1 Δεκ 2019

Ἐπισημάνσεις σέ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου γιά τό οὐκρανικό, στήν Κύπρο

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Ἐπισημάνσεις σέ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου γιά τό οὐκρανικό, στήν Κύπρο
Στό παρακάτω βίντεο ἀκολουθοῦν δηλώσεις τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας πού ἔκανε στίς 10 Νοεμβρίου 2019 μετά τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἐξαρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στήν Κύπρο.
Παραθέτω κάποιες ἐπισημάνσεις στίς δηλώσεις τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας.
«Ἔπρεπε νά ληφθεῖ αὐτή ἠ ἀπόφαση, γιά νά βοηθήσει τίς ἄλλες Ἐκκλησίες, καί τήν Ρωσική Ἐκκλησία, ὅτι μιά Ἐκκλησία πού θέλει τήν Αὐτοκεφαλία πρέπει νά τήν λαμβάνει…».
Πῶς γίνεται νά λαμβάνει Αὐτοκεφαλία καί νά ὀνομάζεται «ἐκκλησία» ὅποιος θέλει ἀπροϋπόθετα; Βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων πρέπει νά λαμβάνει γνώση ἡ Τοπική Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει ἡ δομή πού αἰτεῖται νά θεσμοθετηθεῖ ὡς «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία» και αὐτή θά ἀποφασίσει σέ πρώτη φάση ἄν εἶναι ἐκκλησιολογικά ἔγκυρη ἡ σύστασή της καί ἀπαραίτητη ἡ αὐτονομία της ἤ ὄχι. Κι ἄν εἶναι ἔγκυρα, τότε θά ἀπευθυνθεῖ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μεταβιβάζοντας τήν συνοδική ἀπόφαση, ὥστε αὐτό νά δρομολογήσει τήν ἀπόδοση Τόμου.
Ὅσον ἀφορᾶ γιά τό ὅτι ἔπρεπε νά ληφθεῖ αὐτή ἡ ἀπόφαση, αὐτό ἔγινε, ὡς γνωστόν τοῖς πᾶσιν πιά, ἀντικανονικῶς, δηλαδή μέ εἰσπήδηση καί ἐρήμην τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί τῆς δικῆς της Συνοδικῆς ἀποφάσεως! Ἐπίσης, τό πῶς ἡ ἀντικανονική διαδικασία πού ἔλαβε χώρα «βοήθησε» τίς ἄλλες Ἐκκλησίες καί τήν Ρωσία, εἶναι ἀπορίας ἄξιον. Δηλαδή «βοήθησε» τίς ἄλλες Ἐκκλησίες νά πάρουν ἀπόφαση τήν ἀντικανονικότητα ὡς τετελεσμένο ἐκκλησιολογικό γεγονός στόν «σύγχρονο κόσμο» (κλέβω τόν ὅρο ἀπό τήν Κολυμπάρια ψευδοσύνοδο), καθώς καί τό «ἀλάθητο» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη;
Ή μήπως «βοήθησε» μέ τήν ἀμηχανία, τά διλήμματα καί τόν σκανδαλισμό πού προκάλεσε μία τέτοια ἀπόφαση σέ τεράστιες μερίδες κλήρου καί λαοῦ στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀνά τήν Οἰκουμένη καί κυρίως τήν Ἐλληνική πού πρωταγωνίστησε στό οὐκρανικό ζήτημα; «Βοήθησε» τήν Ρωσική Ἐκκλησία ἀπαξιώνοντας τό κύρος της καί τήν νόμιμη δικαιοδοσία της καί πυροδοτώντας ἀκόμη περισσότερο τό σχίσμα ἀνάμεσα στήν νόμιμη Ἐκκλησία τοῦ Ἐπισκόπου Ὀνουφρίου καί στούς σχισματικούς τοῦ Ἐπιφανίου στήν Οὐκρανία μέ τούς διωγμούς, τήν βία καί τίς βεβηλώσεις Ἱερῶν Ναῶν τῶν δευτέρων κατά τῶν πρώτων, πού θά ἀποθρασυνθοῦν ἀκόμη χειρότερα τώρα πού «νομιμοποιήθηκαν»;…(βλέπε: «Το σχίσμα της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία», http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_122.html
«Καί μόνοι τους (οἱ Ρῶσοι) θά δοῦν ὅτι δέν γίνεται διαφορετικά, καί μόνοι τους καί μέ πολύ ταπείνωση θά δοῦν ὅτι δέν γίνεται διαφορετικά».
Ἔτσι φασιστικά-πλήν ταπεινά-τό Φανάρι καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλάδας φέρνουμε πρό τετελεσμένου γεγονότος τήν «ὑπερήφανη» Ρωσία καί μάλιστα στά τοῦ οἴκου της!
