23 Δεκ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.12.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Λύσις τῶν ἀδιεξόδων ὁ Θεανθρώπινος πολιτισμός. «Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀθεΐα τῆς σημερινῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος τὴν Ἀνθρωπότητα;». Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου, πρώην ἀρχιγραμματεὺς Ἱ. Κοινότητος Ἁγ. Ὄρους.
Κληρονόμοι τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος οἱ ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.

Ριπαὶ - Ἐξηγήσεις - Ἐπεξηγήσεις - Ἀπορίαι! Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
«Θεολογικὴ» τραγωδία Ἀρχιερέως. Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχολῆς.
Ἡ ἱστορικότης τῶν Χριστουγέννων. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Καὶ σαρκωθέντα… καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
«Ἡ καθαρότης τῆς ἐπαναστάσεως διαρκεῖ τὸ περισσότερον δεκατέσσαρας ἡμέρας» (J. Cocteau). Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου.
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπέρριψε πλαγίως καὶ διακριτικὰ τὰ κείμενα καὶ ἔθεσε δυναμίτιδα στὴν ὑπόσταση αὐτῆς καθ’ αὐτῆς τῆς Συνόδου». Γράφει ὁ κ. Ἀλέξανδρος Στεφανόπουλος, δημοσιογράφος.
Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.
«Λαμπρός Ἐπικήδειος». Μία ὀφειλομένη ἀπάντησις.
Πρός τήν κοινωνίαν τῶν Κρατουμένων. Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος.
«Θεός ἐπί γῆς, ὑψώθητε...» «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο...». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας.
Δὲν γεννήθηκε ὁ Χριστός. Γεννᾶται γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com