάνει τούς ὑπόλοιπους φιλορωσικούς, βαθειά ἀμερικανούς προτεστάντες (ἀποφασίστε Ρωσία ἤ Ἀμερική τελικά;) καί αἱρετικούς.
Ἐκτός ἄν δέν ἔχετε συναίσθηση ὅτι προσβάλλετε μία ἄρθρογράφο γιά αἱρετίζουσα γραφίδα.

Ἐσεῖς ἔχετε μάθει πόσο ὀξυγόνο ἀναπνέετε καί ὅσοι φοροῦν κάθε μέρα μάσκα ἐπί ὧρες;

Τό πῶς περνᾶνε ἄρρωστοι μέ covid-19, στούς ὁποίους ὅλοι εὐχόμαστε τά καλύτερα, δέν ἀναιρεῖ οὔτε τά προβλήματα λόγῳ μάσκας, οὔτε τά προβλήματα τῆς οἰκονομίας, οὔτε τά προβλήματα τῶν βιαστικῶν ἐμβολίων, οὔτε τά προβλήματα τῶν ψεμάτων τοῦ ποιοί ὄντως τελικά πεθαίνουν ἀπό covid καί ὄχι μέ covid, οὔτε τά προβλήματα κοινωνικῆς περιθωριοποίησης, οὔτε τά ψυχολογικά προβλήματα, οὔτε τά ἐκπαιδευτικά-παιδαγωγικά προβλήματα, οὔτε τά ἐκκλησιαστικά προβλήματα, οὔτε τούς δικτατορικούς Νόμους καί τίς ΚΥΑ πού ἀκυρώνουν ἀνθρώπινα δικαιώματα συνταγματικά κατοχυρωμένα, οὔτε τήν φίμωση δεκάδων κι ἑκατοντάδων παγκοσμίως ἐπιστημόνων, κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π.

Στό καλό ἄνθρωπέ μου. Ὄντως καλά θά κάνεις νά μήν ἐπανέλθεις, ἐκτός κι ἄν μάθεις νά κοιτάζεις ἕνα πρόβλημα σφαιρικά καί ὄχι μονομερῶς.

Μαρία είπε...

"Το σχόλιο μου ήταν περιεκτικό για διάφορες αναρτήσεις που κάνετε κατά καιρούς με τον προσανατολισμό που περιέγραψα".

Σέ ἐσᾶς πονάει ἡ ἀλήθεια γιατί εἶσθε ἀποπροσανατολισμένος προφανέστατα.

Καί μέ αὐτό πού γράψατε πάλι ἐκτεθείκατε. Ἄν ἔσφαλλα δογματικά, στό παρόν ἱστολόγιο οὔτε κἄν θά ἀναρτοῦσαν αὐτά πού γράφω κατά καιρούς γιατί προσέχουν πολύ τό θεολογικά ὀρθόν, πέραν τοῦ ὅτι θά μέ ἔκριναν γιά θεολογικά λάθη οἱ ἴδιοι, καθώς καί δεκάδες ἀδελφοί σχολιαστές τοῦ παρόντος ἱστολογίου καί θεολόγοι κι ἀξιόλογοι ὀρθοτομοῦντες πατέρες πού τό παρακολουθοῦν ἀνελλιπῶς, κάποιοι ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καί προσωπικά γνωστοί μου.
Θά μέ εἶχαν περιποιηθεῖ δεόντως γιά νά μέ διορθώσουν μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα στά συγκεκριμένα ἄρθρα μου πού θά μοῦ ἐπεσήμαναν τό λάθος μου καί ὄχι μέ ἀσαφεῖς ὑπόνοιες καί λάσπες τύπου ἀντικολυμπαρισμός, φιλορωσισμός κι ἄλλα συναφῆ καί γελοῖα πού στεροῦνται θεολογικῆς σοβαρότητος.

Ανώνυμος είπε...

Η μονομέρεια θεωρείται υπευθυνότητα από κάποιους που νομίζουν πως είναι υπεύθυνοι, ενώ το να βλέπεις όλες τις πτυχές ενός προβλήματος είναι ανευθυνότητα και υψηλές πτήσεις...

Τι να πει κανείς. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.

Ανώνυμος είπε...

4 Δεκεμβρίου 2020 - 6:16 μ.μ.

:-)
Μα από ψηλά βλέπεις καλύτερα όλο το τοπίο!
Άμα έρπεις όπως ο όφις στην γη είναι το πρόβλημα.

Ανώνυμος είπε...

κ. Μακάριε πείτε μας ποιά θεολογική αστοχία ή δογματική έχετε να προσάψετε στην Μαρία από αυτό το κείμενο;

Επίσης πείτε μας ποιά είναι η δική σας άποψη για την Σύνοδο του Κολυμπαρίου, για την Ουκρανική εκκλησία του Επιφανίου και για τις οικουμενιστικές εκπτώσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου;

Πείτε μας ποιά είναι η άποψή σας για την τωρινή στάση του Αρχιεπισκόπου και των Επισκόπων Ελλάδας για το κλείσιμο των Εκκλησιών, την μασκοφορία μέσα στους ναούς, την απαγόρευση ασπασμού εικόνων και χειροφιλήματος ιερέων, όπως και για την απολύμανση των ναών;

Τέλος, πείτε μας ποιά είναι η άποψή σας για την πανδημία και τα εμβόλια;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com