Τό ἐρώτημα εἶναι γιατί «δέν γίνεται διαφορετικά»; Ποιός Σᾶς ἔβαλε τό μαχαίρι στό σβέρκο Σεβασμιώτατοι Πατέρες νά ἀναγνωρίσετε σχισματικούς, ἀχειροτονήτους, καθηρημένους κι ἀναθεματισμένους; Πεῖτε μας γιά νά λυτρωθεῖτε καί Ὑμεῖς καί ἡμεῖς.
«Δέν εἶναι μέτρο νά κόβεις τό μνημόσυνο τῶν ἄλλων Προκαθημένων καί μάλιστα ὅταν αὐτοί ἀποτελοῦν Προκαθήμενοι πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων…».
Μέτρο εἶναι, εὐχάριστο δέν εἶναι τό νά κόβει κάποιος μνημόσυνο, γιατί σημαίνει πώς ὑπάρχει πνευματική νόσος καί σαπίλα. Ἄν σαπίζει κάποιο μέλος στό σῶμα, εἶναι ἰατρικό μέτρο νά τό κόψει ὁ χειρουργός γιά νά μήν πεθάνει ὁ ἀσθενής ἀπό σηψεμία. Τό μέτρο, καί μάλιστα τό πνευματικά ἀσφαλές, εἶναι τό ὀρθό δόγμα, τό consensus patrum καί οἱ Ἱεροί Κανόνες καί βάσει αὐτῶν πρέπει νά πορευόμαστε ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Γιατί κάποιοι κοιτάζουν μονόπλευρα στήν περίπτωση τῆς Ρωσίας; Γιατί δηλαδή στηλιτεύεται μονόφθαλμα ἡ ἐκκοπή μνημοσύνου ὡς παιδαγωγικό μέτρο γιά συνετισμό καί γιά ἐπαναφορά τῆς κανονικότητος (τό αὐτονόητο δηλαδή), μέ ἐπιχείρημα τόν πρότερον νόμιμον βίον τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, ἐνῶ δέν γίνεται παράλληλα ἔλεγχος καί τῆς ἄλλης ὄψεως τοῦ νομίσματος, δηλαδή αὐτογνωσία καί τοῦ νῦν βίου τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, ἄν εἶναι  νόμιμος;…
Θά παραπέμψω τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας στά πρῶτα κεφάλαια τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀσκεῖ αὐστηρή κριτική σέ ὅλα τά Πατριαρχεῖα ἀπό τότε πού ὑπάρχουν καί ὁ Ὁποῖος οὐδόλως ἀσχολεῖται μέ τήν «πρεσβυγένεσή» τους, ἀλλά μέ τά ἔργα τους καί τίς διδασκαλίες τους καί τά ἐπιτιμᾶ ὅσο κι ὅπου πρέπει μετά ἀπειλῶν καί μετά ἐντολῶν καί προτροπῶν γιά ταχεία διόρθωση καί μετάνοια!
«Τό σχίσμα δέν θά γίνει. Πιστεύω ὅτι μέ τήν δική μου παρέμβαση μέ πολλή προσευχή πού ἀκολούθησα τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλες Ἐκκλησίες καί στό τέλος μόνοι μας θά ξανακαθίσουμε μέ φόβο Θεοῦ καί ἀγάπη γιά νά λύσουμε τό πρόβλημα».
Τά σχίσματα-καί ὄχι τό σχίσμα-ἤδη ὑφίστανται! Εἶναι πραγματικότης!  Παράλληλα μέ τό προϋπάρχον οὐκρανικό, προσετέθησαν καί αὐτά ἀνάμεσα σέ Ρωσία καί Ἑλλάδα καί ἀνάμεσα σέ Ρωσία καί Ἀλεξάνδρεια. Ἐκκοπή μνημοσύνων ὑπάρχει. Κι ἔτσι, ὄχι μόνον δέν λύθηκε τό πρῶτο σχίσμα, ἀλλά φύτρωσαν κι ἄλλα!
Κλείνοντας, ἀκούγοντας τήν τελευταία δήλωση, θυμήθηκα τήν παλιά ἀλλά πάντα ἐπίκαιρη ρήση τοῦ λαοῦ μας· «ἤ στραβός εἶν’ ὁ γιαλός ἤ στραβά ἀρμενίζουμε».
Δηλαδή πρῶτα ἀναγνωρίσατε τούς σχισματικούς ΟΕΟ, πρῶτα ἀναστατώσατε ὅλον τόν Ὀρθόδοξο κόσμο καί μετά «θά ξανακαθίσετε» γιά νά λύσετε τό πρόβλημα πού ἤδη «λύσατε» μέ λάθος πράξεις τό Φανάρι καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος;
Πῶς γίνεται αὐτό καί μάλιστα διανθισμένο μέ «πολλή προσευχή», «φόβο Θεοῦ» καί «ἀγάπη»;
Μπερδεμένο κουβάρι καί ὄχι σωστή λύση.

Δείτε και
Δείτε σχετικά και:
-Οικουμενιστικό προσκύνημα ή περί Βασούλας Ρύντεν ( Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)  http://aktines.blogspot.gr/2013/11/blog-post_28.html
-Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Οικουμενισμός και η Βασούλα Ρύντεν http://aktines.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7552.html

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι μεγαλύτεροι αλαζόνες ζητούν σήμερα από τους άλλους ταπεινοφροσύνη!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com